Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET + 9 ARALIK 2001 PAZAR OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorus(" cumhuriyet.com.tr yıne Hitler'ın gaz odalan olacaktı Halka dayanmak: Ismet Paşa, eğer daha sonrakılenn yaptığı gıbı, ulkenın esenlığını donemının buyuk guı, merkezlenne (Hıtler'e, Churchill'e, RoProf. Dr. Alpaslan 1Ş1KLI osevelfe ya da SUlin'c) el açmaktd yan hukııksuzluklar, eğer gerçcktcn llmakta guçluk ıçınde olmaları ya da tınlmış değıldır Ortada bazı ıddıalar ve gorseydı, Turkıye değıl 2 Dunyd SdOkte'nın anlattığı gıbı olmus,sa, bun vdşı'nın, bugun gorulduğu uzere çok atılamak ıstememelerı doğaldır An soylentıler vardır Lğer kulaktan dolcak, bızde demokrasıden en çok uzak ma soylentılerle bır sonuca varmak ge lann sorumlusu, oncelıkle kendısıdır daha kuçuk boyutlu savaşlarm dışında laşıldığı 12 Eylul donemınde bıle kımrekırse, Anadolu'da, Varlık Vergısı tahBunlann faturasını cumhurıyete ve Ke kalmayı bıle başaramazdı Ismet Paşa, seye gaynmuslım olduğu ıçın ya da sıldanndan gızlemek ıçın eşeğını yormalıst ıdeolo|iye çıkartmak, geçmışte kurtuluşun halka dayanmakta olduğuTurk asıllı olmadığı ıçın farklı muame gan altına saklayan ve ne olduğu soru kı bıreysel hatalannı ballandıraballan nu bır kez daha gordu Elbette kı bule edılmedığını, o donemde hukuk dılunca "babamdır'' dıyen ve fakat gaydıra anldtarak sosyalızme ve sola ça nun ıçın de daha sonrakılerın tersıne bır şı yontemlerle gorevıne son venlenler nmuslım olmayan yurttaşlarımıza ılışmur atmaya kalkışan, kımı "donek"leyol rutarak yoksul ışçıyı, koyluyu, mearasında, gaynmuslım olduğu ıçın gokın oykulenn dılden dıle dolaş.tığını rın ydptığından farksızdır muru değıl, varlıklıyı vergılendırmeyı revıne son venlen bır tek kışının bıle da unutmdmak gerekır Ama nedense, Butun bunlardan once, Varlık Vergı esas aldı Dahası var, savaş ortamının bulunmadığını, hıç kımse bılmese bıKarakoyunlu'nun romanı, bu ganban sı'nın nasıl bır ortamda ve nasıl bır ta verdığı fırsatlan kullanarak halkı somurle Etıyen Mahcupyan'ın bılmcsı gere lara değıl Istanbullu gayriımislim zen nhsel donemde uygulamaya konuldumuş olanlan oncelıkle hedet almak ıskır (KendısıSBF'dedsıstanoldrdkbuginlere yer vermıştır ğıınu bılmemız gerekır ü donemde, hal tedı Ismet Paşa, Varlık Vergısı'nınyalunduğu surece tek bır eşıtsız muameUzunca bır sure, Ataturk'un Samkunızın, Karakoyunlu'nun ılgısını pek yınından on bır gun kaclar once yaptıleye uğramamış, sağda solda soylene sun'a gıderken bındığı teknenın boyıı, çekmeycn buyuk bırbolumu, korkunç ğı konuşmada şunları soyluyordu nın tersıne, herhangı bır baskı yuzunIstıklal Mahkemesı'nde olum cezasıbırdurumdadır Budurumu, Nâ/ım'ın "Bulaıuk /amanı, bir daha elegeçmez den değıl, tamamen ekonomık nedenna çarptınlanlann sayısı açık arttırmaşu dızelerınde ızlcyebılınz "Tarif kafırsat sayan eski batakçı çiftlik ağası ve len gerekçe gostererek aynlmıştır) yaçıkanldı Neysc kı ulkemızdekı dubul etmez, diyorlar, tstanbul'un sefa elinden gelse teneffüs ettiğimi/ havayı rust ve yurtsever tanhçılerın neslı tuOyle anlaşılıyor kı, kuresel ımparaleti, milleti diyorlar, kınp geçirdi aç ticaret nıetaı yapmaya yeltenen goıu torluğun kunılması yolunda bır ayak ba kenmemıştır ve bu yoldakı ıddıalann lık" dovma/ vurguncu tuccar ve butun bu bırer kuyruklu yalandan ıbaret olduğu ğı olarak gorulen ulusdevlet'lenn tahO donemde tum yeryuzu, bugune sıkıntılan politik ihtiraslan için buyuk Fılmın ve romanın sanatsal duzeyını Fethl Naci, Oktay Akbal gıbı ışın er np edılmesı surecı çerçevesınde, Ata belgelenyle kanıtlanmıs.tır Dılenz, Var kadar benzerı gorulmemış bır felaket firsat $ayan ve hangi yabancı nıilletin helık Vergısı konusundakı sayısal ger ıçındeydı 2 Dunya Savaşı, esasen butiırk donemıne yonelık saldınlar yetbabı olanlar, yaraşır olduğu bıçımde sabına çahştıgı belli olmayan birkaç poçekler de yakında gun ışığına çıkanlır memış. ya da bunlardan beklenen soyuk bır ekonomık bunalım ıçınde olan litıkiiCL buyuk bir milleh'n ha\ atına kussergıledıler Nazı Almanyası'yla bennuç yetennce alınamamış, sıra bır kez Ku^kusuz, Varlık Vergısı ıle ılgılı dunyaya rakamlara sığmayacak madzerlıkler kurarak senaryolar uydurup tatah bır surette kundak koymaya çalışdaha İnonü donemıne gelmıştır yasada, gayrımuslımlerın hedef alına dı kayıplara ve on mılyonlarca ınsanın rıhımızle yuzleşmek ıddıasının da manmaklaılıriar." (Mk/ O/Jıan Uluatam, tıkla ve ınsafla bağdaşır bır yanı bulunVarükldar ve varlıksıdar: Varlık Ver tağına daır bır hııkuın yoktur Ç alışma canına mal olmuştur L ğer Ismet Paşa, deçmışe Bakmak, Ankara, 2001, s maınaktadır gısı uygulamaları çerçevesınde, gayn kamplannın asla tılmde anlatıldığı gı ulkeyı bu telakettcn kurtarmayı başa188) Varlık Vergısı'nın genış hdlk kemusluıı yurttaşlanmızın daha çok he bı "GeceyansıEkspresr tunınde olma ramamışolsaydı.genç lurkıyc'nınuğOncelıkle belırlenmesı gerekır kı sımlennın onayını kazandığının yaşadığının yaşayan tanıklan vardır Ama, def alındığma ve çalışma kamplanna rayacağı kayıp kuşku yok kı tahmın ydn tdnıkldrı vdrdır (Bk/ Doğan Er"yetmiş iki milleti bir sayan" Anadolu gonderılenlerarasındakı oranlanna ıhş oyle anlaşılıyor kı her yasa gıbı bu ya edılmesı guç boyutlarda olacaktı Her humanıznıasının uzerınde yukselen gun, "Varlık Vergki",Kuvayı Mıllıye, sayı da uygulamada çarpıtanlar olmuş şey bır yana, yeryuzunde sığınaıak ye sayı 28,3/2001, s 34) Şunu da eklekın, bılımsel kanıt oluşturabılecek nıAtaturk mılhyetçılığının ve cumhurı yetın temel ıdeolojısının ırkçılıkla ıl telıkte herhangı bır araştırma, goruştu tur Bunlardan bındeKarakoyunlu'nun rı, Turkıye Cumhurıyetı topraklannda nıek gerekır kı, Varlık Vergısı'nın ser romanına esın kaynağı olan kıtabın ya bulmuş oldn Musevı asıllı bılım adamgısını aramak boşunadır lrkçılığın mu ğıım kımı cıddı tanhçılenn de doğnıvet ve kazanç uzerınden bır kereye /an FaikÖkte'dır Yasarun emrı olma larınuı sonuçta gıdebıleceklen tek yer, mahsus olmak uzere alınması ongocidi olan Avrupalıların, bu gerçeğı an ladığı uzere, bııgune kadar gerçekleşruhnuştu ve ıkı yıl sonra 1944 'te henuz savaş bıtmeınışken mukelletlerın tahnnı, karşımızda tamamlayan dığer ka"O kadınlar kı bır sevda, bır ana " sıl edılmemış vergı borçlan sılınmek sudın çehrelennıövmedendegeçemem " (Turgay Gönenç) Gozler ıç dunyamıretıyle uygulamaya son venldı zın aynasıdır, derler Yalnız ıç dunyamız Altmış yıllık bır dostluk bır sanat arRomanda Musevi asıllı zenginler an1711' Dış dunyaya bakışımız da çok ankadaşlığı, bır sevgı, bır hayranlık1 O OKTAY AKBAL lam taşımıyor mu? tatsız anılar o acı gunler bıle ıçımızde laülmaktayken; değişririlmiş, Ermeni kı sanat coşkusunu o yaratma çabaNuri lyem'ın altmış yılı aşkın sanat asıllı Mirftaşlarımızı konu alan bir sesını yok edemez1 Anılar yaşantılar yaşamı gözler önunde Yuzlerce, bınnaryo oluştunılmuştur. ülasıdır kı, MuYıllar once bır yazımda dedığımı, yı lerce resım Her bırı bır öyku, bır şıır sevı topluluğu boyle bır oyuna gelmenelemek ısterım Karşımda bır kadın Belkı bır roman kadar yoğun, etkın sı, 14Aralık 1946'da kapatılan yolu ke Boşuna dememış Ahmet Hamdı yı reddetmıştu Ermeni asıllı yurttaşportresı Acıyla kasılmış, her an bağırTUYAP'ın Tepebaşı'ndakı ıkı katlı sersılen bır toplumcu anlayışın cezalandı Tanpınar lanmızın da bu gereksız tahrıklerden dı bağıracak, çığlıkları yerı goğu tutagı yerınde bızlerı, sızlerı beklıyor Kımı rılması, lyem'ı de turlu zorluklara sok "Nun lyem dıye tanıdığımız bu yarahoşnut olmayacakları kesındır cak bır köy kadını bu Ama böylelen uzaklardan gelmış, ressam bıle unırtmuş muştu O gunlerın yazarlarını, şaırlerıtılış mucızesı " çığlık atmazlar bağırmazlar dışa doğkendı çocuklarınıi Bın beş yuzu değını, ılerıcı aydınlarını da Butun bunlar O mucıze ınsanı ben 4O'lı yıllardan taYılmaz Karakoyunlu, ozelleştırmeru, ıçlerınde kalır butun o çığlıklar acı şık evlerın salonlarından, duvarlarından apayrı bıroyku, yaşanmış, acılar çekılnırım Beyoğlu'ndaaçılan "Lıman"serden ve TRT'den sorumlu Devlet Bakabırıkımlerı Bır sanatçı kor tablosuna ınmış, buraya koşmuşlar, kendılerını yamış bır gerçek oykudur gısınden Tek partı yönetımının baskını 'dır Ozelleştırme gıbı son derece yao çığlıkları Bır anlık acı olur mu sana ratan elın sahıbıne Bakıyor bır bır, tacılığı, tek yonde bır sanat gosterme, Ahmet Hamdı Tanpınar Hılmı Ziya 1 şamsal bır konunun yanında, I RI 'den yuzyıllık bır acı " nıyor onları Onu çızerken, bunu bobeğenıde anlayışta yenılıklere kapalı tuUlken, FahirOnger, Fikret Adil gıbı ay1 de yararlanarak senaryolannı yayma yarken ne yapmıştım, ne duşunmuştumu 'Yenıler" adıylatanınan lyem'le Gıdın gorun, son gunlerı kaçırma dınlar ıse lyem'ın "muc/ze"sını yazılafirsah bulabılmesı, çok ozel bır çaba ıçıntum' rın, Arbaş'ların Başağa'ların, Karayın O bınlerce resım sızı alıp goture rında açıklıkla belırtmışlerdır Tanpınar, kaş ların, Arad'ların vb gençresamla cek duşlerın gerçeklerın karmaşasına de olduğunu gostermektedır Umarız, bırbırınden etkılı o kadın portrelerınden Bır zengınlık, bır coşku Bır saat, ıkı rın atılımını onlemek çabası "Yenıler' yenıleşeceksınız, ınsanlığınızı derınden bakın nasıl soz etmış "Bır heykel kasaat yetmez1 Bızım evde ıkı tane var Bak sıra, çok daha ıyı bıldığı bır konunun bırkaç sergıden sonra çaresızlıkle karduyacaksınız Butun o resımler aşkla dar sımsıkı grı kadın fıgurunu yeşıl tıkça derınleşırler O gozler gunun de ışlenmesıne de gehr Banker Kastelşılaştılar Akademı çızgısı, rejımın sertyaratılmış, dıyeceksınız Mıro'nun bır mehtap aydınlığını bır bıllur gıbı kesen ğışık anında bır şeyler anlatır Acı en li'nın genel koordınatorluğıınu de yaplığıyle bırleşınce toplumcu bır sanat yasozunu duşuneceksınız kadın profilını eskıfreskveıkonlanngeçbaşta, yalnızlık, uzgunluk Ama yaşamışbınsı olarak,yakındanbıldığı 'banratanları guç durumda bırakmıştı "Şıır ya da resım, bunları aşk yapar mış zaman havası ıçınde kanşık bır duymıncoşkusu.herşeyekarşın lyem'ın ker faciası'na da cl atarsa, çok daha gıbı yaratmak gerekır gu ıle bıze gelen yeşılın, sannın, esmer kadın portrelerının her bırı apayrı, ama Nurı lyem'ın seruvenı çok daha başgcrı,ek(,ı bır senarvo orlav<i (.ıkabılır Bu soz lyem ıçın soylenmış sankı1 renklerın adeta yaprak yaprak oyunlahepsının ortak olduğu bırer seruvendır ka, solda yer alan bır partıde yer almaarakayunluMahcupyan ıkılısı, kendılenne gore bır muhalefet yakalamanın mutluluğunu duyuyorolmalılar 'Sonın'un 90 ya I siBin miKitkuaolup olm şanın Turk nıu, Kurt m« yıne ındırgenmış o l m a s f , j ^ j j İamayacaklan bn reklam fırsatı saglanııştır Buarada,yıllarcabuulkedesolculuğu, "vatan hainliğT ıle eşdeğer saymış olanlar, vatan haınlığı ıddıalanna hedef yaptıklan kımselere kımılennın gozunde asla hak etmedıklen bır solculuk payesını de yuklemış olabılırler 1 ılmı ya da romanı savunanlar, kımı yerde bunun bır sanatsal yapıt olduğu, dolayısıyla tanhsel gerçeklerle uyum ıçınde olmasının zorunlu olmadığı savının arkasına sığınıyorlar Kımı yerde de fılmde ya da romanda sankı tanhsel gerçekler yansıtılmışçasına, tanhımızle yuzleşmekten çekınmememız gerektığınden dem vurmaktalar K Birilerinin Senaryosu Üzerine... PENCERE Söz, Lâf, Anlam?.. Sakallı Celal'ın unlu özdeyışıne gore "Turkıye doğuya gıden bır gemıdır, ıçındekıler guvertede batıya doğru koşarlar " Lâf artık tersıne mı dondu "Turkıye batıya doğru yol alan bır gemıdır, ıçındekıler guvertede doğuya koşarlar " Ama gerçekte nereye koşuyoruz? • DırektorÂlı Bey, "Lehçet ul Hakayık" adıyla bır mızah sozluğu çıkarmış, Osmanlı'nın son donemıne yakışıyor Bırkaç ornek "Avukat Suçluların çamaşırcısı Dıken Gul bekçısı Cuce Buyuk adamların yakından gorunuşu . Dostluk Fırtınalı havada ıçı dışına dönen bır şemsıye Kefen Moda dergılerıne bakılmadan bıçılen gıysı Kıbır Ahmakların vakarı Vefa Kopeklere ozgu erdem Gurur Bır tavus kuşu kı tuylerı dokulduğu halde kuyruğunu yelpaze gıbı açar Cesaret Korktuğunu bellı etmemek Mumya Insan çırozu Bahşış Zorakı ıhsan " • Âlı Bey yaşasaydı sozluğunu gunumuze gore nasıl duzenlerdı? Hırsız Muteber kışı Mafya Ulkede duzenı sağlayan örgut Polıtıkacı Ar damarı çatlamış Gazete Cerıdeı tevatur Islamcı Dın komısyoncusu Namus Gazetede kayıp ılânı Erdem Elma dersem çık, armut dersem çıkma Televızyon Yalan kutusu Çete Sıvıl toplum kuruluşu Koalısyon Hukumetı IMF AB ortaklığı Ekonomıst Patronun medyada sozcusu Fuhuş Medyada unlu sanatçı dıye tanıtılan o bıçım kadının mesleğı Medya Komedya Sıyaset Çamur banyosu Devlet Adı var, sanı yok • Yaşamda sozcuklerın anlamı oylesıne değıştı kı artık konuşurken bırbırımızı anlamak olanaksızlaştı, her bır sozcuğun kıtaptakı ve hayattakı ıçerığı farklılaştı, ınsanımız kurnazlaştı, kışı karşısındakı bır şey soyledığı zaman lâfına değıl muradına bakıyor, murat yaşamdakı her adımdan ırat çıkarmak oldu Duşunduğunu açıkçasoyleyen kışı, gunumuzde artık 'safoş' sayılıyor, safoş sozcuğunun guncel anlamı da aptallığın ta kendısı sayılıyor EVET/HAYIR İyem'in Sergisini Gezerken Şimdi İstikbal'de Koltuk Takımları Uyku Seti Hediyeli! 84.100.000.TL/den başlayan taksitlerle Koltuk Takımları (*) 148.000.000 TL'lik Uyku Seti Hediye Apnl Kottuk Taktmı Desen Ca/sbad Njvy Forever De Luxe lakımı Desen Astragan Krem • Maxı Takımlar, Vega, Damla, Anıta, Top Ûualıty, Combına, Argos, Atlas, Modena, Vıncenza, Vıctora, Glorıa, Vıolette (Kollu Kolsuz), Venus • Famıly Takımlar, Damla, Vıctora • Anıta, Chelsea Oturma Grupları, Trendy, Select Mını Takımlar ve Venus Oturma Odası Takımı 1 Adet Çift Kişilik Baza Fırfırsız Uyku Seti Hediyeli. • (*) Koltuk Takımları, Aprıl, Palmera, Nılufer, Asya (Derı ve Kumaş), Plato, Forever, Punto (Derı ve Kumaş) Arızona, Kansas Salon (Yataklı ve Yataksız), Krıstal (Derı ve Kumaş), Belında, Asur Salon, Destan (Yataklı ve Yataksız), Tulıp, Rıva, Reform (Derı ve Kumaş) • De luxe Takımlar, Combına, Forever, Atlas, Nılufer, Glorıa ve Chelsea Maxı Takımlar 1 Adet Çift Kişilik Baza Fırfırlı Uyku Seti Hediyeli. Palmera Koltuk I ıkımı Uospn öeometrı Ktremıt Alkantara •Peşin fiyatına 8 ay taksit »14 aya varan vadeler • % 2 0 nakit ödeme indirimi Ramazan Ayı boyunca "ıftardan sonra da" Istıkbal bayılerıne beklıyoruz istiKbal Bonuı Cord logoıu bulunon tum Ittıkbot de bonutiu ÖtrrtıiıTOUHclHottı www.istikbal.com tr py TC Samyi BoLanl ğı .m 1İ Mayo \V>1 M h «• 21940 «jy k «>nm. Gu,,» d. yoyınkmın MbHgCn urgmdaf Hyolb.o K1)V doKMı. KOV v« & Mr »mg otonlnrınıin olablİKak d«i|.kl.kl« hytnlam yanvhW 2* 11 ?001 Mr hlnda bcnVıyon lunMKmyn \ h \ 2 Î001 Bnlım. knijı luncrthr htibd lırunler ursrınd* ânc«d«n b«4imn«Jtt r n d«ğ»kl i yofma hnktt ıwı ıntt p«ır Kampanyo luı)(Wor yia İQ tı ayrırrt It b% pn tufen t * I M b o l r . * l Sanrı mboıvvnmıl I Ü I U U I A ; OSB 14 Cod N o l 3 31070ICoy»tl 0800 3615558 'Yaşanacak çok fey var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog