Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

5 ARALIK 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET + SAYFA oAjDİİil\LJiiJ\ dishabCocumhuriyet.com.tr Savaş uçaklan, Gazze ve Baü Şeria'da Filistin liderine ait karargâhlarafîizeyağdırdı îsrail, Arafafı yok edecek Dış Ilaberler Scrvisi Îsrail helikopterleri ve savaş uçakları, 14 aydır gerçekleştirdikleri en şiddetli saldırılarda Ranıallah'ta Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ı n karargâhı yakınlarına hava akını düzenledi. O sırada binada olan Arafat'ın yaralanmadığı öğrenildi. Savaş uçaklan, Gazze'de Arafat'ın muhafız birliği Cıiiç 17'nin kullandığı bir binayı bombaladı. Îsrail, 26 kişinin ölümüne yol açan intihar saldırısının ardından önceki gün başlattığı "Çığ" opcrasyonu çcrçevesinde dün Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya füzc yağdırdı. Filistinli güvenlik kay naklan Ramallah'ta düzenlenen saldırıda binayı terk etmeyen Arafat'ın yaralanmadığını kaydettiler. Görgü tanıklan, lsraıl helikopterlerinin Arafat'ın karar SAYDAM YALÇIN DOĞAN İki Yıldaki Rüşvet: 413MilyonDolar Büyük ihaleler yok. Sadece günlük ilişkiler çerçevesinde, devletin değişik kurumlarına işi düşen yurttaşların, iki yılda verdiği rüşvetin toplamı: 413 mjlyon 697 bin 146 dolar!.. Türkiye'de rüşvet ve hediyenin yaygınlığını, rüşvetin veren ve alan açısından alışkanlığını sergileyen korkunç bir durum. Devletin desteğinde, sivil toplum örgütlerinin kendi alanlarındaki katkısıyla, TESEV tarafından "Türkiye'de Yolsuzluk" ile ılgili bir araştırma yapılıyor. Araştırma, tüm ayrıntılarıyla geçenlerde kitap olarak yayımlanıyor. Fikret Adaman, Ali Çarkoğlu ve Burhan Şenatalar'ın imzasını taşıyan araştırma, Türkiye'deki rüşvet manzarasını gösteriyor. • Arafat'ın Ramallah'taki karargâhının yakınlanna hava akını düzenlendi. Özel koruma gücünün kullandığı bina bombalandı. Gazze'deki saldırılarda 1 öğrenci öldü, 60 öğrenci yaralandı. gâhı yakınlanna fîize ateşlediğini, ofisi yakınına da 3 top mermisinin isabet ettiğini açıkladılar. îsrail F16'larının, Gazze kentinin mahallelerinden birinde bulunan bir Filistin güvenlik birimi binasını vurduğu bildirildi. Hava akını sırasında bina yakınında bulunan okuldaki çocuklar, çığlıklar atarak korunmaya çalıştılar. Sabah saatlerinde düzenlenen saldında 1 öğrenci öldü, 60 öğrenci yaralandı. Hastane kaynaklan, Îsrail saldırısının başlaması ü/erine okuldan fırlayan 60 kadar çocuğun, civardaki bir karakolu hedef alan fuzelerin patlamasıyla yaralandığıru belirttiler. Ölen öğrencinin 15 yaşında olduğu kaydedildi. 100'üaşkın kişinin yaralandığı saldırılarda bir Filistinli subay da öldü. Filistinli yetkili Saib Erakat, Îsrail' in Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarını "savaşsuçu" olarak nitelendirdi. Erakat, "tsraiTin yaptığı; savaş suçu, devlet terörü" dedi. lişmeler üzerine banş umudunun tamamen yok olduğu endişesini taşıyorlar. lsrailli yetkililer, hedefin Yaser Arafat olmadığını yineleseler de operasyonların amacının, Arafat'ı "aşağılayarak ve güçten düşürerek devrilmesini saglamak ya da Filistin topraklanm terke zorlamak" olduğu giderek netlik kazanıyor. Dün sabaha kadar süren kabine toplantısında Îsrail Başbakanı Ariel Şaron'un "Arafat'uı devrilmesi" önerisinin, başta Dışişleri Bakanı Şünon Perez olmak üzere Işçi Partili bakanlartarafından önlendiği belirtiliyor.Perez ve Şaron arasında şiddetli tartışmalar yaşandı, ancak Şaron bu ifadeyi değiştirmeyince tşçi Partili bakanlar oylamaya katılmayarak toplantıyı terk ettiler. ABD, Arafat sonrasına hanrlanıyor Îsrail basınında yer alan yorumlarda da Şaron'un Arafat'a karşı bir savaş başlattığı vurgulandı. Yediot Ahronot gazetesi yorumunda, "Kabinede Arafat'ın devrilmesi karan alınamadL, ama gidiş açıkça o yönde.." ifadelerini kullandı. Gazete, ABD'nin de Arafat sonrasına hazırlık yaptığını ve bu amaçla Filistinli yetkililerle gizli temaslar yürüttüğünü yazdı. Ote yandan, ABD'li yetkililer, IsrailFilistin krizınin derinleşmesi halinde ABD'nin yeni Ortadoğu Özel Temsilcisi Anthony Zinni'yi görevinin "yüriitülebilirliğinden" endişe duydukları için geri çağırma eğiliminde olduklan belirtiliyor. Rüşvetin dağılımı Araştırmada en çarpıcı tablolardan biri şu: Son İki Yılda Toplam Rüşvet ve Hedive Miktan Devlet Hastaneleri: Mahkemeler/Hukuk Sistemi: Belediye ve Bağlı Kurumlar: Tapu Daireleri: Gümrük: Trafik Dışı Polis: IlkOrta Oğretim: Trafik Polisi: Vergi Daırelerı/Maliyecıler: Toplam: Kaynak: Adı geçen kıtap, s. 75. 73.759.816 Dolar 53.201.312 Dolar 52.634.446 Dolar 49.365.294 Dolar 45.802.056 Dolar 44.301.746 Dolar 40.698.037 Dolar 31.654.953 Dolar 22.274.486 Dolar 413.697.146 Dolar Hükünıct kanşıyor Arafat'ın etrafındaki çembergiderek daralırken bu politikaya karşı çıkan tşçi Partisi koalisyondan aynlma tehdidinde bulundu. Başbakan Ariel Şaron'u "yeni bir savaş" başlatmakla suçlayan sol çevreler, ge D Cüç 17de listede ÜNYADAN TEPKİ, ABD 'DENDESTEK tsrail, uçakve helikopterleri Gazze'deki Arafat'ın korunmasından sorumlu olan Güçl7 karargâhını bombaladı (Fotoğraf: REUTERS) Ankara, müttefiki Tel Aviv'e sert çıkü ANKARA (Cumhuriyct Bürosu) lsrail'i, Filistin'e karşı saldmlarını durdurmaya ikna edemeyen Türkiye, çatışmalann bölgeye yayılmasından kaygı duyuyor. Başbakan Bülent Eccvit, dün Îsrail Başbakanı Ariel Şaron ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından "Umutsuz bir durunı var" dedi. lsrail'i eleştiren Ecevit, "tsrail keııdi halkııu koruyacaktır ama FUistinlilerin dc yaşama haklannı gözetmek zorunda" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de tarafları serinkanlı hareket etmeye çağırdı. Sezer Ürdün Kralı Muhammed ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Ecevit, önceki akşam görüştüğü Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ardından dün sabah Şaron'u arayarak, olaylann tırmandırılmamasım istedi. Hcevit, daha sonra Arafat'ı yeniden aradı. Ecevit, Şaron ile de dün sabah görüşerek, şiddetin karşılıklı tırmandınlmasının tüm bölgeyi olumsuz etkileyeceğini iletti. Ecevit, şunları kaydetti; "Şaron, Filistin otoritesineve topraklanna çok ileri ölçfide haksız yaporunlar uygulama eğUimi ve kararubğı içinde görünüyor. FUisünlilerie Arafat'a baskılar arnyor. İsrail ile Filistin arasında bir ıızlaşı bütün Ortadoğu bakımından çok önenıli. Dıırıım fiili hir savaşa dönüşürse, boigemk için Afganistan'dan bile daha tetılikeli bir durunı ortaya çıkabilir." Israil'in Filistin'e yönelik misillemesine ABD dışındaki pek çok ülkeden tepki yağıyor. Dün tsrail Dışişleri Bakanı Şünon Peresilegörüşen ABD Dışişleri Bakanı Colin Pımell, "İsrail ve Filistiıılileı için yarın ve yarından sonrası da olacak" dedi. Powell, îsrail'in Filistin'e yönelik saldmlarını kınamazken, Şaron'un, inandığı şekilde, halkını ve ülkesini savunma yoluna gittiğini belirtti. Powell,"Arafat, intihar saldınlannın önünü kesmek için elinden gelcııin daha fazlasuu yapmalT dedi. BM Genel Kurulu'nun dünkü yıllık toplantısında, israil'in Filistinlilere yönelik siyaseti şiddetle eleştirilirken, Ortadoğu konusundaki 4 karar da kabul edildi. Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, tsrail'i Arafat'ı bertaraf etmeye çahşmakla suçladı. Ariel Şaron Arafat'ı terörist ilan etti Dış Haberler Servisi lsrail kabınesı dün Filistin özerk Yönetimi'ni "terorizmi destekleyen örgüt" ilan ederek Filistin'e yönelik askeri operasyonlann hızlandınlacağını bildirdi. Kabine toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın lideri olduğu El Fetih hareketi ve Arafat'ın korunmasından sorumlu muhafız alayı Güç 17 de "terörist gruplar" olarak ilan edildi ve bu çerçevede gerekenın yapılacağı ifade edildi. Filistin'in "terör destekleyicisi" ilan edilmesi, intihar saldırılanna daha sert misilleme yapılmasının önünü açmak ve ABD'nin Afganistan harekâtı gibi Filistin'e de fsraıl'in aynı karşılığı vereceği şeklinde yorumlandı. Açıklamada, "Son intihar saldınlan, Filistin y önetiminin militanlan tutuklamakta başansız olması yüzünden gerçekleşmiştir ve artık Filistin terörüne karşı daha geniş kapsamh önlcmlcr aluunası gerekmektedir" denildi. Açıklamada, Filistin liderliği "terörüssüniTyok edene kadar Filistin'e karşı sert askeri, siyasi ve ekonomik önlemler alınacağı bildirildi. Arafat Şaron'u, Filistin'e saldırarak, teröre karşı başlattığı mücadeleyi engellemeye çahşmakla suçladı. Arafat, "Başanlı olmamı istemeyen Şaron kenüerimize saldınyorvebanşı istemiyor" dedi. Rüşvet ya da nazik deyimle, hediye vermeden iş yapmak mümkün değil. Ustelik, en acısı, en vahimi, vahimin vahimi, bu rüşvet çarkına mahkemeler de dahil!.. Mahkemeler ve rüşvet!.. Çürümüşlüğün son aşaması!.. Rüşvet en çok nerede? Araştırmanın bir başka bölümünde rüşvetin dağılımı yer alıyor. Yani, en fazla nerede rüşvet var?.. Buna göre: Trafik polisi yüzde 23, gümrük yüzde 20, trafik dışı polis yüzde 13, ilkorta öğretim yüzde 12, tapu daireleri yüzde 11, devlet hastaneleri yüzde 7, mahkemeler yüzde 7, belediyeler yüzde 6, vergi daireleri yüzde 6. (A.g.k., s.69). Bu sonuçlara, halkla birebiryapılan anketlerin değerlendihlmesiyle varıhyor. Tozlu raflar Kimileri rüşvet veriyor, belki sadece bir bölümünü söylüyor, kimileri verdiğini saklıyor. Ancak, toplumun büyük kesimi, rüşvetsiz iş yapılamayacağına inanıyor. Büyük bir güven kaybı. Ayrıca, kamu hizmetlerinden memnun değil. Bununla birlikte, rüşvetin önlenmesiyle ilgili sağduyulu yaklaşımlar, araştırmanın belki en umut veren yönü. Halk, rüşvetin önüne geçilebileceğine inanıyor. Nasıl?.. Siyasi müdahalenin önlenmesi, devlet denetiminin arttırılması, halkın hesap sorabileceği düzenlemelere gidilmesi, kaynak ve hizmet kapasitesinin arttırılması gibi. İki yılda 413 milyon doları aşan rüşvet!.. Sadece günlük işler için ve bu alt sınır. Devletin de desteklediği bu araştırma ortada. lyi de, bununla ilgili kim, ne yapıyor?.. Ne yapacak?.. Herhalde araştırma tozlu raflara!.. Email: ydoganfacumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 90 98 HÜKÜMET KURULUYOR 2 BİN AŞİRETSAVAŞÇ1SI KATILIYOR Afganlar Bonn yda anlaşmaya vardı Dış Haberler Servisi Almanya'nm Bonn kentinde süren Afganistan Konferansı'na katılan Afgan gruplann, Taleban sonrası kurulacak geçici yönetim konusunda BM tarafından sunulan belge üzerinde anlaşmaya vardıkları bildirildi. BM sözcüsü, yeni hükümet için anlaşmanın bugün imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Anlaşmaya varılan BM belgesinin, Afganistan'ın geleneksel meclisi "LoyaCirga" kurulana kadar geçecek 6 ay içinde, ülkenin yeniden inşasını başlatacak geçici hükümet konusunda hazırlanmış bir taslak metin olduğu belirtildi. Kuzey tttifakı Dışişleri Bakanı AbduUah Abdullah, 29 üyeden oluşacak hükümette nüfusun yüzde 38'ini oluşturan Peştulardan da 11 üye bulunacağını belirtti. Yeni yönetimde I başkan, 5 başkan yardımcısı ve 23 bakan olacağını kaydeden Abdullah, başkan yardımcılarından birinin de kadın olacağını ekledi. Tora Bora 'ya ağır taarruz başlatıldı Dış Haberler Servisi Usanıe bin Ladin'in bulunduğuna inanılan ve kendisine destek veren yüzlerce savaşçının sıkıştınldığı Afganistan'ın doğusundaki Tora Bora bölgesine bir taarruz başlatıldı. Celalabad polis müdürü, Taliban karşıtı bin kadar savaşçının Tora Bora bölgesine doğru saldınya geçtiklerini bildirdi. Afganistan'da çeşitli aşiretlerden 2 bin kadar savaşçının ülkenin doğusunda, Usame Bin Ladin'in saklandığı ileri sürülen dağlık Tora Bora bölgesindeki Taliban güçlerine karşı harekata başlamak üzere bekledikleri belirtilmişti. öte yandan, Amerikan Savunma Bakanhğı Pentagon, Afganistan'da şimdiye kadar 1300 denız piyadesi ile 300'e yakın hafifpiyade askerinin konuşlandınldığını açıkladı. Bu arada, El Kaide örgütünün ikinci adamı Ayman El Zevahiri ABD bombardımanı sırasında u yaralanırken Bin Ladin'in kasası" Ali Mahmud da öldü. • VVASH1NG1ON (AA) ABD ordusu, iki kez ertelenen füze denemesini başanyla gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Balistik Füze Savunma Organizasyonu, kıtalar arası balistik fîize hedefinin planlı durdumlmasının dahil olduğu denemenın başarıyla tamamlandığını bıldirir" denildi. ABD'den füze denemesi Bin Ladin'in nükleer silahları • WASHINGTON (AA) VVashington Post gazetesi, Usame bin Ladin'in, nükleer silah geliştirmesinin çok yakın olabileceğini yazdı. Gazetenin dünkü haberinde, El Kaidc örgütünün "kırli bomba" geliştirmeye çok yakın olabileceği korkusunun, ABD'nin olası saldınlarla ilgili yeni bir uyarı yayımlamasmda etkili olduğu kaydedildi. Sakalsızların kulağını kestiler • İSLAMABAD (AA) Afganistan'da kimliği belirsiz kişiler, sakal tıraşı olan 6 kişinin kulak ve burunlannı kestiler. Afgan Islam Ajansı'nm (AIP) haberine göre, Celalabad yolu üzerinde önceki gün taşıtları durduran silahlı adamlar, sakalsız kişileri arabalardan indirdiler ve burun ve kulaklarını doğradılar. UŞAK1. ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas: 2000/738 Davacılar Hüseyin Yap ve Ali Kemeç ile davalılar Niyazı Yüksel, Mehmet Künek ve Ali Kiiııek arasındaki meııfi tespit, senet iptali davasında davalılar Mehmet ve Ali Künek'ın bıldırilen adresine çıkarılan tebligat yapılamayarak gerı lade olunmuş, Uşak Cumhuriyct Başsavcılığı'nca yapılan araştırmada ise davalılar Mehmet ve Ali Künek'in tebligata sarih adresi tespit edilemedığınden ilanen tebligat yapılınasına karar verilerek yargılaınanın bırakıldığı 21.12.2001 günü saat 09'dakı duruşmaya davalılar Mehmet vc Ali Künek'in bizzat gelmesi veya kendisini bir vekılle temsil ettırmcsi aksi halde yargılamanın gıyabında yapılıp bitirileceği hususu ve dava davalıları Mehmet Künek ve Ali Künck'e ilanen teblığ olunur. Basın: 74525 ZEYTİNBURNU 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKtMLİĞİ'NDEN HsasNo: 2001/158 Karar No: 2001/715 Davacı Olga Genç tarafından, davalı Ferlıat Genç aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılamas>ı sunuııda. Mahkememi^ce verilen 11./ 10.2001 gün, 2001/158 Fisas, 2001/715 Karar sayılı kurarla Tunceli ili, Pülümür ilçesi, Altunhüseyin Mahallesı, cılt 6, hane 48'de nüfusa kayıtlı Sergiıı ve 1 Judmila'dan 1976 dogumlu Olga Uenç ile, Dursun ve Nigar'dan 1977 doğumlu Ferhat Genç'in boşanmalanna, 10.000.000. TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verılmesine karar verilmiijtir. Kararın, adresi meçhul olan davalı Ferhat Genc'e teblig tarihinden itibaren yasal süresi içinde temyiz yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği karar tebliğı ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 74536 DosyaNo: 2001/202 F.sas Davacı Bolvadin Taşlıdere köyündcn Bayram Cınar'ın, davalı C'enıal ve Emine kı/.ı 02.02.1965 doğumlu Bizar (,'elık (Doğanay) aleyhine mahkememizde ikame cylcdiği vL'layetin nez'i davasında davalının adresine çıkarılan davetıyelerin bıla tebliğ gelmesi, adresinin saptanamama.sı ncdenıyle duruşına giinü ve dava dılekçesi sıırelinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı, davalı Bbar Çelik'in eşi Mustaf'a ile evliliğınden olma 1990 doğumlu Bınnaz Çelik'i babasının ölümünden sonra terk ederek gittiğini, Binna/'ın perişan olup ortada kaldığını, Binnaz'a 5 yıldır kendisinin baktığını, yanına aldığını, kendisini babası bildigini, babasının ölmesi nedeniyle davalı annede olan velayetin kaldırılarak kendisine verilmesini talep etmış, davalı Konuş Köyü KMFVI7 KUTAHYA adrcsindc oturur Bolvadin Taşlıdere köyü nüfusuna kayıtlı Bizar Çelik (Doğanay)'ın mahkememizde 20.02.2002 günü saat 12'deki duruşmaya bızzat veya bir vekille katılması, gelmediği veya vckille temsil olunmadığı takdirde duruşmanın yokluğunda yapılarak mevcut duruma göre karar verileceği davalı Bizar Ç.elik'e ilanen tebliğ olunur. 23.11.2001. Basın: 72X09 BOLVADİN ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞt'NDEN MALATYA ASLİYE 2. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2001/303 Karar No: 2001/554 Davacı Fatma Kayhan tarafından davalı Hüseyin Kayhan aleyhine açmış, olduğu boşanma davasmın yapılan açık yargılaması sonunda; Açılan davanın kabulü ile, Malatya ili, Arfuvan ilçesi Karababa köyü cilt no: 24 ve hane no: 17'de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Adıle'den olma 1952 doğumlu davacı Fatma Kayhan ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Ali ve Beyaz'dan olma 1950 doğumlu davalı Hüseyin Kayhan'ın evlilik birliğınin temelınden sarsılmış olması ncdenıyle boşanmalanna, reşit olmayan müşterek çocuklardan 1985 doğumlu Tıırgut ile 1986 doğumlu Gülş>en Kayhan'ın velayetlerinin davacı annelerine verilmesine, harç pe^in alındığından, yeniden alınmamasına, 47.204.000. 1 L. yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verildiği, davalının adresi meçhul olması nedeniyle yukarıda özeti yazıh mahkememizin 13.11.2001 tarıh ve 2001/303 lisas, 2001/554 Karar sayılı kararının gazetede ilan yoluyla davalıya tebliğine karar verilmiştir. Davalının işbu karan ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 günlük süre zarfında temyiz edebileceğı aksi takdirde kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ve karann kesınleştırileceği ilan olunur. 20.11.2001 Basın: 74324 Lsas No: 2001 /06 Karar No 2001/12 Kütahya ili Simav ilçesi Karapınar köyü nüf. kay cilt no: 46 hane no: 56 llasan vc Ay$e oğlu 1974 d.lıı Nacip Kmlkaya'nın (,'ukurca Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememi/e açmış olduğu isim tashıhı davasının yapılan durıışması sonunda mahkememizin 06.08.2001 tarth 2001/06 Ks. 2001/12 Karar sayılı ilamı ile "Nacip" olan ısminin "Necip" olarak değistirilmesine, karar verilmiştir. İsim değişikliğindcn zarar görenlerin, isim değişikliğini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ıçerisinde mahkenıemize müracaatta bulunmaları ilan olunur. 20.11.2001 Basın: 74316 ÇUKURCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN ÖZETİDİR DtKİLj ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2001/25 Karar No: 2001/114 Davacı Bağkur Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Mehmet Neğiş vc Davut Dinç aleyhine mahkememize açılan alacak davasında davacı vekilinın temyiz talebi neticesinde Yargıtay 10. llııkuk Dairesi'nın 17.09.2001 tarıhlı kararı ile temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir davalı Davut Dinç'e ilanen tebliğ olunur. Basm: 74510 Marmara Oniversitesi Öğrenci Kımlığımı ve Pasaporlımıu Kaybettim. llükümsüzdür. DENİ7. KESİK 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog