Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p I a r ı KUZU POSTUNDA KURT Hikmet Çctinkaya * Cumhuriyel L kltap kulübü * • '' 8 1 > '™ i » m " A 5 Türkncagı Cad No 39/41 (34U4)Ca8aloglulstuıbulTel (212)51401 % Cumhuriyet KURUCUSU; Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI: N A D İ R N A D İ (19451991) DtHusabah crkcn saatlcrde tOCTC Başbakanlığı ve Dışişlcrijiakanlığı yakınlarında toplanan kadınların "Çözun artık", "Barış istiyoruz", "AB üyes olmak istiyoruz" şcklindeki pankartları dikkat çekti. Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı SOL GERÇEĞ1TARTIŞ1YOR Oral ÇalışlarBarış Doster <, .ıg Pa/jrlamj A i 1 urkın.agı Cad No 39/41 134U jjaloglu Istanhul lel (212) M40I 96 78. YIL SAYI: 27818 / 500.000 TL (KDViçinde) Denktaş'la Klerides resmi yüz yüze görüşmeleri yeniden başlatmaya ka Kıbns'ta umutlar yeşerdi 15 Ocak'ta bUİU$acaklar Rauf Denktaş ile Glafkos Klerides'in 4 yıl aradan sonra yaptıklan yüz yüze görüşme, çözüm umutlarını arttırdı. Iki lider 15 Ocak'tan ıtibaren kısa aralıklarla bir araya gelerek görüşmeleri sürdürecek. BM temsilcisi De Soto, bütün konuların görüşme masasında olacağını, müzakere masasında herhangi bir önkoşulun da buhınmayacağını açıkladı. ATÎNA'YA KATLÎAM YANITI 15Mayıs misillemesi # Türkıye, Yunanistan'ın 14 Eylül'ü "Küçük Asya'da Katliam Günü" olarak kabul etmesıne misilleme olarak 15 Mayıs Günü'nü "Batı Anadolu Türklerini Katliam Günü" ilan etme kararı aldı. MGK'de görüşülüp hükümete tavsiye edilen karara ilışkin olarak TBMM'nın ileriki günlerde bir karar çıkarması beklenıyor. Benzer kararın Ernıenilere karşı da çıkarılacağı kaydediliyor Ml7.Sayfada Ankara ve Atlna memnun Cumhurbaşkam Sezer ve Başbakan Ecevit, diyalog başlatılmasınm olumlu ve sevindırıcı olduğunu açıkladılar. Sezer "Umuyorum kalıcı banşın temeli atılır" dedi. Ecevit, KleridesDenktaş buluşmasını "başlı başına bir nıesaj" olarak nıteledı. Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis de "Kıbrıs'ta çozüm için çok çalışmak gerekıyor" diye konuştu. • 8. Suyfuda KJŞ KIYAMETTE K I B R I S T A B A H A R O R H A N BhGfrkl yaasi • 7. Sayfada Powell Ankara da ABD'ye mesajlar hazır # Türkiye, ABD Dışişleri Bakanı Povvell'a verilecek mesajları hazırladı. Kıbrıs'ta ılerleme ve AGSP'de çözüm saglanması, Povvell ile yapılacak görüşmelerde uluslararası terorızmle mücadele, Afganıstan, Irak ve ikili ilişkilere daha çok yer verılmesını sağlayacak. Sezer, mesajını "Irak'a operasyon istemiyoruz" sözleriyle nelleştirdi. M17. Sayfada Tasarruf önlemlerinin de işçilerin omuzuna yüklenmesine sendikalardan sert tepki geldi Hükümet emeğe savaş açü Milletvekılı Rıdvan Budak, tasarruf genelgesinı eleştırırken sendıkal hakların miman Ecevit'in eserini yok ettigini söyledi. Sendikalara seslenen Budak "Gök kubbeyi başlarına yıkanz, demekle olmuyor. Bu tek yanlı gıdışe dur demelısınız, genel grev de dahıl, bu gıdişi durdurmak sizin tarihsel görevinizdir" dedi. DlSK Genel Başkanı Süleyman Çelebı, rantiyenin gelirlerine vergı koymayı ağzına bile almayan iktidarın, emekçinin ekmeğini elınden aldığını vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hükümetın, öncekı gün yayımladığı tasarruf genelgesiyle 50 yaşın üzerinde bulunan işçilerin emeklı edilmesının öngörülmesinin ardından, bu kapsama gıren ışçi sayısına ilişkın envanter çıkarıldı. Hükümetin hesaplarına göre 26 bin 653 işçi emekli olacak ve devlete maliycti dc 750 trilyon1 katrilyon lira arasında değişecek. DSP tstanbul Milletvekili Rıdvan Budak, tasarruf genelgesinı eleştirirken "Sendikal hakların miman Bülent Ecevit, eserini yıkıyor, yok ediyor" dedi. Sendikalar ise hükümetın emek kesimine savaş açtığını vurgulayarak "Kamuda işten çıkarmalara hayır" görüşünü dile getirdıler. IMF'ye verilen niyet mektubuna koşut olarak Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla önceki gün yayımlanan genelge, 50 yaşın üzerindeki 26 bın 653 ışçının emeklı edılmesını öngörürken KİT'lertarafından sağlanan hıznıetlerın fıyatlandırılmasındaki ticari olmayan bedelsi/ vc tanfe altı uygulamalar da kaldırılıyor. (Örneğın, üevlet DemırYollan DDY, Deniz lşletmelerı, THY'de basın, milletvekili, TSK mensuplan ve kurumlann kendi personellerine uygulanan indirimler. Böylece, DDY'de çalışan bir memur, indırimli bilet alamayacak, basın mensup Budak'tan sendlkalara çağrı DSP Istanbui larının IHY'dekı ındınmlı uçakbıletı alımı da mümkün olmayacak.) Emcklilik: Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan araştırmaya görc, emeklılık süresi dolanlann, yasal hakları ödenerek ış akitleri feshedilecek 50 yaşın üzerinde 26 bin 653 işçi bulunuyor. Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu îşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) MArkasıSa.l7,Sü.3'te ERSÎN ÖZtNCE, ÜLKEDEKÎ GENÇ NÜFUSA GÜVENÎYOR Saldın hızlanacak Şaron: Arafat terörist # lsrail kabincsi, Filistin ÖzerkYönetınıi'nı "terorızmi destekleyen örgüt" ilan etti. Karar, ABD'nin Afganıstan harekâtı gıbı Israıl'ın Fılıstın'e ayııı karşılığı vereceğı şeklınde yorumlandı. Arafat ise Şaron'u, lerörle mucadeleyi engellemeye çalışmakla suçladı. • 9. Sayfada Karamsarlığa düşmemeliyiz 0 Iş Bankası Cîenel Müdürü Ersın Özınce, Türkıye'nın genç nürusa sahıp olduğunu hatırlatarak "Umutsuzluğa düşmek hakkımız değil, böyle bir lüksümüz de yok. 3540 milyon genç insanın umutsuzluk kelimesini söylemeyc cüret etnıesi mümkün değil" dedi. özince IMF'den gelecek paranın boşa gideceğini zannctmediğini vurguladı. • 11. Sayfada 2 BtN İMZA TOPLANDI Kürtçe eğitim istemi artıyor # Istanbul Üniversitesi'nde 20 Kasım'da bir gnıp öğrencinin üniversitede Kürtçe eğitimin seçmeli dersler arasına alınması için rektörlüğe verdiği dilekçenin ardından, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde de aynı talep ıçın öğrencıler 2 bin 700 civannda ımza topladı. • / 7. Sayfada Belediyeye dava Toprakhank hisseleri arttı KİPTAŞ sözleşmeye uymadı # KÎPTAŞ'ın Zekeriyaköy konutlarında oturan kat sahıplen, konutların eksik, iskân ıznı alınmadan teshm edıldiğinı ve kalitesiz malzeme kullanıldığını belirterek tstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhıne maddı tazmınat davası açıyor. • 3. Sayfada Batarken prim yaptı Yağmur yerini kara bıraktı GUNCEL Kar yağışıTrakya'da yaşamı etkiliyor. Edirne'de son 24 saatte, kar ve buzlanma nedeniyle 22 maddi hasarlı vc yaralanmaya yol açan trafik ka/ası meydana j>eldi. İçel'in Rrdemli ilçcsiııc bağlıToros köyü Köpenkavak mevkiinde şiddetli kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 kişiye ulaşılamadı. Kırklareli'de buzlanma nedeniyle uiaşıma kapanan, merkeze bağlı köy yollarının yeniden uiaşıma açılması çalışmaları sürdürülüyor. Mctcoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hafta boyu devam edecek. (AA) # Toprakbank'ın hisseleri fona devredildiği gün 520 liradan 560 liraya fırlayarak yüzde 7.6 yukseldı. Uzmanlar Halis İbprak'ın devirdcn 1 hafta önce basına yansıyan "Vanmı yoğumu satıpToprakbank'a sermaye yapacağım" sözlerının yatınmcıyı umutlandırdığını, kımı çevrelenn bankaya el konulacağını öğrenmış olabıleceğinı söylüyorlar • 10. Sayfada ÇEVÎRİ HATASIİSTİFA GETlRDl Filmfestivalinde 'Kürdistan 'krizi # Ankara Film Festivali'nin broşüründe, "Büyük Adam Küçük Aşk" adlı film Ingilizce olarak anlatılırken "Kürdistan" sözcüğünün kullanılnıası sıkıntı yarattı. Çeviriyi üstlenen Atılım Üniversitesi'nden iki öğretim üyesi istifa etti. • 3. Sayfada KORKUT BORATAV "SÖYLEŞİLER" BAŞL1KL1YAZ1LARINA YENİDEN BAŞLAD1 • 10. Sayfada BERGAMA'DAN BİR ZAFER ÜAHA M17. Sayfada G.SARAY ARENA'YA Ç1K1YOR ' mSpor'da Neremiz Doğru ki?.. Dün beklenmedık bir gelışme oldu. DenktaşKlerides goruşmesınden sonra yapılan açıklamaya göre; iki lider önkoşulsuz, yüz yüze, üstelik Kıbrıs'ta BM Genel Sekreten'nın çağrısı doğrultusunda ocak ayı ortalarında bir araya gelerek hemen her konuyu göruşecekler. Soldan yatıp sağdan kalkarak refaha erişen "ver kurtul'cu" kimi erbabı kalemı bu sonuç mutlu etti mı, MArkasıSa. 17, Sü. l'de CUNEYT ARCAYUREK Salkım... Sallviııı... # Yedirmem beynimi bunlara! "Salkım Hanım'ın Taneleri" adlı TRT fılmi etrafında yapılan tartışmalara bakın. Salkım salkım dökülmekteler. Bir yığın yalan dolan. Yılmaz Karakoyunlu: Hem romancı! Hem de şaır! Hem de bakan! Aydın geçiniyor... Tavnnda aydın kırıntısı yok. Yücel Yener: Bakan konuşuyor... O baş sallıyor. # Etyen Mahçupyan: Çok doğrucu... Doğrular adına köktendincı, Kürtçü düşüncelerin serbestçe açıklanmasını bile savunmaktan çekınmıyor. Ancak "Nercden çıktı bu Ermeni kilisesi" eleştirisine karşı yalana sanlıyor. Ahmet (,'akar: lürk mılliyetçiliğine gönül koymuş tipi oynuyor. N E C A T İ DOĞRlTnun yazui • 8. Sayfada Promosyona tepki # lzmir Tabip Odası Başkanı Fatih Sürenkök, ılaçta promosyon konusunun magazin boyutuyla tartışılmasına tepki gösterdi. Uaç Endüstrisi lşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı "Koskoca bir sanayi ve bütün hekim camiasını lekeleyecek iddialarda bulunulması son derece yanlış" dedi. # Henüz gerçeklığı kanıtlanmamış bir ıddıanın, hekımler tarafından yaygın olarak başvurulan bir yöntem gıbı lanse edılmesınden üzüntü ve utanç duyduklarını behrten Ankara Tabip Odası Başkanı Ümıt Erkol, hekımhasta ilişkısinin yıpratılmasının, toplum saglıgını olumsuz etkileyeceğini söyledi, MArka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog