Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet! k ı t a p I a r 11 AVRUPA TÜRKLERİ F. Şen-Y. Ulusoy-G. Öz Cumhurtyet ^ kitap kulübfl Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cagaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. Y1L SAYI: 27568 / 350.000 TL (KDV^nöe) umhuriyet UGUR DERSHANELERİ UYS (Uğur Yerleştirme Sınavı) 1 Nisan 2001, Pazar Günü KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl NADİR NADİ (1945-1991) 30 MART 2001 CUMA H R î K î CEMAL ŞEN TOPALOSMAN OLAYl-ll Mustafa Kemal, Bandırma Vapuru ile Samsun'a geldığınde Osman Ağa ile tanışmış ve kendisinden Gıresunlulardan oluşan bir muhafız bırlıği oluşturmasını istemıştı... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... EMILE ZOLA HULYA I Fransızcadan çeviren: Hamdi Varoğlu Emıle Zola'nın 20 romandan oluşan "Rougon - Macquart" dızısınden -geçen yıl verdığimiz "Apartman'dan sonra- bır roman daha . Fransa tarıhınin, Louıs-Napoleon darbesi (1851) ile başlayıp Parıs Komunu (1872) ile son bulan, en baskıcı donemını yansıtan dızının 16. kıtabı Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... MeclİS hedefte Krizin halka faturası 13.3 katrilyon... Piyasada yaprakkımıldamıyor; Tüıkiye kaygı içinde... Halk yollara döküldü. Bakan Tantan ile DSP'li Budak sistemi soıgularken TÎSK, milletvekillerini ağır bir dille eleştirdi BV BEDEL ÖDENSİNÇÎŞLERİBAKANI TANTAN SP MİLLETVEKİLİ BUDAK T,,İSK BAŞKANIBAYDUR ROTESTO EYLEMLERÎ Yolsuzluğu yok etmeli Ara rejim uyansı Lüzumsuz 550 vekil Halk alanlara çıkıyor # Yolsuzluk sisteminin yok edilmeden başanya ulaşılamayacağını anlatan îçişleri Bakanı Sadettin Tantan, •'Yurtiçindeki tiim arazilennizi satsanız da bu sistem yok edilmedikçe başarılı olunamaz. Arazilerin satılması genç nesillerin de geleceğini tehlikeye düşürûr. Önemli olan malın satılması değildir, sahiplenilmesidir" dedi. # Bakan Tantan, ülkenin ekonomik ve üısan potansiyelinin yıllardır bazı gruplann ve uluslararası fmans çevrelennın çıkarlan dogrultusunda kullanılması nedeniyle bugünkü krize gelindığıne işaret etti. Tantan, yıllardır halkın haysiyet ve şerefînin ayaklar altına alındığıru vurguladı. • 5. Sayfada • DSP tstanbul Milletvekili Rıdvan Budak, uyguladığı ekonomik program başansız olan hükümetin iç değişikliğe gitmesi gerektiğini söyledı. Rıdvan Budak, hükûmetteki bakan sayısının 20'yi aşmaması gerektiğini ve koalisyondakı üç liderin başansızhk dunımunda siyasal bedel ödeneceğini ilan etmeleri gerektiğini bildirdi. # Rıdvan Budak "Ekonomik, toplumsal yaşam altüst olursa, siyasetin sorunlan çözemediği yerde müdahale olacaktır. Dış kaynak bulunamazsa, uzlaşma sağlanamazsa rejimin rayından çıkacağını görmek için mûneccim olmaya gerek yok" diye konuştu. • 9. Sayfada ) Toplumdan fedakârhk isteyen siyasilerin, öncelikle devletteki israfi ve verimsizliği kaldınnası gerektiğini belirten Refık Baydur, ülkedeki birinci israfin "55Oadetmilletvekiü" olduğunu ileri sürdû. Tûrkiye Işveren Sendikalan Başkanı Refik Baydur " Devletin bu kadar israf lüksü yoktur" dedi. # Baydur, TBMM'de 550 milletvekilinin yanında 4 bine yakın hizmetlinin de çalıştığını kaydederek bu personelin çift maaş aldığını ve devlette israfa yol açtığını söyledi. Baydur, devletin yapısı çağdaş bir biçimde dûzenlenmediği takdirde Türkiye'deki yolsuzluklann sona ermeyeceğini belirtti. • 9. Sayfada # Ekonomik krizin çıkmaza sürûklediği esnaf, çiftçi, işçi ve memurlann eylemleri devam ediyor. Yurt genelinde alanlarda toplanan yüzbinler hükümetin uygulamalannı protesto ediyor. Emek Platformu, hazırladığı "Alternatif Ekonomik Programı"nı 31 Mart 2001 tarihinde ülkenin her yerinde açıklayacak. # 1 Nisan'dan itibaren işyerlerinde yanmşar saatlik uyan eylemleri yapılacak. 4 Nisan'dan sonra her çarşamba günü yurttaşlar, Susurluk'ta olduğu gibi tencere ve düdüklerle sokaklarda gösteri yapacak. Emek Platformu 14 Nisan Cumartesi günü tüm Türkiye'yi bir miting alanına çevirecek. • 9. Sayfada Kosova'da Türk gazeteci öldü 110. Savfada Görevden alınan çavuş ölürm saçtı M 4. Sayfada Telekom'a yürütmeyi durdurma M 8. Sayfada İsteğimiz gerçek dostluk M 7. Savfada Bir donuşun geleceği M14. Sayfada Futbolda 'erteleme kavgası' mSpor'da Festivaller 'şap'a oturdu MArka Savfada Gaffar Okkan suikastı zanlısı Hasan Sanağaç, polisle girdiği çatışmada öldürüldü Canh yakalanamadı epremzedeler evlerine kavuştu Mannara Depremi'nde konuüan yıkdan ya da ağır hasar gören hak sahiplerinden Çerkez Konuuannı terrih e- den 215 kişi>e konutlan törenle dağıuldı. Düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Depremzedeler, 7 milyar 367 müyon lira olan konut bedeUerini Emlak Konut'a borçlanarak, ilk ödemesi 2 yıl sonra başlamak üzere 20 ytf- da geri ödeyecekler. Çerkezkö> 'deki toplanı 559 konuttan 312'si daha önce dağrtrimışu. Hasan Gemki, 17 Ağus- tos ve 12 Kasım depremleri ile Çankın ve Afyon'da meydana geten depremlerde zarar gören 422 büı 580 ki^ye, SosyalVardımlaşma^DavanışraayıTeşvikFonu'ndan, 311 trilyon 876mih^r 50 miKon lira v^rfldiğjni belirtti. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Amerika'ya Ders Veren Bakaıf' ...... Başbakan Ecevit yanlış yapıyor. Gene mı demeyinız lütfen. Bu kezkı yanlışlığı, ekonomik krizı çozecek insanı saptayamamaktan ılen geliyor. Dışişleri Bakanı Ismail Cem'i bu görevden alıp eko- MArkasıSa.l9,Sü. l'de # Islamcı terör örgütü Hizbullah'ın tetikçilerinden olduğu öne sürülen Hasan Sanağaç, Diyarbakrr'ın Bağlar semtinde polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Evde yapılan aramada suikastta kullanıldığı belirtilen bir Kalaşnikofdaele geçirildi. # Çatışmanm ardmdan evde bulunan 1 erkek, 3 kadın ile 5 çocuk gözaltına alındı. Uzmanlar, Sanağaç'ın sağ yakalanması halinde suikastın daha kolay aydınlatılabileceğine dikkat çektiler. # "Ejder" kod adını kullandığı belirtilen Hasan Sanağaç'ın Diyarbakır 4 No'lu DGM'de 2 yıl, tutuklu olarak tetikçi .. suçlamasıyla yargılandığı, 1997 yılında tahliye edildiği belirlendi. • 4. Sayfada USAME BÎN LADÎN AL ARMI • 4. Sayfada fiıtl>ol Rıo de Janeıro'nun ünlü Maracana Stadı'nda önemh bır 90 dakıka vardı öncekı gün. Bu maçta kazanan taraf, kupa, şilt ya da şampıyonluk kazanmayacaktı, ama tüm gışe gehn UNICEF'ın organızasyonundakı, "Çocuklar gelecektir" kampanyasına aktanlacaktı. Maracana'dakı gösten amaçb bu 90 dakıkanın ünlü konuklan arasında yer alan Formula l 'ın şampıyon pılotu Michael Schumacher sakathğı nedeniyle sahalardan uzak kalan lnter'ın Brezilyah futbolcusu Ronaldo ve Brezilyab'nın 1990'lardakı unutulmaz golcüsü Bebeto tnbünlerden alkış aldı. Şehit yakınlanmn isyam DevletÖvfinç Madaryası ve BerarJan,Ankara ValiBği ta- rafindan hak sahiplerine törenle verildL Törende slogan atarak Abdullah Ocalan'm idamını isteyen şehit yakın- lan. aikışh protestoda bulundular. Atatürk Spor Salo- nu'nda düzenknen törende, 387 şehit yakınına, 287 ga- zi ve malule ödüUeri verildL (Fotoğraf: AA) Almanya'dan PKK uyansı # Almanya tçişleri Bakanı Otto Schily, başkent Berlin'de Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin 2000 yılı raporunu açıklarken yaptığı konuşmada, 1993 yılından bu yana Almanya'da yasaklanan PKK'nin. banşçı ve politik bir yola girdiği yönünde hiçbir belirti bulunmadığını belirterek örgütün Türkiye'de her an yeniden silahlı mücadeleye dönebileceğini ve Avrupa'da da eylemlere başlayabileceğini söyledi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çıkarılacak 'Yas'alar... Krizden çıkışın kodu belli oldu: 15... 15 gün içinde 15 yasa çıkarsa taze para için ilk umutlar da belırmeye başlamış olacak. Gıdışe bakı- lırsa, 15 gün boyunca 15 yasanın 15 günde çıkıp çık- mayacağı tartışılacak! Birbiriyle göruş yanştıran sıyasiler, muhalefetin des- teğinden yasalann paket paket getınlmesıne kadar mArkasıSa.l9,SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog