Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhur+yef k ı t a p 1 a r ı ORTA(DAKİ) ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay ^ kitap kulubü Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı ı a p ! a r ı MEKTUPLAR Aziz Nesin Saliha Scheinhardt V Cumhuriyet ^ » kıtap kulübu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cagaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27528 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 ŞUBAT 2001 PAZAR 'AHLAKSIZ' BtLİM OLMAZ rrof. Hasan Yazıcı, eski YÖK Başkanı İhsan Doğramacı ile mahkemelik. Çünkü biryazısmda Doğramacı'nın Uğur Mumcu tarafmdan saptanan bilim hırsızlığını anımsattı. Yazıcı'ya göre bilimsel aşırma gelenekçi toplumlarda yaygın... Nedeni ise biat ve miskinlik. Zaran?..Geleceğe ipotek konuluyor... üilimle ahlak nasıl yan yana gelir sorusuna "Bilim ahlaksız olmaz, yani ahlak olmadan bilim olmaz" diye yanıt veriyor Prof. Hasan Yazıcı. jff Hap için, genç kalın Gençleşme programı uygulayan kliniklere devam eden kişiler durumlarından çok memnun. Uygulama aşırı pahalı olmadığı gibi zor da değil. Olası yan etkilerini göze alanlar için genç kalmak mümkün. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte.Hayinızden istemeyi unutmayın. Çok sayıda genç CHP 'ye katıldı Bıtykal gövde gösteıisi yapti • Baykal, CHP'nin Küçükçekmece ılçe örgütüne 26 yaşın altındakı gençlenn katılımı nedenıyle düzenlenen törene katıldı. "Başbakan Baykal", "CHP nerede, gençlık orada" sloganlanyla karşılanan Baykal, CHP'de kavga döneminin bıttığıni savundu. • 5. Sayfada önemsenmeyen mektup JCarayalçın'ın evinde toplanan liderler tarafından kaleme alınan, ancak Baykal'ın önemsemediği mektupta "Bu gıdiş durdurulmadığı ve yapılan usulsüzlükler düzeltılmediği takdırde, partımızde partı ıçı demokrasinm sağlıklıbir bıçımde işledığini söyleyebilmek ımkânsız hale gelecektır" denildi. • 5. Sayfada Kabulünün 75. yılı Medeni Yasa için miting 9 Kadın kuruluşlan ve hukuk örgütleri, Medeni Yasa tasansımn halen TBMM'de bekletılmesını düzenledıklen mıtıngle protesto ettiler. Değişik pankartlar taşıyan kadınlar, tasanya 1926 yılında yazılan Medeni Yasa gerekçesinın yalnızca özetının alınarak 1923 ruhunun yenı yasada yer almasının engellenmek istendığmı bıldırdiler. • 3. Sayfada Hükümet rahatsız Sezenbatık yükünü inceletiyor # Cumhurbaşkaru Sezer kamu bankalan ıle fondaki bankalann batış sürecıni inceletmek üzere Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) görevlendirdi. Ecevit'üı "Denetimin denetimi yapılmak isteniyor" sözleri üzenne Cumhurbaşkanlığı BDDK'nin ışlemlerinin inceleme çerçevesinde olmadığını açıkladı. M 9. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKÎLDİ • 8. Sayfada Bush, habersiz yaptığı Bağdat saldınsıyla BM'yi karşısına aldı En fazla yoksullar etkilendi Washington ve Londra, harekâta gerekçe olarak, Irak uçaksavar bataryalannın Amerikan ve îngiliz uçaklanna yönelik saldınlannın son dönemde yoğunlaşmış olmasını gösterdi. Bağdat'a düzenlenen saldında, 18 yaşındaki bir genç kız ile 30 yaşlarında bir erkek öldü. Irak devlet televizyonu ağır yaralanan bir kadının da dün hastanede öldüğünü bildirdi. 20'den fazla yaralnıın çoğunun kaduı ve çocuklardan oluştuğu, bu kişilerin gecekondularda yaşayan yoksullar olduğu bildirildi. CEM, PEARSON tLE GÖRÜŞTÜ Ânkara'dan Bush'a sitem # Türkiye'nin Irak'a yapılan operasyondan duyduğu kaygıyı ABD Büyükelçisi Robert Pearson'a belirten Dışişleri Bakanı Ismail Cem, bu olaylann Irak'ın dünya ile ilişkilerini normalleştirmesi açısından olumlu katkı getirmeyeceğini vurguladı. Rusya ve Çinden kınama ABD ve îngiliz uçaklannuı Irak'a düzenledikleri saldın uluslararası topluluk tarafından tepkiyle karşılandı. Başta Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülke, saldınnın BM Güvenlik Konseyi kararlannın açık ihlali olduğunu bildirirken Fransa ABD'den açıklama istedi. Çin yönetimi her iki ülkenin Irak'a yönelik askeri harekâta derhal bir son vermesini istedi. Rusya ise kimi hedef alırsa alsuı her zaman ABD'nin güç kullanımına şiddetle karşı çıktığını vurguladı. • u. Sayfada ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Türkiye, ABD ve Ingiltere savaş uçaklannın öncekı gece Bağdat'ı bombalama- sından duyduğu rahat- sızlığı yenı ABD yönetı- mine ilettı. Başbakan Bülent Ecevit, ABD'nin operasyon öncesinde Ankara'yı bilgilendir- memesıni eleştinrken yenı yönetımın 10 yıldır çözülemeyen Irak soru- nunu Türkiye ile bir an önce görüşmesı gerekti- ğini kaydettı. Dışişleri Bakanı Ismail Cem, Is- tanbul'da görüştüğü ABD Büyükelçisi Ro- bert Pearson'a, operas- yonun Irak'ın Bırleşmiş MArkasıSa.lO,Sü.2'de Sıkıııtılı dönem # îki ülke arasındaki ılışkilerin yumuşak karnını oluşturan Irak konusunda Türkiye ve ABD politikalannın birbirlennden tamamen uzakJaşacağı ve bir çözülmeye gidebileceği öngörülüyor. Türkiye'nin ilk kez bir ABD operasyonunu bu kadar net bir şekilde eleştirmesı bu çözülmenin bir ışareti olarak görülüyor. • 10. Sayfada r 0 L250KUI Attilâ llhan'a mektuplar Bir dönemin perde arkası Attilâ îlhan, bir dönemin perde arkasını gelecek kuşaklara belge olarak sunuyor "Mektuplarda özel hayatla ilgili noüann tütnünü çıkandım. Vurgulanmak ıstenen, Türkiye'nin belirli bir döneminde genç I edebiyatçılann ! nasıl bir ortam içinde bulımduklanydı. tzne teşebbüs etmedim, çünkü değişüreceklennı tahmın ettım. Istedım kı gerçek olduğu gıbı çıksın." • 14. Sayfada Berlln Film FestJvali Altın Ayı kıran kırana # Amerikan sınemasından en fazla Ugıyı Steven Soderberg'ın "Trafik"ı çektı. Oscar savaşlan öncesinde Berlın'de bir ilk zafer kazanması hiç de sürpnz olmaz. Gus Van Sant'ın "Forrester'la Buluşma"sı festivalin en iyisi. Film, Altın Ayı'yı "Trafık"e kaptınrsa Sean Connery'nin en iyi erkek oyuncu seçilmesı büyük olasılik. Kadm oyuncu dalında en güçlü adaylar arasındaki Emma Thompson ise "Akıl" fılminde kansere yakalanan profesör rolüyle büyük ilgi gördü. • 75. Sayfada üaponya Estetik kış güzellikleri nun SülUlYl lü^birhaldıgerekcesibulunmadığnııbUdirdL Suriye, saldınnın hiçbir olumlu somıç doğurmayacağnu befirtti. Ürdün, ABD'nin yeni başkanı George W. Bush'un gövde gösterisi yaptığuıı savundu. Lübnan, Bush'u banş yanhsı ber türtfi girişiıni baltaiamakla suçlajarak Bush'un savaşyanhsıtutumuyla "babasuun oğhı" olduğunu gösterdiğmi kay detti. (REUTERS) # Kayakçılar ve buz patencılerı bugünlerde Japonya'da kayıyor.. ÜÛcenın ıkı farkh kentinde, görsel açıdan düşünüldüğünde estetikle en çok bağdasan ıkı kış sporu olan buz patenı ve kayak şampıyonalan düzenlenıyor. Başkent Tokyo'dakı Artistik Buz Patenı Şampıyonası'ndakı gösteriler ile Shigakogen'deki Alp Disiplini Dünya Kupası yanşlan izleyenleri büyülüyor. GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Neden Sonra Hükümet duşen enflasyondan günlerce övünerek söz ettt. Oysa aylardır toplumu doğaıdan ılgılendiren bir başka sorunu kimi kuruluşlar, örneğın sendıkalar, ga- zeteler hukumete anımsattı. Ama dınletemedi. Sorun neydi? Enflasyon düşüyor, ama çarşı pazarda fiyatfar olduğu yerde sayıyor ya da • Arkası Sa. 8, SiL 1 'de F.Bahçe zirvede # Fenerbahçe, 21. haftanuı önemli maçında Siirtspor'u deplasmanda 4-0 yenerek zirveye çıktı. Siirt Atatürk Stadı'ndaki maçta San-Lacivertli ekibin gollerini Revivo (2) ve Serhat (2) atö. # Galatasaray ise deplasmanda Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. MSpor'da Uçuk yaratıcılar # Unilever'in üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği yaratıcı fikirler yanşmasıyla gençler iş dünyasına hazırlanırken fikirleriyle de pazarlama stratejisi oluşturulacak. # Yaratıcı fikirler yanşmasına başvurular 13 Mart 2001 tarihine kadar www.unilever.com.tr adresinden yapılabilecek. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Teksaslı Bush'un Atış Talimi... On yıl aradan sonra ABD-lngiiiz uçaklan Bağdat'ı bir kez daha bombaladı. Burnumuzun dibindekı ope- rasyonu, pek çok ülke gibi Türkiye yönetimi de tele- vizyondan öğrendı. Olayı beş boyutuyla ele alalım: 1 - Yenı ABD yönetimının bölgemıze bakışı. 2- Irak'ın geçen eylül sonundan bu yanayoğunlaş- • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog