Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ÎCumhuriyet [k ı l a p l a n DEĞİŞİK GÖZLE Necati Cumalı L.^^ kitap kulübü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 Cumhuriy Cumhuriyet, k ı t a p I a r ı BİR KADIN YAZGISI Teslime Nesrin Cumhurtyrt . kitap kûTûSti - Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Oad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27513 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 ŞUBAT 2001 CUMARTESİ İnsan organı iirefimine izin. llk kez Avrupa ülkesi olarak İngiltere parkinson, kanser, osteoporoz, omurilik sakatlanmaları ve başka hastalıkların tedavi|erinde kullanmak amacıyla embriyon klonlama tekniğine yeşil ışık yaktı. Tedavi amaçlı klonlama tekniği, organizmanın hemen her yerindeki zarar görmüş hücre ve dokuların tedavisi amacıyla kullanılabilecek. Bugün Cumhurryef 'le birlikte.. Sınemanın kıyısındaki kadın Uzun süredir yeni bir filmde rol almayan Hale Soygazi şöyle diyor: "Sürekli ortada gözükmenin bana kazandıracağı bir şey yok ki." Yıllar geçse de içine sinen bir proje olmadıkça sinemanın kıyısında kalmayı seçiyor. ..--.-.. Hem seyirci hem de oyuncu olarak televizyona kilitlenmekten sıkılmış. Kendisini kapana kısılmış hissedince çözümü tiyatroda bulmuş. . . . , Cumhuriyet Dergi yarın Cumhuriyet'le birlikte...* Fransa, yumuşama bekliyor Chirac'tan 'iyi niyet' 3 mesaj Fransa Ulusal Meclisi'nin kabul ettiği sözde soykınm yasasını onaylayan Fransa Cumhurbaşkam Chirac, Sezer'e yazdığı mektupta Türkiye'nin tepkisini anlayışla karşıladığmı bildirdi. Yasanın dış politikalannı etkilemeyeceğini belirten Chirac, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması için desteklerinin "tüm gücüyle" süreceğini iletti. TÜSİAD boykota karşı çıktı M 6. Sayfada Koçaryan ciddiye alınmadı 1 6 . Savfada AYHANŞtMŞEK ANKARA-Fransa Cum- hurbakanı Jacques Cbira«, Cumhurbaşkanı Ahmet NecdetSezer'e mektup gön- dererek iki ülke ilişkilerinin Fransa Parlamentosu'nun kabul ettiği Ermeni Soykı- nm Yasası ile bozulmama- sını istedi. Chirac, "Bu ya- sa, yürütmenin değü, yasa- ma üyelerinin inisiyatifıyle kabul edilnüştir" dedi. M Arkası Sa. 6, Sû.6'da Alüminyum piyasasında 'Rus ruletV Almanya'da kara para skandalı # Almanya'nın yüksek tirajlı haftalık dergfei Der Spiegel'in, 3 büyük AJman bankasınm kara para aklarna operasyonuna alet edildiği yönündeki iddialan üzerine Bankacılık Federal Denetleme Dairesi inceleme başlattı. ERHANKÜRKÇÜ FRANKFURT - Alman bankacılık sisteminde orta- ya çıkanlan bir skandal, pa- ra trafığindeki "kaçakw lann milyarhk boyutlar aldığmı gösterdi. "DerSpiegeF der- gisinin geçen hafta kamu- oyuna duyurduğu milyarlık kara para aklama operasyo- nuna 3 büyük Alman banka- sının alet edildiği iddialan, sistemde ciddi sarsıntılar yaratmaya devam ediyor. Ülkede bugüne kadar ger- çekleşen en büyük kara pa- ra aklama iddiasının bir • Arkası Sa. 19,SiL l'de Beyaz Enerji operasyonunda gerileme olmadığını söyleyen Başbakan Ecevit'ten sert tavır: Kriz yaratmayın' 'DGM Savcısı Talat Şalk'ın sözlerinin özüne değinmedim, ulusal açıdan baktım' ' 'TBMM'deki kavgalar, genel kurul salonunun yanlış mimarisinden kaynaklaruyor' ı 'Her aklına esen IMF'ye, Dünya Bankasf na başvuramaz, bunun bir usulü vardır' • 'Türkiye yeni bir seçimi taşıyamaz' •' Fransa'yı acıtırken kendimizi de acıtmayahm' ı 'AB konusunda sapma yok, gecikme var' • 'Silah taşımak eski hastalık' ı 'CHP'nin TBMM'deki eksikliği duyulmuyor' TÜREYKÖSE ANKARA-Başbakan Bü- lent Ecevit, "Beyaz Enerji operasyonunda berhangi bir gerileme olmadığını, Anka- ra DGM Savcısı Talat Şalk'ın girişimiyle ilgiü sözlerinin operasvonun özüyk ilgjsi bu- lunmadığını, ulusal açıdan M Arkası Sa. 19, SH3'te MHP'li vekiller tutuksuz yargrlanacak 1 DYP'li Şıhanlıoğlu'nun ölûmûyle ilgili olarak haklannda dava açılan MHP'li Tekelioğlu ile Kundakçf nın "kastı aşan adam öldürrne" ve "faili belli olnîayan adam öldürrne" suçlamalanyla 5 yıldan az olmamak ûzere yargılanmalanna başlandı. Mahkeme, MHP'li milletvekillerini tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakarak duruşmayı erteledi. • 19. Sayfada DURUŞMADA DA KAVGA ÇDCARDILAR • 19. Sayfada Can hırtardılar,• 17 Ağustos depreminde 200 'den fazla insanı canlı olarak enkazdan çıkaran AKUT, aym başanyı, 2001 yılırun ilk büyük felaketi olan 7.9'luk Hindistan depreminde de gösterdi. • 5 kent merkezinde arama ve kurtarma çalışmalanna katılan Türk ekibi, 2 kişiyi yaşama döndürürken gösterdiği 'takım' kimliği ile de bölgedeki diğer kurtarma ekiplerinin sevgisini kazandı. NtfF KBUMJrM İMİerl • //. Sayfada Bıırdur da sallaııclı • Burdur ve çevresi dün saatl 1.5 l'de 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Burdur Valisi Kaya Uyar, depremin can ve mal kaybuıa yol açmadjğını belirterek "Telaşlanacak bir durum yok" dedi. Burdur Belediyesi ve Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin kenri taradığı belirtildi. M 3. Sayfada HlNDfSTANLI MÜTEAHHİTLERE SORUŞTURMA • //. Sayfada Hindistan'da diğer üDceJerden gelen ekiplerle birlikte çaüsan AKUT üyeteri, "Gölcûk depremi bize ışık tuttu" dediler. BAROLAR BİRLİCf Talat Şalk'a destek # Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eralp Özgen, savcılann Türkiye'de bulunan temsilciliklerden doğrudan bilgi istemesinin yasalann öngördüğü bir yol olduğunu belirtti. M 5. Sayfada SUMERBANK Fisıuıoğlıı ifade verecek • Istanbul DGM, Sümerbank'tan verilen usulsüz kredilerde ımzası bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Muhittin Fisunoğlu için ek soruşturma başlattı. Fisunoğlu'na, ifadesinin alınması amacıyla davetiye çıkanlacağı belirtildi. • 9. Sayfada BÖR Dün 323.25O önceki 325.OOO Dün 5.745.OOO önceki 5.74O.0OO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kargaşadan Şaşkınlığa Paris... Ermeni soykınmı... Tepkilerimiz... Nerede? TBMM'deki olaylar soykınmı bastırdı. Gündemde ikinci, hatta üçüncü haber. Meclis'te soykınm savlannı olanca genişlikte araş- tıracak partilerarası bir komisyon kurma girişimi ne- reye vardı? Milletvekilinin ölümü her şeyin üzerini örttü. Pariamento matemde. Genel kurul ve komisyon • Arkası Sa. 19, Sü. l'de C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ LEV TOLSTOY TOLSTOV ı EFEND! tLE UŞAGI GUNDEM EFENDI İLE UŞAGI MUSTAFA BALBAY Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül Tüm yapıtlarında yaşamın anlamını, insanın dünyadaki varlığımn nedenini sorgulayan.. "Savaş ve Barış"la dünya romanına damgasını vuran Tolstoy'dan üç güzel öykü... Beyaz Lekeler. Salı günii Cumhuriyet'le birlikte • •• Beyaz Enerji soruşturmasının üç yönü var 1- Enerji politikalanndaki stratejimiz. -. 2- Enerji politikalanna hâkim olan siyasilerimiz. 3- Ihale, devir aşamasındaki yolsuzluk iddialan. Birinci madde için "strateji" diyoruz, ama özünde böyle bir şey yok. Proje getiren ihale alır, diye özetle- yebileceğimiz politikasız gidiş var. Bu durum 1980'li yıllara damgasını vuran otoyol ihalelerine benziyor. O • Arkası Sa. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog