Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

4ARALIK2001SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER FBI ve CIA istediği gibi dinleyecek • WASHINGTON (AA)ABD'de Federal Soruşturma Bürosu(FBI)ve Merkezi îstihbarat Teşkilatı (CIA), 11 Eylül saldınlanndan sonra telefon ve elektronik postaları mahkeme enıri olmadan izleme talebinde bulundular. ABD içi faaliyetleri ilgilendiren FBl'nın yetkilerinin arttınlması, Amerikalıların temel özgürlük ve haklarını koruyan bazı yasalarda değişikliknın da ABD'deki iletişim şirketlerinden, mahkeme emrine gerek olmadan, Amerikan vatandaşı olmayanların telefon konuşmaları ve elektronik postaları izleme yetkisi istediği belirtiliyor. dishabracumhuriyet.com.tr Ankara'dan geri adım • Kıbns konusunda elini güçlendirmek isteyen Türkiye, ABD ve Ingiltere ile yaptığı uzlaşmada "kendi coğrafi bölgesindeki operasyonlara katılımını bile AB'den gelecek davete" bağladı. SERKAN DEMtRTAŞ ANKARATürkıye'nın, Avrupa Bırlığı (AB) ile yıllardır süren müzakerelerin ardından önceki gün kabul ettiği Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) gelecekte ciddi güvenlik sorunları yaratabilecek. AB'nin, NATO olanaklarını kullanmayacağı operasyonlara Türkiye'nin katılımı Brüksel'den gelen davetle mümkün olabilecek. Türkiye, BalkanlarKafkasya ya da Ortadoğu gibi bir bölgede yapılacak bir operasyonun ulusal güvenliğini etİcileyeceğine AB'yi ikna etmek zorunda kalacak. Hangi operasyonun Tür AB ile sorunlu ilişkilerini daha çok germek istemeyen Türkiye, AGSP'de ödün verdi SAYDAM YALÇIN DOĞAN Her Sefep Bir Banka, Kâğıttan Kaplanlar... Her gelişinde bir banka daha istiyor!.. Kural son bir yıldır değişmiyor. Geçen yıl, kasım krizinden önce IMF'de bir alışkanlık başgösteriyor. Olağan incelemelerde bulunmak üzere, Ankara'ya ne zaman gelecek olsa, gelmeden önce bir bankanın daha tasfiye edilmesini istiyor. Geldiğinde, bir bankanın daha tasfiye edilmiş olmasını görmeden, inceleme başlamıyor!.. Mizah filan değil. Ayniyle vaki. O nedenle, belli yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankacıların yüreği kıpır kıpır. Son örnek, Toprakbank. Şimdi o da tasfiyeye uğruyor. Y U N A N İ S T A N : BİZİ MURATİLEM ATÎNATürkiye'nin ABD ve Ingiltere ile yaptığı görüşmelerde Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'yla (AGSP) ilgili olarak "tarmin edici bir noktaya ulaşıldığuu" açıklaması, Atina'da geniş yankı uyandırdı. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Hristo Protopapas, "Atina'nın mllli açıdan önem taşıyan bölgelerin dışlanmasını kabul etmeyeceğini " açıklar ve AGSP konusunda Nice Zirvesi kararlannın geçerli olduğunu savunurken ıhtiyatlı bir dil kullanmayı tercih eden kiye'nin güvenlik çıkarlarını etİuleyeceğini ise Yunanistan'ın ve ileride üye olması beklenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yer alacağı AB Konseyi belirleyecek. AB ve NATO Konseyi'nin onayı alınnıadan kamuoyuna açıklanmayan uzlaşının önemli bazı unsurları ve Türkiye'ye yansımalan şöyle: Başvurudavet: Türkiye, AB'nin otonom operasyonlanna katılmak için başvuru ya BACLAMAZ Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Panos Beglitis, bu konunun TürkYunan değil, AB ile NATO arasındaki bir konu olduğunu söyledi. Hükümet Sözcüsü Protopapas yaptığı açıklamada AGSP konusunda Nice Zirvesi kararlannın geçerli olduğunu savundu ve Ingiltere'yi kastederek "AB içindcki bir hükümetin aldığı karar bizi bağlamaz" şeklinde konuştu. Beglitis ise Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ve lngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw ile birer telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. lımı Yunanistan'ın vetosuna takılabilir. GKRY'nin de gelecekte üye olabileceğini öngören Türkiye, bu nedenle otonom operasyonlara "güvenceli erişim" ıstcmişti. Genelkurmay Başkanlığı, kaygılannı 4 Haziran 2001 'de yayımladığı bilgi notunda iletmişti: Senaryolar: Türkiye'nin geri adım attığı bu maddeler ışıgında degcrlendirilcn scnaryolara göre AB'nin örneğin Balkanlar'da yapacağı ve Türki Kanlı statta futbol turnuvası Afganistan Olimpiyat Komitesi ve Afganistan Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen "Hindukuş Kupası Futbol Turnuvası", başkent Kâbil'de dün başladı. Afganistan Olimpiyat Komitesi yetkilisi Abdülsabır Azizi, "Bu statta 60 kişinin el ve ayaklan kesilirken 20 kişi de idam edilmişti. Şah Mesud anısına düzenlenen turnuvanın amacı, Taleban yönetimi döneminde yaşanan bu kötü anıları silmektir" dedi. • KÂBİL(AA) pabilecek. Ancak katılımı, AB Konseyi'nin daveti üzerine gerçekleşebilecek. Türkiye, operasyonun bölgesine yakın ve güvenliğini etkileyebilecek nitelikte olduğunu düşünse bile bu görüşünü AB'ye kabul ettirmek zorunda. AB, Türkiye'nin katılımını kabul ederse, hazırlık sürecine davet edecek. Ancak Türkiye, karar verme sürecinde bulunamayacak. Atina 'nin vetosu: Türkiye'nin otonom operasyonlanna katı ye'nin doğrudan etkileneceği bir operasyona katılımı garantilı görünmüyor. Yunanistan, kendi ulusal çıkarlan doğrultusunda Türkiye'nin operasyondayeralmasını önleyebilir. Kıbns veEgegüvencede: Türkiye'nin Kıbns ve Ege aracılığıyla Yunanistan'ı kastederek "NATO nıüttefiklcri arasındaki çaüşmalara AB'nin miidahale etmeyeceği yönündeki istemine" olumlu yanıt verildi. ingiltere'nin bu güvenceyi AB adına vcrmesine karşın Yunanistan'ın tavnnın olumsuz olabileceği kaydediliyor. Otomatik erişim: AB, ittifakın planlama olanaklarından otomatik yararlanabilecek. Ancak bu aşamadan sonra NATO'nunolanaklanndan yararlanma istemi için onay almak durumunda. Türkiye, böylece vetosunu sadece planlama aşaması için kaldırmış oldu. lngiltere, varılan mutabakatı üç gün içinde Brüksel'e götürüp AB'den gerekli onayı alabilirse 67 Aralık'ta yapılacak NA'IO Dışişleri Bakanlan Konseyi Toplantısı'nın sonuç bildirgesine yansıtabilecek. Demirbank olayı Şu sıralarda Hazine koridorlarında anlatılan bir öykü var. Demirbank'ın tasfiye öyküsü... IMF yine Ankara'ya gelmeden önce, mutlaka bir bankanın dahatasfiyesini istiyor. Hazinecilertelaşlanıyor. Yoksa, adamlar gelmekten vazgeçecek, işin şakası yok. Tehdit bu yönde!.. Ne yapsın Hazineciler?.. Belli bankaların bilançolarına bakıyorlar ve sonunda gözlerine Demirbank'ı kestiriyorlar!.. Ve anında Demirbank'ı kesiyorlar!.. Kararı hemen IMF'ye bildiriyorlar. Adamlar dabu haber üzerine yola çıkıyor. Ohh, Hazineciler derin bir nefes alıyor!.. Tıpkı, Toprakbank olayından sonra derin nefes aldıkları gibi. Banka sistemi çökmüş Ancak, IMF şurada haklı: Türk bankacılık sistemi felç. Bu ekonomiye 72 banka!.. Dünyanın hiçbir yerinde böyle banka furyası yok!.. Ahbap çavuş ilişkileriyle ve arada dönen dolaplarla, "benim şuyum var, buyum var, bir de bankam olsun" diyen iktidar sahiplerini, siyasetçiler kim bilir, ne karşılığında, geri çeviremiyor. Ekonomiye gelen bu yükün faturası, bir dönem sonra, başkalanndan çıkıyor. Mevduat sahipleri tedirgin, o bankalarda çalışan yetişmiş, nitelikli insanlar işsiz. Banka sistemi değişmeden, ekonomide çarkların normal dönüşü çok güç. O nedenle, her niyet mektubunda, uzun uzun bankacılık reformundan söz ediliyor. Son niyet mektubunun ilgili bölümünde, yine "sermayelerini güçlendirmeyen bankaların aynı uygulamayla karşı karşıya kalacağı" vurgulanıyor. Yani, bazı zayıf bankalar, haklı olarak, topun ağzında. AGSP'nin kabul edilmesinde ABD'den gelen 'Artık çözün' mesajı etkili oldu Çöziimü Washington istedi • 11 Eylül'den sonra yeni bir küresel güvenlik anlayışı geliştirmeye çalışan ABD, AB'nin ittifaktan bağımsız bir yapılanma geliştirerek Avrupa'daki nüfüzunun zayıflamasından çekiniyordu. ANKARA (Cumhuriyet) Türkiye'nin, yaklaşık 2.5 yıldır direndiği Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasfnı (AGSP) sürpriz bir şekilde onaylamasının arkasında ABD'den gelen "Arük bu isi çözün" mesajı da etkili oldu. TürkiyeABDlngiltere üçlü toplantılannın geçen mayıs ayında yapılan ilk turunda, Türkiye'ye destek veren ABD, AGSP'nin "hiçbirNATOmütCefiğinin güvenliğine zarar vermeyecek şekilde" geliştirilmesi için AB'ye baskı yapıyordu. Ancak 11 Eylül olaylannın ardından, küresel güvenlik anlamında yeni bir anlayışa yönelen ABD, AGSP'nin bir an önce yaşamageçirilmesini kendi planlannın geleceği açısından da önenıli bir adun olarak gördü. ABD, bir yandan Türkiye'nin güvenlik çıkarlannın zedelenmemesini isterken diğer yandan da Türkiye'ye çözüm bulunması için adım atılması gereğini dile getirdi. Üçlü görüşmelerin son toplantısı 26 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirildi. Bu görüşmede, Türkiye'nin AB'nin ittifak olanaklannı kullanmadan gerçekleştireceği (otonom) operasyonlara güvenceli katılımı ve KıbrısEge bunalımlarına AGSP'nin müdahale etmemesi sorunlan ele alındı. îngillere, Avrupa gücünün Kıbns ve Ege'de olası anlaşmazlıklara katılmayacağını "AB adına" garanti ettiğini bildirdi. ABD de, bunun zaten olanaklı olmayacağını belirterek tngiltere'nin güvencesinin kabul edilmesini istedi. Ancak Tiirk tarafı, bu güvenceyi yeterli görmedi. NATO'nun tanımladığı "Sıcak Noktalar' J V MACARİSTAN /' f ROMANYA MOLİ RUSYA " * \ v*Ç OÖRCİSTAN LHMLNİSTAN DtrtU Bir kâğıt, bir ilaç fabrikası Burada yadırganacak olay, kurunun yanında yaşın da yanması, Demirbank örneğinde olduğu gibi. Daha sonra aynı banka, bir yabancı banka tarafından çok ucuza kapatılıyor. Sistemin çürümüşlüğüne ek, püf noktası!.. Benzer işiem, şimdi bankacılık dışına kayıyor. Yani, ucuza kapatmak işlemi. Yabancılar tarafından. Hazine koridorlarına göre, bir kâğıt fabrikası ile bir ilaç fabrikası zor durumda. Dışarıya fiyat veriliyor. Şu anda kimse satın almıyor. Yabancılar bekliyor. Iş artık direnme noktasını aşıp fabrikalar tam kapanma aşamasına gelince ucuza kapatılacak. Genel ekonomik değerlendirmenin yanı sıra IMF bu kez de yine en çok bankacılık sistemi üzerinde duruyor. Bankaların çoğu, kâğıttan kaplan gibi!.. f" V , 4 ^ ^ . . JHIflyATtsfÂN VTBOSNA' > ' HER8EK AYCAN rabağ Irak: Savaşa hazırız • AMSTERDAM (AA) Irak Bırinci Başbakan Yardımcısı Tank Aziz, Amerika'nın saldırması durumunda yer savaşına hazır olduklarını söyledi. Aziz, ABD Başkanı George Bush'un, Bağdat yönetimine BM silah denetçilerinin Irak'a girmesine izin vermesi çağnsını da reddetti. Aziz, 1991 yıhndaki Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ın elinde hala kitle imha silahlan olduğu iddialannı da reddederek, Amerika'nın, Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile hesaplaşmak için yeni bahaneler aradıgını ileri sürdü. \ IRAN ••: •î ! Kuuylmk 3URİYE IRAK ABD'nin kaygüarı ABD'nin en önenıli kaygılanndan birisi, NATO olanaklannın kullanılmaması durumunda AB'nin kendi bağımsız askeri yapılanmasını yaşama geçirmeye başlaması ve dolayısıyla NATO'nun ortadan kaybolmasıydı. Bu kaygıdan hareket eden ABD, 26 Kasım'dan sonra, "AB, askeri yapdanmasını TürkiyeU ya da Tüıîdyesiz, NATO'lu ya da NATO'suz gerçekleştirmekte karariı. AGSP'nin NATO'suz büyümesi Türkiye'nin güvenlik çıkarlan açısından daha tehlikeli. Bu işin arnk çözümlenmesi gerekiyor" mesajuıı verdiler. Türkiye ateş çemberinde ANKARA (Cumhuriyet) NATO'nun "sıcak nokta" olarak adlandırdığı 16 bölgesel sorunun 13'ü Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. NATO ile yakın ilişkide bulunan Fransa Savunma Enstitüsü ile Isviçre'deki Uluslararası Strateji Enstitüsü 'nün sıcak nokta tarumı şöyle: "NATO'ya, AB'ye, Avrupa Konscyi'ne vc/veya BAB'a üye ülkelerin güvenliğini ve sınınnı eddleyebilecek, bu ülkelere taşabilecek caüşmalanıı bulunduğu bölgeler sıcak nokladır." Bu tanıma giren ve Türkiye'yi ilgilendiren 13 bölge: BosnaHersek: Çok sayıdaki Türk kökenli yurttaş, Türkiye'nin yakından ilgilenmesüıe neden oluyor. Sancak: KaradağYugoslavya arasındaki bölgede çok sayıda Türk kökenli yurttaş var. Kosova: Arnavutlann bağımsızlık istemi ileride yeni çatışmalara neden olabilir. ArnavuthıkMakedonya sının: tki Balkan ülkesi, sınır sorunlan yaşıyor. Dağlık Karabağ: Soruna siyasi çözüm arayışı sürüyor. Çeçenistan: Türkiye ile Rusya arasında siyasi sorunlara neden olan çatışmalar azaldı. GürcistanAbhazya/ Güney Osetya: Aynlıkçılar ile merkezi yönetim arasındaki sorunlar sürüyor. Kuzey Irak: PKK'nin yuvalandığı bölgedeki istikrarsızlık sürüyor. tran: Reformcularla mollalar arasındaki güç çekişmesi ileride çatışmaya yol açabilir. Suriye: Ortadogu'dakı genel çatışma havasının her an Suriye'ye sıçraması olasılığı da var. Kıbns: Rumlar ve Türkler, 1974'ten bu yana 'Yeşil Hat'tm iki yanında ayn ayn yaşıyorlar. Email: ydoganfrrcumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 90 98 2001/195 Ali Caner taralındaıı Maya Caııer aleyhine açılan boijanma davasının sonunda Burdur I. Asliyc Hukuk Mahkemesı'nın 25.10.2001 T. 2001/195450 B.K.. sayılı ilamı ile Burdur Yaylabeli köyii 124 hanede nüfusa kayıllı Ali Caner ile Maya Caner'in boşanınalarına karar verilmiş olup, davalı Maya Caner'in adresi nıeçhul ülduğundan iş bu boijanma kararının davalı Maya Cancr'e tebliğ ycrinc kaim olmak üzere ilanen tebliğ olıınur. Basın: 72795 tLAN BURDUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ AKHtSAR SULH HUKUK MAHKEMESt SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIR1V1A İLAN1 2001/20Satış Satılmasına karar verilen: 1) Tespit tarihi itibari ile 1.500.000.000. TL dcger taşır 1980 model 45YS861 plakalı l'ord kamyonet 2) Tespit tarihi itibari ile 4.500.000.000. TL deger taşır 1981 model 45YA139 plakalı Fiat traktör 3) Tespit tarihi itibari ile 250.000.000. TL değer taşır römork 4) Tespit tarihi itibari ile 100.000.000. TL deger taşır 45YK996 plakalı motorlu bisiklet 5) Tespit tarihi itibari ile 270.000.000. Tl, değer taşır kayışlı zeytin eleme makinesi. 6) Tespit tarihi itibari ile 25.000.000. TL değer taşır küçük zeytin eleme makinesi. 7) Tespit tarihi itibari ile 150.000.000. TL dcğcr taşır dörtlü pulluk. 8) Tespit tanhi itibari ile 100.000.000. TL deger taşır üclü pulluk. 9) Tespit tarihi itiban ile 100.000.000. TL deger taşır çapa. 10) Tespit tarihi itibari ile 200.000.000. TL değer taşır Taral marka ilaçlama makinesi. 11) Tespit tarihi itibari ile 100.000.000. TL değer taşır dızgara. Satış sartlan: 1 1 No'lu menkuliin 1. açık arttımıası 21.1.2002 günü saat 09.00 ile 09.10 arasında, 2. No'lıı menkuliin 09.20 ile 09.30 arasında, 3. No'lu menkuliin 09.40 ile 09.50 arasında, 4 No'lu menkuliin 10.00 ile 10.10 arasında, 5. No'lu menkuliin 10.20 ile 10.25 arasında, 6. No'lu menkuliin 10.30 ile 10.35 arasında, 7. No'lu menkuliin 10.40 ile 10.45 arasında, 8. No'lu menkuliin 10.50 ile 10.55 arasında, 9. No'lu menkuliin 11.00 ile 11.05 arasında, 10 No'lu menkuliin 11.10 ile 11.15 arasında 11 No'lu menkuliin 11.20 ile 11.25 arasında Akhisaı Seyitahnıet Mahallesi Zeytinliova yolu üzeri Serpintievler No: 222'de yapılacaktır. Bu arttınnada tahmin edilen değerin yiizde 75'ini ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadıgı takdirde en çok arttıranın taahhiidü baki kalmak kaydı ile 22.01.2002 günü yine aynı yer ve saatler arasında 2. açık arttırması yapılacaktır. Bu arttınnada tahmin edilen değerin yüzde 40'ını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadıgı takdirde satış talebi düşer. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yiizde 20 si oranında geçerli teminat yatırmalan gerekir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediginde 7 günü geçmemek üzere mehıl verilir. Verilen müddet içinde bedel yalırılmadıgı takdirde ihale llK'nin 133. md. geregince fesholunur. Iki ihale arasındaki farktan ve faizden alıcı mesııl lııtularak hiçbir hiikme hacet kalmaksızın bu fark kendisinden tahsil olunur 3 thale kararı damga vergisi, K.DV, tescil harcı ve masraflan alıcıya aittır. Binkmış vergıler satış bedelinden ödenir. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görnıüş ve münderecatlarını aynen kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenleıin nıemurlugumuza müracaatları ilan olunur. 23.11.2001 Basın: 74000 Dosya No: 2000/467 Tal. Satılmasına karar verilen (»ayrinıcnkulün cinsi, kıvnıcti, adedi, evsafı: Tapuııun Milas ilçesi, Hacıilyas Mah. Giiveçdede Cad. 366 ada, 8 parsel, 6 cilt, 538 sayfada kayıtlı, 359.59 m2, içcrisinde taban alanı 138.24 m2, toplam inşaat alanı 276.48 nı2 miktannda iki katlı bina bulunmaktadır. Her bir dairede 2 yatak odası, oturma odası, salon, mutf'ak, tuvalet ve banyo bulunmakta, binanm arka kısmında müştemilatı bulunmaktadır. Yerin ayrık nizam 4 kat inşaat alanında kalmakta, TAKS yiizde 40, KAKS 1 60'dır. (Ön bahçe ve yan bahçe mesafeleri mevcut plana göre olacaktır.) Hacizli bulunan taşınmazın tamamı 35.652.970.300.TL muhammen bedelle satışı yapılacaktır. Salış şartlan: I Satış, 21.01.2002 günü saat 10.20'den 10.30'a kadar Milas lcra Müdürlüğü önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 31.01.2002 günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır Bu arttırmada da değerinin yüzde 4O'ı rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masrailarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymelin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir. alıcı istediginde 20 günü geç'memek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir. 3 Ipotek sahibi alacaklılaıla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul ü/erindeki haklarını hıısıısiyle faiz ve masrat'a dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemi/e bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve lflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt f'aizinden alıcı ve kefilleri mesııl tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektiı. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000/467 Tal. sayılı dosya numarasıyla miidiirlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20.1 1.2001 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 73615 MİLAS İÇRA DAtRESİ'NDEN GAYRlMENKULLJN AÇIK ARTTIRMAİLANI StiNCAN 1. İCRA DAİRESİ'NDEN Dosya No: 2000523 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıynıeti, adedi, evsafı: 156 ada 20 nolu parselin 4 nolu meskeni 3 oda, 1 salon, banyo, wc, mutf'ak ve antreden teşekküldür. Meskenin 7.00 m2 2.40 m2 ve 3.30m2 olmak üzere 3 adet balkonu vardır. Kapı ve penccrc doğraması ahşap doğramadır. Islak zcminlcr kalcbodur, salon vc odalar yer döşemesi marleydir. 156 ada 20 nolu parselin (•> nolu meskeni 3 oda, I salon, banyo, wc, ınutlak, antreden teşekküldür. Meskenin 5.10 m2 ve 2.70 m2 olmak üzere 2 adcl balkonu vardır. Kapı ve pencere doğraması ahşap doğramadır. Salon, odalar, antre yer döşemesi marley, wc ve banyo yer döşemesi mozaiklir Degeri: 4 nolu meskenin borçlıı hissesi: 1.875 000 000 Tl 6 nolu meskenin borçlu hissesi: 1.955.357.143 Tl.'dir. 1 Satış, 07/01/2002 günü 4 nolu parsel için 14.2014. 25'e kadar, 6 nolu parsel için 14.2514.30'a kadar Sincan Ağır C'cza Duruşma Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'inı vc rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve salış masrailarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok artlıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/01/2002 günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın liiahhüdü saklı kıılmak üzere aıllııııı.ı ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edileccktir. Su kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteycnin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından tazla olması ve bundan başka paraya çevirnıe ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşeceklir. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymelin yüzde 20si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın leıninat mektubunu verıneleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediginde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrufları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeleri ile on bcş gün içinde dairemizc bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır 4 Ihaleye kalılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureliyle ihalenin feslıiııe sebep olan liiııı alıcılar ve kefilleri, leklif ellikleri bedel ile son ihale bedeli aıasıııclakı farktan ve diğer zararlaıdan ve ayrıca leınerrüt faiziıulen müleselsilen mesııl olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hiikme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncclikle teminat bedelinden almacaktır. 5 Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecalını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isleyenlerin 2000523 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/11/2001 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 73450
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog