Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 ARALIK 2001 SALI HABERLER Inönu'nün açıklaması dengeleri bozdu. Karayalçm, CHP'nin çağnsını reddetti DUNYADA BUGUN ALt StRMEN Beklenen Oluyop mu? Erdal Inönü'nun sosyal demokrat hareket ıçındekı yenı partı oluşumundan çekıldığını açıklamasından sonra, bu oluşuma umut bağlamış olanların korktuklarının başlarına gelmesı olasılığı guçlenıyor gıbı gorunmekte. Inonu'nun ayrılmasıyla bırlıkte Mecelle'nın unlu "Manı zaıl oldukta, memnu avdet eder" yanı engel ortadan kalkınca, yasak gerı doner, kuralı olumsuz yonde ışlemeye başladı Gerçekten de Erdal Bey sosyal demokrat kanattayenı bölunmelerın kendı başınagrupçuklar oluşturmanın onunde bır engeldı ve hareket açısından onemı de burada yatmaktaydı. Ama o bır kez ayrılınca, bolunme yasağı kalktı. Ankara kulıslerınde dolaşan soylentıler, Murat Karayalçın'ın SHP'yı yenıden kurmak uzere nabız yoklamalarına başladığı, Fikri Sağlar, Ercan Karakaş ve Aydın Güven Gürkan'ın ıse, bır arada başka bır oluşumu gerçekleştırmeye çalıştıkları yolunda. Bırkaç gun once apar topar kurulan ve tabela partısı olan, "Sosyal Demokrat Partı "nın ne menem bır şey olduğunu pek bılen yok. Hatta Cumhurıyet'ın oncekı gunku haberınde belırtıldığıne gore, yenı oluşumcuların bu adı kullanmalarını onlemek ıçın, sozu edılen meçhul kuruluşu CHP'lılerın gızlıce kendılerının kurduklarını bıle soyleyenler var. "CHP boyle bırşeyı yapar", dıyerek, bu kuruluşu tohmet altında bırakmak yanlış olur. Yukarıdakı goruşun şımdılık sadece bır soylentı olduğunu bır kez daha vurgulayalım ve belırtelım kı, Deniz Bey, Inönu'nün çekılmesınden çok memnun. Baykal'ın memnunıyetı, herturlu çabasına ve klık gırışımlerıne karşın ne zaman karşısına çıksa, hep yenılgıye uğradığı Erdal Bey'ın dışında kımsenın kendısını yenemeyeceğı duygusundan değıl, olsa olsa "Erdal Bey olmaz ıse, bunlarzaten bıraraya gelıp, bır orgutun çatısı altında toplanarak hedefe yuruyemezler" duşuncesınden kaynaklanıyor olabılır kı, bu sav gerçeklerle de bağdaşmaktadır. CHP ve sosyal demokrat hareket, Ismet Inönü'den sonra sureklı bır dıdışme ve ıç çatışma içıne duşerek, ufalanmıştır. Bülent Ecevit'ın sosyal demokrat kanat ıle ılgılı kımı teşhıslerının doğru olduğunu burada hepyazdık. Bulent Bey'ın hatası bıryanlışı başka bır yanlışla duzeltmek ve partı oluşturmaçabasını bıryana ıterek, aıle şırketı ıle sıyaset yapmaya çalışmak olmuştur. Işın ılgınç yonu, Bulent Bey karşısında hep yenılgıye uğramış olan Baykal da şımdı CHP ıçınde ahbap çavuş partısı yontemını uygulamakta, hıçbır şey uretmeden polıtıka yapmaya çabalamaktadır. Sosyal demokrat kanattakı yenı oluşumun en buyuk gucu de, ışte bu ıkı sıyasetçının doğurdukları boşluktan kaynaklanmaktaydı. Ancak şımdı, durum değışıyor gıbı gorunmekte. Erdal Bey'ın bıraktığı boşluğu, bırleşerek değıl, her bırı kendı başına davranarak, doldurmaya çalışan "arslan sosyal demokratlar" ın bu yapıları ve gorunuşlerıyle yenı bır çekım merkezı oluşturmaları guçtur. Adı geçen sıyasetçılerın hıçbırı tek başlarına, genış kıtlelerı hareketın peşıne takacak yapıda değıller. Bu durumda, doğacak kaos herkese "Yahu, bunlarda da pek ış yokmuş galıba Denız Bey fta/c//ym/ş "duşuncesınınyerleşmesıneve Baykal'ın guçlenmesıne yarayacaktır. Ne garıp, Baykal'ın doğurduğu kaos, Bulent Bey'ın ışıne yaramıştı, şımdı karşıtlarının doğuracakları boşluk Baykal'ın ışıne yarayacak. Tabıı bundan da en fazla sosyal demokrat hareket yara alacak. Sosyal demokrat kuruluşların her bırının gucunu boşluktan almaları ve gucunu boşluktan alanlardan umar beklenmesı ne kadar hazın değıl mı? ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Erdal Inrinii'nun solda yenı oluşum lıderlığını ustlenmeyeceğını açıklaması dengelen altust ettı İnonu "şemsiyesi" altında bır araya gelen gruplar arasında yenıden aynşma ve yoğun bır goruşme surecı başladı CHP yonetımının Murat KarayaJçın'd "dönün" çağnsı yaptığı ancak olumsuz yanıt aldığı oğrenıldı Inonu'nun yenı oluşumun onculuğunden vazgeçmesı CHP yonetımını sevındırdı tnonu'nun ardından yenı oluşumun dağılacağı goruşunu taşıyan CHP yonetımı, bazı ısımlen partıye gen çekmek ıçın gırışımlerde bulunmaya başladı Bu oluşum' sil baştan • Murat Karayalçın, "Değişık düşünceler dıle getınlıyor. Kımılen SODEP'ı, kımılen SHP'yı açalım, dıyor. Kımilerı yenı partı kuralım, diyor. Arayışlar sürüyor" dedı. doğrultuda Murat Karayalçın'ın nabzının yoklandığı ancak olumsuz yanıt dlındığı oğrenıldı Karayalçın, çok yaygın bır ıstışaresurecııçınde olduğunu, ısteyen herkesle goruştuğunu vurgulayarak " Hemen hemen herkes, devam, diyor. CHP'ye dönülsün, diyen hemen hemen hiç kimseyc rasüanıadım" dcdı "Ne vapalım, nasıl devam edclim" sorusuna farklı yanıtlaraldığını aktaran Karayalçın, "Değişik duşunceler dile getiriliyor. Kimileri SODEP'i, kimileri SHP'yi açalım, diyor. Kimileri yenı parli kuralım, diyor. Kimileri yeni partinin nasıl olması gerektiğine ilişkin önerileıîde bulunuyor. lstişareleri sürdürecegim. Acelecilik içinde olmamak gerektiği düşüncesindeyinr açıklamasını yaptı Yenı oluşum ıçınde yer alanlardan Fikri Sağlar, bır kadro partısı kurulması gereğı uzennde durdu Bu sureçte "isimlendlrmelerin tuzak olduğuna" dıkkat çeken Sağlar, "Birçağnkaleme alacagiA Partinin nasıl, hangi ilkelerie kurulacağuu ortaya koyacağız. Lski hastahklann tekrar etmeyeceği sosyal demokrat bir parti kuracağu" dcdı Toplumda, kamuoyunda bellı noktalara gelmış bırçok kışıyle goruştuklennı vurgulayan Sağlar, "Bir kadro hareketi oluşturacağiA Kimsenin hegemonyası olmayacak. Sadece adı bilinen kişilerie degil, kamuoyunun tanımadığı birçok yeni isimle dc görüşeceğiz" dıye konuştu Ercan Karakaş da, genış katılımlı bır oluşum ıçın çaba gosterdıklennı, kımsenın onculuk, lıderlık havasına gınneyeceğını soyledı Izmir ••• Ölüm orucuna destek İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)Turkıye Insan Haklan Vakfı ıle Dayanışma tçın Aydın ve Sanatçı Gınşımı, açlık grevlen, olum oruçlan ve cezaevı operasyonlan nedenıyle sağlıklannı yıtırenlenn tedavılennde kullanılmak uzere yardım toplamak amacıyla bır dızı etkınlık duzenlıyor Gınşım tarafından yapılan yazılı açıklamada, sanatçılann her zaman ınsandan yana tavır koyması gerektığı belırtılerek, etkınlıklerden eldc edılecek gehnn Turkıye lnsan Hakları Vakfı'na (TİHV) bağışlanacağı bıldırıldı Gerçekleştırılecek etkınlıklerın ılkı, 5 Aralık gunu Alsancak lletışım Kıtabevı Sergı Salonu'nda açılacak olan "Yaşamdan Yana Bir Sergi" Ayın sonuna kadar açık kalacak sergının yanı sıra 10 Aralık tanhınde "Insan Hakları Giinü" nedenıyle, yıne Alsancak lletışım Kıtabevı'nde, saat 18 OO'de bır kokteyl venlecek tĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN Salkım Hanım 'ın Taneleri Tflm Ermenileriıı sözde iddialarını destelder gîbf ANKARA (AÎSKA) Devlet Bakanı Yılnuz Karakoyunlu ıle MHP'lı TBMM ldare Anıırı Ahmet Çakar'ı karşı karşıya getıren "Salkım Hanun'ın laneleri" adlı fılmle ılgılı TRT denetım raporunun, Çakar'ın eleştınlenne benzer saptamalar ıçerdığı behrlendı Yayın üenetleme Kurulu üyesı llhan Ömfir'un ımzasını taşıyan ve nısan ayında kaleme alınan raporda, so/ konusu fılmın "Ermenilerin sözde bazı iddialanna destek sağlayabilecek özelliklere sahip olduğu" belırtılıyor üenetleme raporunda, fılmde gayrımuslımlerın Varlık Vergısı'nden nasıl etkılendıklennın net olarak ortaya konulduğu, vergıyı ödeyemeyenlerın surgunde zulüm derecesınde çalıştırıldığının vurgulandığı kaydedılıyor Raporda, "Varhk Vergki'nin gayrimüslimler için çıkanldıgı söylenmekte ise de filmde ana karakterier Ermeni olduğu için flhıı sanki Ermeniler zulüm görmüş mesajı verme tehlikesini beraberinde getirmektedir" denılıyor Filmde bolktifür var Fılmın ıkıncı bolumunde yer venlen bazı dıyologlar ve goruntulerde Türklenn gaynmuslım aynmı yapmadığınuı çok ıyı anlatıldığı kaydedılerek şu görüşlere yer venlıyor "Aynı ıııü/igi söylediği ve halkın iç içe geçmişligî çok güzel görüntülerie verilnıektedir. Ancak bu bölümler bile, fılmin mesajuım yanlış anlaşılmasuıı engelleyecek yeterlilikte degildir." Raporda, filmın ana karakterlerınden Nora'nın hastalığı sırasında fatiha suresi okunduğu, olumunde ıse Ermeni cenaze törenı düzenlendığınc dıkkat çekıldı Raporda, soz konusu bolumlere ılişkın "Bu bölümlerde fatiha suresi net okunmamakta, cenaze töreni ise dikkat çekecek kadar uzun ve güzel verilmektedir" ifadelenne yer venldı. ÇakarKarakoyunlu arasında tartışmalara neden olan tecavuz sahnesı konusunda da "Tecavüz sahnesi ise ters Uişki kurulduğu izlenimi vermektedir" denıldı Filmde ayrıca çeşıtlı küfurler kullanıldığına dıkkat çekılırken u Bol bol da 'hıyar' ve 'lan' kelimelerinin" kullanıldığı belırtılıyor Kurul uyesı ömur, fılme yonelık değerlendırmelennın sonunda, fılmın sakıncalar goz onune alınarak "gerekli çıkarma ve kısaltmalar" yapılarak yayımlanabıleceğını behrtıyor. ••• Tazminatlardan kaçan ve devlete borcunu ödemeyen gazete yayınına son verdi Şeriatçı Akit gazetesi kapandı tstanbul Haber Servisi Şenatçı Akit gazetesi dun yayın hayatına son verdı Akit, kapanına gerekçesı olarak aleyhlenne açılan tazmınat davalarını gosterırken, gazetenın devlete olan borçlarını odememek ıçın kapatıldığı one suruldu Akit gazetesi yayın hayatına 12 Eylul 1993 tarıhınde başladı Gazete, 8 yıl suresınce çok sayıda kışı ve kurumu hedef gosterdı Akıt'ın 11 Mayıs 1999 'da hedef gosterdığı gazetemız yazan, eskı Kulrur Bakanı Prof Dr Ahmet Taner Kışlah, faılı meçhul bır saldırıda yaşamını yıtırmıştı Gazetede, Kışlalı'nın fotoğrafı uzenne çarpı ışaretı konulmuş, uzerıne "Yuh pişkin zorba" yazılmıştı Kışlalı, Akıt'ın bu hedef gosterme&ınden .HABERIcril ÖÇMESCİD verdıfcımız ıc,ın «MUIIna | onur duyuyoruz " • | • • | LVEDA Kapaülan Akit Gazetesi'nin son gunuku sayısı. bırkaç ay sonra bombalı suıkasta kurban gıtmıştı kamu kuruluşlarına olan borçları olduğu ıddıa edıldı Gazeteyı yayımlayan Gun Basım Reklam Lımıted Şırketı'nın borçlan odememek ıçın ıflas etmış gıbı gosterıldığı one suruldu Gazetenın, yenıden başka bır şırket tarafından çıkarılaca ğı savunuldu. Gazetenın dun yayımlanan son sayısında Hasan Aksay, Hasan Karakaya, Abdurrahman Dilipak, Kenıal Güler, A. thsan Karahasanoğlu ve Ülkii Kumral ımzalarıyla yayımlanan ortak yazıda, Akıt'ın yenıden yayın hayatına başlayacağı sınyalİen venldı Gcri d ö n m e mesajı Yazıda, "Akit'in ilkgünfcrine oranla bugun bin kat daha güçlüyuz. Yeniden başlamamak için hiçbir sebep yok. Geçmişten gclentccrübevebilgi birikimiınizle en kısa /aınanda yeniden birlikte olmanın çabası içindeyiz. Bugünü yeniden dizayn edeeeğiz. Yann yeni bir gün olacak ve yeniden doğacağız. Hem de daha güçlü bir şekikle" denıldı. Medeni Kanun Numaradan iflas iddiası Akit, kapanma nedenı olarak aleyhlenne açılan yuklu tazmınat davalarını gosterdı Gazetenın asıl kapanma nedenının ıse Milletvekillerine ÎKKB'denkutlama tstanbul Haber Servisilstanbul Kadın Kuruluşlan Bırlığı (İKKB), yenı Medeni Kanun'da, "yasal mal rejiminin mevcııl evlilikleri evlenme tarihinden iübaren kapsamasT ıçın onerge veren mılletvekıllerını kutladı İKKB Koordınatoru Prof Dr Necla Arat ve Hukuk Konıısyonu Başkanı Avukat Nazan Moroğlu tarahndan yapılan açıklanıada, yururluktekı Medeni Kanun'un yasal mal rejımı olan "mal aynbğuun" yol açtığı eşler arası haksızlığın gıdenlmesı amacıyla değışıklık yapıldığı belırtıldı Bu amacın gerçekleşmesı ıçın 1 Ocak 2002'de yururluğe gırecek olan yenı Medeni Kanun da, "eşit paylaşım esasuıa dayanan ecünilmiş mallara katünıa rejiminin yasal mal rcjimi ohnasmm" kabul edıldığı ıfade edılen açıklamada, şunlar kaydedıldı "Yasal mal rejiminin nıevcut evlilikleri evlenme tarihinden itibaren kapsaması için önerge veren mflletveİdDerini Işılay Saygm, Nesrın Nas ve arkadaşlarını, Gonul Saray Alphan, Tayyıbe Gulek, Melda Bayer, Esvet özdoğu, Ayşe Gurocak, Melek Denlı Karaca, Sulhıye Serbest, Yucel Erdener, Guler Aslan, Turhan Tayan, Saffet Ankan Beduk ve arkadaşlarını, Mehmet Alı Şahın ve arkadaşlarını kutluyoruz. Yıllardır ailede eşler arası eşitüğin yasalarda ve yaşamda yerleştirilmesi için uğraş veren kadın kuruluşları tcnısikileri olarak bizler,1926'da gerçekleştirilen kadın hakları devriminin Medeni Kanun'la da sürdürülmesini ve tünı nıillctvekillerinin bu konuda ö/eıı gostcrmcsini diliyor ve bekliyoruz." IR NOKTASI Kıbrıs Turk kesımının ıkı önemlı ışadamları kuruluşu var Bırısı Kuzey Kıbrıs Turk Cumhurıyetı Kıbrıs Turk Tıcaret Odası (KTTO), dığerı KKTC İŞAD Bu ıkı kuruluşun başkanları, kendı yönetım kurulları adına TUSİAD'ın Kıbrıs konusunda yaptığı açıklama ve bunun uzerıne kopan tartışma uzerıne goruşlerını belırttıler Temmuz ayında Kıbrıs'a yaptığım gezı sırasında KKTC İŞAD ve KKTC KTTO başkan ve yönetıcılerıyle uzun uzun goruşmuş ve Kıbrıs'takı duruma ılişkın anlattıklarını dınlemıştım Onların goruşlerını bu koşede aktarmıştım İŞAD Başkanı Salih Çeliker ve arkadaşları, KTTO Başkanı Ali Erel ve arkadaşları, Denktaş ın muzake relerden çekılmesını doğru bulmadıklarını soyluyorlardı Turkıye KKTC ılışkılerındekı çarpıklıklara dıkkat çekıyorlardı TUSİAD Başkanı TUncay Özilhan, Denktaş'ın masaya oturmayan ve uzlaşmaz bırtutum ızleyen çızgısını geçen gunlerde eleştırmıştı. Bu eleştırının ardından Tuncay özilhan veTUSlAD'ı hedef alan açıklamalar yapıldı Başbakan Bülent Ecevit, TUSİAD'ın Kıbrıs ekonomısıyle ıgılenme /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com Kıbnslı İşadamlan ve TÜSÎAD dığını belırterek TUSİAD yonetımını suçladı TUSİAD yonetımı, bunun uzerıne Kıbrıs ekonomısı uzerıne yaptıkları açıklamaları ve onerılerı ıçeren eskı bır çalışmasını kamuoyuna sundu Bu konudakı gayretlerını anlattı • •• Bu gelışmelerın ardından Kıbrıs Turk kesımındekı ış dunyasının tepkılerı merak konusuydu KKTC KTTO yonetımı, buyılın başında yapılan bır seçımle değışmıştı 700 uyenın katıldığı kongrede yonetıme gelen Alı Erel ve arkadaşları, seçıldıklerı gunden bu yana Denktaş'ın masaya oturmayan çızgısını doğru bulmadığını belırtıyorlardı KKTC IŞAD'ın tutumu da KTTO'dan farklı değıl Kıbrıs Turk kesımının bu ıkı onemlı sıvıl toplum kuruluşunun duşuncelerının, aslında Kıbrıs'ta Kıbnslı Turkler arasındakı Denktaş dışındakı genel eğılımı ıfade ettığını söyleyebılırız Kıbnslı Turkler, barışçı bır çozum bulunarak Kıbnslı Rumlarla Turklerın masının ve Rum tarafının tekyanlıAB uyelığının gerçekleşmesının yaratacağı sorunlar hakkında Sayın özilhan tarafından ıfade edılen endışelerı AB'ye ortaklaşa gırmesınden yanakılerıne ve bölge ıstıkranna ağır dar paylaşmaktadır" KKTC İŞAD bır başlar Kendılerını "Kıbnslı Turk'uz ve be vuracağı muhakkak olan Kıbrıs ka noktaya daha dıkkat çekıyor "Kıbayrı bır kımlığımız var" dıye tanımla Rum kesımının tek taraflı AB uyelırıs konusunda ızlenen polıtıkaların, maya da önem verıyorlar ğının yaratacağı tepkılerın artık tum Turkıye 'de açık yureklılıkle resmı ka• •• kesımlerce algılanması ve bu tehlınat dışında sivıl toplum örgutlerınce kelı senaryo yerıne ılgılı tum taraflaKıbnslı ışadamlarının ve tuccarlade tartışılır olması, Kıbrıs Turklen açırının bu ıkı örgutunun, özılhan'ın açık rın çıkarlarına hızmet edecek eşıt bır sından son derece sağlıklı bır gelışlamaları konusundakı goruşlen önem ortaklığı ve bunu takıben AB uyelıme olup Turkıye'de bunun önculuğını ıçeren bır çozumun elde edılelı KKTC KKTO Başkanı Alı Erel, önğunun TUSİAD tarafından yapılmacekı gun KKTO Yonetım Kurulu adı bılmesı ıçın herkesın ustune duşenı sı kendılerınden beklenen bır davrana yaptığı açıklamada özılhan'a des yapması gerekır." nıştır Hepımızı ılgılendıren hassas tek verdı KKTO Başkanı Erel, TUSİErel, KKTO'nunTUSİAD'ın göruşu Kıbrıs konusunun artık ertelenecek AD Başkanı Tuncay özılhan'ın Tur nu paylaştığını ve Turk tarafının muveya hasıraltı edılecek bır durumu kıye'de bulunan AB Parlamentosu zakere masasını terk etmemesı ge kalmamıştır" uyelerıne yaptığı konuşmada, Kıbrıs rektığıne ınandığını eklemeyı de unut••• konusu ıle ılgılı ıfadelerının, KTTO tamadı Erel, Rum tarafının uzlaşmaz tu Hep Denktaş'a takılıp kalan bır anrafından gerek AB'ye daha dengelı ve tumunun da uçuncu taraflarca uzelayışın Kıbrıs'ı yansıtmadığını söyleadılane bır yaklaşım ıçerısınde olma nnde çalışılması ve baskı yapılması mıştık Bu ıkı açıklama ıkı önemlı örçağrısını ıçermesı, gerekse Turk tagereken bır konu olduğuna ışaret etnek Umarız 4 Aralık, Kıbrıslı Turklerafının uzlaşmaz taraf olarak algılantı ve şoyle dedı "Rum tarafı bır uz rın çoğunluğunun ıstedığı gıbı uzlaşmaması ıçın gerekenın yapılmasının laşıya hazır olduğunu artık ıspat et maya kapı açacak yenı bırbaşlangıç önemıne ışaret etmesının yerınde ve melıdır " olur onemlı bır açıklama olarak değerlenKKTC İŞAD Başkanı Salıh Çeliker Ozür: Dunku köşeme bır ay önce dırıldığını soyledı de TUSİAD Başkanı özılhan'ın açıkyazdığım "Mıllet Meclisi'ni KoruErel, Kıbrıs Rum kesımının tutulamasını desteklıyor "İŞAD, Turk ta malıyız" başlıkı yazım teknık bıryanmunu da eleştırdı "Turkıye AB ılış rafının uzlaşmaz taraf olarak algılan lışlık sonucu gırmış, ozur dılerım.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog