Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

lCumhuriyet 1 k ı t a p i a r i DEĞİŞİK GÖZLE Necati Cumab V Cumhuriyet * -' > ^ khap kulûbû Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-!stanbul Tel (212)514 01 96 Cu m huriyet Cumhurtyet k ı ( a p 1 a r i BİRKADINYAZGISI Teslime Nesrin *W~ Cumhuriyet ^ ^ kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77.YIL SAYI: 27514 / 350.000 TL (KDV ,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAH: NADİR NADİ (1945-1991) 4 ŞUBAT 2001 PAZAR Sinemanın kıyısındaki kadın Uzun süredir yeni bir filmde rol almayan Hale Soygazi şöyle diyor: "Sürekli ortada gözükmenin bana kazandıracağı bir şey yok ki." Yıllar geçse de içine sinen bir proje olmadıkça sinemanın kıyısında kalmayı seçiyor. Hem seyirci hem de oyuncu olarak televizyona kilitlenmekten sıkılmış. Kendisini kapana kısılmış hissedince çözümü tiyatroda bulmuş. Bugün Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Yuvadaki şeytan Milena en az Kafka kadar varoluşçuydu, gazeteciydi. Bir yazısında şöyle diyordu: "Evliliğin bir anlamı olması için mutluluk beklentisinden çok daha geniş, gerçek bir temel üzerine oturması gerek." Dr. Kriton Dinçmen Türkçeleştirdi. FPveDYP'ye ağır suçlama Bahçeli: Ahlak yoksunu siyasiler • MHP, Şıhanlıoğlu'nun ölümünün ardından siyasette ortaya çıkan genlımı tırmandınyor. Muhalefetın "genlım ve tahnk siyasetı" izledığını belırten Bahçeli, "Basıret ve ahlak yoksunu sıyası zıhnıyetın sahıplen her gelışmeyı ve değen sonuna kadar ıstismar etmeyı alışkanlık haline getırmıştır. Acı olayı sonuna kadar kullanmaktan kaçınmamışlardır" dedı • 4. Sayfada İ Okkan suikastı Tantan umut vaatetti• Dıyarbakır Emnıyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 pohs memurunu şehıt eden teröristlenn yakalanması içın çalışmalann tüm yurtta bir ekıp anlayışı içınde sûrdürülmesıni "umut vencı" olarak değerlendıren Tantan, faıllenn yakalanması konusunda güvenlık güçlennın ve vahlenn morallenrun yüksek olduğunu vurguladı. M S. Sayfada Fuibolterörü: Hyaralı • 3. lıg 8. grupta Kasımpaşaspor'la yapacağı maç içın tstanbul'a gelen Geliboluspor kafılesinı taşıyan otobüs, Urikapanı'nda bir grup taraftann saldınsına uğradı. Saldında 12 fiıtbolcu ve 2 anrrenör hastanelık oldu. MSpor'da Lindh, İsveç'in Ermeni soykınmı iddiasına bakışını değerlendirdi Tarafdeğiliz'Türkiye er geç AB üyesi olacak' AB dönem başkanı olan isveç'in Dışişleri Bakanı Anna Lindh, Fransa'da onaylanan sözde Ermeni soykınmı yasasıyla ilgili olarak "Bız onlann yolunu seçmedik. Bu konuya taraf olmak gibı bir meselemız yok ve bu İsveç'in tarzı değil" dedi. AB konusuna da değınen Lindh, Tûrkiye'nin Kopenhag kriterlerini tam olarak yenne getırdiği gün, birliğin 'hoşgeldin' diyeceğini söyledi. Bazı hükümet üyelerinin ciddi çalışma içinde olmadığını vurgulayan Lindh, Genelkurmay'ın Ecevit Nice'teyken yaptığı açıklama fconusunda*'Şaşırdık'' demekle yetindi. 'PKK'yi Kürûerden ayrı tutuyoruz' Avrupa'mn Tûrkiye'ye karşı herhangi bir artniyet taşımadığını savunan Lindh, "Türkiye farklı bir kültüre sahip, bu da Avrupa'ya çeşitlilik kazandıracaktır" dıye konuştu. Birliğin demokratıkJeşme, ınsan hakJan, ölüm cezasının kaldırılması, işkenceye son verihnesı gibı ortak değer ve kurallannın olduğunu vurgulayan Lindh, "Bunlann ulusal kimlikle uzaktan yakından ılgisi yok" dedi. Bakan Lindh. Kürtleri PKK'den ayn tuttuklannı belirterek cezaevlerinde yaşanan şiddetin kınanması ni söyledi. ifYUI WŞJWOÖİT»İ SİyttfMfl 12. Sayfada Kayağa kar engeli 200} Alp Disiplini Dönya Şampıyonası'nda ild gûndûr sûren yoğun kar yağışı nedeniyle diin yapdması beklenen erkefcler kategorisindeki yanşmalar ertetendL Avusturva'nın St Anton kentinde yapdan yanşmalar öncesi askerter karlan temiziemeye çahşrıbr. Yanşmalann dünkü böKimü 6 Şubat'a kakta. Dünyanm geleceği tarbşdacak 21'inci yüzyılda çatışmalann nasıl önlenebileceği konulu sempozyuma, Mikhail Gorbaçov, ruhani lider Dalai Lama dahil, Nobel Banş Ödülü'nü kazanan 32 kişi ve kurumlann temsilcileri katılacak OSLO (AA) - Çeşith dallarda No- bel ödülü kazanmış 225 kışi, Nobel ödüllerının 100'üncü yıldönümün- de, aralık ayında dünyanın sorunla- nnın çözümü üzenne beyın firtına- sı toplantısı yapacak. Norveç'in başkenti Oslo'da 6-8 Arahk'ta düzenlenecek 21 'ınci yüz- yılda çatışmalann nasıl önlenebile- ceği konulu sempozyuma, eski SS- CB'nin son lideri Mikhafl Gorba- çov, Tibet'm ruhani lıden Dalai La- ma dahıl, Nobel Banş Ödülü'nü ka- zanan 32 kişı ve kurumlann temsil- cılen katılacak. Nobel Banş Ödü- lü'nü kazananlardan sadece 17'sı bı- reylerden oluşuyor. 15'i, Birleşmiş Milletler Banş Gücü gibi kurumla- n temsil edıyor. Bu sempozyuma paralel olarak Isveç'te düzenlenecek toplantılarda da fizık, kimya, tıp, edebıyat ve ekonomi alanlannda Nobel ödülü almış 200 kadar ünlü beyın, 'Molekuler bilimdecepheler', 'Genlerin ötesinde' ve 'Edebrvaün şahHüği' gibı konularda beyın fırtı- nası toplantılannda bir araya gele- cek. Nobel ödülü kazanan kışıler, törenler sırasında Norveç ve Is- veç'teki üniversitelerde de konfe- ranslar verecek. Isveç, Nobel ödül- lennin bınncı yüzyılı anısına bir ser-' gı düzenleyecek. Nobel ödüllü kişı- ler, "20'nd yüzvılda yanhş giden ney- di, nerelerde hata yapıldı, neden o kadar çok savaş ve çaüşma çıkb" gi- bı konulara kafa yorup 21 'ıncı yüz- yıl içın çözümler çıkarmaya çalfşa- cak. Neİson Mandela, toplantılara katılmayacağını bıldırdı. Bir konu üç konuk i i w | / DefiıeSamyeli DenizAkkaya SedefKabaş Türk medyasından üç kadın portresi # Güzıde medyamızın toplumdakı kırlenmcnin hangi noktasında olduğu yolundaki genel tartışmalann yanında uzunca süredır bırbirinden bağımsızmış gibı görunen. aslında sıkı sıkıya ılışkıh ıkı konu tartışılıyor Bunlardan bınncisı ışten çıkarmalar, diğeri gazetecıhk öyküsü. # Bın gazetecı ve kısa süre önce işten çıkanlan, diğeri ünlü bir manken ve gazetecilik tartışmalarının odak noktasını oluşturan, bir dığen de eskı bir güzellık kralıçesı ve büyük bir kanalın ana haber bültenini sunan üç kadınla yüz yüze görüştük. Ortaya, medyanın üç ayn yüzünü yansıtan bu röportaj çıktı. feİT dLflh* »Ttaştt • 9. Sayfada Banderas oynayacak Bir kez daha Viva Zapata # Internettekı 'popcorn' ve 'mr.showbiz" sitelerinin haberlerine göre Banderas, Zapata'nın gerçek yasamöyküsünden beyazperdeye uyarlanan filmde rol alacak. Banderas'ın rol alacağı, ismi henüz konulmayan *Zapata' fılminın yönetmenı Gregory Nava olacak. • Arka Sayfada Juliette Binoche Kendini unutmak için oynuyor # Şimdiye kadar bir komedi filmınde oynamayan Binoche, bu türe oldukça sıcak bakıyon "Woody Allen'la büyük bir zevkle çalışmak ıstenm O yaptığı ışı çok cıddıye alan nadır komedi yonetmenlerden bın " Belkı de 'Chocolat' onun komedi fılmJerine adım atması için bir başlangıç sayılabılır. • 14. Sayfada GALATASARAY VE BEŞlKTAŞ GALlP MSpor'da IMF IŞSİZLİK GETİRIYOR • 7i. Sayfada NÂZIM'IN RESME DÜŞKÜNLÜĞÜ M15. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKlLDl: 1-20-25-26-40-44 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yeni Olasılıklar Ne yaparsak yapalım, herhangi bir sorunda ne ka- dar haklı olursak olalım, Avrupa'mn beğenisini kazan- mak zor. Fransa Ulusal Meclisi'nın kabul ettiği yasayı Cum- hurbaşkanı Chirac onayladıktan sonra; Ankara'nın başlattığı haklı tepkilere AB'nin genişlemeden sorum- lu komiseri Gunter Verheugen'ın değerlendirmesini bilmem izlediniz mı? mArkasıSa.8,SHVde Yılın ilk enflasyon rakamlan açıklandı. TÜFE 2.5, TEFE 2.3 Düşük aına hedeften ıızak 689697679 Yıllık enflasyon •O" Toptan 1 Enflasyonda önceki yıllara göre önemli bir düşüş görüldü. 2000'in aynı ayuıa göre fiyat artışlan TÜFE'de yüzde 35.9, TEFE'de yüzde 28.3 oldu. Bu rakamlar, ocak ayında enflasyonda geçen yıllara göre yaşanan düşüşe karşrn hükümetin 2000 yılsonu hedefrnden hâlâ TÜFE'de yüzde 10.9, TEFE'de yüzde 8.3 uzakta olduğunu gösteriyor. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Arcayürek Laboratuvarı... Mesleğe başladığım yıllarda telefon rehberimin ilk sayfasına ikı gazetecinın sözünü yazmıştım. Biri Gab- riel Garcia Marquez'ındi: "Gazetecı,yaşadığıçağırt tanığıdır." Ötekı Ben Bradlee'nın: "Haber, tanh taslağının ilk aşamasıdır." Gazetecılığın anayasası diyebılecegımiz bu iki sö- zün Turkjye'dekı başlıca karşılıklanndan bın, Cüneyt MArkasıSa.8,Sû.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog