Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

5 ARALIK 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kadın örgütlerinden, mal rejiminin geriye yürütülmemesine sert tepki: Erkekler mallannı korudu ve uygulama biçimine ilişkin yasa, yeni mal rejimi konusunda tartışma yarath. Yasaya göre, eski evliler için Türk Medeni Yasası'nın yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2002 tarihine kadar eski mal rejimi devam edecek. Eşler, bu tarihten itibaren 1 yıl içinde yasada öngörülen rejimlerden birini seçmezlerse yasal mal rejimi olan "edinilmiş mallara katılma rejimi"ni kabul etmiş sayılacaklar. Bu mal rejiminin evlilik tarihınden itibaren geçerli olması ancak sözleşme yapılmasıyla mümkün olabilecek. Sözleşme yapılmaması durumunda eski evliler, 1 Ocak 2002 tarihine kadar edindikleri mallan eski rejime, bu tarihten sonra edindikleri mallan ise yeni mal rejimine göre paylaşacaklar. Türk Medeni Yasası'nın yürürlüğünden önce açılmış boşanma davalan sonuçlanıncaya kadar eşler arasında eski mal rejimi devam edecek. Davanın boşanmayla sonuçlanması durumunda mal paylaşımı eski rejime göre yapılacak. Yasadan önce açılan babalık davalan ise yeni yasanın hükümlerine göre karara bağlanacak. POLMKA GÜINLÜĞÜ HtKMET ÇETÎNKAYA GüneşeDoğpuKoşmak... Israil'in, Filistin topraklanna hava saldırısını başlattığı saatlerde Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, dört yıl aradan sonra Güney Kıbns Rum Yönetımı Başkanı Glafkos Klerides'le yapacağı görüşmeyi düşünüyordu... O saatlerde ise lstanbul'a yağmur yağıyordu. Trafik herzamanki gibi Boğaziçi Köprüsü üzerinde kilitlenmişti... Bu arada kendi kendime sordum: "Acaba Türkiye'de kaç kişiyi DenktaşKlerides görüşmesi ilgilendiriyordu?" Ucuz ekmek kuyruğunda bekleyen halkımız, enflasyonun yüzde 9O'ı aştığı Türkiye'de, iftar çadırlarından çıkmış, otobüs duraklarına doğru koşturmaya başlamıştı... Iştetam o saatlerde Israil, Filistin topraklarınafüze saldırısı başlatmış, Gazze'de Arafat'ın konutunu ve iki helikopterini vurmuştu... Israil Başbakanı Şaron basın toplantısı yapıyordu: "Tek sorvmlu Arafat'tır!" Aynı saatlerde Başbakan Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı Ismail Cem'le görüşüyordu... Ecevit daha sonra gazetecilere açıklama yaptı: "Dunım çok ciddi!" Istanbul'da, Ankara'da, Izmir'de de durum çok ciddiydi!.. Hükümet yeni birtasarruf genelgesi yayımlamıştı!.. Elli yaşını geçen işçiler, her türlü yasal haklan verilerek emekli edilecektiL Bir saat sonra eve geldim ve televizyonu açtım!.. Türklş Başkanı Bayram Meral, hükümeti yasalara uymamakla suçlayıp şöyle diyordu: "Bizim fedakârlığımız, faizcilere, dolar tacirlerine gitti..." Meral, elli yaşın üstünde otuz dokuz bin emekçı olduğunu vurgulayıp devam ediyordu: "Emekli olmayın!" ••• Elli yaşını aşmış bir emekçi, eline geçecek 200 milyon lira emekli maaşıyla nasıl geçinecekti? Yağmurla birlikte fırtına başladı!.. O anda ıçim ürperdi!.. Elli yaşını aşmış otuz dokuz bin işçi!.. Eşleri, çocukları!.. Daha önce emekli olan iki yüz kırk bin işçinin kıdem tazminatları bile ödenmemişti!.. Dört gün önce Adana'da karşılaştığım bir emekli işçi dert yanıyordu: "Nasıl geçinirim, bana söylesinler!" Ekonomik bunalım binlerce işçiyi işsiz bırakmıştıl.. Yıne içimden bir şeyler koptu!.. Televizyondan haberleri izliyorum!.. Israil Başbakanı Şaron çok sert, Ecevit kuşkulu!.. ABD'nin Ortadoğu'da dört önemli kalesi bulunuyor!.. Türkiye, Israil, Mısır ve Suudi Arabistan!.. Dört ülkede de durum oldukça karışık!.. Türkiye bir türlü ekonomik bunalımı aşamıyor!.. Hüsnü Mübarek'in Mısır'ında 1995 yılından beri ekonomik çöküntü var!.. Mısır'da yoksulluk arttıkça köktendinci akımlar güçlenmedi mi? Suudi Arabistan'da huzursuzluk egemen!.. Bir başka televizyon kanalına geçiyorum!.. Emek Platformu tüm Türkiye'de ayakta!.. Borç stoku yükselmiş, IMF'ye tam teslim olmuşuz!.. ABD ve Ingiltere'den sonra Ispanya da sıkıştırıyor: "Kıbrıs sorununu çözün!" Türkiye, Kıbrıs sorununu çözüp Musul'a doğru sürüklenirse ne olacak? Sabah erken uyandım!.. NTV'de Mithat Bereket, DenktaşKlerides görüşmesini canh yayında anlatıyordu... Bir kahve yaptım kendime!.. Pencereden dışarıya baktım!.. Bahçede yeşil çimenler üzerine düşen yağmuru seyrettim!.. Umudun, umutsuzluğun, acının, hüznün, sevincin yeşerdiği bahçeler bize insan olma bilincini vermez mi? Giyinip dışarıya çıktım!.. Gazeteye geldiğimde DenktaşKlerides görüşmesi bitmişti!.. Anladığım kadarıyla görüşmeden iki taraf da hoşnuttu!.. Bir süre gözlerimi yumdum!.. Bunca acının, savaşın yüreklerde derin izler bırakmasına karşın denizin bittiği yerde, sonu gelmez öpüşlerde, havaya, yaprağa, suya, güneşe doğru koşmak, yaşamı kucaklamak değil miydi? hikmet.cetinkayatc cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 EMİNE KAPLAN ANKARATürk Medeni Yasası'yla getirilen yeni mal rejiminin eski evlilere uygulanmasının "sözleşme koşulu"na bağlanması kadın örgütlerinin sert tepkısine neden oldu. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Saruhan, 3040 yıllık evlı kadının emeğinin görmezden gelindiğini belirterek "Erkekmillervekilleri,düzenlerini bozmak istemedüer, bu kendi marvarbklannı koruma çabasının yansımasıdff" dedi. Saruhan, düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi için girişimlerde bulunacaklannı söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Türk Medeni Yasası'nın yürürlüğü ŞaBc aleyhiıe açıtan davaya ret • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) "Beyaz Enerji" operasyonu sırasında tclefonlannın dinlenmesiııe karar verilen ANAP Istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Ankara DGM Savcısı Talat Şalk alcyhine açtığı 10 milyar liralık manevi tazminat davası reddedildi. Avukatlann müdaafalanndan sonra, Yargıç INecati Söz, davanın reddine karar verildiğini açıkladı. Dava dilekçesinde, savcı Şalk'tan 10 milyar lira manevi tazminat isteniyordu. 'Erkek veldller mallannı korudu' Cumhuriyet Kadınlan Derneği Genel Başkanı Şenal Saruhan, Türk Medeni Yasası'nın cinsler arası eşitliğı sağlama bakımından çok önemli değişiklikler getirdiğini, ancak mal rejiminin yürürlüğüyle ilgili düzenlemenin ka dınlar açısından açık bir haksızhğı ortaya koyduğunu söyledi. 3040 yıllık evli kadının emeğinin görmezden gelindiğini anlatan Saruhan, "Mal rejiminin geriye işletilmemesini kamu düzenine bağlamak, aile birliğini toplumsal bir kurum olarak kabul etmemek demektir. Bugün parlamentoda bulunan erkek milletvekUleri kendi düzenlerini bozmak istemediler. önergelerinin kabul edflmemesi kendi mal varhklannıkoruma çabasKhr" dedı. Türk Medeni Yasası'yla kadınerkek eşitliğinin sağlanmasının amaçlandığını, ancak kadınlar arasında eşitsizlik yaratıldığını kaydeden Saruhan, bundan sonra evliliklerı sancılı bir sürecin beklediğini belirtti. ANAP Milletvekili Ediz Hun: ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART Cezaeylerinde açık göriiş • ANKARA (AA)Cezaevlerinde Şeker Bayramı ve yılbaşı dolayıstyla açık görüş yaptınlacak. Bayrampaşa Kapalı Cezaevi'nde kalan hükümlü ve tutuklular, Şeker Bayramı nedeniyle 17181920 Arahk'ta, yılbaşı nedeniyle 28293031 Arahk'ta açık görüş yapacaklar. Açık görüş, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bayrampaşa özel, Bursa E Tipi, Gaziantep E Tipi, Kocaeli, Konya, Mersin, Metris, tzmir, Paşakapısı kapalı cezaevlerinde ise Şeker Bayramı dolayısıyla 171819 Arahk'ta, yılbaşı dolayısıyla 293031 Arahk'ta gerçekleştirilecek. Kad ııısız demokrasi olmaz • ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ediz Hun, Türk kadımna seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 67. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, cinsler arası eşitliğin henüz sağlanamadığını vurguladı. ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet) ANAP Genel Başkan Yardımcısı, Kadın ve NJE T.UHAF!.. ART\KZ ORPUMUZ RâHAVAF.AAAA KENPtMf HALÂ İ HfS Avukatlık ücretleri • ANKARA (AA)Türkiye Barolar Birliği, avukatlık asgari ücret tarifesini yeniden belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tariteye göre, büroda avukata 1 saatlik danışma ücreti 50 milyon lira olurken takip eden her saat için 30 milyon lira ödenecek. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi için avukata 50 milyon lira ödenırken kira sözleşmesi hazırlama ücreti ise 100 milyon lira olacak. DYP: TÜSİAD'ın göpüşleri çapsn • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DYP Grup Başkanvekili Nevzat Ercan, hükümetin Irak, Kıbns, AB vc AGSP politikalannı eleştirdi. TUStAD'ın Kıbns politikalannı "Çapsız, dar ve muhtevasız" olarak nitelendiren Ercan, hükümetin zaaflan nedeniyle Irak sorununun yeniden ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Gençlik Kollan Koordinasyon Başkanı Ediz Hun, Türkiye'de cinsler arası eşitliğin sağlanamadığını belirterek Türk kadınlarının parlamentoda sadece 22 üye olarak temsil edilmesinin bunun en çarpıcı örneği olduğunu söyledi. Hun, Atatürk'ün Türk kadınlanna seçme ve seçilme hakkı tammasımn 67. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajinda, kadınlann kendi yaşamları hakkında verilen kararlara katılmadığı bir demokrasinin eksik olacağmı vurgulayarak ttBu sadece toplumun bir kesiminde eksik temsiün süreküliğine yol açmaz, aynı zamanda sorunlann çözümsüz kalmasına da neden olur" dedi. Türkiye'de okuryazarlık oranının erkeklerde yüzde 93, kadınlarda yüzde 75, eğitim oranımn ise erkeklerde yüzde 67, kadınlarda yüzde 54 olduğuna dikkat çeken Hun, "Bu durum bu ülkede toplumsal geüşme olanaklannın hâlâ farklı cinslere eşit olarak sunulmadığuu açıkça göstermektedir" diye kaydetti. Dünya parlamentolannda kadınlann siyasal konumlannın Türkiye'den çok daha iyi olduğunu belirten Hun, kadınlann lsveç'te yüzde 42.7, Norveç'te yüzde 36.4, Türkmenistan'da yüzde 26, Çin'de yüzde 21.8, Hindistan'da yüzde 9, Irak'ta yüzde 7.6, Türkiye'de ise yüzde 4.2 oranıyla temsil edildiğini söyledi. Hemen her siyasi partüıin programlannda kadınların siyasette yer almalannın önemi ile ilgili cesaretlendirici birçok karara rağmen uygulamada 'kadınlann ne işi var partide' zihniyetinin terk edilmediğini ifade eden Hun, toplumda zaman geçirmeden bu dururmı değiştirecek sosyal bir dönüşüme gerek olduğunu söyledi. m.kart@superonllne.com.tr MHP'li Okumuş Köşk'teki iftarların iptal edilmesini eleştirdi Bütçe yerine Sezer tarbşddı ANKARA (Cumhurijet Bürosu) bir düşünceyle olsun yorum yapma ken "Yüce Divan yetldsi Yargıtay'a sını üzücü buluyorum" dedi. TBMM'de bütçe görüşmeleri süverilmeir dedi SP'li Yasin Hatirerken Cumhurbaşkanı AhmetNecAKP'lı Ertuğrul Yalçınbayır ise pog|u da "Anavasa Mahkemesi kendet Sezer ve Anayasa MahkemeSezer'i savunarak "Cumhurbaşkadini paıiamentonun üstünde görsi'ne sert eleştiriler yöneltildi. DSP'li nı yasalann hukuka uygunluğunu meyebaşladTdedi. Erol Al "Cumhurbaşkanı popüüst denetiemeyecek de ne yapacak" deMilletvekilleri, eleştirilerini sürpoütikalar izttyor. MUlervekili sayı di. Görüşmeler sırasında Anayasa dürürken TBMM Başkanvekili Musını tartışmaya açarak parrat Sökmenoğlu Anayasa lamentonun yıpraolmasına Mahkemesi'nden TBMM • Milletvekilleri, bütçe görüşmeleri omuz verdi" dedi. MHP'li sırasında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet adına özür diledi. Kanun NazifOkumuş da Köşk'te ifuyannca bütçe görüşmeleSezer ve Anayasa Mahkemesi'ni eleştiri rine Anayasa Mahkemesi tar davetlerüıe son verilmeyağmuruna tuttu. sine tepki gösterdi. adına Adalct Bakanı' nın ya TBMM Genel Kuru""•"•"" da görevlendirilmesi duruMahkemesi de sert eleştirilere he munda Anayasa Mahkemesi genel lu'nda dün TBMM Başkanlığı, sekreterinin katılması gerektiğini defoldu. Cumlıurbaşkanlığı, Sayıştay, Anaanımsatan Sökmenoğlu, "GendsekAnayasa Komisyonu Başkanı yasa Mahkemesi Başkanlığı, Başbakanlık, Diyanet ve Hazıne bütçe Turhan Tayan, Anayasa Mahkeme retertikgörevinedünbaşlayan Hanısi'nin "verimsiz ve hantal" bir ya di Yapıcı,televuvondanizjediği bütleri görüşüldü. MHP'li Okumuş, çe görüşmeleri üzerinc Bakan'ın "Sayın Cumhurbaşkanı'nın, rama pı içinde olduğunu söyledi. Tayan, talimaünı beklemeden Meclis'e gelzan sofrasına ilişkin olarak ister ta kurum temsilcisinin bütçe göriişsamıf anlayışı içinde, isterse başka melerinde bulunmamasını eleştirir miştir" dedi. ••• ÇANKAYA'DAKİ GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI ŞERtATÇI ÖRGÜTE BÎR DARBE DAHA il başkanları toplandı Etik Komisyonu kurulacak • ANKARA (AA)Ulaştırma Bakanhğı bünyesindeki lnternet Kurulu, dün Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın başkanhğında yaptığı loplantıda, bazı basın kuruluşlarının haberlerini izinsiz şekilde kullanan Sezer'den Erdoğan'a rejim uyartsı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer' in, (,'ankaya Köşkü'ne çıkan TayyipErdoğan başkanlığındaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yönetimini laiklik konusunda uyardığı ortaya çıktı. AKP yöneticilerinin 21 Kasım günü Cumhurbaşkanı'na yaptığı ziyaretteki gelişmeler, parti kulisine yeni yansıdı. Alınan bilgiye göre, 17 kişilik AKP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşen Cumhurbaşkanı, uyanlarını sona sakladı. Görüşme bittikten sonra konuklannı uğurlayan Sezer, Erdoğan ve en yakınındaki 4 parti yöneticisiyle tokalaşırken "Sayın Erdoğan, Anayasa Mahkememizin laiklik konusunda bir hassasiyeti var" diye anımsatmada bulundu. Sezer'in uyansı karşısında önce şaşıran Erdoğan, "Laiklik konusunda biz de son derece hassasız Saynı Cumhurbaşkanıın" karşılığını verdi. Bu sırada araya giren AKP Genel Sekreteri Ertuğrul Yalçınbayır, "Sayın Cumhurbaşkanım, biz zaten parti olarak dine dayah değil, dine saygılı bir devlet istiyoruz" sözleriyle liderini destekledı. Bu söyleme güvenmediği izlenimi veren Cumhurbaşkanı'nın "Bu millet zaten dinine saygüıdır. Dine saygıh devlet ifadenizle dine dayalı devlet ifadeniz arasında farkyok" karşılığını verdiği belirtildi. Bunun üzerine araya giren Erdoğan ' ın " Bu ülkede insanlann, birbirinin inançlanna saygılı olarak yaşamasını saglayahm" sözleriyle görüşme sona erdi. Tayyip Erdoğan, dün konuya ilişkin soru üzerine görüşmedeki uyanyı doğrulayarak "Ashnda Cumhurbaşkanı ile laiklik konusunda değişik bir düşüncemiz söz konusu değil" görüşünü dile gerirdi. Hizbullah hn suikast timi gözaltında lstanbul Haber Servisi Istanbul polisi, şeriatçı terör örgütü Hizbullah'a bir darbe daha vurdu. Hizbullah'a yönelik operasyonlarda, aralannda örgütün "suikast timi" üyelerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, toplam 26 kişinin öldürülmesi ve birçok kişinin yaralanması eylemlerine kanştıkları belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Istihbarat Daire Başkanhğı'nın koordinesinde, dün lstanbul genelinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Istihbarat Şube Müdürlüğü'nce Hizbullah terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, örgütün tetikçilerinden "Nezir Dana" sahte kımlikli Rıfat Denür, sözde askeri kanat sorumlusu Ahmet Durmaz, Ahmet Şahin, Tahir Ak, GaıipÖzer,AbdübzizKetme,BeşirAcar, Zübeyir Şener ile Davut Şahin gözaltına alındı. lstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu kişilerin 25 Ağustos 2001 günü, Esenler'de Hizbullah terör örgütü itirafçısı Şaban Elaltunteri ve oğlu Mehmet Elaltunteri'nin öldürülmesi ile 14 Ekim günü, Küçükçekmece'de silahlı saldın sonucu polis memurlan Mustafa Koçak, Köksal Bulut ve Mustafa Biridk' in şehit edilmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin Batman'da, 4 Eylül 1993 tarihinde, DEP Milletvekili Mehmet Sincar ve korumasının öldürühnesi, aynca PKK mensubu oldukları gerekçesiyle Habip Kdıç ve DündarÇelebioğlu'nun infaz edilmesi eylemlerine katıldıklan, kimlikleri belirlenemeyen 17 kişinin daha öldürülmesi, birçok kişinin de yaralanması olaylanna kanştıkları bildirildi. CHP: Türkiye'yi yönetmeye talibiz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)CHP il başkanlan, hükümetin ve uyguladığı siyasetin tükendiğini belirterek parti olarak Türkiye'yi yönetmeye talıp olduklarını bildirdiler. CHP'nin kendi içindeki kavga ortamını geride bıraktığını vurgulayan il başkanlan, "Partinin değerierinL, siyasi ahlak kurallannı, banşçı ve dayanışmaa kültürünü, halka hizmet anlayışuu içine sindiren herkese partimizin kapılan açıktır" açıklamasını yaptılar. Ankara'da 2 Aralık'ta toplanan CHP il başkanları, dün yaptıklan ortak açıklamada, Türkiye'nin tarihinin en derin ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalımını yaşadığını bildirdiler. I ürkiye'nin yeni bir başlangıca gereksinimi bulunduğu, bunalımdan ancak CHP önderliğinde sosyal demokrat siyaset ile çıkılabileceği savunulan açıklamada, "Ülkede yolsuzluklar ve çeteleşmelerin kökünü kazıyacağız; haksız kazançlann takipçisi olacağız; 'dürüst devlet, temiz siyaset, açık toplum' ilkesini ödünsüz olarak yaşama geçireceğiz" denildi. intemet sitesi yöneticilerinin etik değerler konusunda uyarılmasını sağlayacak bir Etik Komisyonu kurulmasına karar verdi. lnternet Kurulu üyeleri ile çeşitli basın örgütü temsiİcilerinin katılımıyla oluşrurulacak Etik Komisyon'un, gelecek ay çahşmaya başlayacağı belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog