Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

9 ARALIK 2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ / YATIRIMCIREHBERÎ Cumhuriyet Altını (bin TL) 90.000 15 °orsa C Z ] /sfcm btcml D o l a r (serbest piyasa satış) 1.490.000 1.483.000 M a r k (serbest piyasa satış) 680.000 Gecelik Repo (%) YORUM 0"" 90.000 675.000 59 59 59 59 59 80.000^ 88.000 88.000 1.463.000 1.463X00 0 7 Aralık 667.000 661.000 662.000 06Aralık 07Aralık 03 Aralık 04 Araltk 0 5 Aralık 0 6 Aralık 07 Aralık | 03 Aralık 1 0 4 Aralık 1 0 5 Aralık | 06 Aralık (»Aralık 04Aralık 05Aralık 03 Aralık 04 Aralık 05 Aralık ı 06 Aralık ı 07 Aralık Ureten Sektörü Canlandırmak 03 Aralık 0 4 Aralık 05 Aralık 06 Aralık 0 7 Aralık ÖZTİN AKGÜÇ BORSADA GEÇEN HAFTA Menkul Kıymet Işlem mlktarı DU|ük Uzmanlara göre endeks 12 bin 13 bin puan arasında yön arayışını sürdürecek Yıllık En YUkuk En Haftalık Kapanıj % 392 B 11 4 71 185 76J 000 392 440 6 76 109b 787 500 889 9 69 1081 2152 430 O O O 4 44 947 741 097 820 323 560 847 764 500 886 405 1810 1286 326 14 58 235 3 7/ 256 6 49 14 06 303 1290 Z04 000 000 656 8 70 7 41 51/ 000 3635 182 391 12 77 1222 862 4 44 5 75 492 1039 164 465 536 149 110 313 326 1857 141 •15 58 909 10 53 556 167 111 469 000 959 3 70 465 179 396 4 44 725 175 238 12 99 833 1039 000 668 319 782 161 000 333 000 390 O O O 000 460 6 12 000 000 588 099 14 89 3167 000 10 61 1069 000 13 79 526 563 000 613 460 588 4 35 230 1311 Z14 1111 952 339 968 /25 435 485 825 1667 638 494 22 40 000 968 714 6 45 857 313 000 000 000 1600 000 000 2 41 3 77 261 533 1212 526 bl2 120 680 4 65 5 62 385 206 714 11 11 1045 704 247 750 206 635 462 000 1311 1176 3 57 541 8 67 610 2041 455 208 156 147 185 440 000 000 7 41 000 1622 2I7 556 217 2281 1etm Aylık % % Acıbadem Sau Hl? 25,520 12,000 13,250 Adana çımento !AJ 784 572 7.000 8.000 Adana Çımento İBJ 4 450 16,126 4,100 AdulKaleınclllk 5600 72,258 5,000 AdanaÇknento(C) 2,467,570 1,010 9 1 C Anadolu Ffes RMCılık 714,788 29,500 31.500 Afyon Çımento 122.500 137,500 295 Ariddglu GnJa 4800 281,080 4 460 AkalTekslll 201,913 20,750 17500 Akbank 42,364 776 3500 4150 Akçansa 722,362 8600 9,800 AkLnerıı 44,000 b»,921 39,000 1,000 Aktıl Flnans Fak 35,057 900 Aksmyia 3,858,694 11,000 9,500 Aksu Iplık Dokuma 60,035 35K 4550 Aksa 1,938374 19 000 24 000 Aksu Ener|l 165,899 9100 10000 AklajElektrlk 0 C 0 AkYat OH 739.509 1.0SC 1.250 A ^ k o Hoklıng 1213964 22 500 26.000 15250 A U e l TeMas 2 462,819 12,750 AlljMoiıkulCMMk» 72,174 2,650 2.4OC AMoGayrmenkulYO 14.7SC 641.651 17,250 Aika Kaârt 1,870.394 1,650 1.475 Allırr 527 844 7600 6,800 A«8mdWo*ıkAŞ 7.152,64ü 5 0 C 600 AtarfcoCarrk* 38,899 49.00C 56000 Altınyıkta 37.014 8,500 7.7OC Almyaj) Komblnafcı ™ 879 1925 2,200 Aııadolu Cam 1.998,80b 1,800 2,000 Anadolu Hayat Skjorta 3,650 884.559 2,950 Anadokı Slgoria 3,984,340 1.675 2,000 AralTekstir 806,642 8 9 C 960 Arçelık 35/2,76» ll.OOC 14,500 AranaBlkMayar 8,100 8,900 112,805 AtaıaKYalraı 179,533 1,425 Araan Tekalll 3.7K 120,561 4,100 Aselsan 712,887 IB.75C 21.000 Anadolu ISUflJ 7400 426,36/ 6,200 3500 AüYannmOrtaklıCji 14,345 2,/SO AkınTetatll 280,830 18,250 14.SK Aito Yftfmm 4115 1.70C 2000 Attamo Yal Ort 18575 930 8 3 C AvraBjaYal Ort 1B00O b,/40 t550C Ayen Ener|t 723.123 14,500 16500 Aygaz 743,512 222ü 26,500 187,426 Bfflas 19,751 22,000 BakAmbalaı 115^26 6300 560C Bamıt 6800 235,295 630C FMo Eteklron* 3.921,408 4.75C 6,900 Befdnn Tekatl 337,335 1.35C 1.475 Bosdı lren Slstemlen 536 ,180,000 1.260.000 BoluÇımenlo 9,593,627 2650 2,300 BossaTic San 5,250 1,632,712 4.30C RIKI 72,416 28O0C 32000 Borova Yapt End 188,170 4.35C 4.750 Borusan 209,478 9400 860C Bdl«4keSoke 236,944 2 /&( 3250 Boıusan Yalırm 572,301 4.350 İ65C Batı Çmento 190,467 6.300 5.9OC BumetangYat Ort 8637 1,000 1.150 B U I M Çıınento 30,500 6,970 28,000 BurçBİIk 79,016 6,200 6,900 Bayraklı Boya 2,245,414 8 9 C 970 Çfnı 3450 1 521,8119 3I0C ÇBS Boya San 497,5/8 880 970 Çelk HaM 3.30C 4,200 122,329 ÇemlasÇellk Makma 982,215 3,3a 3,700 ueyianufynn 9.14J 32.5M 37 500 Çıınsa 403966 15500 13,750 3J,bO0 Çelebı Havd S«*vtsı 313,026 27,500 ÇtoıBeton 5,900 II0243 5.300 Gknerrtas, 15,019 30.000 30,500 23,000 ConmrclalUnSlg 2,530 22.250 Dardanel 630 7 0 0 •1317.835 Osniırbafik 0 C 0 DeniTlı Cam 228 628 8100 6,900 üentaş 347,288 2,550 2,850 Dorımod 2.425 777,699 2125 OvaHoMlng 2.883,841 1,475 1325 Dışrıank 20 792.586 1.100 DİfasUoâart 9712 10 751 12,250 Demır Yai Ort 2000 209171 1650 Dumısas Dökum 5,700 25,114 5,300 Doöan Öıiffla Rfrml Der Yav 332 429 2.225 20OC Dogan Holdlng 1800 2250 1151)83,532 CHJklaş 2 650 2 325 339513 DoöanYaymHoldng 2200 93,574,585 1,771 Eczacıbaşı Yal Ortakbğ 125640 1.925 1625 taacıbaşı llaç 469 455 8200 7 10t Eczacıbaşr Yapı 24,500 73 62? 22,000 EozdCtbaşı Yaiırım 3,750 3.086.108 3,300 Efea Snâl Yal Holdlng 9,991.564 3300 2.9OC E(jaDışTıcafBi 0 ( [ge Cndustn 6.200 227,346 5.6O0 0 0 0 EGSFnmdlKralm EgeGübfe 74,470 4,250 3.80C EGS Holdıng C 0 EgeserGıytm 0 ( 0 4,151 4,700 EgeProfılV 16,092 Eue Seramlk 1.375 3960,948 1,125 EGS Ystmm Otakltgı C 0 0 ümek Sıgoda 0 C 0 Emek EMttrık 4.75C 5.1ŞÖ 285,925 Emınıs Ambalal 14,069 4,70C 145,000 Enka 112.500 328^)1 ?,000 Ege P M ı k 608,967 1,450 Ercıyes Boru Saıı 0 C 0 Eroulı Demır Çeiıh 4 703272 I5.50C 18,250 frsııMtyve Gıda San 452 651 4,900 5 700 tabdnk 0 0 0 Escort Compulat 2,829,627 1 7/6 1,400 Eaem Spor Gıyım 838S4 2.0a 2,750 Cvren Yaiırım Ort 45,428 1.575 1950 factoHnans 0 0 0 FavofiDıntenmeTesısJefi 2.052.407 1175 1,025 Fonıs Aluminyunı 9,500 30,638 8,500 Hnans Fınansal K 46,801 1.250 1.400 hnansbank 55 553,347 1250 1050 Fınans Yabtını 985,565 830 920 Fııgo Pak Gıda Mad JuOO 92126 2,950 Gvantl Baıkası 148492,995 2.300 1,975 Gedık YO 2,473 3100 2,650 Gedız ıplık 2,039,269 1,525 1,800 Genlaş 122.566 5,800 6,300 Gıma 3,550 3,818.720 3.050 Global Menkul Kıymetlef 4.949989 1.625 1.900 Global Yatınm 1.850 ?9,8S9 1.600 Üoldaş 3,800,148 2,450 2,800 84.587 11,250 GoltaşÇıımrılu 9,ea Good/eaf 7.10C 140.046 8,600 Garamı Yat Ort 22,473 4,600 5.300 G3L) HokJing 5608,511 1,950 2.225 Gutxe Fabrıkaları 12,500 108,832 9 /IX 0 0 Gunuşsuyu 0 Gunos Sıoorta 2,059,644 1500 1,875 HeKtas 1660.399 1,700 1,950 Snorta 3,100 446,122 2,750 Hürrtyeiauelücılık 3,900 7,027.106 3200 Hazriedar Tuola 20,624 3,350 3,000 Irtaş 145 757 3 700 3.35C hlastvAletlen 0 0 0 hlasfnans 0 0 0 hlasGYO 1560 1.679,885 1175 Ihias Hokiinrı 0 C 0 İMtsat Ftnans 0 C 0 Intetna 8,800 84,036 8200 laıklarA/nbalaı 2,950 220 646 2650 T h Bankaaı lAj 0 22,010 000 24 000.000 1 7 3 720000 830000 T Iş Bankası (C) 29,011,481 7500 6.200 |ş Gtfiel Loaslno 1,004,442 1,550 1.35C IflGYO 13,292362 1.15C 1325 fM lanft Molor Peton 11061 81000 94,000 sYalı>nOrtakl4ı 1125 1907 810 990 l.ımı D « n Çelık 1200 15 738,015 1.025 257.548 4,300 4,850 KaplamnAmbaUI 12.749 4.901 5,500 Kaıtonsan 51,000 2,186 47,500 Karsaıı 97 990 19000 16,750 Kav Pazaılama 816352 3CKX 3650 Koç Holdıng 3,382,266 3150C 37 5O0 KenlOKla 19250 750,98/ 17.00C K»»v«a8GıdaSan 1/4^24 2,150 1,975 8,900 1 218.392 7,8CX Kelebek Mobııya 142.526 2,225 2,700 KlıraSanayıAŞ 680O 324,429 6,100 KonfrulQıda 3,727 6,600 6,100 6,200 Konya ÇKHento 7.482 5,800 Kordsa 536.140 7,100 6,000 Konıtek! 451144 3,000 2450 1.565,797 KanfcmK 790 910 Kardem» (B) 3414,828 720 830 Kardemn 22 812,306 720 830 KnsMKola 88,281 «10C 9,200 Karau Tekstıl 38 955 4950 6,300 Kularıya Pnaelen 19.039 7,500 lınkBıoooyaı 83,113 13.250 342,342 S.10C 8 700 Lıo Yaa Sanayı LogoYuıkm 18,514 16,500 16,000 LükBKa* 63.600 2,6a 2,850 Marmarls Attmyunus 37 304 4401 4.İ00 6 60) Msret 5 6a 39,355 MıdyaHoMıng 0 0 0 Merea Mensucal 477,886 1.3CK 1.525 MerkoGıda 1.865.946 1,450 1,660 Menderes Tekstıl 10.625139 1850 2,200 391,465 110000 122,500 3 743,01 B 1725 1975 Mlllyıt Pazalbma 7,241.717 1.060 1,225 MarmaıtsMartıOlel 2,543,861 1,425 1,775 Mardın Çnnemo 120,100 7,8a 8,500 Marshall 6675 28500 31,000 MelemteksTekslılA; 1 134.645 1,325 1,450 MulluAku 859.847 «,sa 7.900 Muslaia Yıüraz Ylt 90,935 800 S X Mazhar&duHokimo 2,181,049 7 6 1 890 NsrglsHokiln) 0 ( 0 Nans 1,130,756 42.0CK 47.000 NBdeÇlımnto 17177 12 7SC 14,500 Nel Holdlna 52,288,722 850 970 Nat Turlzm 14,614,019 9 6 C 1,125 1,028027 NurolGYO 2,275 2,525 U5C m 0 0 iM 13,250 8.000 4,450 5500 1000 31000 132,500 4,750 19/50 4 050 9600 42,000 980 10,750 4,100 24,000 9700 150000 1175 26,000 14500 2 550 16,500 1,600 7.300 540 55,000 B.400 2,150 1,925 3,600 1,975 950 13,750 8,700 1375 4,000 20,500 7300 3400 17500 1900 880 15,750 16 750 25,000 21750 6,100 6,500 6,700 1400 1230,000 7,650 5.050 31,500 4,700 9,200 3,200 4250 6200 1125 29500 6,600 900 3,300 950 4150 3.600 32,500 15,000 31,500 5,700 30.500 22 250 670 760 8,000 2,800 2,250 1,3/5 1,050 11.750 1850 5,600 2150 2.175 2.600 2125 1775 6100 24 250 3,650 3.150 460 6.200 660 4,000 250 460 4,960 1,300 460 460 4,800 5,000 135,000 1.975 30,000 18,250 5,600 1725 1650 2,600 1,875 1,125 9,100 1,350 1,200 890 3,450 2,250 3,000 1.725 6.100 3,400 1.850 1,800 2.700 10.500 8.400 5.000 2.125 11,750 180 1700 1.875 2.900 3,800 3,100 3,500 1600 860 1,460 2,200 540 8,500 2 750 22.010,000 790,000 7,400 1500 1300 82 000 1100 1125 4.700 5.400 49 500 18 750 3,500 37,000 19.000 2,075 8,600 2.475 6,700 6,200 6,100 6,900 2.850 870 780 800 8 700 5900 6,900 12250 6,500 17,250 2,750 4 750 6400 6,900 1450 1,500 2150 117SO0 1,900 1.125 1750 8,500 30,500 1,400 6,900 580 650 3,700 46,000 13,250 940 1,025 2,450 520 6,4a ii5a MK 3 70 299 000 968 000 698 364 805 459 426 3 S 1042 1147 104/0 2308 71 24 854 3 77 1000 44 66 1364 9156 606 3516 600 1176 216 125 11237 5500 2462 3607 1163 55 56 500 2564 1068 1559 1356 649 8? 22 1034 12326 16 47 543 000 000 2368 1190 1685 2000 2083 1831 200 «36 1000 10087 53 B5 1940 74 71 896 2273 •089 2360 42 86 J125 2222 1324 617 35 09 29 37 2632 1962 1970 157 3194 7100 81 77 3415 1299 2898 44 74 165 15 94 667 64/2 42 72 32 73 •2036 4624 2184 667 90000 2667 24 59 1892 1607 12 50 11000 1017 4797 1494 501 1013 4501 38 64 4524 46 68 484 7632 133 72 1915 11961 6980 •236 1910 84 46 2169 20791 55 46 12 50 27 99 1190 5 75 3631 5802 323 4 17 119 89 78 3063 60/1 4063 93 44 1346 149 103 0B 12909 J636 7638 •2349 54 74 2500 4068 3833 435 2203 9 72 1060/1 9169 000 000 177 35 11714 2128 55591 339 4 71 46625 1552 2388 000 000 16000 667 980 35 05 12 50 426 1000 1000 5217 12386 2 75 206 1045 11023 1089 7500 34 57 118 6636 1803 1064 57 58 3167 63 46 7?4I 4200 2656 1818 5902 899 896 135 3696 1568 1321 000 2400 191/6 000 16 46 127 2662 000 4048 000 980 1609 56 56 1818 29 35 000 2923 4321 000 2632 15/9 1111 20 63 17 39 8862 6809 6809 000 000 32 73 5U0 3440 1546 000 000 2692 4090 1364 7 76 22 95 2931 000 •32 90 1596 2 27 5424 5 81 5027 1/J9 6510 3636 32 84 73 65 548 72 50 3636 7308 1111 000 39 51 2105 893 75 96 34 65 24 44 2982 14 32 1000 28 5/ 588 2103 1867 9799 3333 000 63 93 1906 1184 2716 4157 5982 000 6087 2830 552 1/1920 63 Yapı Kradı 1959 918 2881 57 63 8/7 212 2963 411 000 60// 4/08 000 6667 119 70 46 68 000 49/7 000 1184 30 77 14 58 2029 36 35 •108 1127 19 70 2542 185 1765 3684 1818 1630 250 12996 2088 8 33 5000 4610 562 4907 1489 385 •833 48 39 1905 854 1667 091 7342 27 59 270 73 1692 2 47 3615 2113 10382 4348 306 2182 635 16957 159 517 517 2106 7 07 173 41 9322 2965 •3176 3684 17 89 4286 12 09 610 52 63 38 82 360/ 1311 2321 2 00 2512 65 71 656 1039 •548 157 41 517 364 56 59 16 52 826 000 000 23 40 175 3333 1538 24 64 1400 22 40 3/57 5833 1515 2784 2871 4583 11962 11B4 10998 195 1509 27 27 1052 3269 •17 68 3488 2689 625 5814 000 000 22 67 32 72 192 1443 4354 6 73 20 59 2059 1136 2099 Gözler 13 bin puanda • Piyasalann erken bayram yaptığını söyleyen uzmanlar yatınmcıda artık " 13 bin aşılır mı" beklentisinin doğduğuna dikkat çekiyorlar. Yatırım araçlannın haftalık getirisi (%) 100mlyonTlbrha(ladan«okkı? Faızler, net ve donem sonu olarak hesaplanmıştır Repo falzlen, IMKB venlerldir Dövız ve attın, serbest piyasa fıyatıdır. Bllaşık Endaks Mall Hlasaler^ IMKB 30 Sanayl Hlssalarl Hlzmatlor Hls T«Knolo|l H l a ^ 108.0. 108.0 1 0 8 . 9 104.0 111.9 107.4 MLHSBC Ekonomi Servisi Para ve scrtnaye piyasalannda döviz kurlannın gevşemesi ve faizlerin düşmesiyle başlayan iyimser hava borsada yerinı meraklı bir bekleyişe bıraktı. Hafla içinde borsada bileşik endeks 12 bin sınınnı aşarken yatınmcıda "13 bini aşar mı" beklentisini doğurdu. Uzmanlar önümüzdekı hafta borsadaki yükselişin ilk günlerde yerini kâr satışlarına bırakabıleceğini ancak 12 bin 13 bin puan arasında yön arayışinın süreceğini belirtiyorlar. önceki hafta Standard and Poor's'un "Türldye'nin göriinümü 100.8 100.9 R«po nü negatiften durağana çeviraıesi" ile sakınleşen piyasalar, hafla içinde Kıbns ve Irak'a ilişkin geliijmelerle adeta "erken bayram yapü" yorumunu yapan uzmanlar, endekste küçük caplı bir zirve oluştuğuna dikkat çekerek şirket bazlı alımlarla piyasanın tckrar hareket kazanabileceğıni söylüyorlar. Faiz piyasalarında ise döviz kurlannda yaşanan gevşeme ge rek reponun, gerekse Hazine bonolarımn yıldızını tekrar parlattı. Repo hesaplarında, kasım ayının son haftasında 500 trilyona yakın bir artış gerçekleşti. Devlet kâğıtlarında ise gözler Hazine'nin salı günü yapacağı 147 giinlük bonı> ihalesine çevrildi. Uzmanlar son ihalede gerçekleşen yüzde 78'lik faiz oranının bu ihalede tekrar düşebileceğini bildiriyorlar. Ekonomi Servisi Dünyanın en büyük yatınm bankası Merrill Lynch,HSBC'ileortak yatınm şirketi Merrill LynchHSBC'ninbekleneni vermemesı nedeniyle faalıyetlerini azaltmayı düşünüyor. Financial Times'ın haberine göre Merrill Lynch, Merrill Lynch HSBC'deki rolünü, maliyet düşürecek şekilde yeniden yapılandırmak için HSBC'yi ikna ctmeye çahşıyor. Verim alınamadı BORSADA GEÇEN HAFTA Mankul Kıymat Nuh Çnıenio OkanTekstıl Otnuksa OsmankOayYatOrt OtokaOlobüsK» A FordOtoaan 07 Fhans Fatfonng Parun Pastola BHSProfto PenguenGıda Petkm PnarEnt El vsUn Plmag PırarSu PmarSul Polyhn ParİEIeklnk ÇRSPrtntasBaskı PptrfıKHfiı flant hnansal K* Ray SKjorta SabanYaynctt Sabancı Hok*ig Sanko Puariama SabahPaiinara Saıkuysan SASA SalcukGdı Seıve Kırtastye Sazgmleı C.Kta ŞaeCam Şekerbank ŞeKorPIHç Islam mlktarı 13,796 965,562 106,165 10,904,419 664.9S8 2234,604 67 709 322 779 7945 27,930 284,650 5,166 561 742366 96,719 127,495 285235 0 1,401.386 207.479 575915 217,086 106.390 0 21969.680 3.462 247 0 103.707 204.903 1,572.195 341.748 968.021 0 8.837,924 46,036 50,813 10,713 19.954 1.377,787 69,578 2048851 12 289 U.438 368.886 7,820 19,387 771 4,515259 3,359,799 1,681,630 2 703,928 0 166,471 134.593 12.062.814 En OUfOk 11,000 1,025 7.000 780 11,000 11250 980 2,750 7,300 10,750 6.900 7.100 1225 2.600 2.450 2.700 0 7,400 1600 54000 460 2400 0 6,400 4400 0 14 250 14 750 1225 1225C 1,150 7,901 1031 12,50 14,250 1.03 3.00 8.CÜ 12,501 9.90 820 1.3SC 3,00 2,651 2.9SI 1 8.40C 1,825 64.00 5 5 1 7600 0 7,70 5.0» 0 15,760 16,00 1,351 227! En YUkaak Haltalık Kıpanif % • Aylık % % 1136 2088 looo 67 30 2250 1224 838 596 1304 1395 206 12 69 1818 980 4412 1400 000 14 08 3846 1696 17/8 1304 000 40 74 1512 000 339 1053 1596 98» 1 79 000 33 33 2029 35 09 4314 2600 1746 3607 1067 659 22 22 3014 238 2390 52 78 2189 2609 898 000 1053 617 64 67 000 1136 750 2174 1200 30 30 14 04 2388 3418 635 1429 7 85 1000 4135 566 2000 1310 8 47 1064 12 09 4062 1187 •119 309 1455 8 70 000 8000 54 35 152 3115 3600 3198 400 1224 45 71 Yıllık ' 0 4,550 7 8 0 6,700 5,400 15,750 Pvellıkabk) 2.900 Soda Sanayı SamwRarmnt 3.650 Smaı Y8tnm Bank&u 480 SYB Yatınm Urt 8S0 TdyYjK.iiOttikl^ 2,900 9000 Tuborg 9800 8900 Turfccell Ikrteım HI7 2450 T EkuKnnı Bankası Tekslfcr* 530 Tefc AriTuıüm 2400 Turk Hava YoHan 6200 0 TurkHavaYolan(Yenf| 2,850 TteKulaan 4100 T Kdhtfima Bankası Tansaş 2.600 Tansas|Yenı| 0 11.000 Tufas üionobıl ^ at) 2278 021 Top»ak Fransal 0 0 0 Toprakbank 0 Toprak Faetonng 0 0 Turcas Peirolculuk 4050 200,905 TrakvaCam 5900 4,424,615 780 TSKB 320,587 Turk Demlı Dökum 987.494 4.700 240,705 2.800 TuMs 10.750 8931.273 Uaaj* 2,355 1 890.000 Ukı Konfeksıyon 28,827 7,800 Unal Tarım I.5OB.137 1,375 109.804 2650 UnyeÇmenlo 1,050 749,500 UsakSenm* UnlMakkıe 264,807 4,350 VıHfrnraalKr 1.B82.488 1400 232485 2,475 Vakko 2J0O Vanet 2,513,810 Vonık Yalmm Ortakhâı 1,400 16,155 vastül 42 561305 3000 321.117 7100 VaM Itt» •.* r 0 VdHI 1Jİ..H 2,225 52B.695 Vakıt Gaynmenkul Y 0 2,900 1232,38/ Vikra KauA 1.660.094 2.275 Y&ftcUwlH 0 0 1850 3.161,639 Yasas 391,927 1650 Yata? YaıetoHoldtıpAŞ 1,484,597 15.250 76.191170 3450 Yapı Kredı Bankası Yapı Krıdı KorayGYO 924 336 3.100 YapıKjedıYaiOrt 256409 1/00 YalimFhYO 1275 2,775 12 500 Yunsa 4,815 320,286 22 500 ZonuEnenı 0 5IS0 8 4 0 7 70 7.60 17,29 3,560 4.151 5 3 1 1031 345C 9,6a 10.500 11,750 290C 6» 289 78OC C ı 3,I5C 4.50C 3,09 17 75C C l 469 6 70C 8 S C 5,40 309 12.25C 2,003.00c 840C I.65C 2.80 1225 4.95C 1.B5C 280 2.65C 172 3.50 940 299 365C 265 210 1.90 18.00 415 3.60 192 140 13.7.* 26 5 a c 12250 1,100 7/00 990 12250 13.750 1.000 2.850 7.800 12250 9,800 8.000 1,300 2,800 2.450 2,850 540 8100 1,800 62.000 530 2600 3,900 7,600 4.950 3850 15290 15/50 1300 2.225 5500 680 5000 830 /700 7,30) 16260 3463 4.150 510 990 3.300 9,500 10260 11000 2 750 580 2,850 7300 10,500 3150 4300 2,900 6,300 12250 430 660 660 4,300 «,50i 830 5,300 2.950 12.000 1930000 8100 1.575 2.800 1200 4,760 1.600 2,600 2,550 1,725 3350 8300 2.900 3,150 2500 1.960 2025 1.775 16750 4.000 3,400 1.875 1.300 13,750 25,500 6 52 5 77 5 48 2375 426 12 24 000 179 400 652 1011 811 4 00 182 101 172 000 658 588 8V 185 196 000 1176 645 000 339 161 40) 723 1538 000 638 641 694 3519 196 1311 1690 000 000 1000 206 769 1/02 185 175 1515 1231 000 500 000 545 000 4 26 000 000 000 000 484 122 1168 172 667 390 2 53 962 182 909 5 96 8 4/ 29/ 737 1696 469 13/0 989 862 11 000 946 4 41 000 811 462 563 196 1000 851 6198 6834 349 8713 5563 2500 17724 1400 34 58 •877 2168 8300 6189 129 90 10835 000 32 50 769 13611 1631 000 000 7309 2122 000 63 33 1888 3 70 2535 4634 000 000 1230 548 4038 16 77 11327 84 44 1944 051 1/7/5 152 82 288 92 050 12/0 •1553 596 2551 12 90 643 25 54 5346 7375 17526 632 3 70 2727 2214 B182 869 1522 184 48 74 63 14619 6364 5103 5980 665 1810 71 95 7 14 3451 72 50 3535 16349 157 58 6935 2083 000 128 47 •1848 2325 7391 4021 8836 44 44 35 39 6190 652 tçiboşaJtrfdığıgerekçesiyleelkonulanToprakbank'ınsahibiHaHsToprak'uiKeçenyütemcl atıııa törcnine eski Cumhurbaşkanı Sülcyman Dcnıircl vc Başbakan Biilent Ecevit'in de katıldığı Diyarbakır'ın Lice ilçesindoki sağhk, egitim ve sosyal amaçlı olarak kurulması düşünülen tesislerinin yapımı durdu. Ancak yem ve yağ fabrikalanmn yapımına ise devam ediliyor. Reel, ureten ya da uretken sektoru canlandırmak amacıyla hazırlanmış yasa taslağının esasları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıklandı. Sorunları çözebilmek ıçın öncelıkle olaya doğru tanı koymak, bu tanıya uygun olacak etkılı onlemler almak gerekir. Ekonomımızde ozellıkle 199O'lı yılların başlarından itibaren sık aralıkh, boyutu yuksek dalgalanmalar yaşanmaktadır. Bu olayın nedenlerı devletin cari ve yatınm harcamalannın görecelı olarak azalması, KlT'lerin özelleştırme yaftası altında bir anlamda tasfiyesi ve kısa süreli sermaye hareketlerındekı ıstikrarsızlıktır. Gelır yaratan kamu harcamalarının GSYH (gayrı safi yurtıçı hasıla) içinde onemli bir paya sahip olması ve istıkrarlı olması durumunda, ekonomıdekı dalgalanmaların boyutu azalır. Gelir yaratan kamu cari ve yatırım harcamalarının GSYH içındekı payı düşükse, dışsatımı büyük ölçude arttırma olanağı yoksa, özel tuketım ve yatırım harcamalarının ekonomık ıstıkrar açısından önemi artar. özel tüketim ve yatınm harcamalarında azalış şiddetine göre, ekonomide durgunluğaya da gerilemeye, hatta çöküntuye yol açar. Turkıye'de ozel tüketim ve yatınm harcamaları gerilerken, gelır yaratan kamu harcamalarının da reel olarak azalması, ekonomide derinliği yüksek bir bunalım yaratmıştır. Çalışan kesımlerın reel gelirlerinın azalması, iç ticaret hadlerinın tarım kesımı aleyhıne dönmesi, işsızlik oranının yükselmesı, geleceğe ılişkın bekleyişlerde kötümserlik, belırsızlık ıç tüketim harcamalarında önemli düşuşe yol açmıştır. DİE tahmınine gore 2001 yılının ilk 9 ayında ozel tuketım harcamaları yüzde 8.2 oranında azalmıştır. Talep yetersızlığı, kapasite kullanım oranlarında düşüş, ozel ışletmelerin olağan faaliyetlerinden kaynak yaratamaması, geleceğe ılişkın bekleyışlerın en azından lyımser olmaması, özel sektör yatırımlarında onemli boyutta azalışa neden olmuş; yılın ilk 9 ayında yatınm harcamalarında reel azalış yuzde 28.2'ye ulaşmıştır. Iç talep yetersızlığine bir de kısa surelı sermayenın yurtdışına çıkışı eklendığınde bunalım derınleşmiştir. Yaşanan ekonomık gerılemenın ana nedenı talep yetersizliği ise çözümun de burada aranması gerekir. Açıklanan onlemler, ekonomide genel talep yetersızlığını gıdermekten çok, fınansal açıdan zor durumda olan ışletmelerin fınansal yapılarını düzeltmek amacına yöneliktır. Işletmeler yeterli olçüde satış yapamıyor, olağan faalıyetlerı nedenıyle kaynak açığı veriyorlarsa, finansal yapının duzeltilmesi, ana sorunu çozmez. Finansal yapıları duzeltılmış ışletmeler, olağan faaliyetlerinden kaynak yaratamazlarsa bir süre sonra yıne aynı sorunları yaşamaya başlarlar. Finansal yapının duzeltilmesi ancak teknolojıpazaryönetim sorunları olmayıp salt finansal güçluk nedenıyle üretim içın gereklı girdileri sağlayamayan işletmelere yarar sağlar. Finansal olanak sağlamak, tum işletme sorunlarını çozmez. Tasarıda yer alan onlemler, ureten sektörü canlandırmaktan çok, şirket kurtarma amacına yönelık görünmektedir. Kurtarma işlemı de dolaylı bıçımde kamu fonları ıle yapılacaktır. Vergı almamak, vergı bağışıklıkları, hatta işsızlik f onundan bir tür kaynak aktarımı, dolaylı biçimde kamu fonlarının şirket kurtarma operasyonunda kullanımı anlamını taşır. IMF'ye verılen son nıyet mektubu, talebı canlandıracak değil, tersıne talebi kısacak onlemler içermektedir. Bir ekonomının sureklı daralması olası değildir. Belirli bir dip noktasından sonra ekonomide yukarıya dönüş başlar ya da dip noktada uzunca bir dönem için ekonomi durgunluğunu surdürür. Türkiye'de bu tür tasarı ve yaklaşımlarla yapılmak ıstenenin gerçekte ureten sektörü canlandırmak değil, bu yafta altında bazı şirket ve bankaları, kamu fonları ile kurtarmak olduğu anlaşılmaktadır. YATIRIM FONLARI NE GETİRDİ? Yatınm Fonu Adı Haflalık Decjışım Yılıçı Değrşım% Yatınm Fonu Adı Haftalık Yıliçı Yatınm Fonu Adı Haftalık Yılıçı Yatınm Fonu Adı Haftalık Yılıçı Yatınm Fonu Adı Haftalık Değışim Yılıçı Değışnn Değışım% Değışım Değışım% Değışım Değışım% ATIHFONLAH Iş Bank A Hısse Fon Iş Bank A Iştırak Fon Iş Bank A Değışken Fon IşBank A İMKB30 Endeks F I ; A Malı Endaks Fonu Iş A Teknolojı Fndeks Fonu Iş A MetalEşya Endeks F Iş A Yjbancı Menkul K F Iş A Karma Kumbara Fon Inler Yal A Karma F Inter Yat A Hısse Fon Iktısat A Tıpı Deçjışken F Iktısat Bank A Hısse Fon Iktısat Yat A Tıpı Hısse F Garantı A Tıpı Karma Fon Garantı A Tıpı Doğışken F Garantı A İMKB30 End Fon GarantıMKADeğışkenFon YKY A Tıpı Hısse f o n YKB A Tıpı Karma Fon YKY A Tıpı îekstıl Seh. F YKY A Tıpı Malı Kuruml F YKY A Tıpı Metal Sek F YKYATıpıGıdalçecekSF YKY A Tıpı Değışken Fon YKY A Tıpı Karma Fon YKB A Tıpı Hısse SenedıF YKYAT İMKB30 End Fonu Kredı Sıg HS Özel YKBAY 1131 6506 56 56 62 88 37 09 1203 603 4065 14 22 2625 6914 45.45 72 48 10405 4432 96 66 8853 3336 9063 28 34 70 91 94 90 33 30 6449 66.21 87 26 4854 32 75 •329 76 96 4 49 6213 35 63 54 20 6592 102 34 44 73 8000 2117 12426 97 31 3665 9125 3183 46 85 10 91 7883 15 40 7424 62 35 40 26 5411 4692 94 93 94 90 7155 DemırY ALMOOEndeksF 14 28 1128 9 79 42.65 7519 97 03 144 29 120 53 6 42 3211 6739 59 51 5822 69.66 5246 7826 54.43 3932 46.74 18 41 15 87 6127 5799 6714 63 60 Toprak A Tıpı Değışken Toprak A Tıpı Karma Fon Tekien A Tıpı Değışken Fon Tekten A Tıpı Karma Fon NurolAOeğışkenFon Alfa A Tıpı Değışken Fonu Afa A Tıpı Hısse Fon AHa A Tipı Uluaal 30 End Evgm A Tıpı Karma Fon Evgın A Tıpı Değtşken Fon YatranF A Değlşken Fonu Tac«1erA Tıpı Karma Fon Tacırlef A Değışken F Stratejı A Değışken F Baymdır A Tıpı Değışken F Bayındır A Tipi Hisse F Baymdır A Tıpı Karma F IşYal A Değışken Fon Osmanlı A Karma Fon Osmanlı A MalıK. Sekt Fonu Osmanlı B A IMKB 30 End F Osmanlı A Tıpı Değışken Fo EGS A Tıpı Karma Fon EGS Yat A Tıpı Karma Fon EGS Sıgorta A Değışken Fon EGS Yat MDADeğışkenF EGS Yat MDAFınansGr 6 12 63 89 5863 6915 29 46 8953 37 65 3961 34 61 4802 4928 5364 73 79 80 66 64 76 5193 5158 27 33 9049 10633 10183 2 78 115 69 25 91 4753 Garantı B Tıpı Yabancı Fon Garantı M K B Tahvıl Bono Garantı M K B Lıkıt Fon YKB B Tıpı Lıkıt Fon YKB B Tıpı Değışken Fon YKB B Tahvıl Bono Fonu YKB B Yabancı MKıym Fon YKY B Tıpı Lıkıt Fon YKY BTahvılBono Fonu YKY B Tıpı Değışken Vakıt B Tahvıl ve Bono Fon Vakri B Değışken Fon Vakıl B Yabancı Menkul Fon Vakrf BLıkltFon VaMB Tıpı Karma Fon Dışbank B Tıpı DeğışkenF Fınans B Tıpı Tahvıl Bono Fınans B Tıpı Değışken Fon Fınans B Tıpı Lıkıt Fonu Zıraat B Tıpı Değışken Fon Zıraat B Tıpı Lıkıt Fon Zıraat B Tıpı Tahvıl Bono Zıraat Yat B Değışken F Halk B Tıpı Tahvıl Bono Halk B Tıpı Değışken Fon Pamuk B Tıpı Lıkıt Fon PamukBTıpl Değışken Fon Emlakbank TahvılBono Fonu Emlakbank Değışken Fon Emlakbank Lıkıt Fon Sumer Değışken Fon Sumer Llklt Fon Sumer Tahvıl Bono Fonu Kalkınma B Tıpı Değışken F Demırbank B Değışken Demır Yat B Değışken Demırbank B Tahvıl Bono F Tarışbank B Lıkıt Fon Tarışbank B Değışken Fon Turkbank B Tıpı Değışken Turkbank B Tıpı Lıkıt Fon Etlbank B Tıpı Lıkıt Fon Etıbank B Değısken Etı Menkul B Değışken Fon TSKB B Tipı TahvılBono F TSKB B Tıpı Değışken Fon Akbank BTıplükriF Akbank BTahvılBono Akbank B Tıpı Değışken Fon TekstilB Tıpı Lıkıt Fon Tekstıl B Değsken Fon Tekstll MDBTıpıDğşkF A l a B Tahvıl Bono F Isvıçre Sıg TahvılBono Ata BTıpl Lıklt Fon Ata BYabancıMK Yat Fonu Koçbank B Değlşken F 1 47 165 0 82 082 1 40 110 206 128 065 136 092 •2.23 0 86 4 89 086 1 29 0 83 0 86 193 0B5 1 36 96 75 108 96 10584 109 35 95 84 7614 12169 2794 5463 64 99 109 59 77 82 113 55 53 32 11683 67 51 92 62 96 26 7825 11184 64 12 Koçbank Tahvıl Bono Fon Koç Yatınm B Dejışken YF Koçbank B Lıkıt Fon Koç Yatırım B Tahvıl Bono Global B Tıpı Değışken F Global B Tıpı Lıkıt Fon TEB B Değışken Fon TEB YatınmB Tıpı Lıkıt F TFBYat B Tahvıl Bono Kentbank B Değışken Fon Kentbank B Lıkıt Fon Kentbank B Tahvıl Bono Fon Kentbank BYabancıMK Fo Kent Yatınm B Değlşken F AltnnatılBTıpı Lıkıt F Allemalıl B Değışken Fon Altematıl B Tahvıl Bono F Şeker B Tıpı Değışken Fon Oyakbank R Değı^ken Fon Oyak M D B Tıpı LIM Fon Eczacıbaşı 8 Değışken Fon Ekspres B Değışken F SYB Değışken Fonu SYB B Tıpı Lıkıt Fonu Gedık BTıp Değışken Fon Ekıncıler B Tıpı Lıkıt Fon Ckıncıler B Değışken Fon K Yatırım B Değlşken Toprak B Değlşken Alfa B Tıpı Değışken Fonu Yatınm F B Lıkıt Fon Yatırım ( B Tahvıl Bono F Baymdır B Tipı DeğışkenF IşYat B Tıpı Değışken F Osmanlı TahvılBono Fonu Osmanlı B Tıpı Lıkıt Fon Osmanlı B Tıpı DeğışkenF EGS B Tıpı Değışken Fon EGS Yat B Değışken Fon ABN Amro Değlşken Fon ABN Amro B Tıpı Lıkıt Fon TAIB Yat B DeğışkenF HSBC Bank B Lıkıt Fon HSBC Bank BTahvll Bono Fo Dencbank B Değışken Fon Denab BTahvılBono Fon DenabankBT LıkıtFon SıtebankB Tipı DeğışkenF MNG Bank B Tıpı DeğışkenF Anadolubank 6 Tıpı Değı;F Park Haymond J B Değışk F 1.86 154 107 030 1.60 096 082 085 1.28 086 083 118 119 054 0.87 118 4 76 099 112 •061 062 088 098 088 086 9108 10692 12285 23 08 89 42 1402 11799 11487 108.73 8742 60.88 35 49 62.52 9661 95.87 108 70 2.92 10065 9733 639 90 43 10538 87 71 7810 10695 Demır Y A Tıpı Hısse Fon DemırYalAMalıKuruluşF Demır Yat A Imalat Sekt F Demırtıank Cıngıl 1A Ozel Turkbank A Tıpı Değışken Etıbank A Tıpı Değışken Etıbank A Tıpı Karma Fonu TSKB A Tıpı Değışken Fon Akbank A Tipı Hısse Fon Akbank A Tıpı Değsjken Fon Akbank A Sabancı Hlstırak AkYat A Hısse Senedı Fonu Akbank A Karma Fon Akbank A MalıK Sek F Akbank AİMKB30 End Fonu Akbank A Tekn Sektör Fonu Akbank A Imalat Sektör F Tekstıl A Tıpı Hısse Fon Tekstıl A Tıpı Detjışken F Tekstıl M D ATıpıDğşF Ata A Tıpı Karma Fon Ata A Tıpı Hısse SenedıF Ata A Ulusal İMKB50 End F Ata A IMKB 30 Endeks Fon Koçbank A Tıpı Değışken F Koçbank A IMKB 30 Endeks F Koçbank A Hısse Fon Koç Şırketlerı A Iştırak F KoçAllıanzASıgOzelFon Koçbank A MetalEşya Koç A Holdıng »e Yat Şırk Koç Yatınm A Değışken Fon Global A Tıpı Değçken Fon Global A Tıpı Karma Fon GlobâJA IMKB100 End Fon TEBAT DeğışkenFon TEB A Tipı Karma Fon TEB Yat A Değışken TEBAGSDDeğÖzelF TEB Yat. A Tıpı Hısse Fonu Kenlbank A Tıpı Karma Fon Kentbank A Tıpı Değışken F Kent Yatırım A Değışken F AttemaMADeğlşken AltomatıtAHsjeS Fon HakATıpıOeğtşkenFonu SekerATıpıDeğlşken Öyak A Tıpı Değışken Oyak Menkul A Değrçken Fon Eczacıbaşı A Tıpı Değlşken Eczacıbaşı A Tıpı Karma F Ekspres A Tıpı Değışken F SYB A Tıpı Değışken Fon SYB A Tıpı Karma Fon Gtdık A Tıpı Karma Fon Gedık A Tıpı Hısse Senedı 796 4 75 901 741 1443 14 74 12 53 1564 3 72 5 59 885 5 56 503 16 91 6 79 1004 14 28 7 47 12 26 696 4 26 807 10 87 464 968 466 1092 2 49 081 11509 716 603 540 842 963 717 12 9/ 14 51 7 93 5 61 10 76 1503 9.39 15 91 1354 14 58 16 07 1396 545 1063 13 33 860 861 369 520 4.33 5 25 814 1062 1355 1054 5 70 847 659 600 16 22 986 8 22 14 80 1307 1103 1534 14 74 8 74 1356 1402 1911 2799 79 70 30 77 84 80 67 56 8413 77 45 4664 8549 77 79 6310 3010 92.15 107.13 52.01 5241 5019 •601 3 32 1871 6841 753 004 0 93 1 60 095 0 90 97 45 32 76 2484 103 6B 658 15 74 1324 10 78 11 17 11 19 12 78 1214 814 •007 726 006 2463 25 05 •2 94 7515 53 56 5046 5003 3990 66 79 8211 62 96 3797 6016 14316 5957 5364 7948 85 32 8687 2355 087 11449 0 64 10144 093 115 0 82 1.38 2 61 0 85 119 102 50 10849 112 32 63 69 5 80 98 58 72 57 0.82 11537 064 070 107 2 00 086 1.15 080 1.09 164 087 079 0.72 2.52 094 065 125 0.91 158 088 1 56 067 0 76 0.80 089 084 11125 7202 115 09 64 56 9403 79 78 11023 134 08 5636 108.03 10865 9303 8912 93.39 19.66 9601 110.93 9907 112.26 9199 109 98 9719 63 54 84 00 9959 EGSYalMDAlMKBMEnd ABN Amro A Karma F TAIB Yat A Değışken A F HSBC A Tıpı Değışken Fon HSBC A Tıpı Hısse Fon Eczacıbaşı Axa Oyak A Özel Denlzbank A DeğışkenF DenabankAKarmaF Denlzbank A Tıpı Hısse Fon Denızbank A IMKB100 End F RıvaATıpıDeğışken Bender A Tıpı Değışken Fon MEKSAATipıDegıskenFon MEKSA Yat A Tipı Karma F UBUIusal Yat A Değışken Acar A Tıpı Değışken Fon MNG Bank A Tipı DeğışkenF Anadolubank A Tıpı Hısse F BTİPİFONLAR IşBank BLıkltFon IşBank BDeğıskenFon IşBank BYabancıMK F IşBank 6TanvılBonoF BÖLGESEL PAZAR Allnyunus Çeşme Blllk Mensucal OytajMadencM DmanOfsel Edıp Iplık Goıbonlsl Intemıedya IpakMalbâadık Latarge Aalan Çımfflo MegeeBoya Petrokeni Turttm Sonmez Patnukkj Yapı Kradı FkıanulK 142 J89 25.911 534,11! 223,542 53,666 7.953 2,425 1350 6,900 960 2,700 6,500 0 2,800 10,500 4,650 20,750 1750 1.625 3 70C 152 864 4 02 78a 1 17 1,844,133 9.796 52,391 313 334.660 8.805 0 325C 7,4a 3,15C 11.5a 5.C0C 24.00C 2,3a 1.90C c 3,490 1,500 7,800 1175 3250 7000 1,070 3.060 11250 4.790 23,900 2,075 IJOO 4227 714 7 04 1750 1017 O O O 000 702 465 000 330 2206 746 72 50 345 704 17 50 4943 448 000 •7 58 9 76 865 600 3607 588 303 91 2948 843 928 21863 411 000 1509 714 5121 34 29 4310 987 856 1169 092 13193 VakrtAHısseFon Vakıl A Gıda Sektör Fonu VakıfA Malı Sektör Fonu Vakıl A Metal Sektör Fonu Dışbank A Tıpı Karma Fon Dışbank A Tıpı Değı;ken Fo Fınans A Tıpı Değışken Fon CU Sıgorta A Tipı Ûeğışten Fınansbank A Tıpı Hısse F Fınans Yat A Tıpl Değışken Fınans Yat A Tipı Karma F Zıraat A Tıpı Değışken Fon Zıraat Yat A DeÇışken Fon Zıraat A Tıpı Karma Fon Halk A Tıpı Karma Fon Pamukbank A Tıpı Değışken Sumerbank A Tıpı Karma Fon Sumerbank A Tıpı Değışken Sumerbank A Tıpı Hısse Fon Kalkınma A Tıpı Değışken F Kalkınma A Tıpı Karma Fon Kalkınma Menkul A Değ Fon Kalkınma Menkul A Karma Demırbank A Değışken Fon Demır Yat A Tıpı Değışken Demır Yat A Karma F 336 9 46 9 07 561 1026 1641 4.96 503 468 12 68 940 511 468 733 1604 064 11460 499 12 34 10 75 7 97 6.99 4 78 7 48 514 5.11 821 1000 082 11024 081 0 77 0 78 0 84 082 094 090 1 02 087 1 54 1 90 022 006 018 1 74 0 95 085 •2.57 116 113 76 99 43 M 43 102 58 57 26 9505 5160 91 64 108 73 94 70 22 02 11609 10215 8632 65 24 66 55 11929 97 23 98 73 639 12.39 1173 1508 1528 927 508 4 52 OÖZALTI PAZARI j^EkMrmıkanık Cukurova Elekirih Joğusan msan&ssYıkfc m 1,621 1650 1750 3 14jj 19 '! 4SS,CX 2.1! 2.40 15,917 immgjjjijmııÇ* M 2, 3,ı \ \ \ J îam»J.**Hi2 turme&lekılll lfls|hktrj3lı JaksEktk EvAleM bouu fm . yludunıu Tavukcukık m 2.™ 2.25Ö 3.11 "!: » 3,18 J11 25 J5 5 i 1 â | 29 1 1 I 1 1 1 m •3] $ 8 ! 694 515 412 383 782 7 32 7 92 667 1145 5.78 536 965 9 51 822 45 36 3138 5017 8916 8101 44.16 35 52 4428 2662 2018 877 4.20 108245 JS ji M 1 II 1 i| ! 241 508 718 610 537 764 089 097 •2 33 85 44 9811 7697 7311 89 52 10133 5521 10691 8530 5.74 5 74 2 8 464M 717 743 817 711 555 137 Iktısat BTahvılBono Iktısat B Tipı Lıkıt Fon Garantı B TahvılBono Garantı B Tıpı Lıkıt Fon Garantı B Tıpı Değlşken F 056 167 1.70 A.A BİLEŞİK ENDEKSİ A.AIAI TİPİ ENDEKSİ A.A (B) TİPI ENDEKSİ 188 1.01 87.09 12.11 0 87 8.23 73.21 139 110 Yatırım fonu ne getirir: Fonlart ahp satmak çok kolay: 444 O i l ! Alo Carantı Garanti'de 7 çeşit yatırım fonu var. Üçü A tipi, dördü B tipi. Hepsinin içeriği ve getirisi farklı. Yani siz, "ben çok kazanmak istiyorum, riski göze alıyorum" diyebilirsiniz. Veya "ben sağlamcıyım, risk almam" diyebilirsiniz. Yatınm fonlarıyla ne kadar kazanırsanız kazanın, vergi vermezsiniz. Çünkü yatırım fonları, 31.12.2002 tarihine kadar, bireysel yatırımcılar için vergiden muaftır. www.gartwti.tum.tr Garanti24 ATM'lerı Garantı fiıbeleri Açık hımkaıılık ştıbelerı 444 O 310 Alo Açık www.acik.com.tr %l Garanti ™ Başka bir arzunuz?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog