Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

30ARALIK2001PAZAR CUMHURİYET SAYFA ıhı¥\ dishabCacumhuriyet.com.tr 11 imamlar takipte Hindistan, halka 'hazırlıklı olun' derken Pakistan, banşın tehlikede olduğunu belirtti • LONDRA(AA)Amerikan Havayollan uçağında ayakkabısının altındaki bombayı patlatmaya çalışırken yakalanan Richard Reid'in tslamcı eğilimlere cezaevindeyken kapıldığı açıklanırken, tngiltere'deki cezaevi imamlannın da uzun süredir devletin takibi altında bulunduğu ortaya çıktı. Islahevlerinde görevli imamlann gençler üzerindeki etkilerini araştıran polisin, iki imamın görevinden alınmasmı sağladığı belirtildi. Komşular sertleşiyör • Son 30 yılın en büyük askeri yığınağını yapan Hindistan ve Pakistan birbirine gözdağı veriyor. İki ülke de silah ve cephane üretimini arttırdı. kistan'ı sorumlu tutmasıyla iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmıştı. Vacpayi, Pakistan'la savaşa girmemek için ellerinden geleni yapacaklannı, ancak halkın her türlü olasılığa karşı hazır olması gerektiğini söyledi. Vacpayi, "Bu önemU anda, halkıma biıük ve cesarct içinde her tüıiü olasılığa kartan'uı Pakistan sınınna ve Keşmir'deki Kontrol Hattı'na yaptığı askeri yığınağın bölgedeki banşı tehdit ettiğini söyledi. Abdülsettar, gazetecilerin birsavaş çıkması durumunda Pakistan 'ın "nükşı hazır olmalan çağnsı yapıyonım. Ken leer silah kuUanan ilk ülke olup olmayadimizi korumak için her türlü olanağı kul cağT sorusuna, "Pakistan savaş istemilanınz ama, Pakistan'la savaşa gbme yor,banşistryor" yanıtını verdi. Abdülmek için elimizden geleni yapacağız" de settar, "Nükleer silahlar korkunç silahdi. Paİcistan Dışişleri Bakanı Abdülset lardır ve hiçbir ülke bu silahlan kullanmayı düşünmemelidir. Elbette bunlar tar, dün düzenlediği basın toplantısında savunmaya yöneHk caydıncı silahlardır gerginliğin çok tehlikeli bir aşamaya ulaştığını bildirdi. Abdülsettar, Hindis ve bu cayduTCihği, bir maceraya aülmayı düşünenlerin göz önünde bulunduracağuıı umuyonız" dedi. 1947'den bu yana, 2 kez savaşan, bir kez de savaşın eşiğine gelen iki ülke, 30 yıldan bu yana en büyük askeri yığınağı gerçekleştiriyor. Sınınndaki yığınağına takviye yapan Pakistan, silah ve mühimmat üretimini de arrhrdı. Hintli askeri yetkililer de, Batı Bengal'deki üslerden batı cephesine asker nakledildiğini, sırurdaki birliklere takviye yapıldığını belirttiler. Tac Mahal korunacak Askeri makamlar, Racastan, Pencap ve Cammu eyaletlerine topçu birlikleri, ağır malzeme ve asker sevkıyatı için tren talebinde bulunurken, silah fabrikalan da tüfek, obüs mermisi ile kışlık giyecekve bot üretiminin arttırılması talimatı aldı. Askeri yetkililer, "her türlü tehdide karşı" Pakistan'ın müttefiki Çin'e ait sınıra yakuı Sikkim ve Arunaşal Pradeş'e de asker kaydınldığını belirttiler. Hindistan, hava saldınsına karşı Tac Mahal'i kamuflc etme hazırlıklanna da başladı. 17. yüzyılda yapılan Tac Mahal'i korumak için bina hakı renkle kaplanacak. SAYDAM YALÇIN DOĞAN Neptün Çekici Bardaki piyano kuş gibi havaya uçuyor. Mutfaktaki bardak, çanaktuzbuz. Kamaralann lombozları kırılıyor, geminin makine dairesini bin ton su kaplıyor. Koca gemi fırtınada, okyanusun ortasında beşik gibi sallanıyor, çatırdıyor. Gemi, dalgalann sırtında sanki rodeo yapıyor. Bir o yana yatıyor, su alıyor, bir bu yana yatıyor, yeniden su alıyor. Geminin koridorlarını çığ gibi kaplayan dalgalar, önüne kattığı ne varsa, denize çekiyor, yutuyor. Gece yansı patlayan fırtına, içindeki 300 yolcusuyla gemiyi batırmak üzere. Fırtına, ama hava açık ve berrakL O zaman, bu fırtına nasıl ve nereden?.. Kırk yıllık deneyimli kaptan şaşkın, gemicilere talimat veımeye gücü yok. Kendi kendine dalga boyunu ölçmeye çalışıyor, "Elli metre var bu dalgalar" diyor ve iyice panikliyor. B Kaide'nin hayvan deneyleri • LONDRA(AA)tngiliz The Times gazetesi, Hl Kaide'nin nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların kullanunını araştırdığını ve hayvanlar üzerinde deneyler yaptığını yazdı. The Times, bu bilgiye, Kâbil'in düşmesinin ardından, kentteki El Kaide evlerinde bulunan belgelerin incclcncrck ulaşıldığıru bildirdi. Haberde, belgelerin, El Kaide'nin 2 bin kişiyi öldürmeye yetecek miktarda botulin zehri üretmenin yollannı araştırdığı belirtildi. Gazetede, belgelerde kimyasal silahların tavşanlar üzerinde nasıl denendiğüıin anlatıldığı, siyanür ve sodyum verilen hayvanlann öldüğü belirtildi. Dış Haberler Servisi Asya'nın iki nükleer komşusu Pakistan'la Hindistan arasındaki gerginlik tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Hindistan Başbakanı Atal Bchari Vacpayi düıı halka u hcr tüıiü olasılığa karşı hazırlıklı olmalarT çagrısı yaparken, Pakistan Dışişleri Bakanı Abdülsettar, gerginliğin çok tehlikeli bir aşamaya geldiğini belirtti, ancak "bir savaşta kimsenin nükleer silaha başvurmaması gerektiğmi" devurguiadı. Hindistan'ın, islamabad'dakiHintparlamentosuna düzenlenen saldından Pa Okyanusta su dağlan özellikle, 1990'lann ikinci yarısında başlıyor. Hep aynı yerde. Atlantik Okyanusu'nun doğusunda, Karayip Denizi'nin hemen kuzeyinde dört yılda tam 23 gemi batıyor. Hepsi de fırtınaya tutuluyor. Hepsinde de fırtına sırasında, hava açık ve berrak!.. Ama deniz kuduruyor, köpürüyor, binlerce tonluk basınç gemileri ceviz kabuğuna çeviriyor. önce kimse anlamıyor. Sonra, aynı bölgede arka arkaya araştırmalar bir gerçeği ortaya çıkanyor: Atlantik'in derinlerinde sulardan oluşan dağlar var!.. Sulardan oluşan dağ silsileleri!.. Ve bu dağlar harekete geçti mi, okyanusu tutabileneaşkolsun!.. Binlerce ton su, çok büyük bir enerji, akıl almaz bir basınç ve korkunç bir güç. Yavaştan başlayan bir dalga, kısa sürede bu muazzam su kütlesini, su daglarını tetikliyor. Kısa sürede, su dağlannda bir zincirleme reaksiyon harekete geçiyor. Yanm metreyle, derinde uç veren küçük bir dalga, birkaç saniyede 50 metrelik dev dalgalara dönüşüyor. Asya'da nükleer silahlara sahip iki komşu arasındaki gerilim ürmanıyor. Her iki ülke de sınırlara büyük askeri yığınak yapıyor. Pakistan, banşın tehlikede olduğunu bclirtirken Hindistan, halka 'her türlü olasılığa karşı hazuiıkh olmalan' çağnsı yapıyor. Pakistan Dışişleri Bakanı, "Hiçbir ülkenin nükleer silah kullanmaması gerektiğini" söyledi (AP) 5 milyon dolar çalıp kaçtı • INKWARK(AA)ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ATM'lerden 5 milyon dolar çaldıktan sonra "Bonnie and Clyde" adlı kedisiyle kaçan New Jerseyli bir kişinin peşine düştü. 13 Aralık'ta tutuklama emri çıkanlan 36 yaşındaki Michael Schvvartz'ın bulunması için halktan yardım istendi. Schwartz'ın, 160'tan fazla ATM'ye para yüklemek için bir mali şirketle anlaşma yaptığı ve sonra makinelerdeki 5 milyon doları çalarak kaçtığı belirtildi. ARL VINSON UÇAK GEMÎSİNE SALDIRIPLANI JBİL BOMBARDIMANINDURMASINIİSTİYOR Nedeni belli değil Böyle böyle bir, iki, üç ve geçenlerde 24. gemiyi okyanus yutuyor. Garip bir olay!.. Insanları şaşırtan "dipten gelen dalga". Son aylarda değişik uluslardan, çok sayıda bilim adamı Karayip Denizi'ne gidiyor. Ozel araçlarla, belli birderinliğe iniyor. Korkarak!.. Fotoğraflar çekiliyor, su kütlesinden örnekler alınıyor. Ancak, şu ana kadar okyanusun sım çözülmüş değil, o su dalgaları nasıl oluşuyor?.. Neden orada oluşuyor?.. Tonlarca güce nasıl ulaşıyor?.. Nedir bu işin sırrı?.. Hayır, çözüm henüz yok. O zaman pratik yol kendiliğinden geliyor. Karayip'in o bölgesini deniz trafiğine kapatmak!.. Her gün yüzlerce sorunu kendi çapında, ülke çapında ya da insanlık değerleri açısından yaşayan bunca insan arasından, bir avuç kişi, şimdi Neptün Çekici peşinde koşuyor!.. Bilim adına, hoş bir uğraş!.. Elbette, o bölgede yaşayan insanlar açısından daha önemli. Kim bilir, Neptün Çekici bu ismi bu olaya kimin taktığı da bilinmiyor yeni yılda sırrını ele verir!.. Ama şimdilik dalgaların çekiç gibi indiği bir gerçekl.. Email: ydogan@cumhuriyetcom.tr Faks:0212 51390 98 Kaide eylemi önlendi Dış Haberler Servisi ABD'nin her yerde aradığı Usamebin Ladin'in örgütü El Kaide'nin, Afganistan operasyonuna katılan bir ABD uçak gemisine yılbaşında bombalı saldın düzenleme planının, son anda engellendiği öne sürüldü. Amerikan basınında, ABD Savunma Bakanlığı ve diğer hükümet yetkilileri kaynak gösterilerek verilen haberlerde, aralık ayı sonunda Singapur limanına varması planlanan USS Carl Vinson uçak gemisine El Kaide'nin bombalı saldın düzenlemeyi planladığı, ancak Afganistan'da ABD istihbaratının elde ettiği bilgiler sayesinde saldırının engellendiği belirtildi. El Kaide üyesi 12 teröristin, saldırı planlan ve patlayıcıyla ele geçirildiği de anlatıldı. El Kaide, Ekim 2OOO'de Yemen'deki USS Cole savaş gemisine bombalı saldın düzenleyerek 17 ABD askerinin ölümüne neden olmuştu. USS Carl Vinson'ın, ekimden bu yana Afganistan'daki saldınlarda görev yaptığı ve içinde 5 bin personelin bulunduğu belirtiliyor. Singapur programı iptal ABD istihbaratının aldığı bilgiden sonra, uçak gemisinin Singapur'daki programının iptal edildiği de kaydedildi. C1A ve FBI yetkililerinin, Afganistan'da ele geçirilen El Kaide ve Taleban üyeleri ile belgeler ve videolardan önemli bilgiler elde ettiği belirtiliyor. USS Peleliu'da, 70 Taleban milisi bulunuyor. Lacliıı artık Peşaver'de Dış Haberler Servisi Afganistan'm geçici yönetimi, Usamc bin Ladin'in Pakistan'da olduğu yönündeki savlarını yineleyerek Bin Ladin'in Afgan sınırından 40 kilometre uzaklıktaki Peşaver kentini üs olarak kullandığını ve yakalanmamak için sınır boyunda sürekli yer değiştirdiğini ileri sürdü. Geçici yönetim Bin Ladin'in peşinde olan ABD'nin ülkeyi bombalamayı durdurmasını da istiyor. Afgan Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, "Şu anda Bin Ladin'in orada olduğundan tamamen emin değiliz, ancak istihbarat verileri, onun Peşaver'i üs olarak kullandığını gösteriyor" dedi. Bakanlık, iki gün içinde 3. kez Bin Ladin'in Pakistan'da olduğu açıklamasını yaparken ABD'nin ülkeyi bombalamayı durdurmasını da istiyor. tslamabad ise Afgan tarafının iddiasını yalanlıyor. Pakistan'daki askeri yönetimin sözcüsü General Raşid Kureyşl, "Birkaç haftadır bu söylenüler dolaşryor" derken Bin Ladin'in ülkesinde bulunduğuna ilişkin kanıt olmadığını söyledi. FBI sorguluyor FBI ajanlannın Bin Ladin'in Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kohat'ta bir cezaevinde tutuklu bulunan 150 yandaşını her gün sorguladığı bildinldi. Şimdiye kadarki sorgulamalar, Bin Ladin'in hayatta olduğunu ortaya çıkanyor. IŞIĞIN YOLUMUZU AYDEVLAÜYOR! 30 Arahk 1999'da yitirdiğimiz, Çağdaş Eczacılık Hareketi'nin büyük önderi, EDAK Ecza Kooperatifi'nin kurucusu, değerli insan Eczacı NURIŞIK BOYACIGİLLER'İ ölümünün ikinci yılmda mezan başında anıyoruz! KsasNo: 2001/197 Malatya ili Darende ilçesi Çukurkaya köyü Çalli Koyak mevkiinde bulunan ve lapuya kayıtlı olmayan 148 DSİ No'lu taşınmaz, DSİ Ucnel Müdürlüğü'nce kısmen kamulaştırılmış olup, taşınmazın idarece saptanan /ilycdı Hacı Abdullah oğlu Cuma Karataş'tır. Taşınmazın kamulaştırma bedeli mahkeınemizce tespit edilecektir. Bcdel Darende Zıraal Bankası Şubesi'ne yalınlacaktır. Konuya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itıbaren 10 gün içinde mahkemeye ya/ılı olarak bıldırılmesi, aksi halde son ilandan itibaren 1 ay içinde lıak sahipleri itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırına bedeli /ilyede ödenecektir. Basın: 74197 DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN F.sasNo: 2001/199 Malatya ilı Darende ilçesi Çukurkaya köyü Çallı Koyak mevkiinde bulunan ve tapuya kayıllı olmayan 151 DSİ No'lu taşınmaz, DSİ Genel Müdürlüğü'nce kısmen kamulaştırılmış olup, taşınnıazın idarece saptanan /ilyedi Ne/.ir oğTu Dursıın Yıldız'dır. Taşınmazın kamulaşttrma bedeli mahkememizce tespit edilecektir. Bedel Darende Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacaklır. Konuya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye ya/ılı olarak bildirilmesi, aksi halde son ilandan itibaren 1 ay içinde hak sahipleri itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir. Basın: 74193 DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN KOCAELİ2. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞl'NDEN DosyaNo: 1999/251 2001/340 Kr. Davacı Veli Doğan vekili Av. Oğuz ArınAv. Bahar Ciükekin tarafından davalı Celal Dinçok (ölü) dahili davalı mirasçıları Latif Dinçok. Mustafa Dinçok, özkan Dinçok, Arslanbey Dinçok, tsmail Dinçok, Sinan Dinçok, Kamil Dinçok, Hasan Dinçok, Aysel Kızıltaş, Emel Oürleyen, Fatma Candemir, Ayşe Kolay aleyhine mahkememize açılan kıdcm ihbartazminatı ile diğer alacakları için yapılan duruşmasında verilen karar gereğince: 1 Bilirkişi raporuyla saptanan 634.856.093. brüt kıdem tazminatının feshi tarihi olan 20.4.1997 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek banka mevduat faizi ile birliktc davahlardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa verilmesine, Fazla talebin reddinc, 2 Keza bilirkişi raporuyla saptanan 307.994.400.brüt ihbar tazminatının 497.712.600 brüt yıllık ücretli izin alacağının, 863.029.281. brüt ta/la çalışma alacağının, 4 9 3 . 1 5 5 . 8 1 0 brül hal'la tatili alacağı ile 57.403.500. brüt genel tatil alacağının toplamı olan 2.219.295.59l'den 30.000.000. lirası için il dava tarihi olan 16.4.1999 tarihinden itibaren 1.050.000.000 lirası için 2000/183 sayılı davanın dava tarihi olan 14.6.2000 tarihinden itibaren, kalan 1.139.295.591.'inin dc 2001/245 sayılı dosyanın dava tarihi olan 12.6.2001 tarihinden itibaren yasal faizi ile birliktc davahlardan müştereken müteselsilen tahsili ile davacı tarafa verilmesine, 3 İhbar tazminatı ile tatil ücretlerinin lazlaya dair taleplerinin reddine, Yasal kesıntılerin infaz sırasında nazara alınmasına, Tahsiline karar verilen nıeblağ üzerinden hesap edilen 154.124.191. ilam harcından peşin alınan ilk davada 1.380.000 lirası ek dava olan 2000/183 esas sayılı dosyada peşin alınan 22.500.000 mahkememizin 2001/241 sayılı ek dava dosyasından peşin alınan 16.725.250 toplam 40.595.250. peşin harcın mahsubu ile bakiye kalan 113.528.941 ilam harcının davahlardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, Tahsiline karar verilen meblağ üzerinden hesap edilen davacı vekili için takdir edilen 75.354.152. vekâlet ücretinin davahlardan tahsiline. Yapılan diğer masrafların davalılann üzerine bırakılmasına, Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekili Av. Bahar Gültekin yü/.üııde davalılann yokluğunda karar verilmiş olup davahlardan Aysel Kızıltaş, Emel GürleyenAyşe Kolay'a daha önceden de gazete ılanı yoluyla tebligat yapıldığı dosya kapsamından anlaşılmış olmakla, işbu ilanın gazetede yayımlanmasını müteakip 8 gün içerisinde temyiz edilınemesi halinde hükmün kesinlcşeceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 79396 FETHİYE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DosyaNo: 1999/45 Talimat Satılnıasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, evsafı: Taşınmaz: Muğla ili, lethiye ilçesi, Kesıkkapı Mah. InkılapCaddesi'nde kain, tapunun4 patta, 113 ada, 3 parselinde kayıtlı, 591 m2 yüzölçümlii taşııımaz. Taşınma/ üzerindeki 4 katlı betonarrne binadaki 70/1200 arsa paylı, 1. kat 2 bağımsız bölüm numaralı mesken borçlu Veli Konu'ya aittir. Taşınmazın imar planındaki yeri bitişik nizanı 4 kata müsaadeli ticaret alanında olup yapılaşınada; arka bahçeden 6.25 m çekilerek yol ve yan parsellerden çckmeden 12.50 m yüksekliğinde inşaat yapılabilir. Taşııımaz üzerinde 4 katlı betonarme bina nıevcut olup, borçluya ait 70/1200 arsa paylı, 1. kat 2. bağımsız bölüm numaralı mesken: brüt 120 m2 alanlı, 3 oda, 1 salon, I mutfak, I banyo ve 1 WC'den müteşekkil, ahşap doğramalı, kısmen ahşap tabaıı kaplamalı, kısmen de seramik taban kaplamalıdır. Binanın normal katlarında 4 daire, zemin katında ise işyerleri mevcuttur. laşınmazın doğusu yol, batısı 1478 no'lu parseller, kuzeyi yol, güneyi 12 no'lu parselle çevrilidir. Taşınmazın satısa esas değeri: Arsa payı vc bina değeri 20.000.000.000.TL (borçluya ait 2. bağ. bölüm) 2. Taşınmaz: Muğla ili, Fethiye ilçesi, C'umhuriyet Mahallesi'nde kain, tapunun 3 pafla, 297 ada, 20 parselinde kayıtlı, 181 m2 yüzölçümlü taşınmaz. Taşınmaz üzerindeki 3 katlı betonarme binanın I. katındaki 14/384 arsa paylı, 12 bağımsız bölüm numaralı dükkârı borçlu V'clı Konu'ya aittir. Taşınmazın imar planındaki ycrı bitişik nızam 3 kata müsaadeli ticaret alanında olup, yapılaşmada arka bahçeden 4.75 m çekilerek yol ve yan parsellerden çekmeden 9.50 m yüksekliğinde inşaat yapılabilir. Ancak parseldcki yola tcrk işlcmi yapılıp imara uygun hale getirilmedikçe ruhsat verilemez. Taşınma/ üzerinde 3 katlı betonarme bir bina mevcııt olup, borçluya ait, 14/384 arsa paylı 1. kat 12 bağımsız bölüm numaralı dükkân; 16 m2 taban alanlı, ahşap doğramalı, seramik laban kaplamalıdır. Pasaj içerisinde olduğu için yola eephesi yoktur. Taşııımazın satışa esas değeri: Arsa payı ve bina değeri 4.000.000.000.TL (borçluya ait 12 bağ. bölüm) Satış şartları: I Taşınmaz: Muğla ili, lethiye ilçesi, Kesikkapı Mah. Inkılap Caddesi'nde kain, tapunun 4 pafta, 113 ada, 3 parselinde kayıtlı, 591 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 4 katlı betonarme binadaki borçluya ait 70/1200 arsa paylı, 1 kat 2 bağımsız bölüm numaralı mesken. I.Satışı: 18.02.2002 Pazartesi günü saat 10.00'dan 10.15'e kadar, 2. Taşınmaz: Muğla ilı, Fethiye ilçesi, Cumhurıyet Mahallesi'nde kain, tapunun 3 pafla, 297 ada, 20 parselinde kayıtlı, 181 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 3 katlı belonarme binanın 1, kalındaki borçluya ait 14/384 arsa paylı, 12 bağımsız bölüm numaralı dükkân. 1. Satış: 18.02.2002 Pazartesi günü saat 10.30'dan 10.45'e kadar Felhıye Hükümet Konağı doğu kapısında ayn ayn açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu vc satış masrallannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böylc bir bcdclle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalnıak şartıyla arttırma 10 gün daha uzatılarak 10. gün olan 28.02.2002 Pcrşcmbc günü aynı ycr ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. İkinci arttırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin yüzde 40'ını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu ıniktar kadar nıilli bir bankanın tcminat ıncktubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Resmi ihale pulu, tapu alım harcı ve masrafları gayrimenkulün teslım masrafları, KDV alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile dellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3 Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin vc irtifak hakkı sahiplcrinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen miihlet içerisinde ödenmezse tlK'nun 133. maddesi gereğince ihale fcshedilir. İki ihale arasındaki tarktan ve temerrüd l'aizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak vc hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartııame, ilan tarihinden itibaren herkesin görebılmesi için daircdc açık olup masraf'ı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacakları, başkaca bilgi almak isteycnlcrin 1999/45 Tal. esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 07.12.2001 Basın: 79247 EDAK ECZA KOOP. YÖN. KRL. VE ÇALIŞANLARI TARtH YER SAAT NOT : 31 Aralık 2001 : Aşağı Narlıdere Mezarlığı : 12:00 : EDAK Ecza Koop.'tan kalkacak araç saat: 11:00'da Sabancı Kültür Merkezi yanında, saat: 11.30'da Üçkuyular BP önünde olacaktır. İLAN DARENDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN EsasNo: 2001/203 Malatya ili Darende ilçesi Yazıköy köyü Küçük Pınar mevkiinde bulunan ve tapuya kayıtlı olmayan 116 DSİ No'lu taşınmaz, DSİ Cienel Müdürlüğü'nce kısmen kamulaştırılmış olup, taşınmazın idarece saptanan zilyedi Hasan Hüseyin oğlu Mehmet Topçu'dur. Taşınmazın kamulaştırma bedeli mahkememizce tespit edilecektir. Bedel Darende Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır. Konuya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi, aksi halde son ilandan itibaren 1 ay ıçındc hak sahipleri itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir. Basın: 74185
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog