Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

4 ARALIK 2001 SALI CUMHURİYET SAYFA H J J v t J i ı t J I V J . 1 . / ekonomi(«cumhuriyet.com.tr 11 Fiyat artışlanndaki yüzde 8O'lik TEFE hedefi kasım ayında yüzde 81.1 ile aşıldı Enflasyon yüzde 4.2 Yıllık enflasyon •O" Toptan O Tüketici IŞÇtNİN EYRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Otosansür Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Anadolu basını eğitim seminerlerı değerlendirme toplantısında Bakan Yılmaz Karakoyunlu konuşuyor. Işten atılmış binlerce gazetecinin basın kartlarının süresinın uzatılmasına ilişkin sendika ve cemiyetin ortaklaşa gündeme getırdikleri sorunla bağlantılı gazetecilerin sorunları gündeme gelmiş. Bakan, gazetecilerin sorunlarını çözebilmeleri için öncelikle sağlıklı örgütlenmeleri ve sendika çatısı altında buluşmaları gerektiğinden söz ediyor... Bakanın konuşmasını görüntüye alan kameraman arkadaşlar, arkada birbirlerini uyarıyorlar: "Bu kısmını boşuna çekmeyin, sakıncalı, yayımlanmaz..." Genç arkadaşlarımı cesaretlendirmeye çalışıyorum: Çocuklar korkmayın, başınıza bir iş gelmez. Sonuç olarak konuşan bir bakan. Siz başından sansürlemeyin. Belki arada kaynar." Yutkunup cevap veren bile çıkmıyor. Hele de "Haberiniz var mı? Toplusözleşme istemeyi düşünmeden kitlesel üyelik için kampanya açtık. Işyerlerine yasal olarak bildirme zorunluluğumuz yok. Üye olursanız başınız belaya gırmez" diye, ufak yollu bir sendikal üyelik çağrısı yapınca, başlar mahcup öne eğıliyor. Bir yolunu bulup yanımdan uzaklaşmayı seçiyorlar. Kafaya takmış bulunuyorum, sorduklarımdan, tanıdık dostlardan da doğru bir yanıt alamıyorum. Türk medyası; televizyonu, gazetesi, radyosu, internet yayınları ile hükümet ve IMF'nin kriz programına alternatif ekonomik öneriler, krizden çıkış yolları, hele de emekten yana politikalar, sonuç olarak da emek cephesi, "Emek Platformu" eylemlerine ilişkin sansür kararı mı aldılar? Temsil niteliği en düşük işveren örgütlerinin dahi basın toplantılan canlı yayın verilirken, ekonominin (e)sini bildikleri tartışmalı uzmanların(!) düzenden yana görüşleri uzun uzun yer alırken alternatif görüşler kelimenin tam anlamı ile sansür ediliyor. Meslekten olmayan ızleyiciler taraflılığı tam boyutları ile belki algılayamıyorlar, ama algılayan, sorgulayanlar bile tek yanlı bombardımanın etkisinden, yönlendirilmekten, en azından istenilen sistematığin mantığı ıçinde düşünmek zorunda kalmaktan kurtulamıyorlar. Yoksullaşan, işinı kaybeden, krizden çıkış reçetesinin ağır mağduru çoğunluk, milyonlar, tek tek ne kadar öfkeli olurlarsa olsunlar, sonuçta krizden çıkışın yolunun yeniden borçlanma ve onun olmazsaolmaz koşulları gibi sunulan; emekten, yoksuldan alma kaynak aktarımını tartışılamaz, zorunlu, bilimsel, ekonomik gerçeklik gibi algılamış oluyorlar. Medya yayınlarıyla, televole profesörlerinin bilim adınafetvalarının da katkılarıyla, kitleleri kendi hakları ve çıkarlarına yabancılaştırma, emekten yana alternatif krizden çıkış olasılıklarını düşünemez, göremez, isteyemez noktaya sürüklüyorlar. Daha da ileri bir adımla, medyanın varlık nedeni, habercilik kuralları ayaklar altına almıyor. Karşı görüş üretenlere sansür ya da otosansür en ağır boyutları ıleuygulanıyor. "Devlet ekonomiye kambur" tezi, mutlak doğru gibi, her söyleyenin ağzından ayrıntılı işlenirken Türkiye'de kamudan daha verımsiz çalışan özel sektör gerçeği, en gelişmış kapitalist ülkelerde Türkiye'nin birkaç katı oranda kamu çalışanı olduğu... Bilimsel doğrular kitlelere ulaştırılmıyor. İş dünyasının krizden çıkışa ilişkin, kendi çıkarlarınınsavunulmasıyolundakihergirişimleri.örgütsel ve bireysel en geniş haberlere konu ediliyor. Emek örgütlerinin, kitlelerin hak arayışlan nerede ise suç gibi sunuluyor. Basılı medyanın yıldız yorumcularının, sermaye, siyaset, IMF, Dünya Bankası sözcülerinın ağızlarından düşmeyen, "krizin bedeli vardır" ile sınırlı değil. Bugüne kadar baş tacı edilmış sendika liderleri, kazara "Bu kadarı da olmaz, son pakete artık evet diyemeyiz" çıkışı mı yaptılar? Hemen, üyelerini sömüren, koltuğunu bırakmayan, çıkar sağlayan kimlikleri gündeme geliyor. Açıkçası şantaj yapılıyor. "Sesinizi çıkarırsanız, işçiyi uyandırırsanız hayatınızı kaydırınz" deniliyor. Türkiye'de eksiği gediği ile tüm sendikal ve meslek örgütleri hep bir arada, ülke çapında bir eylem kararı alıyorlar. Eylem gününe kadar etkin medyada tam sansür. Kitleler, örgütlülük içinde çağrı almamışlarsa, böyle bir eylemin kararından habersizler. Buna rağmen hazırlıksız, uyarılmaksızın, kışın etkin soğuğunda önemli bir kalabalık oluşuyor. Eylemlere katılımı düşük tutmaya yönelik önsansür yetmemış, eylem sonrasında bile, ancak işlevi, boyutu çok tartışmalı indirimli satışlar kadar haber değerı var sayılıyor. Çok merak ediyorum, büyük çıkar ilişkileri içinde bütün medya patroniarı aracılığı ile tüm medya yayınlarında talimatla mı bu kadar etkin bir sansür uygulanıyor? Yoksa arkadaşlarımız binlercesinin işini kaybetmiş olmanın paniğinde otosansürü daha mı etkili uyguluyorlar? Geçenlerde yapılan bir bilimsel çalışmada, otosansürün çağımız medyasında sansürden daha etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştı da... Selçuk Abaç velat etti •Ekonomi Servisi Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, IBAR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. ür. Selçuk Abaç, lstanbul'da öncekı gün vefat etti. Abaç'ın cenazesi, bugün tstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarhğı'na defnedilecek. Garanti'de bipleşmeye onay •Ekonomi Servisi Garanti Bankası ortaklan, üsmanlı Bankası ile birleşmeyi bugün yapılacak olan olağanüstü genel kurulda onaylayacak. Kurul, banka iştiraki Osmanlı Bankası'nın tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle, tüzel kişiliği sona ermek suretiyle devralınmasına ilişkin devir sözleşmesini, BDDKveSPK'nin onayından geçmiş haliyle ortaklann onayına sunacak. Harran Ovası kurtarılıyop • ŞAMJURFA(AA)Harran Ovası'nda, aşın sulama nedeniyle oluşan taban suyu ve tuzlanmaya karşı başlatılan kurtarma çahşmalan hızla devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Muzaffer Dilek, tuzlanma sonucu elden çıkan 14 bin hektar alanın kurtanlması için, kapalı drenaj projesi uygıılanacağını söyledi. Çalışmanın ilk kısmının 2 bin 350 hektar alanı kapsadığı ve 1 trilyon 218 milyar 425 milyon 314 bin lira keşif bedeli bulunduğu, ancak ayrılan ödeneğin 425 milyar lira olduğu kaydedildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yıllık ortalamada ise en yüksek artış Tüketici fiyatlan (TÜFE) ve toptan eşyüzde 57.5'le Doğu Anadolu ve Güya fiyatlan (TliFE) kasım ayında yüzneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanırde 4.2'yle aynı düzeyde artış gösterdi. ken, en düşük artış yüzde 51.3'le Ege Bu artışla bırlıkte yüzde 8O'e çıkanlan Bölgesı'nde gerçekleşti. Yıllık ortalayıl sonu TEFE, kasım ayında yüzde mada en yüksek tüketici fiyatlan artışı 81.1'le aşılmış oldu. Tüketici fıyatlayüzde 61.2'yle Erzurum'da, en düşük nnda da yüzde 65'e yükseltilen yıl soartış ise yüzde 49.2'yle Denizli'de gönu hedefinin, kasım ayında 11 aylık rülürken, diğer bölgelerdekı yıllık ortaenflasyonun yüzde 63.3 e ulaşmasıyla lamada TÜFE artışlan şöyle oldu: gerçckleşmesi beklenmiyor. Kasım "Marmara yüzde 51.9, Akdeniz yüzayındaki yüzde 4.2'lik TEFE artışının de 52.5, tç Anadolu yüzde 51.7, Karayalnızca 0.4'ü devletten, 3.8'i ise özel deniz yüzde 53.3." sektörden kaynaklandı. Kasım ayında zam şampiyonu yüzDİE kasım ayı enflasyon rakamlande 68.5'le sarmısak olurken, en çok finı açıkladı. Tüketici fiyatlannın kasım yatı artan ürünler şöyle: ayında yüzde 4.2 artmasıyla birlıkte 11 "Mısırözü yağı yüzde 33.2, şaraplar ayda kümülatif enflasyon yüzde 63.3 yüzde 24.4, manto yüzde 22.7, makarolurken, yıllık ortalana yüzde 17.8, buğday ma enflasyon rakamı unu yüzde 153, süt yüz• TEFE ve yüzde 51.9 oldu. Ge14.8, yumurta yüzde TÜFE'de aylık artış de çen yılın aynı ayına 14.5, Tekel 2000 sigarayüzde 4.2 göre TÜFE artışı ise sı yüzde 14.2, kablolu yüzde 67.3 oldu. yayın ücreti yüzde 12.9, olurkenTEFE'de salça yüzde 12.2, kunı Tüketici fiyatlarınyıllık artış yüzde fasulyc yüzde 11.7, Yeni daki yüzde 4.2'lik ar51.9,TÜFE'de67.3'e Rakı yüzde 11.4, pirinç tışın 2.6'sı gıda, içki, yüzde 10.8, kâğıdı şeker çıktı. tütün; 0.6 'sı giyim ve yüzde 10.4,çikolatayüzayakkabı; 0.6'sı konut; ^ de 9.1, pil yüzde 9, bulaşık deterjanı yüz0.2'si ev eşyası; 0.1'i sağlık; 0.1 'i lode 8.7, Uaçlar yüzde 7.4, makyaj malzekanta, pastane ve otel; 0. 1 'i çeşitli mal meleri yüzde 7." ve hizmetler grubundan kaynaklanırken, ulaştırma grubu 0.14'lük düşüş etMandalina yüzde 13.6, greyfurt yüzkisi yarattı. de 9.7, mücevher yüzde 9.5, televizyon yüzde 8.8, otomobil yüzde 7.9, buzdoKasım ayında en yüksek artış yüzde İabı yüzde 7.7, muz yüzde 4, kalorifer 5'le Doğu Anadolu Bölgesı'nde, en düyakıtı yüzde 0.6, ayva yüzde 0.4'le fişük artış yüzde 4'le Marmara Bölgeyatı düşen ürünleri oluşturdular. Telesi'nde yaşanırken, kasım ayının enflasvizyon, otomobil, buzdolabı gibi ürünyon şampiyonu ili yüzde 7.4'le Kayselerdeki fiyat düşüşü, KDV indiriminin ri oldu. Kasım ayında en düşük enflasyon yaşayan ilin ise yüzde 2.2'yle De kısmen de olsa fiyatlara yansıdığını gösterdi. nizli olduğu belirlendi. Gıdayine şampiyon TEPE'de en cok 43.8 artan gruplar (aylık) 28.3 26.5 Kas. Ara. Oc. 2001 Şub. M«rt Nls May Haz Tem Âfl Eylül Ekm Kas Memura % 4.2 zam ANKARA Cumhuriyet) Devlet lstatistik Enstitüsü'nün (DİE) açıkladığı kasım ayı enflasyonu ile bırlikte memur maaşlan da yüzde 4.2 oranında zamlanacak. Bütçenin "Memur maaş zamnıı, enflasyonun alünda kaldığı takdirde, aradaki fark, 2 puanbk refah payı ile birlikte maaşlara yansıolır" hükmü uyannca, maaşlara bu ay da enflasyon zammı yapılacak. Kasım ayında tüketici fiyatlannın yüzde 4.2 artması, 11 aylık fiyat artışının da yüzde 63.3'e ulaşmasının ardından, 15 Kasım itibanyla toplam yüzde 58.6 zam gören memur maaşlanndaki artış enflasyonun altında kaldı. Bu çerçevede, maaşlara 2 puanlık refah payı da dikkate alınarak yüzde 4.2 oranında zam yapılması gereği ortaya çıktı. 200rin son artişı 15 Arahk'tan geçerli olacak olan zam, memurlann yanı sıra sözleşmeliler ve memur emeklilerine de aynen yansıyacak. Yüzde 4.2'lik zam, 2001 yılında memur maaşlanna yapılan son artış da olacak. Yüzde 4.2'lik zaâmla birliktc en düşük memur maaşı 236 milyon 610 bin liradan 246 milyon 547 bin liraya, genel müdür maaşı da 1 milyar 445 milyon 940 bin liradan 1 milyar 506 milyon 670 bin liraya yükselecek. Sektör tmalat Tarım Bahkçılık Avcılık Ormancılık Sanayi Elektrik Gaz Su Madencilik Yüzde 3,7 7,6 7,6 7,6 7,6 3,7 2,6 2,6 2,6 4,6 TÜFE (aylık) Sektör Yüzde Gıda 8,9 tçki 8,9 Tütün 8,9 Giyim .ayakkabı 6,4 Konut 2,7 Ana harcama grupları (yıllık) Mal ve hizmetler 82,2 Gıda.içki, tütün 72,8 Giyim, ayakkabı 67 Konut 62,4 Sağlık 55.7 Diğer ülkelerin Afganistan'ın iman programından pay alma savaşımına Türkiye de kıl payı katıldı Tacikler gaz satmaya başladı bile ÖZLEMYÜZAK Savaş sonrası Afganistan'ın yeniden iman için geçen hafta Pakistan'ın başkenti Islamabad'da başlatılan pazarlıkları, Türkiye son anda kıl payı yakalayabildi. Pazar alabildiğine büyük, başta ABÜ ve Japonya olmak üzere heveslileri de çok fazla. Türk işadamlan ise durumdan umutlu. Tek bir koşulları var: "Gecikmeden ve iş işten geçmeden, gelîşmelerden haberdar olmak." Dış Ekonomik llışkiler Konseyi (DEtK) bünyesindeki TürkAvrasya İş Konseyi Başkanı Tuğrul Erkin, Cumhuriyet'e hem Afganistan hem de komşusu Pakistan pazanndaki son durumu ve beklentileri değerlendirdi. Tacik tüccarların, daha şimdiden, lran'dan Afganistan'a gaz taşıma anlaşmasını yaptıklannı söyleyen Erkin, bu ülkenin yeniden yapılanma sürecinin içine dahil edilmesi halinde, Türkiye'nin çok büyük kazançlar sağlayacağını kaydettı. "Bu üikede, IMF'den geIccek 10 milyar doiar kredi için bayram yapılıyor. Irak savaşının Tüıîdye'ye zararı en az 40 milyar dolar oldu. Keza, BosnaHersek savaşından Türkiye'nin kaybı söz konusu bile edilmedi. Bugün Yugoslavya'nın iman için telaffuz edilen rakam en az 100 milyar dolar. Aynı meblağ, bu dönenıde yabancı yatınmcının gözbebeği haline gelcn Pakistan için de geçerlL Bu projelerin bölüşümünde Türkiye yer almıyor. Asıl bu konulann üzerinde yo&unlaşılmair dıye konıışan Erkin, DEIK'nin Afganistan konusunda •Ekonomi Servisi lstanbul Sanayı Odasf nda (İSO) 28 Kasım'da gerçekleştirilen seçünlerle belirlcnen yeni yönetim kurulu, kendi arasında görev dağılımını yaptı. İSÜ Meclis Başkanı Hüsamettin Kavi başkanhğında yapılan toplantıda, Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tanıl Küçük, başkanvekilliklerine Halil Demirkaya ile Mustafa Özkazanç, muhasip üyeliğe de Nuri Tuna getirildi. dagılımı Arçelik'ten Brandt'e teklif HEkonomi Servisi Koç Grubu şırketlerınden Arçelik, itlas eden Fransız beyaz eşya şirketi Brandt Grubu için teklif verecek. Şirket Yönetim Kurulu'nıın Brandt Grubu'yla ilgili olarak Konkordato Komiscrliği'ne, belirli aktitlerin devralınmasını ıçeren bir teklif mektubu verilmesini kararlaştırdığı bildirildi. TürkAvrasya tş Konseyi Başkanı Erkin'e göre 25 milyar dolaıiık bedel biçilcn Afgan programı I iirkive için bir avantaj olabilir. önderlık yaptığını, TürkAfgan Iş Kon mizleme operasyonu olduğunu, bunun nüyoruz. Donör ülkeler tarafındaıı veriyaklaşık 500 milyon dolara mal olacaseyi'nin kurulma aşamasında olduğunu lecek 25 milyar dolann yanı sıra ülkeler ğını belirterek şunları söyledi: "Artlınsöyledi. DEÎK'den bir yetkilınin de kaarası ikili anlaşmalar ya da finııaülke dan tannı sektörü geliyor. Bu Afganistıldığı tslamabad'daki toplantıda Pakisarası anlaşmalar büyük önem taşıyor. tan için yaşamsal önenı taşıyor. Türk mü Verilecek kredilerin hem ucuz hem de tan için ilk aşamada 25 milyar dolarlık teahhitleri sulama kanallan yapımında bir rakam bıçildiğini kaydeden Erkin, uzun vadcli olacağı kesin. Türkiye ilk başanlı. Pakistan'da başanlı örnekler ikinci tur görüşmelerin ocak ayı içınde etapta ihaleleri alamasa bile, mutlaka tavar. Sırada yol, baraj ve konut yapınu, Japonya'da düzenleneceğini, Dış Ticaşeron olarak bu programda yer alır. Anegitinı ve sağlık hizmetleri geliyor." ret Müsteşarlığı'nın da bu toplantılan cak anıaç, ilk elden bu progranun içine Finanstnan kaynaklan konusunda da izleyeceğini belirtti. dahil olmak. Bunun için dc özel sektörü 1 1 Ergin şu görüşleri aktardı: "İlk aşamaya da DEİK gibi sivil toplunı örgütkriTuğrul Erkin'e "Afganistan'ın iman nin yanı sıra hükümetin de bu konuya için ne tür bir plan üzerinde duruluyor" da Afganistan'ın 5.5 milyar dolar tutaözel önem göstermesi gerek." diye sorduk. Erkin, ilk işin mayınlan te nndaki dış borcunun silineceğini düşü BÎRÇOKİLDE KAMPANYA SÜRESÎ ÜZATILDI 5 TRİLYON LİRALIK Y1LBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ 1985'TEKÎ BÜTÇEYE EŞİT Alan da memnun satan da Ekonomi Servisi Şişli Belediyesi'nin başlattıgı indirimli günler kampanyası tüm yurtta devam ediyor. Birçok ilde yeni indirim uygulamalan başlarken çoğu ilde de indirimlerin deuzatıldığmı açıkladı. Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odalan Birliği Başkanı Ka/jm Banşık da 78 ve 9 Aralık'ta yapılması planlanan "Ucuz Aüşveriş Festivali"ne destek verdiklerini açıkladı. Gazıantep Tüketıcıyı Koruma Derneği (TUKODER) Başkanı Mesut Ölçal, indirimli satış kampanyalannı desteklediklerini bıldirirken u Firmalar, ürün üzerinde etiket bulundunılmasının yasal zorunluluk olduğunu unutmamalılar" diye konuştu. Geçen cumartesi ve pazar günü toplam 150 bin kişinin ziyaret ettiği Kampanyaya, KayseriYİe de bir Profilo Alışveriş Mcrkescyyar satıcı katıldı. Ceçimini ej arabasında meyve ve zi, yapılan indirim sonsebze satarak sağlayan Rahmi ()/, mandaUnanın kik> rasında cirolannın 5'e sunu 300 bin liradan 250 bin liraya uıdirdL katlandığını açıkladı. vam etmesi karan alındı. Kayseri'de, Ticaret Odası (KTÜ), yaklaşık 700 firmanın katıldığı kampanyanın, firmalann azalan stoklan ve nakit girdi sayesinde, bugünden itibaren 2 gün Krize Milli Piyango dopingi • Milli Piyango Idaresi'nin bu yılbaşında vereceği büyük ikramiyc tutan 1985 Türkiye 'sinin bütçe büyüklüğüne, 1980 Türkiyc 'sinin de milli gelirine yakın. Hayaller pembeleşti 1 Yılı İ2000 ? 1999 B 1998 ^ 1997 ',1996 f 4 1t Dağıtılan Ikramiye 152.289 131.826 64.356 44.721 17.083 Net kâr (milyar TL) k 57.000 32.943 20.731 ^ %" x ^ j, Erdemir buluştu sanayiciyle • ZONGULDAK(AA)Erdemir Genel Müdürlüğü'nün, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki sanayiciler ile işbirliği olanaklarının artlınlması için çalışmalara başladığı bildirildi. Açıklamada, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi çerçevesinde, Ereğli'de faaliyet gösteren 44 imalatçı firmanın katıldığı bir toplantıyla şirketin imalat alanındaki çalışmalannın anlatıldığı belirtıldi. 6.733 5.385 g ^ Wt. W. i İndirintin Ekonomi Servisi Pekçok insanın hayallerini süsleyen, kısa bir süreliğine de olsa düşlerini gerçekleştirebilme umudu sunan Milli Piyango ldaresi, bu yılbaşı büyük ikramiye olarak 5 trilyon lira vereceğinı açıkladı. Bu rakam, üst üste gelen ekonomik knz, kronık yüksek enflasyon ve zaman zaman devalüasyon yaşanan Türkiye'de, ekonomik büyüklüklerin nasıl bir seyir izlediğine ilişkin ilginç sonuçlar ortaya koydu. örneğin bu yılbaşının büyük ikramiyesi olan 5 trilyon lira, Türkiye'nin 1985 yılındaki bütçe büyüklüğüne yakın. Türkiye'nin 1985 yılındaki bütçe büyüklüğü 5.4 trilyon liraydı. Ancak durumun milli gelir olarak ifadesi daha da şaşırtıcı. Çünkü, 1980 yılında Türkiye'deki milli gelir 5.3 trilyon liraydı. Yani bu yılbaşında büyük ikramiyeyi alacak şanslı kişi, 20 yıl önce üikede elde edilmiş tüm gelir kadar bir gelire sahip olmuş olacak. , mmmm Ya çıkarsa... Uzunca bir süre "Bana çıkmaz demeyin,yaçıkarsa" sloganıyla umut satan Milli Piyango ldaresi, bu yılbaşı toplam 33.1 tnlyon lıralık ikramiye dağıtacak. Geçen yıl büyük ikramiye olarak 3 trilyon lira veren idare, yüzde 66'lık bir artışla bu yılki büyük ikramiyeyi 5 trilyon liraya çıkardı. Büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 1 trilyon, 2 adet de 500 milyar liralık biletler olacak. 10 Aralık tarihinden itibaren satılacak biletlerin fiyatları, çeyrek 2 milyon, yarım 4 milyon, tam bilet de 8 milyon lira olarak belirlendi. Çeşitli yasalarla yapılan düzenlemelere göre idarenin gelirleri pek çok kuruma dağıtılıyor. Geçen yıl 57 trilyon lira net kâr elde eden kurum, her yıl gayri safi hasıltının yüzde 10'unu Tanıtma Fonu'na, aylık hasılatının yüzde 1 'ini Sosyal Hizmet ve Çocuk Esgirge Kurumu'na, kârın yüzde 5'ini Olimpiyat Oyunlan Hazırlık ve Düzenleme Kurumu'na ve kârın yüzde 95'ini de Savunnıa Sanayiı Destekleme Fonu'na dağıtıyor. tdare aylık ve yılbaşı çekilişlerinin dışında hemen kazan, labirent, sayısal loto ve şans topu: 5 artı 1 adıyla çeşitli şans oyunlan da düzenliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog