Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p ! a r i ORTA(DAKİ) ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay r m" Cumhuriyrt ^ kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No.39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 mhüriy Cumhuriytf I k ı i a p 1 a r ı MEKTUPLAR Aziz Nesin Saliha Scheinhardt Cumhurtyrt kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27522/ 350.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12ŞUBAT2001 PAZARTESİ u M H U R I İ N K Ü Ü M I FERENC HERCZEG MAVI TILKI Macarcadan çeviren: Sadrettin Karatay Ferenc Herczeg, 20. yüzyıl başlarının en önemli Macaroyun yazarı ve romancılarından biridir. Yazarlığının yanı sıra "Uj Idök" (Yeni Zamanlar) adlı yazın dergisini kurup uzun yıllar yöneten Herczeg'in önemli yapıtlarının başui(jaTaganlar" ve "Yaşamın Kapısı" adlı tarihsel romanlarıyla "Köprü", "Son Dans", daha önce bu dizide okurlarımıza sunduğumuz "Bizans" ve "Mavi Tilki" adlı oyunları gelir. İlk kez 1917'de Budapeşte'de sahneye konan "Mavi Tilki", Macar tiyatro yazmının en incelikli güldürülerinden biridir. Eksiksiz sahne tekniği, püruzsüz akan öyküsü ve yazannın ruhbilimsel çözümleme ustalığıyla, yalnızca Macaristan'da değil, tüm Avrupa'nın belli başlı tiyatrolarında oynanmış ve büyük başarılar kazanmıştır. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Devlet güvencesi olmadığı için binlerce küçük tasarruf sahibinin tek çıkar yolu mahkeme IhlasortadaUrakbÖFK'LER DİNCt SERMAYE İÇÎN YAPILANDIRILDI Turgut Özal besledi> thlas Finans, son dönemde batan. medyayla bağlantıiı 4. finans kuruluşu oldu. Turgut Özal'm başbakanlığı döneminde 1983 yılmda açılmalanna izin verilen özel finans kuruluşiannın toplam büyüklüğû 3 milyar dolan aşıyor. ' Özel finans kurumlan devlet güvencesi taşımadıklan için bankalardan daha riskli durumda bulunuyorlar. Özel finans kurumlannın faaliyetlerinin temeli "kâr-zarar paylaşunı" eksenine oturuyor. ÖFK'ler Ozal döneminde gündeme taşınnuştı. • 13. Sayfada Yasal düzenlemeler yolda "îslami esaslara göre bankacılık yapma" iddiasıyla faaliyet gösteren özel finans kurumlannda (ÖFK) Mali Suçlar Araştınna Kurulu'nun kara para incelemesi sürerken yeni yasal düzenlemeler gündemde. 350 bini Ihlas Finans'ta olmak üzere 970 bin civannda hesabın bulunduğu özel finans kurumlan 2000'üı kasım ayında yaşanan mali krizin ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başladı. ŞUbe açamiyorlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun "rutin incelemelerini" sürdürdüğü ÖFK'lere 1997 yılından bu yana şube açma izni verilmiyor. îhlas Finans'ın 6 yıl süren ve BDDK'nin müdahalesiyle resmen sona eren "îslami bankacılık" serüveninde "varlıklarını grup firmalanna aktardığı". bir anlamda içinin boşaltıldığı da anlaşıldı. FffTHM KOŞJUTn hafeart • 13. Sayfada Recep Önal 'Uygulanan prognundan tavizyok 9 # Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal, bankacı ve işadamlannın taleplerinin ilgılı ekonomık kuruluşlarca incelemeye alındığını bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ekonomiden so- rumlu Devlet Bakaru Recep Önal, uygulanan ekonomik programın "Türldye'nin progranu" olduğunun anJa- şıldığını savunarak toplu- mun tüm kesimlerinin programdan tavız venlme- den, sonuna dek uygulan- ması yönünde hemfıkir ol- dugunu söyledi. Onal, geçen hafta banka- cılar ve işadamlanyla ger- çekleştirilen zirvede kendi- lerine sunulan önenlenn tu- • Arkası Sa. 8, Sü. 3te Ankara'danatak Cem,îran'a işadamlanyla gidiyor # Türkiye, sorunlu komşusu Iran'la siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerini de geliştirmeyi amaçlıyor. # Dışişleri Bakanı îsmail Cem'in bugün gerçekleştireceği Iran ziyaretinde yer alan işadamlan, Iran Ticaret Odası ile bir araya gelecekler. M 11. Sayfada DSP Ankara Milletvekili Uluç Gürkan, '2002'de seçim olabilir' dedi 'CHP, Meclis'Seçim pf atformuna glrdik' * Birçok konuda parti yönetiminden farklı bir çizgi izleyen DSP Ankara Milletvekili Uluç Gürkan, ülkenin seçim piatformuna girdiğini, 2002'de seçimin gündeme gelebileceğini söyledi. DSP'nin dünyada iktidarda bulunan sol partilerin rüzgânnı arkasına alabileceğini vurgulayan Gürkan, "DSP, elbette ortaklanyla uzlaşmayı dışlamadan, insana dönük bir umudu yeniden ortaya koymalı" dedi. Ecevlt sonrası Uluç Gürkan, CHP'nin parlamentoya girmesi gerektiğinin altını çizerken "Niçin bir FP yerine CHP olmasın? Niçin bir DYP, ANAP yerine CHP TBMM'de olmasnı" dedi. Uluç Gürkan, "Bülent Ecevit sonrası" senaryolarla ilgili olarak da, "Bunlann tartışılması boşunadır. Asıl önem taşıyan, DSP'de görev yapan herkesin bugün ne yaptığıdır" görüşünü dile getirdi. TfiREY KÖSFnta hafetrf • 4. Sayfada 1989 Sanyer sırdannda yapdan Dalan dönemi villalan için ruhsat olanağı getiriliyor. 06.02.2001 Boğaziçi'ne 'özelvilla affCyasası 1 Dalan dönemine ait yasadışı villalan "yıkımdan kurtaracak" yasa taslağı hazırlandı "Toplu Konut Yapımcılan Demeği" tarafından hazırlanıp Bayuıdırhk Bakanlığı'na sunulan yasa taslağında, Boğaziçi'ndeki yeşil alanlara "topluma açık" tesisler öngörülürken ruhsatlan Anayasa Mahkemesi'nce 1987'de iptal edilen "Dalan dönemi villalan" için de yeniden ruhsat olanağı getınliyor. OKTAYEKİNCİ Boğaziçı'nın imar yasağı bulunan "öngörünüm'' bölgesinde "hukuka aylan" olarak inşa edildiklerinden 1987 yılından bu yana "yıkümalan" bekienen "anayasaya aykırı vülalar" için bunlara yeniden "ruhsat" veril- mesini öngören bir "af yasası" hazır- landı. Kısa adı "TOKYAD" olan "Toplu Konut Yapımcılan Dernegi" tarafından hazırlanarak Bayındırlık ve Iskân Bakanı Koray Aydın'a sunu- lan yasa taslağında, 1985 yılındaki "ayncalıkb'' yasal düzenlemeye göre yapımlanna izin verilmiş, ancak Ana- U Arkası Sa. 8, Sü. l'de İlk sıradaki ihraç malı ABD'nin itibarı dolar# Dünyanm en güçlü ekonomisinden ihraç edilen mallar arasında ilk sırayı "ABD Dolan" alıyor. ABD çıkışlı mallar arasında ve dûnya piyasalannda, dolar kadar talep gösterilen bir başka "Amerikan mah" bulunmuyor. # 2.3 milyar adet 100 dolarlık banknotun yüzde 71'inin ABD sınırlan dışındaki işlemlerde kullanıldığı belirtiliyor. Bu olgunun, hem bu paranın hem de Amerikan ekonomisinin dünya üzerindeki itibanna yönelik bir gösterge olduğu belirtiliyor. • 12. Sayfada Kaip krizi geçirdi Demirkent yaşamını yitirdi # Dûnya gazetesi sahibi Nezih Demirkent, Danca'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Türk basınının duayenlerinden olan Nezih Demirkent, 1930 yduıda Manisa'da doğdu. Basın Şeref Kartı sahibi olan Demirkent, basın yanşmalannda güncel yazı ve araştırma dallannda çeşitli ödüller aldı. Evli ve bir çocuk babası olan Demirkent'in "Medya Medya" ve "Sayfa Sayfa Gazetecilik" adlı kitaplan da bulunuyor. # Nezih Demirkent'in yann Sultanahmet Camii'nde kılınacak öğlen namazınm ardından Rumelihisan'nda toprağa verileceği açıklandı. • 7. Sayfada 3 8 yıllık gazeteci Gümüşbaş'ı uğurladık # Gazetemize 38 yü emek veren, basmdaki sendikal örgütlenmenin önderlerinden Yıhnaz Gümüşbaş'ı aüesi, meslektaşlan, dostlan ve yurttaşlann katıldığı törenlerle uğurladık. Törende konuşan gazetemiz yazan Hikmet Çetinkaya, Gümüşbaş'ın yaşama sıkı sıkı sanldjgını; basında artık sayılan çok az kalan onurlu, dürüst kişilerden biri olduğunu söyledi. • 5. Sayfada 10 YILLIK ÇALIŞMA însanın gen haritası açıklanıyor # însanın gen yapısıyla ilgili olarak 10 yılı aşkın süredir sürdürülen çahşmalann aynntılı sonuçlannın bugün yayımlanacağı açıklandı. Bugün. Science (Bilim) ve Nature (Doğa) dergilerinde aynı anda yayımlanacak olan çalışmalann geldiği son aşamada, başlangıçta tahmin edilenden daha az gene sahip olduğumuz ortaya çıktı. • 10. Sayfada LlDERLlĞt KAÇIRDI E Bahçe G. Birliği'ni rahat yendi: 3-0 # 20. haftarun son maçında Gençlerbirüği'ni 3-0 yenen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın ardından gol averajıyla 2. sırada yer aldı. Uzun süredir Ankara ekibini yenemeyen San-Lacivertlilerin gollerini Johnson, Revivo ve Ogün attı. Günün diğer önemli maçında Beşiktaş, Rizespor'a deplasmanda 5-1 yenilerek zirve yanşuıda avantaj kaybetti. • Sporda TATÎL 15 HAZİRAN'DA îkinci yanyıl bugün başladı # 2000-2001 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin ilk ders zili bugün çahyor. 26 Ocak 2001 Cuma günü karne alan öğrenciler, iki haftalık tatilden sonra bugün yeniden derslere başladı. Toplam 12 milyon 749 bin öğrenci ve - 484 bin 89 öğretmen için eğitim-öğretim yılının ikinci yansı, 15 Haziran 2001 Cuma günü biteceİc. • Arka Sayfada . v ı " GUNDEM MUSTAFA BALBAY Balkan-Kafkas Hattı... Bugünü Türkiye'nin etrafında oynanan satranca ayıralım. Dışişleri Bakanı Ismail Cem bugün Iran'da. Uzak ülkelerin yanı sıra komşulanmızt da gezi kapsamına alan Cem'in beraberinde işadamlan da var. Ikili anlaşmalar rayında yürürse önümüzdeki tem- muz ayından itibaren Iran'dan doğalgaz almaya baş- layacağız. Bu durumda halen 400 milyon dolar olan • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog