Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

+ 30 ARALIK 2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Koalîsyon liderlerine meslek • ANKARA (ANKA)DYP'li gençler, koalisyon ortağı parti liderlerine meslek seçtıler. Istanbul ll Başkanlığı'nın ınternet sayfalarında yer alan liste şöyle: Mesut Yılmaz: Özelleştirme ldaresi Başkanlığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, bir dcvlct bankasında veznedarlık, pompacılık, kuru tcmizlemeci, müteahhit. Bülent Ecevit: Antikacılık, sindirim uzmanı, iç hatlarda pilot, broker, müezzin. Devlet Bahçeli: Mezarlıkta bekçi (çok soğukkanlı), konu mankeni, kokoreççi, tüp gazcı. Kenıal Derviş: Yalnızca icra memurluğu yapabilir. YQŞÜ Kart kaldınlıyor OLCAY BÜYÜKTAŞ Hiçbir sosyal güvencesi olmayan yurttaşlann yararlandığı uygulama kaldınlıyor POLİTtKA GÜ1NLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Aşka Vuran Güneş... Ateşın sıçradı^ı yerde bir adam uyuyordu... O saatlerde susmak rüzgâr çığlığı gibıydi ve sıkıntılı bir bulutun unutulmuş aşklar bahçesinde dolaştığı belliydı... Haydarpaşa Gan'nda o sabah görmüştüm adamı... Sonbahar önce ağaçlara vurmuştu ilk darbesini, sonra adama!.. Hanı, Oktay Rifat'ın 'Sonbaharda buluşması' vardır ya, bulut urbalarla dolu, tıpkı galoşlar gibi sevdalı, işte ona benzıyordu adam... Yollar yapraklıydı... Az sonra Eminönü vapuru kalkacaktı... Adamın gözleri masmaviydi... Ben onu uzaktan seyrediyordum... Eski bir güneşe doğru bakar bir hali vardı uyandığında; zamansız terk edilişlerden yorgun düşmüştü bakışları... Dun sabah uyandığımda ateşin sıçradığı yerde uyuyan ve sonra uyanan adamı anımsadım... Sonbahar geçmış kış gelmişti... Yorgun kış bahçelerini anımsadım, tam bir yıl önce mavi gözlü başka bir adamın, Tarabya'da siyah saçlı kadınla tartıştıklarına tanık olmuştum... Huzunlu bir yakarış vardı adamın gözlerinde... Kadınsa hıç umursamıyordu!.. Adam, kadının elini tutmuştu tartışma sürerken... "Sen beni terk etsen de ben senin peşini bırakmayacağım." Tam o sırada güneş ve gökyüzü sanki alev alev yanı yordu... Bense bir sesle ırkılmıştım: "öyle sevdalar vardır, biter biter başlar; Buruk tatlar vardır, ağızda sürüp giden; Bir aşka vuran güneş kolay batmıyor." Kör bir uykunun ıçinde ışıkları olmayan geceler siyahın ortasına damlamış bir yeşile benzer!.. Hüzün, coşku, acı, sevınç, umut ve umutsuzluk!.. Behçet Necatigil'ın 'Sevgilerde' yakaladığı gizli bahçelerde açan çıçekler mevsimlerin telaşlarında çabuk büyurdu eskıden... Haydarpaşa Gan'nda gördüğüm adam, Tarabya'daki kadın ve erkek çekingen, tutuk aşkların, terk edilişlerin türküsünü söylüyorlardı bana sorarsanız... Baharla uyanan ağaç nasıl dal dal açarsa, gizli tazeliğin türkusu, aşk denilen o sözü göz kamaştırıcı bir ışığadönüştürur... Aşk büyürse eğer tıpkı bulutlann arasından gözüken aya benzer!.. Bit, dersin bitmez!.. Git, dersin gıtmez!.. O zaman ıster istemez özdemir Asaf gelır aklınıza: "Sana gıtme demeyeceğım Üşüyorsan ceketimi a/. Günün en güzel saatleri bunlar Yanımda kal." Bir iç çekış vardır ınsanın yuregınde, kuru bir ayaz ya dafırtına!.. Kadın, "Son kez gelıyorum buraya" der, kaçışın hazırlığı içindeyken. Içindeki acı bir düğüm olduğu halde hiç bellietmez... Zaman acımasızdır... Anlatılması güç dayatmalar o kaçışı hızlandırır... Sanırım o sırada en güçlü yanıt Cemal Süreya'dan gelir: "Bende tarçın sende ıhlamur kokusu Az mı dolaştık başkentin sokaklannda Ama işte şölenin kaçınılmaz acısı Bizim payımıza düştü sonunda Aşkımız şimdi görklü bir hayatın Yabancıya berbat çevırisi Sen metınde uç beş satır atladın Ben geçmiş zamanda doldurdum fiilleri" • •• Ateşın sıçradığı yerde uyuyan adam, Tarabya'daki kadın ve erkek acaba şimdi neredeler?.. Işığın tutkusuyla kırılmış yaşam, hayatın içindeki küçük öykucükler, yalnız aşkta rastlanan o seçkin nokta genye kalan tum kelımelerı alıp götürür Cemal Süreya'nın dizelerinde... Cemal Sureya, "Unutma kı" diyor ve ekliyor: "Insanlarımız gibı aşkımız da kazılarla bulacak kendi guneşını." O dalgın güvercinler çatılara konarken, kendi düşlerımızle avunuyoruz bir pazar sabahında... Gökyüzü mavilere kuşanmış ve beni kış güneşiyle buluşturuyor!.. Diyorum ki: "Ağzının şafağında volkan güllerı hiç solmasın, korkunç güzellık halkların havasına yayılsın ve aşk hiç bitmesin!" Öcalan'a aık göriiş • İSTANBUL (ANKA) imralı Cezaevı'nde tutııklu bulunan Abdullah Öcalan, ilk kez aılesiyle açık göriiş yapacak. ücalan'ın kardeşlen Mehmet Öcalan, Fatma öcalan ve HavvaKeser'in20 Aralık'ta Adalet Bakanlığı, Bursa Cunıhuriyet Başsaveılığı ve Ceza Tevkif Evleri Gencl Müdürlüğü'ne Abdullah Öcalan ile açık göriiş yapabilmek için başvumda bulundu. Aile başvurulannda,aÖcalan'la dinı ve resmı tatiller gibı belirli günlerde açık göriiş imkânı sağlanmasını talep ettı. Bursa Cunıhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle görüşen Asnn Hukuk Bürosu avukatlan, Öcalan'ın ycni yılda yakınlanyla açık göriiş yapabileccğini bildirdiler. Sezer'den jet onay Çiller: Dışişleri başarısız • ANKARA (Cunıhuriyet Bürosu) DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, AB'nin belirlediği terör örgütleri listesinde PKKveDHKPC'ninyer almamasıyla ilgili olarak, "Öyle görülüyor kı Dışişleri, Türkiye coğrafyasının kendisine verdiği avantajlann dışında hiçbır başanya imza atamıyor" dedi. Çiller, diin yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'nın terorizmlc mücadelede Türkiye'ye kapılannı kapattığını öne sürdü. operasyonu • İstanlnıl Hal>er Scrvisi Istanbul'da clüzcnlcnen operasyonda bir şebekenin, kapkaç, oto hırsızlığı, otel kurşunlama ve gasp olaylanna karıştıklan belirlcncn lideri Feridun Nurcttinoğlu ile 11 üyesi gözaltına alındı. 2001 bütçe konuşmalannda, Yeşil Kart'a 2001 yılı için aynlan ödeneğin 105 trilyon lira olduğunu açıklamıştı. Ancak yıl Bmekli Sandığı, Sosyal Sigorta ya sonunda tahakkuk eden tutann 250 trilda BağKur gibi herhangı bir sosyal yon lira olduğu görülmüştü. Söz konugüvencesi olmayan vatandaşların sağsu tutar için kaynak bulmakta zorlanan lık giderlerini karşılamak amacıyla kulri süren sağhkçılar ise uygulamanın karsansı'nın tüm vatandaşlan kapsayacahükümetin, uygulamayı kaldırmasının landığı Yeşil Kart uygulaması "istisşılanamayan giderlerden kurtulmak ve ğı gerekçesiyle kaldırmak istediği uyIMF'nin tasarruf istemleri doğrultusunmar" edildiği gerekçesıyle kaldınlmak yeni kaynak yaratılmak amacıyla kalgulamadan bugün itibanyla 11 milyon da gündeme geldiği ileri sürülüyor. isteniyor. dınlmak istendiğini savunuyor. 44 bin kışı yararlanıyor. Hükümetin, tüm vatandaşlan sosyal güvence altına Böylece yoksula bir darbe de karttan Zira bugün Türkiye'de SSK, EmekSağlık Bakanlığı'nın, oluşturmak isalmak gücünden yoksun olduğunu ilegeliyor. Sağlık Bakanı OsmanDurmuş li Sandığı ve BağKur'dan yararlanan tedigi Kişisel Sağlık Sigortası YasaTavatandaşlar nüftısun yüzde 70'ine ulaşıyor. Yani herhangi bir sosyal güvenceden yoksun olanlann oranı yüzde 30. Kendi sağlık sigortası olanlar ise halkın yüzde 5'ini bile oluşturmuyor. "tstismar edildi, çok insanda kart var, asd ihtiyacı olanlann yok" denilen kart saANKARA (Cumhuriyet Bühipleri ise ülke nüfusurosu)Marmara Bölgesi'ndeki nun yüzde 17'sini oluştuiki depremde mal varlıklarının ruyor. enaz yüzde lO'unuyitirenlerin vergi borç ve cezalannın silinTürk Tabipler Birliği mesine ilişkin yasa tasarısı, Genel Sekreteri Eriş BiMHP'lilerin itirazı üzerine delaloğhı, uygulamanın isğiştirilerek kabul edildi. Orgatismar gerekçesiyle kaldınize Sanayi Bölgeleri'ne(OSB) nlmasının çok yersiz bir uygulanan teşviklerin kaldırıltartışmaya yol açtığını, ması da 31 Aralık 2002 tarihıülkedeki yoksul insan sane ertelendi. Cumhurbaşkanı yısının kart kullanan inAhmct Necdet Sezer önceki gesanlann çok daha üstünce kabul cdilen yasayı diin onayde olduğunu dile getırdi. ladı. Hükümetin yeni bir kaynak yaratmak için kiBu değişıklikle kabul edilen şisel sağlık sigortasını yasa tasarısına göre, depremgündeme getirdiğini ve lerde varhklannın yüzde 10 veasgari ücrethden bile sağya daha fazlasını yitiren mülık primi kesileceğinin alkelleflerin deprem tarihinden ünı çizen Bilaloğlu, uyguönceki vergi borçlan ile 1 999 ve lamarun sona erdiriknesi2000 yılarına ait gelir veya kunin, yoksul vatandaşlan rumlar vergisi ile geçici vergi ve Türkiye'nin on yıllarca öniinde olduğunu Antalya Büyükşchir Bclediycsi''nce 7 trilyon büyük sorunlarla karşı kurum stopaj vergilerinin taBiyolojik Antma Tesisi'ni yaparak liıalık harcamayla tamamlanan Biyolojik karşıya bırakacağını vurgösterdiğini vurguladı. BaykaL,u I iim Antalya Arıtnıa Tesisi, (TIP Gcncl Başkanı Dcni/ mamı silinecek. Ancak depremguladı. için bugün gurur niinü, onur günü. Türkiye'de BaykaCın da katıldığı bir tftrcnle açıldı. 250 den doğan hasar nedenıyle verbiyolojik antma sistemi ile atıklannı denize bin kişi kapasilcli olan tesis, kentin Koııvaallı gi dairesi kayıtlanna kısmen ve1980'li yıllann ortalaveren tek kcııt Antalva'dır. Böyle davranarak bölgcsindcki yerlesinı bölgelerine hizmet ya tamamen ulaşılamayan il nnda lurgut Özal dönedeııi/Jne, ülkcsine, gelcecğine karşı görevini verecek. İkinci arıtına tesisiııin ise Lara mcrkezi veya ilçelerdeki bütün minde uygulamaya koyerine getirmiştir" dedi. Baykal, "Bu tesisi (arafıııa yapılacağı vo toplam 1 milyon kişi mükellefler ile Gölcük'tcki münan Sosyal Yardımlaşma yapnıak için kimse belediyeyi zorlamadL Bu kapasiteli nlacagı açıklandı. CHP Gcncl kelleflerin, varhklannın yüzde ve Dayanışma Fonu'nun sıkıntılı dönemde bu tesis, ileriye ötelenebilirdi, Başkanı Dcni/ Baykal, memleketi ve seçim 10'unu kaybetmiş olma koşulu kimse de bir şey demezdi" diye konuştu. daha insani şekilde uygubölgesi olan turizmin başkcnti Antarya'ıun, aranmayacak. lanmasına olanak tanıyan Yeşil Kart, sosyal güvencesi olmayan vatandaşlann sağlık giderlerinin karşılanmasını sağlıyordu. 1991 yılına kadar, sosyal güvenceden yoksun vatandaşlann sağlık giderlerinin karşılanması, yaIrvçtçiögini sorgulamaya hiçbir haktermesine zemin haarlanmıştır'1 ANKARA (Cumhuriyet Büroşadığı yerdeki en büyük diye sordu. Kurultayı MHP'nin su) MHP Çorum Milletvekili Ab lan yoktur" dedi. mülki idare amirden geiradesine karşm Demirel'le birlikAbdulhaluk Çay'ın Devlet BadulhalukÇay m, MHP Genel Baştirdıği bir belge ile yapıte düzenleyen zihniyetin Türkeş'in kanı Devlet Bahçdi'ye yönelik eleş kanlığı'ndan azledilmesinin ardınlıyordu. O belgede, söz bütün emeklerini hiçe saydığını dan MHP'de sular durulmuyor. tirilcri parti yönetimini kızdırdı. konusu kişinin sağlık gikaydeden Çetin, Çay'ın kendi reYönetinı Çay ve muhalifleri Çay'ın Bahçeli'ye yönelik ''Devderlerinin hangi fondan zilliğine Türkeş'i kalkan yaptığıizlemeye aldı. Şimdilik gündemde let yönetiminde bulıınanlar karkarşılanacağı yazıyor ve ihraç yok. MHP Genel Başkan mndan konuşmamalı, gölgelere ve nı söyledi. Çay'ın son aşamada hastaneler de hastaya yaBahçeli'ye davetiye vererek güYardımcısı Şevkat Çetin, Türk Dün aynalara hitap etmemelidir" sözpılan tedavi ücretini daha nah savdığını savunan Çetin, yası Kurultayı'nı eski Cumhurleri parti yönetimini kızdırdı. MHP sonra yazılı fondan alı"MHPTi bir devlet bakanına y akıbaşkanı Süleyman Demirel ile dü Genel Başkan Yardımcısı Şefkat yordu. Yeşil Kart 1991 sezenleyen zihniyetin Alparslan TürÇetin, Türk Dünyası kurultaylan şan Başbuğ'un ve bütün şelütlerin çimlerinde Süleyman Dekeş' in kemiklerini sızlattığuıı söynın organizasyonunun MHP Ge kemiklerini sızlatmak yerine mirel'in seçim yatırımı MHP'nin bugüne kadar verdiği lcdi. nel Başkanı'nın liderliğinde olduolarak gündeme getirdiği, mücadeleye vakışır düzeyde icrağunu belirterek "Son kurullayı hiÇetin, "Eylemleri ile milliyetçi başbakanlığa geldiği 1992 çizgiye aykm düşmüş düşünceleri maye eden Sayın Demirel'in han atlara imza atnıak ve kurultay düyılından ıtibaren uygugi sıfabndan dolayı orada boy gös zenlemek olmalıydı." açığa çıkaranlaruı MHP'nin müEski bakan Çay. lanmaya başlandı. • Istismar edildiği gerckçcsiyle kaldınlmak istenen uygulamadan yararlanan vatandaşlann nüftısa oranı yüzde 17. Türkiye'de SSK, Emekli Sandığı ya da BağKur gibi herhangi bir sosyal güvencesi olanlann oranı ise yüzde 70. Borc ertelemesi • •• Baykal'dan antma tesisi açılışı MHP yönetimi kızgın, ancak ihraç şimdilik gündemde yok Çay ve muhalifler izlemeye ahndı hikmet.cetinkayac cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 IRMIKI AYDIN ENGİN Anımsarsınız. Koalisyon ortakları aralarında anlaşıp Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer onuncu cumhurbaşkanı seçildiğinde önce bir sessizlik oldu. Medya alkış tutmadı. Siyasetçiler bayram etmedi. Ama tersi de olmadı. Sezer'in o makamı doldurabilecek bir kişi olmadığı, daha "uygun" adaylar varken onun seçilmesinin isabetsiz olduğu filan söylenmedi. Susuldu ve beklendi. Ama çok da beklenmedi. Çankaya'ya yeni taşınanın her önüne geleni onaylayıp imzalayan bir "noter" değil, her önüne geleni ince eleyip sık dokuyan, kılı kırk yaran ve kararını siyasal çıkarların rüzgârıyla değil, hukuk pusulası ile bulan bir "yargıç" olduğu anlaşılmaya ve bilinçlere çıkmaya başlayınca sesler de ufaktan ufaktan yükselmeye başladı. Ankara'nın kaşarlanmış siyaset esnafından siyasetin kemikleşmiş liderlerine, finans baronlarından medya lordlanna ve prenslerine kadar uzanan geniş bir kesimden önce homurtular, sonra da fısıltılar duyulmaya başladı: Taşrayargıcı... Ingilizce bilmiyor... Popülist... Nankör kedi... Ekonomi ne güzel gidiyordu. O anayasayı fırlatarak memleketi batırdı... Bildiğini okuyor. Bildiği de salt hukuk, hep hukuk... Gel gör ki kamuoyunun nabzı aengin(a doruk.net.tr dan ince ya da kaba yazılar, cıddi ya da alaycı yorumlar başladı. Biri, işi "kendi çıkarını bu kadar iyı bildiğıne göre Sezer 7 ekonominin başına getirelim" gibisinden ince(!) bir mizaha bile vardırdı. Oysa o "W//a"nın değerini sormak, nasıl alındığını soruşturmak daha kolaydı ve meslek ahlakının öncelikli kuralıydı. Buna yanaşmadılar. Canım sıkıldı. Ben soruşturdum. Bir: Söz konusu ev 250 milyara alınmıştı. 250 milyarın büyük bölümü, daha önceki "yolsuzluk dosyası "nda sözü edilen kooperatif hissesinin satışıyla sağlanmış, üstü Sezer ailesinin birikimiyle tamamlanmıştı. İki: Alınan evin emsallerinin değeri 240 milyar ile 280 milyar arasından gidiyordu. Üç: 250 milyar bugünkü kurdan, yuvarlak hesap 175 bin dolar ediyordu. Dört: Medya prensleri sahiden ayıp ediyordu. ••• Bu yazı Çankaya'daki o "adam "\ savunmak için filan yazılmadı. Tam tersine medyadaki cadı kazanlarından duyulan tiksintiyle yazıldı. Çankaya'daki yargıcın asıl eleştirilmesi gereken eylemlehni görmezden gelip, yalan üstünde cadı kazanı kaynatanlara duyulan öfkeden yazıldı. Asıl eleştirilmesi gerekene gelince... Yerbitti. Yarın... Ah Şu Çankaya'daki... nı ölçen bütün anketlerin söylediği çok daha başkaydı. Halkın en güvendiği kişi, en sevilen lider, en saygın kurum soruluyordu. Yanıt değişmiyordu: Ahmet Necdet Sezer. • •• Bu arada Çankaya'dan dönen karamameler, Çankaya duvarına toslayan yasalar, salt bildiğini okumaya alışmış salt siyaset esnafını çılgına çevirmiyor, içinde medya derebeylerinın de yer aldığı sermaye gruplarının da çanına ot tıkıyordu. örneğin RTÜK Yasası. Medya patronlarının devlet ihalelerine girmesine, medya patronluğunun yanı sıra başka patronluklara da kısıtsız, engelsiz olanak tanıyan şu ünlü RTÜK Yasası. Çankaya'dan dönünce de medya imparatorlarının yüzü ekşidi. Onlar her gün oluk gibi para akıttıkları, sürekli zararetmesine karşılık ayakta tuttukları o medya aygrtlannı (TV, gazete vb), devletle ilişkilerindeyararlı araçlar olduğu için kurmuşlar, almışlardı ve yürütmekteydiler. Ama, ah şu Çankaya'daki o adam!... Pişmiş aşlara su katıyordu ve cumhurbaşkanhğı görevini pişmiş aşlara su katmak olarak anlıyordu. Medyada ilk ses yükseltildi. Ahmet Necdet Sezer, bir kooperatifte hissedardı ve bu, öyle yargıç maaşıyla, para biriktirmekle üye olunabilecek bir kooperatif değil, ortakları için saray yavruları yapan bir kuruluştu. Siz Çankaya'daki adamın yerinde olaydınız ne yapardınız? örneğin çıkar, "Yav kardeşim, Anayasa Mahkemesi Başkanlığım sırasında da, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da her yıl mal ve servet beyanı veriyorum. Neyim var, neyim yoksa ortada. Bakın bakalım sözünü ettiğiniz kooperatif aidatlarını ödeyebilir miyim, ödeyemez miyim" der miydiniz? Bu hesapları yapmak Cumhurbaşkanı'nın mı yoksa o haberleri birinci sayfa "haberi" yapıp yayımlayan habercilerin, yazı müdürlerinin, yayın yönetmenlerinin mi görevi? ••• İlk "yolsuzluk saldırısı" tutmadı. Bir süre yine sessiz kalındı. Ardından tepeden tırnağa kirli bir sermaye grubunun medya aygıtlarına bu kez daha büyük bir medya grubu da katıldı ve ikinci saldırı başladı: Ahmet Necdet Sezer Ankara'da, emsallerinin değeri milyon dolarla ölçülen, dört katlı bir villa, bir saray yavrusu almıştı. önce haber yayımlandı. Ardın Sayın Doktor ve Eczacıların Dikkatine (sildenafil sitrat) 100 mg x 4 tablet içeren blister ambalajlarda Türk Tıbbının hizmetine sunulmuştur. Bir Pfızer İlaçları Ltd. Şti. Urünüdür. Pfizer ilaçları Ltd. Ştı. 80840 Ortaköyİstanbul Tel: (0212) 260 22 10 Faks: 258 06 24 o ••• 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog