Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ı l a p 1 a r ı TÜRKİYE'NİN ŞEYTAN ÜÇGENİ Hikmet Çetinkaya . kıtap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuri77. Y1L SAYI: 27529 / 350.000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) CumhuriyeT k ı 1 J p ' a r ı | DEĞİŞİK GÖZLE Necati Cumalı ^ C u m h u r l y e f ^ kitap kulubü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağa!oğlu-lstanbul Tet (212)514 01 96 \ 19 ŞUBAT 2001 PAZARTESİ 4 i Z M E T IU M H U R 1 1 N K Ü U R PLATON TIMAIOS Çevirenler: Erol Cüney, Lütfi Ay > İlkçağ insanlarının doğa konusundaki bilgilerini, düşüncelerini aktaran; insanların doğayı anlamak için hangi yollardan geçtiklerini gosteren bir yapıt... Platon'un ilkçağ ve ortaçağ düşüncelerini en çok etkileyen yapıtı.. Yarın Cumhuriyet le birlikte... TİMAİOS oss hazırlık sınavı Cumhuriyet ve Odak Dershaneleri işbirliğiyle 9. Sayfada Arap dünyası tepkili Bomba Bush'u vurdu# Arap yetkililer, Bağdat'a düzenlenen harekâtın Irak liderine desteği arttıracağı görüşünde birleşiyor. Irak'a düzenlenen hava harekâtına tüm dünyadan tepkıler yağmaya devam ederken dün sürgündekı Irak muhalefeti de harekâtı protesto eden açıklamalarda bulundu. # Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Irak lideri Saddam Hüseyin'i "dünya için tehdit olarak görmediğini" söyledi. Mübarek. "Saddam bütün dünyayı tehdit ediyor değil. Irak süper güç de değil, kıtalan aşacak gelişmiş fuzeleri de yok" dedi. • //. Sayfada tRAN Sancılı değişim # Iran... Türkiye'nin en eski komşusu... Yaklaşık 450 yıldan bu yana değişmeyen sınırlanyla, ınışlı çıkışlı, gelgıtler yaşayan bır komşuluk. Son yıllarda Iran'da yaşanan olaylar, bır değışımın ışaretı gıbı algılanıyor. Hatemı'nın başlattığı süreçte, "muhafazakâr" ve "reformcu" güçler arasında büyük bir çekişme yaşanıyor. 9 Ülkedeki gözlemcıler, Hatemi'nin cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylığını koyması durumunda seçimleri bu kez de kazanmasına kesın gözüyle bakıyorlar. SENUN DBMİtlRŞ'B M M M N İ • 10. Sayfada GÖÇMENLER PERİŞAN Türk ve Irak mafyası el ele # Fransız polısi, ülkenin güney sahillennde karaya oturan East Sea adlı Kamboçya bandıralı gemınin getırdiği 900'den fazla kaçak Kürt göçmerun taşınmasında, Türk ve Irak mafyasının işbırlığı yaptığını ılen sürdü. # Gemınin Iraklı olduğu sanılan kaptanının bulunması ıçın Interpol'ün harekete geçınldığiru bıldıren yetkililer, gemi personelınin de Türklerden oluştuğunu iddia ettiler. • 3. Sayfada Gürüz'ün önerileri reddedildi; Sezer'in atadığı Çelikel, Işıklı ve Saylan'ın ağırlığı hissediliyor YÖK'te yeni rüzgâr• YÖK Genel Kurulu'nda Kemal Gürüz'ün hiçbir önerisi kabul edilmedi. Sezer'in atadığı üyelerin ağırlığınin hissedıldiği toplantıda Tûrkan Sayian Gürüz'ün, hukuk fakültelerinde lisans eğitiminin kaldınlması, üniversitelerde "karalama kampanyasına" yol açtığını iddia ettiği seçimlerin kaldınlması, Kadir Has Üniversitesi'ne hukuk fakültesı açılması ve Ege Üniversitesi tletişim Fakültesi'ne Aydın Doğan adı verilmesi önerilerinin tamamı reddedildi. AysdÇeiikei Alpaslan Işıkh EBRU TOKTAR ANKARA - Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer tarafından atanan Prof. Dr. Aysel Çetikei, Ramazan Ars- lan, Prof. Dr. Alpaslan Işıkh ve Prof. Dr. Türkan Saylan ıle değışım rüz- gârlannın esmeye başladığı Yüksek Öğretım Kurulu'nda (YÖK), Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün ağırlığı kınlıyor. llk kez farklı seslenn ve akademık-de- mokratık eleştınlenn dıle getınldığı genel kurulda ABD sıstemı yandaşı Gürüz'ün tüm önenlen reddedildi. Gürüz'ün ABD'de olduğu gıbı hu- kuk eğitıminde "lisans eğitiminin kal- dınlarak lisansüstü eğitime dönüştü- rülmesi" önensı. "Burası Türldye, ABDdeğü. koşullar farklı" eleştınsıy- le gündemden düşürüldü. YÖK Genel Kurulu toplantılannda bugüne dek mutlak egemenlığı hısse- dılen YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, Sezer tarafindan atanan yenı üyelerden sonra sıkıntılı günler yaşa- maya başladı. Yenı üyelerin genel kurula damga- sını vurduğu toplantıda, ılk kez ünı- versıtelerdekı ülkücü kadrolar masa- ya yatınldı. Süreklı olarak tekrarladı- ğı "Ben su kaülmamış bir Türk milb- yetçisiviın" sözlenyle MHP'nın YÖK muhalıflığıni kırmaya çalışan Prof. Dr. Kemal Gürüz, Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ve Prof. Dr. Türkan Saylan'ın "Kurtçuhık, Atatürk millryetçiliği de- ğil ki Nasıl ki din istismar edilh or, mfl- liyetçilik de öyle istismar ediliyor n eleştinsiyle karşılaştı. Gürüz, gündeme getırdiği tüm öne- nlenn reddedılmesı nedenıyle de sı- kıntılı anlar yaşadı. Ege Üniversitesi tletişim Fakültesi'ne Aydın Doğan ıletışim fakültesi adımn verilmesını isteyen Gürüz, üyelerin ıtirazıyla karşılaştı MArkasıSa.8,SiL3'te Statta can pazarı: 30 yarah Bursa Atatürk Stadı'ndaki izdiham sırasında 2'si ağır 30'u aşkın fırtbokever yaralandL (Fotoğraf: AA) "TekSaS tribünü' Bursaspor- Erzurumspor maçı öncesi Atatürk Stadı'nın kapılarının ücretsiz olarak futbolseverlere açıldığı iddiaları kapalı kale arkası tribününde izdihama neden oldu. 'Teksas tribünü' olarak da bilinen bu bölümde bulunan korkuluklar taraftarlann üzerine düştü. Blrbirlerlnl ezdller Taraftarlar birbirini ezdi, çok sayıda kişi ölüm tehlikesi yaşadı. îzdihamda 2'si ağır 30'u aşkın seyirci yaralanırken bir taraftann parmaklannın koptuğu açıklandı. Valilik soruşturma açtı. Maçı Bursaspor 6-0 kazandı. • Sporda . • Asparagas haberîn sönu özür Blld fOtOğraf Çarpittl Almanya'daki ıktıdar- medya kapışmasında ılk raunt ıktıdann. Avrupa'nın en çok satan gazetesi Bild, Federal Çevre Bakanı'na yönelik kampanyasuıda büyük yara aldı. Gazetenın fotoğrafı montajlayarak çarpıttığı ortaya çıktı. Gazetenin, bakanın katıldığı göstende protestoculann elindeki halat ve eldivenı demir çubuk ve sopa olarak gösterdıği anlaşıldı. FİKRET DOĞAN MANNHEIM - Avrupa'nm en büyük bulvar gazetesi "Bfld" son aylardakı yaym po- lıtıkasıyla kamuoyu nezdinde itıbar kaybma uğradı. Federal Dışışlen Bakanı Joschka Fisc- her ile Federal Çevre Bakanı Jürgen Tritlin'ın geçmışteki tu- tumuyla şımdıkı konumlan arasındakj çehşkilere dikkat çekmeye yönelik haberleri manşete taşıyan Bild, ılgılı çev- relerce yapay gündem oluşrur- makla suçlandı. Tarihin tozlu sayfalannı gündeme getırmeye çalışan Bıld'ın bu çabası. hükü- metı yıpratmak için yapılan maksath bır kampanya olduğu yorumlarına yol açtı. Geçen hafta, Jürgen Trittin'ın maske- li göstencılerle birlikte yürür- M Arkası Sa, 8, SHl'de 12 Eylül toplantısı Kadro tamam sanıklar yok # 12 Eylül dönemi mahkemelerinin hâkim, savcı, avukat ve gazetecileri bir araya geldi. 21 yıl sonra bir araya gelen hukukçular, "12 Eylül sıkıyönetim mahkemelerinde bile şimdiki devlet güvenlik mahkemelerinden daha demokratik yargılama yapıldığı" görüşünde birleştiler. HirlCE TUNCBm hltarl • 6. Sayfada Elkatmış: Erbakan Sıısıırluk'u anlamadı • TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış, kapatılan RP'nin yasaklı lideri Necmettin Erbakan'ın Susurluk'u kavTayamadığını öne sürdü. Elkatmış, Mehmet Ağar'ın dokunuhmazlığının kaldınlması gerektiğini söyledi. • 5. Sayfada ffTTtİIUMN'ın 'Söyleşi' yazısı • 8. Sayfada YERALTINDA VAR BlR CAMİ M 7. Savfada ŞALK: BELKİ DE DARBE OLACAKTI M 6. Sayfada DÖRT BANKA TARİH OLDU • 12. Savfada BOGAZ'DA KAZA • 3. Savfada GLOBALLEŞME TARTIŞILACAK Sömürüye G-20 makyajı Sorunlar masaya yatırılıyor Geiişmekte oian 20 ülkenin, Asya krizinin ardından birikimlerini paylaşmak ve işbirliği amacıyla kurduklan grubun finans temsilcilerinin katıldığı ön toplantı tstanbul'da başladı. Dönem başkanlıklarını G-7 ülkelerinin sırayla üstleneceği, IMF ve Dünya Bankası'nın da katılacağı zengin ve geiişmekte olan ülkelerin kısa adı G-20 olan bu toplantılannda tartışılacak ağırlıklı konulann başında globalleşmenin getirdiği sorunlar var. • 13. Sayfada ALTIN AYI? FRANSA^YA GİTTİ Hollyvvood küme düştü Bu yıl en büyük ödül olan 'Altın Ayı'nın, konusu Ingiltere'de geçen Fransız yapımı "Intimacy" adlı fibne gitmesi, buna karşılık yanşmaya 4 fîlmle - birden katılan ABD'ye ise sadece bir 'Gümüş Ayı' heykelciği verilmesi, sinemaseverlerde Amerikan sinemasına rest çağnşımı yaptırdı. Ferzan Özpetek'in "Cahil iPeriler" adlı Italyan yapımı filmi tek bir ödül bile alamadı. Ödüller genellikle tanınmamış filmlere ve isimlere gitti. GttlH Y0RBOİKİI hatarf • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY PKK... Mark-s... Din-Lenin... Terönst Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Tür- kiye'ye getırilişının ıkıncı yıldönümu çok fazla öne çık- masa da gelınen noktanın saptanması bakımından önemli ıpuçlan verdı. 90'lı yıllann özetı şudur: Türkiye'nin terör örgütüyle masaya oturması iste- niyordu; Türkiye, örgütün başını sanık sandalyesıne oturttu. m Arkası Sa. 8, SiLS'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog