Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t d p 1 a r ı ORTA(DAKİ) ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay <• "" CumhurİYet ^ ^ kitap kulübû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuri77. YIL SAYI: 27515 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) H U R I I N K U Cumhuriy»! k ı t a p ] a r ı İSTANBUL FOTOĞRAFLARI Necati Güngör " Cumhuriyet . kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş. Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 5ŞUBAT2001 PAZARTESİ Ü R M t LEV TOLSTOY Ğllh UŞAĞ1 Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül Tolstoy... "Savaş ve Barış"la (1869) dünya romanına damgasını vurmuş büyük bir yazar... Bu destan-roman nedeniyle Homeros ve Shakespeare ile karşılaştırılan, çok önemli başka romanlar da yazan Tolstoy, aynı zamanda bir düşünürdü.. Sürekli olarak yaşamın anlamını, insanın dünyadaki varlığının nedenini, ölüm olgusunu, Hıristiyan dinini sorgulayan ve bu nedenle kilise tarafından aforoz edilen bir düşünür...Bu hafta okurlarımıza bu büyük yazarın üç güzel öyküsünü sunuyoruz. Böylece, daha önce yayımladığımız "Çocukluk", "Yeniyetmelik", "Gençlik" ve "İvan İlyiç'in Ölümü/Korney Vasilyev"den sonra bir Tolstoy kitabı daha "Aydınlanma Kitaplığımız"da yerini almış oluyor. Yarın Cumhuriyet'le birlikte. Iki lider yarışıyor Ehud Barak ArielŞaron Israil'de gergin seçim# Israil'de, Işçi Partisı Uderi Ehud Barak ile Likud liden Ariel Şaron'un yanşacağı başbakanlık seçirnlerinde 4 milyonu aşkın seçtnen oy kullanacak. Askerlerin dün sabahtan itibaren oy vermeye başladığı bildirildi. # Israil'de yann yapılacak oylama öncesinde Filistinliler kitlesel protesto eylemlerine hazırlanıyorlar. Filistinlilerin "Seçim gününü öfke günü tlan edeceğiz" tehditleri oylama öncesinde bölgede gerginliği arttırdı. Likud lideri Şaron'u geriden takip eden Başbakan Barak, yannki seçimler öncesinde Filistinli mülteciler sorununu çözme vaadinde bulundu. 111. Sayfada Ermenistan Koçaryan'ın siyaset malzemesi soykınm Robert Kocaryan 0 Ermenistan halkı, Batı ülkelerince sözde soykınmın kabulünü hükümetin en önemli üç başansından biri olarak görûyor. Ermenistan haikının yüzde 70'i ülkenin durumundan hoşnutsuz. Koçaryan döneminde 100 bin Ermeni, Batı ülkelerine göç etti. 0 Koçaryan'ın, iç politikada karşılaştığı tepkilerin önüne geçebilrnek için soykınm tasanlanna destek verdiği belirtiliyor. • 6. Sayfada AB'ye mücadele çağnsı Londra ve Roma insan ticaretine karşı birleşti 0 îngiltere ve Italya, Balkanlar ûzerinden Batı Avrupa'ya yapılan insan kaçakçıhğını önlemeye yönelik bir anlaşma yaptıklannı açıkladılar. îngiltere Başbakanı Tony Blair ve Italya Başbakanı Giuliano Amato, Observer gazetesinde yazdıkJan ortak bir makalede Bosna-Hersek'e polis ve göçmen görevlüeri göndereceklerini belirttiler. • 10. Sayfada Bankaya 80 trilyon lira borcu olan armatörler hükümeti sıkıştınyor Koııııt kredileri cleııizcle battı• Yolsuzluk dosyalan nedeniyle 10 yıldan beri hesaplan aklanmayan Emlakbank'ın, Yüksek Denetleme Kurulu ve teftiş kurullanndaki soruşturmalan, müfettişleri bile şaşırtan bulgulan ortaya koyuyor. 2 yıl önce Süleyman Demirel'in aracılığıyla borçlannı erteleten denizcilik şirketleri, yeniden hükümetin kapısına dayandı. 1 200 milyon dolarlık kredinin 117 milyon dolannı kullanan 6 şirket arasında aslan payını 26 milyon dolarla Kalkavan aldı. Emlakbank'ın büyük zarannda konut yatınmlanyla ilgili ömekler de var. 1999 yılı itibanyla Beylikdüzü Bizimkent projesinden 22 trilyon, Bahçeşehır projesinden 13 trilyon liralık zarar olduğu saptandı. BÜLENTSARIOĞLU ANKARA - Emlakbank'ın mercek altındakı "baük ve riskli kredi'' listesi, belirli holdingler üzerinde yoğunlaşıyor. 21 bin 624 dar gelirliye kullandırdığı yuva kredisinden 10.4 trilyon li- rahk kaybını "görev zaran" olarak Hazine'ye yüklemeye çalışan banka, 200 trilyon liraya ya- kın "riskli krediyi" ödeyemeyen armatörlenn hükümete baskısı nedeniyle sıkıştı. Kredilerde 80 triryon liraya yakın miktarla ilk sıralan tutan 6 şirket arasında aslan payını, 17 trilyon lira ile Kalkavan ailesi aldı. Denizcilik şirketlennın, 2 yıl önceki kredi ertelemesinde dönemin Cum- hurbaşkanı Sükyman Demirel'in aracılığından yararlandıklan da Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) raporunda yer aldı. Emlakbank'ta YDK tarafindan yapılan ince- lemelere göre, bankanın denizcilik sektörünü kurtarma gerekçesiyle kullandırdığı krediler- den bir bölümü batarken büyük bır bölümü de "riskli'' kapsamına gırdi. 200 milyon dolarlık kredınin 117 milyon dolan şu şırketlere kullan- dınldı: "Kalkavan (26 milyon 500 bin dolar), Karan and Others (24 milyon dolar), Kaptanoğlu (22 nüryon dolar), Yarduncı (21 milyon dolar),Kara- hasan (18 mirvon dolar),Ince (10.5 milyon dolar)." • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te 'ETİ BOR SATILAMAZ' • 7. Sayfada Partiler anlastı Büyük afet Hiıulistaırı birleştirdi # Hindistan'da büyük yıkıma neden olan deprem sonrası "Ulusal Afetler Idaresi" kuruluyor. Siyasi partiler, hükümetin felaketle ilgili çalışmalannı destekJeme konusunda anlaşırken Hint ordusu da depremde anne ve babasını yitiren çocuklann evlat edinilebilmesi için isimlerim belirlıyor. # Yetkililer, depremde anne babasmı kaybeden yüzlerce çocuk olduğunu kaydediyorlar. • //. Sayfada Rus bilim adamları Depremi Ay haber verecek # Rus bilim adamlan, Ay'ın hareketleri ile deprem arasında ilişki belirledikJerinı açıkladılar. Rusya'da, Çekirdek Fiziği Enstitüsü'nde çalışan bilim adamlan, yeryüzünden yayılan nötron ışıması ile sismik faalıyetin yükselmesi arasında doğru orantı olduğunu belirledıler. # Bilim adamlan, yeryüzünden yayılan nötron ışunasuıın, Ay'ın "yeniay" ve "dolunay" dönemlennde arttığını saptadılar. • 11. Sayfada \Jt\l\ULl\ Sıvas'ta dün anlamlı bir maç vardı. Birinci ligi hedefleyen ild ekip;Sı\assporUeDi>arbakırsporamansızbirmücadeİeveri- yordu. Ancak Diyarbakırsporlular için bu karşılaşmanın an- lamı bü\üktü. 24 Ocak'ta uğradığı silahlı saldın sonucu yaşamını \itircn Enıniyet Müdürü GafTar Ok- kan'sız ilk maçlanna 'siyah' forma ile çıkan Diyarbakırsporlular. fahri başkanlannuı anısı için oynadılar. Takımla yaptığı son toplantıda, "Sizden şamphonluk istiyorum" diyen Okkan için koşup Okkan için ça- balayan futbolcular. atüklan goller sonrasında da formalannı sıvınp içlerine giydikleri ve üzerinde şehit emniyet müdürünün fotoğrafinın bulunduğu rişörtierie rribünJeri selamladı. Ve bu anlamlı göriinrüyu, sadece dcplasman taraftan Diyarbakırksporlular değil, ev sahibi Sıvassporiular da alkışladı. • Spor 'da Formül arayışı Liderler dımıkta IÇtUZjUgU görüşecek • TBMM Içtüzüğü değişikliği için TBMM Başkanı Izgi ve liderler formül arayacak. Zirvede, siyasi parti kapatmaya ilişkin 69. madde değişikliğinin de ele alınması bekleniyor. ANKARA (Cıunhuriyet Bürosu) - Hükümet ortağı partilerin liderlen, DYP Şanlıurfa MıIIetvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun yaşamını yıtırdıği olaylar nedeniyle havanın gerginleştiği TB- MM'de "tansiyonu düşür- me" formülü arayacak. Başbakan Bülent Ecevit, M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te ÂRAŞTIRMA Erbakan'a tabandan mesqj:Dönme • SESAR'ın, daha çok FP'lilerin katıldığı ve FP ile ilgili son gelişmeler konusunda aynntılı sorulann yer aldığı anketinde, Erbakan'ın siyaset yasağının kaldınlarak FP'nın başına geçmesi halinde yüzde 80 gibi ezici bir çoğunluk, partiye oy vermeyeceğıni söyledi. Erbakan'ın başında olduğu FP'ye oy vereceklerin oranı yüzde 9'da kaldı. • 5. Sayfada UFUKSÖYLEMEZ: MHP demokrasiiçin cidditehdii • DYP Genel Başkan Yardımcısı Ufük Söylemez, MHP'nin kötü huylannı parlamentoya taşıdığını belirterek "MHP'nm Meclis'e girmesiyle kaba kuvvet ve zorbahk olağan hale gelmiştir. Bu, demokrasimiz ve parlamenter rejim için ciddi bir tehdittir" dedi. • 5. Sayfada Avustralya'da kaza geçirdi Nakşibendi şeyhi Coşan öldü 0 Nakşibendi tankatı şeyhı Mahmud Esad Coşan, Avustralya'da geçirdıği trafîk kazası sonucu öldü. Sydney yakınlannda meydana gelen kazada, Coşan'ın damadı Ali Yücel Uyarel de yaşamını yitirdi. Coşan"m oğlu Nurertın Coşan, laz kardeşi ve bazı tarikat mensuplan ile birlikte bugün Avaıstralya'ya gidiyor. • 6. Sayfada istanbulsporu 2-1 yendi Fenerbahçe Serhat'la güldü • Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde 19. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Istanbulspor'u 2-1 yendi. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe. Bushaj'ın 32. dakikada attığı golle yenik duruma düşerken kupada da Fenerbahçe'yi yan finale taşıyan genç futbolcu Serhat, 49 ve 56. dakikada sahneye çıktı ve takımını kurtaran ısım oldu. M Spor'da Naklen yayın RTÜK: Digitürk'ün yayını korsan 0 Radyo ve Televizyon Ost Kurulu Başkanı Nuri Kayış, Bırincı Futbol Ligi maçlannın naklen yayın ihalesini alan Digıtürk- Atlas Yayıncüık ortaklığının "korsaafc yayın" yaptığını belirterek konunun çarşamba günu görüşüleceğini bildirdi. Kayış. izinsiz yayın yaptığı gerekçesiyle Digitürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklannı söyledi. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Sol'uksuz Sağ'ıp Senaryolar. Bugün, önümüzdeki dönemin siyasi gelişmelerine ve partilerin içindeki durumlara ilişkin yüksek sesle düşünelim... Koalisyonu oluşturan partilerin liderleri bugün bir araya gelecek ve geçen haftaki yüksek tansiyonu dü- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog