Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

3 ARALIK 2001 PAZARTESİ • • • • HABERLERtN DEVAMI GÜNDEM CUMHURİYET SAYFA 17 '\er kurtul^ politikası yanbşı I Baştarafı 1. Sayfada Kıbrıslı Türkler geçmişi yaşamadıklan için AB düşleri görerek Kıbrıslı Rumlarla Avrupa kapısından geçmek istiyorlar. Böyle bir beklentileri olduğu için de kınanmamalılar. Ancak Rum tarafının Kıbrıslı Türklere tanımayı kabul ettiği sadece "azınhk Kıbrıs Türk halk ı " statüsü altında AB'ye girmek acaba ne kadar avantaj sağlayacak? Aynca şu anda AB parametrelerinin ağır bastığı, BM parametrelerinin ise hemcn hemen yok sayıldığı Kıbns sorununun bugün aldığı biçimde BM'nin kendini neden geri plana ittirmeyi kabul ettiği sorusu akıllara çengelleniyor. Bir süredir BM'nin ve bağlı kuruluşlarının uluslararası para spekülatörlerinin, en önemlisi de George Soros'un büyük etkisi altına girmeye başladığı biliniyor. Ote yandan VVashington'daki eğilim; Kıbrıs'a bulunacak, iki taraf için de kabul edilebilir hakça bir çözüm çerçevesinde BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) adadan çekilip yerine bir NATO gücü gönderilmesi. Belki de bunun amacı, BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Nisan 1964 tarihinde aldığı BM Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gönderilmesiyle ilgili kararını ortadan kaldırmak olabilir. Bu karar, BM Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gönderilebilmesi için Makarios hükümetiyle anlaşma yapılmasını da kayıt altına alıyor. Dolayısıyla Makarios hükümeti ve onun ardından gelen Rum hükümetleri Kıbrıs'ın meşru hükümetleri sayılıyor. Adaya Rum tarafından bakıldığında, AB fonlarından yararlanan binlerce Rus ve Moldavyalı ofîshore şirketinin getirisiyle kişi başına yıllık geliri 16 bin doların üzerine çıkan Güney Kıbrıs çok rahat bir konumda görülebilir. Ancak işin gerçek yüzü böyle değil. Öncelikle, Güney Kıbns'ın bir dönem terör örgütlerine, özellikle de PKK'ye destek verdiği, hatta bunlan himaye ettiği belgeleriyle biliniyor. 11 Eylül'den hemen sonra terör hem BM hem de NATO tarafından insanlığı tehdit eden davranış olarak algılanmaya başlanınca Güney Kıbns kendini köşeye kıstırılmış hissediyor. Aynca Körfez emirliklerinden, KKTC'nin yakın gelecekte devlet olarak resmen tanınabileceği haberleri Rum tarafında artan bir telaş yaratıyor. Bir süre önce Rum tarafında konuşruğum üst düzey bir yetkilinin şu sözleri çok çarpıcı: "Korkarım, Kıbrıs'ta bu çözümsttzlük sürerse Kuzey'i devlet olarak yavaş yavaş tanımaya başlayacaklar. O zaman biz ne yapacağız? Elimizdeki en önenıli atuyu kaybetmiş olacağız. Burada AB üyesi olmak da yetmeyecek." Bu kaygı Glafkos Klerides'in birkaç gün önce Türkiye'de yayımlanan bir gazeteye verdiği demeçte yansımasını buluyordu. Klerides demecinde, "görüşmeler yoluyla bir çö/iime ihtiy açları old u ğ u n u " önemle vurguluyordu. Hal böyleyken Türkiye'de sanayicisi, gazetecisi, yazan, akademisyeni "ver k u r t u l " edebiyatı tutturmuş. ABD'nin eski dışişleri bakanı Henry Kissinger'ın hatıralarında itiraf ettiği gibi, apaçık bir biçimde ABD ve lngiltere'nin üstü kapalı onayıyla düzenlenen Kıbns harekâtının ardından onlarca yıl Kıbns Türk halkının refahı için parmaklarını kıpırdatmayanlar, bugün tam DenktaşKlerides buluşması öncesinde seslerini yükseltmeye başlıyorlar. Sanki Kıbns 'tan vazgeçilirse Türkiye hemen AB'ye üye olacakmış sanısı içindeler. Kıbrıs'ta iki tarafın, geçmişinin ve bugününün gerçeklerini bilmeyen, bilmedikleri halde adanın geleceğiyle ilgili fikir yürütmeye kalkışanlar hep yanlış yapma durumuyla karşı karşıya kalacaklar. MLSTAFA BALBAY AGSP'ye onay • Baştarafı 1. Sayfada Başbakan Hcevit başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, üevlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılan Devlet Bahceli, Mesut Yılmaz, Hüsamettin Özkan, Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu ve Dışişleri Bakanı fsmail Cem'in katılımıyla gerçekleştirilen zirvede; Türkiye, ABD ve Ingiltere arasında yapılan AGSP görüşmeleri sonucunda üzerinde uzlaşılan metin kabul edildi. Zirvenin ardından Cem'in, ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile lngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw'u arayarak bilgi verdiği öğrenildi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada, üçlü görüşmelerde geliştirilen "yaklaşımlar paketinin" tüm yönleriyle aynntılı olarak irdelendiği belirtilerek, "Üçlü görüşmelerde varılan sonucun, NATO ve AB arasında işbirliğinin her alaııda ileriye götürülmesine imkân tanıyacak somut bir temel oluşturduğu kanaatine varılmışttr. Türkiye, hem bir NATO müttefiki hem de AB'ye katılım adayı olarak AGSP sürocini desteklcmektedir" denildi. Ecevit, toplantıdan aynlırken yaptığı açıklamada, "Bizim haklı beklentilerimiz çok büyük ölçüde karşılanmıştır. Şu sırada aynntılı bir açıklama yapmam doğru olmaz" dedi. Dışişleri kaynaklan, sağlanan uzlaşmanın "Türkiye'nin tüm koşullarını yüzde yüz karşılamadığım" ancak " en iyi anlaşma olduğunu" kaydettiler. Edinilen bilgilere göre, AGSP konusunda sağlanan uzlaşma, ana başlıklan ile şu maddelerden oluşuyor: Ege ve Kıbrıs güvencesi: AB 'nin oluşturacağı askeri güç, NATO müttefikleri arasında çıkabilecek çatışmalara müdahale edemeyecek. Böylece NATO üyesi Türkiye'nin bir diğer müttefik ülke Yunanistan ile, Kıbns ve Ege'de yaşayabileceği sorunlara AB'nin müdahil olmaması için güvence veriliyor. Türkiye'ye 'ara katılım' formülü: AB'nin, gerçekleştireceği operasyonlarda, güvenlik çıkarlannı ilgilendirmesi durumunda Türkiye karar sürecine aktif olarak katılacak. Türkiye, bu operasyonlar için AB'nin "geliştirilmiş danışmalard a " bulunma önerisini kabul etti. Katkıya bağlı oy hakkı:Türkiye'ye operasyonlara katılım oranında oy hakkı tanınacak. Türkiye, operasyonlara yüzde 15 veya fazla oranda güçle kaührsa, oylama nitelıkli çoğunlukla yapılacak ve Türkiye'de K *\Tl I *\ İ^ ^\ K " I Baştarafı I. Sayfada şıldığı bir haftadan, aynı tartışmanın daha da derinleşeceği bir haftaya gırdik. Başbakanlık'ta ve Dışişleri'nde geçen hafta boyunca yapılan "değerlendirme toplantılan" dünkü "güvenlikzirvesiyle" devam etti. Başbakan, yardımcıları, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı'nın katıldığı zirveden AGSP'de "uzlaşma" havası çıktı. 60 bin kişilik Avrupa ordusu kurulmasını öngören AGSP'nin nasıl biç imleneceği, büyük olasılıkla bu ay içinde kesinleşecek. Türkiye'nin bu gidişe koydugu tavır, AB katında "önemli bir pürüz" olarak değerlendırilıyordu. ABD'nin Clinton dönemindeki geleneksel tavrı Türkiye'ye daha yakındı. Ancak Bush'un bıraz daha AB'ye yakın durduğu ve Türkiye'ye şu mesajı verdiği görülüyor: "AB ile anlaşın, yoksa Avrupa ordusunu sizsiz kurarlarl" Durum böyle olunca Ingiltere bir adım daha öne çıktı. Ankara'ya iki kez heyet göndererek 10'ar saatlik görüşmeler yapıldı. Belçıka Başbakanı ve Hollanda Dışişleri Bakanı ile Ankara'da yapılan görüşmelerden de net uzlaşma çıkmadı. Yarın Ankara'ya gelmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın ziyareti öncesi dün yapılan zirveden çıkan sonuçlar, Türkiye'nin 2 1 . yüzyılda dünyadaki ve çevresindeki yeri bakımından önem taşıyor. NATO üyesi olup AB üyesi olmayan ülkeler için "ara katılım formülü" oluşturuldu. Bu ülkeler şunlar: ABD, Kanada, Türkiye, Norveç, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya.lzlanda... Bu ülkelerden sadece Türkiye, krizli bölgelerin ortasında. ABD, Kanada'nın kendi içindeki ittifakı sürüyor, öteki Avrupa ülkeleri de AB'yle iç içe! Gidiş, yalnızlaşabileceğimizi gösteriyor. Batı, Türkiye'ye standart, kuralları belli bir rol vermekten yana değil. Gelişen olaylara göre yerimiz masayla balkon arasında gidip gelecek! Türkiye, kendi etrafında yapılacak operasyonların karar sürecine aktif olarak katılacak. Bir başka deyimle ulusal çıkarlarına yönelik operasyon yapılmamasının garantısini aldı. Dünkü zirveden oybirliğiyle çıkan uzlaşma kararı, bu kazanımın şimdilik yeterli görüldüğünü gösteriyor. Türkiye, hiç rol almamaktansa seyyar rol almak iyidir, dedi! 21.yüzyıl kurumları Yine geçen hafta gelişen olaylar çerçevesinde 21. yüzyıl kurumlarının oluşturulmakta olduğunu, 20. yüzyıl kurumlarından kurum bağlayanların yenilendiğini görüyoruz. Avrupa ordusuna ilişkin gelişmeleri aktardık. Artık NATO'nun ikincil duruma düştüğü bir süreç gelişiyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'nın eski gücüne ulaşmak için başlattığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) girişiminin geleceği belirsiz. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD gezisinin de verdiği gazla geçen hafta BDT üyesi ülkelerin devlet başkanlarını Moskova'da topladı. BDT'nin açılmışının Belirsiz Devletler Topluluğu olarak da yapılabileceği görüldü. Orta Asya'nın hemen ötesindeki Çin'le Rusya'nın aradaki ülkeleri alarak kurduğu Şanghay Beşlisı de önumüzdeki dönem adından söz ettirecek. Sınır anlaşmazlıklarının giderilmesi için kurulan ilişki derinleşti, stratejik ortaklığa dönüştü. BDT zirvesine dönersek... Rusya, Gürcistan'ın terörist faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bir görüş ortaya attı. Bunun Türkçesi şuydu: Gürcistan bizden çok ABDTürkiye eksenine oturmaya başladı, bunu sürdürürse başına negeleceği belli olmaz! Türkiye hemen bu açıklamaya karşılık verdi. önumüzdeki günlerde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin katılımıyla güvenlik zirvesinin toplanması planlanıyor. Türkiye, Kafkaslar'da ABDdestekli üçlü bir ittifak arıyor. Afganistan'ı irdelerken bu gelişmeleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Satranç tahtası sallanmaya devam ediyor. ankcum@ttnet.net.tr îş Kuleleri, Kardeş Türküler'le sallandı Farklı ctnik kültürlerin şarkılarını, kendi orijinal müzikal yapılarını temel alarak yorumlayan Kardeş Türküler Müzik Topluluğu,, bu kez İş Kuleleri'ni salladı. Son olarak Vi/ontcle filminc yaptıkları mü/iklc Altın Portakal'ı alan topluluk, İş Sanat Kültür Merke/.i'nde verdiklcri koııserle sevcnlcrine unutulmayacak anlar yaşattı. Türk, Kürt, Azeri, Ermeni, Laz, Çingene, Makedon, Rum ve Alevi ezgilerinden oluşan geniş bir repertuvarla dinleyenlcrinin karşısına çıkan grup, 24 ezgi seslendirdi. Konserin sonlarına doğru artan ritme, müziksevtrltr halaylarla cşlik ederken yoğun istek üzerine Kardcs Türküler bir kez dc bis yaptı. (Fotoğraf: CANER ÖZTÜRK) AB'nin NATO imkânlarına erişimi:Avrupa ordusu, gerçekleştireceği operasyonlarda NATO'nun "stratejik olmayan" imkân ve yeteneklerinden "otomatikman" yararlanacak. Sratejik olanlar içinse NATO'da oylama yapılacak. Lâdin'in para hareketi • Baştarafı 1. Sayfada ABD yönetiminın Usame bin Ladin'in liderliğini yaptığı Cl Kaide örgütüne mali destek sağladığı iddia edilen şirketler listesinde yer alan Abdullah El Kadı'nın uluslararası para hareketlerine de ulaşıldı. Maliye Bakanhğı'nın tedbir kararına ilişkin yapılan işlemlerle ilgili yanıtlar gelmeye başladı. Bakanlığa ulaşan bu bilgiler, Yasin Abdullah El Kadı'nın Türkiye'den yurtdışına yaptığı para transferlcrine de ulaşılmasını sağladı. Yasin Abdullah El Kadı'nın Türkiye'den çeşitli ülkelere değişik tarihlerde yüklü miktarlarda dolar bazında para transferi gerçekleştirdiği anlaşıldı. El Kadı'nın parçalar halinde, farklı tarihlerde, 600 bin doları (900 milyar lira) Almanya'ya transfer ettiği ortaya çıktı. Abdullah El Kadı'nın 900 milyar liralık transfer gerçekleştirdiği Almanya'da 11 Eylül saldırılannın hemen ardından operasyonlar düzenlenmişti. Ulaşılan İcimi bilgilerden ABD'ye yönelik uçaklı saldırılarda kullanılan pilotlann Almanya'da eğitildiği iddiası operasyanlara dayanak yapılmıştı. El Kadı'nın lsviçre'ye de 520 bin, iki kez 1 'er milyon dolar olmak üzere üç partide toplam 2 milyon 520 bin dolar (3 trilyon 780 milyar lira) transfer ettiği ortaya çıktı. Yasin Abdullah El Kadı'nın, aralarında Singapur ile Pakistan'nın da bulunduğu ülkelere Türkiye'den para transferi yaptığı " h a c i z " karanyla ilgili gelen yazılardan anlaşıldı. KÜLTÜR • SANAT SES1885 ORTAOYUNCULAR 29 KASIM'DAN BAŞLAYARAK Ferhan Şensoy'un "KÖKÜ BİTTİ ZIKKIM ZULADA ÖSS de özelleşiyor IŞIK KANSU ANKARA YÖK'ün kamu üniversitelerinin birer "şirket" gibi yönetilmesini öngören yasa taslağı ile Oğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) işlemleri de " i h a l e " yöntemiyle özelleştirilmesi öngörülüyor. Taslak, kamu üniversitelerinin konferans, araştırmageliştirme gibi hizmetlerinden öğretime değin tüm alanlarını parasallaştırıyor. Rektörler tarafından atanacak bir rektör yardımcısı, taslağa göre bir holding genel müdürü gibi çalışacak ve diğer meslektaşlanndan çok daha fazla ücret alabilecek. YÖK'ün, YükseköğTetimYasası ile bazı yasa ve yasa gücünde kararnamelerde değişiklik öngören taslağı, üniversite seçme ve yerleştirme sınavının "baskı, paketleme, nakliye, sınav için gerekli olan araç ve gcreçlerin temini, sınav merkezlerinde ihtiyaç duyulan hizmetler, sınav görevlilerine zaruri nıasrafları karşılığı yapılacak ödemelerin gerçekleştirilmcsi ve bcnzeri işlerin" ihale yöntemiyle özelleştirileceğini içeriyor. Üniversite seçme ve yerleştirme sınavı öncesi yüksek öğretim kurumlarının "fîyat" listesi belirlemelerini, üniversite adaylannın da bu "fiyat'Mara göre kendi seçimlerini yapmasına neden olacak taslağa göre, "katkı payları"nı ödemeyen öğrencilerin kayıtlarının yapılmayacağını, yenilenmeyeceğini de hüküm altına alıyor. Öğrencilere kredi ödeme sorumluluğunu üniversitelere bırakan taslak, kredi geri ödeme süresini 2 yıla indiriyor ve kredileri faizlendiriyor. Lisansüstü düzey ve alanlanndaki programların da paralılaştırılacağını öngören taslak, üniversitelerin "işletme hesabı" açarak bir tür "işletme ya da holding" gibi çalışmalanna olanak tanıyor. Bu çerçevede, üniversitelerin en doğal hizmet ve görevleri de piyasalaştınlıyor. Taslağa göre, üniversitenin "işletme hesabf'nın ita amiri rektör olacak. Rektör tarafından atanacak bir rektör yardımcısı işletme hesabından sorumlu olabilecek. Bu rektör yardımcısının sözleşme ücreti, diğer rektör yardımcılarına ödenen maaşın 2.5 katına kadar daha fazla olabilecek. Taslakla sözleşme ile çalışacak "araştırma profesörlüğü" kurumu da oluşturuluyor. Araştırma profesörlerine, diğer profesörlerin maaşlannın 6 katına kadar daha fazla ücret verilebilecek. O.212 293 89 78 (3 HAT) • I I KODAK rClOO • III 100 KODAK PCKJ KREAR >FOTOĞRAF ATÖLYESİ www.krearphoto.com 30 YILI AŞAN B İ R İ K İ M İ M İ Z I E FOTOĞRAF EĞİTİMİNE BAŞLADIK.,.| M e h m e t K I S M E Î N e v z a t ÇAKIR ( 0 2 ) 2 ) 2 7 6 16 5 6 KON5ER EKONOMIK GULDURU bir buçuk perde FERHAN ŞENSOYTARIK PAPUÇCUOĞLURASIM OZTEKINLEVENT ÜNSAL CELAL BELGILSERAP GUNAYDINAÜ ÇATALBAŞORHAN ERTÜRK PINAR ALSANRESUL OKKANÖZKAN AKSUSAYGIN DELİBAŞEÜF DURDU ORÇUN KAPTANÖZGE ÇATIKKAŞEBRU SOYUERDENECE ERDOĞUŞNATALI tZKÜBARLAS ve Artız Kuş GAGOŞ KARDES TÜRKÜLER tfOSMNb Bostancı Gösteri Merkezi Gişe: 0216 384 7210 ju" Kadıkoy Seyhan Müzik (PTT karşısı): 0216 414 1253 < Maltepe Yayla Sanat Merkezi: 0216 383 9920 £ Kartal Ellese: 0216 488 2678 § BKMGİşe:0212 2 6 0 1 1 5 6 S jsleri prkrzi ;iktaş SAHİBİNDEN SATILIK BİRİNCİ EL ORTAOYUNU cumartesi / 20:00 pazar / 15:00 Anton Çehov / Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy' un FİŞNE PAHÇESU Cüldürü cuma / 20:00 Ferhan Şensoy Mersin'de şiddetli yağış: 1 ölü Haber Merkezi Mersin'de sağanak yağış yaşamı felç etti. Su baskını sonucu kent içınden geçen Müftü Deresi taşarken yüzlerce ev ve işyerini su bastı, merkez ve ilçelerdeki tüm okullar, ikinci bir emre kadar tatil edildi. Erdemli ilçesinin Tömük beldesinde ise bir köprünün yıkıldığı ve birçok aracın yollarda mahsur kaldığı, Mersin'e giriş ve çıkışların yapılamadığı kaydedildi. Adnan Menderes Bulvan Altay Apartmanı'nın zemin katında mahsur kalan komşusuna yardım etmek isteyen Serhat Sevgi (25) adlı kişi, elektrik akımına kapılarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Antalya'nın Kemer ilçesinde de kullanılmayan bir köprünün, şiddetli yağış nedeniyle Kuzderesi'nin taşması sonucu yıkıldığı bildirildi. lstanbul'da da zaman zaman şiddetli esen rüzgâr yaşamı olumsuz etkiledi. perareklam@pefareklam.cofn.lr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr 10212)293 8978 F A X (0212)247 7191 FERHANGİ ŞEYLER perşembe / 20:00 Bllet Satış Yerlerl: Ortaoyuncular Glşesl / 0 212 251 18 65 VAKKORAMALAR / Takslm, Suadlye, Akmerkez T A KI S E R G İSİ 3 15 A R A L I K 200 1 İSVİÇRE HASTANESİ "GerçekScrnaün Yanında" ADTİSAN ŞAKAYIKSOKAK N O 54/1 NIŞANTAŞIIST TEL 247 9 0 81
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog