Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4ARALIK2001SALI 8 KAVŞAK BERN Isviçre'nin havasından mı önlenmesi yolunda olduğu anlaşılıyor. suyundan mıdır nedir, bende iş dünParavan şirketim de AB'den artıktepyasına girme, holding kurma dürtüki alıyormuş. Neyse! sü belirdi. Türkiye'ye döner dönmez Geçen hafta özellikle kara paranın Istanbul'da bir "holding" kurmaya aklanması konusunda "görüntüsü"rıü karar verdim. Olaylar sonra şöyle gedeğiştirmek için Isviçre'nin olağanüslişti: Birinci yıl sonuna doğru "genel tü çaba ve para harcama girişiminkoordinatörüm (eşgüderim)" 10 mil den söz etmiştik. Isviçre'yi en çok rayon dolarlık bir kazanç belirdiğini söyhatsız eden sorun, kirli çamaşırları en ledi. Vatansever bir insan olarak deviyi yıkayan ülke konumuna düşmesiylete bunun yarısını vergi olarak ödedi. Isviçre artık bu konumunu düzeltyecek, Maliye Bakanı'ndan törenle mek amacıyla çeşitli girişimler yapıen yüksek vergi ödeyen işadamlayor. Biz Türk gazetecilere ayrıntılı bilrından biri olarak plaket alacaktım. giler veren bir yetkili, "Küreselleşen Gururlandım. Eşgüderim düş kurdudünyada finans akımı artık sınır tanığumu görünce bir öneride bulundu: mıyor. Yasadışı işlemler 'online (anınBüyümemiz gerekliydi. Yatırım yapda)' gerçekleşiyor. Bu nedenle kara mak zorundaydık. Yatırım için 1 mil para trafiğini izlemek oldukça güç. yon dolarlık yeni makineler satın al Uluslararası yolsuzluk ve para akladık. Makine alımını İsviçre'de bir iş ha ma karmaşık birsüreç. Ama artık bu nında tek bir odada çalışan yeni kurgüçlüğe karşın Isviçre, uluslararası duğumuz şirketimiz gerçekleştirdi. 1 arenada elinden geleni yapacaktır" milyon dolara aldığımız makineleri Isdedi. tanbul'daki holdingime 10 milyon doIsviçre'nin işi güç. Bir yandan banlara sattı. Böylece kazancım sıfırlankalarında hesap açtıran kişilerin kimdı. 9 milyon dolarla da Ingiltere'de liklerini ve birikimlerinin gizliliğini kokendime bir villa aldım. Burçda bir yanrumak durumunda, öte yandan da lış yaptım. Artık villalar Ihgiltere'de örgütlü suçlarla mücadele etmek zodeğil Florida'da alınıyormuş. Çünkü runda. Londra'da 50 milyon dolara alınan AB'nin geliştırdiğı, OECD'nin özen villa, sonra 30 milyon dolara bile sagösterdiği kara para aklanması ile tılamıyormuş. Paravan şirketler de mücadelede önemli ölçüde baskı alartık İsviçre'de değil, Manş Denitına alınan Isviçre'nin tarihsel değişim zi'ndeki adacıklarda, Lüksemburg'da, sürecine girdigi gözleniyor. Isviçre ise Lichtenstein'da "offshore (kıyıötesi)" Ingiliz adaları, Lichtenstein, Lüksemkuruluyormuş. Çünkü, Isviçre üzeburggibi ülkelerdeki "Offshore (kıyırinde AB'nin baskısı başlamış. Basötesi)" uygulamasının sonaerdirilmekının daha çok, uyuşturucu, silah kasi için girişimlerde bulunuyor. Yine Isçakçılarının paralarının aklanması ya viçre'nin girişimi ile kasım ortasında da ABD'ye yönelik terörün kaynağı Lozan'da benzeri birtoplantı yapılaolan paraya yataklık yapılmasının rak bu konular ele alındı. TURKİYE OZGEN ACAR dishabC« cumhuriyet.com.tr İsviçre'de Kara'dan Gri Paraya Bu Filistin'e savaş ilanıchr Dış Habcricr Servisi Kudüs ve Hayfa'da önccki gün meydana gelen Filistin intikam saldınlannın ardından Israil, dün akşanı saatlerinde Gazze'ye füze saldınsı düzenledi. Ga/zc'nin ardından Cenin ve Beytüllahim de vuruldu.lsrail başlatılan operasyona "Çığ Operasyonu" adını verdı. Operasyonun 48 ya da 36 saat süreceği belirtiliyor. Dün akşam halka konuşan Israıl Başbakanı Ariel Şaron Yaser Arafat'ı banşın önünde engel olduğunu söylerken, Filistin tarafı bu açıklamanın "Savaş ilanı" olduğunu vurguladı. Gazze'dekı saldırı Filistin lideri Arafat'ın karargâhını hedcf alırken atılan fuzelerin Arafat'ın konutıına, ofisine, helikopter sahasına ve buradaki 2 helikopteri vurduğu bildirildi. Filistin Radyosu, Gazze saldırısında 2 kişinin öldüğünü 17 kişinin yaralandığını duyurdu.Tsrail'in Gazze'ye düzenlediğifiizesaldırısının, "Arafat'a bir mesaj" olduğu bildirildi. tsrail askeri sözcüsü Ron Kitriy, yaptığı açıklamada, harekatın Arafat'ın Filıstinli militanlara karşı attığı adımlann yeterli görülmemesınden duyulan düş kınklığını iletmeye yönelik bir mesaj olduğunu söyledi. Israilli askeri kaynaklar, Arafat'ın helikopter pistinın ve helikopterlennın vurulmasının, "Filistin liderinin hareket serbestisinin kısıtlanacağına" ilişkin bir mesaj olduğunu belirttiler. Ariel Şaron'un sözcüsü Ranan Crisin ise , saldırı ile "Arafat tcrörle savaşmazsa biz savaşırız, bu mesajı verdik" dedi nan Aşravi ise Washington'un saldınya verdiği, tepkinin , "tsrail'e yeşil ışık yakmak" anlamına geldiğıni belirtti. lsrail füzelerı dün Gazze'nin ardından Batı Şeria'nın Cenin kentini de vurdu lsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gidon Meir, tsrail uçaklannın Oslo Anlaşması'nın (1993) lsrail 'e verdiği terör odaklannı yok etme hakkına dayanarak Cenin'i bombaladığını belirtti. Meir, ucaklann polis karargahını hcdef aldıklarını söyledi. lsrail helikopterlennın Gazze'den sonra Beytüllahim'e saldırdığı bildiriliyor. Bu arada, Filistin kaynakları, lsrail tanklannın Batı Şeria'da ilerlcdiklerini belirtiyorlar. Filistin haber ajansı VVAFA'ya göre, Filistin sözcülerinden bin, "İsrail işgal kuvvctlcri, Batı Şeria'daki köy ve kentlerin civarına tank, zırhlı ve personel taşıyıcı yerleştirmeye başladı" dedi. Sözcü, "Arap ulusu ve uluslararası topluluktan, halkımızın korunması için olabiidiğince çabuk gözlemci göndermelerini istiyoruz" ıfadesini kullandı. Şaron'un Arafat'ın banşın önündeki engel olduğunu söylemesine Filistin tarafından sert tepki geldi: Şaron: Arafat sorumlu lsrail Başbakanı Ariel Şaron, "bütün olup bitcnlcrin sorunılıısu" olarak Filistin lideri Yaser Arafat'ı gösterdi. Şaron, dün ve önceki gün lsrail'de düzenlenen kanlı saldınlan kastederek, "Olup bitenlerin sorunıluluğu Arafat'ın omuzlarında" dedi. Şaron, halka hitaben yaptığı konuşmada, Arafat'ın gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirterek, "Arafat, stratejik bir karar vererek terörü destekleme yolunu scçti, terör örgütlerini desteklcdi ve barındırdı. Arafat, Ortadoğu barışının önündeki en büyük engeldir. Arafat'ın bu hükümeti aldatmasına izin vernıeyecegim" dedi. Şaron, "Bizi kim öldürmeye kalkışırsa kendisi tehlikededir" ifadesinı kullandı. Filistin tarafı da, lsrail Başbakanı Ariel Şaron'un bu geceki sözlerinin "savaş ilanı" anlamına geldiğini bildirdi. Filistinli yetkili Saib Erakat, "Şaron'un bu geceki konuşması, Filistinlilere savaş ilanıdır" dedi. CNN'e demeç veren Hrakat, "Bu akşanı bir savaş ilanı duyduk" dedi ve ABD ve uluslararası topluluktan tsrail'i frenlemek için katkılannı artırmalannı istedi. Isviçre'nin başını ağrı milyon dolarlık hesap açtan konulardan biri de tırırken paranın ak mı ka"gündemdeki siyasal kira mı olduğu araştırılmışilerin" hesapları konuyor. En azından bu kişisunda öteki ülkelerin yönin ülkesindeki resmi geneticilerinden gelen şikâlir düzeyine bakılmıyor. yetler. örneğin, bir dikYetkilıye göre "vergi katatörün ülkesinden kaçırçağı kriminal bir suçdedığı, yüksek düzeyde siğildi". yasal bir kişinin yakınının özellikle, 11 Eylül'degündeme gelen yolsuzki terör saldırısından sonluklarının bırikimi ya da ra ABD'nin Isviçre üzerinyüksek düzeyde devlet deki baskısının etkisi açıkmemurlannın rüşvet olaça gözleniyor. Isviçre, bu rak aldıkları paraları Isamaçla "Task Force Teviçre bankalarına aktarYahya Demirel ror USA (ABD Terörü İçin maları, Isviçre'nin "göÇevik Güç)" adlı bir birim rüntüsü"nü bozuyor. de oluşturdu. Isviçre FeBilgi veren bir yetkili, deral Adalet Bakanı Dr. Türkiye'den Yahya MuValentin Roschacher rat Demirel'i örnek gösbu birimin çalışmalarını terdi. Yargı işlemleri soözetle şöyle açıkladı: "Isnuçlanmadan bu kişinin viçre'nin bu olayla ilgili hesabına el konulamabir lojistik planlamaya yayacağına dikkati çekti. taklık yaptığına ya da maYetkili, bir soru üzerine, li kurumlarının parasal PKK'nin başı Abdullah transferlerde rol oynadıÖcalan'ın Isviçre bankağına ilişkin hiçbir kanıta larındaki hesabının varlırastlanmadı. Yalnızca sağını doğrularken "Türkinıklardan Muhammed ye ve Avrupa KonseAtta 'nın 8 Temmuz yi'ndeki tüm yargı işlem2001'de Zürih HavaalaAbdullah Öcalan leri noktalanmadan bu nı'ndan transit geçtiğini paraya el konulamaz" debelirledik. Atta, otomatik di. BunakarşılıkABD'nin banka makinesinden dört istemi üzerine Usame kez olmak üzere toplam bin Ladin'in İsviçre'deki 1700 İF çekti. Ünlü Ismali bağlantılarının izlenviçre ordu çakılardan iki mesine anında başlantane ve aynca gümrükmıştı. süz mağazadan 'Svviss Mini Golds' marka çikoIsviçre bankalarında lata satın aldı. Bu çakılar sırdaş hesap açtırmanın daha sonra Boston Hayalnızca banka içi bilgi vaalanı'nda yanlışlıkla akışının sınıtianması amauçağa yüklenmesi unucına yönelik olduğunu tulan bavulunda bulunsöyleyen bir yetkili, bu kidu." şilerin hesaplarının gereğinde uluslararası örgütBakan bu ayrıntılaria, lü suçlaraçısından da düİsviçre'de açılan gizli heUsame bin Ladin zenli olarak incelendiğini, saplann sonuna değin IsABD, AB ve OECD ülkelerı ile işbiriiği viçregizli örgütlerince incelendiğini, izyapıldığını söyledi. Isviçre, Ocak 2001 'de lendiğini, kısaca kuş uçurtulmadığı ileKanada. Fransa, Almanya, Italya, Jatisini dünyaya vermeyi amaçlamıştı. Isponya, fngiltere ve ABD'yi bu alanda viçre PKK 'yi bir terör örgütü olarak kamücadele ve hesaplara nasıl el konul bul etmiyor. ması gerektiği konusunda bir toplanDolayısıyla PKK'nin İsviçre'deki hetıya çağırmıştı. saplarının "dokunulmazlığı"' var. Bu heBurada sistemin iki eksiği dikkati çe sapların kullanımı sürüyor ve süreceği anlaşılıyor. ABD, PKK'yi ve DHKP/C'yi kiyor. Birincisi, böyle bir hesap açtıran terör listesine aldığını Isviçre'ye de reskişinin yolsuzluğu saptandığında "gemen bildirdi. BM'nin 1373 sayılı kararekli incelemeyi yapmadığı" gerekçerı teröristlere sığınma hakkı verilemesiyle yalnızca bankanın o şubesinin yöneticisi kurban ediliyor. Şorumluluk yu yeceğini öngörüyor. BM'nin bu kararı ve ABD önerisi İsviçre'de henüz kabul karılara taşınmadığı için Isviçre bangörmüyor. kacılık sistemınin bütünü korunuyor. Ikincisi, ülkesinde 50 bin dolar dahi (Bu konulara bir başka zaman devergi ödememiş bir kişinin İsviçre'de 2 ğineceğız.) İsviçre'deki Yahya, Apo ve Bin Ladin ABD: Savunma hakkı Beyaz Saray sözcüsü Ari Fleischer, Israil saldırılan ile ılgılı gazetecilere yaptığı açıklamada, "lsrail, kendini savunma hakkına sahip ve ABD Başkanı bunu açıkça anlıyor" dedi. Sözcü, "Şinıdi şorumluluk, bu tür saldırılan durdurmak için harekete geçeceğini gösterecek Filistin lideri Yaser Arafat'ta" dedi. Filistinli yetkili Ha Israil helikoptcrlcri Gazze'de Arafat'ın karargahını vurdu. Helikopterler saldında 9 fiizefirlattılaı:Karargâh binasının yanısınra Arafat'ın helikopteri de seçilcn hedefler arasuıdaydL(REUfERAP) 20 ABD komandosunun, helikopterle Celalabad yakınlarına indirildiği belirtiliyor Bin Ladin her an yakalanabilir diği haberde Bin Ladin'in saklandığı yer olarak düşünülen Tora Bora'da bir operasyon yapmak üzere 20 kadar ABD askerinin 2 helikopterle Celalabad yakınlanna indigini kaydetti. Haberde, Amerikalı askerlerin Nangarharyetkilileriyle ToraBora'yayapılacak bir hava operasyonunun koşullarını değerlendireceği belirtildi. AJF'nin bildirdiğinegöre, Nangarhar vilayetinin polis şefi Hazret Ali, önceki gece ve dün sabah Celalabad yakınlarındaki Tora Bora bölgesini hedefleyen Amerikan bombardımanında 58 kişinin öldüğünü belirtti. Dış Haberler Servisi ABD özel kuvvetlerinin Usame bin Ladin i yakalanıak üzere Celalabad yakınlarına indirildiği bclirtilirken Tora Bora'y 1 hedcf alan ABD bombardımanında 58 kişinin öldüğü bildirildi. Helikopterlerle bölgeye ındirilen ABD askerlerinin Bin Ladın'i etkili bir operasyonla ve çok kısa bir süre içinde ele geçirmesi bekleniyor. Afgan tslami Haber Ajansı (A1P), güvenilir kaynaklara dayanarak ver Kandahar'da çatışmalar Afganistan'da Taleban'ın geleneksel kalesi ve elindeki son kent olan Kandahar'a yönelik ABD bombardımanı ve paralel olarak Kandahar havaalanı yakınlarındaki çarpışmalar devam ediyor. Kandahar havaalanı yakınlarında Taleban güçleriyle savaşan muhalefet güçlerinin sözcüsü, yüzde 100 kontrolü sağlamalarına az bir zaman kaldığını açıklarken Taleban güçlerinin ABD bombardımanı nedeniyle kendilerine yaklaşamadıklannı kaydetti. Kandahar yakınlarındaki ABD birliklerinden istihbarat yetkilisi Albay Jaıııes Beau Higgins de Kandahar'a yönelık bir taarruzda kendilennin de yer alabileceklerini bildirdi. Saygın müzenin sahte eserleri Cenevre'deki "Sanat ve Tarih Müzesi" Avrupa'nın önemli ve saygın müzelerinden biridir. Müzenin tümünü yaklaşık bir gün boyunca doya doya dolaştım. Yakındoğu bölümünü gezerken bir vitrinin önünde katıla katıla gülmeye başladım. Vitrinde, taştan yapılmış 2030 kadar idoller, küçük figürinler, kuşlar vardı. Yazılı bilgide özetle "IÖ10. binyıl sonlannda Neolitik Dönem 'e ait, ancak hangi kültüre ait olduğu bilinmeyen şematik insan ve hayvan figürleri. Türkiye ya da Iran 'dan (Van Gölü'nün kuzeyijgelme" deniliyordu. Gülmemin nedeni, vitrindeki nesnelerin tümünün sahte olmasıydı. Müze, Türkiye ya da Iran'dan (Van Gölü'nün kuzeyinden) kaçırılmış eserleri övünerek sergiliyordu. Figürierin altında içe doğru oyulmuş "stilize" insan ya da hayvan resimleri vardı. 1980'lerin başında önce Münih'te görülen bu nesneler, ABD ve Av rupa muzelerince kapışılmıştı. Tanesine 1015 bin dolar ödenmişti. Sözde bir Türk TIR kamyon şoförü bunları Van'dan kaçırmıştı. Cleveland Sanat Müzesi de bunlardan almış, hatta yöneticisi Arielle P. Kozloff yazdığı bir kitapta bunların IÖ 4. binyılda Neolitik Dönem'den kalma olduğuna ilişkin ahkâm kesmişti. New York'un en ünlü antika kaçakçı galerisi Edward H. Merrin Galerisi de IÖ 3. binyıldan "MinyatürBaşyapıtlar" diye özel bir sergiyle pazarlamıştı. Ancak Clevaland Müzesi bunları sergiden indirmek, Merrin Galerisi de alıcılara paralannı geri vermek zorunda kalmışlardı. Cenevre Müzesi bu sahte eserleri hâlâ sergiliyordu. Müzeden ayrılırken dayanamayıp bir görevliye sahteliğin gizini açıkladım. Bu eserler sahteydi, çünkü 2025 yıl önce Türkiye'de dişçi matkabı ile yapılmışlardı. IÖ 10. binyılda dişçi matkabı mı vardı? Elmek: oacarC^superonline.com Fax:0312.468 15 79 200l/20Satı«> Satılmasına karar verılen: 1) Akhısar Kethüda Mahallesı 22 Sokak'ta kâın lapu sıcılının 29 patta, 88 ada 21 parselınde kayıtlı 178.56 m2 yii/ölçümündekı taşınma/ üzennde 3 katlı yapı mevcut olup, /enıin kat 2 ayrı bagımM/ bölümden 1. kat 2 ayn bagımsi7 bölünıden, 2. kat ise tek bagımsız bölüm olarak ın^a edılmıi) olup toplam 5 ayrı bagımsız bölüm mevcuttur. Zcıııın vc I. katlar 2 oda, mutfak, banyo ve tuvaletten ıbaret 2. kat tek bagımsız bölüm ise 3 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten ibarettır. 2. katın tavanı kargıdır, üzcrı ahşap çatı, elektrik ve sııyu mevcut olup lespıt tarıhı ıtıbarı ile tamamı 16 236 000.000.TL. deger taşır. Avlulu kerpıç ev. 2) Aklmar Seyıtahmet Mahallesı Kırbağlar mevkıınde kâin taptı sicılinin 107 pafta, 2') ada 58 parselinde kayıtlı 980 m2 yüzölçüıniindeki ta^ınmaz, tapuda zcytınlı tarla vasfinı haız ise de tespıt sırasında arsa vasfını haız oldugunun tespıt edıldığı, üzennde 2 katlı kâgir ev, depolar ve tek katlı ev ile 35 ya^larında mahsuldar 9 adet Edremit cinsı /eytin ağacı ile I adel kayısı ağacı mevcut olup, tespıt tarıhı itibari ile zeytın ağacı ve kayısıııın değerlen ile bırlıkte tamamı 14.575.000.000.TL deger taşır. Arsa (zeytınlı tarla) 3) Akhısar Zeytınlıova kasabası Kurtdere mevkiınde kâın tapu sicılinin 16 pafta 3256 parselinde kayıtlı 9700 m2 yüzölcümundekı tasınmaz üzennde 6070 yaşlarmda F.dremıt ve uslu cınsı 100 adet zeytın agacı mevcut olup, tespıt tarıhı itibari ile tamamı 3.880.000.000. l'L. değer tasır zeytınlık. 4) Akhısar Zeytınlıova kasabası Kurtdere mevkiinde kâın tapu sicılinin 16 pafta 3257 parselinde kayıtlı 17700 m2 yü/ölçümündekı ta^ınmazın 5000 m2'lik kısmı boş va7İyette olup geriye kalan kısım üzerinde 6070 yasjarında 130 adet F.dremit ve uslu cinsi yeytin ağacı mevcut olup, tespit tarihı ıtıban ile tamamı 6.195 000. 000.TL. deger tasjr zeytınlık. 5) Akhısar Zeytınlıova kasabası Kurtdere mevkiinde kâin tapu sicılinin 1619 pafta, 3320 parselinde kayıtlı 38250 m2 yüzölçümünde, ıçersınde 6070 yaşlarmda Edremit ve uslu cinsi 380 adet zeytin agacı mevcut olup, tespit tanhi itiban ile tamamı 15.300.000.000 TL. deger taşır zeytınlık tarla. Satış şartlnn: 1 1 No"lu taşınmazın 1. açık arttırması 21 1 2002 günü saat 13.30 ile 13.45 arasında 2 No'lu taşınmazın 14.00 ile 14.15 arasında, 3. No'lu taşınmazın 14.30 ile 14.45 arasında, 4 No'lu taşınmazın 15.00 ile 15.15 arasında, 5 No'lu taşınmazın 15.30 ile 15.45 arasında Akhısar Hukuk Mahkemelerı Yazı Işlerı Müdürlügü'nde yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edılen degerın yüzde 75'ını ve satış masraflarını geçmesı şartı ile en çok arttırana ıhalc olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadıgı takdırde en çok arttıranın taahüdü bakı kalmak kaydı ile 31.1.2002 günü yıne aynı yer vc saatler arasında 2 açık arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edılen degenn yüzde 40'ını ve satış masraflarını geçmesı şartı ile en çok arttırana ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadıgı takdırde satış talebı düşer. 2 Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edilen değerin yüzde 20'sı oranında geçerlı temınat yatırmaları gerekır. Satış peşııı para iledır. Alıcı ıstedığınde 20 günü geçmemek üzere mehıl verılebilir. Verilcn müddet ıçınde bedel yatınlmadığı takdirde ilıale llK'nin 133. md. geregınce fesholunur. Ikı ıhale arasındakı farktan ve faizınden alıcı mesul tutularak hıçbır hükme hacet kalmaksızın bu fark kendısinden tahsil olunur. 3 Ihale kararı damga vergisi, KDV, tapu harcı ve masraflan alıcıya aıttır. Birikmiş vergıler satış bedelınden ödenir. 4 Şartname ılan tarıhinden ıtıbaren herkesın görebilmesi için dairede açık olup ısteycn alıcıya bir örneğı göndenlır. Satışa ıştırak edeceklenn şartnameyi görmüş ve münderecatlannı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgı almak isteyenlerin mcmurluğumuza müracaatlan ilan olunur. 23.11.2001 Basın: 74002 AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMIJRLIJĞU'NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTT1R1VIA İLANI A n k a ra Uluslararası Film Festivali Kavaklıdere KızılırmaK Odeon Cineplexx Ankara Ekin Tiyatrosu Um:ag Ingiliz Kültür Alman Kültür Çağdaş Sanatlar Merkezi 26 Kasım 9 Aralık 2001 Dünya Sinemasından Örnekler* Türk Sineması Yarışıyor» Lütfi Akad Sineması • Fantastik Türk Filmleri • Bresson Wajda Toplu Gösterimleri • Belgeseller Kısalar* Söyleşiler Paneller Sergiler* Bilet satış noktaları: Karum Bilim Sanat Kitabevi Festival Salonları 468 77 45 468 38 92 • www.filmfestankara.org.tr KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2001/902 Vası lay. Mahkememızce vcnlen 30. 10.2001 tarih ve 2001/902 Hsas, 2001/834 Karar sayılı ilamı ile tstanbııl, Kadıköy, Suadıye Mah. cilt: 20, hane I489'da nül'usa kayıtlı bulunan, Mehmet Nurettın kızı, 22 11.1927 doğumlu, davalımahcurc I'atma l'erıha Tuzcuoglu, M K.'nin 355. madüesı geregincc vesayet altına alınarak, kendısıne Istanbul Barosu avukatlanndan Av. Fatma Nalaıı O/den vasi tayın cdılmıştır. Keyfiyet ilan olunur. 09.11. 2001 Basın. 73451 KADIKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No 2000/935 Davacı Jale Cionca Semi/ vekili Av. Müge Özcanlı tarafından davalı Sedııt Seınız aleyhiııe açılan boşanma davasının yargılaması sonunda; Mahkememİ7ce verılen karar; I Boşanma davasının kabulüne ve Nevşehır mvrkez Cumhurıyet/Baş Mah c. 6 h 3'te nüf. kayıtlı Mehmet Uüven ile Gülay'dan olma tsüınbul 1959 d.lu davacı Jalc Oonca Semız ile aynı yer nüfusıına kayıtlı Kadrı C'emıl ile Melıha'dan olma 1959 d.lu Sedat Semız'in şiddetlı gcçımsi/likten boşanmalarına 2 laralların müştcrek kı/ları 1990 d.lu Küçük Pırıl'ın velayetının baba üzerinde bırakılnıa.Miıa. davacı aııno ile kızı arasında şahsi ilışkinin kurulmasımı ve hafta sonları cumartcsı günü sabah 09.00'dan pazar günü saat 17.00 kadar küçügün anne yanına verılnıesı suretıyle şahsı ılışkmın dü/enlenmesine dair davacı kendisi için nafaka ve tazmınat istemediğinden kaıar verılmcsınc yer olmadığına daır vcrilen karar halen adresi nıeçhul olup ılanen tcblıgı gereken davalı Sedal Semiz'in işbıı ilanııı yayın tarıhinden ıtıbaren 7 gün sonraki IS gunluk sürede tcmyıze başvurmadıgı takdirde verilen kararın kesınleşccegı hükmü ilan olunur. 19 11 2001 Basın: 73410 341652 Sicil No'lu Turizm Rehberlık kokartımı kaybettim. Hükümsüzdür. KEMAL HAKAN ÇFJ./KOĞLU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog