Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ı ı a p 1 a r ı ZELİŞ Necati Cumalı Tm" Cumhurtyet ^ > . kitap kûlûBö Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cu m huriyel Cumhuriy«( lc ı l ^ f y l a r ı Sııitndaki TÜRKİYE anisalı 77. YIL SAYI: 27536 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) C U M H U R î Y E ARTHUR RIMBAUP ILLUMINATIONS î N K Ü L T Ü R CEHENNEMDE BIR MEVSİM Çeviren: Erdoğan Alkan Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... ARTHUR I1HBAUD ILLUMINATIONS • CEHENNEMDE BİR MEVStM oss hazırlık sınavı Cumhuriyet ve Odak Dershaneleri işbirliğiyle 8. Sayfada Çağ Pazariama (34334)Cağaloğl Yanm kalan MGK toplantısı yapılacak; ekonomide beklentiler arttı KRITIK C;iTVERGÎN MİLLİ GÜVENLİK KURULU Sezer, MGK'ye doğal üye olmayan başbakan yardımcılan arasında yer alan Özkan'ı da toplantıya davet etti. Çankaya Köşkû'ne haftalık ziyaretini iptal eden ve Cumhurbaşkanı'na tören boykotu uygulayan Ecevit, Ulusal Program takvimindeki zorunluluğa direnemedi. Mart ayının ortalanna yetiştirilmeye çalışılan Ulusal Program'ın tartışmalı konulannda koalisyon ortaklan arasında orta yol bulundu. MHP'nin çekinceleri doğrultusunda yumuşatılan programın taslağında 'anadil' yerine 'yerel diller', 'kültürel haklar' yerine 'bireysel özgürlükler' kavramlan kullanıldı. Ölüm cezasının uygulanmasında TBMM adres gösterilerek AB'ye kesin güvence vermekten kaçınıldı. • 19. Sayfada PlYASALARIN HEYECANLI BEKLEYÎŞt Hükümet ve ekonomi kurmaylan, geçen hafta krizle dalgalanan piyasada bu hafta istıkrann egemen olabilmesi için bankalann likidite sorununu çözümlemeye ve krizin ilk günlerinde 1 milyon liranın üstûne sıçrayan dolan 800 bin TL civanna indirmeye çalışacak. Merkez Bankası, bankalardan belirlemeleri istenen kotasyonlar doğrultusunda, döviz fiyatlannı belirli bir düzeye oturtup piyasanın Türk Lirası gereksinimini karşılamaya çalışacak. IMF ve Dünya Bankası'nın bankacılıkla ilgili heyetleriyle yapılacak toplantılarda da ahnacak kararlann uygulamasına ilişkin adımlar atılacak. Ekonomi yönetiminin değiştirilmesi karanna ılişkuı 'yeni isim' tartışmalan da bugün belirginleşecek. • 13. Sayfada • BAHÇELÎ: EKONOMÎDE ÜÇ HATA YAPTDC • 4. Sayfada • 58. HÜKÜMETLE SEÇÎM SENARYOLARI • 4. Sayfada • MECLÎS'TE GENSORU HAFTASI • 4. Sayfada 'Zapatur 2001' Gerillanın uzun•• •* *• »• yuruyuşu # Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Zapatista gerillalannın lideri Marcos ve komutanlan 'özgürlük ve demokrasi' için 3 bin kilometre yürûyecek. Meksika'nın Chiapas eyaletinin başkenti San Cristobal'den yola çıkan Zapatistalar, 11 Mart'ta hükümetle masaya oturmak için başkentte olmayı planlıyorlar. • 10. Sayfada Ortadoğu Bush ile devam karan # ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, çıktığı Ortadoğu turu kapsamında dün Israil lideri Ariel Şaron ve Filistin lideri Yaser Arafat ile görüşmeler yaptı. Binlerce Filistinli Irak'a düzenlenen bombardıman nedeniyle Powell'ı protesto etti. • //. Sayfada Almanya Eniyi müşteri Türkiye # Federal hükümetin hazırladığı rapora göre Almanya'nın toplam silah ihracatı arttı. Almanya'nın uluslararası pazardaki en iyi müşterisinin de Türkiye olduğu ortaya çıktı. Türkiye 1999yılında Almanya'dan 1 milyar 900 milyon mark değerinde silah satın aldı. Türkiye'yi ikinci sırada 644 milyon markla ABD izliyor. • 10. Sayfada EKyarbakır'da Heröre -M *---- -—** i--. Ünlüler Gaffar Okkan için oynadı # Şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaifar Okkan ve 5 arkadaşı anısına spor, sanat ve basm dünyasının ünlüleri futbol maçında bir araya geldiler. tbrahim Yüdız, Saffet Sancaklı, Cem Yıhnaz, Ali Knca, Tayfun Talipoğlu, Mahsun Kırmızıgûl, Tanju Çolak, Deniz Erdoğan, Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, Murat Soylu, Mehmet Ekşi'den kurulu olan kırmızı takım, Yavuz Bingöl, Yılmaz Erdoğan, Ferhat Tunç, Fatih Altaylı, Erhan Önal, Tufan Öktüren, Abdurrahman Yakut, Mustafa Güneş, Fanik Balıkçı, Mehmet Türk, Hayri Ulgen'den oluşan beyaz takıma 5-3 yenildi. Maçuı ardından heyette yer alan ünlülerin otobüslerinin etrafinda sevgi çemberi oluşturan coşkulu gençlerin üzerine polis otolan ve motosikletlerinin sürühnesi tepkiyle karşılandı. • 6. Sayfada , • . . . „ «t. Cem Yılmaz da Diyarbakır'a gidoı ünlüler arasındaydL AKDENİZ ÜNİVERSİTESt Organ naklinde büyük başarı # Akdenız Ünıversıtesı Tıp Fakûltesı Organ Nakli Ünitesı'nde gerçekleşnnlen nakillerde başan oranı dünya ortalamasını geçtı. 50 gûnde 17 hastaya organ nakleden Organ Nakli Ünitesı'nin sorumlusu Doç. Dr. Alper Demirbaş, ünitenın, organ nakli sayısı ve başan oranı bakımından Türkiye'nın ılk üç merkezı arasına gırdiğını söyledı. • Arka Sayfada MODA VE TURtZM Dünya Türkiy keşfediyor # The New York Tımes tarafindan yılda 4 kez yayımlanan moda dergisi, Türk modası, Türk mankenleri ve tstanbul'un tunstik mekânlanna 14 sayfa ayırdı. Fashıons of the Times adıyla yayımlanan dergide, Türk modasından öraekler yer aldı. • Arka Sayfada HERHANGİ BİR YERDE Bir köprü; adsız ve kimsesiz # Galata Köprüsü'nün adı Karaköy ile Eminönü arasında sakat doğanında kaldı. Galata'nın eskı köprüsü Ayvansaray ile Hasköy arasında kımsesiz ve asüı kaldı. Adının yaşaması gerek... Yaşamayan köprüye ad ne gerek. Yenı yerindeki eski koprünün girişıni kapatan "Köprü çalışması var" tabelası bir kandırmaca. DERC S0M-MI y m • 7. Sayfada Hedefleri çocuklar Deprem bölgesınde dînci kuşatma # tstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Ekşi, dinci çevrelerin, depremin nedenlerine ilişkin suçlamalarının, çocuklann korkmasına ve suçluluk duymasma yol açtığını belirtti. # Prof. Dr. Aysel Ekşi, "Dinci çevrelerin telkinleri sonucu, küçük çocuklar, 'Dua etseydim, bu başımıza gelmezdi' ya da 'Deprem benim yüzümden ohnuş' türü suçluluk duygusu yaşadılar. Pek çok genç, dınde çare arama çabası içine girdi" dedi. • 9. Sayfada ~.,*~ İŞTEN ÇIKARMALAR Gazetelerin bölge elderi kapanıyor % Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin "bölge gazetelerini" kapatmaya karar vermesi, gazetecileri yine "işsiz kaÜTia" kaygısıyla karşı karşıya getirdi. Sabah gazetesi Ankara ekini tamamen kapatırken Hürriyet ve Milliyet ise bu eklerini önümüzdeki haftadan itibaren kapatma karan aldı. M19. Sayfada SADETTtN TANTAN Rüşvetçi 100 trafîk polisine soraşturma # tçişleri Bakanı Sadettin Tantan, geçen yıl valiliklere gönderilen genelgeye göre, temmuz ayından bugüne kadar trafikte rüşvet ahnak ve vermek suçundan 100 emniyet görevlisi, 1 Karayollan görevlisi ve 45 vatandaş hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi. • 6Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kaza Yapan Aracın Lastîği Değiştiriliyor... Krizlerie dolu bir haftanın ardından, knzlerin izleriy- le dolu yenı bir haftgya gıriyoruz. Gerçekleri görerek çıkış yolu aramak yerine, umutlar vererek rahatlama yolu arayan bir yönetim anlayışımız olduğu ıçın, kim doğru söylüyor diye değil, kim umut vericı konuşu- yor diye bakılıyor. • Arkası Sa. 19, Sû. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog