Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet j k ı T a p I a r ı /NILAR VE PORTRELER Şinasi Özdenoğlu L * ,fcrtapk Çag Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 34334) Cağaloğlu-istarbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuri78YIL SAYI: 27640 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR N A D İ (1945-1991) Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı İZMJR'İN İŞGALİNDEN KURTULUŞA Ferzan Gürel y kj». kitap k Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 10 HAZİRAN 2001 PAZAR ORTADOĞU'NUN ÇALKANTILIYAPISISİNEMADA Paris'te bir darbukalı /yaşında gitti Paris'e. Sağır ve dilsizgibi geçirdiği yılların ardından çok dilli, çok kültürlü birzenginliğe kavuştu. Parislilere Ayva Çiçek Açtı 'yı söyluyor. Gülseren olarak kendi tarzını yaratmak istiyor. Son albümü Fnac tarafmdan "en iyi on" arasına seçildi. Bugün Cumhuriyet 'le bi 14-1 /Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan İsrail Filmleri Şenliği, bu ülkenin çalkantılı yapısının sinemasal yansımalarını getiriyor sinemaseverlere. Büyük usta Amos Gitai'nin iki filmini de Ankara'da yapılacak şenlikte izleyebileceğiz... eyi unutmayın. Beady Belle Müzjği okyanusun ortasında • Beate Lech yadaartistik adıyla Beady Belle, Norveç'in soğuk havasını sesiyle ısıtan bırcaz sanatçısı. Müzik yaşantısma 1993'te başlayan sanatçı, bugüne dek Insert Coin ve Folk Rovere topluluklannda vokahst olarak çahştı. Belle, 8. Uluslararası Istanbul Caz Festıvalı'nde müzıkseverlerle buluşacak. Üt 14. Sayfada Laila Ali Frazier'ın kızını sayıyla devirdi • Unutulmaz boksörler Muhammed Ali ve Joe Frazier'ın kendılen gıbi aynı mesleğı seçen kızlan Laila Ali ıle Jacqui Frazier-Lyde'ın maçı, yme spor dünyasının en çok konuşulan müsabakası oldu ve Laila Ali, rakibini f bayanlann t şampıyon boksörü 1 unvanını kazandı. Ali. ABD'de kadmlar arasında 8 raunt özerinden yapılan ılk boks karşılaşması özelliğinı taşıyan maçta rakıbı Frazier'ı sayıyla yendı I Arka Sayfada T atil beldelerine akın Çöl sıcaklan yurdu etkisi aftına alıyor # Yaz aylannın gelmesıyle bırlikte sıcak havadan bunalan yurttaşlar, çareyi pıknık alanlannda, havuz ve denız sulannda serınlemekte buldular. Piknık alanlan hafta sonlan yurttaşlann akınma uğrarken kentlerden tatıl beldelenne yolcu akışı da hız kazandı. • Arka Sayfada Çocuklanna 'iyi okuV arayan anne-babalar 'müşteri' gibi görülmekten rahatsız Okııl seçme telaşı10 milyara kadar ücret Şu günierde birçok ailede okul telaşı yaşanıyor. Bu hafta alınacak olan karnelerin yanı sıra bugünkü Anadolu Liseleri Sınavlan velileri düşündürüyor. Ailelerin tek kaygısı, çocuklannın gelecekte başanlı olması için iyi bir okul tercih etmek. Birçok okul başan oranına göre öğrenci alırken özel okullar da yaptıklan zamlarla velileri ürkütüyor. 4 milyar ile 10 milyar lira arasında değişen okul ücretlerı önemli bir tercih nedeni olurken 'müşteri' gibi görülmek de aileleri rahatsız ediyor. SmaVSIZ geÇİŞ hakkl Yabancı dille eğitim veren liselerin mezunlannın öncülüğünde kurulan vakıflarca açılan özel ilköğretim okullanna devam eden öğrenciler, bu liselere sınavsız geçiş beklentisi içerisinde. Ancak bu hukuksal açıdan mümkün görünmüyor. Uzmanlar, okul tercihi konusunda ailelere şunlan öneriyor: Yabancı dil öğretimi, okulun yeri, ücreti, kadro yeterliliği, sınıf mevcudu, eğitim kalitesi... FteflY xnUfa hatoaıH • 6. Sayfada ANADOLU LlSELERl SINAVI • 8. Sayfada Istanbul ntüzikle buluştu Istanbul Kültiir ve Sanat Vakfi tarafindan düzenlenen 29. Uluslararası İstanbul Müzik FestivaH, cuma akşamı Dol- mabahçe'deki açılış töreniyle başladı. Törende İKSV'ye yapüğı katküardan dolayı Kültür Bakanhğı ile festival gös- teri ve kurumsal sponsoıianna teşekkür plaketi verildL Açılış töreni sonrasında Dolmabahçe Sarayı'nda verilen resepsiyonda Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu bir konser verdi. Festival dün opera dünyasının tarunmış sop- ranolanndan MarieDe Devia'nın İtalyan virtüözleri eşB- ğinde Aya Irini Müzesi'nde verdiği konserle başladL 7 YIL tÇÎNDE 7 KİŞt ÖLDÜRÜLDÜ Türk mafyası Londra'daMUSTAFAK. ERDEMOL LONDRA-lngilızpo- lısının kayıtlannda faalı- yetlennın her geçen gün arttığına sık sık dıkkat çekılen Türk mafyası ıçındekı hesaplaşmaya 2 cmayet daha eklendı. Londra'nın doğusunda- kı, Türklenn de yoğun yaşadığı bölgelerden Is- lington'm Southgate So- kağı'nda Hasan Mama- h (23) ve Sama Mustafa (26) adh ıkı Kıbrıslı genç, bulunduklan oto- mobılde öldürüldüler. Polısın, saldınnın uyuş- turucuyla ılgılı olduğu ıddıası üzennde durdu- ğu belırtıhyor. Geçen pazar günü, si- lah seslen duyan mahal- le sakinlennın ıhban üzenne olay yenne ge- len polıs, Hasan Mama- lı'yı, beyaz renkli bir BMVV'nın arka koltu- ğunda başından yaralı halde buldu. Sama Mus- tafa ıse arabanın dışın- da, Southgate Sokağı ıle bırleşen Balmes Soka- ğı'nda ölü bulundu. Ya- ralı olarak Royal Lon- don Hastanesı'ne kaldı- W Arkası Sa. 8, Sü. 3'te Kıbrıslı gençler öldürüldü Londra'da 1994 yılında başlayan cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Londra'nın doğusundaki, Türklenn de yoğun yaşadığı bölgelerden Islington'da Hasan Mamah ve Sama Mustafa adlı iki Kıbnslı genç, bulunduklan otomobilde öldürüldüler. Türkiye'nin, Ingiliz makamlanndan iadesini istediği eski Malatyaspor Başkanı Nurettin Güven, cinayetleri gazete ilanıyla kınadı. IMF dayatması belgelendi # Uluslararası tahkim tasansının üzenne "Haziran sonuna kadar TBMM'den çıkanlması gerekmektedir" notu düşüldö. Yürürlük maddelerıne ilişkın bölümde bu notun yamnda "taslak üzennde teknik çalışmalann sürdürüldüğü" ibaresinın yer abnası, bakanlann göimeden ımzaladıklannı da belgeledı. • 9. Sayfada • 50 kişiden ohişan Kadın Platformu üyeleri, Güneydoğu kadınının sorunlannı yerinde ıncelemek üzere Batman'a gitti. Sema Pişkinsüt. iki yılı aşkın süredir ıkttdarda oîmalanna rağmen verdiklen sözleri yerine getirmedıklennı belirterekEcevitvediğer hükümet ortaklannı istifaya davet etti. • 4. Sayfada YARDIM ETTİ. YAŞAMI ALTUST OLDU • 3. Sayfada •EMLAKBANK'I HORTUMCULAR KAPATAMAZ' • 9. Sayfada MİLLİPİYANGO ÇEKlLDt • 8. Sayfada SAYISAL LOTO SONUÇLARl • 8. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ecevitie Olmayacak Duaya Amin Bırbınnden farklı yanları olmayan anketler yayımla- nıyor. Ortak nokta, ulkenın iyi yonetılmediği.. Tabii ardın- dan sonuç gelıyor: Sıstemde değışıklık zorunluluğu! • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de îran'da sözde reform kazandı # Iran seçımlennde kesın sonuçlar açıklandı Oylann yüzde 76 91 'ını alan Hatemi, yenıden cumhurbaşkanı seçıldı Toplumsal desteğını bu seçımle bırlikte arttıran Hatemı'nın reform gırışımlennın öncekı dönemde karşılaştığı engellen aşıp aşamayacağı merak edılıyor. 111. Sayfada Kıbrıs'ta banş ve uzlaşma zor # Rum Kesımı Dışışlen Bakanı Dr. Yanakıs Kasulıdıs, Ada'da kahcı bır çözüm ıstedığını jsöyledi. Kasulidıs Türkiye'nin tek başına polıtıka yürüttüğünü vurgulayarak Kıbrıs'ın, Türkiye'nin AB'ye gınş sürecını tehlıkeye attığını da vurguladı ifYU 1W|MHAjrm MytofM • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Önce Ortaçağdan Çıkalım Sonra Her Yere Girelim... Usede, tarıhten sonra en çok sevdığım ders bıyo- lojıydı. Derste pek çok canlının hertürlü özelliğinı öğ- renmenın yanı sıra asıl, bilim adamlannın "buluş öy- külen" benı çekerdi. 26 yaşında profesor olan, bugünkü kımya ve ma- m Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog