Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı PAYLAŞILAN TUTKU SİNEMA Gönül Dönmez Colin « Cumhurtyei ^ ^ krtap kulübû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu Istanbul Tel (212)514 01 96 CumhuriYet Cumhurtyet k ı t a p I a r ı SOZ UÇLARI YAZI BURÇLARI Feridun Andaç Cumhurtyet * . kitap kulubu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27516 / 350.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 ŞUBAT 2001 SALI H R H K LEV TOLSTOY EFENDIILE UŞAGI Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül Tum yapıtlarında yaşamın anlamını, insanın dunyadaki varlığının nedenını sorgulayan.. "Savaş ve Barış"Ia dünya romanına damgasını vuran Tolstoy'dan uç guzel oyku... Bugün Cumhuriyet le birlikte... EFENDl İLE LŞAGI BERTHE G. GAULIS ÇANKAYAAKŞAMLARI-III Çeviren: Firuzan Tekil Bu kıtap, bır ulusun yokluklar ve yoksunluklar ıçerısınde verdiği mucadeleyi anlatıyor. Tarihe tanıklık açısından bu onemlı kıtabın uçuncu bolumunu sunuyoruz Cuma günü Cumhuriyet le birlikte... İçtüzükte yumuşama formülü # Hükümet ve muhalefet, ölümlü kavgaya neden olan içtüzük değişikliğinde uzlaşma noktasına yaklaştı. îktidar, genel kurulda görüşülen tasanlann maddeleri üzerinde gruplar adına 5'er dakikalık konuşma yapılmasını kabul etti, ancak IMF'nin istekleri doğrultusunda "temel yasaların" belirlenme yöntemi konusunda ödûn vermedi. • 5. Sayfada IVergi affı getiriliyor # IMF'ye sunulan niyet mektubunda vergi affına gidilmeyeceği taahhüdü yer almasına ve Sümer Oral'ın düzenlediği basın toplantısında, kesinlikle vergi affına gidilraeyeceğini açıklamasına karşın dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Maliye Bakanlığı'nın çahşması doğrultusunda vergi yükümlülerine ödeme kolayhğı geririlmesinin benimsendiği açıklandı. • 8. Sayfada Elektrik kurulu, Meclis, hükümet ve yargıdan daha yetkili kılındı Elektrikte öyıınTBMM Genel Kurulu'nda bu hafta yasalaştınlması amaçlanan tasanya göre, elektrik sektörü "lısans satışı" yöntemıyle tamamen özel gırişıme devrediliyor. Elektnk pıyasasında devletın yalnızca 'denetim' görevi yapmasım öngören yeni modele göre, 2 yıl sonunda iletim sektörü dışında kamunun etkinliği kalmayacak. Hükümet ve Meclis'ten daha yetkılı kılınan düzenleme kurulunun oluşumu, ışadamlannm baskıst nedenıyle esnek tutuldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Elektnkte yenı pıyasa modelı, IMF ve ışadamlannm baskılanna göre şekıl- lenıyor. Sektörde Meclis, hükümet ve yargıdan daha yetkılı kılınarak "birin- dgûç" durumuna getınlen Elektnk Pı- yasası Düzenleme Kurulu'nun üye ya- pısı, TÜSlAD başta olmak üzere özel sektör temsılcılennın tepkılen nede- nıyle esnek tutuldu. Üyelerın yenıden seçılecek olması nedenıyle kurula "si- yasallaşma" gölgesı düştü. Kurulda Danıştay'dan da üye bulunmasına ılış- kıtrhüküm de değıştınldı. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta yasalaştınlması amaçlanan tasanya göre, elektnk sektörü "lisans satışı" yöntemıyle tamamen özel gınşıme devredılıyor. Meclis komısyonlannda yoğun kulıs yürüten elektnk sanayıcı- len, yap-ışlet-devret ve ışletme hakkı devn sözleşmelen konusunda Hazı- ne'nın dırenmesı nedenıyle yapama- dıklan değışıkliklen genel kurul süre- cınde gündeme getırmek ıçın gazete- lere ılan verdi. Yenı pıyasa yapısının, 24 aylık hazır- lık dönemınin sonunda egemen kılın- MArkasıSa. 19,SiL 3te Yeni bir dava açıldı Kanadoğhı: FPkapatılmah # Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesı'nın FP'nın kapatılması istemlı davada kanıt olarak kabul etmedığı, parti kongresindeki sinevizyon göstensinde 'Mücahit Erbakan' ıbaresinin yer aldığı kasetleri dayanak göstererek kapatma davası açtı. # Kanadoğlu, bu davayla sınırlı olmak üzere îsmail Alptekın ve Mehmet Özyol'un milletvekillıklennin düşürülmesini istedi. I 7. Sayfada Fransa karşıtı eylem Konsoloslıığa saldıngirişimi # Önceki gün geç saatlerde Taksim'de bulunan Fransız Başkonsolosluğu'na hızla girmeye çalışan bir kişi yakalandı. Gözaltına alının kişinin isminin Fevzi Özçelık olduğu belirtildi. # Fransız Başkonsolosluğu'na bombalı saldın düzenlemek ıstedığı belirtilen Fevzi Özçelik'in evınde yapılan aramada Milli Gençlik Vakfı yayınlan ve konsolosluğun krokilerinin bulunduğu bildinldı. • 4. Sayfada HİZBULLAH1N ASKERt KANAT SORUMLUSU DAVUT KINAY ÖLDÜRÜLDÜ • 4. Sayfada Güneydoğulu öğrencilerin İstanbul sevinci Hava Kuvvet Komutanbğrnca Divarbakır, Mardin, Batman ve Muştaki çeşitii ilköğre- tim okullannın 6, 7 ve 8. sınıflannda okuyan başanb 36 öğrencL, dün askeri uçakla Is- tanbul'a getirildi. Oğrenciler, bir hafta sürejle İstanbul ve izmir'deki Hava Kuvvetieri Komutankğı'nda konuk edilecekler. İstanbıİTda 11 Şubat'a kadar konuk edilecek 22'si erkek. 14"ü kı/ toplam 36 öğrenci müze. ünivershe. turistik tesis gezOerinin yanı sıra si- nema. thatro. spor karşılaşmalan ve konser izieyecekler. Benetton mağazası tarafindan gh dirilecek oğrenciler, aynca Tatiha Oyun Merkezi'nde eğknecek. Boğaz turuna çıka- cak. Hava Kuvvetieri Komutanlığı'nın ulusun Türk Silahh Kuvvetieri'yk1 kaynaşması amacıvla düzenlediği gezide öğrencilerin yatacak yer, cep harçlığı ve sağlık kontrolü Türk Hava Kuvvetieri tarafindan karşüanıyor. (Fotoğraf:HATICE TUNCER) Ingiltere den satllmış Şinıdide 'dettkan' korkusu# Ingiltere'de deli dana hastalığına bağlı olarak görülen Creutzfeld-Jacob hastalığına yakalanan 3 kişıden alınan kanların 11 ülkeye satıldığı öne sürülüyor. Son dört yılda gerçekleştiği belirtilen kan ürünleri ihracatı kapsamında. albümin, polyo aşısı ve Faktör 8 gıbi maddelerin yurtdışına satıldığı, Türkiye'ye de 840 birim immuno-globulin ihraç edildiği bıldirildi. # îngiltere Sağlık Bakanlığı yetkihleri, bu kan ürünlerinin büyük bir risk taşımadığmı savunurken bazı uzmanlar, Îngiltere'nın gerek deli dana gerekse insanlarda görülen versiyonu ve kan ürünleri nedeniyle karantinaya ahnarak sağlüc alanındaki hiçbir ürünün dışan çıkmasma izin verilmemesı çağnsında bulunuyorlar. • 10. Sayfada SAKSOFON ÇALMASI tSTENDİ Bill Clinton'a iş teklifi • Clınton'ın sözcüsü Jake Sıewert, yaptığı açıklamada, 26 Şubat-3 Mart arasında düzenlenecek festivale davet edilen eskı başkanın henüz karannı vermedığıni söyledi. Sıewert, 250 bin dolarlık ücret konusunda ise bılgısi ounadığını kaydettı. Clinton, son olarak New Hampshire eyaletine düzenlediği veda zıyaretınde, sıyah güneş gözlüklen takarak saksofon çalmıştı. • 19. Sayfada AFGANİSTAN Usame bin Ladin'i gözden çıkardılar # Uluslararası terörist Usame bin Ladin'i üçüncü bir ülkeye göndermeye hazır olduğunu belirten Taleban, koşul olarak Afganistan'uı meşru yönetimi olarak tanınmayı öne sürdü. Taleban yönetiminin Dışişleri Bakanı Abdülvekil Mütevekkil, Ingiliz The Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Yeni Amerikan yönetiminin daha esnek olacağını ve bizimle temas kuracağmı umuyoruz" dedı. # Afganıstan, Suudi Arabistan hanç uluslararası toplum tarafindan tanınmıyor ve Birleşmiş Milletler, Bin Ladin'i koruduğu gerekçesiyle bu ülkeye yaptınm uyguluyor. • 11. Sayfada Fakülteler cînselligi keşfetti # Eğıtım fakültelenndekı 500 son sınıf öğrencısıyle yapılan araştırmada, her dört öğrencıden üçünün cinsel sağlık bılgılennın yetersız ya da orta düzeyde oldugu belırlendı. • 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Başanlı Ekonomr Ama Nereye? Neredeyse günaşın "zirve toplantısı" yaptıklan izleni- mı veren hukumet ortaklan, son olarak hangı önemli ko- nulara, hangı nedenle el attılar acaba? Basına sızdınlan bılgıye göre; ekonomıye ve arbk "kan- lı içtüzük" adıyla anılan soruna! Göaişmelerde Gazıantep Sanayi Odası Başkanı Ne- mArkasıSa.l9,Sü.rde İlkklon bebek 2002'de # Alman "Der Spıegel" dergısının sorulannı yanıtlayan ttalyan doktor Sevenno Antinon yıl sonunda ınsan klonlamayı planladığını açıkladı. Bebeğın doğacağı ülkenin başbakanıyla göriiştüğünü söyleyen Antinon, doğumun gerçekleşeceğı ülkenin isminı vermekten kaçındı. • Arka Sayfada "BORŞAj Dün i 9.952 1 '• Önceki i 1O.546İ f MÂRK i Dün l 324.75O İ - Önceki j 323.25O | I Dün ! 674.75O Önceki 675.OOO f r ~ALTIN__« Dün | S.73S.OOOİ önceki 1 5.745.0O0 I Depremin 4 Ay 9 ı yok # Rus bilım adamlannın depremlenn Ay'ın belli dö- nemlerinde arttığı yönündekı tezıne karşın, Türk bılım a- damlan depremin saptanabü- mış belıriı günü, saatı ve mev- siminin bulunmadığını beür- tiyor. Ancak bılım adamlan Rus bilim adamlannın tezınin araştınlması gerektığını de kaydedıyor. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erivan'a Karavana Bugünü, Ermenıstan gelişmeleri çerçevesinde Kaf- kaslar'ırrstratejık durumuna ayıralım... Hltter'ın doğum gunü... Ortada, üzerine Asya-Av- rupa hantası işlenmiş kocaman bir pasta var. Hazre- tin hassasiyetini bilenler, haritanın Bakû bölümünü kesip uzatırlar... Hitler'in öncelikle Moskova düşü kurduğu söylenir ama başlıca hedeflennden bin Karadeniz'in kuzeyin- mArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog