Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 ARALIK 2001 ÇARŞAMBA 8 D U N Y A V E T U R K I Y E distab@cumhuriyet.com.tr Kıbns'ta yüzler güldü karşüıkiı saygı ve güven iklimi yaranlmasıiçinadınuaratsın." Denktaş, 15 Ocak'ta başlayacak yüz yüze görüşmclerin kısa aralıklarla bir sonuç alınıncaya kadar süreceğinı, ancak bu sürecin 1 yılı almayacağını belirtti. Denktaş Cumhuriyet'in, "Buyenisüreçte AB parametreleri geri mi kahyor" sorusuna şu yanıtı verdi: "EskiBMGenel Sekreteri Butros Gali, o zamanki Rum lider Vasiliu'nun direnişi nedeniyle AB'yi harekcte geçirdi Türkiye'nüı AB've girmek istemesi denge yaratacak sandılar. Bunun sökmediğini görünce zorlama yoluna gitriler.'" Gözlemcıler, Türk tarafının işi sonuna kadar götürüp sonra da yeniden yüz yüze görüşmeler yolunu yeğlemesinin bu kcz sonuç vereceği görüşündeler. Klerides'in de AB sürecine rağmen kısmen zor durumda olduğuna işaret eden gözlemciler, görüşmelerde De Soto'nun da hazır bulunınası ve sonuç bildirisini okumasını da "BM şcmsiyesininyeniden hayata geçtiğT biçiminde yorunıladılar. Genelde, KKTC'de çözüm için umutlann yeniden canlandığı gözleniyor. Konuştuğumuz kişiler, bu kez Denktaş'la Klerides'in kararlı göründüklerini ve bu süreçtcn olumlu bir sonuç beklediklerini söylüyorlar. Türk ve Rum gazetecilerle birlikte çok sayıda yabancı basın mensubunun da izlediği zirveyi, bazı Türk kanallan ve Bayrak Televizyonu sık sıkcanlı bağlantı yaparak izleyicilere duyurmaya çalıştı. Rum Radyosu RIK de canlı yayın yaparak gelişmeleri anında duyurdu. MERHABA NECATt DOĞRU Salkım... Salkım... TRT'leme • •• Kapı komşulan Denktaş 'la Klerides dün yaptıkları tarihi görüşmede, 15 Ocak'tan itibaren resmi yüz yüze müzakereleri yeniden başlatmaya karar verdiler LEYLA TAVŞANOĞLU REŞAT AKAR LEFKOŞA Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile üüney Kıbns Rum Yönetimi (GKRY) lideri Glafkos Klerides ın, dün 4 yıllık aradan sonra yaptıkları tarihi görüşmede, yüz yüze resmi müzakereleri 15 Ocak'ta yeniden başlatma kararı almalan çözüm umutlannı arttırdı. Birle^miij Milletler(BM)Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbns Özel Temsilcisi Yardımcısı Zbignievv Wlosowicz'in ara bölgedeki konutunda buluşan iki lıder, 15 Ocak'tan itibaren BM Kıbns özel Temsilcisi AlvarodeSoto'nun gözetiminde yeniden buluşmaya ve özlü görüşmeleri başlatmaya karar verdi. Dün saat 10.05 'te başlayan ve 11.10'da tamamlanan görüşme sonrasında, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbns Özel Temsilcisi Alvaro de Soto, bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında bekleyen gazetecilere açıklama metnini okudu. De Soto, iki liderin Ocak 2002'de BM gözetiminde Kıbns'ta doğrudan görüşmelere başlama konusunda anlaştığını söyledi. Annan'ın, iyi niyet misyonu çerçevesinde iki lideri görüşme masasına davet ettiğini vurgulayan De Soto, bütün konuların görüşme masasında olacağını, ancak konulardan hiçbirinin bütünsel bir anlaşma sağlanmadan kabul edilmiş sayılamayacağını ve müzakere masasında herhangi bir önkoşulun da bulunmayacağını açıkladı. Mönüde imambayüdı Rauf Denktaş'ın yemek davetini kabul ederek yarın akşanı KKTCye gcçecek olan Rum YönerJnıi lideri Glafkos Klerides, 26 yıl aradan sonra ilk kez Kıbns Türk topraklaruıa ayak basacak. Denktaş'ın yannakşam saat 20.00 'de konutunda Klerides'e vereceği yenıekte, imambayıldı ikram edilecek. Mönüde, Klerides'in çok sevdiği ekmek kadayıfı da bulunuyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre iki taraftan 7 Idşinin katılacağı yemeğin mönüsünü, imambayıldı, logos balık ızgara, salata, ekmek kadayıfı ve Türk kahvesi oluşturuyor.(Fotoğraf: AP) Denktaş: Sonuç iyi oldu Daha sonra, Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda gazetecilere brifing veren Denktaş, şunlan söyledi: "AB ülkelerinin Türkiye'nin blöf yapnğını ve Kıbns Türklerinin haklanndan vazgeçecekleri hesabı yaptıklanıu görünce epey düşündükten sonra Klerides 1e görüşme karan aklım. Kkrides'in Kıbns'ı ve halkını sevdiğini, Yunanistan'ı yeni maceralara sürüklemekistemediğini de biHyordum. Karanmıbu nedenle verdinı ve sonuç iyi oldu." Klerides'e bir buçuk sayfalık bir konuşma metni sunan Denktaş'ın görüşleri özetle şöyle: "Ylzyonumuzeşitstatülü ve eşit egemenlik hakkına sahip iki ortak dcvlct temeline dayalı yeni bir ortakuk altında, iki halkın uyum ve işbirliği içinde yaşadığı banş içinde bir Kıbns'ür. Yeni ortaklık uluslararası alanda tek bir Idşilik halinde olacakür. Biz, bu vizyona ulaşılabileceğine inanıyoruz. Kıbns'a çözüm izin harcanan çabalar sadece karşüıkiı güven ortanu içinde istenen sonuçlan verir. Bu çözüme iki tarafın olumlu ilişkileri karşdıkh güven yoluyla ulaşılabilir. Bu anlayışla, iki eşbaşkanlı ikili bir komite oluşturulmasım öneriyorum. Bu komite Kıbns sorununun bütün önemli konulannı ele alsın. ECEVIT: KLERİDESDENKTAŞ BULUŞMASI, BAŞLI BAŞINA BİR MESAJ Ankara da Atina da memnun ANKARA/ATtNA (Cumhuriyet) Başbakan BülentEcevit, KKTC Çumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Güney Kıbns Rum Yönetimi (GKRY) lideri Glafkos Klerides arasındaki görüşmenin "yenidenbirdiyalogkurmabaşlangKi" olması açısından sevindirici olduğunu vurguladı. Ecevit, KleridesDenktaş buluşmasını "başh başına bir mesaj" olarak niteledi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezcr de "Uımıyorum ve bekUyorum ki bu görüşmeler soııucunda her iki toplumun, hak cşjtliğine dayah yeni bir ortaklık anlayışı içinde kabcı bir banşın tenıelleri atılır" dedi. Kıbns'ta iki liderin buluşmasınınarduıdan Denktaş ile bir telefon görüşmesi yapan Ecevit, Başbakanlık merkez binasının çüaşında gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Ecevit, "Uzun bir aradan sonra ilk defa kapı komşusu olan iki lider, binlerce kilometre ötelerde birbirlerinden saklanarak, birbirlerindeıı gizlenerek değil, kendi ıneınleketlerinde iki komşu olarak yüz yüze bir araya geüyorlar. Bu, sevindirici bir geHşme" dedi. Şu anda somut bir sonuç olmadığını da vurgulayan Ecevit, "Sonuç ne olıır, belli olmaz. Anıa bu şcIdlde sağlanacak bir diyaloğun bazı kapılan açnıa olasıtağı vardır. Sonuçlann olumlu olmasını diliyorum" dedi. İki liderin başka ülkclerin ve kuruluşlann vesayeti, gölgesi ya da güdümü altında değil, kendi iradelcri ile bir araya geldiklerini söyleyen Ecevit, u Kıbns'ta iki ayn devlet ve iki aynmillel vartığı kabul edüdiği vakit,Kıbns'ta iki tarafı tarnıin edici bir çözüm kolayukla uygulanabilir" dıye konuştu. Ecevit, bir soru üzerine "Telefonla görüştüm. Daha aynnülara girmediler. Bildiğiniz gibi en somut kararlan, ocak ayıortasında yeniden Lefkoşa'da bir araya gelmeleri. Orada herhalde birtakım somut gündem nıaddelerine girecekler" dedi. Sezer de görüşmeleri olumlu ve ileri biradım olarak değerlendirirken bunun ocak ayında da devam etmesüıin sevindirici olduğunu söyledi. Sezer "Umııyorum ve beküyorum ki bu görüşmeler sonucunda her iki toplumun, hak eşitiigine dayah yeni bir ortakhk anlayışı içinde kahcı bir banşın temelleri aühr" diye konuştu. 'Hemen çözüm beklemeyhV Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis, Kıbns'ta iki liderin buluşmasını olumlu bir gelişme olarak niteledi. Konuyla ilgıli olarak gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Simitis, "Kıbns'ta çözüm için çok çalışmak gerekiyor. Kimse bu görüşme sonrasında hemen çözüm beklentisine girmemelT dedi AGSP'de çözüm ve Kıbns'ta olumlu hava, TürkiyeAB ilişkilerine de yansıyacak Türkiye, Laeken'e rahat gidecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Avrupa Güvenlik ve Savıuıma Politikası'ndaki (AGSP) vetosunu kaldırması ve Kıbns sorununda çözüm için olumlu bir ortamın yaratılması, TürkiyeAB ilişkilerine de olumlu yansıyacak. Dönem başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakan Yarduncısı Annemie Nyets, "Türkiye'nin adayhk statüsünü daha Ust düzeye çıkarmayı önerebiliriz" dedi. Başbakan Bülent Ecevit, 1415 Arahk'ta yapılacak Laeken zirvesine • Bclçika döncm başkanlığı zirvesi öncesinde, Brükscl'den 'Türkiye'nin adayhk statüsünü bir üst düzeye çıkartabiliriz' açıklaması geldi. daha rahat katılacak. TürkiyeAB ilişkilerinde sorun yaratan AGSP ve Kıbns'ta olumlu gelişmeler yaşanması, Belçika dönem başkanlığı zirvesi öncesinde taraflarda karşılıklı bir memnuniyet yarattı. Zirve öncesi ilişkiler hakkında görüşmelerde bulunmak için Ankara'ya gelen ve önce Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, sonra da Dışişleri Bakanı İsmail Cem'le göriişen Nyets, gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Nyets, AGSP kararı için C'em'i kutladığını belirterek "Bıınu önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Diger AB Konseyi üyelerine, Türkiye'nin adayhk statüsünü daha üst düzeye çıkarmayı önerebiliriz" dedi. Bakan yardımcısının "daha üst düzeye çıkarma" sözü, Türkiye ile tarama sürecinin başlatılması, ardından tam üyelik müzakerelerine geçiş olarak değerlendiriliyor. 4 Perspektif olumlu' ABD VE ÎNGtLTERE YUNANÎSTAN'A BASKIYI ARTTIRIYOR AGSP de gözler Brüksel 'e çevrildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'nin, ABD ve İngütere ile yaptığı müzakerelerden sonra AGSP ile ilgili metni kabul etmesüıin ardından gözler Brüksel'e çevrildi. Yunanistan'ın, Kıbns ve Ege'nin AGSP'nin müdahale alanı dışında bırakılmasına karşı çıkması durumunda, Türkiye ile sağlanan uzlaşmanın suya düşmesi olasılığı da bulunuyor. Başbakan Bülent Ecevit, Yunanistan'ın kabul etmemesi durumunda uluslararası platformda "yalnız" kalabileceğini söyledi. AB'nin 2003 yılında yaşama geçirmeyi planladığı acil müdahale gücünün operasyonel olarak ilan edilmesi için gözler Atina ve Brüksel'e çevrildi. Türkiye'nin olmazsa olmaz koşul olarak gördüğü Kıbns ve Ege'nin AGSP dışında tutulması, Atina'yı memnun etmeyen bir gelişme. AB 'nin Türkiye ile vardığı mutabakaü onaylaması için üyelerin oybirliği karannı gereksinimi bulunuyor. Bunun sağlanması için ABD ve lngiltere'nin Yunanistan üzerindeki baskıyı artu'dıklan kaydediliyor. Başbakan Ecevit, dün gazetecilerin sorulan üzerine Yunanistan mutabakata karşı çıkması durumunda yalnız kalabileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de Türkiye'nin güvcnliğiylc ilgili konularda politika değişikliğine gitmesinin olanaklı olmadığını yineledi. Eğer AB, AGSP'de vanlan noktayı bugün ya da yarın onaylarsa, NATO Konseyi 67 Aralık toplantısında mutabakatı sonuç bildirgesine yansıtacak. liğer AB, bunu 10 Aralık'taki genel işler konseyine sarkıtırsa ve onay çıkarsa, 1415 Aralık'taki Laeken Zirvesi'nde AGSP operasyonel olarak ilan edilecek. Nyets, Türkiye'nin Avrupa'nın geleceğine ilişkin konvansiyona da katılımı konusunda kesin karar verilmediğini, ancak bunun gerçekleşmesinden umutlu olduğunu bildirdi. Belçikalı bakan, Yunanistan'ın AGSP tavnyla ilgili bir soru ü/erinc, "Bazı temaslar oldu. Ancak AB'nin bu konudaki tavn, gekcek pazartesi günü yapılacak genel işler konseyinde netlik kazanacak. Anladığım kadanyla perspektif olumlu" dedi. Yedirmem beynimi bunlara! Yeşilçam'ın da geçmişinde... "Salkım Hanım'ın Taneleri" adlı Böylesine; getir senaryoyu, oyunTRT filmi etrafında yapılan tartış cu isimlerini, al nakit parayı, ayni malara bakın. desteği diye formüle edilen "ön saSalkım salkım dökülmekteler. tış modeli" ile yapılmış hiçbir film yok. Bir yığın yalan dolan. Bu ayrıcalık ilk kez Salkım Hanım'a tanınmış, dolayısıyla bu film TRT'nin Gerçeği saklama. malı. Bu filmin bütün gösterim hakHedef saptırma... larının TRT'ye ait olması gerekir. • •• Yılmaz Karakoyunlu: Siyasal Fakat Yücel Yener... mezunu. Devlet tecrübesi var. "özel TVgösterecek" diyor. DPT'de görev almış. ABD'de üniverHangi özel TV? site üstü eğitim görmüş. özel sekNasıl gösterir? tör tecrübesine de sahip. KastelTRT onu özel TV kanalına kaça li'nin koordinatörü olmuş, sattı? Nakdi ve ayni olarak bu film Hem romancı! TRT'nin kasasından, yani halkın paYakın tarihimizin puslu kalmış kö rasından ne kadar aldı götürdü? Ve Genel Müdür, adını bile açıklamaşelerini netleştirmeye soyunmuş. dığı özel TV kanalına bu filmin gösIddialı romanlar yazıyor. terim hakkını kaça sattı? Hem de şair! Rubailer döktürüyor. Bunlar topluma anlatılmıyor. Hem de bakan! Ülkenin koca bürokratı... Kendisini yeni bir milletvekili tipi Bağlı olduğu bakanla birlikte koolarak göstermeyi başarıyor. Şu an nuyu toplumun kör tarafına getirip da halkın çok yüksek vergiler, büyük geçiştirmeye çalışıyor. zamlar, en aza indirilmiş gelirler altınYücel Yener de... da ezilerek büyük özveri ile katlanSalkım salkım dökülüyor... dığı "Ekonomiyi Güçlendirme Prog• •• ramı "nın önemli ayağı olan özelleşTomris Girltlioğlu: Filmin kadın tirmeden sorumlu devlet bakanı. yönetmeni. 10 yıldan daha fazla Hem de oyun yazarı! TRT'nin kadrolu, maaşlı, ikramiyeli, harcırahlı yönetmeni. Tarihi gerHem toplumun ışığı! Halkın temiz bılgılerle aydınlatıl çekleri açıklama iddiası olan bir romasının aracı olan TRT'den sorum manı senaryolaştırıp filme çekme sorumluluğuna soyunuyor. lu devlet bakanı. Hem de hatip! Herkes ondan umutlu! Yüksek konuşma kabiliyeti ile parHerkes ona yardımcı! tisinin bütçe görüşmeleri sözcülüBu filmin, hem de devlet kurumu ğünü yapıyor. olan TRT'nin parasıyla çekildiğini biliyor. Hatta projenin oluşmasında • •• aktif katkısı da var deniliyor. Hem de liberal aydın! Fakat yazdığı romanda ileri sürProjeyi hazırlayan o... meye çalıştığı tezleri savunmuyor, Fakat filmini savunamıyor. savunamıyor. Kalkıp "Yerli burjuva Filmin sanatsal namusuna sahip yaratmak için zengin Musevileri Aş çıkmıyor. Dört kez basın toplantısı kale 'ye sürdüler. Mallarını ucuz ucuz yapıyor, dördünde de Bakan Karakapattılar. Ben de bu gerçeği ro koyunlu için ve Genel Müdür Yücel manlaştırdım" diyemiyor. Yener için övgü dolu sözler söylüAydın geçiniyor... yor. Onları neredeyse "heykeli dikilecek 100 Türk büyüğü içine yerTavrında aydın kırıntısı yok... Tarihçi geçiniyor, tarihçi bilimselli leştirilecek" insanlar olarak tarif ediği yok. Romanında, gelinine tecavüz yor. "Romanın kahramanı, inançlı Yaeden paşanın Hamidiye Alayı'ndan hudi kızı Nora, Balıklı Rum Hastabirsubay, yani Türk kökenli değil Kürt nesi'nde ölüyor." Romanda böyle kökenli olduğunu söyleyecek kadar yazılı. Fakat filmin senaryosunda kendini kaybediyor. Kendini eleştiri "Ermeni kilisesinde cenaze töreni den kurtarmak için bir sanatçıya ya yapılıyor. Niçin?" sorusuna Tomris kışmayacak, bir liberal aydına uy Giritlioğlu da "Musevi cemaati simayacak şekilde Kürt vatandaşları nagogların birinde çekim yapma izni vermediği için..." diye cevap venı aşağılıyor. riyor. Türk Musevi Cemaati HahamYılmaz Karakoyunlu... başı ise "Bizden izin istemediler" diSalkım salkım dökülüyor... ye açıklama yaptı. • •• Yücel Yener: TRT Genel MüdüGiritlioğlu da... rü... Ülkenin en yüksek bürokratSalkım salkım dökülüyor... larından biri... 6 bin kişinin çalıştığı, • •• bütçesi bakanlık büyüklüğünde bir Etyen Mahçupyan: Türkiye'nin kurumun sorumlu kişisi. TRT, halkbozuk düzenine, eski devlet yapıtan toplanan vergilerle yaşayan bir sına, Mustafa Kemal'e, onun Cumkurum. Devletin malı. Salkım Hahuriyet projesinin bazı değerlerine nım'ın Taneleri romanının senaryobaşkaldıran cesur aydın tipi... laştırılarak filme çekilmesinde maliLiberal demokrat... yetin büyük bölümü TRT'den çıktı. Çok doğrucu... TRT'nin genel müdürü... Doğrularadınaköktendinci, KürtKurumun filmini savunamıyor. TRT'nin bağlı olduğu Bakan Ka çü düşüncelerin serbestçe açıkrakoyunlu ile basın toplantısına lanmasını bile savunmaktan çekinkatıldı, konuya ışık tutacak tek ke miyor. Ancak "Nereden çıktı bu Ermeni kilisesi" eleştirisine karşı yalime söylemedi. lana sanlıyor. Yahudi cemaati izin verBakan konuşuyor... medi, diyor. Ermeni zulmüne gönYücel Yener baş sallıyor. derme yapıyor. Ama "Evet, ben böyKonuştuğu zaman da halkı alda le düşündüm" deme aydın yürektacak saptırmalara giriyor, "Salkım liliğini gösteremiyor. Hanım'ın Taneleri filminegösterim Etyen Mahçupyan da... belgesini (sansürden geçme) KülSalkım salkım dökülüyor... tür Bakanlığı verdi..." diyor. Ahmet Çakar: Genç MHP milletYani film özürlü olabilir. vekili... Türk milliyetçiliğine gönül Ama sorumlu ben değilim. Yeşilçam'da 8 film yapımcısı şir koymuş tipi oynuyor. Fakat romanı ketin sahipleri, genel müdürleri ile okumadan, filmi görmeden... Bu filkonuştum. Bu piyasada, Salkım Ha min, halkın parasıyla nasıl çekildinım'ın Taneleri adlı filmin nakdi ve ay ğinin ardını arkasını soruşturmani olarak 2 milyon dolara mal oldu dan... Hamasi milliyetçi nutuklarla ğu ve 600700 bin dolar olarak sö konuyu gündeme getiriyor. O da salkım salkım dökülüyor... zü edilen nakdi paranın "ön satış" Salkım... Salkım... (presail) modeliyle yapımcı şirket TRT soyuluyor! Avşar Film'e verildiği, çekiminde kullanılan ham filmler, laboratuvar, Beyinlerimiz esir alınmakta. ışık, kostümler, taşıma, konaklama Paramız da TRT'leniyor... türü giderlerin de ayni olarak TRT Ben beynime ve parama... imkânlarından yapıldığı biliniyor. Sahip çıkarım. Beynimi yedirtmem! TRT'nin de tarihinde... MANİSA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2000/53 Saliij Sulılmasına karar verilen eayrimenkulün cinsi, kıymcti, adedi, cvsah: Duvacı Ahmet Katnil Şenduran vekili Av. GUlşah Bülbiil tarafındarı davalılar Ihsan Dılman ve arkadaşları aleyhine ikamc olıınan ı/.alcı ^üyu davasının yapılan yargılamalan sonundu, Manisa l. Sulh Hukuk Mahkeme.sı'nin 17.7.2O(X) gün ve 1997/875 esas, 2000/619 karar sayılı ilami ılc taraflar arasında hisseli olııp laksımi münıkün bulunmadığından satılması suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verılcn ve kararı kcsinleşmesine müteakip satışı istetıen, Manısa, Merkez Yarasanlar Mahallesi'nde kâin tapumın 1562 ada, 7 narselınde kayıtlı 271 m2 miktarlı arsa vasfındaki taşınmaı Manisa yeni yapılan 'I'HI)A!> binasının karşısındaki sokak içindedir. Yola olan cephesi 12 metredır. Tck cephelıdir Tamanıı 20.325.000.000.II bcdcl üzcnndcn açık arttırma sureliyle satılıktıı. Inıar durumu: Hclcdıyc üaşkanlığı'nın 23.3.2001 larihli cevabi ya/ısına göre bıtışık nızanı 5 kata müsait imar adasında kalmaktadır. Salıs şartlan: 1 Satış, 18.1.2002 ("uma günü saat 09.4010.00 arasında Manisa Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrallarını geçmek şartı ile ihale olunıır Oöyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 28.01.2002 l'azartesi günü ayni yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artlırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını, takdir edilen kıymetin yüzde 4()'ını ve satış masrallarını gec.me.si şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeeeklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akeesi veya bu nıiktar kadar mılli bir bankanın teminat mektununu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para ıledır, alıcı istediğinde 20 giınii geçmemek üzere mchıl venlebılır. Resmi ihale pulu, katma deger vergisı alıcıya aıttır. lapu harç vc masraflarının yansı alıcıya ail olııp dığer yarısı satıcılardan kesıleccktir. Birikmiş vergiler salış bedelinden ödenir. lellaliye bedeli de satıcılara aittir. 3 Ipotek sahibi alaeaklılarla diğer ilgililenn bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiylc faiz ve masral'a daır olan icıdialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemıze bıldırmeleri lazımdır Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra Itlas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshcdilir. İki ihale arasındaki tarklan ve yüzde 10 laı/dcıı alıcı ve kefillcri mesul tutularak hiçbir hükme hacet kalmaksı/ın kendiferinden tahsıl olunur. 5 Şartname, daırcdc herkcsin görebilmesi için açıktır. Satışa iştirak edenler, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacakları, tazla bilgi almak isteyenlerin dosyasına müracaalları. 6 Ayrıea davalılardan Seyide Gürlü'nün tüm aramalara rağmen adresı tespıt edilemediğınden satış ilanı tebligi yerıne kaim olmak üzere ilan olunur. 7)7.11.2001. Basın: 74812 Terör örgütleri listesi Türkiye ile AB arasında görüşülen bir başka önemli konu da AB'nin hazırladığı terör örgütleri listesine PKK ve DHKPC'nin de dahil edilmesi. AB adalet ve içişleri bakanlannın yaptıklan toplantılarda bu örgütlerin listeye girmemesi yönünde eğilim belirmişti. Nyets, konuyla ilgili bir soru üzerine, "Konu çok hassas. Ancak bu sadece Türkiye için degil Avrupa'mn organlan için de öyle. Bu çok zor bir iş. AB'nin temel endişelerinden biri. uluslararası terorizmle mücadele konusunda ne yaparsak yapalım, bunun temel özgüriük ve insan haklanna uygun ohnasıdır" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog