Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

30 ARALIK 2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 2001 yılında sekiz gemi karaya oturdu, 6'sı battı. Yılın en önemli olayı ise dev Varyag'ın geçişiydi îstanbul Boğazı: Korku tüneli ÖZLEM GİlVEMlJ tstanbul Boğazı ve Marmara Demzı'nde, 2001 yılında 8 karaya oturma, 6 batma, 12 çarpıştı olayı meydana geldi. Saipem 7000 ve Varyag'ın geçışı de tehlikeli anlar yaşatırkcn çevreciler Boğazlar'da tehlıkelı madde taşımacılığını engellemek ıçin çeşitli eylemler yaptı. Marmara Denızı, 2001 yılının ilk gününe yangınla girdı. 101 Geceler adlı yüzergezer lokanta Bebek Koyu'nda yandı. 21 Ocak'ta Kaptan Cavit adlı yük gemisi Türkeli açıklannda Nadya adlı yük gcmisiyle hatalı seyir nedeniyle çarpışarak battı. Na/jm Bayraktar adlı yük gemisi 31 Ocak'ta Haydarpaşa Rıhtımı'nda hatalı yükleme nedeniyle battı, 12 Mart'ta çıkardı. Saotone bandıralı Robel adlı yük gemisi, Malezya bandıralı Bunga Melorsatu adlı yük gemisiyle 18 Şubat'ta Ahırkapı açıklannda çarpıştı. Çarpışma sonucu batan Robel için idari tahkikat hâlâ sürüyor. 17 Hazıran'da Mehtap adlı özel yat Kalamış açıklarında, Voyager adlı özel yat da 22 Temmuz'da Umuryeri açıklarında yanarak battı. 9 Eylül'de Başar Armağan adlı su tankeri Kartal Kum tskelesı'nde şiddetli lodos nedeniyle battı. 2001 yılında Îstanbul Boğazı ve Marmara Deni/i'nde karaya oturan gemiler de şöyle: "23 Mart'ta Umuryeri açıklannda, 1 stanbul Boğazı St. Vincent bandıralı Akado 2001 yılını adlı yük gemisi, 30 hareketli geçirdi. Nisan'da Yeniköy açıklannda Mısır bandıralı Dev gemi National Star, 26 Varyag, Ağustos'ta Kunıçeşme boğazdan geçişi açıklannda Kamboçya bandıralı Ianıa,27 sırasında Eylül'de Kilyos önlerinde Istanbullulann Belize bandıralı yüreğini ağzına KomsomoletsYakut2,19 Kasun'da Bostancı getirdi. Marmara açıklannda AtıfeM, 13 2001 Mn ilk Kasun'da Umuryeri gününe 101 açıklannda Ukrayna Geceler adlı bandıralı yüzergezer Alexandrkarastoyanov adlı yük gemisi, 13 Kasun'da lokantada çıkan IğneadaKaracaköy yangınla girdi. nıcvkiindc Honduras bandıralı Lensk1 adlı yük gemisL, 30 Kasım'da Yeşilköy önlerinde Rusya bandırab Marshal Vasılevsky adlı tanker"! 8 Ocak'ta Malta bandıralı Vıctoria3 ve Kamboçya bandıralı Marika adlı yük gemilen çarpıştı. 8 Şubat'ta Akaylar2 ve Kamboçya bandıralı Med Glory hatalı seyir nedeniyle îstanbul Boğazf nın kuzey girişinde, 19 Şubat'ta Malta bandıralı Khaleda ve Norveç bandıralı Spareight adlı yük gemileri Boğaz'm güney girişinde yıne hatalı seyir nedeniyle çarpıştı.tstanbul Boğazı ve Marmara Denizı'nde meydana gelen dığer çarpışmalar şöyle: • Med GloryVolgodon5038 adlı yük gemilen 26 Mart'ta Zeytinburnu açıklannda. • BsecmarmaralStrontsıy 31 Mart'ta Ahırkapı açıklannda • DefterdarD.Güler adlı yolcu vapurlan 4 Temmuz'da Üsküdar önlennde. • Sedefadasıİnkılap adlı yolcu vapurlan 18 Temmuz'da Haydarpaşa mendireği içinde. • OümpRumeU Kavağı 3 Eylül'de Kızkulesı önünde. SuadiyeÖzgür adlı gemiler 1 Ekim'de Sarayburnu önünde. • YlstamarPaloma adlı yolcu gemileri 8 Ekim'de Karaköy Rıhtımı'nda. • PomoriePormykolaiv adlı yük gemilen 1 Kasım'da Ahukapı açıklannda. • Egypition LeaderLady ,ueen adlı yük gemileri 14 Kasım'da Ahırkapı açıklannda. • Uzmanlar, gelişmişlik göstergesi kabuledilen mctronun yayguılaştuıbn asını istiyor. • TemeK 1992 yıhnda aülan îstanbul Metrosu, 8 kilometrelik hatüyla tstanbullular'a hizmet veriyor. • 3milyon nüfuslu Atina'da 3 ayn hattan oluşan metro var. • tstanbul'un nüfusu 15 nıiryon. Doç. Dr. Mustafa Sunu: Nüfüsu 1 milyonu aşkın her şehirde kurulması gerek Metro bir zoıaudvılvıktur tstanbul Haber Senisi 8 kilometrelik Îstanbul Metrosu, dünyadaki örneklerınin aksine yeteri kadar ilgi görmüyor. Ulaşım uzmanlan, ılgisızligin nedenini, hattın kısa olmasına, sistemin sürekliliğinin olmamasına ve yeraltının insanlara "sevimsiz" gelmesine bağlıyor. Gelişmişlik göstergesi kabul edilen metronun Türkiye'de yaygınlaştırılmasını isteyen uzmanlar, "Metro lüks degUdlr, zorunluluktur. Metro, toplu taşunada kullandsaydıdahaazenerjikuDanacakük, dış rekabet gücümüz artacaktı" dedi. Dünyada hiçbir örneği yokken 1870'lı yıllarda KaraköyTünel arasında yeraltında ulaşımı yapılnıasına karşın metro, lstanbul'da 2000 yılında faaliyete geçebildi. Temeli 1992 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen taraftndan atılan tstanbul Metrosu, bugüne kadar yaklaşık 22 milyon yolcu taşıdı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknik Programlar Bölüm Başkanı Doç. Nüfusu 1 milyonun üzerınde olan her şehirde metro kurulması gerektiğini vurgulayan Sunu, "Metronıın hı/Jı bir şekilde yayguılaştınlnıası gerekiyor. Yeraltının kullanılması zaman tasarnıfu sağladığı gibi çevreyi de kirktmiyor. Fağını anlattı. Yeraltı yapılaruıın depreme karşı daha dayanıklı olduğunu vurgulayan Sunu, metronun diğer avantajlannı şöyle sıraladı: "Metro yapunında ara» maKyeti sıfır. Savaş durumunda sığınak olarak kullanılabUir. Olumsuz ha Â. stanbul'da metroya ilgi yeteri kadar değil. Ulaşım uzmanları bunun nedenini yeraltının halka sevimsiz gelmesine ve hattın kısa olmasına bağlıyor. YTÜ Teknik Programlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sunu'ya göre metro, politik açıdan prim yapmadığı için yaygınlaştınlamıyor. Dr. Mustafa Sunu, 3 mih/on nüfuslu Atina'nın 3 ayn hattan oluşan 35 kilometrelik metrosu oldugunu, 15 milyon nüfuslu lstanbul'un ise sadece 8 kilometrelik metro hattına sahip olduğunu anımsattı. kat metro potttikaçtdan primyapnıadığı için yaygınlaşününıyor" diye konuştu. Sunu, metronun Türkiye'de çok geç yapılmasından yakınarak metronun Arjantin'e 1913, Meksika'ya 1969 yılında ulaştıva koşuDan açumdan avantajlan var. Yeraltı yapılan yanguıa neden otebilecek dış kaynaklara karşı doğal bir koruma sağlar. Mevsünsel sıcakuk farklan çok düşüktür." Doç. Mustafa Sunu, dünyada her metronun bir alışveriş merkezıyle bağlantısı olduğunu ıfade ederek tstanbul 'daki metroya da ışıklı, temiz, sıcak bir hava verilerek yeraltı merkezi oluşturulması gerektiğini söyledı. lstanbul'un arkeolojık hantasının da çıkanlması gerektiğıni belirten Sunu, "Îstanbul tarihi bir kent Metro yapılırken bu özelligi de dikkate ahnmah. Çağdaş, rahat bir ulaşım yolu olan metronun tanıoma da ihtiyacı var" dedi. İETT Genel Müdürlüğü yetkilileri de metroya ilginin artması için MecidiyeköyTaksim hattındaki 50C numaralı otobüsü kaldırdıklannı, metro ve belediye otobüslen arasında ücret entegrasyonu sağlamak ıçın "Mavi AkbiT uygulamasına geçtiklerini söylediler. Üniversiteye Giremeyenler + İşten Çıkarılanlar!.. İŞSİZ * GENÇLER: IAA ile Okulda Bir Gün I 8 19 Ocak 2002 Cumartesi 9:0010:00 Kayıt IDers 10:00 11:15 "Kendinizifl\A"RKAYapın Kazanın" Ahmet~Duru\I Evyap 2 Ders 11H5 1300 "Sosyal Sorumluluk Kampanyaları" Yrd."Doç.T>r. Serra &örpe I İ.Ü. iletişim Fakültesi Daha ne kadar boş bekleyeceksiniz ? Bilgisayarı Onparmakla + Bakmadan kullanabilen; ' ~ " ikada en az 40 hatasız sözcük yazabilen; iletmenlik ve Muhasebe de bildiği halde • İşsiz kalan kimse gördünüz mü ? * Gelin ! Sizin de geleceğinizi kurtaralım: ~~\ * İşsizlikten korkmayanlardan olun ! ÜİBÜyyttÜİ' AR I 14 Dünya Rekoru MmmmM^mm, "»•»• 28 Dünya 9ampiyonluğu ^'^Z^ZZZmÜ \l*i 76.4*5 C*nc« Meslek+U ; Wjwww.sampiyonkurslari com trsampiyon@superonline corr ONPARMAKLA + BAKMADAN BİLGİSAYAR KULLANIMI İŞLETMENLİK + MUHASEBE DAKTİLO + YABANCIDİL KRİZ FİYATLARIYLA Beyazıt 517 9? 57 Kadıköy 3361150 Şışlı 230 90 37 Bakırköy 56129 06 517 92 58 (216) 338 08 42 234 30 49 b/1 31 31 A3, A4, 35x50, 35x60 veya 35x70 cm. sıyahbeyaz veya ıstenilen rezolüsyonda renklı aLAR Vazarlama, reklam ve medya dunyasının çahşanları ıçın hazırladığımız meslekı eğıtım programırta tlgmç konular ve konuşmacılarla yıne okulda devam edıyoruz \f\f\ ıle Okulda üır Oun adını verdığımız bu proaramda kontenjanımız sınırlı olduijundan. başvurularınızı öncelık sırasına göre kabul edeceğız Yapacağınız tek şey aşağıdakı numaralardan bir gunlük unıversıte kaydınızı yaptırarak derse yetışmek Haşvurular IAA Turkıye Hölumu Sekreterlıçjt Tel 02/2 325 37 &S Faks 0 2/2 325 37 91 Elektronlkposta ıaaturkeychap»superonlınecom 3. Vers 'Yaratıct 3rief Venen Şey" Haluk Sicimoğlu I 33VO Group 1H:00 15:15 H Vers 15*5 11:00 "Film Setlerine Bir Yolculuk" ömür llbaş ELEMAN ARANIYOR lletışımın yuzyılın mesleğı olduğuna ınanan, bu alanda deneyımı bulunan ya da kendını yetıştırmeyı duşunen, lyı derece Ingılızce bılen, bılgısayar ve araştırmaya meraklı eleman aranıyor. llgılenenlerın 19 Ocak 2002 Cumartesi İTU Yabancı Vıller Yuksek Okulu Maçka (Cskı Kaçka Maden Fakultesı) 3u ılan Cumhurlymt Gazetaslnın katkılarıyla sızlere ulastırılmıştır FİLM ÇIKIŞI YAPILIR Pıyasa fıyatının altında. Tel: (0 212) 512 05 05 Dahili 481 gunduziıc praktif.com.tr'ye ayrıntılı ozgeçmışlerını göndermelerı rıca olunur. /A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog