Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ! t a p I a r ı Masaldan Bunalıma YENİ DÜNYA DÜZENİ Işık Kansu « Cumhurtyet . ^ kitap küîubû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 Cumhuri77. YIL SAYI: 27511 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyrt k ı t a p I a r ıl ATATÜRK VE AVRAS YA Anıl Çeçen Cumhuriyet kıtap kulübü Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 1 ŞUBAT2001 PERŞEMBE Ödünsüz bir gazeteci ve yazar Hlkm o t € o 11 tka va Kırk yıldır gazeteci ve bu işe serini koymuş bir isim Hikmet Çetinkaya. 1961 yılında başladığı gazeteciliğini ödünsüz olarak sürdürüyor. Gazeteci kimliğini önde tutan Çetinkaya, ilk kitabının çıktığı 1972 yılından bu yana da on sekiz kitaba imza atmış bir yazar. Çetinkaya ile bir söyleşi ve tüm yapıtJarmı değerlendiren bir yazı yer alıyor sayfalarımızda. Bugün Cumhuriyef Me birlikte... C U M H U R 1 Y E T ' I N K Ü L T Ü R H 1 Z M E T 1 BERTHE G. CAULIS ÇANKAYA AKŞAMLARI-II Çeviren: Firuzan Tekil Bu kitap, bir ulusun yokluklar ve yoksunluklar içerisinde verdiği mücadeleyi anlatıyor. Tarihe tanıklrk açısından önemli bir yapıt... Yarın Cumhurİyetİe birlikte... 'Saygınhğımıza gölge düşürdü' Ecevit savcı Şalk'ı suçladı# Başbakan Ecevit, savcı Talat Şalk'ın Adalet Bakanlığı ıle Dışışlen Bakanlığı'nı atlayarak IMF ve Dünya Bankası'ndan bılgı ıstemesının devlet saygınhğma gölge düşürdüğünü söyledı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvnkoğlu'nun "aftan PKK'lılenn de yararlandığı" yönûndekı sözlennı değerlendiren Ecevit, "Şartlı salıvermeden PKK'lilerin de yararlandıklan yolur.da resmi bır bilgi yoktur"' dıye konuştu. • 8. Sayfada Kazım Abanoz 'Katilleri biliyoruz' # ABD, Yunanıstan ve Türkiye'nın katılımıyla gerçekleştınlen uyuşturucu konulu toplantılara katılmak üzere Atına'da bulunan Istanbul Emniyet Müdürü Kazım Abanoz, Gaffar Okkan ve 5 polisi öldürenlerin bilındiğinı belirttı. Abanoz, katillenn en kısa zamanda ölü ya da diri ele geçınleceğinı vurguladı. MUMT IfiHii kHMrt • 9. Sayfada 'Ihale iptal edilsin' Veziroğlu'ndan Fransa'ya tavır # Paris'in Ermeni soylanmı konusundakı tutumuna tepkı gösteren Alı Haydar Vezıroğlu, bir Fransız firması ile katıldığı 'tzmit Körfez Geçışı Ihalesi'nın ıptal edılmesını ıstedi. Haber Merkezi • Işadamı Aü Haydar Veziroğlu. Ermenı Soykınmı Yasası'nın Fransa Parlamentosu'nca kabul edılme- sine tepkj olarak Fransız Bouygues fir- masıyla konsorsiyum olarak aldıkJan "tzmit KörfezGeçişiProjesi thaksi"nin ıptal edılmesını ıstedi. Vezıroğlu, "Dünyanm hiçbirûlkesindeve hiçbirye- rinde bireylerin çıkarlan, ülke çıkarla- MArkastSa.8,SH l'de Meclis'teki kavgayla gerginleşen ortamı yumuşatmak için liderler devreye girdi Ders ahnacaköKnııKan davaSI kaygiSI DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesinin ardından siyasi kulisler iyice gerginleşti. 'Meclis'te ölüm'ün siyasette yarattığı gerginliğe bir de 'kan davası' kaygısı eklendi. Şıhanlıoğlu ailesi, Şanlıurfa/Birecik kökenli olan ve halen akrabalan Şanlıurfa'da oturan Tekelioğlu'nun kasıtlı olarak saldırdığnıı ileri sürdü. OtObÜSİer geri çevrildi DYP grup yönetimi gergin ortamı yumuşatmak için Şıhanlıoğlu'nun oğlu Idris Aslan Şıhanlıoğlu'nun katılımıyla uzun toplantılar yaptı. Toplantılara muhalifler de katıldı. Savcılığın çalışmasını yakın izlemeye alan DYP, nöbetçi savcının ölüm tutanağuıı "darbın belgesi" olarak değerlendirdi ve adli tıp raporunu beklemeye başladı. Şanlıurfa Milletvekili Necmettin Cevheri, Şanlıurfa'dan yola çıkan 15 otobüsü geri çevirdi. -^ BÜLENTSARIOĞLÜ TBMM Genel Kurulu'nda "mûkerrer oy" kuDamlması nedeniyle tarbşmah başlayan içtfizük görüşmeleri vumruidaşmaya dönöştfi. MHP'Blerle yumruklaşüktan sonra kulise çıkarüan ve burada kalp krizi geçiren Şıhanboğlu'na ilk mûdahaleyi nulletveldlleri yapü. ANKARA-DYP Şanlıurfa Milletveki- li Fevzi Şıhanboğhı'nun genel kuruldaki kavganın ardından ölmesi üzerine doğan gerilimi, "kan davası" kaygısı tırmandır- dı. Şıhanlıoğlu'nun oğlu Idris Aslan ŞH haniıoglu, yine Şanlıurfa kökenli olan MHP Içel Milletvekili Cahit Tekelioğ- lu'ndan intıkam alacağını söyleyince DYP'nin ileri gelenlerı devTeye girdı. Şanlıurfa Milletvekili Necmettin Cevhe- ri, Şanlıurfa'dan yola çıkan 15 otobüsü gen çevırırken Tansu Çükr'ın "Şıhanb- oğlu aflesini" ıkna etmek ıçın yaptığı gö- rüşmeye bağımsız milletvekili Mehmet Ağar da katıldı. Meclis'teki kavgada MHP'liler tarafından dövülen Fevzi Şı- hanlıoğlu'nun, kalp krizi geçirdikten sonra kaldınldığı hastanede ölmesi, sıya- settekı gergin havayı tırmandırdı. Meclıs Genel Kurulu'nu yöneten Başkanvekili AH Ilıksoy'a kavga sırasında "An* devam et, okut, €$)*" yazılı pusula gönderen Millı Eğıtim Bakanı Metin Bostancıoğlu ile muhalefetle yumruk yumruğa kavga eden MHP mılletvekilleri Cahit Tekeli- oğlu ve Mehmet Kundakçı DYP'lilerin sert tepkilerine hedef oldu. UArkasıSa.5,Sü.2'de Kan davası olmayan aşiret Şıhanboğlu, Urfa bölgesindeki bûyük KürtasiretieriDden "Şıhanhlar^ın üyesl 70 yüdır siyasette etkfli olan aşiret, resmi rakamJara göre 10 bin, aşiret cevrelerine göre 100 bin kişiyi kapsıyor. Şıhanlılann bilinen kan davasıyok. MBAETFAMÇ'HlHtorl • 4. Sayfada Vekfller 'silahsız' yapamıyor Saat saat kavga DYP'li Şıhanlıoğlu'nun ölü- müyle sonuçlanan 'silahlı, bıçaklı, yumruklu, tekmeli' içtüzük görüşmeleri, milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'na silahla girdiği gerçe- ğini bir kez daha ortaya koydu. Kavgalı oturum- da çıkan arbede sırasında yere düşen Şıhanlıoğ- lu'nu partili arkadaşlan kulise çıkardı. Şıhanlı- oğlu'nun belindeki silaha davrandığı gözlendi. Kuliste, Şıhanlıoğlu'nun silahınapolisler el koy- du. H*E MPUmrn haberi • 4. Sayfada KarSlllkll SUÇİama Şıhanlıoğlu'nun kalp krizi geçirdiği olaylarla ilgili olarak iktidar muhale- feti, muhalefet iktidan suçladı. Başbakan Bü- lent Ecevit, Meclis kürsüsünün işgaî edildiğini, yasama çahşmalannın kaba kuvvetle engellen- diğini söyledi. MHP'li Köse, partisinin hoşgö- rülü olduğunu savundu. FP Grup Başkanvekili Yasin Hatiboğlu, oturumun devam etmesi yö- nünde not gönderen Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun istifasını istedi. • 5. Sayfada SaVCIIlktan SOrU$turma Ankara Curnhuri- yet Başsavcıhğı, Fevzi Şıhanlıoğlu'nun ölümüy- le ilgili resen soruşturma başlattı. Nöbetçi An- kara Cumhuriyet Şavcısı Nergıs Baykara'nın dü- zenlediği tutanakta, Şıhanlıoğlu'nun "sağ kaşı- nın iç tarafında, burun kemiğinin başladığı yer- de, burun ucu ve dudağın iç tarafında darba bağ- lı ekimoz oluştuğu" vurgulandı. Milletvekilleri, soruşturmayı yürüten başsavcı vekiline yaklaşık 2.5 saat süreyle ifade verdı. • 4. Sayfada DtGÎTÜRK KAZANDI Fuibolda ihale bitti tartışma başladı Futbolda naklen yayın ihalesi sonunda gerçekleşti ve kazanan, uygun tek teklifi veren Atlas Yayıncılık ve Digital Platform adlı kuruluş oldu. Şartlara uygun olmayan 3 teklifin verildiği ihaleyi kazanan ve Dıgıtürk adıyla da bilinen bu kuruluş, 465 milyon dolarlık açılış rakamıyla 3.5 yıllık yayın hakkının sahibi oldu. USpor'da SORUNLARtLETtLDt Sanatçüar veyazarlar Köşk'eçıkti # 270 sanatçı ve yazan temsilen 45 sanatçı ve yazar, Cumhurbaşkanı Sezer'le görüştü. Sanatçı ve yazarlan temsilen bir açıklama yapan şair ve gazetemiz yazan Ataol Behramoğlu, "Ülkedeki sonınlan sıraladık" diye konuştu. Sezer, bilim ve sanatı herkesin öğrenme ve öğretme hakkı olduğunu belirterek "Düşûnce özgürlüğü smırsız olmalıdır" dedi. I 6. Sayfada WHO VERÎLERİ HerlS kişiden biri ruh hastası # Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yaklaşık 400 milyon insanın ruhsal ve nörolojik rahatsızhklar veya alkol, uyuşturucu bağımlılığı ile bağlantılı psikolojik prohlemler yaşadığını bildırdi. WH0, "ruh sa|hğıru kuşatmış olan aynmcılık ve damgalamaya dikkat çekmek ıçın" ruh sağlığı konusunda 1 yıl sürecek kampanya başbttı. • Arka sayfada MUAMMER AKSOY'U ANDIK • 9. Sayfada LOCKERBIE'YE BlR BERAAT. BlR CEZA • 11. Sayfada SOĞUKTAN BlR GECEDE 110AFGANÖLDÜ • 11. Sayfada EKECEKARAZI KALMADI • 13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uyandık mı? Yanm yüzyılı aşkın süredir var olan Ermeni soykın- mı savlannı "araştırarak gerçeklerin ortaya çıkanlma- sı için" TBMM'de grubu bulunan beş partinin ortak bir önerge hazıriadıklan bildıriliyor. Meclis'te ölümle sonuçlanan tatsız olaylar, birkaç gün önce yitirdigimiz DSP'li milletvekilinin Konya'da- ki cenaze torenine katılımlan engellemese; -söylen- diğine göre- araştırma önergesi başkanlığa verilmiş mArkosıSa.8,Sü.l'de FP'ye ikinci uyan yazısı Yargrtay Cumhu- riyet Başsavctsı Kanadoğlu, Vural Savaş tarafından yaklaşık 7 ay önce FP'ye tüzük değişikliği konusunda gönderilen yazıya herhangi bir yanrt gelmeyince FP'ye ikinci bir 'uyan yazısı' gönderdı. Kanadoğlu, FP 45 gün içinde yanıt yermezse kapatma da- vası açabileceginı bildirdı. • 8. Sayfada 3 yan finalist belli oldu Galatasaray, Be- şiktaş ve Gençlerbıriiği Türkiye Kupası'nda yan finale yükseldi. Galatasaray Trabzon'u deplasmanda4-1 yenerken Beşıktaş Istan- bulspor'u 3-0'lageçti. Gençlerbıriiği ıse Ko- caeli maçını 4-2 kazanarak tur atiadı. Yan finale çıkacak son takım, bugün oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe maçından sonra belliolacak. USpor'da fBORSA, Dün 10.685 Öncekı 10.421 ^DÖLAR^, • & Dün 678.000 Öncekı 679.000 ^MÂRKj (ft)Dün 323.000 öncekı 320.250 ^ | " Dün 5.730.000 Öncekı 5.740.000 Bor özelleştirmesi askıda Türk-lş Baş- kanlar Kurulu ve Emek Platformu Başkan- lar Kurulu üyeleri, Başbakan Bülent Ece- vit'le ayn ayn göruşerek emek örgütlerinin istemlerini aktardılar. Türk-lş Genel Başka- nı Bayram Meral, Ecevit'in kendısine bor madenlerinin özelleştirilmesinin "askıya" alındığını söylediğini açıkladı. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gürcülerle Gürce İlişkiler... Ankara'ya gelen heyetlerin küstahlığındaı Fran- _âa'nı^32 kısım tekmili birden Türkiye aleylrarlığına ^kaddPjlusal çıkarlanmıza yönelik bır dizı saJdmnın arasında sorsak: - Gündemde ulusal çıkarlanmızı olumlu yönde et- kileyen önemli bir olay var mıdır, varsa nediri Vardır... Gürcistan'la ilişkiler... Hazar'la Karadeniz arasındaki 600 kilometelik ka- mArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog