Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı I a p 1 ,ı r ı YÜZBAŞ1 SELAHATTİN'İN R0MAN112 llhan Selçuk r* C u m h u r i v e ( kltap kulübü *• ' * l>i™''u™ A 5 TıırtcocBftı Cad No W4I (34334)Cagdl°SluIstanbulTcl (212)514 0196 Cumhuriyet KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (19241945) BAŞYAZARI: N A D İ R N A D İ (19451991) 78. YIL SAYI: 27844 / 500.000 TL (KDVıçmde) 5 . . kltap kulübüÇWl)'14)jW"fl'i*İ! TZr''"*' 31 ARALTK2ÛÛ C U M H U R t Y t N K U L T Ü R H 1 M hazırlık sınavı Cumhuriyet ve Odak Dershaneleri işbirliğiyle 6. sayfada... MİLLt PİYANGO Yılbaşı çekilişinin tam listesi yarın Cumhuriyet'te... Batık bankalar ve kamu bankalarına aktanlan devlet kaynağı toplam 44.3 katrilyon lira Devletin kamburu BÜLENT SARIOĞLU ANKARA Bankacılık Düzenlcmc ve Denellemc Kurulu (BDDK), 2001 yilinda bankacılık sektörüne devletten aktanlan toplam kaynağın 44 katrilyon 300 trilyon lira olduğunu hesapladı. Fona alınan batık bankalara aktanlan 18.5 katrilyon liraya karşılık, hortumculardan ancak 308 milyondolar (yaklaşık470 trilyon lira) tahsil edilebildi. Batık bankalann geçmişte kullandırdığı her 100 liralık krediden 70 lirası, kamu bankalarının da 29 lirası "olası batık" kalemine geçti. Tüm bankacılık sektörünün elde ettığı faiz gelirlerinde de en büyük pay Dev 2OO1 Hazine besliyor sistemdeki bankalann en büyük faiz gelirini de Devlet Iç Borçlanma Senedi oluşturuyor. Fondaki bankalara aktanlan 18 katrilyon 500 trilyon liraya karşın batık sahiplerinden sadece 470 trilyon lira tahsil edilebildi. Fondaki bankaların kullandırdığı her 100 liradan 70 lirası, kamu bankalarında ise her 100 liradan 29 lirası batık. Sektörün büyük bölümü dcvlctten beslcndi. let Iç Borçlanma Scnctleri'nden (DİBS) oldu. BDDK'nin 2001 yılı değerlendirme ve ınceleme raporlan, bankacılık sektöründe Hazıne'yi en büyük banka konumuna getıren çarpıklığı ortaya koyuyor. 2000 yıl sonundan itibaren bunalım dalgaları ve 11 Eylül olaylan ırdelenerek hazırlanan verıler şöyle: Bunalım dalgası, bankalann aktif büyüklüğünden 4'te l'ini eritti. Sektörde faaliyet göstercn banka sayısı 79'dan65'egeriledi. 2000 yıl sonunda 104 katrilyon lira olan bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü, dolar bazında yüzde 27 küçülerek 112 mılyar dolara geriledi. Türk bankacılık sektörünün yurtdışı bankalardan sağladığı fonlar dolar bazında yüzde 40 geriledi. Toplam öz kaynaktaki artışın tek nedeni, batık bankalar ve kamu bankaları için Hazine'den aktanlan kaynak oldu. 2001 yılında kamu bankalarına ıhraç edilen senet mıktarı 22.9 katrilyon lira oldu. 2000 yılı sonundan itibaren yapılan toplam Hazine aktarımı 25.8 katrilyon liraya ulaştı. Birleştirme ve kapatma sonrası sayısı 7'ye düşen fon bankalan içın Hazine'den net 16.5 Dünya yine yoksulluk ve açlık ile boğuştu. İkiz kulelere ve Pentagon'a düzenlenen terörist saldırı derinden sarstı. 1 ay sonra ABD, Afganistan'a saldırdı. Ortadoğu'da kıvılcımlanan barış umutları kısa sürede söndü. IMF politikalarını harfi harfine uygulayan Arjantin'de çatışmalar başladı. Türkiye 2001'e yolsuzluklarla girdi. Şubat ayında su yüzüne çıkan ekonomik kriz her alanda kendini hissettirdi. Bunalım için Dünya Bankası'ndan kurtarıcı olarak çağrılan Kemal Derviş, ekonomiden »* sorumlu Devlet Bakanı oldu. mArkasıSa.l7,Sü.l'de Gelir Vergisi dilimleri yükseldi Vergilerde yeni dönem # Gelir Vergisi'nde ilk dilim 3.8 milyar lira oldu. Ücretlilerin özel indirimi Doğu ve Güneydoğu'daki 13 ilde 42 ınilyon liraya, diğer illerde ise 30 milyon liraya yükseldi. Yatırım indiriminden yararlanmak için gerekli yatırım tutarı, ticari ve sınai yatmmlarda 180 milyar, zirai yatırımlarda 36 milyar lira olarak belirlendi. # Hv sahiplerine, 2001 yılında elde ettikleri konut kira gelirleri için 700 milyon lira olarak uygulanan kira istisna tutarı, 2002 yılı için 950 milyon liraya çıkarıldı. Mükelleflerin 2001 yılına ilişkin olarak 2002 yılında beyan edecekleri gelirlerin tesbitinde kullanılacak hayat standardı gösterge tutarları da belirlendi. • 70. Sayfada Cumhuriyel 'le birlikte... •Sinemanın yüzü Doğu'ya dönüktü Sperm skandalma soruşturma M 3. Sayfada En düşük ceza 20 milyon Sahte banknotla gelen ölüm 13. Savfada Trafik cezaları arttı # Yeni düzenlemeyle, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 83 milyon liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 40 milyon 700 bin liraya çıkanldı. ANKARA (AA) Trafikte uygulanan para cezaları 1 Ocak 2002 tarihindcn itibaren yüzde 53.2 oranında artacak. En düşük para cezası 20 milyon 200 bin lira, en yüksek para cezası ise 1 milyar 258 milyon 600 bin lira olacak. Yeni düzenlemeye göre, yarından itibaren trafik kurallannı ihMArkasıSa. 17,Sü.3'de Türk sinemasında bu yılki filmlerin büyük ^z.. ^ t bir bölümü ^. çoksesliliğin, yeni arayışlara yönelişlerin başarılı örnekleri olarak değerlendirildi. 13. Sayfada A 2 Dev Adam Avrupa ikinciliğiyle gelen gümüş madalya, Türk basketbol tarihinin en büyük başarısıydı. * Ulusal takım bununla birlikte ilk 5 içerisinde yer aldığı için 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası'na ilk kez katılma hakkını da elde etti. Başbakanlık önünde protesto I 4. Savfada Afganistan'a bombardıman sürecek • 9. Savfada Viyanayeniyüa Türk çanıyla girecek Z sesi'nin Türk çanının çalmasıyla alacak. Orta Avrupa'mn en eski kiliselerinden biri olan Stefan Kilisesi'nin 153 metre yüksekliğindeki kulesinde bulunan 13 ton ağırlığındaki çan, kuleye zarar vermesi ihtimali yüzünden yalnızca 24 Aralık Noel akşamı ve 31 Aralık yılbaşı gecesi olmak üzere yılda 2 kez çalınıyor. Çana, "Türkenglocke", yani Türk Çanı denilnıcsinin sebcbi ise 1683 yılındaki 2. Viyana Kuşatması sırasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Yeııiçeri birliklerinin, nıevzilerinde bıraktıkları silahların eritilnıcsiylc yapılmış olması. Spor'da Arjantin'e IMF koşulu M 17. Sayfada KRİZ SAflLlGl OLUMSUZ ETKİLEDİ BURSA YALOVA KARAYOLU'NDA HEYELAN Ilaç bile alamıyoruz # Son bir yıl içinde lstanbul'daki hastanelere başvuru oranı yüzde 50 azaldı. Hastalar artık hastaneye gitmek yerine hastalık son aşamasına gelinceye kadar kendiliğinden geçmesini bekliyorlar. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özdemir llter, yaşanan ekonomik krizle birlikte polikliniklere gelen hasta sayısının yarı yarıya azaldığını söyledi. llter, "Eczacılardan öğrendiğimize göre, hastalar parası yetmediği için reçeteye yazdığımız üç ilaçtan sadece birini almak istiyorlarmış" dedi. • 3. Sayfada Dağ aşağıya kayıyor # BursaYalova Karayolu'nun heyelan nedeniyle çöken bölümünde ıncelemelerde bulunan Bayındırhk ve Iskân Bakanı Abdülkadir Akcan, hasarlı yolu onarmanın maliyetinın 1.5 trilyon lirayı bulabileceğini söyledi. Uludağ'ın doğu tarafındaki yerleşim birimlerınin de heyelan tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Akcan, "Heyelan bölgesinde konut yapımına müsait alan yok. Çünkü komple dağ kayıyor aşağı doğru. Sonuç itibarıyla bir çaresizlik çıkmazı" diye dert yandı. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Saygı duruşuna ceza yok Uçak Gemisi Türkiye... 2001 yılı usul usul tarihtekı yerinı almaya doğru giderken, bugün güncel konulara biraz tarihsel derinlik ıçınde bakalım... ABD'nın Afganistan'dan sonra nereyi vuracağı demokratık bir tartışma konusu. Sırada Irak'ın olduğu iddıaları önce, Beyaz Saray'ın uluslararası ilişkiler ve yeni adımlar öncesı nabız yoklamalar bırımı haline • Arkası Sa. 17, Sü. X 'de 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog