Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA HABERLER CUMHURİYET 9 ARALIK 2001 PAZAR TRT'ye hukuk uygulanmadı' • ANKARA (Cumhuriyet Bünısu) MHP'h TBMM ldare Amiri Ahmet Ç'akar, "SalkımHanımın Taneleri" adlı filmi yayımlayan TRT'ye suç işlemesine karşın ceza verilmediğıni savundu. Çakar, dün yaptığı yazılı açıklamada, TRT yönetiminin görevinin sona erecek olması nedeniyle bir günlük kapatma cezasının verilmediğini, bunun RTÜK Başkanı Nuri Kayış tarafından kabul edildiğini savundu. Çakar, "Kayış'a göre bu filmin TRT'dc yayımlanması sakıncalıdır. Bıırada bir çifte standart vardır. Ama bu olayda özel televizyonlarla TRT arasındaaynmcılık yapılmıştır" dedi. Yüreğe vizesiz giren tek sanat müzikSr... HATİCE TUNCER "Onur Akın'ı, tam bir protest rotestlik bir duruş noktası, bir müzik şarkıcısı diye tammlamak tavırdır yaşamda. Ben sürekli protest doğru değil. Beninı şarkılanm arasında gerçekten protest duruşu şarkılar üreten bir sanatçı değilim. olanlar da var. Hayatın değişik tnsanın duyguları var, aşkları var. renklerini algılayaıı ve hayatın her Kırılmışlıkları, umutsuılukları, penceresinden bakan şarkılar da var. Bana 4Ne yapıyorsun' umutlan, sevinçleri var. Hissetmediğin dediklerinde ben Kentte yaşayan şeyi üretemezsin ki. O gün sazı elime bir ozanım' diyonını. İJrettiğim ise kcntli insaııın şarkılan veya aldığımda hangi makamaigireceğimi türküleridir.." Onur Akın adını, ben bile bilmiyorum ki. Grup Baran'ın 1989'da çıkardığı "Yediveren" kasetiyle duyduk. üreten, sürekli protesto eden bir sanatçı değilim. tnsanın "Kanatlarında Kaldı Bahar", "Halepçe'ye Ağıt" ve Edip duyguları var, aşklan var. Kınlmışlıklan, umutsuzluklan, Akbayram'ın yoı ıımuyla 'hif olan "Beklc Beni İstanbul" umutlan, sevinçleri var. Hissetmediğin şeyi üretemezsin ki. O Akın'ın bu albünıde yer alan, yıllarca dillerden düşmeyen gün sazı elime aldığımda hangi nıakama gircceğimi bcn besteleri. Basın Yayın Yüksekokulu öğrencisi Onur Akın'ın bile bilmiyorum ki. Hicaz girerscm çok hü/.ünlü bir şey Jk 1987'de kurduğu Cîrup Baran, ilk kasetini yapana kadar çıkar, nıinör nıakamda dolaşırsam daha Batı, daha Türkiye'nin her yanında konserler verdi. Grup Baran'ın duygusal şarkılar çıkabilir, ınajor çalışmaları, Akın için ufkunu açan onurlu bir süreç: dolaşırsam daha baskın daha sert şarkılar "Antidemokratik tüm uygulamalara karşı protcsto sürccini açan çıkabilir. Onur Akın, hayatın yine ünivcrsite öğrencileri idi. Biz de o kuşağın içerisindeydik. değişik alanlannda değişik Kendi yaşama bakışım, yaşama felsefesini o grubun renklerinde ürünler verdiği şarkılar içerisinde bulan, düşünen, ayıu yürekle verebîlen, şür besteleyen, I o grubun şarkılanm paylaşan bütün siyasi anlayışlar ve bütün insanlar Baraıf ı sahiplendi ve 5 yıl çalışmalarını sürdürdü." Onur Akın, 1991 yılında anlamda "Kuytuda Başak" bestecilik kasetinden yeteneği olan bir yıl müzisyenlerden sonra birisi." Grup özgün müzik sanatçısı Baran'dan tanımını da scvmiyor Onur "kendi yarattığı Akın: "özgün müzik diye bir çocuktan" ayrıldı. Çok akını olamaz. Hrerilen birçok sanat da profesyonel olmayan eseri çok özgün olabilir. Üzdemir grubun sorumluluğu Onur Erdoğan'ın kendine has bir çizgisi var. Akın'ı beste yapamaz hale Orhan Gencebay müzik adamı olarak getirmiş. çok özgündür gerçekten. Timur Selçuk Akın, 1993 te "Gözlerinde Buhıt", da çok özgün bir insandır. Onur 1995'te "Nereye Ey Güzel İnsanlar" 1997'de Akın'ın da müzik kimliği, ben 'yaka "Aşk Bize Küstü", 1999 da "Asi ve kartı' diyonını, belirgindir. Kentte Mavi", 2000 yılı sonunda "Ey Hayat" tüm yaşayan, kenlli bir insanın duyaruklan besteleri kendisine ait olan albümlerle i olan, kentin bütün bütün sıkuıblannı çalışmalarına devam ettı. Bdip Akbayram'ın olıımlıı olumsuz bütün yanlannı "Bekle Beni İstanbul" şarkısını yaşayan, beslendiği kaynaklar kent söylemesi, Akın'ın medyaya ulaşmasını hayahnın içinden kendi bir ozanım sağladı:"Çok da güzel yorumladı diyorum." Edip abi. Duruşu, hayata bakışı bizinı örnek aldığımız bir insan. Eskiden yalmzca sol kitle Evlül Süroünü içerisinde bilincn şarkı, bir anda taksi şoföründen bakkalına kadar herkese yayıldı. Onur Akın, şubat ya da mart ayı Demek ki bi/.im de kitle iletişim araçlanna ortalannda "Eylül Sürgünü" adıyla ulaşmamız gerekiyor, bunu anladık. Yoksa çıkaracağı yeni albümünün belli bir kitle içerisinde dönüp duruyor bu hazırlığını yapıyor bugünlerde. şarkılar. Bir klip çektik, 150 milyon lira Kızının adına kurduğu "Eylül değcrinde bir Vosvos'u yakhk bu klip için. Müzik Yapım"dan çıkacak albüm Hayatımda hiç görmediğiın kadar için 30 beste yapmış. Yine şiirler televizyoncu ve gazeteciyi bir arada bestelemiş Onur Akın: "Şür gördüm o çckimlerdc. Televizyonlara besteh'yorum, bütün sanatlann çıktık, solcu fobisi kalktı." öncüsüdür şür. Hayata tanıklık eden şiirier var ve bnnlann da Senllkll alle kendi mü/ikkri de var. lşte o müziği doğru bulduğunda Onur Akın'ın babası Diyarbakır Diclc Köy daha iyi bir ürün çıkıyor. Enstitüsü mezunu bir öğretmen. "O öğretmenler Ahmed Arif 'Şiirde yaşamın her alamnda donanımh olurlar zaten. mısranın haysiyetine Mandolinle derslerini verirdi, bağlama da çalardı. inanmm' der. Bende Yani çok şcnlikli bir ailenin çocuğuyum bcn. 6 erkek müzikte nıelodi kardeşin en küçüğüyüm. Mandolinle başladım ben haysiyetine inamnm. de. Ortaokul soıılarıııda salınedc de çalmaya Yüreğe vizesiz giren tek başladım. Ortaokuldan itibaren harçlık almadım. sanat müziktir. Vizesiz Çünkü hep yaşamımı müzikten sağladım." girmesi için de çok sağlam ve yürek Şllr bestellyorum kapılannı sormadan açacak o ezgileri Akın 1987'den bu yana 300'e yakın beste yaptı. yakalamak gerekür. Kendimi nıelodi, Protest müzik mı yapıyor Onur Akın? ezgi avcısı olarak Yanıtı açık ve kesin: "Protest müzik tanımına görüyorum." karşıyım ben. Yaşamı boyunca sürekli protest müzik yapmak zorunda değil ki bir besteci. Protestlik bir duruş noktası, bir tavırdır yaşamda. Ama ben sürekli protest şarkılar Hayatın değişik renklerinde ürünler veren bir ozan: Onur Akın BİR YOL HÎKÂYESt TAYFUN TALİPOĞLÜ 'Oynatmaya Az Kaldı!' Gençler bilmezler: 12 Eylül öncesı, Cem Karaca'nın "beni siz delirttiniz" diye bir şarkısı vardı. Şarkı, "Beni siz delirttiniz, evet, evet, siz! Kırmızı ışıkta geçen şoförler ve 'boş ver'li türküler, sahil yolundaki kazalar denize düşen şu uçak, Yeşilçam'da baldır bacak..." diye sürer, giderdi. Saydıklarına bakarak, delirmenin mümkün olmadığını düşünürdük. Ama gelen her gün geçeni arattığından olsa gerek, ömrümüzü "şükrederek" geçirdik... Belki de bu suskunluk ve vurdumduymazlık en büyük delilik de, tanımı değişti, biz bilemedik. Kırmızı ışıkta geçen şoförler azalmadığı gibi, sayısal bir patlama gösterdi. Şimdi "ezip geçiyorlar!.." Ezilenlerin ailelerinin verdiği mücadele, gazete sayfalarında, haber bültenlerinde eriyip gidiyor. Ve katiller "trafik suçlusu" sayılıyor. "Boş ver"\\ türkülere gelince: Görmeden antayamayan mılletin genç dimağları kliplere bağımlı şimdi. "Üç film peş peşe" sinemalar, ekranların yanında masum kaldı. Anadolu'da mikrofon tuttuğum kız çocukları, zenginleşmenin tek yolunun şarkıcılıktan ya da mankenlikten geçtiğine inanıyor. Geleceğe dair düşlerini bunların üstüne kuruyor. Ama ben delirmiyorum... Herkesin politika yapıp "hiç kimsenin politika üretmediği bir toplumda 40 yıldır yaşıyor olmak, bağışıklık kazandırmış" diye düşünüyorum. • Milletvekili maaşlarınatakıp popülizm batağında habercilik yapmaya çalışan meslektaşlarım... • Bir hafta sonra kendisine alkol testi yaptıran TV sunucusunu tribünlerde alkışlayan halkım... kaldıracak siyasi partiler ve seçim yasasını değiştirmek yerine seçim barajını düşürme ve sanki biz yapacakmışız gibi pişkince devleti küçültme ve yeniden yapılanmadan söz etmesi... • Kendi kurduğu vakfa kendi imzası ile kıyak yapan bakan... • özelleştirme kapsamına alınıp özelleştirilemeyen ve personel sayısının arttığı KtT'ler... • Ozelleştırilecek duruma gelen özelleştirme ve başansız yönetimi... • Defalarca mahkeme kararı ile görevden alındığı halde görevde kalan KIZILAY'cılar... • "Bu ulke için seve seve..." diye diye göstermelik indirim kampanyaları... • Ahtapotu baz alarak enflasyon hesaplayan Devlet Istatıstik Enstitüsü... • Hiçbir zaman yürürlüğe girmeyen "nereden buldun" yasasına işadamları ile birlikte tepkı gösteren yoksul vatandaş... • Üniversitelerde "oruç tutmuyor" diye saldırıya uğrayan öğrencilerin suçlu sayılıp, satırlarla "cihada" gelenlerin polisce "hoşgörüyle" karşılanması... • Doğalgazı niye pahalı aldığını sorgulamadan kuzu kuzu ödeme yapan kentli yurttaş... • Ve üretmeden sürekli eleştiren, bindığı arabada kendıni sınıf atlamış sayan, kendi sınıfından insanlara el kol işaretleriyle sataşıp "bu millet adam olmazla 150 kelimelik Türkçeye sıkışmış şehir ayıları... • Ve her akşam Reha Muhtar izleyip, hatta programına katılıp onu eleştirmeyi "entelektüellik" sayan zavallılar... • Az kaldı! Bizi delirtmek üzeresiniz!.. www.bamteli.tv Faks:0312467 09 05 nıı • Yirmı yıllık siyasi hayatının yaklaşık on yılını iktidarda geçiren siyasi parti liderinin, lider sultası İHD kaşesi suç aleti sayıldı • DİYARBAKIR/ BATMAN (Cumhuriyet)Bingöl ve Batman tnsan Hakları Derneği (İHD) Şubeleri yönetimleri valiliklerce Dernekler Yasası'nın 45. ınaddesine dayanarak geciçi olarak görevden alındı. İHD Bingöl Şubesi Sekrctcri Feyzi Akbulut, yaptığı açıklamada, "Valilik izni olmadan üyelerimizle yapmakta olduğumuz istisnai toplantıya girmelerine izin verilmediği içiıı gerçek dışı ifadelerle tutanak tutulmuştur. Derneğimizin kaşesıne de suç aletı olduğu iddiasıyla el konulmuştur" diyc konuştu. .' ^ n Ülgen'den MHP eleştipisi • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Izmir Şubesi Başkanı Mevlüt Ülgen, dün SES Izmir Şubesi binasında düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı'nın MHP'nin siyasi kuşatması altında olduğunu, üyelerinin alama vc tcrfilcrinde Türk Sağlık Sen'e katılmalan yönünde baskıya uğradıklarını iddia etti. Ülgen, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalan Yasası'nın çıkmasından sonra yürüttüklcri örgütlcnme çalışmalannın Türk Sağlık Sen tarafından engellenmeye çalışıldığını belirterek "Bu baskı ve sürgünler, bizi yıldıramaz" dedi. Saltuk dava açtı İstanbul Haber Servisi Kahmi Saltuk, "Kurşun Sıksan Geçmez Geceden w albümiinde yer alan eserlerin tümünü yasaklayan TRT'nin bu kararına karşı "yürütmeyi durdurma" istemiyle dava açtı. Rahmi Saltuk'a TRT Türk Halk Müziği Denetleme Kurulu tarafından gönderilen yazıda kurulun albümdeki eserleri değerlendirdiği belirtilerek "Tümüyle yayımlanamaz nitelikte bulunmuştur" denıldı. Rahmi Saltuk, albümde PirSultan u Abdal'dan Ben de Şu Dünyaya Geldim Celeli", Kul Hinımet'ten u Gafil Gezme Şaşkın" gibi türkii ve deyişler ile Ahmed Arif ten şiirler bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: "Böyle bir şey olabileceği hiç akhma gelmedi. Bunlan biz geçtik zannettim, yamlmışım. 19831993 yıllan arasında bu yasaklarla çok uğraştım. Konserierim yasaklandı, dava açtım kazandım. Artık böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum ama Ankara Bölge ldare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulnıası için dava açtım." TRT'nin yasak kanarına karşı yürütmeyi durdurma istedi OKÖSYS'ye başvurular • ANKARA (ANKA)Milli Eğitim Bakanhğı'nca düzenlenen Ortaöğretinı Kurumlan öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKOSYS) için başvurular 13 Aralık'ta sona eriyor. 2002 OKÖSYS için adaylar, başvuru formu ve sınav kılavuzunu ilköğretim okullanndan alabilecek. Adaylar, başvuru formu ve sınav ücreti ülarak 7 milyon lira ödeyecek. DosyaNo: 1999/430 Davacı Mehmet Çoban tarafından davalı Hava Çoban aleyhine ikame olunan boşanma davası sırasında, Esenyurt, Bağlarçeşme Kır Sok. NÜ:30 K.Çekmece adresine dair dilekçesi tebliğ edılemeyen davalı Hava (,'oban'a dava dilekçesı ilanen tebliğ edılmış olup. bu kerre hâkımlığımızce verılen 08. 11.2001 tarıh, 1999/430 esas, 2001/1144 karar sayılı ılamı ile verilen davanın kabuliine, Tokat, Almus, Üçgöl Köyü, Cilt:0047, Kütük Sıra:0017'de nüfusa kayıtlı bulunan Hüscyın oğlu, 1976 d.lu davacı Mehmet Çoban ile Selahattın kızı 1974 d.lu Havva (,'oban'ın TMK'nın 134. maddesi gereğınee boşanmalanna, 2.360.000.TL bakıye harcın davacıdan alınmasına, 3.240.000.TL harçla davacının yapmış oldugıı 17 500 000.TL mahkeme masraflannın davalıdan alınıp davacıya verilmesıne, 45 000.000.TL ücreti vekaletin davalıdan alınıp davacıya verılmesine dair verılen ışbu kararında davalı Havva Çoban'a ilanen tebliğ edilmesınc karar venlmıştır. Tcblıgat yenne kaım olmak üzere ilan olunur. 23.11.2001 Basın: 75600 KÜÇtJKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN &>.*. EMRE K O N G A R Küresel Terör ve Türkiye Küreselleşme, Huntington, 11 Eylül Prof. Emre Kongar bu yapıtında küreselleşmeyi, küreselleşen terörü ve bu ikisinin dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini irdeliyor. jİfe> BODRUM BİTEZ ADRES DEĞİŞİKLİĞI DUYURUSU BankaSigorta Işçileri Sendikası BASİSEN Ankara ve Iç Anadolu Şubesi, 05.12.2001 tarihınden itibaren "Tunus Caddesi No:46 Kat:1 KavakhdereANKARA" adresinde faaliyetine devam edecektir. Değerli üyelerimize ve ilgililere duyurulur. BANKASİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI BASİSEN YÖNETİM KURULU Bayram O.K. Kişibaşı 15.000.000 TL. Odalarda : klima, minibar, saç kurutma, TV, telefon. Aktivite : Sauna, fitness, tenis, masa tenisi, bisiklet, restaurant, bar. Tel: 0 252 363 77 74 (3 hat), Faks: 0 252 363 77 83 REMZI KITABEVI üosyaNo: 2001/130 Davacı BağKur CJenel Müdürlüğü tarafından davalılar Tarkan Türksoy aleyhine açılan R. Tazmınat davası uyarınca yapılan yargılaması sırasında venlcn ara kaıarı uyarınca, Uavalı Tarkan Türksoy'un adresı yaplırılan tünı aramalara rağmen bulıınamadığından, dava dilekçesinin ilanen teblığınc karar verilmis olmakla, Davalı Tarkan Türksoy duruşmanm bııakıldıgı 25.12.2001 günü saat 09.00'dn duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmenİ7, duruşmaya gelmedığinız veya kendinizı bir vekille temsil ettirmediğiniz takdırde yokluğunu/da karar verileceğı dava dilekçesının teblıgı yennc kaım olmak üzere ılan olunur. 23.10.2001 Basın: 65092 KAYSERt İŞ MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001/812 Kamulaştınlan taşınmazın bulundugu yer: Ankara ılı, Mamak ilçesi Mevkii: Mutlu Mahallesi Ada No: 36604 Parsel No: 2 Vasfı: Arsa Yüzölçümü: Davalı hissesi 200 m2 Malikin adı soyadı: Gülpaş.a Acay Kamulaştırmayı yapan ıdarenın adı: Mamak Beledıye Başkanlığı Kamulaştırmanın ve belgelerin özeti: Mamak Belediye Encümeni'nin 18.9.2001 gün, 2019/2282 sayılı kararı ile Ankara ıli, Mamak ılçesı, Mutlu Mahallesi, 36604 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bcdelının tespıtı ve taşınmazın idare adına tescili. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliklerıyle einsı ve nitelıgi yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2001/812 esas sayısına dava açılmıştır. 2942 sayılı K.amulaştırma Yasası'nın 10. maddesının 4. bendi uyarınca ilan olunur. 6.11.2001 Basın: 75166 ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞt'NDEN Şile Ahmetli Köyü'nde kooperatif inşaatı devam eden doğa ve deniz manzaralı triplex villa hissemi devretmek istiyorum. (Bilgi için akşam) Tel: (0212) 512 0S 05Cep 0532 462 52 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog