Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyrt k ı ! ı p 1 a r t BİR CUMHURİYET DÜŞMANININ PORTRESİ M. Emin Değer > " Cumhuriyrt ı*_ kitap kuldbG Çağ Pazarlama A Ş Türkocaöı Cad. No.39/41 (34334)Cağaloğ!u-lstanbul T«if- (212)514 01 96 Cumhuriyet Cumhurtyet k ı t a p 1 a r ı HALKEVLERİ Anıl Çeçen >~Cumhurty»f ^ kitap kulûbü Çağ Pa2arlama A Ş Turkocağı Cad No39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27521 / 350.000 TL (KDViçincle) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11ŞUBAT2001 PAZAR Latin dünyasınınJMarilyn'i Thalia, kimileri için Latin Amerika dizilerinin, kimileri için de Latin popunun kraliçesi. Ama Türk seyircisi için o, haber öncesinin çiçekçi kızı ya da Rosalinda. Dünyada ve Türkiye'de izleyici rekorları kıran TV piyasasında haber öncesi çok aranan isim. Thalia, bu pembe dizilerin kendisine dünyanın dört bir yanındaki insanların evine hergeçe konuk olma olanağı verdiğini söylüyor. ugün Cumhuriyet'le biriikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. "Telenovela" hakkında bilmedikleriniz... Bizim pembe dizi ya da Brezilya dizisi diye tanımladığımız diziler, üretildikleri yerolan Latin Amerika'da bu şekilde adlandırılıyor. Telenovelanm üne kavuşturduğu isimler arasında Salma Hayek de var. Içi boşaltıldığı için faaliyeti durduruldu thlas Finans'ın iznine iptal • BDDK, 'kâr payı' adı altında çalışan îhlas Finans'ın içinin boşaltılması nedeniyle faaliyet iznini durdurdu. Özel fınan» kurumu olduğu için bu kuruluşa yatınlan paralann devlet güvencesi bulunmuyor. Mevduat sahiplerinin normal icra ve haciz yoluyla alacaklannı tahsil edecekleri bildirildi. M 9. Sayfada Hükümet zorda IMF işadamı ikilemi • Hükümetin, üretim sektörüne yönelik olarak programdan ciddi ödünler verecek kararlar almasına zor gözüyle bakıhyor. Ancak hükümet, işadamlannın desteğinin sürmesı ıçın programda "ınce ayar" düzenlemelennı tartışıyor. • 9. Sayfada Washington . % 'Suikast yasası' gündemde • ABD'de Cumhuriyetçi Parti üyesi milletvekıh Bob Barr, ülke çıkarlanna büyûk tehdıt oluşturan yabancı devlet adamlanna karşı başkanın emriyle "suikast düzenlenebilmesıne olanak tanıyan" bır yasa tasansı hazırladı. • 11. Sayfada Yunan bakanlann soykınm iddialan Atina'da bile tepkiye neden oldu Rıuıılar lııızıırsıız» 80 yıl öncesine dayandmlan soykınm iddialannın hem Yunanıstan'da hem de İstanbul'da bulunan Rum vatandaşlannı huzursuz ettiğini belirten çok sayıda Rum, kararnameye imza atan bakanlara ağır suçlamalar yöneltiyorlar. • Yunanistan'da çok sayıda milletvekilinin, Tûrkiye düşmanlığı sayesinde oy alıp koltuk kazandığını ifade eden Rumlar, bu çevrelere önümüzdeki seçimlerde gereken cevabın verileceğini vurguluyorlar. MURATtLEM A1İNA - Türkiye ıle Yuna- nıstan arasında son dönemde iyileşme sûrecıne gıren ilişki- len engellemek ısteyen bazı Yunan bakanlann ortaya attığı yenı soykınm iddialan, Atına ve Selanik'te yaşayan bınlerce Istanbul asıllı Rumun tepkisı- ne neden oldu. Önceki gün gündeme getinlen kararname- nin kendilerine sonılmadan hazırlandığına dikkat çeken Is- tanbullu Rumlar, önceki yıllar- da kabul edilip uluslararası alanda zemin kazandınlan Er- meni soykınmı iddialanna benzer kararlann ikı ülke ıliş- kilerine zarar vereceğini ifade ediyorlar. 80 yıl öncesine da- yandmlan soykınm iddialan- nın hem Yunanistan'da hem de İstanbul'da bulunan Rum va- tandaşlannı huzursuz ettiğini belirten çok sayıda Rum, ka- rarnameye imza atan bakanla- ra ağır suçlamalar yöneltiyor- lar. Yunanıstan parlamento- sunda bulunan ve çeşitli parti- lere mensup milletvekıllerinin, M Arkası Sa. 8, Sü.3'te YUNANÎSTAN'A LOZAN YANIT1 • 5. Sayfada n a V d U U ir*UlK l stan ' >I1 l> **ûn bir kez daha kış ortasında bahan vaşadı. İş temposunun diğer günlere oranla daha az olduğıı cumartesi gününde, 'baharmışçasına' yûzünü gösteren güneş, aileieri, arkadaş toplanûlaruu parklara, sahiDere taşKİL Ancak tstanbuDularm bir bölümû doyasıya gfinûn tadmı çıkarırken aynı saatierde birçok yurttaş da trafik eziyetiyle boğuştu. Farih Sultan Mehmet Köpriisfi'ndeki onanm çahşmalan nedeniyle birçok tstanbuDu saatkrce trafikte kakü. Yurttaşlar, haber verilmeden erkene ab- nan çahşmalardan ötürü yetkilikre ateş pûskürdü. Yetkililer ise çahşmalann yann sabaha dek devun edeceğine dikkat çekerek yurttaşlan uyanta. 1 Dünya felakellerle sarsıhyor40 gûnün afiır bllançosu Dünya. 2001 yı- lına umutsuz bir başlangıç yaptı. Doğal afet- ler, kazalar, çaüşmalar ve katliamlarda, 1.5 ay- da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 30 bini aş- km kişinin öldüğü Hindistan depremı toplu ölümlerin nedenlen arasında birinci sıraya yer- leşırken aşın soğuk ıkıncı neden oldu. Aşın so- ğuklar 1131, kazalar 500'ü aşkın, çatışmalar 250 kişinin ölüm nedeni oldu. • 6. Sayfada Barajlar yağı$ alamadı tstanbuiun kasım, aralık, ocak aylannda düşük yağış alması, ku- raklık tehlikesinı gûndeme getirdi. Uzmanlar, kuraklığınTürkiye'de "doğal afet" sayılmadı- ğından yakınarak kuraklığa karşı gereken ön- lemler alınmazsa özellikle tstanbullulann sı- kıntılı günler yaşayacağını söylediler. ISKİ yetkilileri ise barajlarda kasım ayına kadarye- tecek su olduğunu savundular. • 6. Sayfada Denlzaltı gemlye çarptı ABD donanma- sına aıt bır nükleer denızaltı, dün sabaha kar- şı Japonya'ya ait bır tican gemıyle çarpıştı. Denizaltıda hasar meydana gelmezken çoğu öğrenci 35 kişiyı taşıyan ticari geminin batü- ğı bildirildi. Batan gemideki yolculann, Sand Adası'ndaki sahil güvenlikmerkezine götürül- dükleri ifade edildı. ABD'nin Japonya'dan özür dilediği bildirildi. • 6. Sayfada Her rolün kadını. Tipler yumağı Demet Akbağ # 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?'de 250. kez Bayagıkesir Gülseren, 'Bir Demet Tiyatro'da dört-beş yıldır Lütfiye ve Feriştah... Her tipten bır şeyler taşıyor Demet Akbağ ya da her tipte ondan bir şeyler var... Seyirci vitrininde bu kadar uzun süre kalmasma yol açansırn 'iyı gözlemci' olmaya dayandınyor. Şimdikı rolü ise gişe kapattıran Sıtı Ana.. Demet Akbağ, Vizontele'de ağlatmasa da gözyaşı bezlennı harekete geçiriyor... 7. Sayfada Food Film Festivali Tadı damakta kalan sinema Slow Food Roma ve ttalyan Sinematograflar Derneği'nin katkılanyla düzenlenen festrval şubat ayı boyunca devam edecek. Füm aralannda konuklara tıpık Jezzetlerin ikram edildiği festivalde, seans binminden sonra düzenlenen yemeklerde, j filme konu olan spesiyallerin tadına bakıhyor. Festivalde gösterime girecek filmlerden öne çıkanlar arasında Gerard Depardıeu'nün Fransız mutfağını tanıttığı Vatel, zamanın ünlü filmlerinden II Pranzo di Babette de var. • Arka Sayfada •• Ustün örnekler sergisi Tate Modern'de 20. yüzyıl kentleri # Tate Modern Sanatlar Müzesi'nde açılan 'Century City' adlı sergi, 20. yüzyıl kentlerinin bir incelemesini oluşturuyor. 29 Nısan'a dek sûrecek olan sergıde dünya kentlennin sanatsal yaşamlannın dorukta olduğu dönemlerden yapıtlar sunuluyor. • 75. Sayfada Gümüşbaş'ı yitirdik " Gazeteci, sendikacı Yıhnaz Gümüşbaş, yaşarrunı yitirdi. 38 yıldan bu yana gazetemizde görev yapan Gümüşbaş, bugün toprağa verilecek. • 8. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREaC Bfp liıtam Gerçek... Başbakan Ecevrften günübirlik söz etmemek ola- naksız. Hemen her gün bir değil beş yazıya konu olacak cevher niteliğinde değertendirmeler yapıyor. Ekonomideki açmazlan çözebilmek için işadamta- nyia bir araya gelen Başbakanımız; -Hürriyet'in yaz- dığına göre- Tekstıl Işverenleri Sendikası Başkanı Ha- • Arkası Sa. 8, SiL 1'de Galatasarayson da/dkadagaüp # Bursaspor karşısmda 1-0 yenik duruma düşen Galatasaray, Ümit ve Jardel'in golleriyle galibiyeti yakaladı. Maçm ilk dakikalannda sakatlanıp beyin travması tamsı ile hastaneye kaldınlan Galatasaray'lı Emre'nin önemli bir şeyinin ohnadığı açıklandı. Bursaspor'da kaleci Şenol kırmızı kart gördü. • Spor'da Teleon mağduru tüketiciyemüjde # Teleon'un maç yayuımı durdurması nedeniyle mağdur olan binlerce tüketicinin paralannı geri alabilme şansı belirdi. Teleon mağduru bir kişinin şikâyetini değerlendiren Osmangazi Tüketici Sorunlan Hakem Heyeti, "Izlenmemiş aylara ait ödenmiş paralann iadesi ve dekoderin Teleon tarafindan geri alınması" karan aldı. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ailemizden İki Kayıp: Saygılı ve Gümüşbaş.•• Birkaç ay önceydi; etkin bir kamu kurumunda avu- kat olarak çalışan bir kışı aradı. Aklımda o kurumla ıl- gili son dönemde yaptığımız haberler... "Mertıabalar" dedim... Söze "Cumhuriyet okuruyum" diye gırdi, devam etti: M Arkası Sa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog