Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

4 ARALIK 2001 SALI • • • • CUMHURİYET HABERLERİN DEVAMI GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK • Baştarafı l. Sayfada de Türkiye'nin IMF'nın dayatmalarına, yeni yeni zamlara karşı çıkacağı varsayılabilir mi? Soruyu gözü kapalı yanıtlayabiliriz: Elbette hayır! Povvell'ın ilk resmi ziyareti Ankara'ya. Dün bir TV haber spikeri konuştuğu bir bilim adamına "ABD Dışişleri Bakanı'nın 'çantasında' nelerolabilir" diye soruyordu. Çantada keklik Türkiye'ye Povvell'dan; örneğın kımı onemlı uluslararası sorunlarda VVashıngton leb demeden Ankara'nın leblebiyi anlamasından ötürü bol bol övgü. Amerika'nın girişeceği yeni savaş alanlarından söz etme olasılığı ve şu Kıbrıs, şu Denktaş, şu Türkiye'nin kırılamayan inadı gibi konular... EcevitCemPowell arasındaki müzakerelerde (ekonomik girdilerçıktılarla) Kıbrıs ve Irak ilk sıralarda. Kıbrıs; Irak'a oranla daha ağırlıklı konu. ABD'nin Kıbrıs politikaları biliniyor. Turkiye adada iki devletin varlığı kabul edilirse çözüm yollarının açılacağını, çeşitli engellerin ortadan kalkabileceğinı savunuyor. Bugüne değin Türkiye "dış kaynaklı" kimi çözüm önerilerini olumsuz buldu. Konfederasyon tezinden vazgeçmeyeceğini sürekli vurguladı. Hatta Güney Kıbns'ı KKTC'ye karşın üyeliğe kabul edeceğini açıklayan AB'ye Kıbrıs politikasında santım değişiklik yapmayacağını ifade ederek karşılık verdi. Colin Povvell'a burada Türkiye'nin Kıbrıs politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı ve olmayacağı acaba altı çizılerek yinelenecek mi? öncekı gün Türkiye'nin Avrupa ordusu konusunda birdenbire rota değiştirdiğini, "AGSP sürecinl desteklediğini" ilan etmesinden hemen sonra akıllara bu soruya karşılık kuşku içerikli yanıtlar takıldı. SAYFA 17 • ı Kıbns'ta tarihi doruk REŞATAKAR LEFKOŞA Kuzey Kıbns Türk Curahuriyeti (KJCTC) Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 4 yıllık bir aradan sonra Rum Yönetimi Başkanı Glafltos Klerides ile bu sabah Lefkoşa'nın sınırbölgesinde bir araya geliyor. Tarihi zirve, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofı Annan'ın Kıbns özel Temsilci Yardımcısı Zbigniew Wlosowicz'in Uluslararası Lefkoşa Havaalanı'ndakı ikametgâhında saat 10.00'da başlayacak ve Annan'ın Kıbns özel Temsilcisi Alvaro De Soto zirvede gözlemci olarak hazır bulunacak. Alvaro De Soto, liderlerin görüşmesine müdahale edemeyecek, sadece not tutarak bunlan genel sekretere iletecek. KKTC'deki siyasi parti yetkilileriyle görüşen Denktaş, eski Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Taner Etkin'in başkanlığında oluşan Ulusal Halk Hareketi (UHH) yetkilılerini kabul ederek KJerides'e son mesajlannı gönderdi. Denktaş, Klerides'le bugün yapacağı görüşmede, Türk tarafının isteklerinin, Rumlara zarar vermediğini, Kıbns'a ve bölgeye yarar getireceğini ortaya koyacağını ve olumlu bir netice alacaklanna inandığını söyledı. Sabırla ve güç bırlığı içerisınde bu yolu kat edeceklerini anlatan Denktaş, "Bir Rum cumhuriyetinde azınlık olmamak için kurucu ortaklık hakkımızı bu kez iki toprak parçasında korumak ve barış içinde yaşamak için elden geleni yapacağız" dedi. . „ . GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Ankara'dan PowelPa 4 mesaj netimini Irak halkımn kendisının seçmesi. ABD'nın önerdığı akıllı yaptınmlar gerçekten "akıllı" olmalı. Ambargo nedeniyle zaten çok zarar görmüş olan, Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelen daha fazla mağdur etmemeh. Kıbrıs önerimize destek verin: Kıbns sorununun çözümünü ıstiyoruz, bunun ıçın çaba gosteriyoruz. Rum kesimi ise AB üyeliği bcklenlısiyle çözümden kaçıyor. RaufDenktaş'ınçabalanyla başlatılan yeni girişim için ABD'nin desteği çok önemli. ABD, AB üzennde de Rum kesımini cesaretlendırerek çözümü engellememesi için etkide bulunabilir. Afganistan'da siyasi rol bekliyoruz: Türkiye, Afganistan operasyonuna Banş Gücü kapsamında bir katılım düşünüyor. Ancak, Afganistan'ın geleceğinde çok daha etkin askeri ve siyasi rol üstlenmeye de hazırız. Afganistan'ın geleceğinin şekıllenmesı ve yenıden yapılanmasında her aşamada yer almak ıstıyonız "Afganistan, Afganlanndır" düşüncesinden hareketle bütün girişimlerin Afganlarla birlikte yapılması gerektiğinı düşünüyoruz. Cumhuriyet Gazetesi okurları tarafından kurulan CU Ekonomide stratejik g i r i ş i m i 6 y ı l ı m k u t ı a d l . D ü n Caddebostan Balıkaortaklık: ABD, dış tıcaretidamlar Spor Klübfi Lokali'nde bir araya gelen CUMOK'lular, ^irişimin kuruluşuna öncüliik cdcn ve mızde ilk üç ülke arasında önceki yıl aramızdan aynlan Erol Ceyran'ı da andılar."I lavadan ve sııdan konuşalım" adı verilen buyer alıyor. Ancak kotalar neluşmaya, gazetemizden Şükran Soner ve Miyase llknur katıhrken, İsmail liakkı Demircioğlu ile Aşık deniyle ıhracatta önemli soYorguni de CUMOK'lulara bir dinleti sundular. Öte yandan lzmir Karşıyaka CUMOK, 18 yaşınrunlar yaşıyoruz. Sıyası ve dan büyüklerin katılacağı "IJğur Munıcu Şiir Yarışması" düzcnledi. Yanşmaya katılmak isteyengüvcnlik alanındaki stratelerin şürlerini 24 Ocak 2002 tarihine kadar Karşıyaka CUMOK'a göndcrnıeleri gerekiyor. jik ortaklık ilişkısinı ekonomiye de taşımak istıyoruz. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye, ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın yarın gerçekleştireceğı temaslarında Washıngton yönetımıne 4 önemlı mesaj verecek. Bu akşanı Ankara'ya gelecek olan Povvell'ın, yann başlayacağı temasları sırasında Irak başta olmak üzere Kıbns, Avrupa Güvenlık ve Savunma Politikası (AGSP), ıkilı sıyası ve ekonomik ilişkiler ile bölgesel konular masaya yatırılacak. Meslektaşı tsmail Cem ile bir araya gelecek olan Povvell, Cumhurbaşkanı Ahmet Nccdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit tarafından da kabul edılecek. Povvell'ın göruşmelerınde Ankara'dan Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i "cesaretlendirici" adımlardan kaçınmasını isteyeceğı kaydedılıyor. ABD Dışışlen Bakanı'nın, bu çerçevede Türkiye ile Irak arasında ikmcı sınır kapısının açılması konusunda uyanda bulunması beldeniyor. Dışişleri kaynakları, Ankara'nın da Washington yönetimine şu 4 önemli konuda mesaj vereceğını kaydedıyorlar: Irak'a operasyon zarar verir: Bı/.e göre Irak konusu Afganistan'dan, terorızmle mücadele amacıyla başlatılan Sürekli özgürlük harekâtından farklı bir konu. Irak'ta bir Birleşmiş Milletler sürecı var. Bız bu sürecın ızlenmesi gerektiğine ınanıyoruz. Irak yönetimını de BM kararlarına uymaya çağınyoruz. Bızim için iki önemli nokta var. Bir, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması. lkincısı, Irak yö Dön baba dön Zira, 1991'den beri "Türkiye, AGSP'nin (Avrupa ordusunun) tüm karar mekanizmalarında bulunmakta direndi. Aksi halde NATO üyesı olarak oluşumu veto ederek yaşama geçmesını engelleyeceğini" her fırsatta açıkladı. AGSP'nin karar mekanizmasında mutlaka bulunmak devlet politikasıydı. Kimi gerekçelerle devletin sıvılasker otorıtelerı ikı yıldır bu kararın arkasında durdular. Fakat Powell gelmeden önce geçen hafta sonunda Başbakan Ecevit'in başkanlığında hükümet ortağı partilerin genel başkanları ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun katıldığı iki "zirve" yapıldı ve... Türkiye aylardır, yıllardır seslendirdiği dayatmadan vazgeçtiğini açıkladı. Başbakan'a göre, "Bizim haklı beklentilerimiz çok büyük ölçüde karşılanmıştı". Yüksek düzey dışişleriyetkililerinegöre; "Türkiye'nin tümkoşullarıyüzdeyüzkarşılanmamıştı, ama varılan sonuç 'en iyi' anlaşmaydı." 180 derece çark ederken Türkiye; yumuşatıcı kimi öğelerın yanı sıra; ABD ve Ingiltere'nin "NATO müttefikleri arasında (Kıbrıs ve Ege'de Yunanistan ile) çıkabilecek çatışmalarda Avrupa ordusunun müdahale etmeyeceğine" ilişkin önerisini yeterli mi bulmuştu? Ama varılan sonuçta acaba başka "önemli etkenler" rol oynadı mı? örneğin ABD'nın Ankara'ya ılettiği "AB, sizsiz de orduyu kuracak, artık yumuşayın" yollu dostça tehdit havasındaki bilgilerin hemen arkasından son günlerde Brüksel'den de aynı içerıkte haberlerin gelmesi başka olası sonuçları (kimi kuşkuları) doğal olarak akla getiriyor. AGSP konusunda karar değiştirmemize dış etkenler (baskılar) neden olduysa... Görünen köy kılavuz istemez demiyoruz ama: Benzeri yöntemler Kıbns'ta iki devlete dayalı politikamızdan vazgeçmemizi sağlayabilir mi? Ya da Ankara, Atina'yı TürkiyeAB uzlaşmasını vetoetmeyi mı, butaktıkleYunanistan'ın Kıbns'ta Avrupa devletiyle bizi karşı karşıya getirmeyi amaçlayan politikasını bozmayı mı planlıyor? Belki bu yoldan Kıbrıs sorununu, uzunca yeni bir sürece itmeyi düşünüyor. Oyun içinde daha çooook oyun var. • Baştarafı 1. Sayfada Arayışlar önce ıkiye ayrılıyor: Kım lider olmalı? Hangi parti kurulmalı? Lıderlık yarışında, Murat Karayalçın, Fikri Sağlar, Ercan Karakaş, Aydın Güven Gürkan açıkgizli çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangı parti kurulmalı arayışında ise üç seçenek ortaya çıkıyor SHP'yı açalım dıyenler. SODEP'İ yeniden kuralım diyenler. Yepyeni bir sosyal demokrat parti kuralım diyenler. Bunların da kendi içinde açılımları var... Karayalçın, duşünce atolyelerini uzun süredir açık tutuyor. Buralarda ciddı fıkirler de ortaya çıkıyor, doküman haline getiriliyor. Planı, kısa dönemle Inönü ile yürumek, sonra da SHP donemınde olduğu gibi bayrağı onun elinden almak bıçiminde özetlenebilir.di. Inönu çekilınce, yolunda yurüme kararı almış görünüyor. Sağlar, ülkedekı olumsuz gıdışe karşı çıkmak için ille de lıder olmak gerekmedığını göstermiş, 80'li, 9O'lı yıllarda muhalefet görevini yerinegetirmiş birsiyasetçi. Ancak liderlikle, olaylara muhalefet aynı şey değil. Inönü'nün kuracağı partinin altyapı çalışmalarını hazırlayan Yiğit Gülöksüz de elde yığınla parti programı, tüzüğu bekhyor. Deyım yerındeyse, 'gül'u gittı 'öksüz'ü kaldı! Inönu'nun ilkbahar, yaz, sonbahar karış karış Anadolu'yu dolaştıktan sonra çekılme kararı alırken açıkladığı nedenlere saygımız var, ama bize öyle geliyor kı, gerçek neden şu: Yola çıktığı kişilerle Anadolu'da rüzgâr esmeyeceğini, tek başına rüzgâr estırmesinın de zor olduğunu gördü! Zekeriya Temizel vakıf eşliğinde hazırladığı Türkiye projesıne son şeklını verdı. Bu proje, güçlü bir partide bayraklaşırsa işe yarar! Mümtaz Soysal hareketi ıçın Soysal'ın yaşam biçimıyle anlatmak gerekirse şunu söyleyebilıriz: Düşünce yelkenlerinın atlasları çok sağlam bir gemi. Ama gemının yürümesı ıçın rüzgâr gereklı. Eğer rüzgâr yoksa, sağlam olsa da rota, geminın yeri sota. Rüzgâr da partıyle olur. Vurgulaması acı ama, sıfırdan parti kurmak ıçın çok sıfırlı maddi olanak gerekli! İki kere iki kaç ederT Bütün bunlardan sonra CHP'ye ve Baykal a gelirsek... Deniz Bey bugünkü durumunu şöyle özetliyor: Biz çok haklıydık, doğruyduk, yaşananlar bunu gösteriyor. Halk da bunu anlıyor. Iktıdara geliyoruz! Bu yaklaşıma bizim yorumumuz da şu: Evet, geçen seçım öncesı pek çok konuda haklıydı. Ancak, onümüzdeki seçime, geçen seçimin doğrularıyla gıdilmez, yeni seçimin doğrularıyla gidilir! Inönü'nün çekılmesının ardından, CHP yönetimı gidenlere yarı açık bir çağrı yaparken aralarında Karayalçın'ın da bulunduğu kımı sıyasilere el altından haber gönderiyor: Bızımle olmak istediğını kamuoyuna açıkla, biz de sana çağrı yapalım! Bu durum insanın bir kişiye, 'beni sevdiğini âleme söylersen, ben de senı sevdığımı söylerım' demesıne benzıyor! Acaba CHP yönetimi bu konularda daha büyük düşünebilir mi? Baykal hafta sonu il başkanlarına seslendi: "İki kere iki CHP eder..." Pekı CHP kaç eder? 9O'lı yıllardaki yüzde 18'lik SHP ile yüzde 4.5'lık CHP'nın birleşmesinden yüzde 10.5'in çıktığını gördük. Sosyal olaylarda iki kere iki bazen 4, bazen 8, bazen 1 eder! Gelinen noktada, Baykal'ın elinde 3 olasılık da var! ankcum@ttnet.net.tr çiye zorla emeklilik • Başlarafı 1. Sayfada Emeklilikikramiye ertelemesi: Emeklilik hakkını elde etmiş 50 yaşın üzerinde bulunan ve işçi sendikalarının da davet edildiği bir komisyon tarafından değerlendirildikten sonra, kamu kurumlarının yöneticileri tarafından uygun görülecek işçilerın her türlü yasal haklan ödenerek iş akitleri fesh edilecek. tşçilerin 2 ikramıyesınden l'ının ödemesı 2003 yılına ertelenecek. Prım ve ödemesine son verilmesi için gerekli önlemler alınacak. Yurtdışı görevlendirme Kamu kurum ve kuruluşlarınca zorunlu hallerde yapılacak yurtdışı görevlendirmeler; üniversitelerde YÖK Başkanlığf ndan, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda ise bakanlardan ızın alınarak yapılacak. Mesai: Yıllık üretım programlan, fazla mesai gerektirmeyecek şekilde yapılacak ve vardiya usulü ya da daha az maliyet yükü getirecek yöntemlerle çalışma konusunda gereklı önlemler alınacak. Kuruluşlar, Hazıne Müsteşarlığı'ndan uygun görüş almak suretiyle fazla mesai yaptırabilecekler. Reklam, tanıtım, yayın, ilan giderleri ve üyelikler: 2001 yılı harcamalan arasında yer alan meslekı kuruluş ve derneklere üyelik giderleri; 2002 yılında 2001 yılının en fazla yüzde 75'i, reklam, tanıtım ve ilan giderleri ise yüzde 40'ı kadar olacak. Kamuda, gazete, kitap, dergi benzeri yayın alımına son verilecek. Faaliyet raporu ve benzeri periyodik yayınlar, basılı olarak değil, internet ortamında sunulacak. Özelleştirilecek kuruluşlar: Bakanlar Kurulu'nca her yıl karara bağlanan KİT ve bağlı ortaklannın genel yatınm ve finansman programında yer alan istihdam, ihale yoluyla hızmet alımı ve tasarruf önlemlerine ilişkin hükümler; özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar 4046 sayılı özelleştirme Yasası'na bağlı kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine bağlı, kamunun çoğunluk hissesine sahip kuruluşlarda da uygulanacak. (4603 sayılı yasaya bağlı kamu bankalan hanç) Bedelsiz ve tarife altı uygulamalar: Sosyal ve ticari amaçlı olmayan ücretsiz ve tarife altı uygulamalara son verilecek. Sosyal amaçlı uygulamalar, (özürlüler, gaziler, şehit ve gazi dul ve yetımlen, yaşlılar ve öğrencilere yapılan indirimler) devam ettirilecek. lhlas Finans'tan aldığım çek koçanından 0991871, 0991872, 0991873 Nol'lu çekleri yitirdim. Geçersizdir. ERDOĞAN GÖKSU SES1885 ORTAOYUNCULAR 29 KASIM'DAIM BAŞLAYARAK KÖKÜ BİTTİ ZIKKIM ZULADA Ferhan Şensoy'un Türkîş: Ne gerekiyorsa yapılacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türklş Başkanı Bayram Meral, 50 yaşın üstünde 39 bin çalışanın emekli olmasım hesapladıklannı, bunun da devlete maliyetinin 1 katrilyonu aştığuıı, bu durumda hükümetin tasarruf sağlamasının mümkün olmadığını söyledi. Tasarruf genelgesinin kendileri için sürpriz olduğunu ifade eden Meral, hükümetin toplu iş sözleşmelerinde altına imza attığı sözlerinin gereğini yerine getirmediğini belirtirken, işçilere de "Emekli olmayın" çağnsındabulundu. Meral, daha önce emekli olan 240 bin 200 işçinin kıdem tazminatlarının bile ödenemediğini anımsatarak, hükümetin verdiği sözlere artık güvenmediklerini, haklannı korumak için "ne gerekiyorsa yapacaklarım" vurguladı. Başbakan Bülent Ecevit'in yayımladığı tasarruf genelgesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Meral, hükümete seslenerek "Bu genelgeyi durdurun. Hakkımızı koruyacağız. Hükümct, çıkardığı yasaları, imzaladığı toplusözleşmeleri hiçe saymaktadır. Bu durumda hükümetin bize 'yasadışına çıkıyorsunuz' deme hakkı olmayacaktır" uyansında bulundu. Hükümet üyeleri ile daha önce yaptıklan görüşmelerde tasarruf genelgesinin yayımlanacağı yönünde izlenim almadığını, bu nedenle de çıkan genelgenin kendileri için sürpriz olduğunu vurgulayan Meral, "IMF'nin Türkiye'yi teftişc gelişi ile bu genelgenin yayımlanması bir tesadüf değil" dedi. 1994 yıhndan beri krizi aşmak için fedakârlıklar yaptıklarını anlatan Meral, "Fakat gördük ki bizim bu fedakârlığımız faizcilere ve dolar tacirlerine gitti" dedi. Meral, "düşük faiz işletilmesi ve bu alacakların ödenmemesine kitlesel bir tepki gösternıediklerini", "her gün yağmur gibi yağan şikâyetleri sineye çektiklerini" anımsatırken, yayımlanan yeni tasarruf genelgesiyle de faruranın yine işçilere çıkarılmasına tepki gösterdi. 50 yaşın üstündeki işçilerin emekli edileceğini, bir ikramiyenin 2003 yılına erteleneceğini, toplu iş sözleşmelerinde yer alan primlerin kaldırılacağını söyleyen Meral, bunun da hükümetin toplu iş sözleşmesindeki hükümleri uygulamaması ve yeni işten çıkarmalar anlamına geldiğini belırtti. EKONOMİK GULDURU bir buçuk perde FERHAN ŞENSOYTARIK PAPUÇCUOĞLURASİM ÖZTEKIN'LEVENT ÜNSAL CELAL BELGİLSERAP GUNAYDINALt ÇATALBAŞORHAN ERTURK PINAR ALSANRESUL OKKANOZKAN AKSUSAYGIN DEUBAŞELIF DURDU ORÇUN KAPTANÖZGE ÇATIKKAŞEBRU SOYUERDENECE ERDOĞUŞNATAÜ İZKÜBARLAS ve Artız Kuş GAGOŞ perşembe.cuma.cumartesl 20:00 pazar 15:00 Eski evliye mal rejimi' sınırı ANKARA (Cumhuriyet BUrosu) Türk Medcni Yasa Tasarısı'nın yürürlüğü ve uygulama biçimine ilişkin yasa tasansı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni mal rejiminin eski evlilere de uygulanması yönündeki önergeler kabul edilmezken mal rejiminin geriye yürümesi yalnızca "sözleşme koşuluna" bağlandı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilenTürk Medeni YasaTasansı'nın yürürlüğü ve uygulama biçimine ilişkin yasa tasansında, kadın örgütlerinin istediği olmadı. ANAP, SP, AKP ve DSP'li milletvekillerinin evlilık sırasında edinilen malların eşler arasında eşıt paylaşımını öngören "edinilmiş mallara katılma rejimi"nin evlilık tarüıinden itibaren uygulanması yönündeki önergelen kabul görmedi. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün önergesınin benimsenmesiyle eski evlilere yalnızca sözleşme yapmak koşuluyla mal rejiminin genye yüriitülmesi hakkı tanındı. Eski evliler için yasanın yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2002'ye kadar eski mal rejimi geçerli olacak. Eşler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihtenbaşlayarak 1 yıl içinde başka bir mal rejimini seçebilecekler, aksi takdirde bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere yasal mal rejimi olan "edinilmiş mallara katılma rejimini" seçmiş sayılacaklar. Eşler, sözleşmeyle yasal mal rejimini evlenme tarıhinden geçerli kılabilecekler. Sözleşme yapılmaması durumunda, 1 Ocak 2002 tarihine kadar edinilen mallar eski mal rejimine, bu tarihten sonra edinilen mallar da yeni mal rejimine göre paylaşılacak. 6 Ferhan Şensoy' un SAHİBİNDEN SATILIK BİRİNCİ EL ORTAOYUNU 23 aralık pazar / 15:00 / 18:00 Anton Çehov / Ferhan Şensoy FİŞNE PAHÇESU Cüldürü Ferhan Şensoy 19 aralık çarşamba / 20:00 17 aralık pazartesf / 20:00 Bllet Satış Yerlerl: Ortaoyuncular Glşesl / 0 212 251 18 65 VAKKORAMALAR / Takslm, Suadlye, Akmerkez FERHANGİ ŞEYLER İSVİÇRE HASTANESİ "GerçekSanattn Yanında" ÛZEL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog