Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

3 ARALIK 2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Program yazın da devam edecek SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Türk öğrencilere çifte diploma firsatı ANKARA (ANKA) Türk öğrenciler, internet aracıhğıyla ABD'den diploma alma şansını yakalayacak. ABD'deki State Univcrsity Of New York (SUNY) ıle varılan ilke anlaşması kapsamında, ODTÜ, İTÜ, Boğazıçı, Bilkent ve Anadolu üniversitesi ortak programlar yürütecek. Programakayıt olacak öğrcnciler, öğretim yılı döneminde dersleri internet üzerinden izleyecek, yaz aylannda ise ABD'de örgün eğitım görecek. Programı başanyla tamamlayan adaylar çift diploma alacak. YÖK'tenedinilenbilgiye göre, ABD'deki New York Eyalet Üniversitesi, Albany, Binghamton, Buffalo ve Stony Brook Üniversitesi'nin ÖSS kılavuzuna alınmasının ardından ABD'nin en büyük yükseköğretım sistemı olan State University Of New York (SUNY) ıle Türk üniversiteleri ortak programlar yürütecek. SUNY ile ODTÜ, İTÜ, Anadolu Ünıversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesı arasında "uzaktan ve örgün" eğitıme dayalı programlar yürütülmesı konusunda ılke anlaşmasına varılırken programın esasları gelecek günlerde kesinleşecek. ÖSS'de ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Anadolu ve Bilkent Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere, SUNY ile yürütülecek ortak programı tercih eftne şansı da venlecek. Programa yerlcştırilecek öğrenciler, öğretim yılı döneminde, kayıtlı olduklan üniversıtelerde eğıtim görürken bir yandan da internet üzerinden de SUNY'nin derslerini takip edecek. ! . . ." '. .f "İ.JI. AYDINLANMA Kriz Değil, Yapısal Dönüşüm Ne yazık kı Türkiye'de hâlâ pek çok insan, şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasal duaımu kriz dıye nitelendırme hatasında ısrar ediyor. Tabıi bu durumu kriz dıye nitelendirince, bunun geçici olduğu ve bir süre sonra bunalımdan kurtulacağımız ınancı ve beklentisi yaygınlaşıyor. Oysa gerçek durum bu beklentiden bir hayli farklı. Artık ekonominin dengeleri daha düşük birdüzeyde yeniden oluşmak zorunda. Nitekim biz farkında olsak da olmasak da bu dengeler böyle oluşuyor. Daha az yıyeceğiz, daha çok ureteceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Çünkü gerek ıç gerekse dış kaynaklar tükendi. Bu kaynaklar tükendiğı gıbi, eski yağma düzeninin de aynıyla devam etmesine artık olanak yok. IMF bile geleneksel reçetelerine ek olarak, tüketimin kısılması sonucunda ortaya çıkan tasarrufun yatırıma dönuşmesi sırasındakı bankacılık sistemınde meydana gelen hortum kazalarını önleyıcı önlemler üzerınde ısrar ediyor. Artık gerek banka sistemindeki, gerek mali sektörün öteki alanlarındaki gerekse medyadaki eskı astronomik ücretlere de veda etmek gerek. Çünkü artık nüfuz ticaretl yoluyla, banka hortumlanması da, medyadaki gücün kullanılarak slyasal baskı yoluyla haksız kazanç sağlanması da gıttıkçe denetim altına alınan ve şeffaflaşan ilışkiler çerçevesınde çok olanaklı değil. Dövizin dalgalanmaya bırakılıp, reel faizlerin denetim altında tutulmaya çalışılması, Türkiye için doğru bir modeldır. Çünkü ülke ekonomısi küreselleşme çerçevesinde dışa açıldığı için, fizıksel yatırım yapıimasının ön koşulları, ancak bu modelden geçmektedir. Aynı biçimde, paradan para kazanma dönemi de reel faizlerin düşürülmesi yoluyla sona erdirilecektır. Bütün sorun, döviz kurunun dalgalanmaya bırakılması sonunda ortaya çıkan ve yatırım için gereklı olan ıthalat kalemlerının yaratacağı döviz gereksinmesinın zamanında karşılanması ıçın gerekli olan fonların yaratılması, yani dış kredilerin sağlanmasıdır. Işte IMF ile olan müzakereler bu noktada önem kazanmaktadır. Bütün bu yapısal donuşum programının altında, Türkiye ekonomısinın artık ıflas noktasına gelmiş olması yatmaktadır. Bu noktadan sonra ya siyasetbürokrasimafyaticaretmedyatarikat altıgenı, şeffaf bir ekonomik ve siyasal ilişkiler mekanizması çerçevesinde düzelecek, ya da Turkıye karanlıklar içine yuvarlanacaktır. Türkıye'nin bu yolda, sırf birkaç siyasetçinin ve hortumcu işadamının cebını doldurması ya da Islamcı cemaatlerın zengınleşmesı adına yok olması kımsenın kabul edebileceği bir süreç değildir. • Yağma düzeni, en başta bugüne kadar bu düzenden yararlanmış olanların muhalefeti yoluyla düzelecektir. Çunkü bunlar bile, ellerindekini koruyabilmek ve gelıştırebılmek ıçın artık şeffaf bir siyasetin ve şeffaf bir ekonominin gereklılığını savunmak zorunda kalmışlardır. Çünku gemınin batması ve hep birlikte yok oluş senaryosu gundeme gelmıştir. Ben bugünku medya patronlarıyla bugünkü siyasal kadroların bile bu gerçeğı gördüklerine ve gereken yapısal reformların yapılmasında öncülük edeceklerine ınanmak istiyomm. www.kongar.org EMRE KONGAR KAPALI REJİM ÖZLEMİ. •k'L Eroinmanın yalancı dünyası OZKAN GDVEN "Eroinman haline gelen insanın tüm yaşantısı değişir. llk başlarda eroin ile kurulan o yalancı dünya sizi aldatnıaya başlar. Artık normal bir insan değüsinizdir." Her geçen gün kullanım yaşının düştüğü, kullananlann sayısının arttığı Türkıye 'de bir eroinmanın, Istanbul Emnıyet Müdürlüğü'nün internet sitesine yazdığı mektubun ilk cümleleri bunlar... Şu sıralar oldukça popüler olan wwwjem.gov.tr sitesınde yer alan " Yaşanmış Hikâyeler" adlı bölüm, uyuşturucunun pençesine düşen insanların "çektiklerini" tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Işte bir eroinmanın yaşadıkları: "Hayatmızda düzen adma bir şey kalnıaz.. Cinsol hayatınız bile ortadan kalkar. O noktadan sonra normal bir insan olabilmekiçinyapacağınatek şcy eroin maddesi almakür. Aldıktan sonra kısıtlı bir süre normal bir insan olursunu/. Bu normal haünizde eroini bırakmanın yollannı arar, scvdiklcrinia ne çok üzdüğünüzü düşünürsünüz. Normal bir insansını/dır o an, ama çok sürnıez durum. Eroinin etkisi azaldıkça bunahma girersini/. Çünkü etkisi geçnıiştir. Önce para hulacaksın, paran yoksa gerekirse kendini bile satacaksın! Erkek ya da kadın olman fark etmez! Parayı bulmakla iş bitmiyor. Malı saün alacağınız Idşiyi bulmak gerckiyor. tşin en onursuz tarafı da saücıya yalvarmaktır. 'Onur mu, o da ne? Bende kalmadı ki!' Şu andayaşayan bir ölüyüm. Eroine başlamak onursuz ve boş bir yaşama aülan adımdır..." Istanbul Emnıyet Müdürlüğü'nün web sitesine yazan diğer bir uyuşturucu bağımlısı da küçük yaşlarda arkadaşlannın etkısiyle esrar kullanmaya başladığını söylüyor. 17 yaşındayken çalıştığı terzınin, yangında kül olmasının arkasında kullandığı esrann olduğunu itıraf ediyor. Dığer öykülerdeki gibi kahramanımız yine arkadaşlannın tavsiyesiyle "dahaetkili" bırmaddeye "merhaba" înternette uyuşturucunun pençesine düşen insanlann çektikleri sıkıntılar gözler önüne seriliyor diyor: Eroin. Eşinin evden kaçması, tüm parasını uyuşturucuya harcamasıyla gelışen hayat hikâyesi şöyle devam ediyor "Güzel olarak nitelendircceğiniz ve sevgiy le sanlacagınıy hiçbir şcy kalmaz etrafınızda. Varsa yoksa eroin. Bir süre sonra işsiz biriydim. Evdeki her şeyi satmaya başladım. Eroin ihtiyacı hissetmeye başladığımda beynimin verdiği tek emir eroin bul olııyor ve her ne pahasuıa olursa olsun bulmanu emrediyordu." 12 ydhk yaşama 8 ödül sığchrdı CEMİL CİĞERİM SAJVISUNTürkkarikatürünün duayenlerinden Necmi Rıza Ayça'nın Sinop'ta keşfederek "büyük bir yetenek" dediği Aytek Yüdınnı, 12 yıllık yaşamına 8 ödül sığdırdı. Bugüne kadaryaklaşık500 karikatürçizdiğinı anlatan Yıldırım, Samsun'da yerel bir gazetede Türkiye'nin siyasi gündemini çizgileriyle yorumluyor. 7 yıl önce Necmi Rıza Ayça'ya çizgilerini gösterdiğindc 5 yaşındaydı. llkokula başfadıktan sonra yeteneğini daha da geliştirdı, girdiğı yanşmalarda çeşitli ödüller kazandı. Büyüyünce ünlü bir karikatürcü ve siyaset bilüncisi olmayı ısteyen Aytek Yıldırım, yaşıtlarına göre çok daha olgun ve Türkiye'ye ilişkin söyleyecek çok sözü var. Ülke sorunlarına ciddiyetle yaklaşan Yıldırım, özellikle Türkiye'de "sanat" dcnince akla "şarkı''nın gelmesinden yakınarak "Asıl emek, zaman ve yoğunluk isteyen sanatlar, sanattan sayümıyor" diyor. Galatasaray Lisesi 520yaşında Galatasaray LisesTnin kuruluşunun 520. yıldönümü ctkinliklcri çcrçevesinde, 50. yılını dolduran 1951 mezunlanna törcnlc madalya ve beradan verildi. Galatasaray Egitim Vakfı Başkanı lnan Kıraç, iyi bir ögretimin çok pahah olduğunu ve ABD'de bir öğrencinin c0tim masrafının 2530 bin dolar olmasına karşılık, kendilerinde bunun 5 bin dolar olduğunu belirtti. Mezunlar adına konuşan Prof. Dr. Haluk (llıııan'ın, Galatasaray eğitiın kurumlaruun lnan Kıraç'ın adıyla anddığını vurguladığı konuşması sırasında Kıraç gözyaşlarını tutamadı. Törende daha sonra Galatasaray İlniversitesi Rektörü Pmf. Dr. Teziç, Beşiktaş Belediye Başkanı Yusuf Namoğlu'na plaket verdi. Ev sahibini yakarak öldürdü • DENİZLİ (AA) Denı/.lı Cumhuriyet Mahallesı 1258 Sokak'ta meydana gelen olayda, ev sahıbi lsmaıl Bayar (60) ıle kiracısı Ahmet Sağır (40) arasında, kıranın ödenmemesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası 5 aylık kira borcunu ödeyeceğinı söyleyen Sağır, ev sahibini yanına çağırdı. Sağır, tınere batırdığı kâğıtlan lsmail Bayar'ın üzerine atarak ateşe verdı Bir anda alevler içinde kalan Bayar, yanarak öldü. Olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan Sağır, Acıpayam karayolunda, Mehmet Can'ın kullandığı 17 I.U 055 plakalı kamyonun altında kaldı Ağır yaralanan Sağır, Denizli Devlet Hastancsi'nde tedavi altına alındı. OMSAN "Çözümler değişir, hedef değişmez. Yeni yerimizde, daima ileride! OMSAN Lojistik A.Ş. her türlü nakliye, depolama, dağıtım, gümrükleme hizmetleri ve 550 araçtan oluşan çevreye saygılı, genç, güçlü filosu ile yurtiçi ve yurdışında, bugünden yarına lojistik çözüm ortağınız olmaya devam ediyor. OMSAN Lojistik A.Ş. zaman ve mekanla uyum içinde entegre lojistik hizmetlerini geliştirmeyi sürdürüyor. TAŞINDIKI Yeni Te\e(on\anmız: Te\: m\b) 458 55 55 Faks: [02\6) 458 54 54 OMSAN LOJİSTİK A.Ş. www.omsan.com.tr Tugay Yolu No: 10 Cevizli 81540 Maltepe istanbul OMSAN LOJİSTİK A.Ş. birUftOYAK kuruluşudur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog