Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

10 HAZİRAN 2O01 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ / YATIRIMCIREHBERİ 13 Cumhurtyet Attmı (b.n TLJ 66.000 68.000 68.000 68.000 4Haziwi 5Haaan 6Haaran 7 Hazîan 8Hazıran (serbest pıyasa satış) 4Hazıraı 5Hazıran 6Bazran 7Hazıran 8Haaran M a r k (serbest piyasa satış) 508.000 502.000 • 1 513.000 509.000 509.000 1 4Hazıran 5Hazıran SHazıran 7Haaran 8Haarafl 63 4Haaran Gecelik 63 ı Repo (%) 63 63 Srtaaran 6Haaran 7Haaran 63 8Hazran Borsa « £ • Bıleşık enöeks I i /şfem nacm/ 12 138 11 296 1 I4 Hazıran 5 Hazıraı 6 Hazıran 7 Hazran 8 Hazıraı BORSADA CEÇEN HAFTA KiDMt mikiar A4**< Cııajeata £A) I 79 5 * O Maaa Çıatvnıa (•) 12 93O A4*IKaİM>c4ıM 138 9 » ! N > ı Ç O T M I * fC) 3^5 6 2 Z JVHO Çuaıaala £?S A.*4.h.G«lı 190£?l AO»nft 3! 78*380 M ^ M S J 1 449 l«fc *[*«!, K4*O^ Jtt'Jmli 794 9*al A*ı« *•* Od>*u 452 785 tt» 660 2 * 9 MsaEn*nı 1)9*04 %f*? EMInt O *t»rke HoMor£ "60 0 I Î Afcjt*! I«t<U9 1S8«2^ Nb M*.k>< O»J*fI». 22 |O* Aarta CjynmaalMl T 0 2O.Sİ3I AMHH 149 <9Z AUrN* C*m*. 34 9O3 «HnPiM.1 59 .S& MtMıyej KMnataBjtart 26J J 3 * Aaa4*l« C M 844 '4<» *•*«••• H*)fflS«*MJ 182 1 19 *r,I l«**td 386019 Ar<^Mk 1552332 Att»a B<tfı1*y«r l i l 2/S M l t r u l ı t T ı l ı m 841 5*3 AM** T*k*t.l 23 251 * A » I M « 203 02* ln>*ii*u tSU/U 42C »43 Ua TalıKB O'taJUıgi 7 EOZ AtmTrtsM İM.253 ArtMtn TiJ Ort 15 45* A-r,,y, t , . Ort IS4 «V*. Euf|. 13'4*0 AHU 174.232 t*k Ankaiaı 429 082 I M H 166.433 » A . [ M ı » M 1 183569 »trimUfiH 163553 S**«lı Fr*« Snt«mi*n 7*9 taluÇ«.«t« M M » *•**• U S N 735 1 76 B*'«r*T.f>.E»4 Sll 771 BemiM MI 991 ****** U*. 377 7€W Btn.ijt.Yit™. «52 387 feiıÇamta «07 981 •W*»*t; t Ort ?0 0?2 B«naÇw »t» 4*75 B«<;*1* 182 038 B*)i»HıB«y» T "*' '19 Ç81B*yaSa« 10 T 782 Ç.MH*ljl 547519 C n l ı , Ç*pıt MaMıııı 467 161 c.yu* c<r-> v »• Ç * « 133J&6 ;*tokı H*w» t#r*t*< Z57 837 '»••a!» 113 '•7 'mnıılıi 51 897" C**t»*rt.ıji IM S * 103 4*4 D*<4**t*H 0) D*«**fcj*k 0 OtiHifc Cl« 3* 1J 0 tt»»!,, 162 075 PtrıitJ M J 4 9 0«*ı HatdMtg 1 £05 111 0.*.*»* ? I W 1 « Q*a» Vai Ofi 127 ;98 D*«.t.ı> D«*<*m 58 968 D*tM B»Na Rıı ıM\ D*' Tay 422 09S D*(*o MaHmf 20 178 941 OafMi Vj*w H*l4ı*g 13525 OSffc E c ı * ' * * } i * ı l Ortaajo£ 28.56O E^rataba^lU^ 348 J 0 7 Etfacta?' f n n t ı 4S2 53** E1»ı S»4* *»l H*Wı*f 1 480 İZ*3 E » Ea4Biın 61 10' tGSF->**>v*lKn»ınj. » 0 5*** t * ı GnK* 1 > • »*" ECSMrt**!: 2 >90 -fe** £{•>•> Ca^n 2CT .369 £ft ProU 1w 28 89b EgaSaraaB* 2~^ 10** ECSTaiflnOrirtiır 9 612 8?! £•••* S«B>rla 0 E«rtEM«(M 65 4ZB EaBa ?7tİWS 'r^ı'.'.!.. " * Tl'*ftO*mır Ç«M 3^1b&98 EIM W*y«* C4J tan 2 00856S t U » x 0 Ettati C—»«t»r 1A?5593 t » M t * n C * M ?4 483 F M I « F M M 0 Favnn OiBtoaaa* Tntılan 1 20? 0?3 F«wa Htamu^m- 18 193 F H I M I F * J » J I K 604 ? T 3 f ..»«*«.« I5MS583 F.ft**.)T*Iır<-> 749 659 F(BW ••* Cı4* M*4 b2 070 C*(«ı>l<B*f>lli)- ?« 18987*) Ca4«¥tl 5^83 G««u IBM 449 29* G*a!*> lıM^TO C«.a 3 195 012 Gt«**lMvnaırt K«jm.lln * 5»!i 1 b C M a l f i i m 31J6S Gahtoj 9003*' CaMtfÇaMMıi* 70391 Ca«4-Tcar IS^JC CafMt. V.I Ofl 95 742 CSO tW*a« 457 084 Cakn F>knkalwı 43JZO CBBBI»*«W 0 Cuikrj Stjwi* 342 "M6 H**!,, 938 434 Kr>*SB2»1ı 78 0 8 1 HWIM< C t ı r l t u H "" "'O 1 J84 HatB*4a>Fwfİj 64 992 İ4ai 37 342 IMı, EvAMtivn 0 IMaı F"i*m 0 IUa^ CTO 0 tkrnaı Fwa»« 0 lntmı 613?3 tjıiijt AoıfiaUı 90^*8 - u Sjckıı. ıAj 2 I I? •*•**»• (Bi 89 I 1? Bıak«> TC) 9 406 444 1} G«*«l L t * i » j 25? «04 t}GVT! 4 M 4 J 3 7 FHEıaBlİBalMpot** 4 0E5 1} YafnmOrı*«ılı{< 1 51 "* ""Zl I n . 0*m> Çrtk 8 058 569 !*«.*» ?84 5!2 K^pnıa.1. fc-b.ii! 35 717 Kar^nı if* 'bi K jw PjitHiipj J8B_869 «•« H«l4nıf 2 053X142 Keai Grfj 493 563 ««««»? C ^ » ( * - 271^50 tc^jfttl, P « ^ j - . a » î 954 998 K*tr»a« Hat^f* S3-0V2 KİMn*SaaayıA$ 42 ' ^ KMlra(ı>d* 13355 Kw*.C-»M* 16 522 KM4M 148390 KOMIVIH 2^675 Kw«*ntır *V ' ? B 3 $Tİ Ktr4m.r(B) 2 367 148 Kdfdcaur ı3^6S016 KmlüfcBla 51569 »\»TWI*«TW 10 50! Lakhlpsıyar 188 115 LM Itt Sa>*yı 282 163 L*g«Tjr*-ı 40 792 LuKı K*4AV ?5 766 Manatns Al!ıny»ıuı 3 J65 Mant 36 450 Mmu H ı i M i t l 353 ?W M.riu Grf. 93 1 830 ÜM«*f*« IfkMrf t 9 3 5 ^ 9 lh«*l 219 WW MMkfat 1561 «72 MıftVl F*«»rt»ın4 1.55 7 343 Mımnn Msrt. Ot«l 847«02 M*r4a Cımrnlı !9fc 4&3 HtttUU 10 923 Met«te«iIekıtı<A.$ 1?8 136 H . m W . 184 946 a»o-.UtıT*njiTj! 44 312 Matt» lorta Hı.Mu>« 1^3^20 HUıga HaMnıf 0 •Wlr 381 920 Phtd.Ç«*ı.i3 5 458 «I*t^t4mj 10^*5*5. KatTafu» 2&772i~ •tamETrO 5İ0812 H«h Cmtt-to ^S 958 O»*-Irt»h! 442 831 OtoıtBiıt 240 601 Cimjoft OJA/ Yjt-Ort 3 312 4A Oiok«OI*b«ı<Cj* A 3ı6 ?bt F ı r t l K u * 1 166 153 OzFNmFMIfmt 31 ^ 3 S>«r» 42! .Û?? PMtPMb >Q4«7 attS»ıoM* 20 T ** F«H^t*O«a 119 159 Pvtk» 751995 • i M E ı t Eiv*Un 131 106 P o u 34 411 P H I ^ S V 'S90« P u h l 260 52 E p , n M M 1£57J82 Ç»>Kil>tlıtlı 22*156 f»«l«0»-" 766^^2 MaB^ııunral Kn 25' S6 ' Rayapfia 89 490 SiB» Taynoha 1. S J I K I MoMıag 18 748209 S«*kPi2jrUaıı 37i -13 Sak« P»l»f*»"J 1- Saı***»ı> 32 316 SA» * - ~ S*«>;rtı«ıya 24o « 9 S« ı»t»f &d* 135 505 Sıtr 0 S J M ^ O I 4 257 !Z1 S * b t M İ 40 543 Ş**>f>riKj 104 7Z7 SolR» 3^84 «••ra»*Uk<* 13 901 Xo4.Sıuy< İ İ 7 538 S t m ı F ^ M i n i 183 059 Sı>u' *••>»• Bı«a4t> 223.325 Tj< t i t m Ortakbjı 45 523 T ı i M ı u v t S5&98 - [ U b ^ 154 ,43 T u M Uc1.? « N,j 1337 9Z9 T E»o«.8»kı>. 4 17i 390 1 r t 4lıı>t M 35 1 T**f1 Jmmm 536 892 l u K - m Y*H»F 1 551J506 1uıti«*ı ToMarı {Tm<> 0 1 n « i M > 170 135 I J ü h M M BaaJıjM 78.3?l Taa», 2^90^48 TabOi*n<*bri Fat 2 3S3JK9 T«bgiaTıc>f*l 36 ~'c >4 \ Eft i Nflt 18 750 1 300 4300 »700 \xm 43300 95'ÎOO 10.500 10500 *J*Ov '000 34500 I 100 10500 3900 I3 25C S 75<1 j 1 025 ?? 083 SöO» 3700 40OC 1 525 5 700 55C 44 50C • ••oo ?40C l_?7'5 3 450 2550 89C •»75C 8BO0 1275 3500 11 OOO 1 400 3250 ' 5 0 0 1 700 »90 6500 44 XX 25 000 3050 9500 4«00 2 45C BOO 000 2325 2075 »£00 15000 6 100 2J00 3 450 4 350 «60 15 OOO 4 400 950 6600 1.854) 3£>5C 3 300 5500 10 500 59 000 4900 I500C 1 500 0 y 1 1 » l "> 1 45C ?MX 0-5 "80 t 5C<r ^75 S40O ı540 850 250 » 0 275 900 500 450 450 500 J25 ••V! 75"J 490 î ™*> 750 400 0 'OC ,000 .000 .400 0 750 £00 0 .800 bOO ü 200 700 500 OOO 2 7 5 0 5 0 2 0 0 100 100 4 0 4 150 f 2 5 «5C 500 700 600 350 250 700 0 000 800 450 500 904 100 0 •> 0 0 6 T 0C 2 700 23 00C 000 940 OOu 9 700 3250 J 3?5 5650C 9 7 0 330 425-3 5 400 45 yyı i* 000 3550 33 500 31500 23OC 5^r00 1^25 100 OOO 5 100 5 700 9.M0 ?2^0 8bO T [ 0 7 1 t 9300 4 050 4 800 ı4250 4500 ıa «» 50O0 15000 5200 n 1560 1 525 2275 '4 000 2 4'X 2 1»5 5500 36 000 8 2 5 "700 4 / 0 ı 400 0 52 000 1 0OD 150 3300 2450 a *« ! 1 ^5 "300 600 1 J00 1J500 1 325 4100 ' 3 0 0 16 000 6 100 11 750 4 400 4 500 9500 ?.55O '400 i 8 ^ 43 000 *90 3?5C 0 4#0O 4 650 n 1325C İO5-X> 1 125 3 ""5 i 5wO 0 4^00 3 75 30C 4 050 1 i 250 900 750 950 000 .55C ?y 750 2 7 5 8 9 0 3 0 0 ZOu 0 150 900 200 0 TV Efi Yifcsek 19 750 ' »*00 5000 İ4 750 1 125 50 ÛCO 0 5 000 1? 000 1? 000 5900 7000 38 000 1.350 12 000 5000 15250 11 500 0 1.200 26 000 57 000 4200 5 OOO 1 T 75 CbOC 51 OOO IÛOOC 2 750 1 450 3300 2900 i 070 10 600 1 575 Î90C 12 5O0 9500 3500 8700 1 «75 900 L8 500 50 000 î'54» 23 250 3 45O 11250 5700 3000 960 000 2550 2350 33 OOO 17 790 6800 3300 4 100 5 400 950 5 5O0 5 150 1 1OO 8000 Z 150 4550 3700 E 100 i 000 79 000 5.600 »2 000 I4.2SC 0 0 ! r i> 900 9 MX> J 2 W 225 910 250 525 L. 300 »50 S "OC 900 05C 4 M •*oc- 500 9&0 OOO 590 500 900 100 2**0 570 " 5 0 J4OCı 4 I K 0 0 5 0 8 0 0 BbOOO 0 itoûOO SbOO 0 ?ozs 5900 8 7 Î 0 l 5ÜO ' 800 1 B?5 1575 ! 425 4^0O '300 3 35O 2300 4850 i 900 . 975 205C 5 0 0 •-80O B200 5 150 13 00C tt 000 0 3 400 1^50 3850 3 000 3 5.» 7 800 0 0 0 0 0 * 800 3 100 30 00C00O S80 000 10 "50 3650 1 500 £2.000 1 0*5 1 075 4650 6*00 46 000 2T 0O0 3900 37500 36 000 3050 5900 1300 l SOOOO t 000 6 400 10750 2500 100 8 8 0 14000 4 950 5 '00 1 '000 5«00 2, 750 •J 000 500 5S0O 0 I 900 1 800 2 700 81 000 S 62i 2 700 2 450 t. 300 39 500 l 100 6500 550 1575 0 58 000 12 ıjoo 1 325 3950 2850 ! J»0 1 350 ".29^ 690 8000 T 50 1 700 6 100 8 000 6 700 13500 5.6O0 5250 i i ooe 4O50 Bi>O0 £ İ5C 46 500 3 4 0 i 950 0 5 600 52O0 0 14 750 1 I 2( ı l ı 7 y ı 300 İ 5 500 0 700 550 400 600 '50 3C»i 2 5 0 100 700 OOO 5 0 0 750 6 0 0 9 8 0 950 f 0 0 0 u50 900 '50 0 OOO BG Haftalık Kapana 19250 7 700 4*50 13 750 l 190 18 000 İ0OOOQ II 500 11 500 5 800 7600 3 1 ÛCO 1 325 1 11 750 420C (450C 10500 150 000 1 125 25 500 55 00ü 4 000 14 "50 i "50 64O0 6 0 0 49 DOO 9 40C 2&50 i 400 İ900 2850 ! 025 IC T50 "* '50 1325 3800 11 750 f JOC 9400 8500 İJZ5 8?0 P500 49 00C 26500 21 504 3250 10500 5500 î bOO 920 000 24/5 2300 31 000 17500 ! 6 400 3200 t 3950 5 300 ? 15250 1650 1 0C0 T 500 1375 3 750 355Û 5 'OO 11500 6*000 1 5 3OC 21250 3 1250C 680 ? bC t>500 ?A5Ö 3200 1 175 880 I 1 45u t 5wO 2 16 090 ! 5 400 4 850 4850 1 300 »300 21 250 785Û 4 800 580 t 450 B30 1 5 000 n<L 5 W IJ 'SlV i 100 4bC 4 6 0 1 PıOÜ 5300 «•jooo Tİ0O0 15H0 8 400 ? 1 '25 1 »25 4900 1 1 825 52Ü 2 Vi 1 '00 iBOo r 1 475 jt 1 3?5 4 300 7200 J250 2 150 4 550 3 650 1 1 900 '20C 7A0C 1 e ıt^j 4700 % 1 32 DOO £ 2 0 - 5C 4 ^ l 04 eoo 4 55 4 55 % t H 5" 5 ' ' '8 4 44 7 69 ' 'S b O 6 ooc 4 65 7 3 1 1 85 3*» 5 3 6 6 06 1 59 ' 4 5 J£ > 06 İi£ 5 41 1 ^9 ? M 4 8 8 Û 51 1 9£ 2 *Q 4 44 1 ^ , 303 4 94 429 4 b5 ı 41 fc.9 0 00 2 ? 1 52 £ 44 1 77 2 80 000 i 19 6 •* 3 > 864 3 90 228 & "t 0 45 09 0 0 0 0 00 < 54 ' L4 25 5 0t> £*) •*2 900 9 30 bOO ' 10 8 '0 0 00 0 00 56 4 95 • 6" 1 39 9 43 <• b4 34 1^5 130 3 ic S45 19 30 j 94 04 4 İ 0 0 ıt »38 "00 «t Ifc ^ »2 6 90 a * J 3 00 82 J 9 2 } 71 •c-90 *i7 0 0 1 9 i » 8 2 100 *2C 45 03 15 "<2 38 09 M 18 09 74 33 35 ^ 85 05 13 000 18 1» 10 250 180 İ200 3 OOO İİ50 ^900 3300 '50f l£00 86C BbO ' 2 0 0 540 £>(Kt Î90C 23000000 I 950 000 10250 3450 1 425 58 000 1 K5 ! 050 4 450 5800 «5 50" 24 500 3800 37 00C 34 5ta 2600 1 5600 1 700 İ0O0OC 5 300 590" 10500 2 300 0"5 O 85C J 850 1 t 250 2 4 ~\f 5500 16 50C l 5300 İ 2D50C 6440 2*. 15 500 5 700 6900 1 £25 4 İ.f5 2500 * Î 5 2 5 •« 2 £5ö 2 2^5 5^*00 3"1 000 İ 000 8000 510 1.300 L 3700 e 55 000 1 1 "50 i 1 2»5 4 3 65c « 2J50 5 13 İ5C * ı 225 <^ 7 i"00 64 D - Ton 1 625 H 5 100 C 7EOO ; ,6 ^50 r 6 400 12 ^50 2 4 900 4 4 900 '" 10 ö C 4 2«Û0 i "900 S 1 975 45 500 i 3 »OO »1 3900 0 5 500 5 tjOO i 95ı. ^ 14250 0 11 25d ı 1.225 2 2 150 C J800 i 680 C 4^00 1 450 (tCOO t 4 400 3 2 » Î3S0 1 075 1 4 40C 3 4»0O 3 [9000 22 15.250 •i 2600 4 "-00 3 10 •'00 l 10500 1 ÎJ50 3 5500 3 10 500 12 6 JOO 0 10/50 0 49 00 54 *>9 00 4 i 20 00 00 »X OC 0 0 -») 00 49 06 59 t- ^t &9 4 4 00 ,4 •5 t y 00 *9 1 15 18 »2 bü 96 00 2? 4 0M Sb 44 Sb 28 1» ;•• 8b 4K SO Ijfı " ^ 41 06 ' 0 J 0 3 ^ 95 06 3"1 -e>: 00 00 00 95 44 '"» !5 5°< OC 2"1 S" I » 99 "'O OO 54 00 26 00 , - f 1*0 ' b 25 i~> 45 tA) 00 84 ya OO 0 0 65 08 2b OC 00 D 5"1 56 3 23 S-3 98 M 33 5» 90 12 t>? 3 0 8 3 00 77 90 49 Aylıfc % 12 50 * 3^ 063 4-85 11 56 2 2 3fc 2 İB 222 222 41 5 56 2*4 3 92 2 96 3 45 ^ 38 7 65 OûÛ * A 3*0 538 3 <m •*2* ?94 1 11 333 / * 9 1 6 ' 8 16 5 68 : ı 44 İO 94 250 " 9 5 .İ3 15 22 A e 12 14 &3 9 33 11 84 2 t 3 1 1 £" fc S? b 06 b 9 5 6 2 6 5 8G 4 41 4 69 9 8 4 £ 50 6 12 1 62 5 75 1 43 ' 2 5 6 49 4 92 4 13 9 92 3 13 3 17 1625 4925 506 16 18 ?9 31 1548 ' 5 5 16 3b 13 &İ 3 30 49 12 89 3b 1 2 t 5 | 1 3 1 - • 7 i T 1 1 5 OOO 0 0». 2 99 929 6 36 ?S3 <. e 3 40 2 50 238 fc 90 1 80 L 04 4 *5 5 t» 4 49 t 10 OGO H 1\ 4 26 b 1% 7 9 8 A m 5 8 ' 4 08 6 10 " 3 0 0 00 ooc 9 28 L 19 .£* b ' 2 7 OOO & 10 4 «2 3 '3 OOO B65 2 50 S03 M 1 92 1 1 2 | r 3 £ 2- 2" ı Z\ 1 1 1 91 4 ı ] 18 1 ! 9 4 4 1 46 1 8 4 5 69 ı 78 5 8 0 0 8 3 N 8 6 8 J 9 1 , 0 5 1 4 00 7 0* 00 5 4 Yıllık % n 7 i 83 33 İİ 35 48 3İ 2 01 21 34 22 34 38 "4 ' '2 3 T 04 3 ı l ?4 '2 33 33 9 50 X ! 14 i 7 fc.9 ^^ M €1 90 3*62 lû 13 2 "27 .2 96 1 62 5 yı U 9? 1* 06 84 5* 4c 11 f^ 4] 3H 4 0 14 1120 « 4 5 21 84 585 -1 H t 1 n Ü? liJ 33 48 73 .1 31 43 34 ?6 14 13 87 ^ ' 9 1 104 92 2' 01 ?5 03 40 23 a2 » 40 OC 5 18 58 02 t 19 62 23 3 2 » OOC 43 oe 154 55 1% * * 2' 42 25 00 20 34 I0J5" 46 3" « 38 3 14 130 'a 21? 5C 22 *3 OuO 103 13 2 ' 82 36 1 ' 6 00 «'60 1380 t>4 I0J 13 J"=t 13 J 8 5 4e r « J O lU »4 Ifc lb 4 05 9 43 1529 5 % 5 « 2 35 71 J 42 54 bl 32 b! ^ * 2 J 43 2 50 88 15 H? 1 5 * 090 ! Vt lCl 60 f'OO 31 04 .552 i/ 90 5 9! İC5! 46 94 KV8b 3V50 115 00 V OC 45 "6 3125 5 89 0 85 5 X •M 14 4531 3 5 ' 54 10 4 00 J 1 * 4^ bd H 0 34 8^46 34 T*., ( £ n 4 B 2 0 S '0 3 30 OûO 9 00 1 0 0 BOO & 0 0 3 5 7 « 4 b İ İ 4 G5 82 J 8 3 3 57 •>t, oOÛ ^ 98 ? "0 7 32 * ^ 3 11 »23 44 5t> 06 98 2 9 b4 5 ? OC 5 9 t ?5 * 58 5C 23 i ^4 Ob 11 0 0 18 90 .?/ > 15 b * 00 57 2? 53 88 53 76 00 08 00 6 ' 15 j4 9 ^ 3C "5 t ' te JiQ T ; 3 3 ' 4 44 92 09 £5 Z9 7 2 23 54 t$ «0 ! " • 35 »1 56 0<t 52 88 yy «5 36 4 0 22 « j 7? J 3 3 fj 4b * 61 •>5 oe [ > J 83 (X 53 2= îö 00 14 12 20 30 8 71 £ 74 5ı. " ' 08 4 it 5 6* 9 7 6 31 5 94 a 4^ 3 44 45 95 2 7 3' 10 90 B'65 n b« 3b ft> 4 }4 1 5» 34 9C 1^51 5 9 3 42 ;36 5y 20 >J 32 T£ 33 42 8 K C JO 43 1 "*? 8 £ 3 2 78 5 6<> •: 5-t j 3 S 4-C 1 ~3 5 43 6 49 ?04 76 0 3 3 3 5 8 3 0 0 4 04 ?885 ' [ 0? 4 9 5 185 50 45 75 '3 68 50 00 4 56 1 3 « 000 !^ 5b ı 48 28 '2 4J- 14 35 54 B 4 483 £L 98 £ 19 4t- aj S6 78 104 f» 31 13 37 63 3C43 1333 5J28 39 03 [04 6- j E 2 4 ; 1 [ j W t l l £9 ee- t £0 0 " ' coo 5-i"1 2 45 SCO 328 5 08 3 ^6 j 3 39 u 00 8 « i !"• Sl 4] 55« 4 44 2~"i 3"î J"1 £4 •60 4 b ZO 1^1 (* '4 4 L 4 18 J>?9C 0 1 , 2 " 91 A 36 3 ~5 30 34 ) 0* Avrupalı patronlar AB'nin büyümesi için daha çok destek arayışında Geı• Avrupalı büyük işadamlannm Başbakan Göran Persson'a gönderdiği mektupta genişlemenin Avrupa"nın küresel rekabette güçlenebilmesi için önemli olduğuna dikkat çekildi. GÜRHANUÇKAN STOCKHOLM - Eu- ropean Round Table (ERT) adı altmda lobi yapan Avrupalı büyük ışadamlan, AB'nin Do- ğu'ya doğru genişleme- sıne verılen desteğin azalıyor olmasından kaygılı. Başbakan Gö- ran Persson'a bir mek- tup gönderen ERT, "Ge- nişleme. Avrupa'nın kü- resel rekabette güçlene- bilmesi için en büyük loıııe isteğîRumen elektronik şirketi için Alman ve ABD rekabeti 'Büyüklere özel' özelleştirme KÖLN (Cumhuriyet) - Roman- ya'nın özelleştirmeyi kararlaştırdı- ğı elektronik şirketi 'Etectroputere SA.' için Alman ve Amerikan şirket- Ieri arasında rekabet başladı. Alman şirketlerı Siemens AG ve Karsdor- fer Eisenbahngesellschaft bir yan- dan, Amerikan şirketleri General Motors ve General Electric diğer yandan, Electroputere SA.'nın ço- ğunluk hisselerini almak için gıri- şimlerde bulundu. Electroputere SA., Romanya'nm en büyük ve modem kuruluşlan ara- sında yer alıyor. Kurumun yüzde 62.2 oranındaki hıssesi halen devle- tin elınde. Kuruluş, son günlerde Türkiye'de de gündemde olan, IMF ve Dünya Bankası'nın öneri ve yar- dımlarıyla Romanya'nın \veniden >«pıiandıniması' çerçevesinde özel- leştiriliyor. Electroputere SA. için teklif ver- me süresi 15 Haziran'da sona eri- yor. Yapılan açıklamalarda, şimdiye kadar şirketin çoğunluk hisselerini satın alabilecek herhangi bir yerli şirketin ortaya çıkmadığı belirtildi. n sürüyor ve yenı üyeler edinmeye venlen deste- ğin azalıyor olmasını üzücü buluyor. Reform çağnsı ekonomik ve politik öne- me sahiptir" görüşünü belirtti. Zirve öncesimektup Mektup, 15-16 Hazi- ran'da Göteborg'da yapı- lacak olan zirve nede- niyle yazıldı. Mektubu. Avrupalı 46 yönetım ku- rulu başkanı ve genel müdür, Hollandalı Mor- ris Tabaksblatt ve ERT'nın genışlemeyle ilgili çalışma grubunun başkanı ve Isveçlı Inves- tor şırketmın yönetım kurulu başkanı Percy Barnevik ımzaladı. ERT genişlemenin, 1980 1ı yıllardaki Ortak Pazar, 199O'lı yıllardaki ortak para bınmi kadar önemli olduğunu da ile- Barnevik ve Tabaksb- latt, daha büyük bir AB oluşturulmasının genış- lemesinin nsklennın ve maliyetinin yüksek ol- duğuna dikkat çekıyor. Genişlemenin gerçekle- şebilmesi için şimdıki AB ülkeleri ile aday ül- kelerin temel reformlar yapmalan gerektıği de mektupta yer alıyor. Iki işadamı, reformlann özellikle tanm ve yerel polıtika alanlannda ge- rekli olduğuna dikkat çe- kiyor. ERT, AB kurumlan- nın çalışma şeklınde de değişiklikler yapılması, çalışmalann daha etkili ve açık hale getınlmesi gerektiği görüşünde. Yatnm araçlannın haftalık getirisi (%) Factef net /e donem sonu olarak hesapönmıştır Repo faıziefi İMKB verııendır Dovız ve attın sertest ptyasa fryaDdır lOOniyonllbrİBftadaneoldu? Bıteşık Endeks 107.7 Matı Hısseler İMKB 30 Sanayı Htsselen Hızmetler Hrs Teknolofi Hıs Yatırım Fonlan A Tıpi Fonlar B Tıpı Fonlar 1 Yılfck Mevduat 6 Ayjık Mevduat 3 Aylık Mevduat 1 Aytık Mevduat ABDDolan Alman Markı Cumhunyei Altra 109.6 108.1 105.2 106^ 1O2J2 102.3 105.5 101.2 100.8 100J 100.9 100.9 101.6 102.0 1013 Repo 101.4 BORSA Anayasa Mahkeme- si'nin 12 Haziran'da Fazilet Partisi davasını görüşmeye başlayaca- ğma dikkat çeken uz- manlar, buradaki geliş- melerin, borsanm önü- müzdeki haftaki sey- rinde belirleyici olaca- ğını vurguluyorlar. Da- vayla ilgili ters bir ha- ber çıkmaması halinde endekstel2bin700di- rencinin denenebüece- | i söyleniyor. FAİZ Uzmanlar, borç ta- kasının kısa bir zaman sonra çözüme kavuştu- rulucağma ilışkin açık- lamalann bono piyasa- sına moral verdiğine işaret ederek "tyimser bekkntiler nedenivie bikykkr yüzde 81^82 seviyeterine gevşedi. Önümüzdeki hafta da para piyasalannda gözfer, tüm umutlann baglandtğ? borç takaa- naçevrüdi*1 ded!İer. DÖVtZ Günlerdir dillerden düşmeyen borç takası- na ilişkin beklentilerle birlikte Niyet Mektu- bu'nda yer alan 6 yasa- nın Meclis'e sevkedil- me karannın, döviz cephesinde daha fazla yumuşama ve gevşe- meye neden olabilece- ği görüşü dile getirili- yor. Kimi bankacılar, tt Dobrlmayonl20bin Braya kadardüşer"tah- mininde bulunuyorlar. KREDt BORCUNU ÖDEYEMtYOR 31 bin çiftçi icrabk olduSAMSUN (Cumhuri- yet) - Samsun, Sınop, Ordu ve Amasya'nın bağlıolduğuTanm Krer dı Kooperatıfleri Sam- sun Bölge Bırlıği. kredi borcunu ödemeyen 31 bın çıftçıyı ıcraya verdi. Birlığm çıftçılerden 67.5 trilyon lira alacağı bulu- nuyor. Tanm Kredı Koopera- tiflen Samsun Bölge Birliği Müdürü Ömer Kervan, çiftçinin af çı- kar umuduyla kredilerı geri ödemediğini söyle- di. Kervan, "Çiftçi bir umut affi beküyor. Bu ne- denden dolayi kimse bor- cunu ödemhor. Krediler tamanuyla tükenmiş hal- de. \erilen paralan geri alamıyoruz. Borcunu ödemeyenlere bu \ıl kre- di \ermeyecegiz'' dedı. Geçen yıl genel mü- dürlükten 50 bın ton gübre istediklerini, an- cak 16 bin ton gübre ala- bildiklerini bildiren Ker- van, "Genel müdürlüğü- müz de bu konuda sıkm- ülı" diye konuştu. Ztraat Bankası tarafm- dan kooperatiflere ayn- lan ödeneklenn de dur- durulduguna dıkkati çe- ken Omer Kervan, "Ekonomik krizden son- ra ödenekler de durdu- ruldu. Arük tek çare kal- dı, 0 da çiftçiye ait bir banka kurulması. Eğer bir banka kunılursa hem kredi faizieri düşer hem de biz çiftçi) e kredi vermekte bu kadar zor- luk çekmeyiz"dedı. Çiftçılerin kooperatıfe olan borcunun 40 tnlyon 140 mılyar lira olduğu- nu. ancak yeni uygula- maya göre faız oranlan- nın yüzde 5O'den yüzde 120'ye çıkması nedenıy- le toplam borç miktan- nın 67.5 trilyon lıraya ulaştığını da kaydeden Kervan, "31 bin çiftçiyi icraya vermek zorunda kaldık" diye konuştu. YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Mali Piyasaların Yararı Var mı? Gerek TV kanallannda gerek gazetelerin ekono- mi sayfalarında, para ve sermaye piyasalannda gelişmeler en ağırtıklı bölümü oluşturuyor. Sürekli olarak yalan yanlış yorumlar, değerlendirmeler ya- pılıyor. Ülke ekonomisi, bir anlamda mali piyasa- lardaki iniş ve çıkışlara endeksleniyor. Bir ekono- mide mali piyasalann işlevi nedir? Mali piyasalar niçin geliştirilmek istenir? Türkiye'de mali piyasa- lar, gerçekte varsalar işlevlerini yerine getirebilı- yorlar mı? Mali piyasalann tepkisini degerlendir- meden bu sorulann yanıtının verilmesi gerekir. Bu köşede zaman zaman yinelendiği gibi mali piyasaların temel işlevi, kaynak fazlası olan kişi ve kuruluşlardan kaynak toplayarak kaynağa gerek- sinım duyan, kaynak açığı veren kışi ve kuruluşla- ra aktarmak, parasal bırıkimleri, mal ve hizmet üre- tecek reel yatınmlara dönüştürmektir. Kaynak ak- tarması yapılırken de maliyetin düşük olması ve et- kinliğin sağlanması gerekir. Başka bir deyişle kay- naklann, bunlan verimli kullanacak ekonomik bı- rimlere aktanlması temel amaçtır. Ekonomide fi- nansal aracılar, temel işlevlerini yerine getirdiklerı sürece yarariı kurumlardır. Mali piyasalar, bu piya- salann en önemli aracı kurumian olan bankalar, kaynaklann iyi kullanımı yerine, kaynak kullanımı- nı bozuyorlarsa, kaynaklann kötü kullanımına, kay- nak savurganlığına yol açıyorlarsa, böyle bir yapı- yı ekonomik açıdan savunmaya olanak yoktur. Bankalann donuk kredilerinin ya da tahsili gecik- miş kredilerinin toplam kredilere olan oranının yük- sekliği, holding bankalannın önemli birbölümünün kaynaklannı, doğrudan ya da dolaylı biçimde or- taklanna ya da iştiraklerine kullandırmalan, faali- yet giderlerinin varlık toplamlarına göre aşın olu- şu, ancak TCMB ve Hazine desteğı ile ayakta du- rabilmeleri, bankacılık sektörünün etkin çalışama- dığını ortaya koyan göstergelerdir. Bankacılık sektöründe faiz gelirlerinin önemli bir bölümü, kamuya borç veımekten kaynaklanmak- tadır. Her sağlıklı çalışan piyasada ve kuramsal olarak devlet kâğıtlannın faizi, en düşük faizı oluş- tururken, bizde en yüksek faız, devlet iç borçlan- ma senetlerine uygulanmaktadır. Faiz oluşurken ya da uygulanırken devlet riskli görünmekte, öte yan- dan bankalann mevduat toplayabilmeleri, mevdu- at dışı kaynak sağlayabilmeleri için devlet güven- cesi verilmektedir. Kaynak toplarken riski azalt- mak için devlet güvencesıne sığınılmakta, borç venrken ise risk yüksekliği bahane edılmektedir. TCMB ve Hazine de bu kötü oyuna olanak sağla- maktadır. Sermaye piyasasının önemli düzeneklerinden biri olan Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) ise ekonomiye hiçbtr katkısı yoktur. Bu pi- yasa etkinlikten yoksundur, ekonomideki gelişme- ler için bir öncü gösterge oluşturmamaktadır. Bu konularda hazırlanmış doktora tezleri, İMKB'nin durumunu açıkça ortaya koymaktadır. Borsanın, parasal birikimleri üretken yatınmlara çevirme gı- bi bir işlevi de yoktur. Gerçekte bir-iki şirket dışın- da halka açılma da yoktur. Şirketler halka açılarak kaynak sağlamamakta, büyük ortaklar kendi port- föylenndeki hısse senetlerini halka satmakta, do- layısıyla halkın birikimleri ortak olduklan şirketlere değil, bu şirketlerin büyük ortaklanna akmaktadır. Halka açılarak hangı şirket büyük bir yatırım pro- jesinı gerçekleştirmıştir? Borsanın yırmi yıla yakın geçmişinde bunun tek bir örneği dahı yoktur. Ay- nca borsa az sayıda manıpülatörun güdümü altın- dadır. Uyanık yabancı yatırımcılar da, zaman za- man bu piyasada büyük kârlar elde etmekte, bir anlamda ülkeyi soymaktadıriar. 1997 Asya krizinden sonra ülkeler, yabancı ya- tınmcılar konusunda, küreselleşme konusunda akıllandıklan halde, bizim akıllandığımız, ülke çıkar- lannı düşündüğümüz söylenemez. Bazı bankala- nn aracı kurumlann denetiminde bulunan TV ka- nallannda mali piyasalar konusunda yanlı, yönlen- dirici yorumlar, özür dilenm, geyik muhabbetleri ya- pılmaktadır. Biraz ekonomi ve finans bılenler bıle olayın içyüzünü görmektedırter. İşlevi olmayan bu piyasalann tepkileri diye yorumlar yapmanın; piya- salar çöktü filan gibi degeriendirmelerin anlamı yoktur. Bugünkü durumlan ile mali piyasalar eko- nomiye yüktür. Bu piyasaları işlevlerini yapar du- ruma getirecek düzenlemeler yapmak gerekir. Ya- pay olarak kamunun sırtından mali piyasaları ya- şatmanın ağır bir maliyeti vardır. Türkiye'de yaşa- nan krizlerde mali piyasalann olumsuz rolü dikkat- lerden kaçmamalıdır. BORSADA HtftlOtJ l||WB Kıynıet ntüctBfi TîBrjk T«-»n ^ \b£%i #(»rjllC»B« H b . 4 " I^-^F^t^-.ng I96 9 U twc»iP-- oKiluk 237 4-00 Tl»*y» C)m j> 0102S5 rSKB 6! 3 50' !uıt Orn> rüo«u«ı 216 082 !«*« 130 3'! r*î 3 '332 919 Uiij 996 LJk. Knıılrkuyvıı 30 J03 UB3İ Tjrın 94 109 Uny>Çmt«ate 9B 312 U^ı*S«tnul 11! 102 Uî»t MjCnc S4'j 504 Vj«rffman-ılttı. 656 184 Vıkkf 1BC*£" VantT 63 528 Vjrl.* YjüriB. Ollikr^, b 5 ~bb V H W 23 587 464 V»«rfR.s«Sp' r O « 0 ^ 7 6 V»krtYjt.™ 149530 Vakrf Gjynmtnaı.1 T • 524 * 5 " V*ınjKjJıt 483268 *J»*<B.irk 0 Ta«î 1204310 * 3 U Î 1 77 523 *azıcı(j<Oloncl«» 267 177 rjft, K -d< 8*n«jı 48 412 JİS Tj»ı Kr*4> Kstay G T 0 454 347 •dç «[*<) Yjı Ort 17J 849 r»t.nm F.n ¥0 4 291 T U n i J 8^,84 2MtaC>«*ı 34-306 CEÇEN ER Nfik 23 5^0 &3O '600 4200 g's 29 2 1 1 BOLGESEL PAZA ^•uıyun . -.-» » 101 a-t*Mf n j 5 734 Ceyt-ıi Mj^^nvit* 491 745 DvFlnOfMl 157 451 t«,p .phk S2 404 Cnf»»ntîit 3 0 Î İ 9 lrf>rm«4ya 3 lp*« Mitt>»«rtık 360 501 L j-tjrj» AîiiB Çmtft Ib 4b7 Mtgeı $vf3 11,5,9 PtirofteniTunzın 713 St.o-fj;Pim«k(, 638815 1 31 4 400 1 550 8500 0 000 8 700 3X00 £900 1275 4.500 700 2 650 1 500 300 2 950 4 750 1 225 2.275 2 550 0 İ 975 4 150 6 750 3.65C 2 900 1 404} ! 075 9 000 3 250 R 3 3O0 r? 0 5 İ2OO 050 175 İ000 0 150 500 £00 000 925 150 Efl Y&ftsek 810 780 8 700 4.000 1 150 5400 1 BOO 33 000 1 500 000 10 100 4 150 3250 1500 5.350 1 950 3000 23250 1£OC 3400 5 150 2 4^5 3000 0 2.250 5200 İS 750 4 550 33O0 1 550 1200 11 000 15 000 S300 2275 bûOO 1275 1 450 5400 0 2 425 13250 ^ 000 36 000 2J5C 5000 YENİ ŞİRKETLEB PAZAR1 GÖZALTI PAZARI 8.5.0 1 . < S M » 6 2 ' Boy***n BO 984 3ogj)*n 50 ' 3 ' E-mn PjiljnMıı? Ç-*k 0 MJ«». *» " 1 62t 529 Mu4urBUİ*vuKçalak 0 Rjk?Etf«tr*nlk M 3?5 R*«-ıEI«K tvMctt«n 2 167 S*vg> Sa(1« H>ın«tl*f> 0 --"f., I-k» 35 W6 i S 300 0 5 800 0 Û 0 Ztt 46O0 0 150 350 Û 0 150 1 C2C 15 750 0 1 450 2 750 0 7900 0 0 0 0 3 1 0 5600 0 1325 1 725 0 Û 2550 . bOO HAFTA ldf|İR Hjttalık taftaş 40 690 X t 471 Z 1 1 35 JOOO £00 050 100 £75 3 000 BOOO i2O0 000 i 150 4O0 too 900 850 250 475 200 9 0 0 S25 400 ÎBOO 950 İK5 1,8» 7 750 450 1 150 500 İ50 200 500 100 150 300 125 JOO 100 ,070 JOO JSO 300 ^00 2O0 £50 V3O0 1300 2-50 485 000 2000 780 449 621 2 125 Z90 4.850 450 150 1.600 980 % 37 1 6 1 1 1 2 48 44 00 00 J » 2 9 i 79 İ 75 İO 9 0 00 70 51 11 79 00 32 00 08 OO 23 82 'J-90 41 00 100 32 28 00 17 OO 4 5 41 00 77 17 lî 0 0 0 0 2* 77 35 j 7 64 33 6 45 0 90 1064 42 86 000 22 58 000 000 OOO 000 3 57 000 4 17 323 0.00 000 39 £2 000 "•2 04 Aytık % 4ı 1 1 1 1 1 4 | 1 1 2t H 1 6 33 S2t 3 ?5 ?£• ' 8 3 3 00 ! 9 3 3 8 ' 0 4 5 62 b O 3 [> 11 3 TQ 129 t M 9 56 364 14 27 ' 3 3 s • " «52 9 43 8 84 OJOO 9 2 5 B.89 İ 33 9 2 0 5 00 5 36 » 1"" B22 8 31 85 44 93 0 3 00 12 5 5 6 7 >8 2941 40 91 13" 17 Z 3 33 00 39 13 0 0 9 0 0 0 0 0 00 00 &4 -61 00 17 28 00 00 14*. 2* 24 14 «-»53 YllHfc % 5 7 1 £* Û' 5b £2 1 1 11 28*7 3730 1C87 6153 432' '4 08 8 5 » 959 1250 16£7 12.0 ?88t 1 ^9 349 4750 ?929 55 56 36 52 29 03 1884 c 00 880 10 9ı 30£l 93 48 29.90 50 £S 27 m 9 41 7 9 4 ?O4 4C lb Z? A* "J 4 £ 3 27 45 30 14 OOO 13 Z\ [6 6 ' 100 55 85 7 ! 51 T£ 20 ^8 31 48 OOO 125 OC 86 44 a » 27 7T 0.00 000 000 000 32 56 14 91 82.69 56 93 34 02 0 0 0 £500 382 08 45 M YATIRIM Yatmm H M t k FensUt FONLARI NE GETİRDİ? H^talık Yatfn» hıuıMı H»ftaWt »ılıçı Yatm FmıM Hsfta!.* Yılıçı titm A TtPİ F0NUR Ij Sank Hısse Fon I; Sanfc Jstırak Fon IşBank DeJıskert Fon [ 8 k l M I7 AHalı Eideks Fottu !; A Teknolo)i Endeks Fonu IjAMelalEjjraEnıtelnF !;A»âtjmjM»ilulK F 1^ A Karma Kumbara Fon InterbankATipıDeğıjlM Intcrbank ATifi Karma InlerYai AKamaF tnîer f at. Htsse Fon Iktısai ATıpı De&ş*en F IktuatSank Affiss'F» f A Tıpı Karma F01 Garantı ATıpı Değışherî F GarantıAIM<B-*En«Fon Ga'rfnt M K A Oe^îken Fon Esfcank ATıpı Degışken fKYATıpı Hi55e Fon YKY ATıpı Karraa Fon »KY ATıpı TekstıiSek c YKYATıpıMalıKurum! f YKYATıpıMetalSek F YKYATıpıGıda-teecdıSF m ATıpı Dt|r$k«>FM »KBATıpıKjmaFon YK8 ATıpı Hı«e Sîneıtı F Halk Sıgorta ojel Fun Vaklf Hısse Fon VakıfAGıdaSettorFoıu VakıfAM3İıSektorFomı VakıfAMelalSektoıFıınıı Dışiîank ATıpı Karma Fon Dı;bankATıpıOe|ı;kenFo Yaşartank ATıp Deği5hen Finans A Tipı De|ışken Fon CU Sıgoıia ATıpı Dtğısk«ı Fı^dnsbank ATıpı HISÎP F Fınans YatATıpı Değısken Finans YatATıpı Karma F 2ıraatATıpı0e|i3kenFon ZuaalYal AO«gıştıen Fon Zıraat ATıpı KarmaFön Halk A Tıpı Karma Fo« Pamukbank A Tıpı Oefışken Sumer Karma Fon EgeFonATıpıOeğışkenF Ege Fon A Karma EgeFonAH.sse Kalkmma ATıpı Oegışken F Kalkınma A Tıpt Karma Fon Kalkır.ma Menkul A Deg" Fon Kalkınma MenkulAKarma Demırbank A Degrsken Fon 6M 432 4 69 858 1143 5 92 6 06 •013 272 3 42 311 360 655 4 65 730 '75 4 92 755 8 38 583 4 47 5 70 421 561 839 321 923 584 0 58 591 3 49 684 737 7 83 6.22 334 4 n l 689 166 484 4 42 6 53 3 47 İ07 5 41 056 4 07 2 74 3 05 663 4 35 005 496 983 5 64 43 07 3588 3585 3106 25 40 •0 93 3147 1254 047 4012 4517 34 74 40 93 52 80 8529 3038 53 50 55 46 28 70 69 37 45.88 38 92 43 41 5317 2237 5153 43 45 48£2 28 C2 2216 55 00 413 44 80 22 86 3172 5558 6549 1125 60 66 56 47 T69 9511 69 "2 2965 5108 1535 243' 5133 4520 199 34 03 62 38 37 04 1132 35 "3 37 73 58 94 DemırYat ATıpı Oelısken DemırYat AKamaF OeratrY AT U-100Endeks DemırY ATıpı Hısse Fno DfmrYalAMaltKıtnıluîF DemırYatAlmalatSektF üemırtanl Cıngtliı A özel TırkbankATıpıDeJııken TurKbankATınıKanuFıııı Etıbank ATıpı Dejısken TSK8 ATıpı Değıslen Fon Akbank ATıpı Hısse Fon AkbaıkATıpıOeiıskenFon AkbankASabancıHlstırak AkTatAHısseSeneıtıFonu AkbankAKanaFon AkbanllAMalıKSektorF AXbankAtMKB-30En4 Fontı AkbankATekn Sektor Fçrru AkbankA!malatSekteı l: T»kslılATı«ı Hısse Fon TehtılATmıDegrçkenF TekMHMO ATıpı D|s F At a A Tıpı Kama c &n AtaAT.p'H<s»S»nedıF Ata A üiusal IMKB-5Û End F AtaATpıDefıskenFon Koçban«ATıpıDi'|ıskenF Koçbank "MKB-3C Efilell* F»« KoçSrtetNsta Koç Allıanz Ssgozel Fon KoçbankAMeialEsya KoçAHüldınfveYatŞırk KocMeıkutADe|ışkenFon GlobalATımOe|i5ker, Fon Gj obal A Tıpı Karma Fon GlobalAIMKB-lOOEndFon Körfez ATıpı Dejsken Fon KorfezATıjjı Karma Frn TEBAT DelıskepFcn TEB ATıpı Karma Fon TE3Yat OefekenA TEBAGSOOe| OHelF TEBYat ATıpı HısseFonu KentbankATıpıKar-naFen Kentban«ATıpıDe|i5k8nF KfPtYatınmADeğiskenF Alt»nalıfADeğıs«en HakATıpıD»|i5İı»nF]nu ŞekerATıpı üejısken OyaıATıp Oegısken Oya» Menkul A DeSısken Fon EMacıbaşı ATıpı öe|ışken Eczacıbası A Tıpı Karma F A D F p < | SYSATıpıDeğıskenFon SYBATıaKamıaFor GedıkATıpı Kjrnıa Fin 883 64 84 4 52 36.21 904 36.87 796 5068 8 07 75 34 603 8423 3 80 67 6" 855 713 702 2215 729 3516 4 97 3 5 » 7 47 40 68 543 4815 174 24 96 7 55 60 62 416 29.64 916 2646 981 4034 525 525 618 618 567 5151 3 06 3413 2 75 4216 525 3651 1018 1140 1017 2521 500 19.65 339 4226 10.09 2734 810 4695 5 74 36 27 716 5058 745 4438 8.19 34 66 628 5459 5 08 4067 7 75 40 48 953 24 77 4 33 6314 6 45 44 03 4 84 5126 388 5619 4 44 22 88 7 39 30.82 9.69 19 68 6 62 6 45 3 45 38 65 7 58 36 77 4 46 35 35 185 29 62 845 2661 5 35 4097 592 4465 2 25 4803 2 74 15 72 434 2293 4 71 3125 4 44 22 04 GedıkATipıHmeSeneıIı KjfiıtalAfıpıOetoltenF ToprakArıııDefjjken Toprak ATıpı Karma Fon Tekfen ATipı Değışken Fon TekfenATijnKamaFon Nurol A Değışken Fon Atfa ATıpı Degışken Fonu AHa ATıpı Htsse Fon Alfa ATıpı UİU33İ-30 End Eygın AT<pı Karma Fon E»gın ATıpı DtfıskenFoıı Yatırmı F ADegışken Fonu TacırİjfATıpıKamaFıııı Iacırl»ıA0e|i3kfnF Slra!e|iADe|l}kenF Bayııulır ATipı b«ğı;k«n F BajınJııATıpıHısseF Bayindır A Tıpı Karma F isYal OeğıskenFon Osmanlı A Karma Fon OsmanlıAMalıKSektFonu Dsmanlt B IMKS-30 End Fon EGS ATıpı Karma Fon EGS'at ATıpıKarnıaFon EGSSımrtaADeğskenFon EGSYat MDAîTpi EGSYat MOAFınansGr EGS Tat M D A IMKB-&O End ABHAmıoKamaF TAIBYat AOegıskenAF HSBC A Tıpı Değısken Fon HSBC ATıpı HısstFm E A 0 S y OenızbankAOe|ış«enF DenızbankA Karma F DemzbankATıpıHısseFon R f t T D k BendeıATıpı ûejısken Fon Sirt jn* A Tıpı Df|ı;*fn F MEKSAA Tıpı Oeğısken Fon MEKSAYal ATıpıKarmaF UB Ultısal Yat AOeğısktn AtarATıpı Oe|ısken Fon M»G Bank A Tıpı Değısken F Anadınıbank ATıpı HmeF B TtP) FONLAR IsBark LıkılFoi Ij B Degıske» Fon ijSanl Yabancı MK Fonu !} Bank Tamolve Bono Fcn Inlfbank B Oegışken Fon tnle'bankBlıkıtFon IklısatBTabvil-Bono IklnatB Tıpı Lıkıt Fon Gafantı 9Tarıvt(-Bopo GaranlıB Tıpı Lımt Fon Garant'BTıp Oegıjken F 10 08 321 437 571 3.85 425 347 559 7 04 943 1079 1015 476 428 5 37 788 501 635 510 490 498 8 71 813 4 45 416 722 533 712 900 458 5«3 564 913 5 43 392 3.46 825 416 617 4 48 4 44 395 512 42 7 567 İ0 03 D91 190 •2 44 138 111 089 170 0 95 2 90 096 2 08 376 24 41 3324 31 £4 4874 1756 4649 22 76 2917 27 74 3178 3180 28 37 34 35 30 47 34 95 4228 2603 15 74 57 76 5646 18 79 067 15'0 36 37 3646 3258 2550 11.68 4514 4134 34 34 3835 559 32 r 44 94 5221 4133 8215 948 24S9 3394 5103 52 40 6387 1845 47 92 53 03 4952 3154 44 58 59 40 47.60 60 77 16 41 63 73 4133 Garantı B Tıpı Yabancı Fon GaranlıMK BDeğıskenF Garantı MK 3Lıkıt Fon Esbank B Tıpı Değı;ken EsbankB Tıpı Lıkıt Fon YKB 8 Tıpı lıkıt Fo» YKBB Tıpı Oeîışken Fon YK8 8TaM8onoFonu YK8 B Yab M Kıyuı Fon YKY BTıpı Lıkıt Fon YKY BTaM-Bono Fonu YKY BTıpı Değısken VakıfTaMveBonoFomı VakıfOefıjkenFon VakrlYabancıMenmlFanu Vakıf Lıkıt Fon Vakıf 8 Tıpı Karma Fon Oısbank 8 Tıpı Bejhşken F Yaşarbank B Tipı Oeğrsken Yasarbank Lıkıt Fon Finans B Tıpı Tahv^Bono Finans B Tıpı Oeğısken Fon Finans B Tipı Lıkıt Fonu Zıraat 9 Tıpı Değısken Fon ZıraatB Tıpı Lıkıl Fon Zıraat B Tıpı Tahvıl Bono Zıraat Yat B Değısken F Halk 8 Tıpı Tahvıl Bono Halk B Tıpı Değîsken Fon Pamuk BTıpı lıkıt FOB Pamuk B Tipı Değısken Fon Emtekbarık Tahvil-Bono Fonu Emlakbank Değısken Fon Emlakbank Lıkıt Fon Sumer Değısken Fon Sume'lık.t Fon Sumer Tahvıl Bono Fonu Ege 8 îıpı Oegışken Fon Ege B lıkıt Fon Kalkınmd B TIJJI OeğısliPn F Oemırbank B Degısken DemırYat BDegışken Demırbank BTahvt! Bono F Tarış Fon-1 lıkıt Tarış Fon-2 Değısken Turkbank B Tipı Değısken Turkbank B Tip. lıkıl Fon Etıoar.kB Oeğısksn Etıbank B Lıkıt Fon Etı Menıiııl B Değısken Fon TSKBBTıpıTalmtBonoF TSKBB Tıpı Değrsken Fon Akbank B Değısken F Akbank B TahvtUBono Tekstıl BTıpı Lıkıt F»n TekstılBDeğffkeıtFon TfkstılMD BTıpı DğskF Ata B Tahvıl B«noF •^vıcre SıgTahvıl-Bon^ -0 01 5 93 118 5155 0 78 60 98 0İ8 64 38 3 71 1610 0.87 6255 033 66*6 103 6149 344 3624 -327 72 79 034 7019 2 02 6 72 100 37 90 005 2950 105 6486 185 66 03 106 67 93 223 5990 122 7042 090 7570 081 71.82 109 34.65 090 5310 0 94 5654 119 4568 0 95 6631 172 2820 123 59 68 12 70 181 101 67 51 0 96 5917 112 5242 2 04 59 73 126 7638 099 6407 098 6901 103 25 68 082 5196 0 73 60 79 -0 44 -4 32 0 82 59 76 2 29 74 42 205 3531 0 94 67 £9 033 70 95 1 37 63 £8 033 58 02 100 3188 0 97 67 77 0 72 53 96 033 2233 037 5034 098 6427 148 47 89 0 97 74 73 089 7098 088 64 20 146 25 87 4 04 30 3- Ata BTıpı Lıkıt Fon Ata B Yabancı M K Yat Fonıı Koçbank B Değısken F Koçbank Tahvıl Bono Fon Koç Menkul B Degrsken Y F Keçbank B Lıkıt Fon Global BTıpı Oeğısken F KortezB Deftşken Fon Korfezbank BTahvıl Bono F TEB B Oeğısken Fon TEBYatınm BTıpı Lıkıt F TEB Yat BTabvtlBono Kentbank B Değısken Fon Kentbank B Lıkıt Fon Kentbank B Tahvıl Bono Fon Kenlbank B Yabancı M K Fo Kent Yatınm B Değısken F AlternatfB Değısken AltematrfYabMK Fonu Şeker BTıpı Değısken Fon Oyakbank B Değısken Fon Eczacıbaşı 8 Değısken Fon Ekspres 8 Değısken F SYB Değısken Fonu SYB B Tıpı Karma Fon Gedık 8 Tip Değısken F»n Ekıncıler BTahvıl Bono F Ekıncıler B Değısken Fon KapıUIBTıpıOeğts.enF K Yatınm B Değısken Toprak B Oeğıslıen Alfa B Tıpı Değısken Fona Yatınm F B Değıskei Fci Yatınm F 8 Tahvıl Bûno F Bayındır S Tıpı Değısken F Israt BTıpıDeğıskenF Ûsmanlı Tahvıl-Bono Fonu Osmanlı BTıpı Lıkıt Fon Osmanlı B Tıpı Değısken F EGS B Tıpı Değısken Fon EGSYat BOeffskenFon ABNAmıo Değısken Fon TAiB Yat B Oeğfsken F HSBC BanKB Değısken Fon HSBC Bank B Tahvıl Bono Fo Yürtbank B Değnken Fon Denızbank B Değısken Fon Denızb B TarryıFBono Fon DepızbankBT Lıkıt Fon SıtebankBTıpıCeğıskenF UlusafBankBTıpıDeğıske MNGBank BTıpı Oegışken F AnadolubankBTıpıOeğısF ParkRaymondJ BOeğlskF BllEJIKEKDEKSt (A) TTP: EKOEKSI (B)TIPIEHOEKSİ 0 94 74 18 -3 21 5815 099 5250 139 40 61 113 58 64 101 7139 615 4195 098 6739 222 3688 096 69 22 098 6955 139 64 48 152 52 38 0 93 29 50 063 3208 -0 31 38 7 089 61» 0 98 5422 2 04 62 73 103 58 IC 1 OO 46 95 123 49 95 153 6222 114 18 8C 0 95 38 47 0 96 6318 0 39 8124 140 -4 43 0 74 4187 014 4218 140 67 94 210 30 r 0 96 5316 299 3754 086 675C 102 82.69 211 22 54 6515 6531 55 41 180 5302 1 19 53 74 126 52 07 102 6551 133 50 24 053 6015 0 98 66 45 102 4614 İ96 6484 0 79 52 07 091 6759 2 30 28^3 111 5156 0 95 59"? 231 4956 550 46.02 116 5034 091 0 79
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog