Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

: CumhuHref k ı t a p ı a r ı ORTA(DAKİ) ASYA ÜLKELERÎ Mustafa Balbay ^ kitap kulûbû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-!stanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuri Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı MEKTUPLAR Aziz Nesin Saliha Scheinhardt ^ kitap kulübü Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad Ncr39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27527 / 350.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI; NADİR NADİ (1945-1991) 17 ŞUBAT 2001 CUMARTESİ Yeni ABD Başkanı Bush, Irak'a 10 yıl sonra babası gibi sak Bağdat'abombaEmİr Öncekİ gÜti Verİldİ 1998 yılından beri ılk kez Amerikan ve tngiliz uçaklan dün akşam Bağdat'ın güneyinde bulunan 5 komuta kontrol merkezini bombaladı. Beyaz Saray, Irak'taki hedeflerin bombalanması emrini Bush'un önceki gün sabah verdiğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Fleischer saldınyı, "Irak'ta oluşturulan uçuşa yasak bölge uygulaması için rutin bir vuruş" olarak^^^jıitelendirdi. Askeri faaliyetlere yanıt Saddam Hüseyin'in oğlu Uday'ın sahibi olduğu Gençlik- TV bombalama sırasında aralarında çocuklann da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını ileri sürdü. Amerikan yönetiminin adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkilisi, Bağdat'ın güneyine yapılan hava akınlannın, ülkenin güneyinde gittikçe artan askeri faaliyetlere yanıt oluşturduğunu söyledi. • //. Sayfada Ankara rahatsız Türkiye, ABD ve îngiltere savaş uçaklarının 3 yıl aradan sonra yeniden Bağdat'ı bombalamasından rahatsız oldu. ABD'nin, 'stratejik ortak' olarak gördüğü Türkiye'yi operasyondan önce bilgilendirmediği öğrenildi. incirlik kullanılmadı Bağdatm güneyindeki komuta kontrol merkezlerinin vurulduğunu açıklayan încirlik Hava Üssü yetkilileri, operasyon sırasında üssün kullanılmadığını bildirdijer. Operasyonun ardından încirlik Hava ÜssiTnde ışıklann yakıldığı, hangarlann kapılannın açıldığı öğrenildi. Üsteki askerler de olası bir gelişmeye.karşı hazırlıklannı yoğunlaştırdılar. • //. Sayfada Etibank'tan Dinç Bilgin grubu şirketlerine usulsüzpara akışı sağlandığı ortaya çıktı 111.4 trilyoıı aktarılclı Danıştay dan Aktaş vurgununa son nokta # Danıştay îdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Aktaş'a Istanbul'un Anadolu yakasında elektrik dağıtım ve ticareti hizmetlerinin yapılması için görev verilmesine ilişkın sözleşmeyi hukuka aykın buldu. Danıştay, Aktaş'la imtiyaz sözleşmesi imzalanmasında "kamu yaran" bulunmadığını bildirdi. • 4. Sayfada "ZZ-N, Devletin, özelleştirilmesinin ardından batık olarak devraldığı J ^ Etibank'tan Dinç Bilgin grubu şirketlerine 111.4 trilyon lira V^p ^ ) , aktanldığı ortaya çıktı. Cavit Çağlar'ın bankadaki hisselerinin Bilgin "V^ . x grubuna devrinin de "hıleli" olduğu kaydedildi. Devletin lnterbank'ın borcuna ilişkın olarak Etibank'tan tahsilat yapıldığı öğrenildi. Ancak Etibank'ın batmasıyla devlet 313.5 trilyon liralık zaran üstlenirken ihtiyati tedbir konulmuş olan Bilgin grubunun ofF-shore hesaplan için 17 milyon 118 bin dolar ödemeyi yapmasına nasıl izin venldıği sorgulanıyor. • 4. Sayfada Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel: Zaran borla kapatmak istiyorlar # Özelleştirme Idaresi Başkanlığı'run elınde bulunan madenlerin zarar ettiğini, bunun bor madenlerindeki kârla kapatılmak istendiğini kaydeden Şükrü Sina Gürel, "Biz Bakanlar Kurulu'nda bu üç madenin de bize verilmesini istedik. Bu netlik kazanmadı" dedi. SERIAÇEŞ EMET - Eti Hol- dmg'den sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Sina Gü- rel, özelleşürmenın ken- di başına amaç olamaya- cağını belırterek "Kim ne derse desin.. IMF de dese bu böyle olmaz. Özelleştirme araç olarak kullanılabilir en fazla" diye konuştu. Gürel, Seydişehir Alümınyum Tesısleri'nin 2 yılhk öm- rü kaldığını, 350 milyon dolarlık bır yatınmla yıl- da 500 milyon dolar ge- lir elde edilebileceğini kaydetti. Gürel, Özelleş- tirme Idaresi Başkanlı- MArkasıSa.l9,Sü.3te Ersümer 7 kurtarma planlan genişliyor # Başbakanlık'ın Cumhur Ersümer ve Ziya Aktaş'ı olası bir "Yüce Divan" yargılamasından kurtarabilmek için girişimleri sürüyor. Meclis soruşturmasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan isteyen hükümet, "Yetkisizim" yanıtı üzerine kapsamını genişletti. • 4. Sayfada Borsazede sayısı lOObiniaştı I Gerek usulsüzlük yaptıklan gerekse mali durumlan bozulduğu gerekçesi ile borsada işlemi durdurulan şirketlerin en ağır faturası yine yatınmcıya kesildi. Hisse senetlerinin mülkiyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen Yaşarbank, Esbank ve Demirbank'ın borsada 36 bin yatınmcısı mağdur edildi. M12. Sayfada eprem bölgesine kraliçe desteği Ispanya Kraliçesi Sofîa ülkesininyardım etini uzatmak ve incelemelerdebulunmakiçin dep- remin yaralannı sarmaya çalışan El Salvador'a gitti. Depremden en çok etküenen bölgeler- den biri olan Tepecoyo'daki mülteci kamplaruu zharet eden Kraliçe'ye El Sahvador'un first ladysi Lourdes de Flores eşlik etti. Üç günlük resmi ziyareti sırasında özeüikle çocuklann gereksinimlerini öğrenmek isteyen Kraliçe, bir kampta gördüğü yeni doğmuş bir bebeği kucağına alarak uzun süre sevdi. Kraliçe ve first ladynin ziyaretleri sırasında duygulu an- lar yaşanırken Orta Amerika'daki ülkenin depremle sarsılan halkı isteklerini sıraladı. Za- man zanıan gözyaşlannı tutamayan iki kadnı ise ellerinden geleni yapmak için söz verdi. CHP lideri, kendisine iletilen mektuba yanıt vermedi Baykal eski Uderlere soğuk • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, parti içinde son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzete bir araya gelen 5 eski genel başkanın kendisine ilettiği mektubu önemsemedi. Baykal'ın, Cezmi Kartay'ın masanın üzenne bıraktığı mektuba ilgisiz kaldığı, görüşme sırasında mektubu açmadığı öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, eski genel başkanlann mektubunda, CHP'nin siyasi tutumu ve ideolojisiyle ilgili değil, örgütte yapılanlara yönelik eleştirilere ağırlık verildiğine dikkat çekti. • 5. Sayfada # Genel merkeze, seçim dönemlerinde partiye olağanüstü yarar sağlayacak kişileri üye yapma yetkisini veren 13. maddenin üye yıgmak için kullanıldığını söyleyen CHP Parti Içi Demokrasi Hareketi katılımcılan, söz konusu durumun kabul edilemez olduğunu belirttiler. Hareket üyeleri, eski îzmir îl Başkanı Osman Özgüven ve Hilmi Değirmenci'yle birlikte îzmir ll Başkanı Kemal Karataş'a, genel merkeze iletilmek üzere, uygulamadan vazgeçilmesi için dilekçe sundular. • 5. Sayfada Yunanistan alımda istekli Ankara Leopard 2'lerden vazgeçti 9 Türkıye'nin, Israılli teknisyenlerin yardımıyla M-60 npi eski 700 Amerikan tankını modemize etmeye çahşüğı, Alman yapımı Leopard 2'len ıse gündemınden çıkardığı ılen sürüldü. Ankara'nın izledıgı savunma prograraına göre hareket eden Yunanıstan'ın ıse 'Leopard 2' tanklan konusunda istekli olduğu, üreticı Alman fırması taranndan kendisine bazı ödetne kolaylıklan sağlandığı, ancak Atina'nın getıreceğı ağır yük nedeniyle 'düşündüğü' bildirildi 0SMMI ÇUTUTa fe^Vİ • 19. Sayfada Türkiye engelleyemedi Isviçre, soykmmı 13 Mart'ta tartışacak # Sözde Ermeni soykınmının Isviçre Parlamentosu'nda ele ahnması, Türkiye'nin bütün diplomatik çabalanna karşın engellenemedi. lsviçre Ulusal Meclisi, 13 Mart'ta Ermeni soykınmı yapılıp yapılmadığını tartışmaya karar verdı. Türİaye'nın Bem Büyükelçisi Metin Örnekol, soykırımın gündeme alınmaması için büyûk çaba sarf ettıklennı belirterek "Eğer reddedilirse de bu Türkiye için büyük zafer olur" dedı BMİRE KMMtDIPO&irMi taftiri • 19. Sayfada MEDENÎYAŞA'NIN YTLDÖNÜMÜ M 3. Savfada İSTANBUL'A YENt YÖNETlM MODELI M 8. Savfada 13. ANKARA FlLM FESItVALİ ERTELENDİ • 9. Savfada 'ft)|DOn Onctta *.nt Dun M7J0D ft)Oun 321 750 Onc«4u 320.000 V), Dırt 5650 000 öncek, 5G00UK» GUNCEL CUNETT ARCAYUREK Esküerden YddDYapmak! Kimi gelişmeleri, özellikle siyasal oluşumlan bir iki dizeyle özetlemek olanaklı: "Eskiler alıyorvm I Yıldız yapıp satıyonım." Böylesi biryargı gazetelerdekı haberterden kaynak- lanıyor. Gerçeği bir gazetemizdeki dişi bir başlık özetliyor. İki siyasal haber, "İkieskilideryenidengözde'baş- MArkastSa.l9,Sü.l'de Büyükler Anadolu virajında # Şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray'la takipçisi Fenerbahçe, bugün deplasmanda puan arayacaklar. Galatasaray, saat 19.00'dabaşlayacak maçta Samsunspor'la oynarken Fenerbahçe de r _ Siirt'le dış sahada mücadele edecek. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Nazım'ı Bu Hükümetin Binden Kuptarın! 1 Başlık, Cumhunyet okuru bir edebiyat öğretmeni- nin tepkisi... Meclis koridorlannda, kamera önlerinde yaptlan tartışmalara bakılırsa, haksız sayılmaz. 13 Şubat günü bu köşede konuyu ışlerken, Nâzım Hikmet'in yurttaşlıktan çıkanlmasına neden olan 15 MArkastSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog