Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı i a p 1 a r ı SOZCUKLERLE YOLCULUK OktayAkbal «' * Cumhurtyel .. ^ kıtap kulubu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Te! (212)514 01 96 CumhurİY Cumhuriyet k ı t a p l a r ı ÇUNKU BEN EDEBİYATÇIYIM Demirtaş Ceyhun T Cumhurtyrt » kıtap kulubü Çag Pazarlama A Ş Turkocagı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. Y1L SAYI: 27520 / 350.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10ŞUBAT2001 CUMARTESİ Başkasının aklından geçenleri okuyıuı! ÇALIŞMA VE YENI HAYAT Yeni iş dünyasında çok önemli bir olgu arka planda kalacak: Özel yaşam. Ve herkes çocuğunu işyerine götürme olanağına sahip değil. Her ne kadar çalışan çiftler çocuklarına sevgi dolu bir eğitim sağlamaya çabalasalar da gunümüzde iş dünyasında kadının gitgide daha fazla yer alması, erkeğe çocuk bakımı gibi görevler de yükledi. Yaşamla ilgili planlar değişiyor. Yeni iş dünyasında bu tür payJaşımlara izin veren modeller hangisi? Başkalarının aklından geçenleri "okumayı" herkeste bulunması gereken doğal bir yetenek olarak ele alırız. Ne var ki psikologlar, felsefeciler ve sinirbilimciler, insanların, karşısındakilerin davranışlarından anlam çıkarma, duygularını okuma yeteneğinin altında henüz gizini koruyan bir yön bulunduğunu düşünüyor. Son günlerde İtalyan sinirbilimcilerinden oluşan bir ekip bu doğrultuda çok önemli bir adım attı. Bugün pek çok sinirbilimci, aralarında insanların da olduğu gelişmiş primatlarda yeni bulunan nöronların başkalarının niyetlerini anlama konusunda çok belirleyici bir rol oynadığını düşünüyor. Bugün Cumhunyet'le birlikte. Reel sektörden sonra IMF sırada Hiikümete ekonomîk kuşatma# Başbakan Ecevıt başkanlığında ılgılı bakan ve bürokratlann katılımıyla dün Başbakanlık'ta gerçekleştınlen zırvede, reel sektörun hükümete yönelttığı ıstemler değerlendınldı Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Ecevıt, program hedeflerınden sapılmadan gereklı gınşımlerde bulunulacağıru dıle getırdı. Hazıne bürokratlannın programdan odun venlmesı ıstemlenne karşı çıkması üzenne lıderlerle aralannda sert tartışmalar yaşandı • 9. Sayfada IMF zlyaretlnl erkene aldı iMFheyetı, 15 Şubatta başlaması planlanan Türkıye zıyaretını erkene aldı. Cottarelh başkanlığındakı heyetın 12 Şubat Pazartesı günü gelmesı beklenıyor. Zıyaretın erkene ahnmasında, 18 Şubat'ta Istanbul'da yapılacak olan G-20 ulkelennın toplantılannın etkılı olduğu belırtılıyor • 12. Sayfada ZİRVEDE ÖDUN ISTEKLERİ ÇARPIŞTI • 13. Sayfada Soykırım kararnamesine tepki Ankara'dan Atina'ya uyarı # Yunanıstan, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'dakı Yunanlara da "soykınm" yapıldığı ıddıalannı yenıden gündeme getınyor Yunanıstan'da 14 Eylül gununün "Küçfik Asyalı Yunanlann Turk devletı tarafından soykınmını anma gunu" olarak ılan edılmesı ıçın hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesı dun <• Cumhurbaşkanı Kostas Stefanopulos'a sunuldu. Ankara kararnameye tepkı gostenrken Dışışlen Bakanlığı Musteşan Faruk Loğoğlu'nun Yunanıstan'ın Ankara Büyükelçısı Yannıs Corantıs'ı bakanlığa çağırarak uyardığı kaydedıldı • 10. Sayfada Karaman da askeri uçak düştü tlk kadınşehit pîlot:Ayfer Gök Yurttaşlık hakkının geri verilmesine ilişkin karamame MHP engeline takıldı Nâznıı Hikıııet beküyor' Nakşibendi şeyhi Esad Coşan kararnamesine göstenlen tepkıyı, Nâzım Hıkmet'e yurttaşlık hakkını gen vererek gıdermeye çalışan hükumetın DSP kanadı, MHP engelıyle karşılaştı. MHP'lı Devlet Bakanı Çay, kendısıne sunulan karamameyı ımzalamayarak ıkı kez gen gönderdı Başbakan Ecevıt'ın açıkJamasrnın tersıne, Bahçeh'nın kararnameye ımza atmadığı ılen sürüldü SEBTAÇ EŞ / BAHAR TANR1SEVER ANKARA - MHP, ünlü şaır Nâzım Hikmet'e 50 yıl aradan sonra yurttaş- lık hakkının gen venlmesı ıçın hazır- lanan kararnameyı engellıyor. MHP'lı Devlet Bakanı Abdulhaluk Çay, ona- yına sunulan karamameyı ımzalama- yarak ıkı kez Başbakanhk'a gen gon- derdı Başbakan Bıilent Ecevit'ın açık- lamasımn aksıne Başbakan Yardımcı- sı ve Devlet Bakanı Devlet BahçeK'nın de karamameyı ımzalamadığı ılen su- rüldu MHP'lı Ulaştınna Bakanı Enis Öksüz, "Nâam Hikmet'e iadei itibar- dan yana olmadıklan" gerekçesıyle ımza atmazken MHP Istanbul Mıllet- vekılı Mehmet GüL, ünlü şaınn "vatan haini" olduğunu ılen sürdü Nâzım Hıkmet'e yurttaşlık hakkının gen venlmesıne ılışkm karamame sü- recı, MHP'nın karşı çıkışı nedenıyle tı- kandı Başbakan Ecevıt'ın karamame- yı Bahçelı ıle bırhkte ımzaladıklannı açıklamasına karşın MHP'lı Öksüz ve Çay'ın karamamede "genel başkanla- nnın imzasını görmediklerinT söyle- dıklen oğrenıldı Abdulhaluk Çay, MArkasıSo. 9,SiL3'te Çok sayıda cüppeü, ştdvarh, sarıklı Idşinin de bulunduğu cemaat, cenazeleri tekbiHerie karşüadı ÖTARİKAT GÖSTERİSl# Nakşibendi tankatı îskenderpaşa cemaatının şeyhı Mahmud Esad Coşan ve damadı AJı Yücel Uyarel'in cenazelen, Yenıbosna'dakı ozel Hayrünnısa Hastanesı'nın morgundan ahnarak yaklaşık bın kışılık bir konvoy eşlığınde Fatıh Camıı'ne getınldı. Burada cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Mezarlığı'nda toprağa venldı • 4. Sayfada Türkiye Sezer'i kutluyor # Tankat lıden Mahmud Esad Coşan ve damadı AJı Yücel Uyarel'ın Süleymanıye Camn'nın bahçesıne defhedılmesıne ılışkın karamameyı reddeden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e halktan büyuk destek geldı. Çankaya Köşkü'nü telefon yağmuruna tutan yurttaşlar, faks ve ıntemet aracılığıyla da Sezer'e teşekkürlermı sundular • 5. Sayfada # Konya 3 Ana Jet Üssü'nden eğıtım uçuşu ıçın kalkan F-5A tıpı savaş uçağmın Karaman yakınlannda düşmesı sonucu pılot Ayfer Gök şehıt oldu. Cumhurbaşkam Sezer, Genelkurmay Başkanı Kıvnkoğlu'na başsağlığı mesajı gönderdı • 3. Sayfada BAYBAŞtN'E 20 YIL AĞIR HAPÎS CEZASI M8.Savfada YOKSULLUĞUN BEDELÎ ÎNTIHAR • 3. Sayfada MİLLİPÎYANGO ÇEKlLDl • 19. Savfada rsSrtSA V) • Dun »08» PDOLAH «a? ••9-900 • MARK f ) Dun 321 750 321 000 ALtiN 5 675-000 O>cek 5 75SO0O Nakşibendi tarikaü tskenderpaşa cemaatinin şe> hi Mahmud Esad Coşan \e damadı Ali \ ucel Uyarel'in cenaze törenine sh asilerden kapanlan RP'nin ya- saklı genel başkanı Necmettin Erbakan, FP Genei Başkanı Recai Kutan, BBP Gene! Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. Istanbul Bûyükşehir Beledije Başkanı Ali Müfıt Cürtuna'nm yanı sıra depreme fuhuşun neden olduğunu söylemesiy- ktanınanCüppeh Ahmet Hocadakanldı. (Fotoğraflar UGURDEMlR) GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Don Baba Donelim Nakşibendi tankatı onden (şeyhi) Mahmud Esad Coşan'ın cenazesı sorun oldu. Çok kez değındığımız temel bir konu, Coşan'ın Sü- leymanıye Camıı'ne gomulmesını ongoren hukumet gınşımıyle bir kez daha gundeme gırdı. Hatta artık bir devlet sorunu dıyebıleceğımız konu; devlet yonetimınde omeklen gorulen "uyumsuzluk." WArkasıSa.9,Sü.l'de Beşiktaş'ta büyük gerginlik # Türkiye Kupası'nda Gençlerbırlığı'ne penaltı atışlan sonrası elenen Beşiktaş'ta huzursuzluk büyürken yan fınal maçında rakibıne kafa atarak kırmızı kart gören Notıma'ya ve formsuz futbolculara ceza venlmesı gündemde • Spor 'da TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR'U 3-2 YENDIB Spor 'da Fflede başLayan Tiiı-k-Rııs aşla # Rus voleybolunun son dönemdeki en başanlı ısımlennden bın olan Natali, voleybol salonunda tanıştıgı meslektaşı Hakan Hanıkoğlu'yla büyük aşk yaşayarak evlendı. Eczacıbaşı Bayan Voleybol •» Takımı'nda fonna gıyen Natali, Hakan ıçın Rus mıllı takımını l'"1 bırakarak Türk mıllı takımında oynamaya başladı. • 6. Sayfa, Barajlarda su seviyesi düşüyor • 13. Savfada Clinton hakkında soruşturma Wk 11. Savfada Dijrtal ortamda ortaoyunu • 75. Sayfada 'Altın Kanatlar' gökyüzünde M Arka Sayfada Prostat tedavisine Rus çözümü U Arka Savfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ppogpamdan Üdün Vermeyin... Bize Biraz Ödün Verin../ Sureklı gundem maddesı "ekonomı programının" artılan eksılen, ış âlemı-hükümet ortaklığıyla bırkaç gundur tartışılıyor. Gorunum şu: İş âlemı, "Programdan hıç ödün vemeyin, ama bi- ze bıraz odün venn" dıyor... • Arkası Sa. 9, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog