Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET + 31 ARALIK 2001 PAZARTESİ HABERLER Safilık sigortası prim kBSintlsf • ANKARA (AA)Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarunda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre aylık alanlann aylıklanndan yüzde 10 oranında sağlık sigortası primi kesilecek. Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararına göre, yüzde lOoranındaki sağlık sigortası primi kesintisi, 1 Ocak 2002'den geçerli olmak üzere uygulanacak. Bakanlar Kurulu, BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulamaya koydu Terörün mallan dondurulacak konmuştu. Mal varlıklan dondurulacak terör örgütleri ile kişi ve kuruluşlann bazılan şunlar: u AlQaida/IslamicArmy(EIKaide/lslam Ordusu), Abu Sayyaf Group, Armed Islanıic Group (GIA), Harakat ulMujahidin (HUM), Al Jihad (Egyptian Islamic Jihad), Islamic Movement of Uzbekistan(IMlJ),AsbatalAnsar,Salafist Group for Call and Combat (GSPC), Libyan Islamic Fighting Group, AMtihaad aHslamiya (AIAI), Islamic Army of Aden, Usama bin Laden, Muhammad Atif (aka, Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri), Sayf alAdl, Shaykh Sai'id (aka, Mustafa Muhammad Ahmad), Abu Hafe the Mauritanian (aka, Mahfouz Ould alWaBd, KhaUd AkShangiti), Ibn AkShayk alLibi, Abu Zubaydah (aka, Zayn alAbkUnMuhammadHusayn,Tark|XAbd alHadi aHraqi (aka Abu Abdallah), Ayman alZavvahiri, Thinvat Salah Shihata, Tariq Anwar alSayyid Ahmad (aka Fathi Amr alFatih), Muhammad Salah (aka, Nasr Fahmi Nasr Hasanayn), Makntab AIKhidamat/AI Kifah, VVafa Humanitarian Organization, Al Rashid Trust, Mamoun Darkazanli ImportExport Company, Abdullah Ahmet Abdullah, Haji Abdul Manan Agha, AHlamati Sweets Bakeries, Muhammad AlHamati, Amin AlHaq, Saqar Akladawi, Ahmad Saıid AlKadr, Anas Al LJby, Ahmad lbrahim Al MughassiL AbdeLkarim Hussein Mohanuned Al Nasser, AlNur Honey Press Shops, Yasin AlQadi, Said AkSharif, AlShifa'Honey Press for Industry and Commerce, lbrahim Salih Mohammed AlYacoub, Ahmet Mohanuned Hamed AH, AN Atwa, Muhsin Musa Matwalli Artvah, Bilal Bin Marwan, Ayadi Chafıq Bin Muhammad, Mamoun DarkazanÛ, Ali Saed Bin Ali ElHoorie, Mustafa Mohammed Fadhil, Ahmet Khalfan Ghailani, Riad HijazL 2000'Lt YILLARDA ERDAL ATABEK "Birbirimize ne ölçüde güvenebiliriz? Dünya küçülüyor, kişisel dünyalarımız ise büyüyor. Azınlıklar ya da küçük uluslar egemen çoğunluklara ve dev ekonomik güçlere güvenebilir mi? Ya da bunun tersi olabilir mi? Dünyanın yoksulları ve işçlleri kendi yaşamlarını ve geçimlerini belirleyenlere güvenebilir mi? Doğu Avrupalılann ülkelerine çekidüzen verebileceklerine güvenebilir miyiz? Peki, aynı konuda kendimize güvenebilir miyiz? Belirsizliğin gittikçe arttığı günümüzde lideherimizln halkın çıkarlanna hizmet edeceğine güvenebilir miyiz? Piyasanın daha doğrusu, en büyük şirketlehmizin başındaki lideıiehn kamuyaranna uygun davranacağına güvenebilir miyiz? Yoksa günümüzde her şey sadece yatırımcıların ve tüketicilerin çıkarına hizmet eden bir sözleşme pazarlığı mı? Mahallemizdeki, kentimizde veya ülkemizdeki ya da dünyanın öbür ucundaki komşulanmıza güvenebilir miyiz? Birlikte ya da hesabına çalıştığımız insanlara güvenebilir miyiz, yoksa enerjimizi sadece kendimizi korumaya ve kırılganlığımızı en aza indirmeye mi harcıyoruz? Ancak böyle davrandığımızda güven duyabileceğimizi sanıyoruz, ama bunun bir garantisi yok." Yeni bir yıla girerken bu sorular hepimizin aklında kıvrımlanarak yanıt beklemiyor mu? Yalnız bizim değil, bütün dünyanın en büyük sorunu "güven duyamamak" değil mi? Içerde de dışarda da "güven eksikliği"nin hayatlarımızı nasıl da derinden sarstığını bilmiyor muyuz? İki yazar, Bob Solomon ile Fernando Flores, "Güven Yaratmak" adlı bir kitap yazmışlar. Yukarda yer alan bölüm de o kitaptan. Kitabı Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) çevirterek bastırmış ve genel sekreter Sayın Ismet Sipahi'nin bir mektubuyla "yeni yıl armağanı" olarak göndermiş. Kitap çok yeni, 2001 tarihli ve Oxford Üniversitesi yayını. Kitabın iki yazan yıllar öncesinde New York'ta Fernando'nun evli çiftlerle yaptığı bir çalışmada tanışmışlar. Fernando Flores, yirmi yıldır evli çiftlerle ilgili danışmanlık yapıyor, pek çok şirkete de yeniden yapılanma danışmanlığı yapmış, bu konuda kendisinin kurduğu bir şirketi var. Bob Solomon, "Bizi insan yapan ve dünyamızın büyük bir bölümünü belirleyen şeyin, soyut inançlarımız veya hesap yapma, muhakeme ve teorileştirme yeteneklerimiz değil, duygusal duruşumuz olduğunu uzun süredir savunmaktadır" diyor. Her iki yazar da "Insanları hayatlarında yöneten derin duygular" üzerinde çalışmaktadırlar. Ancak Fernando Flores, güven konusuna farklı biryoldan geçerek ulaşıyor. Fernando, Şilili, mühendislik eğitimi görüyor ve 29 yaşında Salvador Allende hükümetinde maliye bakanı oluyor. Allende, bilindiği gibi 1973 yılında hükümetini deviren faşist darbe sırasında öldürülünce yakın çalışma arkadaşları arasında olan Fernando Flores, çok sevdiği ve hizmet ettiği ülkesine ihanet ettiği suçlamasına uğruyor. Yargılanmadan hapsediliyor. Eşi ve beş çocugu büyük endişeler içinde kıvranırken birkaç kez idamın eşiğinden dönüyor. Kitaptan birkaç satırla, 'güveni bundan daha kıncı birdeneyim düşünülemez. Amayaşadığı hapis ve idam edilme endişesi Fernando 'ya, güvenin birinci ve en önemli unsurunun, özgüven ve yakınlarıyla olan karşılıklı sarsılmaz güven olduğunu gösterdi. Üç yıl sonra Fernando ve ailesi sürgüne gönderildi. Kaliforniya'ya geldiler. Beş parasızdılar ve çok az Ingilizce biliyorlardı. Ama Fernando on yıl içinde bilgisayar bilimi ile felsefe dalında doktora derecesi almış ve başanlı birgirişimci olmuştu. İhanet, hapis ve sürgün travmasını yaşayarak ve sahip olduğu özgüven, sadık biraile ve girişimci becerileri sayesinde, acımasız yollardan geçerek, güvenin ve güvensizliğin dinamiklerinin ne kadar önemli olduğunu anladı'. Fernando Flores, yazdığı kitaptan çok yaşadıklarıyla çok şey anlatıyor. Hayatını da kapsayan ideallerine kurulan tuzaklardan özgüveniyle, yakınlarıyla aralarındaki güvenle sıyrılmayı başaran Fernando, gerçekten 'küllerinden yeniden doğmuştur'. Kırılmış umutların üzerine yatarak geçirilen hayatların, verimsiz ve üretimsiz hayatlara geçmişten bulunan mazeretlerin kolaycılığına kapılmadan yeniden yaşamanın, yeniden üretmenin, yeniden yaratmanın örneğini veriyor Fernando Flores. Ülkemizde de, dünyada da pek çok örneği bulunan bu 'kendiniyenidenyapılandırma'süreci, kanımca yaşam örneklerinin en önemlisi, en öğreticisi. Bunu öğrenmek, insanın kendine verdiği en büyük armağandır. Yeni yılınız böyle bir armağanla kutlu olsun. Email: erdalatakf" superonline.com Faks:0 212513 90 98 Fernando Flores ANKARA(CumhuriyetBürosu)Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin karan doğrultusunda, terör örgütleri ile terorizmi finanse eden kişi ve kuruluşlann malvarlıklannın Türkiye'de de dondurulmasını kararlaşhrdı. BM'nin yayımladığı ve toplam 131 terör örgütü ile terorizmi finanse eden kişi ve kuruluşun isminin yer aldığı listede El Kaide, tslami Cihat, Usame Bin Ladin ile Yasln Abdullah El Kadı dikkat çekici isimler arasında yer aldı. Kasım ayında Yasin Abdullah El Kadı'nın Türkiye'deki malvarlığının yaklaşık 3 trilyon liralık bölümüne haciz SFden Ecevlt 8 Baykal: Yükseliyoruz • DİYARBAKIR (ANKA) Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ömer Vehbi Hatipoğlu, hükümeti ağır bir dille eleştirerek, 'Bizi çiçeklerle karşılayan vatandaşlann, yürümeye takati olmayan Başbakan Bülent Ecevit'i nasıl karşılayacağını bilmiyoruz' dedi. SP'nin düzenlediği Genişletilmiş Birinci Olağan Divan Toplantısı için Hatipoğlu ile birlikte dün Diyarbakır'a gelen SP Milletvekili Sacit Günbey, ABD ve tngiltere'nin kararlannın IMF aracılığı ile Türkiye'ye uygulatıldığını savunarak, 'Parlamento gönderilen yasaların virgülüne dahi dokunmaya cesaret edemiyor' dedi. DSP ve MHP, denge için ihraç kararlan almakta zorlanıyor CHP, Anadolu için çalışan tek parti ANKARA (ANKA) CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anadolu'da çalışan tek partinin CHP olduğunu kaydederek •CHP'nin yükseHşi, dostdüşman herkes tarafindan kabul edflryor" dedi. Deniz Baykal partisinin internet sitesinde partiye ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Bir yılı aşkın süredir yeni proje uyguladıklannı, yeni hedefler ve stratejiler izlediklerini dile getiren Baykal, CHP'nin yükselişinin, dost düşman herkes tarafından kabul edildiğini ileri sürdü. Baykal, Anadolu'nun içinde aylardır çalışan tek partinin de CHP olduğunu savundu. Baykal, sosyal demokrasiyi kendi iç çekişmelerinden çekip çıkardıklannı ifade ederek "Avrupa'da 15 ülkeninll'inde sosyal demokratlar iktidarda.Bizdebıınu istiyonız" dedi. Deniz Baykal Baykal, her kafadan ayn ses çıkmayan, kendini kavgadan kurtarmış bir CHP oluştuğunu belirterek "Vatandaş da aradıgun parti buydu diyor" dedi. Sosyal demokrasi kimliğini, mezhepsel ve bölgesellikten çıkardıklannı dile getiren Baykal şöyle devam etti: "Herkese açıkuk. Yöresd ve yerel dayantşma partisi Türkiye'de tutmaz. Devletin ideolojisini yansrtan bir siyasi parti değn halkın,tophımunbekkntikrini iktidara taşıyan partiyiz. Sosyal demokrasi snuf kavgasının parçası değil, banş ve uzlaşma düşüncesidiıf DSP, 3 sandalye farlda önde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yeni yılda hükümet ortaklan arasuıdaki sayısal dengenin bozulma olasılığı DSP ve MHP'nin çeşith arayışlara gırmesıne neden oldu. Rıdvan Budak'ı ihraç istemiyle disipline veren DSP, transferlere hazırlanırken; MHP'nin de sayısal dengelerin bozulmaması için Abdulhaluk Çay ve muhalif milletvekilleri hakkında ihraç karan vennekte zorlanabileceği belirtildi. Budak'ın ihraç edilmesi durumunda DSP'den daha önce istifa eden iki milletvekilinin yeniden partiye alınabileceği söylentileri yayıldı. Hükümetin iki büyük ortağı DSP ile MHP arasında şu anda 3 sandalye farkı bulunuyor. DSP'nin Budak'ı ihraç etmesi durumunda MHP ile arasındaki sandalye farkı 2'ye inecek. Budak'ın yılbaşından sonra genel merkeze giderek sözlü savunma yapacağı bildirildi. Parti içi muhalefet temsilcüeri, Budak'ın ihraç istemiyle disipline verilmesini anlamakta zorluk çektiklerini söylediler. Ankara Milletvekili Uluç Gürkan, tf tnandınabirgerekçeyok.Bubirgöıedağuur" dedi. Solda yeni partiler kurulması sürecinde DSP'den başka kopmalar da olabileceğine dikkat çekildi. DSP kulislerinde, Budak'ın ihraç edilmesi durumunda daha önce DSP'den istifa eden iki bağımsız milletvekilinin tekrar partiye alınabileceği öne süriildü. Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Ozkan'ı hedef alan sert suçlamalarda bulunarak istifa eden tstanbul Milletvekili Mustafa Düz ile adı bazı yolsuzluk söylentilerine kanştığı için istifa ettirilen tstanbul Milletvekili Bülent Ersin Gök'ün DSP'ye dönebıleceklen bildirildi. Söylemez yüklend • ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) DYP Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Söylemez, dün yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, Zekeriya Temizel'in Maliye Bakanı olduğu dönemde çıkarttığı vergi yasalannuı sorumluluğunu kabullenmekten kaçındığım kaydetti. Söylemez, bunun sorumlusunun, Başbakan Bülent Ecevıt ve ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Mesut Yılmaz ile onlann hükümetınin olduğunu bildirdi. MHP, DSP'yi geçmek için başlatnğı transfer ataguıda ancak Akşener'i alabildi. MHP'de ise Genel Başkan Devlet Bahçdi'nin başbakan olabilmesi için "şartiann olgunlaşması'' bekleniyor. Solda yeni oluşumlarla DSP'den kopmalann olacağı beklentisine giren MHP'de, "yeni transferlerle koşullann zorlanması yerine DSP'den kopacak miUetvekilleriyle partinin doğal olarak birinci parti konumuna yükseleceğiw görüşü dile getirildi. Transfer atağında başanlı olamayan MHP, yalnızca Yener Yıldınm ve Meral Akşener'i partiye katabildi. Iktidardaki sandalye dağılımında dengenin bozulmaması için parti içindeki muhaliflere yönelik disiplin süreci başlatmakta zorlanan MHP, Bahçeli'ye yönelik sert açıklamalanna karşın Devlet Bakanlığf ndan azledilen Abdulhaluk Çay ile Çay'a destek veren muhalif milletvekillerini izlemeye almakla yetindi. AÛZINI DİKMEYE KALKIŞTI NevvYoric Hmes'ın IdcHası • NEWYORK(AA)New York Times gazetesi, "Israil'in Suriye ile yapacağı banş görüşmeleri konusunda Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını istediğini" 'azdı. Bu yoldaki talebin, srail Savunma Bakanı Binyamin BenEliezer tarafından, temmuz ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit'e iletildiği ve kendilerinden öneriyi Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a iletmelerinin istendiği bildirildi. Başbakanhk'ta eylem Konya ve Devrek'te ülkiicü terörü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ekonomik krizin ardından Başbakanhk'ta rutine dönen eylemlere bir yenisi daha eklendi. Cezaevinden yeni çıkan Fevzi Torun adlı yurttaş, iğne iplikle ağzını dikmeye çalışarak "tş istiyorum" yazılı bir pankart açtı. 45 yaşındaki Torun, Adalet ve Milli Eğitim bakanlıklannın Başbakanlık'a çıkan girişinde, protesto eylemi yaptı. Cezaevinden yeni çıkan ve işsiz olduğu öğrenilen Torun, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek Çankaya Merkez Karakolu'na götürüldü. KONYA / DEVREK (Cumhuriyet) Konya Selçuk Üniversitesi'ndeki ülkücüler, önceki gün sol görüşlü bir öğrenciye saldırdılar. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de "Türkiyem'' adlı parçayı okumayan yerel sanatçı Mehmet Budak ülkücüler tarafından demir sopalarla dövüldü. Sağ görüşlülerin hedefi önceki gün de sol görüşlü olarak bilinen Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören Abdülkadir Boztoğan'dı. Aralannda "reis" olarak bilinen Yusuf Narin'in de bulundugu bir grup, bir süre takip ettikleri Boztoğan'a tramvaydan indikten sonra evine giderken saldırdı. Devrek Çınar Otel'de de aralannda Devrek Ülkü Ocağı Başkanı Erdal Çolak ve kardeşi Engin Çolak'ın bulundugu bir grup, yerel sanatçı Mehmet Budak'tan "Türkiyem'' adlı parçayı okumasını istediler. Ancak Budak parçayı, repertuvarında olmadığını belirterek okumadı. Türkiyem adlı parçayı okumayan yerel sanatçıyı dövdüler Yolunu kestiler Erdal ve Engin Çolak iki gün sonra kent merkezinde alışverişten dönen Budak'ın yolunu kestiler, sopa ve demir çubuklarla saldırdılar. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak, kontrol altına alındı. Olayın ardından Devrek Polis Karakolu'na teslim olan Çolak kardeşler, suçlannı itiraf ettiler. oralcalislar@yahoo.com Î IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR Türkiye'de sol hareket ciddi bir bunalım içinde. Artık bunu bilmeyen ve görmeyen kalmadı. Bu bunalım, solun bir umut ola list solu da katmaktan yanayım. rak toplumun karşısına çıkma Sovyetler Biriiği'nin dağılmasınşansını da engelliyor. Sol üze dan ve proletarya diktatörlüğü rine yazı yazmaya başlayınca, teorisinin sosyalist saflarda bühemen şu soruyla karşılaşacayük ölçüde terk edilmesinden ğımı biliyorum: "Hangi sol?" bu yana, sosyal istlerle sosyalEvet, hangi sol? Türkiye'de ken demokratlar arasındaki farklıdisini solda tanımlayan iki bü lığın daha da azaldığını söyleyük parti var. Başbakan Ece yebiliriz. Bu nedenle "Sol ne yavit'in başında bulundugu De pacak" sorusunun içine sosmokratik Sol Parti (DSP), Bay yalistleri de katmak gerekiyor. kal'ın başında bulundugu CumSosyalist solda da bir krizhuriyet Halk Partisi (CHP). den söz edebiliriz. Bu kesimin Bu iki partiyi sosyaldemoken etkili partisi ÖDP, kendi iç rat olarak tanımlayabilir miyiz? sorunları yüzünden büyük ölTartışılabilir. Türkiye'deki çok çüde siyasi mücadelenin dısayıda sosyaldemokrat, bu iki şında kaldı. EMEP, TKP gibi partiler de marjinal güçler olpartiyi kendi sosyaldemokrat maktan öteye gidemediler. anlayışlarına uygun görmüyorlar. Bu nedenle sosyaldemokDSP ve CHP'nin solun tümürat kampta yeni arayışlar sürünü temsil etmediği ortada. Bu yor. Erdal Inönü ile başlayan bu iki partinin temel özellikleri ise arayış, onun çekildiğini açıkla milliyetçi ve devletçi olmaları. masıyla daha karmaşık bir ha Kürtsorunu, siyasi ıslam, Kıble geldi. Yeni bir parti veya ye rıs gibi temel sorunlarda bu iki ni partiler arayışı sosyaldemok partinin, devletin temel politikaları ile bir sorunları olmadığı rat kanatta devam ediyor. bir gerçek. Hatta bu partiler ••• içinde yer almayan solcuların Sol kavramının içine sosya Sol Ne Yapacak? bir kesiminin de bu konularda devletin temel siyasetlerini desteklediklerini, hatta sözcülüğünü yaptıklarını biliyoruz. Şu tabloya baktığımız zaman, Türkiye'de sağda olsun, solda olsun son yıllarda ciddi bir pozisyon karışıklığı yaşandığını söyleyebiliriz. 12 Eylül öncesi solun temel tutumu; sağın egemen olduğu devlete karşı özgürlükleri, emekçilerin haklannı, demokrasiyi savunmaktı. Milliyetçi önyargılarsağın av alanıydı. Şimdi solun önemli bir kesimiyle MHP arasındaki çizginin giderek bulandığına tanık oluyoruz. MHP'den daha aşırı milliyetçi solcular ortaya çıktı. Bazı alanlarda MHP ile aynı safta bulunduğunu söylemekten çekinmeyen solculara rastlıyoruz. Ayrıca Kıbrıs, AB, insan hakları, demokrasi, Kürt sorunu, sivilleşme gibi konularda MHP'nin mihrak olduğu bir kamp oluştu. Bu kampın için YÖKtasansına protfisto • tstanbul Haber Servisi Işçi Partisi öncü Gençlik örgütü, yeni YÖK tasansının IMF buyruğuyla devleti küçülttüğünü, üniversite eğitimini kamu hizmeti olmaktan tamamen çıkardığını, üniversiteleri ticarethane, öğrenciyi de yağlı müşteri haline getirdiğini belirterek tasarıyı protesto etti. Beyoğlu'nda Fransız Konsolosluğu önünde toplanan IP öncü Gençlik üyeleri, üzerinde "Hortumcuya değil, eğitime bütçe, YOK yasa tasansına hayır" yazılı pankart açarak "Hortumcuya değil, eğitime kaynak" sloganı attı. ••• gütlenme özgürlüğünü devlete egemen olan bürokratik kast engelliyor. Emekçilerin özgürce örgütlenmesine, sendikade çok sayıda solcunun bulaşmasına yine aynı kast karlundugu bir gerçek. şı çıkıyor. ••• Işin doğrusu, sol ciddi bir fiDSP ve CHP'nin en azından kir bunalımı içinde. Daha düyönetim seviyesinde bu kamne kadar değiştirmeyi ve depın dışında olduğu söylenebimokratikleştirmeyi düşündülir mi? örneğin CHP'nin Kıbğü devletin tutucu yapısını sorıs'ta Denktaş'ın geliştirdiği "gerilim stratejisi"r\e bir itirazı lun bir kesimi destekler hale geldi. Milliyetçilik ve devletçivar mı? CHP'nin "ölüm oruçlik konusunda sağla yanş içinları" konusunda yaşanan drade bir sol kesim oluştu. Bu ise ma bir ilgisi ve bunun çözümüne ilişkin bir çabası var mı? saflann karışmasına, kafalann Salkım Hanım'ın Taneleri üze kanşmasına neden oluyor. rinden başlayan tartışmada Ortalıkta dolaşan solcuların söyleyecek bir sözü olduğunu birçoğu temel konularda birbigördük mü? Bu soruları uza rinden o kadar farklı tepkiler tabiliriz. Ancak her sorduğugösteriyor ki... Belkı de bir aymuz soru, içinde bulunduğunşma ve yeniden saflaşma dömuz durumun ne kadar açmaz nemindeyiz. Ya da solcular bu olduğunu gözler önüne serisorunları enine boyuna yeniden yor. tartışacaklar. Solcular, TürkiSol açısından, Türkiye'nin ye'nin temel konulanndaki görüşlerini masaya yatıracaklar. önündeki sorunun ne olduğu Sol, anlaşılıyor ki bu tartışmakonusunda büyük bir kargaşalık yaşandığını görürüz. Dev ları tüketmedi. Süreç devam ediyor. örgütlenme belki de bu lete egemen olan güçler, şeffaf ve açık bir toplum olmasınedenle böylesine karmaşık nı istemiyorlar. Düşünce ve örhale geldi. UlusolAjans, BahçelVye bağlı olarak çalışacak ANKARA (ANKA) Kuruluş şekli üzerindeki anlaşmazhk nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin eğitim amaçlı fonlanndan yararlanmasını yaklaşık 1 yıl geciktiren Ulusal Ajans'm adresi, liderlerin devreye girmesiyle behrlendi. Ulusal Ajans, Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'ye bağlı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde kurulacak. Edinilen bilgiye göre Türkiye 'nin, Avrupa Birliği'nce eğitim alanında yürütülen Sokrates, Leonardo da Vinci ile Avrupa İçin Gençlik Programı fonlanndan yararlanmasını sağlayacak kilit kurum olan Ulusal Ajans'ın AB Genel Sekreterliğı, Milli Eğitim BakanhğıileDPT'yebağlanması konusundaki anlaşmazhk, liderlerin devreye girmesiyle çözüldü. Ajansuı yasa yerine Bakanlar Kurulu karan ile kurulması kararlaştırılırken kararname taslağına göre Ulusal Ajans, DPT Müsteşarlığı, Avrupa Birliğiyle lüşkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde daire başkanhğı şeklinde örgütlenecek. Ulusal Ajans Başkanı ve proje koordinatörleri 5 yıl süreyle atanacak. Ulusal Ajans'ın en üst karar organı, yürütme kurulu olacak. Yürütme kurulu, AB Genel Sekreterliği temsilcisinin başkanhğmda, Ulusal Ajans Başkanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan2,YÖK'ten2, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından belirlenecek birer temsilciden oluşacak. L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog