Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyrt k ı I a p i a r ! AYDINLANMANIN KADINLARI Yay. Haz.:Necla Arat > Cumhuriyet ^ kttap kulübü Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Teh (212)514 01 96 Cumhuriy k ı t a p 1 a r HACI BEKTAŞ: EFSANEDEN GERÇEĞE Irene Melikoff ^ kltap k Çağ Pazartama A Ş Turkocağı Cad. No.39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27535 / 350.000 TL (KDVtçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt: NADİR NADİ (1945-1991) 25 ŞUBAT 2001 PAZAR Güzin Dino'nun Abidin'siz yıll Doğumu Bahahye, ilk çocukluğu Tatavla, ergenliği Adalar, genç kadınlığı Adana... Ev öyküleri gibi, Güzin Dino'nun Abidin Dino'dan önceki zamanları... Bir sürgünden diğerine yolculukların tarihi... Son durak, bir bavulla gidilen Paris. Nâzım'lı, Aragon'lu, Elsa'lı, Picasso'lu, 1993'tensonraAbidin'sizyıllar... Tanrı isen cezalandır Türkiye'de de gösterime giren, Marquis De Sade'ı anlatan y 'Quills-Düşlerın Efendisi" filmi tartışmalara yol açtı. Film ne kadar gerçeği yansıtıyordu? De Sade biyografisini kaleme alan Neil Schaeffer, kendi yazdığı De Sade ile film karakteri arasındaki farkı öfkeyle eleştiriyor ve ekliyor: Quills bunun cezasını çekmek zorunda. • - - -» - Bugün ClJmhuriye!'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayı Bayülgen tiyatro da yapmak istiyor Oyuncunun kaprise hakkı var # 'AğırRoman'da kötü olduğuma neredeyse zorla inandırdun insanlan. 'Hemşo'daki Cebrail'le 'Komser Şekspir'deki Tatû çok farklı karakterler. îkisi de başanlı film. Beni kitnse hırpalamadı, ama ben herkesten fazla hırpalıyorum kendiıni. MHSayfada Güher-Süher Pekinel kardeşler Kendi doğrunu kendin bulacaksın # Hiç kimse senin için bir imaj yaratamaz, ya da lobi oluşturamaz. Sen kendi tekniğini ve kendi kimhğini kendin yaratırsın. Kendine sağladığın güvenle de lobi oluşturursun. Bizim çalıştığımız büyük hocalar müziğin felsefesini yaptılar, bizi dinlediler ve kendi yolumuzu bulmamıza yardım ettılcr. M I â \15.Sayfada Kabinede değişikliğe gidilmezken bankacılarla nakit sıkışıklığına çözüm arandı crasıyeGdZl Erçel IStlfa ettl Hükümeti oluşturan partilerin liderleri, toplumda oluşan tepkiler üzerine ekonomi yönetiminde yapılması olası değişiklikleri ele aldı. Ortaklar, programın uygulamasındaki başansızhğın ekonomiden sorumlu bakanlarda olmadığını savundular. Ekonomik programın uygulanmasının başında olan Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel istifa ederken Hazine Müsteşan Selçuk Denıiralp'üı görevden alınması gündeme geldi. Bahçeli'nin, yeni bir ekonomik prograrn oluşturulması ve bunun hükümet protokolüne yansıtılması yönündeki önerisi kabul edildi. Ecevit, "Ekonomiyi esenliğe çıkaracak önlemler hafta başından itibaren uygulamaya konulacak" dedi. • 5. Sayfada Yeniyöntemler yaşama geçiriliyorKoaUsyon kurulmasından bu yana ilk kez Devlet Bakânı Recep Önal başkanlığında ekonomi zirvesi gerçekleştirildi. Başbakanlık'ta 6 saat süren, 9 özel ve 4 kamu bankasının genel müdürleri ile BDDK Başkanı Temizel, Hazine Müsteşan Demiralp, DPT Müsteşan Izmirlioğlu, Merkez Bankası'nın başkan yardımcılarının katıldığı zirvede, piyasalann nakit sıkışıklığının giderilmesi için çeşitli yöntemler belirlendi. Bu kapsamda bankalann dövizde kotasyon sunmalan, Merkez Bankası'nın uygun görürse döviz satması öngörülüyor. Merkez Bankası 'swap' (dövizin vadeli olarak satılması) yöntemiyle ani döviz çıkışını önlemeye çalışacak. • 5. Sayfada KEMER SIKMA SÜRECEK M4.Sayfada TÜRKlYE ŞANTAJ ALTINDA • 4.Sayfada FOGG: KRlZ ÎŞLERl GÜÇLEŞTlRDİ M4. Sayfada Ekranın genç habercileri Yaş küçük yük büyük # En kıdemlisinin yaşı televizyonun Türkiye'deki mazisi kadar. Beyazcarmn renkli cama dönüşrüğü yıllarda, henüz öğrenciyken tanıştılar mikrofon ve kamerayla. Türkiye gibi yaşamın her alanında karar mekanizmalan gençliğe kapalı, tutucu bir toplumda kendilerini kabul ettirdiler. Başanlanndan olsa gerek, kimse onlan yaşlan ve yüzlerindeki çizgüerie değerlendirmedi. to J 6. Sayfada Ecevit e tepki Yurtdışı turlan iptal # Yüzde 40'lan aşan oranda devalüasyon yaşanması, yurtdışına tur düzenleyen seyahat acentelennin rezervasyonlannda r- ıptallere neden oldu. / Turizmcüer, Başbakan Ecevit'ın kurlann serbest bırakılmasından tunzm sektörünün olumlu yönde etkileneceği sözlenne tepki gösterdiler. Turizmciler, yalnızca yurdışından tunst getiren fırmalar bazında kısa süreli bir etkı görülebıleceğıni vurguladılar. • 7. Sayfada 'Hesap verilsin' # Emekçilerin, hükûmetın aldığı ekonomik kararlara yönelik tepkileri gıderek artıyor. Hükümetin iflasın nedenlerini kamuoyuna açıklamasını isteyen emek cephesi, her vatandaşa 600 dolar ek yük getiren ekonomik krizin sorumiularmın halka hesap vermesi gerektiğini belirti. M 4. Sayfada l enerbahçe 'nin Beşiktaş zaferi 2. yannın ilk derbisinde ezeli rakibi Beşlktaş'ı Kadıköy'de 3-1 yenen lider Fenerbahçe, şampi>onJuktaJdiddiasınısürdürdü.BeşiktaşhAhmetDursun'un kırmızıkartgördü- ğü maçta San-Ladvertlilerin gollerini RevhT), Serhat ve Yusuf attı. RBahçe bu sonuçla üst üste 14. iç saha yengisini aJdı. Beşiktaş'ın tek golfi ise Vasin'den geldL Derbi maç ön- cesi Şûkrü Saracoğlu Stadı çevreslnde çıkan olayiarda bir polis memunı başma aldığı bıçak darbesi ile yaralandL Karşılaşma sonrasında Fenerbahçeü taraftariar galibiyeti gecenin geç saatierine kadar kutladılar. • Spor 'da (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) SAYISAL LOTO'YU 1 KİŞl TUTTURDU: 19 - 25 - 28 - 29 - 36 - 42 EKONOMtYE GÜVEN Dünya Bankası iyimser# Dünya Bankası Almanya Icra Direktörû Dr. Helmut Schaffer yaptığı açıklamada, ekonomideki gelişmeleri takip ettiklerini belirterek Türkiye'nin temel f ekonomik yapısının ve özel sektöriin kapasitesinin güçlü olduğuna dikkat çekti. # Dünya Bankasrnın da Türkiye'ye destek verdiğine işaret eden Dr. Schaffer, "Türkiye ekonomisinin yeniden toparlanacağı İconusunda iyimserim" dedi. • 13. Sayfada VENEZUELLA YoksuDara faizsizkredi Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez, kamu bankalan eliyle küçük girişimcilere faizsiz kredi verilmesine ilişkin yoksullukla mücadele planını sundu. Hugo Chavez, halkı fakirlikten çekip çıkarmak için bunun gerekli olduğunu kaydetti. Bazı ekonomistlere göre bu plan ülke ekonomisi için olumsuz sonuçlara yol açacak. • 13. Sayfada IŞIL ÖZGENTÜRK'ÜN YAZISI • 8. Sayfada VELİDEDEOĞLU ANILDI • 3. Sayfada SOSYAL GÜVENLİKTE GÖZLER BAKANLIKTA • 9. Sayfada 'CHP HİZÎP PARTÎSİ OLUYOR' U12. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Krizin Siyasal Sorumluluğu Türkiye'de işleyen siyasal etiği bilmeyen dünya ba- sını şöyle yazıyor: Krizin siyasal sorumlulan bedel ödeyecek! Dünya basını gerçeği nereden bilsin; Türkiye'de si- yaset adamlan, hele parti genel başkanlan iflas eden politıkalann ceremesıni halka yukJer, sorumluluğu baş- ka bir nedene bağlar ve sonuçta istifa etmek ne de- MArkasıSa.8,Sû.l'de Cüısellik tabusunu yıkıııa programı # MEB, Istanbul'dan sonra 18 ilde daha ılköğretim kız ve erkek öğrencilerini ergenlik döneminde ortaya çıkan fızyolojik, psikolojik değişımler ve cinsellik konusunda eğitecek. MEB programla cınsel kimlik konusundaki tabulan da yıkmaya hazırlanıyor. 6, 7 ve 8. sınıftaki tüm öğretmenlere ve öğrencilere "Ergenlik Döneminde Değişim" kitabı, kız öğrencilere hijyenik ped dağıtılacak. • 3. Sayfada Barış ve kardeşlik için oynayacaklar " # Basın ve spor dünyasının ünlüleri, Gaffar Okkan'ın anısma bugün Dıyarbakır'da futbol maçında bir araya gelecek. Organizasyonu gerçekleştiren Mahsun Kırmızıgül, "Misafırlenmız sevginin, kardeşliğin, banşm oyununu oynayacaklar. Şiddeti mağlup etmek için, terörü mağlup etmek için dar alanda kısa paslaşacaklar" dedi • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ormana Hukuk Kuşu Gelince. Canlı türü eksik olmaz bizim ormanda, Güvercin, kurt, an, aslan, keçi, manda. Ormanda sürdürmekteymiş iktidan, Güvercin, kurt, bir de an. 'Bu üçlü başta dursun' demiş baba aslan, Sıkışınca omzuna yaslan. Ama baba aslanın görev süresi dolmuş, Bundan sonra olan olmuş. . . • Arkosı So. 8, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog