Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 ARALIK 2001 PAZAR HABERLER DTJNYADA BUGUN ALİ StRMEN Yağmur Yağdı, Böyle Ohkı Sevgılı, Geçenlerde, Başar Sabuncu'nun Çehov'dan uyarladığı dıyeyım, "Herkes Aynı Bahçe"de oyununu ızledım Yoruma tumuyle katıldığımı soyleyemem Sabuncu, kımı noktaların altını bıraz daha fazla çızmek gereğını duymuş, bırkaç değışık oyundakı dıyalogların bır araya gelmesıyle de bu sağlanmış Çehov'un oyunlarındakı kırık ınsanlar değışen zaman karşısında tutunamazlar Ve hemen her oyunda, bu ılk bakışta dıngın görunen dunyanın ardında bırdeğışımın ızlerını sezersın Ama bu da altı fazla çızılmeden verılır Başar Sabuncu ıse elınde sılahlar, ayaklarında postallarla gelen bır devrımın askerlerıyle "oyunun bıttığını" ılan edıyordu Hoş bızler, oyunu bıtıren obur oyunun da artık bıttığı bır donemı yaşıyorduk ya Sakın bu yazdıklarıma bakarak, oyunun lyı olmadığı veya beğenmedığım ızlenımıne kapılma Vakıt bulursan, gıt ızle hatta Ben oyunu ızlerken yazarın yok olmakta olan doğa ıle ılgılı sozlerı dıle getırıldığınde elımde olmadan Sait Faik'ın "Son Kuşlar" oykusunu anım sadım O da daha kırklı yılların sonlarında ellılı yılların başlarında doğanın nasıl yok olma, daha doğrusu ınsan elıyle yok edılme surecıne gırdığını gormuş, yakınıyordu Soğuk kış gunu, lyı ısıtılmayan salonda, bunları duşunerek oyunu ızlerken dışarda buzdan kayanlar, patınaj yapan arabalardolanıp duruyordu 20012002 kışı, sert başladı, bakalım nasıl bıtecek? öncelerı, "Aman ne sıkıntı çekersek çekelım, yıne de yağmurmuş, karmış, durmasın yağsın, yoksa kuraklık " dıyorduk Sıkıntılar ortadaydı Buyuk kentlerımızde bırakın karı, yağmur bıle bıraz fazlaca yağdı mı her şey allak bullak oluyor, trafık ıçınden çıkılmaz hale gelıyor, can kaybına neden olan kazalar meydana gelıyor ve çarpık yapılaşmanın urunu olan kentlerımızın bır bolumu su altında kalıyor, sel can ve mal kaybına yol açıyordu "Yıne de" dıyorduk, "genel bır kıtlığa yol açacak kuraklıktan daha tyıdır" Ama bu kez oyle olmadı Kar ve yağmur ulke nın dort bır yanında yıkıcı etkıler yaptı, tarlalar, urun, evler, kentler su altında kaldı Yağmur bereket değıl, felaket getırmıştı Çok kışı, "Nedırbaşımızagelenler'" dıye kade rıne kustu Oysa ortada kader yoktu Olaylar buyuk olçude neden sonuç ılışkısı ıçınde cereyan edıyordu ••• Dereyatağınayapılan evler, mahalleler, kurulan tesısler, depremde olduğu gıbı yağmurda da buyuk tehlıkeler yaşıyorlardı Dun gazetelerde Antalya'nın 25 bınlık ılçesı Kumluca'nın oykusu vardı Kumluca'da 36 bın donum arazıde seracılık yapılıyordu Yanı Kumluca altın yumurtluyor, dolarla, markla para basıyordu Ama butun bu tesısler ve de yerleşım yerlerı, dere yatağındaydı Yavuz Donat'ın yazısında belırttığıne gore, dere yatağındakı yapılaşma hem ekonomık, hem sıyası rant peşınde koşan mafyanın ışıydı ve onları bugunlere değın kımse engelleyememıştı Doğa da ıntıkamını almıştı Mersın'de durum farklı değıl, her yıl sel felaketıyle karşılaşan Mersın, canım narencıye bahçelerının yok edılıp, yerıne denıze karşı bır sur gıbı duran ve de yılda olsa olsa bır, hadı bılemedın ıkı ay kullanılan, beton bloklarla doldurulmuştu Yeşılı katledılen doğada yağmurların sele donuşmesı çok doğaldı "Yağmuryağdı, boyle oldu" deyımını bulmayı akıl eden toplum, yağmurun akıllıyla kendını kurnaz sanan akılsızın tarlasına aynı şıddetle yağmadığını bır turlu anlamıyor Anlasaydı zaten yukarıdakı tekerlemeye de gerek duymazdı Kaplancılar en tehlikeli örgüt AYHAN ŞİMŞEK ANKARAAlmanya'nın Kaplan cıların faalıyetlerını yasaklamasın da, Anayasayı Koruma Örgutu'nun 11 Fylulsonrasındahazırladığıraporun belirleyici olduğu oğrenıldı Almanya lçışlerı Bakanı OttoSchilly yc ıletılen raporda, "Kaplancüar, ulkedcki cn tehlikeli dini örgüttur. insanlıgın demukraskleıı kurtulınası için oııce demokratlann ııııha edümcsı goruşunu taşıyorlar" uyansına yer venldı Cumhurıyet'ın ulaştığı Almanya Anayasayı Koruma Örgutu'nun son raporu, "Islanıi Cemiyet ve Cemaatler Birliği" (tCCB) olarak bilinen Kaplancılan çok agır diDc eleştirirken oneıııh uyanlarda bulunuyor. Raporun giriş bolumunde, merkezi KöbTde bulunan orgiıtün kurulduğu 1994 yılından bugıine yaklaşık 1100 üye sayısınaulaşbğı kaydcdiliyor. Raporda, Kaplantılann goruş ve faalıyetlerı konusundd su bılgılere yer venlıyor • Kendısını ınananların emın ve Muslumanlann hahfesı olarak adlandıran Melin Kaplan tarafından yonetılen orgut, 1 urîc devlet ve toplum yapısı ortadan kaldınlarak yerıne şerıata dayah bır duzen kurmayı amaçlıyor • Kaplancılann nıhaı hedefı, tek bır halıfe yonetımı altında tslamı dunya egemenlığını kurmaktır • İCCB, tslamıyetle bağdaşmadığı gerekçesıyle demokrasıyı ve çoğulculuğu reddedıyor • Kaplancılar, tslamı hem dın, hem devlet, hem ıbadet hem de sıyaset kabul etmektedır Onlara gore fslam laık bır rejımı kabul etmez • Islamın demokrasıyle de hıçbır zaman bağdaşmayacağını savunuyorlar Demokratıkrejunlerınozuve esası ıtıbarıyla tslama ters duştuğunu one suruyorlar • tnsanhğın demokrasıde yaşadığı kadar karanhk bır donemı, hıçbır zaman yaşamadığı propagandasım yapıyorlar • Kaplancılar, ınsanlığın demokrasıden kurtulınası ıçın once demokratların ımha edılmesı goruşunu benunsemış bulunmaktalar • Bu nıtelıklenyle orgut, Almanya'dakı en tehlikeli dını grup olmaktadır Raporun son bolumunde ıse orgut lıderı Kaplan'ın 15 Kasını 2000 tarıhınde Dusseldorf Yuksek Eyalet Mahkemesı tarafından alenen suç ışleme çağnsında bulunmaktan dolayı hapıs cezasına çarptınldığına ışaret edılıyor Mahkemedekı dava sırasında Hılafet Devletı yanlısı bu kışılenn Alman yasalannın kendılen ıçın onem taşımadığını açıkladıklanna da dıkkat çekılıyor Raporda, orgut yonetıcılennın mahkemeyle Kaplan'ı dını kahraman olarak gostererek orgut ıçı bağlılığı gelıştırmeyı amaçladıklan vurgulanıyor Anayasayı Koruma Örgütü'nün 'dinci gruplar' raporu, yasaklamada belirleyici rol oynadı F tipi çağrısı • •• 3 kisilik üç oda birleşsin 5 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İHD, TİHV, Turk Tabıplen Bırhğı ve TMMOB, F tıpı cezaevlenndekı 3 kış,ılık odaldrın uç. unun bırleştınlmesı, açlık grevı ve olum orucundakılenn de eylemlennı sona erdırmelen çağnsında bulundu 1İHV Başkanı Yavuz Öncn taratından, 4 sıvıl toplum kurulusu adına yapılan ortak agklamada, bır yılı aşkın suredır devam eden eylemlcrde 82 kışının olduğu, 35O'yı aşkın kışının sağlığını kaybettığı belırtıldı Ankara, lstanbul, lzmır ve Antalya baro başkanlannın, 29 KasıırTda F tıpı cezaevlerındekı uv kışılık odalann uçunun bırleştınlmesı çağnsında bulunduğu anımsatılan açıklamada, bu çağrının İHD, TİHV, TBB ve TMMOB taratından da destek lendığı kaydedıldı Cezaevlerındekı hemcınslerıne dayanışma amacıyld kdrt gonderen kadınlar, geçen hafta Galatasaray'da kendılerıne şıddet uygulayarak gozaltına alan Çevık Kuvvet Muduru ve polıs memurlan hakkında suç duyurusunda bulundu İĞNFXt FIRÇA ZAFER TEMOÇtN ANAP Milli Eğitim'de degışıklige karşıyız tstanbul I Iaber Servisi ANAP Genel Başkan Yardımcısı SelçukPehJrvanoglu, Mıllı Eğıtım Bakanlığı tarafından gerçekleştınlmeye çalışılan bazı değışıklıklere partı olarak karşı olduklannı belırterek "EMvan edebiyaü ve aruz vcznini ortadan kaldırmaya çalışanlar, bu edebiyabn ağırİığı altuıda ezümekten kendilerini kurtaramazkr"dedı Pehlıvanoğlu, beledıyeleruı doğalgaz gelırlen ıle başka açıklan kapattıklannı savunarak doğalgaza uygulanan yuzde 18'hkKDV oranının duşurulmesını ıstedı ANAP tstanbul tl Başkanlığı' nda bır basın toplantısı duzenleyen Pehlıvanoğlu, 2002'de Turkıye'yı "birinci konıparürnana" taşıyacak değışıklıklenn yapılması gerektığını belırterek "Kamudaki, ekoııomideki ve siyasetteki degişiklikleri gerçekleştirmeliyiz. Bu değişiklikler hükümettaranndan bir paket olarak 2002 sonu hcdcflencrek yapunıalı. Siyasi Partiler ve Seçim Yasası suratle değiştirilmelidir" dıye konuştu Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın uygulamalannı da eleştıren Pehlıvanoğlu, Mıllı Eğıtım Bakanlıgı tarafindan gerçekleştınhneye çalışılan bazı yenılıklere ANAP olarak karşı olduklarını soyledı Mıllı kulturun 3 onemlı ayağını oluşturan edebıyat, dıl ve tanh konusunda uygulamaya konulmak ıstenen projelenn kendilerini uzduğunu ıfade eden Pehlıvanoğlu şoyle devam ettı "Useterdeokutulaııedebiyat dersinin amacL, gençlere edebiyat eğitimi yoluyla duşunmeyi, tartışmayı ve hayatı oğretmekse, bunıı sadece çağdaş edebiyat seçmeleriyle yaşama geçirmek münikün değildir. Divaıı cdebiyatındald aru/ ve/ııı, okurun veya oğreııcuun degiL, şairin veya ya/ann sorunudur. Bu uyanyı yapmak milli bir gdrev." oralcalislar@yahoo.com Diyarbakır Valisi, din şehitleri albümünde DGM kayıtlannın kaynak alındığını söyledi Serhadh: Diyanet Işleri'nin kusuru yok 1)1 YARBAKl R (Cumhuriyet Burosu) Diyarbakır ValısıAhmetCemilSerhadh, Hızbullahçı Ubeydullah Dalar'ın şehıt olarak gosterılmesınde Diyanet işle n Başkanlığı'nın kusuru olmadığını soyledı Serhadh, "Dalar'ın orgut ile ilişkisi sonradan kesinleşti. Bundan sonraki baskılarda bu kişi albumden çıkarılacak'1 dedı Dıyanet de, Dalar'ın şehıtler lıstesıne alınmasında valılık ve DGM kayıtlannın kaynak alındığını açıkladı Diyanet tşlen Başkanlığı'nca yayımlanan "ŞehitDinGörevUleri" adlı albumde şehıt olarak gostenlen Hızbullah'ın Menzıl kanadı lıderlennden ımam Ubeydullah Dalar, 1 Ocak 1954yıhnda Mardın'ın Mazıdağ ılçesınde dunyaya geldı 9 çocuğu olan Dalar, son gorev yen olan Diyarbakır Şehıtlık Camu'nde ımamken camı çıkışında 20 Aralık 1992'de îhmcıler kanadına uye Faruk Kuzu, Seyithan Araz tarafından bıçaklanarak olduruldu Dalar'ın oldurulmesı talımatını orgut lıden Huseyin Velioğlu verdı Hızbullah Menzıl grubunun onde gelenlennden olan Dalar, bır sure Islamı Halk Hareketı adını kullanan Menzıl, levhıdçı Grup ya da Fecır Grubu'nun sıyası lıden Fidan Gıingor ve dını lıdcr Mansur Guzdsoy ıle bırlıkte hareket ettı Albumunde Hızbullah kuruculanndan Ubeydullah Dalar'a da yer venlmesıne ıhşkın habenmız uzerıne Diyarbakır Muftuluğu ve Fmnıyet Mudurluğu kapsamlı bır araştırma başlattı Sorulanmızı yanıtlayan Diyarbakır Valısı Serhadh şu bılgılen verdı "Diyanet İşleri Ba^kanlıgı valiüğe albunı hazııianmadan once bu kışinın kını olduğunu 1999ydmda$oraıuş. Aııcakozamanlardald veriler bu kişinin Hizbullah ile direkt bir bağlanbsının bulunmadığı yonıinde. Yani yapılan işlemlere gore şehit olarak bildirUnuş. Daha sonra orgut ile Ugili yapılan operasyonlar ve ardından edinilen bilgilerle Ubeydullah Dalar'ın orgut ile ilişkisi kesinleşu. O nedenle bu kişi geçen süre içinde albümde şehit olarak gosterildL Bundan sonraki basküarda bu kişi albumden çıkanlacak." Diyanet Işlen Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, albumun basılmasından once Dalar'la ılgılı araştırma yapıldığı ve 21 12 1992'de gorevı ba.şında şehit olduğuna ıhşkın bılgının Diyarbakır Valılığı'nce teyıt edıldığı belırtıldı ŞERİATÇI İBDA/C'YE YÖNELİK OPERASYONDA ELE GEÇİRİLMİŞLERDİ Ydbaşı eylemcfleri tutuklandı tstanbul Haber Senisi îstanbul 'da şerıatçı teror orgutu İBDA/C'ye yonehk olarak duzenlenen operasyonda gozaltına alınan 4 kışı, lstanbul Devlet Guvenlık Mahkemesı'nce (DGM) tutuklandı. Terorle Mucadele Şubesı'nde gozaltında rutulan ve orgutun etkın ısımlerınden olan İlhan Doğan, Ha/iret Karagöz, Ramazan Avşar ve MuhamınetTopçu, dun oğle saatlerınde tstanbul DGM'ye getınldıler Doğan ve beraberındekıler, daha sonra DGM Adlı Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolunden geçmldıler Nobetçı savcı tarafından sorgulanan 4 kışının son bır yıl ıçınde 10 ayn bombalama olayına kanştıklan tespıt edıldı 2000'ı 2001 yılına bağlayan gece tstıklal Caddesı' nde 10 kıs. ının yaralanmasına yol açan bombalama eylemını gerçekleştıren bu kışılenn bu yılbaşında da bır kıhse ıle eğlence yerlenne yonelık eylem hazırhğı ıçınde oldukları belırlendı Savcı, 4 kışıyı de tutuklanmalan ıstemıyle nobetçı mahkemeye gonderdı tstanbul Nobetçı DGM Yedek Hâkımhğı tarafından tekrar sorgulanan Doğan, Karagoz, Avşar ve Topçu tutuklandı Bu kışılenn ev ve ışyerlennde yapılan aramalarda, 2 boru tıpı bomba ıle bomba yapımında kullanılan malzetneler, çeşıtlı çap ve markalarda 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ve kurusüa bır tabanca ele geçınldı. Savcı, banka tarayan astsubaya 50yılistedi Yurt Haberleri Servisi Antalya'nın Manavgat ılçesınde, kredı borcu bulunan banka şubelennı otomatık sılahlarla tarayan Jandarma Astsubay Kıdemlı Ustçavuş Murat Zencirii ıçın en az 50,6 er hakkında da 20' şer yıl a kadar hapıs cezalan ıstendı Saldında roketatar da kullanmak ıstedığı belırtılen Zencırh ıle dığer sanıklar lzmır DGM'de yargılanacak Manavgat'ta 12 Kasım 2001 gecesı meydana gelen olayla ılgılı olarak Antalya Cumhunyet Savcısı KutsalTopaloğltı tarafından surdurulen soruşturma tamamlanarak Antalya 1 Ağır Ceza Mahkemesı'nde dava açıldı lddıanamede, sanık Astsubay Murat Zencırh'nın olay gecesı ıkı arkadaşıyla yemek yedığı ve alkol aldığı, daha sonra bırlığıne geldığı, nobetçı askerlere emır verıp roketatarları hazırlamalannı ıstedığı ıfadeedıldı lddıanamede, Zencırh' nın muhımmat deposuna gırerek mermılerı hazırlamak ıstedığı, ancak hem mal/emelenn bulunamaması, hem de nobetçı uzman çavuşun engellemesıy le bu duşunceden vazgeçtığı anlatıldı Zencırh'nın roketatar fıknndcn vdzgeçmesının ardından, 5 asker ıle asken cip kullanan bır şofbrun hazır olması yonunde emır verdığı belırtılen lddıanamede, sanık astsubayın, askerlere atış eğıtımı yaptıracağını soyledığı belırtıldı NOKTASI 19 Mart 2002 tarıhı, Turkıye, Avrupa Bıriığı ılışkısınde krıtık surecın son gunu "Kısa vadelı ışler" adı verılen ışlerın bu tarıhe kadar tamamlanması gerekecek Işte bu gerçeğı goren hukumet değışıklıklerı zamanında tamamlayabılmek amacıyla çalışmala rı hızlandırdı Ancak AB ıle bırlık göruşmelerıne başlamak o kadar da kolay olacak gıbı gozukmuyor Çunku bu değışıklıklere dırenmeye kararlı guçler ıktıdar uzerındekı etkılerını surduruyorlar AB'nın geçen gunlerde yayımladığı Turkıye Raporu, başını Devlet Bahçell'nın çektığı tutucular tarafından tepkıyle ve ofkeyle karşılanmıştı Anlaşıldığı kadarıyla 19 Mart tarıhı yaklaştıkça AB ıle uyelık tartışmaları sıcaklığını koruyacak Bunun bır yansıması olarak, Turkıye'de değışım ve demokrası ısteyenlerle statukocular arasındakı ayrılık da derınleşecek Yenı bır yıla gıreceğımız şu gunlerde yayımlandığı zaman tartışmalara yol açan AB raporunun bazı kısımlarını yenıden gözden geçırmekte ya /ORAL ÇALIŞLAR AB İçin Kritik Aylar rar olduğunu duşunuyorum AB raporunda asıl sorunun sıyası krıterlerde yoğunlaştığını hatırlıyoruz AB, TBMM'de yapılan anayasa değışıklıklerını eksık ama olumlu bır adım olarak ele almıştı ve bu konuda raporda şunlar yazılıydı "Soz konusu değışıklıkler, ıfade ve duşunceyı yayma ozgurluğu ve örgutlenme ozgurluğu gıbı temel ozgurluklerın sınırlanması gerekçelerını daraltmaktadır Şımdı dıkkatler, bu önemlı değışımlenn etkılı bıçımde uygulanması uzerınde toplanmıştır Turk hukumetı, özellıkle ıfade ve duşunce özgurluğuyle ılgılı olarak, bazı anayasa değışıklıklerınde uygulamaya yonelık yenı mevzuat tasarılarından oluşan bır pakete son şeklını vermektedır Bu paket, katılım ortaklığı oncelıklerının yerıne getırılmesı yonunde ılerlemeyı kolaylaştıracaktır " Işte, şımdı gundemde olan bu değışıklıkler TBMM komısyonlanna onumuzdekı gunlerde gelecek olan uyum yasalan, ne gıbı değışıme ve bozulmayauğrayacakgörecegız MHRdemokratıkleşme yönunde atılacak her adıma karşı koymaya kararlı bırtutum sergılıyor Bu ıse AB ıle ılışkılerı zorlaştıracak Sonra yenıden "AB bızı ıstemıyor" edebıyatı dıllere duşecek AB raporu, terör suçlarına olum cezasının korunmasını da kendı ılkelerı açısından kabul edılmez buluyor Uyelık muzakerelenne geçılmesı ıçın bu konu da bır engel oluşturabılır Daha da onemlısı 19 Mart 2001 tarıhıne kadar, anadılde yayın, RTUK Yasası, Sıyası Partiler ve Seçım Yasası, Dernekler, Toplantı ve Gosten Yuruyuşlerı Yasası, Turk Ceza Yasası'nda duşunce ve örgutlenme özgurluğunu hedef alan kısıtlamaların kaldırılması gerekıyor Bunlann yapılmaması Turkıye'nın uyelık muzakerelenne katılma şansını çok daha gerı bır tarıhe ıtecek AB'nın başta MHP olmak uzere tutucuların ofkelerıne hedef olan raporunda temel çekınceler nelerdı "Turkıye 'de bır demokratık sıstemın temel özellıklen mevcuttur, fakat ordu uzerınde sıvıl kontrol gıbı bazı temel konuların etkılı şekılde çozume bağlanması gereklıdır Bırdızı anayasal, yasal ve yönetımsel değışıklığe rağmen, Turkıye'de bıreyler açısından fıılı ınsan hakları durumu lyıleşmış değıldır Turkıye bazı alanlarda ılerleme kaydetmeye başlamış olsa da henuz Kopenhag polıtık krıterlerını yerıne getırmış değıldır ve dolayısıyla, ulkenınheryennde, butun yurttaşlarıçın, ınsan haklarının ve temel özguhuklenn kanunda ve pratıkte tam olarak korunmasını sağlamak uzere reform surecını yoğunlaştırmaya ve hızlandırmaya teşvık edılmektedır" 50 yıl hapis tddıanamede, Oymapınar Beldesı özel Asayış Boluğu'nde gorevlı Astsubay Kıdemlı Ustçavus. Zenurlı hakkında en az 50 yıl hapıs cezası ıstendı Zencırh ıle 6 enn, 4 ayn suçlamayla ılgılı TCY'nın ılgılı maddelerı ve bu maddelerın çeşıtlı fıkralanna gorc yargıldnmaldn ıstenırken Astsubay Zencırh'ye aynca "suça iştirak ve azmettirnıek, şarth tehdit ve miitecaviz sarhoşluk" suçlanndan da ceza venlmesı talep edıldı ••• •*• Avrupa ıle ılışkılerde durum budur Bundan daha da onemlısı, 21 yuz yılda Turkıye'nın hâlâ 20 yuzyılın başındakı mantıkla yönetılıyor olması. Turkıye'ye yon verenlerın stratejık anlayışları, ıç duşman konusundakı paranoyaları yuz yıl öncesını anımsatıyor Işte bu paranoyalar eşlığınde AB'nın kapısında yenı bır dunyaya açılmanın sıkıntısını yaşıyoruz AB'yle ılışkıler, AB'yle ılışkılerle sınırlı bır sorun değıl, Turkıye'nın geleceğıyle ılgılı bır sorun Turkıye, demokrasının, ınsan haklarının evrensel ölçulerını benımseyecek ve bunları kendı halkına uygun gorecek mı, görmeyecek mı'? Bu tartışmanın arkasında yatan asıl neden, Turk halkı demokrasıye layık mı, değıl mı? Turkıye'yı yöneten tutucu mantık "halkı adam etmek" gerektığını duşunduğu ıçın demokrasıyı de kabul edılemez buluyor 19 Mart 2002 bırçok açıdan onemlı Otanhe kadar cıddıadımlar atılmazsa kı, bunu ıstemeyen önemlı bır ağırlık var ışler daha da zorlaşacak. Krıtık bır uç buçuk aylık surece gırıyoruz Haydı hayırlısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog