Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyrt k ı t a p 1 a r ı AY SALLANIYOR P.E.N.'in Deprem Kitabı > ' Cumhurtyrf ^ kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağ Cad No.39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 Cumhuriyet Cumhurtyrf k ı ı a p 1 a r ı KULE Nevra Bucak > ' Cumhuriyt* ,*. kitap kulübû Çağ Pazariama A.Ş Türkocağı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Te). (212)514 01 96 77. Y1L SAYI: 27546 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 MART 2001 PERŞEMBE Bu kez Tanrı anlatıyor... Evrenin Hikâyesi Evrenin ve insanlığın akıl almaz serüvenini, yaratılışın ilk anından başlayarak yaratıcının kendisinden dinlediğinizi hayal edin. İşte Franco Ferrucci bunu yapmış ve ortaya büyüleyici bir roman çıkarmış. Ferrucci'nin şefkatli ve unutkan Tanrısı, kendini evrenin muazzam boşluğunda yapayalnız bulduğu anda başlayan bir yazgıyı, bütün iniş çıkışlarıyla birlikte unutulmaz bir hikâyeye dönüştürüyor. Bugün Cumhuriyet le birlikte... C U M H U R Î Y E T ' I N K Ü L T Ü R H l Z M E T l ÇAĞLAR KIRÇAK CUMHURİYErTEN GÜNÜMÜZE GERİCİLİK-lll Yüzyıllık bir donem içindeki Türkiye, iki kuşağın savaşımını yaşadı. Bu iki kuşağın kavgası günümüzde de bitmedi. Üstelik geri kuşak, etkinliğini olanca ağırlığıyla sürdürüyor... Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Başbakan Ecevit, özverili adaletten yana bir ulusal program hazırlanacağını söyledi 'IMPye cKreneceğiz' TELEKOM Satış anayasaya uygun değil # Ekonomik istikrar programı hazırlıklannın belkemiğıni, başta Telekom olmak üzere aralannda THY'nin de bulunduğu kurumlann özeüeştirilmesi işlemlerinin oluşturacağı belirtiliyor. Ancak özellikle Telekom'un satışı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar ve yasalarla çelişiyor. # Anayasa Mahkemesi, Telekom'un yüzde 51 'ini satmak isteyen hükümete daha önce "haberleşme stratejik bir kamu hizmeti olduğu için yüzde 51'inin devlette kalmasının zorunluluk olduğu" yönünde görûş belirterek iptai kararlan vermişti. • 8. Sayfada İNÖNÜYOLAYRIM1NDA CHP'de zor günler # Yakın çevresine CHP'den aynlacağını açıklayan Erdal lnönü, "AmaCHP babanızın partisi" diyenlere, "Zaten babam da istifa etmişti" yanıtını verdi. Eski liderlerin, Karayalçın aracüığıyla kendilerine davette bulunan Baykal ile görüşüp görûşmeyecekleri henüz belirsizliğini koruyor. MOTUI SRBfalİ İHfelri • 5. Soyfada ÖZAL GİBİ OLMAK İSTİYOR Erdoğan'ın parti hazırlığı # Eski Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1980 darbesi sonrasında Özal'ın "dört eğilimi birleştirmesi" gibi bir projeyi gerçekleştirmeye çalıştığı belirtiliyor. • 5. Soyfada mesajlar Bazı gazetelerin Ankara temsilcileriyle Oran'daki evinde bir araya gelen Başbakan Bülent Ecevit, ekonomideki son gelişmelerle ilgili iyimser mesajlar verdi. 14 aylık program süresince IMF'nin istediği uygulamalann zaman zaman kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirten Ecevit, "Önümüzdeki dönemde IMF'nin her dediğini yapmayacağız" dedi. Enfiasyon dÜŞecek Hazırlanmakta olan yeni ulusal programın bir yandan disiplinli ekonomi, bir yandan da özverili adaletten yana olacağını belirten Ecevit, ücretlilerin ve dar gelirlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini söyledi. Başbakan Ecevit, birkaç ay içinde enflasyonun yeniden kabul edilebilir bir düzeye ineceğini, bu konudaki kararhlığın sürdüğünü vurguladı. MUSTAFABALBAY ANKARA - Başbakan Bülent Ecevit, ye- ni bir ekonomik programın hazırlanmakta olduğunu vurgularken enflasyonla mücade- leden vazgeçılmedığıni, birkaç ay içinde enflasyonun yeniden kabul edilebilir bir dü- zeye ineceğini söyledi. Ecevit, programın aynntılan ıçın ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in Amenka'dan dönü- şünü bekledıklerini bildirdi. Ekonominin içinde bulunduğu en önemli sorunun ban- kacılık ve flnans yapısındaki bozukluklar olduğuna dikkat çeken Ecevit, 14 ayhk prog- ram süresince IMF'nin istediği uygulama- lann zaman zaman kendılennı sıkıntıya sok- tuğunu açıkladı ve "Önümüzdeki dönem IMFnin her dediğini yapmayacağız'' dedi. Ecevit dün bazı gazetelenn Ankara tem- silcileriyle Oran'daki konutunda sohbet et- ti. Sohbetın ilk bölümünde son gelişmelere ilişkin iyimser düşüncelerini açıklayan Ece- vit, ikinci bölümde sorulan yanıtladı. Ece- vit, şu noktalann altını çızdı: • Enflasyondaki düşüş devam edecek. Birkaç aylık ara, hedefimizi değiştırmeye- cek. • Yeni bir program hazırhyoruz. Bu prog- ramın başansı ölçüsünde, enflasyon rakamı kabul edilebilir düzeyde olacak. • Dövızdekı tırmaruş durdu. Dolar 800- MArkasıSa.8,SiL3'te BDDK'DEN ECEVÎT'E YANTT: DDK ILEUYUMLUYUZ M 8. Sayfada Abdülcanbaz yeniden Cumhuriyet 'te Usta çizer Turhan Selçuk'un yarattığı Abdülcanbaz yeniden Cumhuriyet okurlarıyla buluşuyor. Abdülcanbaz'ın yeni öyküsü yakında Cumhuriyet 'te... Bugün Dünya Kadınlar Günü; UNICEF kız çocuHan cinsel tacizden korumak için kampanya başlatıyor yaşta evliliğe son alatasaray çeyrek finalde Galatasaray tbüvan raldbi Müan'ı Hagi ve JardeTüı atûğı goDerie 2-0 yenerek Şampryonlar LJgi'nde çeyrek fınak kalan ilk Türk takımı OMIL Grup ekmeleri- nin bttmesiııe bir maç kaîa ilk sekiz takım arasına kalmayi garantileyeB San-Kır- mızıhbu- böyieükie bir ilke daha imza atü. Dohı tribünkr önünde ovnanan maç- ta fistün bir oyıııı sergileyen Galatasaray önfimüzdeki hafta deplasmanda oyna- yacağı PSG maçmdan puan atarsa grubiı birİDcililde tamamlavacak. • Spor'da • UNICEF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, geleneklerin bugünkü uzantısı olan çocuk yaştakilerin, özellikle de kız çocuklannın evlendirilmesini engellemek için çabalannı yoğunlaştırdı. • 9. Sayfada Etkinllklerle kutlanacak çok sayıda kadın kuruluşu bugün Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelecek. Ankara'da ise Çankaya Belediye Başkanı, görevini bir günlüğüne halktan bir kadına devredecek. • 9. Sayfada Medeni Yasa Tasansı Kadmların ycbıumn • TBMM Adalet Komisyonu, Medeni Yasa'da "Aile birliğinin reisi kocadır" maddesini kaldırarak evlilikte eşleri eşit duruma getirdi. Bu değişiklik "buruk sevinç". Çünkü Türkiye'de kadınlar için abnacak yol daha çok uzun. • Kadınlann yüzde 28'i, yani 7 milyonu aşkın kadın okur yazar değıl. 1935'te 18 olan kadın milletvekili sayısı, günümüzde 22. MTfcETUNCSnilntart M3.Sayfada Mudurnu: Bir ilçenin çoküşu # Adını ilçesinden alan Mudurnu Tavukçuluk, kredi faızlennın akıl almaz yükselişi ve bankalann alacaklan için harekete geçmesiyle zor duruma düştü. Bölgeden "utanç göçü" başladı!.. • 7. Sayfada GU1VCEL CUNEYT ARCAYUREK Uç Uderli Defflokrasi! Para ve kur politikasının çöküşü hükümeti sarstı mı? Sarstı. Çoküşün sorumluluğunu bürokratiar üsttenince sar- sıntı hafifledi. Kendini haklı çıkaracak yeni başka başka bahane- ler keşfettikçe hükümet, para ve kur polrtikalannın si- mArkasıSa.8,Sü.rde BEŞtKTAŞ 2. Daum devri başlıyor # Italyan çalıştıncı Scala'nın görevine son veren Beşiktaş, Alman teknik direktör Chnstoph Daum'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Dün aksam yeni takımıyla antrenmana çıkan Daum'un yardımcılıklannı ıse Bülent Albayrak ve Rıza Çalımbay ûstlendı. H Spor'da F.BAHÇE BASKETBOL 10 sayılık fark yetmedi # Basketbol Avrupa Koraç Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekıbı Rıcoh'u tstanbul'da 79-69 yenmesine karşın elenmekten kurtulamadı. San-Lacivertliler deplasmandaki ilk maçı 93-73 kaybetmışti. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bde Var Tek Veri: Yaşasın Hakça Özveri! Başbakan Bülent Ecevit'in dünkü zirvesi de uki- sal gazetelerin Ankara temsilcileriyle idi. Hürnyet, Milliyet, Sabah, Akşam, Zaman, Radikal gazetelerinden meslektaşlanmızla birlikte dün saat 13.00'te Ecevitler'in Oran'daki yeni evindeydik. Sa- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog