Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 ARALIK 2001 SALI Kıhns'ı halledin MADRİDTürkiye'nin davasına "sempatiyle" baktıklarını, adaylığın ilerlemesi yolunda ispanya dönem başkanlığının Ankara'ya elinden gelen desteği vereceğini söylüyor Ramon De Miguel. "Fırsattan yararlanın" diyor. Genişleyen Avrupa'yı bir tür kurucu meclis gibi çalışarak şekillendirecek olan büyük Avrupa konvansiyonuna Türkiye'nin de katılmasından yana çıkan Madrid, "şartlar elverirsc" tarama sürecini de başlatmak istiyor. Ispanyol dönem başkanlığının Türk tarafindan isteği, Kıbns çözümüne katkı. DenktaşKlerides görüşmelerine büyük ümit bağlayan De Miguel: "tarafların ciddi olduklanna dair işaret alırsak" diyor; "Kıbrıs Türk toplumunu derhal katılım müzakerelerine kalmak istiyoruz!" 1 Ocak'ta AB Dönem Başkanlığı'nı devralacak olan tspanya'nın Avrupa'dan sorumlu Devlet Bakanı Ramon De Miguel'le Madrid'de yaptıgımız görüşmenin ilk bölümü şöyle: 6 ROPORTAJ SALI ORHAN BURSALI Deprem... Dünya Şampiyonası 1 Ocak'ta Dönem Başkanlığı 'nı devralacak Ispanya 'nın AB den Sorumlu Devlet Bakanı Ramon DeMiguel, Başbakan Bülent Ecevit'in sözlerini ciddiye almadıklarını söyledi Ecevit'in açıklamaları ve Kuzey NİLGÜN CERRAHOĞLU Ramon De Migiiel'den: Ecevit'in açıklatnalan, Kuzey Kıbrıs'ı ilhak deklarasyonlanndan haberim var. Umanm bunlan iç politika amaçlı söylüyordur. Ancak biz bu sözleri ciddiye alamayız. Ecevit politikacı. Türk kamuoyuna bir şeyler söylemek zorunda. Politikacı sıfatıyla bunlan söylemesinin bizim açımızdan sakıncası yok. Onun sorumluluk sahibi, ciddi bir insan olduğunu da biliyoruz. Ecevit AB'nin Kuzey Kıbns'ta insan haklan ihlallerine geçit vermeyeceğini bilir. Kuzey Kıbns 'ın güvenliği ve haklannın güvencesi AB üyeliğidir. açılmadan Kıbns'ın AB'ye kaUlması sorun değü mi? Kıbns'ı ilhak deklarasyonlanndan haberim var. Umanm bunlan iç politika amaçlı söylüyordur. Ancak biz bu sözleri ciddiye alamayız. Ecevit politikacı. Türk kamuoyuna bir şeyler söylemek zorunda. Kıbns'ın Klllt yılı Politikacı sıfatıyla bunlan söylemesinin bizim açımızdan sakıncası yok. Ama biz ciddiye alamayız. Onun sorumluluk sahibi, ciddi bir insan olduğunu da biliyoruz. Ecevit AB'nin insan haklan ihlallerine geçit vermeyeceğini bilir. Kuzey Kıbns'ın güvenliği ve haklannın güvencesi AB'dir. Zaman daralıyor. Müzakerelerin sonuna yaklaşıyoruz. Denktaş'la Klerides'in konuşmak, masada anlaşmak konusunda ciddi olduklanna dair işaret alırsak, katılım anlaşmasında gereken değişiklikleri yapmakta İspanya dönem başkanlığı her desteği sağlayacak. AB için hukuk devleti ilkeleri vazgeçilmezdir. Haklannı hukuk devleti güvencesi altına alnıak açısından Kuzey Kıbns toplumunun önüne yakın tarihte böyle bir fırsat çıkmadı. Bu aynı zamanda refah garantisi veren bir fırsat ki Kuzey Kıbns'ın sorunlan fukaralık ve yalnızlık. 4 Aralık tarihinin KuzeyGüney arasında müzakerelerin başlayabileceği yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umuyorum. 2002 Kıbns için kilit yıl olabilir. Hiçbir şey bize bütünleşmiş bir adayla müzakereleri kapatmaktan büyük tatmin veremez. AB'nin genlşlemesi İspanya dönem başkanlığı genişlemeyi hızlandıracak mı, yavaşlatacak mı? DE MİGUEL Genişleme ispanya dönem başkanlığının ilk önceliklerinden biri. Niyetimiz genişleme anlaşmasının yazımı için kollan sıvamak. "Genişleme anlaşmalan"değil, "anlaşma" diyorum. Çünkii katılım müzakerelerini en geç 2003 başında bitirmeye hazırlanan ve blok halinde topluluğa girmeye hazırlanan on ülkelik bir gnıbu kapsayan tek bir anlaşma olacak bu. Kıbns dahil! Öyle. Tabii Kıbns da bu grupta. Dönem başkanlığımız süresince Bulgaristan ve Romanya ile müzakerelerin ilerlemesine de katkıda bulunmak amacındayız. Müzakere dosyalannda tüm konu başhklarını açmak ve Türkiye'nin adaylığına da önemli katkılarda bulunmak istiyoruz. amacındayız. (Bir kurucu meclis gibi çalışarak) Avrupa'nın geleceğine şekil verecek olan konvansiyona Türkiye'nin de katılmasını destekliyoruz. Avrupa Parlamentosu, ulusal parlamentolar, sivil toplum, üye ve aday ülke temsilcilerinin, yerel komiteler, ekonomik, sosyal komitelerin katılacağı Avrupa çapındaki bu büyük konvansiyonu Laeken lanse edecek. Martta toplanması ve 2004 başı ltalya dönem başkanlığına dek sürmesi beklenen konvansiyona Türkiye'nin de katılmasından yanayız. Türkiye ile müzakereler DenktasKlerldes tangosu Yapılması gerekenler olmazsa, sorun evet. Katılım müzakereleri adanın iki tarafıyla yapılabilmeli. Denktaş'la Klerides arasında De Soto'nun katılacağı bir görüşme var. Bu görüşmenin kuzey ve güneyin birlikte angaje olacağı yeni bir müzakere sürecine başlangıç teşkil etmesini umuyorum. Denktaş ve Klerides'ten bu irade çıkarsa, ispanya dönem başkanlığı, olabilecek en olumlu desteği verecek. lspanyol dönem başknnlıCi Türkiye'nin davasına büyük sempati beslıyor ve yardımcı olmak istiyor. Ancak başkalartnın yapması gerekeni yapamayız. Ünlü sözdür: "Tango iki kişiyle yapılır." Tangoyu Denktaş'la Klerides yapacak. Önlerinde iyı bir fırsat var. AB çerçevesi Kıbns Türk toplumunun refah ve haklannın en büyük garantisi. Kuzey Kıbns ve Türkiye'nin güven duyması gerekir. Ecevit'in açıklamaları Başbakan Ecevit'in açıklamasını biliyorsunuz: "Rumlar soykırıma dcdi... Marmara Denizi'nde sürdürülen deprem araştırma çalışmalarının bilimsel raporu yayımlandı. Le PichonCelal Şengör ve arkadaşlarınca yapılan bu çalışma, Izmit ve Düzce depremlerfnden sonra Marmara'da başlayan en önemli deprem araştırmasıydı. Amaç, Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara'daki özelliklerini ortaya çıkartmaktı. Tek fay mıydı? Parçalı mıydı? Nasıl hareket edebilirdi? Ne kadar bir deprem üretebilirdi? Istanbul ve bütün Marmara Bölgesi için taşıdığı tehlikenin boyutları nelerdi? Bizim hükümet, bilimmilim, depremmeprem gibi konulardan hiç anlamadığı ve bu konuların ülke için taşıdığı önemin de ayırdında olmadığı için, bu soruların yanıtı daha çok Fransa'nın desteğinde sürdürülen çalışmalarla arandı. Le Suroit (Lodos) gemisiyle yapılan araştırmaların bilimsel sonuçları, önemli bir bilim dergisinde yayımlandı (Earth and Planetary Science Letters). Bu yazının bir özetini bu cumartesi Cumhuriyet Bilim Teknik'te bulacaksınız. Marmara'nın jeolojik yapısı şimdi esas olarak biliniyor. Bundan sonra yapılacak araştırmaların, genel bilginin ana karakterini değiştirecek bir özellikte olmayacağı belirtiliyor. Bu bilimsel raporun yayımlanmasından sonra, çeşitli yorumlar aktarıldı kamuoyuna. Ben de, araştırmayı sürdüren ekipteki bazı bilim adamlarının yorumlarını dinledim. Onları aktaracağım. Fay, Marmara'yı boylu boyunca kesiyor. Ana karakteri, tek parça halinde gidiyor olması. Ancak, Marmara Denizi'ndeki belki daha küçük rejimler/sistemler, fayın bugüne kadarki deprem hareketleri, ana fayda yer yer sanki süreksizlikler gösteriyor. Bu özellik, fayın, geçmişte tek parça kınlmış olabilirliğine rağmen, bundan sonra, tek parça da dahil, iki veya üç parçalı kırılma olasılığını gündeme getiriyor. Depremin büyüklüğü hakkında, fayın yapısal karakteri ve uzunluğu bir bilgi verir. Elde edilen bilgiler bilimin çok kesin sözler söyleyemeyecegini gösteriyor. Bilim riskin alt ve üst sınırlarna işaret ediyor ancak. Yani, en küçük parçanın kırılmasıyla 7'nin altı büyüklüğünde bir depremden, en büyük parçanın, hatta fayın büyük bölümünün tek parçada kırılmasıyla 7.6'ya kadar (çok az olasılık olmasına rağmen 8'e kadar) varan deprem(ler) olasılığını gündeme getirmekte. Gerisi, boş söz. Bilimsel tutum, alışıldık bir devlet göreviyle en alt sınıra işaret etmek değil, olasılıkları bütünüyle ortaya koymak olsa gerek... Dünya Kupası'na antrenör ekibi Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın benim için çok ilginç bir yönü, Milli Takım'ın bir antrenörler timi tarafından yönetilmesiydi. Belki de dünyada ilk kez böyle bir yönteme başvuruluyor ve bir ulusal takım ülkenin en iyi basketbol antrenörlerinden oluşan bir ekibe teslim ediliyordu. Bir itiraz oldu mu? Kavga falan? Hayır, başlarında Aydın örs, bir görev bölüşümü ve tartışma ortamında ellerinden gelen en iyisini yaptılar, sinerji yarattılar bir ekip olarak ve basketbol takımına enerji yüklediler. Şimdi Türkiye 47 yıldır özlemini çektiği Dünya Şampiyonası'na katılıyor. Zor da olsa bu fırsat yakalandı. Arkasından Şenol Güneş ve Milli Takım'ın şampiyonaya hazırlığı tartışmaları gündeme geldi. Bütün taraflar, ulusal takımın en büyük başarıya ulaşması arzusuyla bu tartışmaya katıldı ve görüşlerini belirtti. Milli Takım'ın, Dünya Şampiyonası'nda başarıya ulaşmasını diliyoruz ve istiyoruz. Niçin Futbol Milli Takımı'nı da bir antrenör ekibine teslim etmeyelim? Şenol Güneş'in koordinasyonunda, isim vermek istemiyorum, en iyi üç antrenör daha görevlendirilse? Bunlar, egolarını biraz geri plana atarak, fikirleriyle ve üstlenecekleri görevlerle Milli Takım'ı şampiyonada ateşleseler? Bu sayede en az yanlış yapılmaz mı? Mümkün olan en doğruya yaklaşılmaz mı? Ulusal takımın kendine güveni doruğa çıkmaz mı? En üst derecede motive edilmiş olmazlar mı? Böylece başarı ve başarısızlık ulusça paylaşılmış olur... En önemli nokta tabii, futbolun adamlarının, basketbolun adamlarının özelliklerine sahip olup olmadıklarıdır. Ama, belki bizi yaniltııiar... obursali(o cumhuriyet.com.tr. Care konusmak Mal edinme özgürlUğü altuıda Güney'üı Kuzey'i saün alması da kaygı konusu? Hiçbiri sorun değil. Bunlan güvence altına alan mckanizmalar var. Tüm Doğu Avrupa'da karşılaştığımız bir sorun bu. Aynı korkuyu Polonya, Almanya'ya karşı duyuyor. Avusturya'nın benzer kaygılan oldu. Hâlâ geçerli ölan bir moratoryum uygulanıyor Avusturya'da. Geçiş dönemi mekanizmalanmız var. Çare konuşmak. Sırt çevirmek değil. Kuzey Kıbns'ın yapması gereken sorunlarını bize anlatmaktır. Geçiş dönemi müzakereye açık... Kuzey Kıbns'ın durumdan faydalanması akıllılık olur. Türk tarafının taleplerine her zamandan daha duyarlı ve olumlu yaklaşmak zorunda AB. Bu sorunu halletmek arzusu öylesine güçlü ki mümkün olan her kaybı telafi amacıyla tüm formülleri aramaya, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazınz. Tarama Sürecl ve Avrupa Konvanslyonu Nasü? Şartlar elverirse Türkiye ile tarama süreci ya da ön taramayı başlatmayı arzuluyoruz. Şartlar derken siyasi değil, teknik sorunlardan söz ediyorum. Türkiye'nin adaylığını kararlılıkla destekliyoruz. Dönem başkanlığımızın Ankara'nın mesafe katettiği süreç olması için elimizden geleni yapmak İspanya nın AB'den Sorumlu Devlet Bakanı Miguel, Türkiye'nin adaylığına katkıda bulunmak istediklerini söyledi. 1 DosyaNo: 2001/381 Satılmasına karıır verilcıı gayrimcnkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: Ankara, Keçıören ilçesi, Bağlarbaşı Mahallcsı, Güzelyurt Caddesı, Karataş Sokak'ta 13 kapı no'lu Hakan Apartmanı'nın yanında kaın, imarın 33064 ada, 16 parselini teşkil eden 281 m2 miktanndaki arsa vasıflı taşınmaz bir borçtan dolayı açık arttırma suretiyle satılacaktır. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada tncvcut bihrkışı raporunda açıklanmiştır. Takdir edilen kıymcti: 9.835. 000.000.TI. %18 KDV alıcıya aittir. Satış şartları: I Satış, 07.01. 2002 giiııii saat 14.50'den 15.00'e kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonu'nda açık açık arttırma suretiyle yapılaeaktır. Bu arttırmada tahnıin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları meemuunu ve satış masraflarını gcçnıck şartı ile ıhale ulunur. Böyle bir bcdelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17.01. 2002 giinii aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak ü/ere arttırma ilanında gösterilen nıüddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar kı artlırma bedelınin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alaeakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştıtma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 2()'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın tcmınat mektubunu vermeleri lazımdır. Salış, peşin para ilcdir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere nıehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pıılu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgılileıırı (*) bu gayrımenkul üzerindcki haklannı, hususiyle faız ve rnasrafa dair olan ıddıalarını dayanagı belgeleri ile on beş gün içinde daıremizc bıldırmcleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşınadan hariç bırakılacaklardır. 4 Ihaleye kalılıp daha sonra ihale bedclıni yatırmamak suretiyle ıhalenin feshine sebcp olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerriit fai/inden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca lıükme hacet kalmaksızın dairemizee tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tanhınden ıtibaren herkesın görebılmesı ıçın dairede açık olup masrafı verildığı takdirde ıstcycn alıcıya birömeği gönderılebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görnıüş ve ııuinderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi alnıak isteyenlerin 2001/381 sayılı dosya numarasıyla müdürlügümüze başvurmaları ilan olunur. (*) llgılılertabirine ırtifak hakkı sahipleri de dahildır. Basın: 74047 ANKARA 22. tCRA DAİRESİ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK AR1TIRMA İLANI DosyaNo: 2000/1345 Satılnıasına karar verilen navriıncnkulün cinsi, kıymeli, adedi, evsafı: Izmir, Konak, 2. K.arantinu Mahallesi, lapunun ada 2882, parsel 51 numarasında kayıtlı 293 m2 alanlı taşınma/ 260 Sokak'ta. 22 kapı no'lu apartıııan olup mesken daire içcrisındc yer aldıgı, anayapı betonarme kolonlu yıgnıa tugla duvaılı olarak inşa edılmış, 5 bağımsi7 bölümlü mesken daire, 3 oda, salon, oturma odası, rnutfak, WC. banyodan ibaret, iç ve dış kapı ve pencereleri ahşap doğramah, iç ve dış duvarlan boya ve badanalı, sulu hacımler seramık, salon ve odaları karoparka, mutfak hazır mutfak takımı, mutfak, WC, banyo duvarlan tavana kadar t'ayans kaplı ve kat kalorifer tesisatı, elektrık ve suyu mevcut olan mesken daire 160 m2 alanlı taşınmazın halihazır durumu, koıuınuı, ulaşım ve taşıma imkânları. her türlü Belcdıye hızmetlerinden çok iyi istıfade edişi, merkezı yerlere çok yakın bulunuşu. ana yapının ınşa tarzı, ınşaatta kullanılan nıal/emelerin teknik özellikleri, kullanılış şekli ııazara alındığında serbest piyasa alım satım rayiçlerine göre arsa payı dahil olmak ü/.ere 5 no'lu mesken daırenin tamamı 26.5OO.OOO.OOO.TL kıymet taşımaktadır. Satış şartlan: I Satış, 15 01.2002 Salı günü saat 14.00 14.10 arası tzmir 12. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın laahhüdü bakı kalmak şartıyla 25.01.2002 Cuma günü Izmır 12. lcra Müdürlüğü'nde saat 14.0014.10 arası ikinci arltırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacagını tahmin edilen kıymelin yüzde 40'ını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok aıttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak ede ceklerin, tahmin edilen kıymetin yiizde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mıllı bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşın para ıledır, alıcı ıstedıgındc 20 günü geçmemek üzere mehil verilebılır. lellalıye resmı. ıhale pulıı, tapu harç ve masralları alıcıya aittir. Bırıkmış vcrgıler satış bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklılarla diger ılgilileriıı (*) bu gayrımenkul üzerindekı haklarını hususiyle faiz ve masıafa dair olan iddialarıııı dayanagı belgeleri ile on beş gün içinde dairemi/e bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bcdclı hemcn veya verilen mühlet içinde ödenme/se lcra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesı geregınce ıhale feshedılır. Ikı ıhale arasındaki farktan ve yüzde 50 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hıçbır hükme hacet kalmadan kendılerınden tahsil edilecektir. 5 Şartname. ilan tarihinden ıtibaren herkesın görebılmesı için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ürncği gönderilebilır. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönnüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi alnıak isteyenlerin 2000/1345 Esas sayılı takip dosya numarasıyla ınüdürlügümüze başvurmaları ilan olunur. 26.11.2001 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 73608 İZMİR 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULİJN AÇIK ARTTIRMAİLANI TEŞEKKÜR Rahatsızhğıma ilk tanıyı koyan Op. Dr. CELİL CABBARPUR'a, bir yıldır sabır ve ilgi ile hastalığımı izleyen, ameliyatlarımı yapan: KERIM CERYAN a, Anesteziyologlara ve op. ekiplerine, Dokuz Eylül Üniv. Hastanesi K.B.B. Kliniği hekimlerine ve görevlilerine, ilgi ve titizliği için patolog Prof. Dr. EMEK Ö Z E N ' e ve arkadaşlarına, her zamanki yardımseverliği nedeniyle yakınım Prof. Dr. MEHMET H. ERGİN'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Dr. ENGtN TONGUÇ Dosya No: 2000/730 Davacı Sait Korkmaz tarafından davalılar Dursıın Ayhan ve Recep Dağdelen aleyhine açılan kadastro tespitine itiraz davasında, Davamızın davalılan olan ve Sarıgazı Demokrat C'ad. Yeşiltepe Sokak No: 64 Ümraniyetstanbul adresinde ikamet ettikleri bildirilen Dursıın Ayhan ve Recep Dağdelen'in belirtilen adreslerinden bahisle tebligat yapılamanıış ve yapılan tebligatlar bila tebliğ iade edilmiş, tebligata sarih açık adresi de zabıtaca tespit edilememiş olduğundan, adı geçenlere ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalılar Dursun Ayhan ve Recep Dağdelen'in tebligata sanh açık adreslen tespit edilemediğinden duruşma günü olan 14.2.2002 günü saat 09.30'da mahkenıemiz duruşma salonunda yapılacak duruşmada bızzat hazır bulunmalan gerektiği veya kendilennı bir vekille tenısıl ettirmeleri, dııruşmada hazır bulunmadıkları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde dunışmaların gıyaplannda devam edeceği ve yine yokluklarında karar verileceği hususu tebliğ olunur. 26.11.2001 Basın: 73977 ÜSKÜDAR 1. ASLlYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog