Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

5 ARALIK 2001 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ceviri yapan 2 öğretim üyesi istifa etti SÖZ ÇtZGİNİN l\ırhan Selçuk Film festivalinde 'Kürdistan' krizi ANKARA (Cumhuriyet Bü rosu)13. Ankara Film Festivali'nin broşüriinde, "BüyükAdamKüçük Aşk" adlı film, lngilizce olarak anlatılırken Kürdistan sözcüğünün kullanılması sıkıntı yarattı. Festival Başkanı Çetin Öner, zaman kıtlığt nedeniyle çeviri hatası yapıldığını belirtirkcn çcviriyi üstlenen Atılim Ünivcrsitesi'nden 2 öğretim üyesı görevlerinden istifa etti. Film festivalinin broşüründc, 5 yaşındaki Kürt kız ile yaşlı bir adamın dostlıık ilişkisinin anlatıldığı Büyük Adanı Küçük Aşk adlı filmin konusu tngilizceye çevrilirken "A 5 year old giri from Kurdistan (Kürdistanta 5 yaşmdakikız" ifadesi kullanıldı. Bunun üzerine basın toplantısı düzenleyen Öner, bir çeviri hatasının 13 yıldır başanyla sürdürdükleri çabalara gölge düşürdüğünü söyledi. Olayın fark edildiği andan itibaren broşürün dağıtımının durdurulduğunu anlatan Öner; şunlan söyledi: "Aolım Üniversitesi'nin çalışmalannı yapan öğretim üyelerinin gözünden kaçması, bizim de daralan zaman nedeniy le Türkçe redaksiyonu yapıp, lngiiizcesine yeterince zaman aytramamanıız nedeniyle bu durunı ortaya çıkmıştır. Çeviriyi yapan iki öğretim görevlisi, bu hatanın mekanik bir hata olmasına karşın istifa etmişlerdir." Festivalin bu yıl zorluklarla yapılabildiğine işaret eden Öner, "GerekB kaynak olsaydı daha profesyonel biçimde çalışabilirdik. Bir daha böyle şeyler olmasına asla i/iıı vermeyeceğiz" dedi. GENÎŞ AÇI Konut sahiplerinden dava SİBEL KIZILIŞ1K KİPTAŞ'ın Zekeriyaköy konutlarında oturan kat mülkiyeti sahipleri, "kampanya sırasında taahhüt ettiği şartlara uymadığı" gerekçesiyle lstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine maddi tazminat davası açıyor. Belediyeden 20 ınilyar liralık tazmüıat istemiyle şimdilik bir konut sahibi tarafından açılan "pilot" davanın arkası getirilecek. Zarara uğrayan 50 konut sahibi, peş peşe açacakları davalarla belediyeden trilyonlar isteyecek. Istanbul DGM'nin el attığı, lstan KlPTAŞ'ın Zekeriyaköy'de yaptırdığı konutlarda yaşanan sorunlar bitmiyor ^ Konutlar bitiş süresinden 1 yıl sonra, eksik olarak, iskân izni alınmadan teslim edildi. • Lüks inşaat sınıfında imal edilmesi gereken konutlarda kalitesiz malzeme ve işçilik kullanıldı. • Konutlar depreme dayanıklı değil, vaat edildiği gibi doğalgaz da yok. bul Büyükşehir Belediyesi şirketlerindeki yolsuzluk iddialanmn ardından belediyeye açılan bir dava dikkat çekiyor. KIPTAŞ'ın Zekeriyaköy konutlannda oturan İlnal Tüna'nın, Istanbul 8'incı Asliye licaret Mahkemesi'nde açtıgı davanın dilekçesinde, belediyenın kampanya sırasında tanıtımını yaptığı dairelerle teslim edilen dairelenn özellikleri arasında büyük farklar olduğu belirtildi. Dava dilekçesinde, konutların, sözleşmede belirtilen bitim süresinden 1 yıl sonra, eksik olarak ve iskân izni alınmadan konut sahiplerinc teslim edildiği ifadc edildi. Sözleşmeye göre lüks inşaat sınıfinda inşa edilmesi gereken konutlarda kalitesiz malzeme ve işçilik kullanıldığı kaydedilen dilekçede, binalarda ısınma sistemi olarak doğalgaz taahhüt edilmesine karşın bu şarta da uyulmadığı vurgulandı. Site yönetimince 3 kat daha pahalı olan LPG deposu alınarak ısınma sorununun çözüldüğü belirtilen dilekçede, belediyenin sözleşmede taahhüt etmesine karşın uymadığı esaslar özetle şöyle açıklandı: "Site çcvrcsindcticaretmerkezi bulunacağı taahhüt edildi. Ancak çevre Beledlye tanıtım, sözleşme şartlarına uymadi: de market, hatta bakkal bile yok. Konutlar Bayuıdıruk Bakanlığı'nın bu şartlardaki gayrimenkuller için belirlediği rayicin üzerinde bir bedelle gösterildL Konutlarda deprem yönetmeHği şartlanna uy ıılmadı. Konutlar süresinden 1 yıl sonra teslim edildiği için kiralık evlerde kaldık." Davacı avukatlan, açılan davanın "pikrt" dava oldugunu, mahkeme kararına göre zarara uğrayan diğer 50 konut sahibi adına da lstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni trilyonlarca lira maddi tazminat istemiyle dava edeceklerini belirttiler. Demipel'ebiPbepaatdaha • tstanbul Haber Servisi Yahya Murat Demirel yargılandığı "Bankalar Kanunu'na muhalefet etmck" suçundan bcraat etti. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bu davadan tutuksuz ancak başka suçtan tutuklu sanık olarak gelen Demirel, aynı mahkemede "Yalan beyanda bulunmak" suçundan da yargılandı. Cumhuriyet Savcısı "sanığın bu suçu işlediğine dair kanaat oluştuğunu" belirterek Demirel'in cezalandırılmasını istedi. Duruşma, Demirel ve avukatlarının savunmalannı hazırlamalan için ertelendi. Bu nasıl kurtuluş savaşı, anlamak olanaksız. Hamas militanlarının Hayfa'da bombaladığı 17 numaralı otobüste Israılliler ve Araplar yan yana oturuyorlardı. Yan yana havaya uçtular. Çevreye saçılan kolların, bacakların ya da iç organların hangisi Yahudi, hangisi Arap, bellı değildi. Filistin davası, şimdi terör sarmalında yeni bir çıkmaza gidiyor. Onon ıkı yaşındaki Filistinlı çocuklar kamplanda yeni biroyun başlatmışlar. Saklambaçoynargibi, birdirbiroynargibi "intiharkomandoculuğu" oynuyorlarmış. Bellerine bomba gibi taşları bağlayıp (gerçek bomba da olabilir) Israilli kalabalığın arasına dalıp patlatma taklidi yapıyorlarmış. Bu çocuk oyunu, birkaç yıl sonra gerçek oluyor. Israil'deyolda, durakta, otobüste, kahvede YahudiArap, çocukyaşlı, kadınerkek demeden sayısız insanın ölümüne dönüşüyor. Böyle kurtuluş savaşı olur mu? 11 Eylül saldırılarından hemen sonra bayram yapan Filistinlilerin görüntüleri dünyayı şoka sokmuştu. Kudüs ve Hayfa'da 26 kişinin ölümü, yaklaşık 200 kişinin yaralandığı saldırılardan sonra da Filistinliler arasında bayram edenler çoktu. Lübnan'da ellerine Filistin bayrakları tutuşturulmuş çocuklar sloganlar atıp sevinç gösterileri yaptılar. Ruhları ve bedenleri kurtuluşa değil intihara koşullandırılan çocuklarla kurtuluş savaşı olur mu? Bundan 80 yıl önce verilmiş bir kurtuluş savaşı hatırlıyorum. O savaşta ne terör, ne adam kaçırma, ne rehin alma vardı. Ne de tüm güçlüklerine karşın küçücük çocukların cepheye sürülmesi vardı. Yani, hiç kurtuluş savaşı görmesek, bugün bazı Filistinlilerin yaptığının kurtuluş savaşı olduğuna inanacağız. Terörle kurtuluş savaşı olmaz. Körfez Savaşı'nda Saddam Hüseyin'in, ülkesi bombalanırken yaptığı ilk iş, Bağdat'taki elçiliklere bağlı yabancı kadın ve çocukları rehin almak olmuştu. Dünya, onuruyla savaşan bir ülke ve bir lider değil, kadınları ve çocukları rehin alan bir korkakla karşılaştı o gün... "Neyapsınlar, başka çamleriyok" demek, terörü haklı göstermeye yetmez. Arafat'a verilen destek, tarihte hiç kimseye verilmedi. Adam kaçıran, uçak kaçıran, vurkaç eylemleri yapan bir terör örgütünün başındayken Birleşmiş Milletler kararıyla "kurtuluş savaşçısı" ilan edilen kişı Arafat'tır. Bu sıfatla Birleşmiş Milletler kürsüsünde üniformasıyla konuşma yapan da Arafat'tır. Arap ülkelerinin her türlü desteğini arkasına alan da Arafat'tır. Avrupa Birliği'nden para alan da Arafat'tır. Hemen hemen bütün dünyanın sempati duyduğu Filistin davasının sözcüsü de Arafat'tır. Amerika, Rusya, Ingıltere, Almanya, Fransa gibi dünya devlerinin gönlünü almaya çalıştıkları kişi de Arafat'tır. Ama o Arafat, bütün bu koşulları, gencecik çocukların gencecik çocukları öldürmek için intihar ettirilmesi için kullanmıştır. Filistin Kurtuluş Savaşf nın geldiği nokta işte budur. Amerikan Savunma Bakanı Rumsfeld'in önceki gün söylediği şu sözler yanlış mı: "Arafat güçlü bir lider değil. Durumu kontrol edebildiğini sanmıyorum. Arafat bugüne kadar Filistin halkına hiçbir şey vermedı." Bu işte bir yanlışlık var. Arafat'ın on yaşındaki çocukları "Bunlar benim küçük generallerim" diyerek Israil tanklarına karşı savaşa sürmesini de içime sindiremiyorum. Bu bir kurtuluş savaşı gibi gelmiyor bana... Bir Arap davasına da pek benzemiyor. Baksanıza, Israil üç gündür Filistin'i bombalıyor, Arafat'a kaçacak yer bile bırakmıyor, koskoca Arap dünyasının gıkı bile çıkmıyor. hikmet.bila(/ntv.com.tr Kurtuluş Savaşı Böyle mi Olur? HtKMET BtLA MBZUII olamayan yandı • ANKARA (ANKA) Zamanında mezun olamayan üniversitelilerin katkı paylan cep yakacak. YÖK Yasası'nda yapılması planlanan değişikliklerle 75230 milyon lira arasında değişen katkı paylannın 400 ile 3 milyar düzeyine çıkanlması planlanırken normal öğretim döneminde mezun olamayan öğrenciler, katkı payını ilk yıl için yüzde 50, daha sonraki yıllar için yüzde 100 fazlasıyla ödeyecek. 'Salkım' tartışmalarına Ishak Alaton da kanştı: S1İRIELÖDÜLLERİ VERİLDİ Sertel Gazetecilik Vakfi ödüllcri, gazetemiz yazan Aydın Engin'e, (,'ağdaş Cazcteciler Dcmcği adına Dcrnek Genel Sekreteri Vedat Ç'uhadar'a ve MİHA adına Doç. Dr. Kayıhan Güven ile öğrencilere vcrildi.(Fotoğraflar: VHDAT ARIK) Çekimler için devreye girdim İSTANBUL (AA) lşadamı Ishak Alaton, Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun romanından çekilcn "Salkım Hanım'ınTaneleri" filminin yapımında, kendisinden sadece Toıııris Giritlioğlu'nun Musevi cemaatini ikna konusunda devreye girmesini istediğini bildirdi. Alaton, "SaUcım I lanını'ın lanelen" kıtabı konusunda öncelıkle Karakoyunlu'nun kendisi ile temas kurarak kitabı okumasını istediğini, bir süre sonra da Giritlioğlu'nun senaryo konusunda yardım istediğini belirtti. Işyerinde konuyla ilgili birkaç toplantı yapıldığını söyleyen Alaton, toplantılara Karakoyunlu, Giritlioğlu, Murat Belge ve Etyen Mahçupyan'ın katıldığını belirtti. Alaton, Giritlioğlu'nun sinagogda ve Musevi mezarhğında çekinı yapılması gerektiğini söylediğini ancak Musevi cemaatinin yönetimini ikna edemediğini belirterek kendisinden araya girmesini istediğini anlattı. Alaton, "O zamanki yönetimle telefonla temas ettim. Anladım ki bu işe çok sıcak bakmıyorlar. (k>çmiş,50 yıl gcride kalmış biı* yanıyı tekrar açmanm kimseye faydalı olmayacağı düşüncesini de ifadc ettiklerini hatırlıyorum. Toıııris Giritlioğlu'na bu ıiR'iıfi tııtunııı aktardım. Oıulaıı sonra anlayal>ildiğim kadanyla Giritlioğlu senaryoyu kendisi değiştirdi. Benim anladığım kadanyla Etyen Mahçupyan'ın bu senaryo dcğişikliği üzerinde herhangi bir tesiri olnıadı" diye konuştu. Senaryoda Musevi düğünü yerine Ermeni düğiınü yapıldığını, Musevi mezarlığı yerine Ermenı mezarlığının girdiğini hatırlatan Alaton, "Doğrudur, çünkü Musevi cenıaaü bunu kaşımak istemedi" diye konuştu. Öğrenim kredilerinde artış • ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim ve katkı kredisi alacak öğrenciler belirlendi. Öğrencilere verilen burs miktan ise yüzde 50 oramnda arttınldı. Edinilen bilgiye göre lisans ve ön lisans programlanndaki öğrencilere aylık 45 milyon lira, master öğrencilerine aylık 90 milyon lira, doktora öğrencilerine de aylık 135 milyon lira öğrenim kredisi verilmesi planlanıyor. Tan gazetesininfaşistler tarafindan yaktırüışının 56. yıldönümünde tören düzenlendi Sabiha ve Zekeriya Sertel anıldı tstanbul Haber ServisiTan gazetesinin faşistler tarafindan yaktınlışının 56'ıncı yıldönümünde gazetenin yazarlan Sabiha ve Zekeriya Sertel Basın Müzesi'nde düzenlenen törenle bir kez daha anıldı. Sertel Gazetecilik Vakfı ödülleri de sahiplerine verildi. Sertel Gazetecilik Vakfı ödülleri, savaş nedenleri, emperyalizmin niteliği, banş ve basın özgürlüğü konularındaki yazıları nedeniyle gazetemiz yazan Aydm Engin'e, 6 bin işsiz gazeteci için yaptığı çalışmalar nedeniyle Çağdaş Gazeteciler Derneği Ban$l kazanalim Sertel Gazetecilik Vakfı Başkanı Yıldız Sertel, Ortadoğu'da bir savaş kışkırtıldığını belirterek, "Savaşı isteyenlcr var ancak bedelini toplunı ödüyor. Savaşın nelere mal oldugunu düşünmeliyiz. Barışı kazanalım" diye konuştu. ((,'GD) adına Dernek Cienel Sekreteri VedatÇuhadar'a ve Marmara Üniversitesi Ileşitim Fakültesı Haber Ajansı (MİH A) adına Doç. Dr. Kayıhan Cüven ile öğrencilere verildi. Vakıf Başkanı Doç. Dr. Yıldız Sertel, 4 Aralık 1955 'te Tan gazetesinın yaktırı Imasının nedeninin, gazetenin, Alman faşizmini kıırmak istediği dünya imparatorluğuna karşı çıkması ve o dönem Türkiye'dcki 2. Dünya Savaşı karşıtı Halk Partisi muhaliflerini desteklemesi oldugunu belirtti. Bugün de Ortadoğu'da bir savaş kışkırtıldığını söyleyen Sertel, "Afganistan'a asker gönderen Türkiye yine'hayır' demeli. Osmanlı döneminde olduğu gibi Imrçlar ve savaş ganimeüeriyle yaşama politikasmıgüdemeyfr" dedi. Sertel, sa vaşı isteyenlerin oldugunu ancak bedelini toplumun ödediğını vurgulayarak, "Savaşın nelere mal oldugunu düşünmeliyiz. Banşı kazanabnı" diye konuştu. Çahşlar: Muhalif gazetecilik Türkiye'de zorluk çekiyor Gazetemiz yazan Oral Çahşlar da Tan gazetesininyaktınlmasının ardından bir daha varlığını sürdüremediğine dikkat çekerek, "Bu tarih devam ediyor, halen eleştiren, muhalif duran gazetecilik Türkiye'de zorluk çekiyor" diye konuştu. AhmetAltanbepaatetti • tstanbul Haber Servisi Aktüel dergisindeki bir yazısında "Hükümetin manevi şahsiyetini, devletin askeri ve emniyet kuvvetlerini tahkir ve tezyif ettiği" iddiasıyla 6 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle yargılanan yazar Ahmet Hüsrev Altan ve derginin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Tunalı beraat etti. Yazıda, "Hükümetin manevi şahsiyeti, devletin askeri ve emniyet kuvvetlerinin alenen tahkir ve tezyif edildiği" suçunun oluşmadığı kanaatine varan mahkeme heyeti, her iki saruğuı ayn ayn beraatını kararlaştırdı. ÜRKÎYE GAZETECİLER CEMİYETİ ÖDÜL KAZANANLARI AÇIKLADI RTÜKtoplanıyor Bu arada RTÜK, son günlerde kamuoyu gündeminı meşgul eden 1arkan'ın klibi ile "Salkım Hanım'ın lanelen" adlı fılmı göriişecek. Bugün toplanacak RTÜK üyelerı TRT'de yayınlanması kriz yaratan filmde yayın ihlali olup olmadığına ilişkin kararını yann verecek. Uzman raporunu yeterli bulmayan RTÜK., konuya ilişkin karannı filmi izledıkten sonra netieştirecek. Kısaparmak'ın son kaseti • tstanbul Haber Servisi Fatih Kısaparmak'ın "Vay Benim Hayallerim" adlı yeni albümü CD ve kaset olarak çıktı. Türküola Müzik Yapım'ın sunduğu albümde, söz ve müziği Kısaparmak'a ait "Zehirim Sensin", "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Sılaya Doğru", "Dağlara Ağıt", "Haram Saltanatı", "Sevmedi Beni", "Mavi Gül", 'Eski Toprak", "Kerkük'ün Kalasıyam" ile söz müziği Bedihnan Kırmızı'ya ait "Yeşil Başlı Telli Turna", söz ve müziği Özdemir Erdoğan'ın "Var mısın" ve geleneksel "Hastane Önünde Incir Ağacı"nın bulunduğu 12 eser yer alıyor. S* Simavi ödülleri Bayer ve Ulagay'a tstanbul Haber Servisi Türkiye GazetecilerCemiyeti'nin(TGC)25 yıldırverdıği "Sedat Simavi ÖdüllerTni kazananlar belli oldu. Buna göre, Gazetecilik Ödülü'ne, "Küresellcşmc Korkusu ve 2001 Krizi'' adlı esenyle Osman Ulagay ve "Veter Söz Milletin" başlığıyla "okurilişkileriyazılanyla" Yalçın Bayer, Radyo ödülü'ne "Alo Türkiye'nin sesi: Burdur Di" adlı radyo programıyla Ahmet Mortaş, Televizyon Ödülü'ne, "Halfeti: Suya Dönüşen Topraklar 2000" adlı televizyon programıyla Kerinıe Senyücel c" eğer görüldü. Seçici Kurul Televizyon dalında "Eski Dünyanın Son 10 Günü" adlı haber programı nedeniyle Mirgün Cabas ve Can Kozanoğlu ile "Bilim ve Yaşam" adlı televizyon prograrnı nedeniyle Erol Eldcm ve Alper Tunga Özdemir'i dc övgüyc değcr buldu. Rdebiyat Ödülü'ne "Cam Kınklan" adlı escriyle ErdalÖz layık bulunurken, Sosyal Bilimler Odülü'nün "Türkiye'de Olüm Cezası (19202000)" adlı eseriyle Prof. Dr. MehmetSemihGemalmaz'a, Fen Bilimleri Ödülü'nün "Sonlu Boyutlu Sctminger Bazı, Deformc Olmuş Simetriler, Wigner Fonksiyonu ve Kuantum Fazına Cebirscl Bir Yaklaşun" adlı eseriyle Doç. Dr. Tuğrul Hakioğlu, Sağhk Bilimleri Odülü'nün "TekharTürkErişkinlerinde Kalp Sağhğı, Risk Profili vc Kalp Hastahğı" adlı eseriyle Prof. Dr. Altan Onat'a verileceği bildirildi. Görsel Sanatlar Ödülü'nü "tznıir Resim Heykel Müzesi Heykel Scrgisi" ile Prof. Dr. Rahmi Aksungur, Spor Ödülü'nü "Avrupa2001 BasketbolŞanıpiyonası 2'incisi olması nedeniyle" A Milli Basketbol Takımı kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog