Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK • Baştarafı J. Sayfudu güveninden kaynaklandığını iftiharla açıklarken, giderek büyüyen borcun gelecek nesillere yükledigi maddi sorumluluğu ağzına almıyor. Üstelik 33 milyar dolar borç sadece IMF'ye... Ya toplam dış borçlar? Çoktaaan yüz milyarı aştı, 200 milyar dolara dayandı bile. Her yılbaşında halka umut şırınga ediliyor. 2002'nin büyüme hızının artacağını söyleyen yetkıli etkili beyefendiler, iktidarlar gelip geçer, ama birtürlü halkın yakasından düşmeyen enflasyonun hiç sıkılmadan önümüzdeki yıl yüzde 35 olacağını "müjdeliyor." Günümüz iktidarın boynunda nazar boncuğu mu asılı ne? Ne yerinden kıpırdanıyor, ne de ölümcül bir el gibi toplumun boğazını sıkmasına karşın gideceğini gösteren küçük bir işaret vermiyor. Seçimle bu iktidardan kurtulmaktan söz açılınca, şansı yaver gidiyor. Arjantin'de büyük toplumsal hareketler başlıyor. Devlet başkanı ile hükümet devriliyor. Ya da maalesef bir başka gerçek; bu hükümetin seçeneği bulunmadığını irdeleyen demeçler art arda geliyor. Böylesi, Türk siyasal tarihinde hiç görülmedi. Hem toplumun istemediği hem de başımızdan ayrılmayacak bir hükümet! Bir başka özelliği daha var başımızdaki iktidarın: Geleceğimizi olumsuz etkileyeceği kuşkusuz son ekonomik yardımları (kredileri) olumlu göstermekte müthiş mahir. Canım hangi devletin borcu yok ki... Bu söylem belli başlı savunular arasında. Türkiye'nin ekonomide "makus talihi", 1950'lerde on yıl ülkenin yazgısında rol oynayan Demokrat Parti iktidarının (Cumhurbaşkanı Celal Bayar sık sık yinelerdi) borç yiğidin kamçısıdır anlayışıyla başladı. Bu anlayış, dönemine göre değişim göstere göstere "Canım kimlerin borcu yok ki" sözüne kadar gelişerek bugünlere uzandı. Milli Güvenlik Kurulu son toplantısında Bay Derviş ve takımının ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerini dinlemiş... Kurul, IMF ağzıyla konuşan kadronun açıklamalarından ne ölçüde "tatmin" olmuş, belli değil. Ama, resmi açıklamada, MGK "alınan vealınacak (ekonomik) önlemlerin ülkenin 'güvenliğine olan etkileri'n/ değerlendirmiştir" deniliyor. Bu, bir kaygının ifadesi. 30 ARALIK 2001 PAZAR • • • • HABERLERÎN DEVAMI Taleban zihniyeti • Baştarafı I. Sayfada ni yıl kutlamaları yapılıyor. Bu,büttin insanlıgın paylaştığı bir duygudur. O nedenle buna karşı çıkılmasını nıazur görürleriyse biraz Taleban zihniyetli insanlar olarak görttyonım." Ecevit, bir soru üzenne yeni yıl programı olmadığını ve herhangi bir hediye de almadığım söyledi. Yeni yılı eşiyle birlikte evinde karşılayacağını kaydeden Ecevit. "Özel bir kutlama yapmayız, ama bu bizim özel davramşımız. Ancak şunu gö/. öniinde tutmak gerekir ki yeni yıl başlangıcı, tüm diinya için, bütün insanlık için bir dayanışma belirtisidir. Ortak duygularda birleşme vesilesidir" görüşlennı kaydettı Ecevit'in gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularına verdiği yanıtlar da şöyle: Irak: Irak bızim için doğal olarak önemli bir ülke. Bizim sınır komşumuz... Ekonomik ilişkilenmiz bakımından da çok önemli bir ülke. Onun için ABD yönetimine "Irak ilc ilgili herhangi bir karar alma gereğini duyduğunuzda mutlaka bize danışın" dedım. Bu konuda bıze söz vcrdıler. ABD, yönetimde de çoğulcu bir ülke. Yönetimden değişik sesler çıkıyor. Irak'a harekât olsun diyenler var, olmasın diyenler var. Bunlar bir yere oturmadı. Öyle ınanıyorum ve umuyorum ki ABD, bu konuda kesin bir karara varmadan önce bizi dinleyecektir. AB'nin terör listesi: PKJC ve DHKPC'nin terör örgütleri olduğundan hiç kimsenin şüphesı yok. Buna rağmen, AB'nin bu iki örgütü terorizm listesine almamış olınası, olacak şey değil, inanılacak şey değil. Dışişleri Bakanlığımız bu konuda gereken çalışmalan yapıyor. Bize bildınldiğine göre, önümüzdeki günler veya haftalarda ikinci bir liste daha çıkacakmış. Orada, DHKPC ve PKK bulunacakmış diyorlar. tnşallah doğrudur. Ama bu ikı örgütün listeye girmemiş olmasının bağışlanacak tarafı yoktur. Afganistan: Afganistan'a asker gidecek mi gitmeyecek mi bu henüz belli değil. Muhtemelen bir miktar asker gidecektir. Ancak savaş bittiği için aşın yüklenmeye gerek kalmayacaktır. Afganistan'da kendi girişimimiz ve gücümüzle ulusal ordu ve polis gucü kurulması, çağdaş bir yapının oluşturulması için, Afgan hükümetinden kolaylık bekleyeceğiz. Afganistan'a yapabileceğimiz katkılan Afganistan'ın fiili başbakanlığını üstlenen Karzai'ye de ilettim. Türkiye'nin Azerbaycan'daki katkılannı da ilettim. Başbakan çok olumlu karşılamış, bu konuda orada bir hayli yayın da yapılmış. Hükümete güven: Halkın alternatif olarak gördüğü başka bir hükümet yok, ortada. Almak zonında olduğumuz önlemler, halkta birtakım sıkıntılar yarattı. Halk da görebildiğimiz kadanyla bu önlemlerden rahatsızlığı haklı olarak duyuyor, ama bu önlemlerin kaçınılmazolduğunu gıtgide geniş toplum kesımleri algılıyorlar. GUNDEM MUSTAFA BALBAY İNŞAAT MUHENDİSLERİ ODASI1 NDAN DUYURU İMO Şube Genel Kurulları çogunluklu ve çoğunluk aranmaksızın aşağıda belırlenen gundeme gore yapılacaklır Şube Genel Kurullarının ve seçımlennın yapılacağı tanh, saal ve yerier şube ısmı karşısında gostenlmiştır Şube uyelennın seçımlere katılmak ıçın Oda kımlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedır Tum İMO uyelerine duyurulur TMMOB İNŞAAT MUHENDİSLERİ ODASI 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÜNDEM: 1. Gün: 1Açılış, 2Başkanlık Dıvanının oluşturulması, (1 başkan, 2 başkan yrd 4 yazman), 3Saygı duruşu, 4Yonetım Kurulu Başkanı'mn konuşması, 5Konuk konuşmacılan, 6Çalışma raponjnun okunması ve değerlendirilmes , 7Adayların tespitı, »Yönetim Kurulu (7 asıl, 7 yedek) bMerkez delegelennın seçımı (Şube ve uye sayısının %1'ı asıl, %1'ı yedek), 8Adayların tutanağa bağlanarak ılanı ve kapanış, II.Gün 1Seçımler Ç 0 6 U N L U K L U Şube Adı 1Adana Tarih Saat Oenel Kurul Toplantısı 19 012002 1000 Resat Bey Mah 8 Sok YİMhıvelMegBSetMal 20 01 2002 0 9 0 0 1 7 00 Resat Bey Mah 8 Sok Tanh Saat Ç O 6 U N L UKSUZ Oenel Kurul TopUntıaı 26 012002 1000 Seyhan Otelı Guney Balo Salonu ADANA 26 012002 1000 DSİ Genel Muduıiuğu Toplantı Salonu Yucetepe/ANKARA 26 012002 10 00 Meltem Mah 3808 Sok No18 ANTALYA 26 01 2002 1000 EBSO Toplantı Salonu Denızll Bulvarı AYDIN 26 01 2O02 1000 Eskı Kuyumcular Mah Çagrı Sok Lale Apl No 2 BALIKESİR 26 012002 1000 Almıra Otelı Buyuk Salon BURSA YfaettıvtlMıgıaa(M>l 27 012002 09 0 0 1 7 0 0 Resal Bey Mah 8 Sok • Baştarafı 1. Sayfada sizse eksiği devlet tamamlıyor demek, daha uygun... Bugün son dönemdekı onlarca operasyondan sadece ikisine değineceğız. Her iki olayla ilgili gelişmelerle göğsüm kabarıyor. Türk insanının becerisi, yasaları kullanışı öylesine mükemmel ki... Acaba diyorum, insan beynınin keşfedilmemiş bölümlerinde Türklerinkine özgü ayrı bir yapı mı var? Izmir'deki son çelik yelek ihracatını ele alalım... Adamlar, bildiğimiz Buldan bezini almışlar, kurşun geçirmez yelek haline getirip satmışlar. Milyonlarca dolarlık hayali ihracatı gerçekleştirmek için önlerine çıkan her engeli aşmışlar. Yolun sonuna doğru, Buldan bezinden yapılan gömleklerin kurşun geçireceği tezi ağır basmış ve soruşturma geçirmişler. Normal bir ülkede böyle bir gömlek ihraç ederken yakayı ele veren insanlar, "tamam" derler, "yolun sonuna geldik, teslim oluyoruz"... Bizde öyle mi? Adamlar Buldan bezini alıp üniversite üniversite dolaşıyorlar. Diyorlar ki, "Hocam, yargılanıyoruz. Mahkemeyi ayarladık, onlara bir üniversıteden Buldan bezinden kurşun geçirmez gömlek yapılır, raporu getirirsek beraat edeceğiz. Bakın memlekete döviz lazım. Biz bunu ihraç ediyoruz. Verın bir rapor, sizin ne eksığinız varsa biz görürüz." Başarıyorlar. Mahkemeye kapı gibi bilimsel rapor sunuyorlar... Adamlar haklı. Alın Buldan bezini dörde katlayın, üzerine de dökün kurşunu, bakın bakalım geçecek mi geçmeyecek mi? HAYSİYAD Ikinci konumuz ise örümcek Ağı operasyonu. Bu adı verenlerin beynine sağlık... Her şeyin örümcek ağı bağladığını anlatmak için bundan daha güzel bir ad bulunamazdı. Suç: Hayali ihracat... Operasyon kapsamındaki şirketfirma sayısı: 5600. Olayın malı portesi: 50 milyar doların üzerinde. Ihracatın yapıldığı iddia edilen ülke sayısı: 40. Böylesine genış kapsamlı olayla ilgili olarak gündeme gelen haberlerse şunlar: Istanbul polisiAnkara polisi çekişmesi... Istanbul polisiyle ilgili Ankara DGM'nin soruşturması... Operasyonun merkezinde olan kişilerin polisle ve siyasetin katlarıyla ilişkileri ise ayrıca irdelemeye değer. örneğin, polis müdürü Antalya'da bir seminere gidiyor. Seminerin konusu şu: Türkiye'nin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Stratejisi... Böylesine stratejik birtoplantıya katılan polis müdürünün uçak biletini bir hayali ihracatçı alıyor... Gördüğünüz gibi mücadele son derece stratejik! Zabıtlara göre operasyon sırasında gözaltına alınanlarda üst araması yapılıyor, 2 koli evrak ele geçiriliyor. Üst aramasında bile 2 koli evrak ele geçirildigine göre hayali ihracat gerçeğini ortaya koyacak pek çok belge var. Demek ki bu arkadaşlar da delil çokluğundan beraat edecek! Görünüm bu operasyonun da ötekilerin yanındaki yerini alacağını gösteriyor. Ancak boyutlar o kadar büyük ki insanın göğsü bir kez daha kabarıyor: Demek ki soyulacak daha çok şey var memlekette. Bu zenginlik bizi ihya eder! Tanrım ne soylu milletiz, soy babam soy... Artık bu iş teşekkül oluşturmayı geçti, kurumlaştı. Şöyle diyorum, HAYSİYAD kurulsa, Hayali İhracatçı Sanayici ve Işadamları Derneği... Bu kadar hayşiyetli kişiye HAYSİYAD yakışmaz mı? Birde diyorum, Nobel ödül kurumuna başvursak. Çalebiyat bölumu oluşsa, ılk ödülü alıp tarihteki yerimizi tescil ettirsek! örümcek Ağı operasyonu beni ne kadar çok sevindirdi, anlatamam... Biz 'demirağlarla ördükanayurdu' diyedurahm, adamlar bütün yurdu ağlamışlar! Ağla yurdum ağla... ankcum@ttnet.net.tr Yer Yer No9 ADANA 2 Ankara Tanh Saat 19 01 2002 1000 SelanıkCdd No 1979 Kızılay/ANKARA No9 ADANA 20 012002 09 0 0 1 7 0 0 Selanık Cad No 19/9 Kızılay/ANKARA Tanh Saat No9 ADANA 27 01 2O02 09001700 Mımar Kemal llkögretım Okulu Yuksel Cad Kızılay/ANKARA 27 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 Meltem Mah 3808 Sok No18 ANTALYA 27 012002 09001700 KuHulua Mah A Menderes Bulvarı 10 Sok N06/I AYDIN 27 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 Eskı Kuyumcular Mah Çagrı Sok Lale Apl No 2 BALIKESİR 27 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 Fevzı Çakmak Cad Degırmen Sok GoktatGundogdulsm NoB9 BURSA 27 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 Cevalpasa Mah Inonu Cad Bakırlar Apt No3/1 ÇANAKKALE 27 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 Lıse Cad 2 Sok ÇavuşogluApt N06 Yenısehır/DİYARBAKIR 27 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 Uçancıbesı Mah 561 Sok NO4K2 DENİZLİ 27 01 2002 0900 1700 Karayollan 12 Bolge Muduriugu Lokall ERZURUM 27 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 Cengız Topel Cad No16/5 ESKİŞEHİR 27 01 2002 09001700 Buyukşehlr Beledıyesı Çok Amaçlı Toplantı Salonu GAZİANTEP 27 012002 09001700 Ş Orman Durmaz Cad Feza Clvelek Ishanı K 1 No14 Antakya/HATAY 27 01 2002 0900 Sifke Cad Pla| Yolu DurağıNo 460/1 MERSİN 27 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 Karagozyan Ikogrenm Okulu AMeı Humyel C Şlşll/tSTANBUL 27 012002 09001700 Talatpasa Butvarı No33/1 Alsancak/İZMİR Yer Yer Bekaroğlu: Taleban Ecevit'e eş düşer ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, Başbakan Bülent Ecevit'in " Taleban zihniyeti" nitelemesiyle, "farklı yaşam tercihi olanları" küçük düşürdüğünü ileri sürdü. Bekaroğlu, "Taleban benzetmesi Sayın Başbakan'a eş düşer. Başbakan döneminde, insan haklannda Türkiye, dünyanın en geri ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bunun benzerini Afganisan'da Taleban yapmıştır." dedi. Bekaroğlu, Ecevıt'in açıklamalanna düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Başbakanın'ın sözlerininin "yübaşına yeni bir boyut kazandırdığını" söyleyen Bekaroğlu, "Sayın Başbakan, farklı yaşam tercihi olan insanİarın bütttnünü dışlayıcı, onları küçük düşürücü bir açıklama yapmıştır. Bir ülkenin, Türkiye'nin Başbakanf na yakışır bir açıklama degildir. Kendisini yadırgadık" diye konuştu. "Ecevit'in 'Yılbaşı kutlamayanlar Taleban'dır" dediğini iddia eden Bekaroğlu, kendilerinin "Yılbaşuu kutlamayın" diye çağnda bulunmadıklannı kaydederek şıı göriişlen dıle getirdi: "İnsanlar çöplükten ekmek topluyorlar, pa/ar artıklarından yemek çıkaran insanlar var. 'Bu sıkıntılar varken, bu manzaralar görülmesin, yılbaşı harcamalan ihtiyacı olan insanlara aktanlsın' dedik." Insanlann bir bölümünün yaşam tercihi gereği yeni yılı kutlamayabileceğini, bir bölümünün de kutlama yapacak bütçeye sahip olmadığını belirten Bekaroğlu "Bugün, Türkiye'de karar veren hükümet olmaktan çıkmıştır. Türkiye'yi bu duruma düşüren Ecevit'tir. Taleban benzetmesi Sayın Başbakan'a eş düşer. Başbakan döneminde, İnsan haklannda Türkiye, dünyanın en geri ülkelerinden biri haline gelmiştir" diye konuştu lnsanlann özgürlüklerinı garantı alacak bir sisteme gereksinim duyulduğunu vurulayan Bekaroğlu, "Ecevit'i bu açıklamalarından dolayı kınıyorum. Bir başbakanın yeni yıl mesajı verirken, ülkede yaşayan insanların bir kısmını suçlaması kabul edilebilecek bir şey degildir" diye konuştu. 3Antalya Tarih Saat Yer 19 012002 10 00 Meltem Mah 3808 Sok No18 ANTALYA 19 012002 1000 Kurtuluş Mah A Menderes Bulvarı 10 Sok No6/1 AYDIN 19 012002 10 00 bskı Kuyumcular Mah Çagrı Sok Lale Apt No 2 BALIKESİR 19 01 2002 1000 Fevzı Çakmak Cad DegımenSok GöktasGundojdulsm No89 BURSA 19012002 1100 Cevatpaşa Mah Inönü Cad Bakırlar Apt No3/1 ÇANAKKALE 19 01 2002 10 00 Lıse Cad 2 Sok Çavujogkı Apt N06 Yenısehlr/DİYARBAKIR 19012002 09 00 Uçancıbas 1 Mah 561 Sok NO4K2 DENİZLİ 19 01 2002 1U00 Karayollan 12 Bokje Muduriuğu Lokalı ERZURUM 19 01 2002 13001700 Buyuksehır Beledlyesl Kultur Meriıezı FSKİŞFHIR 19 012002 10 0 0 1 7 00 Inoriıpınar Mah Naıl BllenCad 13noluSok Tahtacılsm K2 GAZİANTEP 19 012002 1000 Antakya Zıraat Odası Yavuz Selım Cad Garantı Bankası Arkası Mustala Cıvelek Ishanı Antakya/HATAY 19 012002 09 00 SlllfkeCad Pla|Yolu DuragıNo 460/1 MERSİN 19 012002 10001700 Halaskargazı Cad No35/1 Harbıye/İSTANBUL 19012002 1000 Talatpasa Bulvarı No33/1 Alsancak / İZMİR 20012002 09001700 MeliemMah 3808 Sok No1B ANTALYA 20 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 Kurtuluş Mah A Menderes Bulvarı 10 Sok N06VI AYDIN 20 012002 0900 1700 Eskı Kuyumcular Mah Çağrı Sok Lale Apl No 2 BALIKESİR 20 012002 09 0 0 1 7 0 0 Fevzl Çakmak Cad DegırmenSok GoktasGundogdu Işm No 89 BURSA 20012002 09001700 Cevatpaşa Mah Inonu Cad Bakırlar Apl No 3/1 ÇANAKKALE 20 012002 09 0 0 1 7 0 0 LneCad 2 Sok ÇavuşogluApt N06 Yenısehır/DİYARBAKIR 20012002 09 0 0 1 7 0 0 Uçancıbaşı Mah 561 Sok N o 4 K 2 DENİZLİ 20 012002 09 0 0 1 7 0 0 Karayollan 12 Bolge Müduriugu Lokall ERZURUM 20012002 09 0 0 1 7 0 0 Cengız Topel Cad No16/5 ESKİŞEHİR 20 012002 09001700 Indrtlpınar Mah Naıl BılenCad 13noluSok Tshtacı Ism K 2 GAZİANTEP 20012002 09001700 Ş Orman Durmaz Cad Feza Cıvelek Ishanı K1 No14 Antakya/HATAY 20 012002 0900 SlllfkeCad Pla|Yolu Duragı No 460/1 MERSİN 20 012002 0900 1700 Halaskarçazı Cad No35/1 Haroıye/İSTANBUL 20012002 09001700 Talatpasa Bulvarı NO33/1 Alsancak / İZMİR Tarih Saat Yer 4 Aydın Tanh Saat Tanh Saal Yer Yer Masal çeşitlemeleri MGK'nin sivil kanadı "toplumsal bir kaygı" taş\m\yor. Taşısa bile söylemeyi kendine ve icraatına yediremiyor. Ne var ki MGK'de alınan ve alınacak önlemlerin bir gün ülkenin güvenliğini sarsması olasılığına değinilmiş ki (kim değinmiş; askerler mi) resmi açıklamada sözünü ettiğimiz satır başı paragrafın (2. maddenin B fıkrası) yer alması uygun ve zorunlu görülmüş. Bildirinin aynı bölümünde "Türk ekonomisinin daha sağlıklı, dinamik ve güvenilir bir yapıya kavuşturulması" için yapılması zorunlu olan yaptırımlardan söz ediliyor. Neymiş bunlar? Bildiride adı geçen güvenilir ve dinamik bir yapının gereklerine bakalım: (1) Yolsuzlukların önlenmesi: Ben diyeyim beş siz deyin ki on yıldır, hatta cumhuriyetle yaşıt, ağızlara sakız toplumsal kanser. Ama tedavisi bir türlü yapılamıyor. (2) Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi: Açlık sınırı neredeyse bir milyara dayanan Türkiye'de bugünkü ekonomik koşullarda yaşam kalitesinin hızla düzeltilme olasılığı mı? Mevcut siyasal kadrolarla mı? Güldürmeyin insanı! (3) Gelır dağılımının düzeltılmesi: Ne dediniz efendim, duyamıyorum, sesiniz çok derinden geliyor! (4) Yoksullukla mücadele ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması: öncelikle Güneydoğu'da hükümetlerin hazırladığı, ama hâlâ gerektiği biçımde uygulanamayan planlara karşın (hatta Istanbul'da ve ülkenin pek çok kesiminde) yoksulluk diz boyu. MGK'de bu konularda "başlatılan yapısal düzenlemelere kesintisız olarak devam edilmesinin önemi üzerinde durulduğu" bildirildi ve... Bu son öngörülerin adı: Topluma masallar! 5 Balıkesır Tanh Saat Tanh Saal Yer Yer 6Bursa Tarih Saal Tarih Saat Yer Yer 7 Çanakkale Tanh Saal Tarih Saat Yer Yer 26 012002 1100 Çanakkale Beledıyesı Meclıs Salonu ÇANAKKALE 26 01 2002 1000 üseCad 2 Sok ÇavusogkıApt N06 Yenısehır/DİYARBAKIR 26 012002 09 00 Uçancıbası Mah 561 Sok N o 4 K 2 DENİZLİ 26 012002 1000 Karayollan 12 Bolge Mudurluğu Lokall ERZURUM 26 012002 13001700 Buyuksehır Beledıyesı Kultur Mericezı ESKİŞEHİR 26012002 10 0 0 1 7 0 0 Buyuksehır Beledlyesl Çok Amaçlı Toplantı Salonu GAZİANTEP 26 012002 10 00 Anlakya Zıraal Odası Yavuz Selım Cad Garanlı Bankası Arkaaı Mustafa Cıvelek Ishanı Antakya/HATAY 26012002 09 00 Mersln Tlcaret ve Sanayı Odası Konlerans Salonu MERSİN 26 012002 10001700 Yıtdız Teknlk UnıveraHesı Odıtoryumu BeşMas/ISTANBUL 26 012002 10 00 İMO Izmır Şube Sarayı Bomova Yolu Turkcell Yanı 282 1 Sok No 14 Arka Cephe GW»I İZMİR 16.01.2001 Koıullllkr D ı n H ' l.ebıll Adret. AbdHrrtbn» Yllutl t ad Htlıa PİKU C Blok KıC.» KOCAELİ 26 012002 10 0 0 1 7 00 Esnaf ve Sanatkariar Odası Blriıgl Toplantı Salonu KONYA 26 01 2002 1000 1 Anafartalar Mah Valan Sok No 8/2 MANİSA 26 012002 1000 Muslafa Pabuçcuoglu Konferans Salonu Kultur Muduriugu Muze MUGLA 26 01 2002 1300 Tıcaret ve Sanayı Odası Toplanlı Salonu T Z D K IçıLoımanGınsı ADAPAZARI 26 012002 1030 Gazı Sahnesı Karadenız Mah MesazadeCad No33 SAMSUN 26012002 1000 Sanayı ve Tlcaret Odası MlmarSlnanCad No3 TEKİRDAG 26 012002 1000 Cumhunyel Mah Nemlıoglu Cemal Sok N13K2SermnerSalonu TRABZON 26 012002 09 30 Ismet Paşa Cad Insı Sok No 1 K 3 UŞAK 26 012002 1000 Tıcarel ve Sanayı Odası Toplantı Salonu 6 Dıyarbakır Tarih Saat Tarih Saal Yer Yer 9 Denlzll Tanh Saat Tanh Saat Yer Yer 10 Erzurum Tarih Saat Tarih Saal Yer Yer 11Esklsehlr Tarih Saat Tarih Saat Yer Yer 12GAnlep Tanh Saat Tarih Saat Yer Yer 13 Halay Tanh Saal Tanh Saat Yer Yer Erbakan'ın kommalan basına saldırdı Istanbul Haber Servisi Kâğıthane Belediye Başkanı Arif Calban'ın belediye kaynaklarından 3 trilyon lira harcayarak yaptırdığı ve kendi adını verdiği kültür merkezinin açılışı lslamcı gösteriye dönüştü. Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan'ın da katıldığı açılış töreninde, siyasi yasaklı Necmettin Erbakan "Gönüllerin Cumhurbaşkanı" olarak takdim edildi. Açılış töreni ve merkezin tanıtımı için de belediye kaynaklanndan yüklü miktarda harcama yapıldığı belirtildi. "Arif Calban Kültür MerkezTnin açılışı, kapatılan Refah Partisi'nin siyasi yasaklı lideri Necmettin Erbakan ve SP Genel Başkanı Recai Kutan tarafından dün gerçekleştirildi. Tören başlamak üzereyken Erbakan'ın koruması olduğu belirtilen bir kişinin gazetecilere saldırması sonucu birçok basın mensubu salonu terk etti. Belediye Başkanı Arif Calban'ın yaşamının anlatıldığı bir sinevizyon gösterisinin de sunulduğu törende Necmettin Erbakan, Başkan Calban tarafından sık sık "Gönüllerin Cumhurbaşkanı", "Başbakan" ve "Dünya lideri" olarak nitelendi. "Mücahit Erbakan", "Başbakan Erbakan", "Başbakan Kutan" sloganlarının atıldığı salonda öğrencilik çağındaki çok sayıda çarşaflı, türbanlı genç kız ve Erbakan'ın koruması olduğu belirtilen bir kişinin gazetecilere saldırması sonucu birçok basın mensubu Emekli olıumııkm öldii Yurt Haberleri Servisi Kırklaıeli'nin Babaeski ilçesinde, önceki gece TEM Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün takla atması sonucu mcydana gelen kazada ölenlcrin sayısı 9'a yükseldi. 42 kişinin yaralandığı Babaeski'deki kaza bir dramı da ortaya çıkardı. Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı, evlı ve 3 çocuk babası Erol Rayaman, Emniyet Genel Müdürlüğü taraf'ından l. sınıf emniyet müdürlüğüne terfı edılme işlemlerinı tamamlayarak Emniyet Genel Miidürluğü'nden emekliliğini istemek üzere, Ankara'dan hareket etti. Ancak Edirne'ye ulaşamadan, önceki gece meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Rayaman'ın Istanbul'da çalışan oğlunun, aynı firmaya ait otobüsün bir sonraki seferine bilet aldığı, babasına da aynı otobüsle gitmeyi teklif ettiği, ancak Erol Rayaman'ın bunu kabul etmeyerek önceden biletini aldığı otobüsle yola çıktığı öğrenildi. Rayaman'ın bindiği otobüsün kaza yapmasından bir süre sonra aynı güzergâha hareket eden oğlunun, kaza yerinde babasının cesediyle karşılaştığı belirlendi. 14 Içel Tanh Saal Tarih Saat Yer Yer 15 Islanbul Tarih Saat Tanh Saal Yer Yer 16 Izmır Tarih Saat Tarih Saat Yer Yer 17 Kocaell Tarih Saat Yer 19 012002 1000 ÖmeragaMah Nacı Glrçın Sok No 15 K 2 KOCAELİ 19012002 10001700 Esnaf ve Sanatkariar Odası Bıriıgı Toplanlı Salonu KONYA 19012002 1000 1 Analartalar Mah VatanSok N08/2 MANİSA 19012002 10 00 Mustala Pabuçcuoglu Konlerans Salonu Kultur Mudurtugu Muze MUĞLA 19012002 1000 T Z D K IçıDonatım Dugun Salonu Yanı ADAPAZARI 20 012002 0 9 0 0 1700 ÖmeragaMah Nacı GlrglnSok No15K2 KOCAELİ 20012002 09001700 HastaneCad Dokloriar Ishanı No 39/204205 KONYA 20 012002 09 0 0 1 7 0 0 1 Analartalar Mah Vatan Sok No 8/2 MANİSA 20012002 09 0 0 1 7 0 0 Ismet Çatak Cad Orhamye Mah Eren SılusM Blok No 37 MUĞLA 20 012002 10 00 T Z D K IçıDonatım Dugün Salonu Yanı ADAPAZARI 20012002 09 00 TMMOB Lokall Bancellevler Mah MevlanaCad NoW1 SAMSUN 20 012002 09 0 0 1 7 0 0 Sanayı ve Tıcarel Odası Mlmar Slnan Cad No 3 TEKİRDAG 20012002 09 0 0 1 7 00 Cumhuriyet Mah Nemltoglu Cemal Sok N13K2SemınerSalonu TRABZON 20 01 2002 09 30 Ismet Pata Cad Insl Sok No 1 K 3 UŞAK 20 012002 1000 Goksoylar Işmerttezı HastaneCad K 1 N o 4 Tanh Saal Yer 27012002 09001700 ÖmeragaMah Naa Gırgın Sok No 15 K.2 KOCAEÜ 27 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 Hastane Cad Doktoriar Işhanı No 39/204205 KONYA 27 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 1 Anafartalar Mah VatanSok NoS/2 MANİSA 27 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 Ismet Çatak Cad Orhamye Mah Eren Sıtesı 1 Blok No 37 MUGLA 27 01 2002 09001700 T Z D K IçıDonatım Dugun Salonu Yanı ADAPAZARI salonu terk etti. 18 Konya Yer Tarih Saat Tanh Saat Yer 19 Manlsa Tarih Saat Tanh Saal Yer Yer 20Mugla Tarih Saal Tanh Saat Yer Yer &L GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK 21 Sakarya Tarih Saat Tanh Saal Yer Yer çember sakallı erkek dikkat çektı. Kâğıthane CHP tlçe Başkanı Cafer Dursun, belediye kaynaklanyla yapılan bir yere belediye başkanının adının vcrilmesini etik olarak doğru bulmadıklannı belirterek "Zaten bölgedeki fabrikalar selden büyük zarar gördü. Böyle bir döneınde harcamaların bu sorunu çö/.mek yerine açılış, tanıtım ve siyasi yasaklı Erbakan'ın propagandası için kullanılması çok yanlış" dedi. "Hasbahçe" bölgesinin de halen sular altında olduğunu ve buradaki ağaçların çürümeye bırakıldığını anlatan Dursun, "Ağaçların çürümesine seyirci kalanlar, burayı yenilemek gibi bir gerekçeye sığınıyorlar. Buradaki asıl amaç ise yeni fidanlar dikmek ve bunun için açılacak ihaleler yoluyla yandaşlarına haksız kazanç sağlamak" iddiasında bulundu. Joponyengeye mııhcup olduk I Baştarafı Arka Sayfada deşimiz; içerde her erkeğe adını soyadını, doğum tarihini, işini soruyor ve adayını çevresinde döndürüp şöyle bir süzüyor. Kim daha okkalı! Eh epey yorucu bir iş ve tabii sonuç merakla bekleniyor. Efendim, Japon kız kardeşimiz hiçbir damat adayını beğenmiyor ve işte benim de damarlarımdaki Türk kanı harekete geçiyor ve orada patlıyorum. "Bu kız buldu da bunuyor! Gitsin ülkesinde sittin sene bekâr yaşasın. En azından bir kahraman Türk erkeğinin hayatı kurtulacaktı, yazık oldu." Bu hıkâyeyı sevdiniz mi? Göreceksiniz önümüzdeki yıl Türk erkeklerinin patlama yılı olacak. Çünkü yeryüzünde pek çok bekâr İcadın var. Eh TürkJerin de kurtanlmaya ihtıyacı. Bakın, böylece bir geçim kapısı daha bulduk, yeni yılınız güzel olsun, efendim. 22 Sarnsun Tanh Saat Yer 19 01 2002 10 30 TMMOB Lokall Bancellevler Mah MevlanaCad No5/1 SAMSUN 19012002 10 00 Sanayı ve Tıcarel Odası MlmarSlnanCad No3 TEKİRDAG 19 012002 1000 Cumhuriyet Mah Namlnglu Cemal Sok N13K2SemlnerSakmu TRABZON 19 012002 09 30 Ismet Pasa Cad Insl Sok No 1 K 3 UŞAK 19012002 1000 Gok9oylar Ismeıkezı HastaneCad K 1 N o 4 Tanh Saat Yer 27 01 2002 09 00 TMMOB Lokall Bahçellevter Mah MevlanaCad No5/1 SAMSUN 27 01 2O02 09001700 Sanayı ve Tıcaret Odası Mlmar Sınan Cad No 3 TEKİRDAG 27 01 2002 09 0 0 1 7 0 0 Cumhunyet Mah Nemlıoglu Cemal Sok N 13K2SemınerSakxıu TRABZON 27 01 2002 09 30 Ismel Paşa Cad Insı Sok No 1 K 3 UŞAK 27 012002 1000 Tıcarel ve Sanayı Odası Toplanlı Salonu Ai'jaııtiıı yine H Baştarafı 1. Sayfada ve açlık ile ülkenin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirememesinin ardından sosyal patlama yaşanan Arjantin'de halk bir türlü sakinleşmek bilmiyor. Önceki gün bankalardan nakit para çekilmesine getirilen kısıtlamalan protesto eden bin kişinin dağıtılmasının ardından, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın karşısındaki Mayıs Meydanı'nda toplanan yaklaşık 7 bin kişi, yeni hükümetin yolsuzlukla suçlanan bazı üyelerinin istifası için gece yansı gösteri düzenledi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, bankalardan nakit para çekilmesine getirilen kısıtlamaları protesto eden yaklaşık bin kişi, öfkelerini kap ve tavaları birbirine vurarak dile getirdi. Güvenlik güçleri, yeni hükümeti protesto eden göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Polisin müdahalesine taş ve başka cisimler atarak yanıt vermeye çalışan göstericiler, bir süre sonra dağılmak zorunda kaldılar. Güvenlik güçlennin müdahalesine kadar sakin süren gösterinin başlamasından kısa bir süre sonra da Devlet Başkanı Adolfo Rodriguez Saa'nın danışmanı Carlos Grosso'nun ıstıfa haberi geldi. Yolsuzluktan gözaltına alındıktan sonra Yüksek Mahkeme tarafından serbest bırakılan El Turco lakaplı eski Devlet Başkanı Carlos Menem'e yakın bir isim olan Carlos Grosso da yolsuzluklasuçlanıyor. Polisin müdahalesine kadar tencere, tava ve tenekelere vurarak, ıslık çalarak tüm hükümetin istifasını olay çıkarmadan isteyen göstericilerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturdu. Protestocuların, gösteri yeri ve zamanını birbirlerine eposta aracılığıyla ilettikleri belirtildi. 23 Teklrdag Tarih Saat Tanh Saal Yer Yer 24 Trsbzon Tarih Saat Tanh Saat Yer Yer 25 Usak Tarih Saat Tanh Saal Yer Yer 26Van Tanh Saat Tanh Saat Yer Yer VAN VAN VAN VAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog