Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet | V. ı t a p 1 a r ı MAVİ BİR MERHABA Ulviye Alpay r *T Cumhurtrel L ^ kitap kutübü Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad. No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriye Cumhuriyet k ı l a p I a r ı MEKTUPLAR Aziz Nesin Saliha Scheinhardt T Cumhuriyet ^ kıtap kulübu :a*ma A Ş Turkocağı Cad No-39/41 "atoloğlu-istanbul Tel. (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27517 / 350.000 TL (KDV,çınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) U M H U R î Y BERTHE G. GAULIS 1 N Ü U R ŞUBAT 2001 ÇARŞAMBA î ÇANKAYA AKŞAMLARI-III Çeviren: Firuzan Tekil . , İstiklal Harbimiz ve kurtuluş savaşlarımız, bugünkü varlığımızın gurur veren nedenleridir. O günler destanlarla doludur. Bunları yaşayanlar ve bilenlerimız, gerçı, yazmışlar, anlatmışlardır. Yine de bilinmeyen yanlar ve olaylar mevcuttur. Fakat bu üstun vasıflı destanları, hiçbir yabancı yazmamıştır. Dahadoğrusu, biz öyle bilmekteyiz. Türk'ün sevgisini kazanan yabancı edipferTgerçi yok değildir. Bunları, Pierre Loti, Claude Farrere olarak bıliriz, hatırlarız, severiz. Ancak bunlar, bizleri, daha ziyade romanlarda ve birkaç makalede anlatmış, ozellikle Doğu'nun Batı'yı imrendiren güzel taraflarımızı belirtmişlerdir. Yok edilmek istenilen Turk'un ve Turk ülkesinin varlık davası ile savaşlarını yazan tek yabancı, B.G.Gaulis olmuştur ve ne gariptir ki, onun bu gözlem ve hayranlık dolu eseri Turkçeye çevrilmemiştir. Bu kitap, Türkiyemize, o zamanları az veya çok bilenlere, dinleyenlere, ileride merak edecek ve öğreneceklere, geç de kalmış olsa, bir sunuştur. Cuma günü Cumhuriyet'Ie birlikte... Beyaz Enerji Şalk: Yıpratma çabası içindeler # Jandarma Genel Komutanlığı, Kurmay Başkanı Korgeneral Yusuf Soybaş başkanlığındaki bir heyetin Beyaz Eneıji soruşturması çerçevesinde Ingiltere'ye gittiğine ilişkin haberleri "operasyonu engellemeye yönelik çabalar kapsamında değerlendirdiğini" açıkladı. # Soruşturmada sona yaklaşıldığını ifade eden DGM Savcısı Talat Şalk, bu tür haberlerin hem kendilerini hem de jandarmayı yıprattığını SÖyledi. • 19. Sayfada Afganistan Taleban'ın Bin Ladin çarkı # Taleban yönetimi, uluslararası alanda tanınmaya karşılık Usame bin Ladin'i teslim etmeye hazır olduğu yolundaki haberi yalanladı. Kenya ve Tanzanya'daki ABD elçiliklerinin bombalanması olayının sanığı 4 kişinin duruşması New York'ta başladl. • 10. Sayfada ABD 'Ermeni soykırımı tanınmalı' # ABD Başkanı George W. Bush'a verdiği destekle tanınan muhafazakâr gazete The Washington Times, "Bush yönetiminin Ermeni soykınmını tanıması gerektiğini" yazdl. • 10. Sayfada Herkese 'geP mesajı veren Baykal, partisinin hazırladığı platformu açıkladı CHP'ye yeıriyüzİktİdar Olmak İStiyoriim' Parti içi muhalefetin 'partiyi sağa çekiyor' eleştirilerine hedef olan CHP lideri Deniz Baykal, parti dışından herkese sağ-sol demeden banş mesajlan vererek muhaliflere rest çekti. "Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu"nda yer alan isimleri açıklayan Baykal, CHP'nin ilkelerinin belli olduğunu belirterek "Bu ilkelere giderek daha çok kesim sahip çıkıyorsa buna engel olmayız" diye konuştu. CHP'nin çok mağdur olduğunu vurgulayan Baykal, bu nedenle "cennetlik" olduklanna inandıklannı belirtti. Baykal "Öte dünyada cennetlik olmanın ötesinde, bu dünyada iktidar istiyorum" diye konuştu. • 5. Sayfada CHP CeniŞ yelpaze CHP'nin oluşturduğu "Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu"nda 34 profesör, 5 doçent, 21 ekonomist, 7 hekim, 5 eğitimci, 21 genel müdür ve yüksek yönetici, 3 general ve 5 sporcu olmak üzere 93 kişi yer alıyor. Siyasetle ilgili olarak herkesin "ezberini şaşırtmak gerektiğini" söyleyen Baykal, "Biz bunu bilerek yapıyoruz. Açılmak istiyoruz" dedi. CHP Genel Başkanı Baykal, platförrnuri CHP'yi daha geniş kesimlere açma girişiminin ilk adımı olduğunu, yeni insanlann da bu platformda yer alacaklannı kaydetti. Platformda Oğuz Sarvan, Erman Kunter gibi spor dünyasından isimlerin olması dikkat çekti. • 5. Sayfada Protesto altında seçim tsraiDi seçmen,terrihini aşın sağa Likud Partisi lideri Ari- el Şaron'dan yana kuDandı. Resmi olmayan sonuçlara gö- re Şaron, oyiann yüzde 58.6'sını, Başbakan Ehud Barak ise yüzde 41J'ünü aldı. İşçi Partisi'nden istifa edeceğini açıklayan Barak, yeni hükümet kurulur kurulmaz parla- mentodan aynlacağını belirtti Barak, Şaron'un kendisine koaüsyon hükümeti önerdiğini ve bu öneriyihcmen geri çe- virmediğini söyledL İsrail seçimleri Baü Şeria'da yaklaşık 2 bin kişinin kaüldığı gösterileıie protesto edildi. Gösteri- lerde Ramallah kentinde20 Fiüstinli,piasök mermilerle ya- ralandı. Göstericiler "intifada sûrecek" ve "Katil Şaron" sloganlan atülar. • //. Sayfada (Fotoğraf: REUTERS) Hükümet, piyasalan rahatlatmak için sıkıntıdaki sektör temsilcileriyle bir araya geliyor Ekoııoımye ek önlemler KAPATMA DAVASI FP için yeni süreç # Anayasa mahkemesınin bugün esastan görüşeceği FP davasında iki olasılık bulunuyor. Heyet, ek iddianameyle ana davayı birleştirebilir. Bu durumda dava en az 6 ay uzar. Mahkeme, iddianameyireddedebilir.Bu gelişme olursa dava esastan görüşülmeye devam edilerek sonuçlandınlacak. • 19. Sayfada BAHCELI MHP'LILERI UYARDI 'Kavga etmeyin' # Bahçeli, muhalefetin kendilerine yönelik tahriklerinin daha da artabileceğini kaydederek milletvekillerinden "çatışma ve kavganın tarafi olmamalannı" ıstedi. Bahçeli, yapıcı ve sorumlu bir muhalefetin yokluğunun hoşgörü \e uzlaşma temininin yokluğuyla eşdeğer olduğunu söyledi. • 5. Sayfada Yılmaz: Hedeften sapma yok Hükümet ortaklan, bir dizi yeni ekonomik karan uygulamaya koyma karan aldı. ANAP lideri ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, son yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yann sektör temsilcileriyle yapacaklan toplantırun ardından, gelecek hafta, ekonomik programdan ödün vermeden bir dizi yeni önlem alacaklannı bildirdi. # Yılmaz, bu kararlann uygulanan ekonomik programm 'sulandınlması ya da hedeften sapılması' anlamına gelmediğini savundu. Yıhnaz, Maliye Bakanlığı'nın vergi borçlannı ödeme kolaylığı getirmesinin "vergi affı" olmadığını vurguladı. • 19. Sayfada Ülkücüler, Dr. Stress 'e zorla katılmak istedi Şiddet tartışması 'şiddetle' gölgelendi # Şiddetin tartışıldığı ve Nedim Saban'ın sunduğu Dr. Stress programı 'şiddet'e sahne oldu. Davetli obnadıklan halde tlhan Gencer ve Türkeş Vakfi üyesi olduklan belirtilen gençler zorla programa katılmak istediler. Nedim Saban, bu kişilerin şiddet içeren sözler ve tavırlarla programı sabote ettiklerini söyledi. Programm konuklanndan Sosyolog Pmar Selek de programda yaşanan olaym Türkiye'deki şiddetin küçük bir yansıması oldugunu belirtti. • 3. Sayfada REVÜYE BASKIN îşletmeci - polis gerginliği # Aksaray ve Kumkaprdaki turistik tesis işletmecilerinin önceki gün, Cumhurbaşkanlığı ile çeşitli devlet birimlerine yaşadıklan sorunlan dile getiren dilekçeler göndermelerinin ardından, aynı gece bir eğlence merkezi sahibinin dövülerek gözaltına alınmasıyla tansiyon yeniden yükseldi. Olayın, eğlence merkezinde sahne alan Rus revücülerin izinsiz çalıştığını öne süren polislerin işletme sahibinden rüşvet talep etmesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. • 3. Sayfada DELl DANA Kızılay: îngiltere iyi niyetli değil # Kızılay Genel Başkanı Ertan Gönen, 'deli dana hastahğına yakalanan 3 kişiden alınan kanlann, aralannda Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkeye gönderildiği' yönündeki iddialarla ilgili olarak Ingiltere'nin kanlan bile bile sattığını ima ederek "Bunun altında iyi niyeti pek görmüyorum" dedi. Sağlık Bakanı Osman Durmuş, iddialann araştmldığını söyledi. • 4. Sayfada REKTÖRLER ECEVfTLE GÖRÜŞTÜ • 8. Sayfada 'VERGİ ÖDEYEN ENAYÎ YERİNE KONULUYOR' 12. Savfada , GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Rejimin Kırmızı Kordonlu Kalbi Bu haftanın gözde konusu; iktidar partilerinin tez- gâhladığı ıçtüzükte yapılması beklenen değişiklik! TBMM'de oluşan gergin havayı dağıtmayı amaçla- yan, muhalefetin sesini ve doğal eylem hakkını kısrt- lamayacak düzenlemelere yeni bir içerik kazandırma çabalan sürerken Başbakan Ecevit sert çıkan bir ko- nuşma yaptı. Dedi ki: "Son haftalarda muhalefetpartileri ûlke ya- MArkasıSo. 19,SH l'de tSLAM ÇUPİ Türk sporu yazarını yitîrdi # Bir süre önce evinin merdıvenlerinden düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması nedeni ile komaya giren Islam Çupi, kurtanlamayarak yaşamını yihrdi. Çupi'nin ölüm nedeni, "ani kalp durması" olarak açıklandı. Çupi için saat 11 .OO'de Gazeteciler Cemiyeti binasının önünde tören düzenlenecek. • 7. Sayfada DÎGİTÜRK 4 büyiiklerin ıııaçı 20 ıııilyoıı # 1. lig maçlannı naklen yayımlayacak olan Digitürk, bu karşılaşmaları izlemek ısteyenlerin ödeyecekleri fıyatlan açıkladı. Digitürk'ün rakamlanna göre maçı tribûnden izlemekle TV'den izlemek neredeyse aynı fıyata geliyor. RTÜK, korsan olarak nitelediği Digitürk'ün durumunu bugün görüşecek. I Spor'da G. SARAY - F. BAHÇE Erken fînal karşılaşması i Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam saat 20.30'da Türkiye Kupası yan finali için Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. CINE 5 ve "Kanal D'den naklen yayımlanacak maçı FIFA kokartlı hakem Metm Tokat yönetecek. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog