Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 ARALIK 2001 ÇARŞAMBA cumtvOı cumhuriyet.com.tr 14 GüNÜN FîLMLERİ Alın Yazım 16.40 TRT 1 Dram /tt!|!| Zengın bır gcnç kızla, yoksul bır ^otörun duy**5y gusal ılışkısının oykusu Yonetmenlıgını Oı han Flınas'ın u&llendıgı fılmdc Hulya Av!»ar, Salıh Kırmızı, brol Iaş ve Nurı Alço oynuyor (1986) TELEVİZYON 'Sevmek Korkusu' fılmi, insanlıkdışı bir geleneğin izlerini sürüyor Haber Özel'in Cenel Yonetmen i Kerlmcan Kamal Bir annenin dramı TV Servisi Genel Yonetmenlıgını Keriıncan Kamal ın ustlendıgı "Haber Ozel" programı, Azerbaycanlı bır kadının, "kirahk anne" olarak kullanıldığı ıddıasına açıklık gctırıyoı Baku'de bır Tuıkle evlenen Sevda Hüseyinova Antalya'ya yerleşınce, eijinın aslında 25 yıllık cvlı olduğunu oğrenır Kuma olmayı kabul eden Hüseyinova, vızesının dolması uzerıne sınırdışı edılır üeııye donduğunde ıse, ne eşını ne de oğlunu bulur üenç kadının dramını ekrana getıren bu bolumun ardından, unlu olma hdyallcrıyle Istanbul'a gelen gençlen dolandıran bır şebekenın ıçyuzune yer venlıyor "limuttacirlerinasıl çahşıyor", "Gençler hangi yöntemler kullamlarak dolanduıhyor" sorulanna yanıt aranan programın yapım sorumlusu Gokhan Bektaş, yonetmenı ıse Ertan lurhan. • Kanal D, 23.30 Namuslu 17.40 Interstar Gulduru # Namus>lu olduğu 1 1 , 1 1 1 aılesı ve çevresı tardtından a^ağılanan durust bır memurun, yanlıştıkla hırsi7 damgası yıyını* saygın bır kışı olu^unun oykusu anlatılıyor Yonetmen Lrtcm Eğılmez üyn ^cner Şcn, Adıle Na!,ıt, Ay^en Grııda (I984) Boş Çerçeve 17.45 Show TV Duygusal ® Annesının vasıyetı uzerınetanımadıgı bırgenç kızla cvlenmek zorunda olan ve bu evlılıgı ger çekleştırmemek ıçın çeı>ıtlı yollaı arayan genv bır adamın oykusu Yonetmen Ertem kğılmez Oyuncular Kartal Tıbet, Hulya Koçyıgıt (I969) Şark Bülbülü 20.35 Kanal D Gulduru # Ba^lık pardsı ı^ın gcldığı lstanbul'da unlu bır turkucu olan bır koy delıkanlısının oykusu Yon Kartal Tıbet Oyuncular Kemal Suıidl, Ay^en Camev, Ayşen Gruda, Osman Alyanak (1979) Çelişkiler toplumu I Tamanu dogal koşullarda çekilen beyazperdenin ilk teknicolor filıni olan yapımda, Heııry Fonda başrolde. Kalbimin Sesiyle 21.00 BRT Duygusal /77\ (SouthernHeart)Komurmadenlen üjleten bır v i ' aılenın uyesı olan Collın, babası tarafından bır sahıl kasabasında komur ouığı dçmakla gorevlendırılır Soz konusu kasabadakı, tızıkscl cngellılere hızmet veren kampın yonetıcısı olan genç kadınla Collın arasında duygusal bır ılıs,kı ba^lar (jenı, kadın, komur ocağının çevre sağlığı açısındaıı zararlı olduğu konusunda Collın'ı uyaıır Collın artık ış.ı ıle a^kı arasında bır sevım ydpmak zorundadır Yonetmen John DeLuse Oyuncıılar Peter DeLusıe Jamıe Hendrıx Collıns (1999 ABD, 90 dk) 21 00 / CNBCe / Sevmek Ayrıntı yanda CINE 5 22 50 Aşkın ve kininfilmi TV Servisi Aralarında yıllardır suregelen kan davalı ıkı aıle Kuçuk bır kasabada yaşayan Talın ve lollıver adlı bu aılelerın yaşanıı, her ıkısının de topraklarından geçen bır demıryolu yapımıyla degışır KJasık bır oyku uzerıne oturtulan "Sevmek Korkusu", gunumuzde hâlâ uygulanan ınsanlıkdışı bır geleneğin, kan davasının boyutlaı ını anlatması nedenıyle gynccllığını koruyur Hlmı ı/ledıkten sonra I936'dan 200l'c geçen 65 yıllık sure ıçınde değıi,en bır şey olmadığını du•junuyorsunuz Mishka'nın Düğünü Svadba / Yonetmen: Pavel Lounguine / Oyn Marat Basharov, Maria Mironova, Andrei Panine, Alexandre Semtchev, Vladimir Sımonov / 2000 FransaRusyaAlmanya yapımı, 114 dakıka. TV ServisiRusasıllı Fransız yonetmen Pavel Lounguine'ın ımzasını taşıyan "Mishka'nın Düğünü", gulduru f ılmı nın kalıpları ıçınde, toplunısal yapıya ılıskın çok sey anldtdn bır yapıt Sürtük 21.00 Kanal 6 Duygusal CNBCe 21~00] Sevmek Korkusu The Traıl of the Lonesome Pıne / Yon Henry Hathavvay / Sen. Grover Jones, Harvey Thew, Horace McCoy / Oyn Sylvia Sidney, Henry Fonda, Fred MacMurray, Fred Sonte /1936 ABD yapımı, 100 dk. "Sevmek Korkusu", tamamı studyo dı^ında, doğal koşullarda çekilen beyazperdenin ılk teknicolor f ılmı olması nedenıyle de ılgı çeken bıı yapım "KissofDeath"te Richard NVidmark'ın manyakça guluşunu, "ForteenHours"ta çatının kenarında atlamak uzeıe olan bır Richard Basehart'ın gozuyle sokaktakı ınsanlann gorunuşunu, "Niagara^da Marilyn Mnnroe'nun o kırmızı elbısesı ıçınde dans edışını, "Garden of EviFde Susan Hayward'ı paylaijdmayan Gary Cooper'la Richard VVidmark'ın olumcul kavgasını anım sayan ızleyıcıleı bu f ılmlerın altındakı ımzaya Henry Hathavvay'e (18981985) yabancıdeğıllerdır Gende 60 fılm bırakan yonetmen Hatha /vJTjh Bır pavyon ijarkıcısıyla, acımasız gazıno pat>£&' ronu ve yoksul muzısyen arasındakı uçlu aşk oykusu Yon Ertem Eğılmez Oyn Hulya Koçyığıt, Goksel Arsoy, Ekrem Bora, Suzan Avcı (1970) Bir Amerikan... 21.15 MovieMax Dram /T7\ (An Aıııerican Rhapsody) 1951 Matarıstan > ü ' Baskıcı rejımden kaçarak Amerıka'ya gıden Margıt ve Peter çıftı, ıkı kızlarından bırını gerıde bırakmak zorunda kalmışür lyı bır hayat kurmak ıçın mucadele eden aıle, ozellıkle de Margıt, kızını gerı almak ıçın buyuk çaba harcamaktadır tva Gardos'un yoncttığı 'Bır Amenkan Rapsodısı'nde, Nastassja Kınskı, Scarlett Johansson ve lony Goldvvyn rol ahyor(2001 ABDMacanstan, 102 dk) Yargıç 21.30 Hallmark Mahkeme (SteveMartin's the Judge) Unlu oyuncu Steve Martın'ın çok satan kıtabından uyarlanan mını dızı, cınayetle suçlanınca en gu<,lu rakıbı tardfından sdvunulan bır yargıcın oykusunu anldtıyor Mıck (jdms'ın yoncttığı yapımda, ( hrıs Noth, Fd ward Janıes Olmos, Lolıta Davıdovıth ve C harles Durnıng rol alıyor (200I ABD, 87 dk) way, sınemaya 1932'de çevırdığı "WUd Horse Mesa" fılmıyle başladı "Sevmek Korkusu"nu, John Fox Jr.'ın oyunundan sınemaya Grover Jones, Harvey Thew ve Horace McCoy uyarladı Sylvia Sidney, başanlı performansıyla dıkkat çekıyor Sidney fılmdekı June lollıverroluıçın, Fred MacMurray'ın onensıyle Louısvılle'dekı bır okulda eğıtım aldı Henry Fonda ıse duşman aıle Falın'lerden Aşk, kın, neiret, dokulen kanlar ve "Sevmek Korkusu" Melodramdan hoşlanan ızleyıcılere Yeni bölümleriyle 'Bir Demet Tiyatro TV ServisiTV'nın sevılen gulduru dızısı "Bü Demet Tiyatro", bu haftadan ıtıbaren yenı bolumlerıyle ekrana gelıyor Senaryosunu Yılına/. Erdoğan'ın yazdıgı ve yonetmenlıgını Sevgi Birsel'ın ustlendıgı gulduru, yenı tıplemelerı, farklı esprı anlayışı ve başta Erdoğan olmak uzere Demet Akbağ, Altan Erkekli gıbı sanatçılardan oluşan guçlu oyuncu kadrosuyla bu akşanı ızleyıcı karşısına çıkıyor Guldurude, mahallenın bıtırım delıkanlısı Mukremın Abı ve aılesının ya^adığı olaylar komık bır dılde anlatılıyor Mıshka, (Basharov), Moskova yakınlarında kuçuk bır kasabada yasdyan genç ve bekâr bır erİcektır Kasabadakı dığer erkekler gıbı o da geçımını madencılıkten sağlamaktadır Mıshka, yıllar once Tanıa (Mironova) adında guzel bır genç kı/a âşık olmu^tur Fdkat lanıa, model olmak ıçın Moskova'yagıder ve aralanndakı beraberlık de boylece son bulur Buyuk şehırde beş yıl geçııen genç kız, bırdenbıre kasabaya gerı doner ve Mıshka'ya onunla evlenmek ıstedığını soyler Bır koy duğununu tum coşkusu ıle yansıtmayı başaran Lounguine, Rus toplumunun bugun yas,adığı çelı^kılerı, sosyahst yonetımın ızlerını ve şınıdıkı sosyoekonomık ve kulturel karmaşayı, çok ıyı anlatıyor Cannes'da da gostenlen yapım, festıvahn en keyıflı fılmlerınden oldu • Interstar, 20.30 DeH Deü Küpcli 21.45 TRT 1 Gulduru # 1 ımarhaneden kaçtıktan sonra karla kaplı bır kasabada rastlantı sonucu kdymakaın olan bır delıyle arkadaijinin guldurtiMi Yon Kartal Tıbet Oyn Kemal Sunal, Melıke Zobu (1986) Ayrıntı yanda Tv 09.00 Çızgı Fılm Robocop 09.25 Taç Yaprakları 09.35 Çızgl Fılm Kuçuk Ayakkabıcı Lapıtch 10.00 Gun Ortasın da 11 35 Dıkkat Bebek Var 12.30 Bızım Evın Hallerı 13 30 Marıa Bonıta 14 25 Ben de Oradaydım 14.40 Duşledığım Kıtap 15.00 Vasıyet 15.50 Damak Tadı 16 05 Iftara Doğru 16.40 Yerlı Fılm: Alın Yazım 18.30 Kalabalık ve Mutlu 19.30 Dızı Ayrılsak da Beraberız 20 00 Haber 20 35 Spor 20.45 Şans Topu Eğlence Programı 21 45 Yerlı Fılm: Delı Delı Kupelı 23.20 ferman 00 10 Polıtıka Kulvarı (0 312 490 43 00) 10 35 kultur net trt 11.10 Spor 11.35 Yurt Turu 13.00 Haber 13.35 Gundem 14.30 Haberler 14.35 Gune Duşen 15.05 Yaşayan Hukuk 15.35 Kultur Sanat Rehberı 16.10 Yurt Bulto nı 17 35 Buyuteç 1810 Dunya Gundemı 18.35 Rıng 19 00 Haberler 20.00 Akşama Doğru 20.25 Geç Olmadan 21.10 Reçete 22 05 Karıyer Dunyası 23 00 Ingılızce Haberler 23 05 Istanbul Buyukşehır Belodıyosı Tours Erkekler Voleybol Karşıla^mdbi (0 212 259 72 75) 07.30 Çızgı Fılm Bızım Guzel Koyumuz 08.00 Yerlı Fılm: Küçuksun Yavrum 09 30 Dort Mevsım Kadın 10 30 GAP Ha ber 10 55 TRT 3'e Geçış 10 58 TBMM TV (Canlı) KÜLTÜR • SANAT 09 00 Çızgı Fılm Kuşaöı 10.30 Duma Duma Dum 11.30 Sabah Şekerlerı 13.00 Haber 13 15 Dızı Bızım Ev 14 00 Dızı Çarlı Iş Başında 15.00 Haber 15.10 Eczacıbaşı Tenerıfe Avrupa Şampıyonlar Lıgı Karşılaşma sı 16.50 Iftar Saatı 17.00 Ha • 07 00 Kahvaltı 9 T w l f Haberlerı 09 30 •* * Çızgı Fılm Co nan 10.00 Çızgı Fılm Nıl Prensesı 10.30 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13 30 Çızgı Fılm Conan 14.00 A dan Z ye 16.50 Dızı Sarıl Bana 17.55 PROGRAMLARI 10 20 Medıkal 10 35 Spor 11.20 6 Vıtes 12.10 Parametru 12.45 Stıl 13.00 Ajans 15.20 Özel Sektor 16.20 Net 17.00 Manşet 17.45 Artınfo 18 05 5N 1K19 05 Soru Cevap 20.00 Bugun 21.15 Karalama Deften 22 05 Ankara Kulısı 23.00 Edıtor 00.10 5N 1K (0 212 478 50 00) „ , 09 35 Ekonomı 10.40 Yaşam Parametresl 11.40 Gırışımcı 12 40 Gunun Içınden 13.00 Haberler 13.40 Trend 14.20 Ekonomı 14 45 Gunun Içınden 15.20 Ekonomı 15.40Gırışımcı16.20 3 Seans 17.25 BırZamanlar 17.35 Dunya Geleceğını Arıyor 18.10 AkşamBaskısı 19.15 Seslı Duşunenler 20.00 Haberler 21 00 Melıh Kıbar Show 22.05 Alkışlar 23 00 Haber Masası 00.40 Spor Turu (0 212 288 57 52) 10.35 Analız 12 00 Fınans Cafe 12.05 İMKB Seans Sonu 12.30 Ekonomı Haberlerı 13 02 Londra Parıs Frankfurt Borsaları 13.32 Yorum 13 45Zıle Doğru 14 05 İMKB 14.15 Dış Pıyasalar 14.40 Sektor Raporu 15 15 Dış Pı yasalar 16.30 Borsa Kapanış 17.35 Dış Borsalar 17 45 Gunden Gerıye Kalanlar 18 00 Dızı Passıons 19.00 Dızı Dawson s Creek 20 00 Dızı News Radıo 20.30 Dızı Evlı ve Çocuklu 21.00 Fılm Sevmek Korkusu 23.00 Caz Muzık Sarah Vaughan 24 00 Krallık (0 212 310 01 01) 2*3 •• 7« (3 H A T ) 10 15 Sağlık Raporu 10.50 NTV 'ye Sorun 11.20 Ekonomı 11.35 Enet 11.45 Lıfestyle 11.50 NTV'ye Sorun 12.00 Gu nun Içınden 13.35 Kent Haberlerı 14 15 NTV ye Sorun 14.50 E Net 15.15 Yakın Plan 16.00 Haber 16 35 Pıyasalar 17.45 Gece Gunduz 18.05 Haber 18.35 DunyayaBakış 19.05 Yakın Plan 19.35 Spor Gundemı 20.00 Habor 20 15 Futbol Net 21 30 Gundem Dıy 22.00 24 Saat 22.40 Spor 23.00 Haberler 23.05 Kıbrıs Içın Çıkış Yolu 24.00 24 Saat (0212335 00 00) 10.30 Khp 2001 12.15 Lezzet Saatı 13.00 Çızgı Fılm Kuşağı 14.00 Gormedıklerınız Duymadıklarınız 15.15 Dızı Hayat Bağ ları 16 00 Yerlı Fılm: Alı ıle Gul 17.45 Yerlı Fılm: BoşÇerçeve 19.30 Ana Haber 20.30 Spor Sayfası 20 45 Fılm Gıbı 22 00 Dızı Tath Hayat 23.45 Bırı Bızı Go zethyor 00.30 Spor 00.45 Habsr Hartı 01 15 Sınyal 02.00 Yabancı 'Fılm: Son Soz 03 45 Yerlı Fılm: Fatoş Talıhsız Yavrum (0 272 355 01 01) > 07 00 Çızgı Fılm Temel Reıs 08 00 Gunaydın Turkıye 09.40 Dızı Kuçuk Beslemei 0.40 Aydın Havası 13.00 Haber 13.10 Yerlı Fılm: Allah Allah 15.00 Uçu Bırarada 16 50 Iftar Saatı 17 10 Çızgı Fılm Temel Reıs 17 40 Yerlı Fılm Namuslu 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Bır Demet Tiyatro 21.45 Şampıyonlar Lıgı Barcelona Ga latasaray 23.40 91 Dakıka 24.00 Gun dern 01.00 Maç Özetlerı 02.30 Star Haber (Tekrar) (0 212 448 80 00) 09.40 Yabancı Film Ruya Cınayetler 11.20 Yabancı Fılm Yalnız Adam 12.50 Yabancı Fılm Savaş Sanatı 14.50 Yabancı Fılm Oğlum Içın 16.25 Belgesel Mıtsuakı Ivvago PenguenYazı 17.20 Yabancı Fılm: Kara Dul 19 00 Kısa Fılm Şenhğı Sımuldcra (Şıfresız) 19.15 Yabancı Fılm Kızlar Soygunda 20 451 laber (bıfresız) 21.00 Dızı West Wıng 22.50 Yabancı Fılm: Mıshka'nın Duğunu 00 50 Dızı Kaçak (0 212 336 15 15) 09.30 Destan Sofrası 10.30 Her Sabah (Canlı) 12.00 Haberler 12.30 Klıp Shop 14.00 Yaşamak Guzel Şey 15.30 Çarşı Pazar 16.00 Iftar Özel 17.00 Dızı Bızım Ev 18.00 Yarışma Turkıyem Yarışıyor 19 00 Ana Haber Bultenı 20.00 Dızı Eltıler 20 30 Dızı Gunah 21 30 Bdbacan 23 30 Dızı Acıl Servıs 00.30 Haberler 01 00 Yuva Maya Lezzetlerı (Tekrar) (0 212 454 56 00) V ,.. I I V 22 50 / CINE 5 / Mıshka'nın © Cinayctin... 23.30 Hallmark Gerilım (Scperalıtl by Murder) Ikız kız kardesler, ıçlerınden bırının kocasını oldurmck ıçın plan yaparlar Donald Wrye'ın yonettığı 'Cınayeiın Ikı Yuzu' fılmınınoyuncuları,SharonGless, Steve Raılsbdtk ve Ed Brucc (1994 ABÜ, 95 dk) ber 17.10 Çarkıfelek 18.30 Dızı Vahşı Guzel 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Gunun Yo rumu 20.20 Spor 20.35 Yerlı Fılm Şark Bulbulu 22.30 Magazın D 23.30 Haber özel 00.40 Bu Gece 01.00 Yabancı Fılm. Kazablanka 03.30 Trafık (0 212 215 51 11) Dızı Marıa Mercedes 19.00 Ana Haber Bultenı 20.10 Spor Haber 20.20 Dızı Boyle mı Olacaktı 21.40 Dızı Benımle Evlenır mısın 23 40 Bır Yudum Insan 01 10 Geceyarısı Ha berlerı 01.50 Belgesel Habercı (Tekrar) (0 212 291 10 00) Korkunç Gerçek 00.10 Kanal 6 Gerilım (RelativeFear)Uçyaşındakı Adam, bazı hıpnotık guçlcre sahıptır hsrarengızolumlerba!)ladığında, Adam'ın annesı Lında ıçın oluıncul kabuslar dd başlar Yon George Mıhalka Oyn Darlanne Fluegel, Martın Neufeld (I994 ABD, 94 dk) Kazablanka 01.00 Kanal D Duygusal © (Casablanca) Ikıncı Dunya Savaşı tıını şıdde tıyle surerken, ınsanlar Avrupa'dan savaşın olmadığı yerlere kaçmanın yollarını aramaktadır Bıınun ıçın en geçerlı yol, savaşa gırmeyen Portekı/'e ulaşmak, dolayısıyla da Kazablanka'ya uğramaktır Yon Mıehdel C urtız Oyn Humphrey Bogart Ingrıd Bergman, Paııl Henreıd (1942 ABD 102 dk) 09.30 Çızgı Fılm 17 10 Çızgı Fılm Kuşağı 18.30 11 10YerlıFılm U Dızı Hastane 19.30 Ana Haber mut Zamanı 12.30 Bultenı 20 50 Spor Gunluğu Saölıkla Randevu 13 30 Denızın 21.00 Yabancı Fılm. Kalbimin oykusu 14 00 Yerlı Fılm. Bır Sesiyle 22 50 Spntez 24 00 Son llkbahar Sabahı 15 30 Ayşc Nokta 00 40 Dıyardan Dıyara (0 özgun 16 30 Iftar 17 00 Haber 212 313 50 00) Son Söz 02.00 Show TV Macera ANLIK ÜSTONE ÖYKÜL CANNES FILM FESTIVALI 2001 l JUHİ •ÜYUK ODULU EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ EN İVİ ERKEK OVUNCU ÖDÜLÜ • i (The Last VVord) Martın, mafyayı konıı alaıı makaleler yazan bıı gazetecıdır Buyazılanndan rahdtsızlık duyan mafya patronlarından Rıcky Benzone, bırgun Martın'ı yazılarının telıltkelı sonuçları konusunda uyarıncd, Martın dıkkdtlı yazmaya başlar Yon Tony Spırıdakıs Oyn Tımothy Hutton, Joe Pantolıano, Mıchelle Burke (I994 ABD, 94 dk) •HMkfMn ylııt«ırtıyor Mıoljjin Udınıovrdrncllijln tzleyln Orta Değmez Q YLHI Kurtiz belgeseli TV Servisi "Bir Yudum İnsaıTda, «Umut", "Sürü", "Duvar", "Otobüs" ve "Çirkin Kral" fılmlennın oyuncusu I\ıncel Kurtiz'ın yaşamından kesıtler sunuluyor Nebilözgentürk'un sunduğu yapımda sanatçı, pek çok fılmde oynadığı unlu sanatçı Yılma/Güney'le ılgılı anılannı anlatıyor • atv, 23.40 Btn oyunculntun I8tt lılml d HmılUluc SAMH AılanyurM In ,JıJI«crt bir llloı " HmnftU» MlLLlm Povvellın gezisi ve Irak CANNES 2001 E C U M E N I A L Ö O U L U UNESCO FELLINI Û D U I U SEIANİK FILM FESTİVALİ FIPRESCI ÖOULU 'Ankara Kulisi' TV Servisi "Ankara Kulisi"nde, ABD Dışışlen Bakanı Colin PmvelTın Irak'la ılgılı getırdığı bılgılere yer venlıyor Yapınıı, gazelecı Fikret Bila, Sedat Ergin ve lsmet Bcrkaıı bırlıktc hazırlayıp sunuyor • CNN Tiırk, 22.05 «wtvıu FIUUBHBI « m H2It«ll»l4tl>IU)l9»21««TBIİ4IS woıs nfruıniftnHKsaral»» aau 1 1 * 1 1 » IUIUHUI » « « 1UH4.&IUHI»!!» STiaatt iixuaoısjoıiD^^30 44111W »1U0IİBIUJ2 Û O « 2 1 » ISMIISIIIH i Sağlık Raporu Lazerle goz tedavısi onMnıi! Vaughan konseri TV Servisi Amenkalı zencı caz şarkıcısı Sarah Vaughan'ın Montreal Caz Festıvah'nde verdığı konser CNBCe'de ekrana gelıyor Avrupa'da unlu ısımlerle bırlıkte başarılı konserler vcren Vaughan, cazı guzel sanatlar olarak kabul ettırdı Sanatçı, 1990'da New York'ta yaşamını (lAiiiunEsna BIHKÖIMIUKUH tajnarm wm*m onus ANKARA KIZIURMAK ANKARA METROPOL IZMIR IZMIR KARŞIYAKA (0312)4255393 1200141516301845 2100 (0312)4257478 1915 2130 (0232)3815098 K&NDAHAR Dcnk i' 3!? MU II.) 00 Alk.ı/.ıı İ.AI A» t^ CıANUI HAR IAVIN ARDINnAKI f,UNrŞ Murat Kosova'nın konuğu Beşıktaslı futbolcu Tumer Metin Futbol Net Kıbrıs İçin Çıkış Yolu Mıthat Bereket yıtırdı • CNBCe, 23.00 KİPACINEClTY (0232)3865888 1230 7 ARALIK'TAN İTİBAREN u AiKı)/jr Kadıkoy Atlantıs Bakırkoy Incırlı'do
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog