Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ı l a p I J r ı ANILAR VE PORTRELER Şinasi Özdenoğlu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel- (212) 514 01 96 Cumhu78. YIL SAYI: 27631 / 400.000 TL(KDV,ç,nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhurryel k ı I a p 1 a r ı N tŞGALİNDEN KURTULUŞA Ferzan Gürel Tm~ Cumhurtjrt L*» kıtap kulübû ızartama A.Ş, Turkocağı Cad No 39/41 Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212) 514 01 96 1 HAZİRAN 2001 CUMA C U M H U R İ Y E T ' Î N K Ü L T Ü R H Î Z M E T l HİKMET ÖZDEMİR TEKÂLİF-İ MİLLİYE 10 yıldan uzun suren bir savaşlar dizisinden yorgun, bitkin, yok yoksul çıkmış Anadolu halkı, "yoktan varolmak" anlamındaki Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kotardı, nasıl kazandı? Sunduğumuz kitap, Mustat'a Kemal onderliğinde yaratılan bu tansığı belgelere dayanarak anlatıyor. Bugün CumhuriyeCle birlikte... t Yaratıcılık: Eğitim sistemindeki boyutu C Farklı bir klonlama yöntemi <L Haziran ayında gökyüzü C Bilim-endüstri ilişkileri kötü! C ODTÜ'de kampanya ve insan sağlığı... C Havada bayılma C Yurtdışında yükseköğrenim ve israf C AIDS: Delinen patentler C Moby Dick efsanesi yeniden yazılıyor Yann Cumhuriyet'le birlikte... Fransa: Ulus devletten vazgeçmeyiz Almanya: Devletler üstü bir federasyon YeniAvnıpakavgası FRANSA BAŞBAKAN1JOSP1N: ÖneriAB'nin felsefesine aykın # 'Avrupa Federasyonu' önerisine şiddetle karşı çıkan Jospın. "Federasyon bu şekliyle yasallığını tek bir merciden, Avrupa Parlamentosu'ndan alan bir yûrütme gücü haline gelir. Bu yürütme gücü, diplomasi ve savunma tekeline sahip olur. Bu yeni kanşımda devletlerin konumu, ABD'deki federe eyaletler gibi olur" diyor. • 9. Sayfada Kemal Derviş İtalya y da Kemalizmin başansını anlatacak Tremonti ile görüştü 2 guniuk bir ziyaret için İtalya'ya giden ekonomiden sorumlu De\ let Bakanı Kemal Derviş, yeni kurulacak hükümette ekonomi bakanlığını yûrütmesi beklenen Giulio Tremonti ile özel bir görüşme yaptı. Derviş, "Ben ekonomık programı anlattım. o da bana Italya'nın ekonomik durumunu ve 2002 v ılında Euro'ya geçme hazırhklannın ne aşamada olduğunu anlattı" dedi. Türkiye-Avrupa konferansı Derviş, bugün Floransa'da Avrupa Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansa katılarak Türkiye ve Avrupa'yla ilgili bir konuşma yapacak. Derviş, "Biraz ıktisadın dışına çıkarak Türkiye'nin kültürler arası köprü, Avrupa, Akdenız ve Ortadoğu'yu bir araya getıren çok önemli bir işlevi olduğunu ve Türkiye'de Kemalizmin başansı üzenne bir konuşma yapacağım" dedi. NİLGÜN CBtRAHOâirMB taberl • 4. Sayfada Jospin: Avrupa, sosyal Schröder: Yetkiler Avrupa olarak kalnıalı. yeniden yapılandınlmaİL ı Avrupa Birliği, bir yanda genişlemenin sancılan ve ortak para biriminin yarattığı sorunlar, öte yanda uzun bir süreden beri ABD'nin hegemonyasmda olan bir küresel dünya dûzeni içinde 'farklı ve daha ağırlıklı' bir yer edinme ve misyon oluşturma çabası içinde. Bu noktalardan hareketle birliğin ağır toplan, özellikle de Almanya ve Fransa, oluşturduklan projeleri ve fikirleri tartışmaya açtılar. Tartışmayı ilk başlatan Almanya oldu. • Almanya bir başkan, bir hükümet ve iki kanatlı bir parlamentodan oluşan 'ulus devletleri aşan federatif bir yapı' önerdi. 'Federal Avrupa'ya karşı çıkan Fransa, demokrasi ve insan haklannın anahtar rol oynayacağı kültürel çeşitlilikten toplumsal projeye ve yargı sisteminin yeniden yapılanmasına gidilecek 'Ulus Devletler Federasyonu'ndan yana olduğunu açıkladı. • 9. Sayfada ızılordu şöleni SSCBdöneminde Kızılordu Korosu olarak ünlenen Rus Akademik Or- du Korosu ve Dans Topluluğu önceki gece İstanbuIIulara miizik ziya- feti çekti. ŞişK Belediyesi ile Türk Kalp Vakfi'nın Atatürk kiiltür Mer- kczi'nde düzenlediği konser, tstiklal Marşı ve Rus l lusal Marşı'nın ça- lınmasıyla başladı. Dk olarak Çav Bella ile seyirciyi coşruran 100 kişi- lik koro, Ekim Marşı ile devam ettL Tanju Okan'ın "Övie Sarhoşum ki". Tarkan'ın 'Fındıkkıran' ve 'Oynama Şıkjdım' parçalannı Türkçe seslendiren koro, zaman za- man şarkdan espriİer katarak sundu. Dans topluluğunun değişik kostümlerte sun- duğu ustaca danslar büyük alkış toplarkett "Kalinka", 'Volga Volga' ve 'Granada'yı seslendiren solistler büyük alkış akh. (Fotograf: HATtCE TUNCER) Başbakan Bülent Ecevit, AGSP konusunda ilerleme olduğunu, ancak yeterli bulmadıklannı söyledi Bize karşı samimi değillerTÜrkİyenİn İSteklerİ Önemli Başbakan Ecevit, AGSP konusunda Budapeşte'de yapılan NATO toplantısında ilerleme sağlandığını, ancak ; bunun yeterli olmadığını kaydetti. Türkiye'nin AGSP ile ilgili olarak coğrafi sınırlama getirilmesi istemınin önemli olduğunu belirten Ecevit, "Bize samimi davranmıyorlar. Hem NATO olanaklanndan yararlanmak istiyorlar hem de bızi dışlamak ıstıyorlar" dedi. Yeiîİ gelişmeler OİdU Başbakan Bülent Ecevit, "Yani, AB Türkiye'ye cephede ol, ama masada olma mı diyor" sorusunu yanıtlarken de "Tabii değişik yorumlar yapılabilir. Ben Sayın Ismail Cem'le telefon görüşmesi yaptım. Bazı bilgiler verdi. Operasyon bölgelerinin sınırlandınlması konusunda gelişmelerden söz etti. Bunlar olumlu gelişmeler olabilir, ama bizim istediğimiz düzeyde değil" diye konuştu. • 10. Sayfada Açıklamaları piyasaları sarstı Bakan Yalova isûfaetdOldublttiye getirilemez iMF'yle görüşmelerde Tütün Yasası'nın oldubittiye getirilemeyeceğı, vicdanına uymayan bir tasanyı ımzalayıp Bakanlar Kurulu'na sunamayacağı yönünde açıklamalarda bulunan ve hükümette gerilime neden olan Yüksel Yalova. devlet bakanlığı görevinden istifa etti. YllmaZ: Cereğini yap Yalova'run ıstıfasını kabul eden Ecevit, bakanlann hükümet çalışmalannda uyuma özen göstermeleri gerektiğini belirterek tartışmaların Bakanlar Kurulu'nun dışma çıkarılmamasını istedi. Yalova'nın istifasında. kendisini arayan Mesut Yılmaz'ın, "Bilmediğin konularda konuşma, derhal hatanı düzelt, gereğini yap" sözlerinin etkili olduğu öğrenildı. • 13. Sayfada Program dellndl rahatsızlığı ABDy hükümed programda uyardı ABD rahatSIZ Derviş'in çalışmalannda ve IMF'nın nıyet mektubunu onaylamasında "desteğıni" açıklayan ABD, Türkıye'nin IMF'ye verdiği nıyet mektubundaki koşullan bırebir yerine getirmemesinden rahatsızhk duyuyor. ABD'nin. Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla IMF ile yürütülen programın tavizsiz yürütülmesi gerektiğini, Türkiye'nin parasal destek olarak bunun son şansı olduğunu ve programdaki delınmelenn bu desteğı "tehlikeye soktuğunu" ifade edeceği savlanıyor. • 19. Sayfada Cözden geçirme tedirginliğl IMF'den eksik ödev sorgusu Koşullar gerçekleştirilmecli IMF heyeti, yeni programı ılk, çöken programı 8. kez gözden geçirmek üzere Türkıye'ye geliyor. Ancak 8. gözden geçırmenın tamamlanıp ek kredi dilimının gönderilmesi için bir dizi değişikliğin gerçekleştirilmesi koşulu bulunuyor. Bu koşullann yerine getirilmemiş olması ve niyet mektubundaki sınırlann aşılmasının IMF'de rahatsızhk yarattığı belirtiliyor. • 19. Sayfada EKÎNCTYE OKKAN SORGUSU M 5. Sayfada REKTÖRLERDEN SON ÇAĞRI M 6. Sayfada BAŞARI CESURLARI SEVER • 7. Sayfada İLKYARDIMDA RENK YAŞAMDIR UArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 3. Kriz Beklentisi Çoktandır kulağımıza fısıldanan "yeni kriz" yavaş yavaş sütunlarda arzı endam eylemeye başladı. İki gün buğday fiyatlarıyla yatıp kalktık. Ekonomi Bakanı, IMF doğrultusunda buğdaya 155 bin liradan kapik fazla vermemekte direndi. Diyordu ki; bir kuruş fazlası Türkiye'yi iflasa götürür. Tarım Bakanı ise 178 bin diyetutturdu. Bakanlar ko- nuştu, sonunda araya Başbakan girdi ve dediklerine • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Yıldırım'a 'kal' baskısı # Olağanüstü kongre karan alıp görevi bırakacağını açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Azız Yıldınm'a San- Lacivertli camıa, 'kal' çağnsında bulundu. Bir grup taraftar kulübe yürürken altyapı derneklen de "Aziz Yıldınm'ın istifa etme lüksü yok" şeklinde açıklama yaptı. • Spor'da Tanığın sesine ses geliyor # Oya Baydar, "Sıcak Külleri Kaldı" romanıyla Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazandı. Edebıyata dönüş yolculuğu, öykü kıtabının ardından iki de roman getırdi. Ödül töreni bugün saat 14.00'te Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılacak. 114. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yalova'nın Istifasına Giden Dumanlı Yol... Tütün Yasası çıkmadan krizi çıktı! Dünya Sigara Içmeme Günü'nde dumanlı bir kriz- le karşı karşıya kaldık. Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın istifasına giden yol öncesı beklenen şuydu: Yalova, gen çektiği Tütün Yasası'nı tamamlayıp Ba- • Arkası Sa. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog