Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p I a r ı ENEL HAKK'IN HAKKI tlhan Selçuk y kltap kulflbü ".'«8 P«z«fl«™ A 5 Tınkncdgl Cıd No W4I (J4334|Ca8aloğlulstaııbulTel (212)51401 % Cumhuriyet KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI: N A D İ R N A D İ (79457997) (, ag Pa/arlama A • > TııricocaSı Cıut No W41 l lcl (2I2) 78. YIL SAYI: 27821 / 500.000 TL (KDVıçmde) 8 ARALIK 2001 CUMARTESİ Başbakan Bülent Ecevit, önemi artan dış politika gelişmelerini değerlendirdi Kıbns 'ta çözüm iki devlet BRÜKSEL NOTLARI / YALÇIN DOĞAN ECEVİT, TASARRUF PAKETİNİ DELDİ Kıbrıs'ta zoraki nikâh # Haydi, şimdi hep birlikte bahar havası oynayalım!.. Denktaş ve Klerides Lefkoşa'da buluşuyor. Zoraki nikâh!.. Sıkıysa hayır de ve de görelım!.. Bu konuda kalem oynatanlar, ya bilmiyor ya da bilerek hükümeti AB'nin istediği çözüme itmek için goygoyculuğa soyunuyor. Aman Allah, ne yazılar öyle!.. Ve ortada henüz çözüm yokken sadece iki liderin başlı başına buluşmuş olmasıyla birlikte, oldu da bitti maşallah havası. • 9. Suyfuda Zorunlu emeklilik yok # Hükümet, tepkiler üzerine tasarruf paketindeki resen emeklilik ve tanmda destekleme primlerinin sınırlandırılması kararlarından geri adım attı. Ecevit, gönüllü emekli sayısının, resen emekli edilecek işçi sayısına yakın olması nedenıyle "zorunlu emeklilikten vazgeçildiğini" açıkladı. Tasarruf paketinde "soya ve kanola" olarak açıklanan destekleme primi ödenecek ürünlere "kütlii pamuk, yağlık ayçiçeği ve zeytinyağı" da eklendi. • 11. Sayfada İÇİnde yaşanablllr Başbakan Ecevit, Kıbrıs'ta bulunacak bir çözümün, adada iki devlet ve iki ınillet olduğuna ilişkin gerçeklerin kabul edilmesine bağlı olduğu mesajını verdi. Adadaki iki ayrı devlet arasında derin kültür, din ve dil ayrılıkları olsa da barış içinde yaşamanın yollarının aranabileceğini vurgulayan Ecevit, Kıbns sorununun ne kadar çok devlet karışırsa o kadar karışık hale geleceğini söyledi. Arafat ve Şarotl'a d a v e t AGSP konusunda Türkiye'nin NATO bünyesındeki veto yetkısinın sürdüğünü belirten Ecevit, Afganistan'da askeri harekâta gerek kalmadığını söyledi. tsrailFilistin gerginliğinin çözümü ıçın çalışan tek ülkenin Tiirkiye olduğunu vurgulayan Ecevit, her iki lidere Tiirkiye'de bir zirve yapılması için davette bulunduğunu da belirtti. • 17. Sayfada • ORGENERALTOLON: KIBRIS'TA TAVİZ YÜK • 17.Sayfada DGM YASASI AYNEN KABUL EDİLDİ Çetelere ozgürluk yolu açıldı # TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Sezer'in 9 sayfalık gerekçeyle iade ettiği çete suçlarını DGM kapsamından çıkaran yasayı hiç değiştirnıeden kabul ederek yeniden Çankaya Köşkü'ne gönderdi. Böylece, vurgun, Beyaz Enerji ve banka boşaltmaları nedeniyle açılan davaların bürokratların da aralarında bulunduğu sanıklarına "özgürlük" yolu açılmış oldu. # Cumhurbaşkanı Sezer, yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürse bile mahkemenin alacağı karar sürecinın uzanıa olasıhğı dikkate alındığında, bu süre içinde birçok çete sanığının lehine sonuçlar alınmış olacak. Sezer'in 15 günlük inceleme süresini sonuna kadar kullanması, "temiz toplum"un simgesi haline geldiğini belirttiği Susurluk sanıklarının özgürlük yolunu tıkama olasılığını gündeme getirecek. • 4. Sayfada AB'nin terör tanımı yetersiz 9 AB adalet ve içişleri bakanlarının terorizmin ortak tanımı için üzerınde uzlaştıkları çerçeve anlaşma, beklentileri karşılamadı. AB'nin 15 Aralık'taki Laeken Zırvesi'nde son şeklini vereceği anlaşma, terorizmin tanımını dar kapsamda tutması nedeniyle Ankara'yı kaygılandırıyor. # Terör suçu konusunda "eylem" üzerinde odaklanan AB'nin yeni tanımı, PKK ve DHKPC gibi Türkiye karşıtı örgütlerın Avmpa'daki "siyasal ve diğer yan faaliyetlerıne" son verecek önlemler ıçermıyor. • 5. Sayfada ANKARA ÜNlVERSlTESÎ Oğrencilere satırlı saldırı Ramazan ayıyla birlikte üniversitelerde yaşanan gerilim Anİcara Üniversitesi'ne de sıçradı. Sayıları 150'yi bulan sağ görüşlü öğrenciler Ankara Üniversitesi Fen Kafctcryası'nda sol görüşlü öğrencilere çıvıli sopa ve satırlarla saldırdılar. Yemek yiyen öğrencilere de saldıran grup olaydan sonra kaçarken yaralılardan 2'sinin durumuııun ağır olduğu öğrenildi. Uç boyutlu beyin haritası ÇATIŞMALARTÜM ŞİDDETİYLE SÜRÜYOR Geçen günlerdc INaııgarhar cyalctinde El Kaide ile savaşan deneyinıli Hosratali birliğine bağlıTaleban karşıtı güçler, şimdi de tanklar eşliğindeTora Bora'da savaşıyor. (Fotoğraf: AP) # Los Angeles'taki California Üniversitesi Nörogörüntüleme Merkezi, bilgisayar tekııolojısı kullanarak insan beyninin bugüne kadarki en kapsamlı dijital haritasını çıkaracak. 15 milyon dolara mal olacak projeyle insan beyninin ışleyişi de çözülebilecek. # Merkezin yöneticisi Dr. Toga, bugüne kadar milyarlarca insan beynine model olarak kullanılan haritanın, 60 yaşında bir Fransız kadına ait olduğunu ve insan ırkının beyın yapısmı temsıl etmcdiğini savundu. Dr. Toga, bu projeyle bir beynin patolojik mi yoksa normal nıı olduğunun görüntülenerek tespit edilebileceğını belirtti. • 17. Sayfada Yabancı yatırımcı neden ilgisiz • 10. Savfada Ziraat'tan 11 kişiye 5 milyon dolar • 10. Savfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Üniversitesi'nde ramazan ayının başlangıcından bu yana, sağ ve sol görüşlü öğrenciler arasında süren gerginlik dün saldırıya dönüştü. Gazi Üniversitesi'nden gelenlerle birlikte sayıları 150'yi bulan sağ görüşlü öğrenciler, Ankara Üniversitesi Yerleşkesi 'ndeki Fen Kafeteryası'nı "bastı". Kafeteryadabulunan MArkasıSa.3,Sü. l'de Omer kaçb, Ladin kayıp Tora Bora da CJÜşmek üzere Afganistan'da kurulan Bin Ladin yÜZÜnden yiklldl "Modernzamanların geçici hükümetle anlaşma yapan Taleban, Kandahar'ı da teslim etti. Geçici hükümetin başkanı Karzai, Taleban yönetiminin tamamen bittiğini ilan etti. Molla Ömer konusunda ise çelişkili haberler geliyor. Yakalanan Taleban liderleri Ömer'in kaçtığını ileri sürerken uluslararası koalisyonun sözcüsü Keith, ömer'in hâlâ Kandahar'da olduğunu belirtti. Bin Ladin'in saklandığı Tora Bora'da ise şiddetli çatışmalar sürüyor. • 9. Sayfada en olağandışı Islami yönetimi" olarak nitelendirilcn ve "saf bir şeriat düzeni uygulanan lslam devleti yaratma düşüyle" harekete geçen Taleban yönetimi, korumaya çahştığı Usame bin Ladin yüzünden yıkıldı. Taleban hareketi, 1994'te, Sovyet işgalinin ardından iktidar paylaşımı için etnik grupların birbirine girdiği, ülkenin tam bir kaosa sürüklendiği bir dönemde medrese öğrencileri arasında gelişti. • 9. Sayfada • TÜRKÎYE'NİN STRATEJÎK ÖNEMİ ARTIYOR mızsayfada GUNCEL Marmara'yı kesen aktif ara fay GUNDEM MUSTAFA BALBAY Memura bayram müjdesi • 11. Savfada Sorulmazsa CUNEYT ARCAYIJREK Başbakan Ecevit dün dış politika konularında basına bilgi verdi. Kimi konulardaki açıklamaları bir başbakanı görevi gereği sınırlandıran ölçülerde. Kimine göre yeterli, kimine göre yetersiz. Medya temsilcilerine çağrıda, Ecevit'in dış sorunlarda konuşacağı bildirilmişti. Ne ki, medyamızın kimi elemanları; örneğin bir TV programında ekrana MArkasıSa.l7,Sü.l'de «I llı Bugün BİLİM TEKNlK TUBITAKINSU tarafından koordınasyonu sağlanan Fransız araştırma gemisi Le Suroıt'in Marmara Denızı'nde gerçekleştırdıği Kapsamlı araştırma, Ana Marmara Fayı'nın gelışımının karada çalışılan diğer doğrultu atımlı fay bolgelerıne benzedığını ortaya çıkarmıştır Çok Kişilîkli Icraat... 0 Tarih Vakfı, topluma yeni bir pencere açtı 0 Göktaşı yağmuru izlenmeye değer % Çocuklarda HIV enfeksiyonu Cumhuriyet ' l e birlikte... Bugünü hükümet icraatından manzaralara ayıralım... lyilik Sağlık Bakanı Osman Durmuş'tan başlayalım. Bize göre, siyası tarihımizin gelmış geçmiş en "harbi" bakanlarından biri. Kendisi de bunun farkında. Her konuda en mükemmel düşünceyi üretmenin hazzını yaşıyor, bunu kamuoyuyla paylaşıyor. örneğin, gen mühendisliği gündeme geldiğinde, MArkasıSo. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog