Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ICumhuHyef 1 k ı I a p 1 a r ı VÎRAN DAĞLAR. Necati Cumalı f Cumhurtye< ^ kitap kulûbü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu Istanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriy Cumhurtyvf k ı l a p l ı r ı UCU GÜLLÜ KUNDURA Muzaffer Buyrukçu EHajTk Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27524 / 350.000 TL (KDV,çınde> KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 14 SUBAT 2001 ÇARŞAMBA 40 yıl sonra TİP'liler konuştu anvJiderekgenişleyen, çalışan kesimi kucaklay; " parti, TBMM'de hoşnutsuzluk yarattı. Nutuklarm rengi değişmiş, iç ve dış siyasette gizlenen gerçekler TİP aracılığıyla seçim meydanlarına taşınmıştı. Milletvekilı Çetin Altan saldırıya uğradı. Toplantılar, mitingler, ilçe binaları basıldı; TİP'li belediye başkanları, ilçe başkanları, TİP'li üyeler saldırıya uğradı, olduruldu... Yaşanan bu şiddete rağmen TBMM'nin düzeyi TİP'le birlikte yükselmişti. I I • 'in siyasal yolculuğu darbelerle kesildi. 12 Mart cuntası partiyi kapattı, yöneticiler v e üyeler cezaevlerinde tutuldu. İkinci kez kurulduğunda genel başkan Behice Boran'dı. Boran bir konuşmasında şöyle diyordu: "...Çünkü bir memlekette, o memleketin şartlarına uygun doğru ve geçerli bir tek sosyalist politika çizgisi vardır. Bu çizgiden sapmalar, görünüşte ister sağ ister sol olsun, aslında hep üst üste düşer ve mutlaka sağcı niteliktedir." B e r a t G ü n ç ı k a n v e A l i E r ' i n y a z ı d i z i s i 9 . S a y f a d a Savcılık, enerjiyolsuzluğu ile ilgili olarakfezleke hazırlanmasını istedi Ersimer YüceDimı yohmda# Enerji yolsuzluklannı ortaya koyan Başbakanlık Teftış Kurulu raporlannı ınceleyen Ankara Cumhunyet Başsavcıhğı, Enerjı Bakanı Cumhur Ersümer ıle eskı bakan Zıya Aktaş hakkında anayasanm Yüce Dıvan yolunu açan 100 maddesı kapsamında fezleke hazırlanması ıstemınde bulundu. •-Enerji Bakanı Ersûmer hakkında soruşturma açılmasına karar venlmesı durumunda Meclıs'te 15 kışıden oluşturulacak komısyon soruşturmayı yürutecek. Komısyonun hazırladığı raporu öncehkle görüşecek olan Meclıs, Ersümer'ı parlamentonun salt çoğunluğu olan 276 mılletvekılının oyuyla Yüce Dıvan'a sevk edebılecek. SBIÜtÇ E? W kJMN nŞÇTM hablri • 19. Sayfada ENERJÎ tHALELERl ERTELENDİ • 19. Sayfada Sendikalar sorunlan tartışacak IMF-işadam # Hükümet, geçen hafta yaptığı üretım sektörüne yönelık toplantılarla başlattığı önlemler hazırhğını, Carlo Cottarellı başkanlıgındakı IMF heyetının devreye gıımesıyle "programdan ödün yok" söylemıyle askıya aldı Türkıye Işveren Sendıkalan Konfederasyonu lıden Baydur, TlSK, TOBB, TESK, TZOB, Türk-lş, Hak-lş ve DİSK'ın 22 Şubat'ta bır araya gelerek sorunlan değerlendıreceklennı açıkJadı. • 12. Sayfada Özince: Amacımız, farklı bir kalite anlayışı 0555 ( Aria f hizmete girme haztrhğında # Iş Bankası ve Telekom Italıa ortaklığı ıle kurulan yenı GSM 1800 operatörü hizmete gınyor Ana öncelıkle Istanbul, Ankara ve Izmır'de hızmet verecek. Şebekenın ne zaman faahyete geçeceğıne ılışkın bır açıklama yapılmadı. Iş-TİM Yonetım Kurulu Başkanı ve Iş Bankası Genel Muduru Ersın Özince, pıyasaya teknolojık gelışmeler, dınamık bır rekabet ve farklı bır kalite anlayışı getıreceklennı söyledı. • 13. Sayfada Tuğrul Türkeş, babasının gizli hesaplanndan MHP'nin haberdar olduğunu belirtti Bahçeli biliyorduMİraS kavgaSI Eskı MHP hderı Alparslan Türkeş'in Ingıltere'de ortaya çıkan servetı, ATP ıle MHP'yi birbirine düşürdü. Aydınlık Türkıye Partısı (ATP) lıderi Tuğrul Türkeş, 12 Eylül öncesinde MHP'nin kapatılma olasılığma karşı partiye aıt bazı gaynmenkullenn babasının üzenne yapıldığını belirtti. Türkeş, babasının ölümüyle birlikte 25 Mart 1998'de MHP lıderi Devlet Bahçelı'ye konunun bıldirildığini açıkladı. MHP: Yalnızca bir arsa devralındı MHP kurmayian, partide Türkeş dönemiyle ilgili hiçbir kaydın bulunmadığını belirterek söz konusu gayrimenkullerden yalnızca Balgat'taki arsanın devralınabıldığını kaydettıler. Gayrimenkullerin bazılannın Seval Türkeş'in yakınlan üzerine kayıtlı olduğunu belırten MHP kurmaylan, aıle içinde yeni sorunlann yaşanmaması ıçın Bahçeli'nın devırden vazgeçtiğini belirttiler. ATP Bderi Tuğrul Tûrkeş ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Eskı MHP Genel Başkanı Alpars- lan Türkeş'in Ingıltere'dekı Deutsc- he Bank'ta ortaya çıkan 1.1 tnlyon lıralık servetı, Türkeş aılesı ıle MHP arasında "miras kavgası"na yol aç- tı Aydınlık Türkıye Partısı (ATP) Genel Başkanı Tuğrul Türkeş, ba- basının üzennde gözüken partiye aıt gaynmenkullenn MHP Genel Baş- kanı Devlet Bahçefi'ye bıldınldığını beluttı. MHP kurmaylan ıse partı- nın yalnızca Balgat'ta bır arsayı dev- ralabıldığını belirterek Tuğrul Tür- keş 'ın bıldırdığı bazı gaynmenkul- lenn Seval Türkeş'in akrabaJan üze- nne kayıtlı olduğunun anlaşıldığını kaydettıler Eskı MHP Genel Başkanı Alpars- lan Türkeş'in, kızlannı davalık eden 1.1 tnlyon lıralık servetının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar tır- manıyor. Türkeş'in kızı Ayzrt Tûr- keş'ın Deutsche Bank'tan çektığı paranın nerede kullanıldığı netlık kazanmazken bu paranın Azerbay- can'da Türkeş tarafından kurulan "Bozkurt Taburu"na göndenldıği ılen sürüldü. ATP Genel Başkanı Tuğrul Tür- keş, dün yaptığı yazılı açıklamada, babasının tüm yaşamını Türk mıllı- yetçılığıne adadığını ve bu uğurda mücadele verdığını kaydettı. UArkasıSa.8,SiLl'de G l a d y a t Ö r O s c a r a r e n a s i n d a t J 3 - O s c a r Ödüneri'ne aday olan sanatçı vefilmler,'Sine- J ma Bilimleri ve Sanatlan AkademisF tarafından açıklan- dL 'Gladiator', 'En 1yi Yönetmen' (Ridley Scott), 'En lyi Erkek Oyuncu' (Russell Crowe) ve 'En lyi Fîlm' da- hil olmak üzere toplam 12 dalda aday olarak en çok adavlık elde eden fılm olurken, bunu 10 dalda aday olan Ang Lee'nin yönettiği savaş sanatlan draması 'Crouching Tiger, Hidden Dragon' izledL Steven Soderbergh, 'Erin Brokovkh' ve 'Trafik' filmlerryle ayn ayn 'En lyi Yönetmen' dannda adayfak elde etti. • 19. Sayfada DYP'DEN SONRA MHP DEİSTEMİYOR Mehmet Ağar parti anyor # Fevzı Şıhanlıoğlu'nun cenaze törenınde Çiller'le yakınlaşma ortamı yaratan Mehmet Ağar'ın, geçen aylarda MHP'de de nabız yokladlğı öğrenildı. Ağar'ın bu" aracıyla yürüttüğü gmşımın, MHP Elazığ Milletvekilı Mustafa Gül ve teşkılatın tepkısı nedenıyle sonuçsuz kaldığı belırtıldı. Bır DYP yönetıcısı de Ağar'ın "gen dönmeyı çok arzuladığmı" vurguladı. • 7. Sayfada Susurluk Içln gözler Meclls'te Af Yasası ıçin uzun süre bekletılen dokunulmazlık dosyalan, yasanın çıkmasından sonra da 'aftan yararlanan mılletvekıllennın belırlenmesı' amacıyla Adalet Bakanlığı'ndan beklenen yazıyatakıldı. Bakanlık,- bılgılendırme yazısını henüz göndermedı. Çete suçlan af kapsamına gırmemesme karşın dokunulmazlıklann kaldınlması ıçın adım atılmıyor. • 7. Sayfada DİYARBEKİR CENAZEDE YAŞAMINI YÎTİRDİ Basında yaprak dokumu # Gazetecı Nezıh Demırkent'ın Sultanahmet Camıı'ndekı cenaze törenıne kaülan Hümyet muhabın Kemal Dıyarbekır, Demırkent'ın tabutu cenaze aracına taşınırken anıden fenalaşarak yere yığıldı. Dıyarbekır olay yenne çağnlan ambulansla Samatya'dakı SSK Istanbul Eğıtım Hastanesı'ne kaldınldı. ancak hastanedekı tüm müdahalelere karşın kurtanlamadı. • 5. Sayfada Kemal Drvarbekir Hatemi'ye açık destek # Türkıye, reformcu Mu- hammed Hatemı önderh- ğındekı Iran'la ılışkılenn sıyası, ekonomık ve gü- venlık boyutlannda gelışe- ceğını kaydettı Dışışlen Bakanı Ismaıl Cem, lkı ül- ke arasındakı ıyı sıyası ilış- kılenn ekonomık alana da yansıması gerektığinı be- lirtti M 11. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tarikatlar Uzerine Anımsatmalap Geçen hafta; Nakşibendi tarikatı şeyhı Mahmud Esad Coşan'ın ölumunden sonra Türkıye genel an- lamda "tankat ruzgân" ıle sarsıldı. Tankat olgusu, yazılı ve görsel basında masaya ya- tınldı. MArkostSo. l^S İhlas'm sabıka dosyası kabarık # Son olarak îhlas Finans'ın kaynaklannı şirketlerine aktararak "içini boşalttıkları" saptanan Öılas Grubu'nun geçmışi şaibeli olaylarla dolu. Faturası Emlak Bankası'na ödettırilen olaylar zmcırinde Emlak* Menkul Değerler'ın (EMD) batmasına neden olan thlas Grubu, daha önceki yıllarda kamu bankalanndan trilyonlarca lıra kredi kullandı. • 12. Sayfada jgRSAı Dün 1 öncekl 1 9.O7S 1 ^ ^ ^ ) Dün 322.75O önceki 324.000 1 I Dün 681 .OOO 1 °u n f S.71O.OOO 1 Oncekl I 5.695.000 Yine deprem yine yüzlerce ölü • Endonezya'da 7.3, El Salvador'da 6.1 büyüklügünde meydana gelen deprernlerde ilk belirlemelere göre en az 100 kişi öldti, yüzlerce kişi yaralandı. Sısmoloji uzmanlan, Endonezya'daki depremin Sumatra'daki kentlerde cıddi hasara neden olabilecek büyüklükte olduğunu belirttiler. El Salvador'daki depremde ölenlerin sayısı 100'ü aştı. • 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog