Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1a ı ı AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM Necati Cunıalı 1 ^ kltap kulübü 04114) Cağaloglu kanbulTel (212)514 0196 78. YIL SAYI: 27819 / 500.000 TL (KDVıçinde) Cumhuriyet KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI: N A D İ R N A D İ (19451991) Cumhuriyef k ı I .ı p 1 ,ı r ı \ TÖRE KISKAeitfDA KAĞI ^f •"*' Mehmet Faraç ^ Cumhuriy»! kltap kulübü (^>»K"agalo8lııl«anhııl Tel (212) M40I % ^ 6 ARALIK 2001 PERŞEMBE Ankara, ekonomik ilişkilerin en üst seviyeye çıkması için Powell'a kapsamlı bir dosya sundu Stratej ik ortaklık POWELL'IN ZÎYARETÎNDEN NOTLAR AFGANİSTANİÇÎN ABD' YE MESAJ KOtalar kaldinlSin Ecevıt, Powell'aTürk ürünlerine uygulanan kotalann kaldırılması, Amerikan yatınmcının Türkiye'ye gelmesinin özendirilmesi gibi önlemlerin de yer aldığı kapsamh bir rapor verdi. Povvell'ın dosyayı Washington'a "güçlü bir mesajla sunacağını" söylediği öğrenildi. AB'nin genişlemeden sorumlu komiscri Verheugen, 14 Aralık'ta Laaken Zirvesi'nde AB'nin, Türkiye'yi destekleyen bir açıklama yapması yönünde çaba sarf edeceği sözünü verdi. BaşbakanYardımcısı Yılnıaz ile Verheugen, ocakta yeniden bir araya gelccckler. Irakkararı alınmadı Poweiı,iraka operasyon konusunda "şimdilik" bir karar almadıklarını ancak Irak'ın terorizme destek verdiğıni ve kitle imha silahlan üretmesinin kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Powell, Kıbns ve AGSP'deki ilerlemeleri olumlu bulduğunu açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Irak'a operasyon konusunda "şimdilik" bir karar almadıklarını söyleyerek Ankara'da "geçici bir rahatlama" sağladı. Dışişleri Bakanı İsmail Cem de Türkiye'nin Irak sorununun mcvcut BM süreciyle çözümlenmesinden yana olduğunu vurgularken "Hiçbir ülkc, komşu ülkelcrinde sorun yaşandığını görmek istemez" diye konuştu. Türkiye, iki ülke arasındakı ticarı ve ekonomik ilişkilerin "stratejik ortaklık" düzeyine çıkartılması için kapsamlı bir dosyayı da Povvell'a sundu. TürkiyeABD görüşmelerinde Kıbns, AGSP, uluslararası terorizmle mücadele, Kafkasya ve Ankara'yı 30 araçlık konvoyla gezdi # Colin Povvell'ın Ankara ziyareti; 30 araçlık konvoyu, alınan geniş güvenlik önlemleri ve "sarışın bayan koruması" ile de ön plana çıktı. Bayan korumanın, televızyon kanallanndan gelen röportaj önerilerini gen çevırmesi bırçok gazetecide hayal kınklığı yarattı. M 17. Sayfada Orta Asya'daki gelişmeler de ele alındı. 2001'in başında göreve gelen yeni Amerikan yönetiminin Dışişleri Bakanı Povvell, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini dün gerçekleştırdi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit tarafından kabul edilen Powell, Cem ile bıraraya geldi. Cem Türkiye komuta kademesinde olmalı # CemPowell görüşmesinde, Bunn toplantısında alınan kararlar çerçevesınde Kâbil ve civarına yerleştirilecek Barış. Gücii'neTürkiye'nin katılımı da ele alındı. Cem, Banş Gücii'neTürkiye'nin etkin katılımının ve komuta kademesinde yer alınasının büyük önem taşıdığını iletti. • 17. Sayfada Amerikan basınında çıkan spekülatif haberleri anımsatarak ABD'nin resmi pozisyonunu Povvell'a sordular. Povvell, ABD yönetiminin Irak'a operasyon konusunda "şu ana k a d a r " alınan bir karan olmadığını, dolayısıyla Türkiye'den bu yönde bir istemleMArkusıSa. 17,Sü.3'te ve Povvell, görüşmelerin ardından basına ortak açıklamalarda bulundular. Iki ülke heyetleri arasında yapılan kapsamlı görüşmelerde ele alınan bazı konular ve taraflann mesajlan özetle şöyle: Irak'a operasyon: Irak konusu Powell'ın tüm temasları sırasında gündeme geldi. Türk yetkililer, AB'den uımlı mesajlar Yılmaz, Kıbns 'taki üerleme üzerine yeni biryol haritası ve takvim istedi # Denktaş ile Klerides görüşmesinin tutanaklarının Brüksel'e ulaşması, Avrupa Birliği'ni sakinleştirdi. AB uzun süredir beklenen Kıbrıs'ta çözüm için, karşılıklı adım atıldığı inancında. BaşbakanYardımcısı Yılmaz'la bir araya gelen AB'nin genişlemeden sorumlu komıseri Verheugen ilk kez Kıbrıs'ı Türkiye'nin gözüne sokmadı. # Verheugen, Yılmaz'a diğer adaylara tanınan mali olanakların Türkiye'ye de tanınmasını komisyona götüreceği sözünü verdi. Eğer Ankara, Kıbns'ta çözüm için ılımlı yaklaşırsa, üzerine düşeni yaparsa, AB de kendi üzerine düşeni yerine getırecek!.. Türkiye'nin adayhğı için verilen mesajın özeti bu. Karar öncesi Yargıtay 'a ziyaret Ağar'dan Susıırluk lobisi # Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşüien ancak üçte iki oy çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle karar çıknıayan Susurluk davası öncesi Mehmet Ağar'ın Yargıtay'ı ziyaret ederek bazı üyelerle görüştüğii ortaya çıktı. Ağar'ın bakanlığı döneminde müsteşar olan Yargıtay Genel Sekreteri Hakkıoğlu'nu ve bazı Yargıtay üyelerini 30 Kasım'da ziyaret ettiği öğrenildi. • 5. Sayfada YALÇIN DOĞAN'ın yazısı • 9.Sayfada DENKTAŞ'LA KLERİDES YEMEKYEDl Tarihi adıma kadeh kalktı "Resinı bir itiraftır. Hayatın gayesi kendisi olmaktır insanın. Kalkıp başkası olnıaya kalksam ifade eder bu?.. Sanatçı kendini ifadc eder resimlerinde... Geleccğin veya gcçmişin değil kenAvniArbaş'ın ne di rcsmimin peşindeyim ben... Kendime hiç ihanet etmedim." Bu sözleriyle, resimle geçen 60 yıözetini yapanTürk resminin ustalarından Avni Arbaş'ın sanat serüvenini yansıtan dev seröOyılhk lının gi, 6 Aralık 26 Ocak 2002 tarihlcri arasında Iş Sanat Kibele Galerisi'nde sanatseverlere sunu1919 doğumlu Avni Arbaş'ın resimle ilişkisi çocukluk günlcrine, babasının çalışma odaresim serüveni lacak. sında gördüğü suluboyalara vc babasıyla başladığı ilk resim alıştırmalarına kadar uzanıyor. Klerides'in, Denktaş'ın akşam yemeği davetıni kabul ederek dün akşam Lefkoşa'nınTürk kesimine geçmesi de ıkı lider arasındakı yakınlaşmayı pekiştirdi. Klerides, Cumhurbaşkanlığı konutunda KKTC lideriyle birlikte yemek yedi. Yemeğe BM Genel Sekreteri'nin Kıbns Özel Temsilcisi Alvaro de Soto da katıldı. Alvaro de Soto zirvenin sonucunu "Elde edilen en iyi sonuç" şeklinde değerlendirdi. REŞflT AKJUt'm haberl • x. Sayfada DGM tasarısı aynen geçti Komisyonda Sezer tarhşması # Sezer'in iade gerekçesi, milletvekillerı arasında tartışma yarattı. DSPTi İsmail Aydınlı, Sezer'i desteklerken SP'li Fethullah Erbaş "Sezer Meclis'in ıtibannı zedeleme çabası içinde" dedi. ANAP'lı Yaşar Topçu da "ÜGM savcıları da kanuna karşı hile kullanıyor" görüşünü savundu. 1 4 . Sayfada Tasarruf paketinin açıklandığı gün, kurul üyelerine zam karan bakanlann imzasına açıldı GEÇİCİ HÜKÜMETE PEŞTU LİDER Hükümetin çîfte standardı t a m a m IMF'nin istemi üzerine on binlerce emekçiyi zorla kapı önünc koymaya hazırlanan hükümet, tasarruf paketini açıkladığı gün, yüksek ücretleri nedeniyle eleştirilen kurul üyelerine zam kararnamesi hazırladı. Imzaları tamamlanan kararnameyle başta kurul üyeleri olmak üzere TSE, TRT, DİH, Şap Enstitüsü gibi kurumlarda yüksek iicret alanlara zam yapılmasına olanak sağlanıyor. B A N U SftLMMIV6ffi«UTOKTAR'm haiMPİ • 17. Sayfada 1 0 0 b l n e m e k l l i d d i a s i Kahkonen başkanhğındaki IMF heyeti, Devlet Bakanı Tunca Toskay ve Maliye Bakanı Sümer Oral'la görüştü. IMF'nin akşam saatlerinde Hazıne'de yapılan toplantıda "50 yaşın altındakileri de kapsayacak biçimde toplam 100 bin kişınin emckli edilmesini" istediği iddiası Ankara'yı karıştırdı. Bunun üzerine açıklama yapan Hazine, iddiaların doğru olmadığını, emeklılıkle ilgili teknik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. M 17. Sayfada DerVİŞ: YUkan ÇlklS b a s l a d l AB'ye üye ve aday ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlannı ortak toplantısı için bulunduğu Belçika'dan dönen Derviş, ekonomide yukan çıkışın başladığını söyledi. Derviş, ekonomi yönetimindeki eşgüdüm eksikliğinin büyük bir sorun olduğunu da belirtti. Dolann her zaman yükseleceği psikolojisinin kırıldığını da söyleyen Derviş, dış kaynağın gelmesinin gerçekleşmesi ile farklı bir ortama girileceğini vurguladı. • //. Sayfada Afganlardan zorald anlaşma Bonn'da Afgan gruplar arasında süren ve Afganistan yönetiminin belirlenınesi için yapılan görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. Birleşmiş Milletler sözcüsü Ahmed Fevzi kurulacak geçici hükümete Peştıı aşiret lideri Hanıid Karzai'nin başkanlık edeceğini duyuruldu. • 9. Sayfada Galatasaray fırsatı kaçırdı # Şampiyonlar Lıgi'nde mücadele eden Galatasaray, Ispanya'da Barcelona ile 22 berabere kaldı. 20'lık skoru koruyamayan Galatasaray, Capone ve Hakaıı Ünsal'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı. • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Birpanelin ardından S o n d ö n e m T ü f k Ihtiyatlı İyimserlik' Hayırdır inşallah diyenlerin sayısı artıyor. Haksız da sayılmazlar. İki gün arayla önemli olaylara imza attı Türkiye. Pazar günü "olumlu" bulduğu koşullarla Avrupa Ordusu'nu veto etmeyeceğini açıkladı. Salı günü bir araya gelen Denktaş'la Klerides'in yüz yüze görüşmelerı sürdürecekleri açıklandı. lArkasıSa. 17, Sü. l'de öykücülüğünde arayışlar, yönelişler TUYAP 2 0 Istanbul Kitap Fuarı'nda "Son Donem Oykuculuğümuzde Arayışlar ve Yönelişler" adını taşıyan bir panel gerçekleştırıldi Cemıl Kavukçu'nun yonettıği panele Incı Aral, Muge Iplıkçı, Sema Kaygusuz ve Murat Gülsoy katıldılar Hayli ılginç gorüşlerın ortaya konulduğu panelin açılış konuşmasını Cemıl Kavukçu yaptı GUNDEM MUSTAFA BALBAY Buzlaşma! Bugün Cumhuriyet ' l e 4 birlikte... Türkiye'nin Batı'yla ilışkilerinde 2 Aralık Pazar gününden bu yana yaşananları şöyle özetleyebiliriz: Buzlaşmadan uzlaşmaya geçiş! 1 Geçen pazar günü Ankara'da yapılan güvenlik zirvesınde Avrupa Ordusu (AVOR) konusunda son söz söylendi, anlaşma zemininin kapısı açıldı. Türkiye'nin özellıkle 1999'dan bu yana savunduğu pek çok tezden ikısi ön sıraya çıkıyordu: MArkasıSa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog