Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

9ARALIK2001PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Tutuklu Tiirk serbest • BLAlR(AA)ABD'de 11 Eylül'de meydana gelen terönst saldınlann ardından tutuklanan Türk serbest bırakıldı. 28 yaşındakı Türk vatandaşı Recaı Sevık, yargıcın kefalet mıktarını azaltması ve gönüllü olarak ülkeyı terk etme statüsü tanıması üzerine, tutuklanmasından 1 ay sonra serbest bırakıldı. Sevık'in avukatı Amy Peck, "Sevık'in 36 gün \Vashmgton cezaevinde kalması, 11 Eylül'ün ABD'de yaşayan Müsliimanlann üzerındekı etkısinın yansımasıdır" dedi. dishab(n cumhuriyet.com.tr 13 SAYDAM YALÇIN DOĞAN Arikara yine geride kaldı SERKAN DEMÎRTAŞ ANKARA Türkıye'nın, Afganistan'ın geçici hükümetının korunması ve rahat çalışmasını sağlayacak Uluslararası Banş Gücü'ne komuta etme istemi dikkate alınmıyor. Bu istemin Ankara'da iletildiğı ABD Dışişlen Bakanı Colin PovvelTın Barış Gücü komutanlığı ıçin Ingiltere ve Almanya'dan başka bir olasıhk düşünmediği kaydedıliyor. Ankara'da yapılacağı açıklanan Afganıstan'ın geleceğine ilişkin konferansı da Almanya'nın Bonn kentine kaptıran Türkiye'nin Afganistan'a "laikdemokratik modelini'" sunma planının da sekteye uğrayacağı belirtiliyor. Türkıye, Afganıstan'ın geleceğine yönelik uluslararası çabalarda belirleyici ülke iddiasını gerçekleştirmede geri kalıyor. Ankara'da yapılacagı açıklanan Afganistan konferansı, RusyaPakıstan ve lran'ın dcvreye girmesi ve hükümetın ağır davranması Türkiye'nin Afganistan'a gönderilecek güce komuta etme isteği dikkate alınmıyor • Powell, gücün komutası için tngiltere ve Almanya'yı düşündüğünü açıkladı. Afganistan konferansını da Bonn'a kaptıran Türkiye'nin bölgeye etkisi Dostum'la sınırlı kalıyor. nedenıyle Bonn'da yapılmış ve Kuzey lttifakı temsilcileri hükümet konusunda anlaşmaya vaımıştı. Hükiimetin göreve başlayacağı 22 Aralık'tan itibaren görevlendırılmesı beklenen Barış Gücü'nün komutası konusu, Türkıye'nın geride kaldığı 2. gehşme oldu. Afganistan'a barışı korumak amacıyla asker göndereceğıni açıklayan ilk ülkeler arasında yer alan Türkıye, ABÜ'ye bu gücün komutasını almak istediğini ilettı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve Dışişleri Bakanı tsmailCem, Powell'a, Afganistan'a laikdemokratık 1 ürkıye modelinin uygulanmasında Türk Sılahlı Kuvvetleri'nin önemli rol oynayabıleceğini, gücün komutasının Müslüman NATO üyesi Türkiye'ye verılmesı gerektigi görüşünü ıletmışlerdi. Ancak Powell, bu konuda güvcnce vermemişti. Türkiye'nın Afganistan'ın yapısından hareketle ülkede Müslüman ülkelerden oluşacak bir güç konuşlandınlması düşüncesı de kabul görmedi. Müslüman güç uygun değil Türkiye; Endonezya, Malezya, Bangladeş ve diğer ülkelenn katılımıyla oluşturulacak güce kendisınin komuta edebileceğini de açıklamıştı. Ancak gözlemciler, Müslüman güç düşüncesinin uygun olmadığını kaydedıyorlar. Barış Gücü'nün komutası ıçın Almanya ve tngiltere'nin adı geçıyor. Powell, Brüksel'deki NATO toplantısının ardından Banş Gücü'nün komutasıyla ılgilı olarak "Sadecebu iki ülkeyi düşünebilirinT dedi. Barış üücü'nün, hükümetin göre Chirac'tan mahkeme uyarısı • BELGRAD(AA)Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, ABD'nin El Kaide örgütü üyelerini yargılamak üzere kıırmayı tasarladığı özel askeri mahkemelerc karşı çıktı. Belgrad'ı ziyaret eden Chirac, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecınin sorusu üzenne, "Özel mahkemelere sıcak bakmıyoruz" dedi. Chirac, "Hukuk, saydam ve açık olmalı, herkese uygulanmalı. Teröristler de eylemlen ne olursa olsun, doğal, normal ve meşru merciler tarafından yargılanmalı diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı. ve başlayacağı 22 Aralık'ta konuşlandırılmasının önemli bir mesaj olacagını belirten Povvell, güce komuta edecek ülkenin katılımcılarca belırlenmesının uygun olacağını da söyledi. Güce Ingiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Türkiye, Bangladeş ve Ürdün'ün katılabileceği kaydedıliyor. Afganistan'ın geleceğinin belirlenmesinde önemli rol oynayan, büyük yardımda bulunacak ve 3 bin 900 asker gönderecek olan Almanya'nın gücün başına getirilmesinin büyük olasılık olduğuna işaret ediliyor. Bu gelişmeler sonunda Türkiye'nin bölgeye etkisinin Özbek General Raşit Dostum'la sınırlı olduğu ortaya çıkıyor. Peştu çoğunluk Türkiye'ye sıcak yaklaşmıyor. lran, Pakıstan ve Rusya ile yakın ilişkileri bulunan dığer etnık gruplar da Türkiye'ye mesafelı duruyor. Türkiye'nin, Kuzey Ittifakı'nın kurduğu hükümeti protesto eden Dostum'u ikna etmesı bekleniyor. İşler Kötüyse Dudaklar KırmızıL Kadınların tepkisi farklı. Ayırt edici. Farklılaştırıcı. Tarıhin tekrarı gıbi. Unlu 1929 dünya ekonomık bunalımı. Yetmiş yıl sonra 11 Eylül 2001 New York saldırısı. Yetmiş yıl önce, yetmiş yıl sonra. Tepkı aynı: Rus satışları müthiş bir hızla artıyor. Kadınların dudakları artık daha kırmızı!.. Önce giyim, sonra ruj Tepki tıpık. Bunalıma tepki. Kadınlardan. Onlarınki farklı. Ne zaman büyük bir bunalım varsa, kadınların çarşıya, alışverişe düşkünlüğü artıyor. Barometre gibi. Öncelikle giyım. kadınlar bluzlara, eteklere, ayakkabılara dalıyor. Giyim mağazalarından çıkmıyor. Bunalımı saklamak uzere. Bunalımdan kaçmak üzere. Araştırmalarla sabit. Avrupa ve Amerika anketleri bu noktada buluşuyor. Aynı sonuca varıyor. Anketçıler yetmiş yıl geriye gidiyor. 29 dünya ekonomik bunalımdan hiç farklı değıl. Davranış biçımı aynı. Ama, eğer ekonomik bunalım derinse, geleceğe güven sallanıyorsa, kadınlar pahalı alışverişten vazgeçiyor. Yani, giyim kuşam hırsı geriye düşuyor. Giyimın yerini ruj alıyor. ARZAÎ, TALEBANLİDERİNÎBULURSA TESLİM EDECEK Kozmetikçiler memnun Şu sıralarda Avrupa TV'lerinde, ABD radyolarında bol bol röportajlar var. Kozmetıkçilerle. Ister perakende kozmetık urün satıcılarıyla, ister dünya çapındaki kozmetik üretıcı fırmalarıyla. Onlardakı rakamlara göre, 11 Eylül sonrasında Amerika ve Avrupa'da ruj satışları geçen yıla göre yüzde 14 oranında artıyor. Pembe, uçuk renkli rujlar değil, ille de kırmızı, kan kırmızı rujiar. 29 dunya bunalımı ile 11 Eylül arasında 90'ların başında yaşanan, dünyayı tehdıt eden ekonomik daralma sırasında, kırmızı ruj satışları yine jet gibi fırlıyor. Dudaklar kırmızı, çunkü, ışler yolunda değil. Bin Ladin ve Onıer köşe bucak aranıyor Dış I laberler Servisi Afganistan'da Taleban'm Kandahar'ı teslim etmesinin ardından kayıplara karışan Taleban lidcri Molla Muhammed ömer ve Tora Bora'da saklandığı bıldirilcn Usamebin Ladin'in yakalanması içın çabalar sürüyor. Ingiltere'de yayımlanan The Times gazetesi, ömer'in, bölgedekı "Taleban sempatizanı" komutanlardan bin Hacı Gül Ağa güçlerinin elinde olduğunu iddıa ettı. Ömer'in Kandahar yakınlarındaki bir yerde "gözalü"nda tutulduğunu ileri süren gazete, Gül Ağa'nın sözcüsünün "Molla Ömer, Taleban dostu bir ortamda tutuluyor" açıklamasına dikkati çektı. Bazı kaynaklarsa ömer'in Kandahar'ı teslim alan Molla Nakibuüah'ın elinde olduğunu ileri sürdüler. Bir Taleban yetkilisi ise ömer'in Kandahar'dan ayrıldıgının "kesin" olduğunu söyledi. Yetkılı, "Ömer'in Kandahar'da olmadığını doğruluyorum. Biitiin adamlanma sordunı. Bana Ömer'in ne Nakibullah ne de Gül Ağa'nın elinde olduğunu söylediler. Kesinükle kentte olmadığını bcUrttiler. Ama nerede olduğunu bilmiyorum" dıye konuştu. Geçici hükümetının başkanı Hamid Karzai, Bin Ladin ve Ömer'ı uluslararası adalete teslim edeceğine söz verdı. Karzaı, tüm Afganlardan, Bm Ladin, ömer, El Kaıde örgütüniin yabancı savaşçılarını bulmaya çağırdı. Ömer'in, rakıp aşıret gruplarınınelinde olduğunu yalanlayan Karzai, "Neömer ne de Bin Ladin bu gruplann elinde" dedi. Karzaı, Ömer'in nerede olduğunu bılmediklerinı söyledi. Psikologlar inceliyor Neden ılle de ru| ve neden ille de kırmızı?.. Psikologlar şu sıralarda bunu inceliyor. Binlerce kadına, bu ışın sırrını çözmek ıçın, değişik sorular soruluyor. Ama, henüz sonuç alınmış değil. Tek sonuç var elde: Kötu bir günun en basit tesellisi, güzel görünmenin en kolay yolu ruj sürmekten geçiyor. Ruj, kadınlara göre, cazibeyi arttınyor. Daha çok dikkat çekiyor. Bakımlı olmak duygusu veriyor. Aynı duyguyu, hem diğer kadınlara hem de belki daha önemli, erkeklere aşılıyor. lyi de ya Afganistan'daki kadın?.. Filistin'deki kadın?.. Somali'de, Bangladeş'te ve şu ekonomik krizde Türkıye'deki kadın?.. Onlara henüz sıra gelmış değıl. Onlar kendi içlerıne kapanık. Onlar kendi yağlarıyla kavrulup bunalımı kendı ıçlerıne atmakla meşgul. Onların dudakları değil, yürekleri kırmızı!.. Ingiltere saldırı bekliyor • LONDRA(AA)Ingılterc tçişleri Bakanı David Blunkett, Noel ve yılbaşı döncminde ülkeye yönelik yeni terör saldınlan olabileceği uyansında bulundu. Içışleri Bakanı, istihbarat raporlannın potansiyel terör saldırılarına işaret ettiğini belirtcrek "Tann bizi Noel ve yeni yıl dönenıinde olabılecek bu yeni saldınlardan korusun. Bazı kesimler bana hiçbir tehdıt yok diyor, çünkü benim gördüğüm istihbarat raporlannı onlar görmüyor" dedi. Donald Rumsfeld: Kandahar, Vahşi Batı'ya döndü Dış Haberier Servisi Taleban'ın çekilmesinin ardından Kandahar'ın denetimi için Peştu aşiretler birbırine gircrken ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld durumu "Vahşi Bati"ya benzetti. Taleban'la yapılan anlaşmaya göre, kentin denetimi Peştu kökenli Molla Nakibullah'a verilecekti. Ancak Kandahar'ın eski valisi Peştu kökenli Hacı Gül Ağa, buna karşı çıkarak kente girdi. Nakıbullah'ın yerleştiği askeri üs, Gül Ağa'nın adamlan tarafından kuşatıldı. Gül Ağa da valilik binasına yerleşti. Ağa, Nakibullah'a kenti terk etmezse sonuçlarına katlanacağı yönünde ültimatom verdı. Önceki gece Peştu aşiretler arasındaki çatışmada 5 kişi öldü. Rumsfeld de, Kandahar'ın düşse de ABD'nin Afganistan'dakı savaşının sona ermediğini söyledi. Rumsfeld, "Aşiretler arasındaki sorunlar, yardım sorunlan ve Usame bin Ladin'i arama etkinlikleri durumu karmaşıklaştınyor" dedi. Rumsfeld, kaos ıçındekı Kandahar'ı "Vahşi Baü filnüerindeki kasahalara" benzetti. Filistinli küçük öğrcnciler, yıkılan karakolun enkazuıa bakıyor. ( AP) 'Bin Ladin dağlara kaçtı' Bin Ladin ve El Kaide militanlannın saklandığı Tora Bora bölgesınde muhalif güçlerle El Kaıde militanları çatışırken ABD uçaklannın akınlan da sürüyor. Adamlan Tora Bora'da El Kaide'yle çarpışan komutan Hazret A1L "Usamebin Ladin Tora Bora'dakidağlarda" dedi. Ali, "Elegeçirdiğimizbir tutsak, Bin Ladin ve ailesinin orada olduğunu ve dağlann doruklanna çıktıgını söyledi. Öyle tahmin ediyorum, Bin Ladin hâlâ oralarda" dıye konuştu Hazret, Bin Ladin'i birkaç gün içınde yakalamayı umduklarını bıldirdi. ABD'li denız piyadeleri de ellennde fotoğraflarla köşe bucak El Kaıde liderlerını arıyor. Komandolarhelikopterle, zırhlı araçlarla ve yaya olarak Kandahar'da iz sürüyor. Yüzbaşı Stewart Upton, "El Kaide militanlan ölene dek savaşmak istiyor. Biz de onlann bu isteğini yerine getirmekten mutlu olacağız" dedi Israil vurarak mesaj yolluyor Dış Haberier ServisiIsrail helikopterleri dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine fiize saldınsında bulunurken tsrail, saldınnın Filistin'e gözdağı vermek içın düzenlendiğini bildirdi. Filistin ise Israil'i banş sürecini baltalamakla suçladı. tkı helikopter Refah'taki Filistin güvenlik tesislerine 9 füze fırlattı. Saldında 3 bina tahrip oldu. Vurulan binalann, Refah'taki Filistin askeri ve genel istihbarat servisleri ile Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın seçkin korunıa birlıklen olan Güç 17'ye ait binalar olduğu ıfade edildi. Bir F16 uçağı da önceki gün Gazze'deki polis merkezini yerle bir etmişti. Başbakan Ariel Şaron'un sözcüsü Avi Pazner, saldınlann amacının Arafat'a Israil'in "niyetinin ciddi olduğu" mesajı vermek olduğunu belirterek Arafat'a ateşkese uyması ve radikal militanlan dizginlemesi çağnsı yaptı. Pazner, "Hedefımiz bir uyan yollamak, ateşkese uyulması konusundaki ciddiyetimizj göstermekti" dedi. Email: ydogan(n cumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 90 98 Babil gazetesi: Irjanda'da göçmen faciası • DUBLİN(AA)Irlanda'nın Rosslare Limanı'nda dün bir konteyner içınde 8 ölü göçmen bulundu. Polıs, ölenlerden ikisinin çocuk olduğunu, sağ kalan 5 kişinin de hastaneye kaldınldığını kaydetti. Konteynerin Italya'dan geldiğinin tahmin edildiğinı belirten polis, goçmenlerin Doğu Avrupalı olabileceğini bıldirdi. Irak'a operasyon dengeleri bozar BAĞDAT (AA) Irak'ta yayımlanan Babil gazetesi, "Irak'a karşı hir saldınnın, bölgedeki tüm dengeleri bozacağT uyansında bulundu. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in büyük oğlu Lday'ın yönettiği gazetenin haberınde, 11 yıldır Irak'a yönelik anıbargoyla bırlikte Amcrikan ve Ingiliz hava saldınlannın da sürdüğü, ABD'nin amacına ulaşamadığı görüşü savunuldu. Irak'a yönelik saldınlardan Israıl'ın sorumlu tutulduğu haberde, ABD hava saldınlannın Israil'in kışkırtması sonucu devam ettiği iddıa edıldı ABÜ yönetiminin Irak'a karşı askeri harekât düzenleme tehdidi de kınandı. Filistin 'den suçlama Filistin Özerk Yönetimi'yse, Şaron'u banş sürecini yok etmeye çahşmakla suçladı. Yapılan açıklamada, "Israil saldınlan ve kışkırtnıalanyla bölgeyi kan gölüne çevirebilecek bitmeyen bir şiddet sarmaunı köriiklüyor" denildi. Dosya No: 2OOI/85O Kamııla^lırılatı ta>ınma/m bıılunduğu yer: Ankara ılı. Mamak ılçesı Mcvkıı: KutluMutlu Mahallesi AdaNo: "Î6175 Paısel No. l Vasfı. Arsa Yüzölçümü: 236 m2 Malıkın adı soyadı: Adıle Kulga Kaniulaştırmayi yapan ıdarenın adı: Mamak Beledıye Raşkanlığı Kaınula^lırmanın ve belgelenn özctı: Mamak Beledıye Encımıenı'nin 18.9.2001 gun, 2000/192000/282 sayılı kararı ile Mamak ılçesı, KutluMutlu Mahallesi, 3617^ ada, 1 parseldekı davalı adına (Adıle Kulga adına) kayıtlı bulunan ta^tnma/ın kamula'jtırma bedelının tcspıtı ve ıdare adına tescılınden ıbarettır Kamulaştırmayı yapan davacı ıdare, malıkleriyle eınsi ve nitelığı yukanda yazılı ta^mına/ın kamulaijtırma bedelının tespıtı ve tescılı ıçın davacı idare tarafından mahkememızın 2001/850 esas sayısına dava açılmıijtır 2942 sayılı Kamul*>tırma Yasası'nın 10 maddesının 4. bendı uyarınca ılan olunur. 15.11.2001 Basın. 75164 ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN Üniversiteye Giremeyenler + İşten Çıkarılanlar!.. ni'NİZl SKVKNl.lUF. İI.CİNÇ ÖYKÜLER, IHKNİK KONULAR. IDKNtU'lSİN, ARAUK2001 • »İMM.İSİ ~ SAYI 212 Daha ne kadar boş bekleyeceksiniz ? * Bilgisayarı Onparmakla + Bakmadan kullanabilen; * Dakikada en az 40 hatasız sözcük yazabilen; İŞSİZ GENÇLER: A'DAN Z'YE GIIVF.RTF. F.Kll'MANl AKI SbRVlS BOTLAR1 NASIL OLMALI? KI'jIN KAMARAN1N I1AVAI AND1R1LMASI YAT YARIŞ1 ARI VF HANDİKAP SİSTEMLERİ Demırciler Sıtesı, 8 Cadde, No 71 ZeytınburnuISTANBUL Tel (0212) 664 16 94 • 510 28 71 Faks (0212) 558 67 85 * İşsiz kalan kimse gördünüz mü ? * Gelin ! Sizin de geleceğinizi kurtaralım: 14 Dünya Rekoru 28 Dünya Şampiyonluğu 76.465 Gtnc* M«sl«K+l» ı * İşsizlikten korkmayanlardan olun ! SÖKEİCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTT1RMAİLANI Dosya No: 2001/192 Tal Bir borçtan dolayı hacı/li ve aşağıda cins, ıniktar ve kıymetlerı yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. Birinci arttırma 16/01/2002 giinü saat 10 00/10 15'te Bağarası C'ad. Dönmez Depo/Söke'de yapılacak ve o günti kıynıetlerının yiizdc 75'ıne ısteklı bulunmadığı takdirde 17/01/2002 giinü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılaıak satılacağı. Şu kadar kı, arttırma bedelının malın tahmin edılen kıynıetinın yiizde kırkını bulmasının ve satış ısteyenın alaeagına ruçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevııme ve payların paylaştırma masratlannı geçmesının şart olduğu, mahcuzun satış bedeli ü/erınden yuzde .. oranında KDV'nın alıcıya aıt olacağı ve satış şartnamesının ıcra dosyasında görülebıleeeğı, masrafı verıldiği takdirde şartnamenın bir örneğının ısteyene gondcrilcbileceğı, fazla bılgı almak ısteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla daıremıze başvurmaları ılan olunur. 16/11/2001 Muhanımcn kıvnıcti lira: 10.000.000.000. Adedi: 1 Cinsi (Mahiyeti ve önemli niteliklcri): 06 JE 522 plakalı 1999 model IvecoOtoyol marka ılavelı seyyar tentelı alışap kasa kamyon. 120 14 tipi beyaz renkli fıyat 8040.45x4000874495 motor no'lu alışap kasalı açık kasa turbo ıntercooler kontak anahtarı ve luhsatı olmayan kamyon Basın 75192 Dosya No. 2001/811 Kaınıılaştırılan taşınmazın bulundugu yer. Ankara ılı, Mamak ılçesı Mevku: Mutlu Mahallesi AdaNo: 36185 l'arscl No: 1 Vasfı: Arsa Yüzölçümü: 935 m2 tamamı olup davalı hıssesı 467.50 m2 Malıkın adı soyadı. Ayşe Şahın Kamulaijtırmayı yapan idarenin adı: Mamak Beledıye Ba^kanlığı Kamulastırmanın ve belgelenn özetı: 18.9.2001 gün, 20192282 Mamak Beledıye Eneümeni'nın kararı Ankara ılı, Mamak ılçesı, Mutlu Mahallesi, 36185 ada, 1 parscl sayılı la^ınmazda davalı Ayşe $ahın adına kayıtlı hıssenın kamulaştırma bedelının tespitı ve idare adına tescılı. Kamulaştırmayı yapan davacı ıdare, malıkleriyle cınsi ve nitelığı yukanda ya/ılı tasınma^ın kamulaştırma bedelının lespıtı ve tescili için davacı ıdare tarafından malıkememi7in 2001/811 csas sayısına dava açılınıstır 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10 maddesının 4. bendı uyarınca ılan olunur. 6.11.2001 Basııv 75165 ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN ONPARMAKLA + BAKMADAN BİLGİSAYAR KULLANIMI İŞLETMENLİK + MUHASEBE DAKTİLO + YABANCIDİL KRİZ FİYATLARIYLA Beyazıt 517 92 57 517 92 58 Kadıköy 3361150 Şişli. 230 90 37 Bakırköy: 56129 06 (216) 338 08 42 234 30 49 5713131
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog