Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurhret l, 1 1 1 p U M İSLAMDA KADIN VE CİNSELLÎK Oral Çalışlar Y kıtap kulübû Çağ Pazariama A Ş Turkocagı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p i a r ı ÇUNKU BEN EDEBİYATÇIYIM Demirtaş Ceyhun Curnhurtyrt kitap kuldbü •azarlama A Ş Turkocagı Cad No'39/41 * laloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. Y1L SAYI. 27523 / 350.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU; YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13ŞUBAT2001 SALI H H t K î FERENC HERCZEG MAVI TILKI Macarcadan çeviren: Sadrettin Karatay Okurlarımızın, Cumhuriyet klasıkleri dızimızde daha once yayımlanan "Bizans" adlı oyunuyla tanıdıkları Ferenc Herczeg'in "Mavı Tilki" adlı oyunu Avrupa'nın onemlı başkentlerınde oynanmış ve buyuk başarılar kazanmıştır. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... FEVZİYE ABDÜLLAH TANSEL KURTULUŞ SAVAŞI'NDA KAPIN ASKERLERİMİZ 8u kitapta Kurtuluş Savaşı'ndan once ve bağımsızlık savaşında kadınların verdiği mucadeleyi ve simgeleşen kadınları bulacaksinız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Susurluk davasmda Ağar ve Bucak'ı dokunulmazlıklan kurtardı Çete malıkûmEken ve Şaliln'e 6"$ar yil Siyaset-mafya-polis arasındakı kirli ilişkileri ortaya çıkaran Susurluk olayı ile ilgili davada 4 yıl sonra karar çıktı. Istanbul DGM, tbrahim Şahin ve Korkut Eken hakkında "çete oluşturmak ve yönetmek" suçundan en üst ceza sınınnı uygulayarak 6'şar yıl ağır hapis cezası verdi. Diğer 12 sanık da 4'er yıl ağır hapis cezasına çarptınldı. Aynı davanın sanıklan DYP'li Edip Sedat Bucak ile Bağımsız Elazığ Milletvekilı Mehmet Ağar, dokunulmazlıklan nedeniyle yargılanamadılar. llk IŞlk Faşist katil Çatlı, DYP'U Bucak ve tstanbul Polis Okulu Müdürü Kocadağ'ın karanlık ilişkilennin uzantılan uzun süre Türkiye gündemıni meşgul etnuşti. "Sürekli Aydınlık için 1 Dakika Karanlık" eylemi yıllar sonra meyvesinı verdi ve kirli ilişkiler yargı karanyla tescillendi. Karar, kamuoyunda "somut bir adım atılması" açısından olumlu karşılandı. Bundan sonra Meclis'e önemli işler düştüğü belirtilerek kirli ilişkilerin siyaset ayağını oluşturanların da yargı karşısma çıkanlması istendı. • 9. Sayfada HER ŞEY BÎR KAZAYLA BAŞLADI • 9. Sayfada 'TÜRKÎYE ÎÇlN ÖNEMLÎ GELtŞME' • 9. Sayfada Yurttaşlarparalannı çekmekiçin diğer Islamifinans kurumlarına da akın etti İhlas panıgıBorsada tahtaları kapandı BDDKnin, thias Finans'ın kapatılmasına karar vermesinin ardından thlas Grubu ştrketlerinin borsadaki işlem srralan kapatıldı. BDDK'nın karannın ardından diğer Islami finans kurumlan Albaraka Türk, Anadolu Finans, Faisal Finans ve Kuvveyt-Türk Evkaf kurumlanrun şubelerine ödeme talepleri aktı. • 13. Sayfada Taralanmız Sibel Can'laraharcandı' # Faizsiz kazanç vaadiyle toplanan paralann Sibel Can'lara, Gülben Ergen'lere harcandığını söyleyen îhlaszedeler, özellikle Enver Ören'e tepki gösteriyorlar. îhlas şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturan mudiler, açıklama Dün •J075 Oncekı 9.546 DOLAR, Dün njoo 88O75O MARK t)Dun 324.000 Oncekı 3M.790 ALTINj Dun 5486.000 Onoekı 5475.000 yapılmamasından şikâyetçiler. • 13. Sayfada BankacıhkDüzenkme ve Denetkme Kurulu'nun thlas Finans'ın faalhet iznini iptaletmesinin ardıodan mağduriar kurumun şubelerine akın ederek paralannm peşine düştüler. (AA) Kuşkuhı servette yeıri savlar Programdan sapılmayacak' IMF'denreel sektöre geçit yok # Hazine Müsteşan Demiralp, üretim sektörûnün istemlenne, programın hedefleri dışında bır şey ge- tirmenin söz konusu olamayacağı yanıtıru verdı. De- miralp, IMF'nın de programdan sapma olmamasını istediğini, çalışmalar yapılabıleceğuıı, ancak esas olanın program olduğunu bıldırdı. 1 1 2 . Sayfada DtSK 34. Y1LINI KUTLUYOR • 19. Sayfada GEN VERİLERİ ÎLAÇTA DEVRİM YARATACAK • 3. Sayfada CHP'DE TABAN KAYNIYOR • 5. Sayfada BATIKLARA GİZLİ PROTOKOL • 8. Sayfada Cem'den İran'a net mesajlar 'Kimse bize rejim ihraç edemez' # Cem, 2.5 yıl aradan sonra dün geldigi Tahran'da Cumhurbaşkanı Hatemı, Meclis Başkanı Hüccetülis- lam Mehdi Ferrulı tarafindan kabul edıldı. Kımsenın Tûrkiye'ye rejım ıhraç etmeye gûcünûn yetmeyece- ğıni belırten Cem, terore karşı yeni işbirliği mekanız- malan kurulacağı mesajını verdi • 11. Sayfada GÜNCEL CIÎNEYT AHCAYUREK Çarenin ÇaresMiği MHP liden, Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeil, "siyaset ile toplum arasındakı güven ve itibar eroz- yonunun 'dramatik' boyutlara ulaştığım" söyledı. "Bekâra eşini boşamak kolaydır" deyişıne hak ka- zandınyor. Bahçeli de partisinln bugünkü kadar geniş olanak- laıia ilk kez iktidar olmasına sığınarak geçmişi alabil- MArkasıSa.l9,Sü.l'de • Alparslan Türkeş'in kızlannı davalık eden 1.1 tnlyon hra üzerindeki tartışma sürüyor. Türkeş'in, darbe olasılığına karşı Avrupa ülkelenndeki bankalarda özel hesaplar açtırdığı savlan ortaya atılırken Avrupa'da toplanan paralann Çeçenistan ve Türk cumhunyetlerine yönelik kullanıldığı ileri sürüldü. Alparslan Türkeş'in Ingiltere'deki bankada ortaya çıkan 1.1 trilyon liralık para> la ilgili malvarlığı beyanında bulunmaması nedeniyle Hazine Müsteşarlığı da harekete geçti. • 6. Sayfada TIP 4 0 YIL ONCE K U R U L M U Ş T U Kemal Turkler, Mehmet Ali Aybar ve arkadaşlan 40 yıl once halkın sorun/arını dı/e getıren gerçek bır muhalefetın temellerını atmışlardı. Umutları kııcaklacht/ Tam kırk yıl önce, 13 Şubat'ta on iki sendika yöneticisi bir araya gelip bir parti kurdu. • 27 Mayıs Anayasası ile toplumca "demokrat bir soluk alabilme" ortamının doğurduğu partiye "Türkiye İşçi Partisi" adı verildi. • 1965 seçimleri TİP'i, TBMM'ye taşıdı. İktidardaki Adalet Partisi, 1961 Anayasası'nın Tûrkiye'ye "bol" geldiğini savunup daraltılmasını istedi. ı/ TİP ise aynı anayasayı, yeni kurulmuş Anayasa Mahkemesi aracılığı ile daha demokrat yapmaya çalışıyordu. Mehmet Alı Aybar 40 yıl sonra TİP'liler konuştu Avni Erakalın: TİP işçi, köylü, küçük esnaf, ırgat ve marabalara seslenerek kamuoyunu etkilemiştir. Tarık Ziya Ekinci: Siyasal yaşamdaki tercihleri ile TİP, Türkiye'de aydınlanmacı bir işlev görmüştur. Moris Gabbay: Butün emekçi ve kitlelere açık olan parti kuşkusuz toplumcu emekten yana olan aydınlara da çağrıda bulundu. Uğur Cankoçak: TİP bu topraklarda kurulmuş olan sosyalist/komünist partiler-içerisinde kitleselleşebilmiş tek partidir. Behıce Boran Berat Günçıkan ve Ali Er'in yazı dizisi 7. S a y f a d a 51. BERLİN FtLM FESTİVALt 'Gizemli ve mucizevi bir sembol çikolata' Kultür Servisi - Smema dünyasının ünlü ısımlen 51. Berlın Film Festıva- lı'ne katılarak filmlennın tanıtımını yapıyorlar. Juli- ette Binoche 1960"larda küçükbır çikolata dükkânına. 'bağunhhk, tahrik unsuru' olarak algıladıklan ıçın UArkosıSo. 19,Sü.8'de FAKS YAĞMURU Beşiktaş'ta 5-1 sonrası zor günler • Beşıktaş5-riık Ç.Rizespor yenılgısı sonrası zor günler yaşıyor. Başkan Bılgili, teknık kadro ve rutbolculann arkasında durduklarını, suçlu aranıyorsa kendısınin olduğunu söyledı. Bu arada taraftarlann kulübü faks yağmuruna tuttuklan, Scala'nın görevine son venlmesıni ıstedıklen öğrenıldı. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY •••Bu Nâom Bizjm Nâzım Hikmet'ın yurttaşlıktan çıkanlmasına ilışkin Bakanlar Kurulu karannın kaldınlması 57. hükümetin gündeminde... Her şeyden önce şunu vurgulayalım: Bakanlar Kurulu, 1951 yılındaki DP hükümetinin karannı kaldınrsa, Nâzım Hikmet için herhangi bir "/a- de-ı itibar" söz konusu olmayacak. Bu olsa olsa, ül- • Arkosı So. 19,SH8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog