Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyei k I t p l l M PAYLAŞILAN TUTKU SİNEMA Gönül Dönmez Colin ^ krtap kulubu Çağ Pazarlama A Ş Turkocagı Cad No 39/41 (34334)Cağaloglu Istanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriy77. YIL SAYI: 27526 / 350.000 TL (KDVIÇmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) H R H I K î Cumhurtyet k ı t a p I a r t ZELİŞ Necati Cumalı p^Cumhuriyet K^ krtap kulubü Çağ Pazarlama A Ş Turkocagı Cad No 39/41 (34334)Cağaloglu Istanbul Tel (212)514 01 96 16 ŞUBAT 2001 CUMA FEVZIYE ABDULLAH TANSEL KURTULUŞ SAVAŞI'NDA KADIN ASKERLERİMİZ , Bu kıtapta Kurtuluş Savaşı'ndan once ve bağımsızlık savaşmda kadınlarm ı . verdığı mucadeleyı ve sımgeleşen kadınları bulacaksınız ... Bugün Cumhuriyet Me birlikte... Kıırtıün? Savaşı'rula Karhn Askerlenmız PLATON TIMAIOS Çeviren: Erol Güney • Lütfi Ay llkçağ insanlarının doğa konusundakı bılgılerını, duşuncelermi aktaran, \nsan\ann doğayı anlamak ıçm hangı yollardan geçtıklerıni gosteren bır kıtap Platon'un ılkçağ ve ortaçağ duşuncelermi en çok etkıleyen yapıtı... Salı günü Cumhuriyet le birlikte... Şiddet dalgası yükseliyor ' İsraü'den görfem gücüne hayır # Turkıye'nın, Ortadoğu'dakı şiddet olaylannın arttnasının dnlenmesıne yonelık olarak El-Hahl'de var olan uluslararası gucun tum Fılıstın'e yayılması onensıne Îsraıl soğuk bakıyor # Îsraıl Başbakanı Şaron, gelecek günjerde üst düzey bır yetkılısını Ankara'ya göndeıerek görüş alışvenşınde bulunacak Arafat, Ankara'dan aynlmadan once yaptığı son açıklamada, Israıl'ın uranyum ıçcren sılahlar kullandığını kaydetti • 19. Sayfada Dı» Onoaiu f;Dun i «7J00 •82.700 320JKK) 321JOO Dur *5ÜS!d 0 Fon bankaları görücüde • 12. Sayfada Frekans ihalesi nisanda • 16. Sayfada Depreme '5 koldan' kuşatma • 5. Sayfada Turizmde tanıtım atağı MArka Sayfada 'Bağdat' gençllği • 6. Sayfada Erkeklere epflasyon 3. Sayfada GenelMerkez tamnı katılaştmyor; birarayagelen eskiliderlerçözüm annyor CHP'DE DALGALANMAKİmse CHP'den büyük değildir' CHP Genel Sekreteh Önder Sav imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, parti içinde tartışma, huzursuzluk ve kavga görüntüsü yaratılmasına izin verilmeyeceği duyunıldu. Açıklamada "Kendilerine göre kurduklan düzen sarsılacak, ördükleri kozalar açılacak korkusuna kapılan kimi partililer, ufak siyasi çıkarlan ve akıllannı aşan ihtiraslan uğruna acımasızca kendi partilerine saldırmaktan, partilerine * % kıymaktan; partiyi büyütmek, toplumla kucaklaştırmak çabasındaki parti- l yöneticilerine hakaret etmekten çekinmemektedirler" denildi. • 9. Sayfada Eski liderlerden Baykal'a uyarı Murat Karayaiçm'm evınde bır araya gelen SODEP, SHP ve CHP'nin eski genel başkanlan yaşanan gelişmeleri kaygı verici bulduklannı açıkladılar. Görüşmenin sonucunu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a SODEP'in ilk Genel Başkanı Cezmi Kartay iletti. Toplantıda, Baykal yönetiminin son 4 ay içindeki icraatı değerlendirilerek özellikle görevden almalar ve kongre sürecine gidilirken 13. maddeden 21 binden fazla kişinin kaydedilmesinin tüzüğe aykın uygulamalar olduğu dile getirildi. Aynca Erdal Inönü'nün de nabzının yoklandığı öğrenildi. • 9. Sayfada Hükümet Ersümer'i kurtarmaya çalışırken AKTAŞ'ın devlete borcu olduğu ortaya çıktı 100 İ,~YI . A Büyük SOygiin Devletin AKTAŞ'tan alacağının dönemin değerleri üzerinden 100 trilyon lira olduğu belırtildi. Bu tutar TLden dolar bazına çevrilip gecelik repo faızlen hesaplandığında ortaya çıkan kayıp katrilyon düzeyine ulaşıyor. Başbakanlık Teftış Kurulu'nun mahkemeye geçen yıl gönderdiği yazı, AKTAŞ'tan devlet alacağının 70 trilyon liraya yakın düzeyde olduğunu gösteriyor. Bunlann dışında süren davalardan da 1997 yılı ıtibanyla devletin 23 trilyon lira alacağı bulunuyor. MNU SAUMMTa hltari • 4. Sayfada Eski Bakan Aktaş'tan savunma Enerji Bakanı Ziya Aktaş, kendısınden önceki 9 yıl boyunca neden mahsuplaşma olmadığının sorulması gerektiğını söyledı. Aktaş, "9 yıl sürüncemede kalmasının ülke çıkarlanna vereceğı zarar ortadaydı. 1997'den sonraki bakana hesap sormaya çalışılıyor" dedi. Aktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer hakkında venlen son gensoru önergesıne çekımser oy verdıği , ; ı anımsatılarak yöneltılen bır soruya da "Benım de içimc sındiremedığim uygulamalar olabıhr" dedi. • 4. Sayfada ErSÜmer'ln Sağ kOİU Hükümet, Enerji Bakanı Cumhur Ersümer'i kurtarmaya dönük gınşımlerinı yürütürken soruşturmaya yetkili makamlar da çalışmalanm sürdürüyor. Ankara Cumhunyet Başsavcılığı, Cumhur Ersümer'in sağ kolu, Enerji Bakanlığı Müsteşan Yurdakul Yığıtgüden'le ılgılı suçlamalan ıçeren dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Beyaz Enerji soruşturması kapsammda hakkmda gıyabi tutuklama karan çıkartılan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Mustafa Mendilcıoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu. İJUN OŞÇTM Inbvi • 4. Sayfada erlin'de sinema Sincmanın yaşayan en büvük ustalanndan biri olan John Boorman'ın son fîlmi bir John Le Carre uyar- laması olan "Panama Terasi"nin Beriin Film Festivali'nde Altın \\ı için şansı oldukça \iiksek. "Pana- ma Terasi", siyasal entrikasından sinemasal gerilimine dek çok i\i kotanlmış bir film. Büyük bir keyif- le idenen bir casusluk filmi olmakla kalmıyor, shaset ve ticaret îlişkisine değin guncel çağnşımlanyla da ilgi>i hak edhor. Fransız sincmasının en iyi vönetmenlerinden biri olma yonünde sağlam adımlarla Uer- leyen Catherine Breülat'nın filmi yanşmalı bolumun en güzel sürprizlerinden birivdi. Breillat, "Kız Kar- deşüne!" (A ma Souer!) adbfihninde.gençierin cinsel vaşama adun atarken yaşadıklan heyecanlan, düş kDikhklarmı olağanü$tü bir sadelik, dürüstiük ve içtenlikle anlaüyor. VECOİ İKtMfm J«ZW • 14. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Once Yapılması Gereken.. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'ın Turk De- mokrası Vakfı yonetıcılenyle yaptığı göaışmeden sı- zan bılgıler, siyasal dünyamızın üzennde durmayı ak- lının ucundan bıle geçırmedığı konulan, ustelık rejım- le ılgılı temel konulan ıçenyor. Sezer, "Turkıye'nın 'acılen' demokratıkleşme" zo- runluluğuna ısraria değınıyor. • Arkosı So. 19, Sü. 1 'de Orhan Asena yaşamınıyitirdi # Oyun yazarı Orhan Asena, şeker hastalığı nedenıyle dun hayatını kaybettı Asena, bugıin saat 10 15'te Ankara Buyük Tıyatro'da düzenlenecek torenın ardından Kocatepe Camıı'nde kılınacak oğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verılecek. • 19. Sayfada RahnüKoç'tan hükümetedestek • Koç Holdıng Yönetım Kurulu Başkanı Rahmı Koç, programın aksamaması ıçın herkesın hukumetın arkasında olması gerektiğını vurguladı Koç, "Programın aksamaması ıçın gınşımlerde bulunmamız lazım Hükıımet ne yaptığını bıhyor" dedi • 13. Sayfada ALtYEV'E DARBE GÎRİŞİMİ MHP'ye örtüKiden 2 milyon dolar verildi # Alparslan Türkeş'e 2 milyon dolar verdıği savının ardmdan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Alıyev'e darbe gırişimi ve Türk kurultaylarmın düzenlenmesinde de örtülü ödeneğin kullamldığı ıleri sürüldü. Yalnızca REFAHYOL hükümetı döneminde Türk kurultayı ıçin yardım alamayan Türkeş'in, Ahnanya'dan bunun için bir bavul dolusu para getirdığı belırtildi. • 5. Sayfada ÇALIŞMA BAKANI OKUYAN: 400 bin sahte Bağ-Kur ve SSK emekfisi var # Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, 400 bin kişinin SSK ve Bağ-Kur'dan, yasalardakı boşluklardan yararlanarak emekli maaşı aldığını savundu. Bu kişilerden bazılannın sahte belgelerle emeklilık işlemleri yaptırdığını tahmın ettiklerinı belırten Okuyan, SSK'nın Istanbul Sultanahmet'teki deposundan da emeklilıkle ilgıli 47 bin dosyanın çalındığını bildirdi. • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ortadoğu Çıkmazı ve Türkiye Fılıstın Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın beklenme- yen Ankara zıyaretı, Turt<ıye'nın bölgede olup bıten- lere seyırcı kalamayacağını bır kez daha gosterdı. Fılıstın-lsraıl ılışmelennın Turkıye açısından uç aya- ğı var 1 - Israil'le kurduğumuz stratejık bağlar. 2- Fılıstın davasına destek. 3- Arap dünyasının bakışı. mArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog