Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

3 ARALIK 2001 PAZARTESİ 14 GüNÜN FîLMLERİ Kanlı Deniz 13.30 Interstar Dram f»»\ Deııız öykülcrıylc tanınan Yaman Koray'ın VÜÎ' 1962'dc yazdığı 'Denız Agacı' adlı eseıııulen ııyarlanan f'ılmde, balıkçı bır delıkanlıyla yavuklusıı ve ona göz koyan köyüıı agasının oğlunun çatı>ma öyküsii. Yönelmen: Orhan hlmas. Oyn: Tarık Akan, Hale Soygazı, ürçun Sonat (1974). TELEVIZYON NTV 14.15] cumtvfn cumhuriyet.com.tr İstanbul'da özürlü olmak TV Scrvisi "NTV'ye Sorun" programı, 3 Aralık Dünya öziirlüler Günü nedcniyle özel birbölümlc ckrana gcliyor. Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfıt Gürtuna'nın konuk olduğu yapımda, Istanbul'da özürlü ularak yaşamanın zorlukları ve bu konuda Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ele alınıyor. Programı, Celal Pir hazırlayıp sunuyor. Kumar kurbanı bir genç TV Servisi Venedik, 18. yüzyıl; babasının kumarda yitirdiği serveti geri alabilmek için genç Francesco Sacredo (IVlodine) güzel Alman kontes Matılde Von VVallenstein'la (Dııııavvay) bir kez daha kumar oynar ve o da zarların gazabına uğrayıp başarısız olur. Oyunun sonucunda "kendini" yitirmiştir. Sevdiği kız Olivia (Beals) ile Venedik'ten kaçar ve Avrupa kentlerini birer birer dolaşmaya başlar... Usta Italyan yönetmen Carlo Vanzina'nın bu f'ılmı de ölümle yaşam arasındakı düelloyu vermek isterken yitirilmiş bir kumar bizce. 1986'da Alberto Ungaro'nun birçok ödül almış, büyük ilgiyle karşılanmış romanından beyazperdeye aktarılan filmın olumlu yanları ltalya'nın turistik güzellıklerini öne çıkarması, uluslararası oyuncu kadrosunun 18. yüzyıl Avrupası'na kaydırılmış vvestern atmosferini vermektekı iyi performansı. Bugünün parasıyla yaklaşık ıki trilyon TL'ye çıkan "La Partita", komediyle bezenmış klasik avantürden hoşlanan orta sınıf seyirci hedeflenerek çekilmesine karşın sinemalarda beklediği hasılatı toplayamamıştı. TRT2 10.35 Trafik testleri TV Servisi "kültür.ncttrt"nin bugünkü bölümünü, müzisyen FuatGüner sunuyor. Yapımda ilk olarak, sanat danışmanı Nilgün Beller'le yapılan söyleşi ekrana geliyor. Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nın yanında kurulan çiçek ve hayvan pazarından görüntülerın sunulduğu yapımda ayrıca, trafik testleri hakkında bilgi de veriliyor. Programın "Işüı Doğrusu" bölümünde ıse, "baüklayogurt yenir mi" sorusuna yanıt aranıyor. Ağrı DağL.. 16.40 TRT 1 Masal @ Doğu Anadolıı yöresinde derebeyı han kı/ıyla, yoksul çobanın aşk öyküsü. Yaşar Kcmal'ın romanından Merııduh Ün'ün uyarladığı fılmde, Fatnıa Girik, Hakan Balamır, l layatı Hamzaoğlu, Ihsan Yüce gıbı oyuncular rol alıyor (1975) Şekerparc 17.40 Interstar Güldürü (•H\ Mahalle bekçisı Cuınali ıle randevucvı scrınaVüVyesi Şekerparc'nın gülunç aşk öyküsü. Atıf Yılınaz'ın yönettığı fılmde, Ilyas Salman, Yaprak Özdemıroğlu ve Şcner Şen oynııyor (1983). © © Yaşanı Kavgası 17.45 Show TV Dram Komşusu tarafındaıı baijlan çıkarılan yoksul madeıı işçisinin eşı, çoeukları vc yaşh babasındaıı olıışan aılesının çözülüş öyküsii. Halit Refıg'ın yöncttıği yapımda Fatma Girik, Can Gür/ap, Ahmet Mekin oynııyor (1978). Kanlı Deniz 19.00 Süper K. Macera (The Enemy Bclovv) Ikıncı Dünya Savaşı Mrasında, Güney Atlantık'te Amerikalılar ve Almanlar arasında yaşanan bir deııi/ sava^ıııın konu cdıldıği r'ılmin başrollerinde Robert Mıtclıunı, C'url Jurgens, Theodore Bikel, Doug McC'lure oynuyor. Yönetnıen: Dick Povvell (I957 ABÜ, 98 dk). CNNTürk 19.05 Alberto l'ngaro'nun birçok ödül almış ve büyük ilgiyle karşılanmış romanından beyazperdeye aktarüan fılmin başrolünde Faye I)unaway oynuyor. Film, 18. yüzyıl Avrupa aristükratlanmn yaşanıından bir kesil sunuyor. 'SoruCevap' TV Servisi Türkiye Engelliler ve Eğitiııı Vakfı Başkanı Ahmet Yavuz Kocaömer, "Soru Cevap" programına konuk oluyor. Yavuz Baydar'ın hazırlayıp sunduğu yapımda Kocaömer, engelli insanın neler isteyebileceği, eğitim sorunlarının neler olduğu gibi konulara açıklık getiriyor. CNN Türk 17.00 CNBCe 21.30 La Partita / Yönetmen: Carlo Vanzina / Senaryo: Carlo Vanzina, Enrico Vanzina / Görüntü: Luigi Kavailler / Müzik: Pino Donaggio / Oyuncular: Faye Dunavvay, Matthevv Modine, Jennifer Beals, lan bannen, Federico Moro, corinne Clery /1988 Italya yapımı, 108 dk. Kıbns'ta önemli zirve TV Servisi "Manşet"in bu bölümünde, DenktaşKJerides görüşmesi masaya yatırılıyor. Iki liderin görüşmesini, 1974 Kıbrıs çıkarmasının mimarı, Kıbns ile Türkiye'nin tüm stratejilerini belirleyen enıekli Büyükelçi Ecmel Barutçu değerlendiriyor. Mehmet Ali Birand ın hazırlayıp sunduğu yapımın 2. bölümü ise, salı günü ekrana geliyor. Büyük Vurgun 20.20 atv Macera (Fast Money) Güzel araba hırsızı Francesca Marsh ıle gazeteci Jack Martııı ıçinde yaklaşık 3 mılyon doların bulunduğu bır çanta bulurlar. Içinde ne olduğunu bilmedcn arabalarına koydukları bu çanla, baslarına büyük bır bela açacaktır.. Yönetmen: Alexander Wright. Oyn Yancy Bııtler, Matt McC'oy, Jolın Ashton (I995 ABD, 93 dk). 21.30 / CNBCe / La Partita Ayrıntı yanda Phoenhc 21.30 CINE 5 Macera , (Phoenix) Harry Collins, Phoenıx'tededektıflik yapmaktadır. Leila adında bır scvgılısı olan genç adamın hayalında hcr şey yolunda göziikmektedir. Aneak ahlaklı ve düriist bır insan olmasma karsjin vazgeçemediğı kıımar tutkıısu başını iyıce belaya sokmııştur. Kumarborcu arlık ödeyemcyecegı kadar yüksek rakanılara ulaşmıştır. !>ehrın en tchlıkclı mafya patronlarından olan (hıcago'ya borcu vardır Chıcago, eğer ıstcrsc Harry'nın bu borcunıı bır cınayct karşılığında silebilecegıni söyler Yönetmen: Danny Cannon Oyuncular. Ray Lıotta, Anlhony LaPaglia, Anjelica Huslon (I998 ABD, 103 dk). 21.30/TGRT/Borsa Ayrıntı yanda tv8 19.15 Birsen'le borsa üzerine TV Servisi "Sesli Düşünenler"in bu bölümüne, IMKB Başkanı Osnıan Birsen katılıyor. Sedef Kabaş'ın hazırlayıp sunduğu yapımda, son ekonomik kriz ve borsanın durumu üzerine sohbet ediliyor. Programın yönetmenliğini EbruAllaylıüstleniyor. Borsanın acımasız ortamı TGRT2I 30 Borsa VVall Street / Yönetmen: Oliver Stone / Senaryo: Stanley VVeiser, Oliver Stone / Görüntü: Robert Richardson / Müzik: Stevvart Copeland / Oyuncular: Charlie Sheen, Michael Douglas, Martin Sheen, Daryl Hannah, Terence Stamp / 1987 ABD yapımı, 124 dakika. TV Servisi Amerikan para piyasalarının kalbinin attığı VVall Street'i mekân olarak seçen bu Oliver Stone t ilmı, "acımasız" yapısıyla dıkkat çeken bir yapım. VVall Street'te "aracıhk" yapan genç bir adam (Sheen), bu dünyanın acımasız yüzüyle karşılaşınca Wall Street 'i mekân olarak seçen film, bu dünyanın katı gerçeklerini yansıtıyor tv8 22.00 Eczacıbaşı konuk oluyor TV Servisi Ekonomi programı "Alkin & Alkin"in bu haftaki bölümüne, Eczacıbaşı Holding Yönetım Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuk oluyor. Prof. Dr Erdogan Alkin ve oğlu Doç. Dr. Emre Alkin'ııı birlikte sunduğu yapımda, "Devlel nasıl küçülecek" ve "2002 yılında Türkiye'nin ekonomik dunımu nasıl olacak" sorularına açıklık getiriliyor. TKT2 22.05 Dönüş Yok 22.10 BRT D u y g u s a l /TT\ (Dislanl Bridgcs) Kahramanlık öykiilenyle v 3 / yetiijrtıış, bır an Önce savaşa katılmak ıçııı can atan bır genç... Ancak savaşın gerçek yüzünu göriınce büyük bir hayal kırıklığına uğrar... Yönetmen: Dusty Rhodes. Oyn: Rıehard llarburtt, Davıd last KargodakL.. 23.20 CINE 5 Duygusal /T7\ ('rhcrc's no Fish Food in lleaven) JefT, Mona ' O ' adında genç ve güzel bir kadına âşık olnıııstur. Ancak bu aşk tek taraflı gibidir. Çünkıi âşık olmak Mona'nın yaşam tarzına pek tıymanıaktadır. JelT, bır giin bir çılgmlık yapmaya karar venr. Sıradan bır buluşma planlamuk yenne kendını paketyaparak Mona'nın evıne postalayacaktır. Bır pet shop sahıbı arkadaşının yardımıyla paketlenerek Mona'nın adıesine postalanır. Mona, paketi açmayaçalışırken kullandığı makasla Jeff'in ölüırıüne sebep olur... Yönetmen: Eleanor Gaver. Oyuncular: Faıruza Balk, Noah Taylor, Caroline Aaron (2000 ABD, 92 dk). Baloda... 00.20 Kanal 6 Gerilim (Krom Night2) 1957'de Hanıilton l.ısesı mezııniyet balosunun kraliçes>i seçilen Maıy I.ou Maloney, kıskançlık krizıne gıren erkek arkadaşmın taç giyme törenınde hazırladıgı bır tuzak sonucu trajık sjekılde ölür. lirkek arkadaşı Bıll Nordham 30 yıl sonra ayııı lıseye ıniidür olaıak atanır. Bu yılııı kraliçesi Vicki, baloda giyeceğı kıyafetı okulun kostüın bölümünden seçmcyc karar verır. (ienç ki7 1957 yılına aıt bır şapka seçınce ilginç olaylar gelişmeye başlar... Bruce Pittman'ın yönettigi 'Baloda Dehşet' filminin başrollerini Mıchael Ironsıde ve Lisa Schrage payla!»ıyor. Bıçak Sırü 00.25 MovieMax Dram (Slingbladc) On ıkı yaşındayken, anncsını ve âşığını öldürüp 20 yılını tımarlıanede geçıren 7İhin Ö7Ürlü Karl'ın hayatı anlatılıyor. Istemı dışında tedavısınc son venldıkten sonra kasabasına gerı dönen Karl, bır oto tamircismde ış bııluyor ve giiıılük yaşanıaayak uydumıaya çalışıyor. Ancak ınsanlar onu aralarına kabul etrtıek ıcın f'azla ıstcklı davranmıyorlar. Ona önyargısız ılk yaklaşan Frank kısa sürede en iyi arkadaşı olııyor Karl, Frank1 ın dostlugıınıı.yakınlıgınıyitimıemekıeinlıerşeyı yapmaya lıazır halegelıyor... Yönetmen: Bılly Bob I horııton. Oyn: Bılly Bob Thornton, Dvvight Yoakam, J.T Walsh, John Ritter (1996 ABD, 140 dk). Anastasia 2 4 . 0 0 CNBCe D r a m (Anastasia) Parıs'te yaşayan bır Rus generalı, Scn Nehn kıyısında yoksul bır kadınla karşılaşır. Bu kadının Rus Çarı Ikıncı Nıcola'nm kızı Anastasia'ya benzerliği generalı hayrcte diisürür. Söylentilerc göre genç kadın, ıhtilaldcn sonra Romanotl'aılesınin hayatta kalan tek üyesidir. Yön: Anatole Litvak. Oyn: Ingrid Bergman, Yul Brynner, Helen Hayes, Akim TamırofTf 1956 ABD, 105 dk). AB üyeliği TV Servisi Nazıni Kal'ın sunduğu "Ekonomi Dosyası"nda, "AB'ne üye olmak Türkiye için lek çare mi" sorusuna yanıt aranıyor. Canlı olarak ekrana gelen nrograma, Prof. Dr. Yüksel ınan, Prof. Dr. ErolManisalı ve Dr. Yavuz Ege konuk oluyor. erdemlerınden yavaş yavaş kopmaya başlar. Merhametin zerresinin bile yaşayamadığı bu ortamda kendine örnek aldığı Gordon Gekko (Douglas) adlı psikopatlığa varan duygusuzluğa sahip adamın peşinden gider. Bu dünyadan bir sevgili (Hannah) edinen genç adam, gün gelir babasıyla (Sheen) VVall Street kahramanı mı olacaktır, yoksa babasından ona geçen kimi erdemleri koruyarak "sıradan" bir yaşamı mı seçecektır? Oliver Stone'un bir yıl önce çektigi "PlatoonlVIüfreze"deki Vietnam atmosferini, oradaki acımasızlığı Wall Street'e taşıyan bir film "Borsa". Martin ve Charlie Sheen, filmde de babaoğulu canlandınrken, yapımın asıl kozu "megalonıanyak" Gordon Gekko karakterini beyazperdede yaşatan Michael Douglas. Oscar heykelciğiyle de onurlandırılan bu performans, filmi sürükleyıp götürme işlevini üstleniyor. "Güzer Darly Hannah ve "denevimli" Terence Stamp de ellerinden geleni yapıyorlar doğnısu. Stone filmografisınin "degerB" filmlerinden biri "Borsa". VVall Street'e zaman zaman belgesele varan bir yaklaşımla bakan yönetmen, sonraki yıllardaki performansını müjdeliyor adeta. Kanal D 23.15 [CNN Türk c 22.05 'Solculuk' hastalığı TV Servisi Canlı olarak ekrana gelen lartışma programı "TekeTck"in bu haftaki bölümünde, "Solculuktedavi cdilmesi gereken bir hastalık mı" sorusuna yanıt aranıyor. Fatih Altayirnın hazırlayıp sunduğu yapımda aynca, "Mııhalif olma hastahgına solculuk nıu deııir" sorusuna da açıklık getiriliyor. Programa, Cem Karaca, Mihri Belli, Mehmet Barlas, Alev Alath, Aydın Engin ve Hüseyin Üzmez konuk olarak katılıyor. Akıl Defteri' TV Servisi "Akıl Defteri"ni, Hasan Cemal, Ercan Kunıcıı ve GüngörUrasbirlikte hazırlayıp sunuyor. Yapımda, ABD Dışişleri Bakanı Pmvell'ın Ankara'ya gelmesı, Denktaş ve Klerides'in Leflcoşe'deki buluşması, dış politikadaki gelişmelerın ekonomik yaşamı nasıl etkilediği ve IMF'ye verilen niyet mektubunun ekonomiye neler getireceği tartışılıyor. Charlie Sheen ile Michael Douglas'ın başrolde oynadığı yapım, kısır bir günün en iyilerinden. Tv PROGRAMLARI 10.00 Gun Ortasından 11.35 Dizi: Dıkkat Bebek Var 12.30 Dizı: Bızım Evın Hallerı 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Maria Bonıta 14.20 Çocuk Haber 14.25 Düş Peşime 15.00 Dizı: Vasıyet 15.50 Damak Tadı 16.05 Iftara Doğru 16.40 Yerli Film: Ağrı Dağı Efsanesi 18.00 Haberler 18.30 Dizı: Kalabalık ve Mutlu 19.30 Dizı: Ayrılsak da Beraberız 20.00 Ana Haber Bülteni 20.35 Spor Haberlerı 20.45 Dizı: Yedi Numara 21.35 Dizı: Yedıtepe Istanbul 22.35 An Bu Şarkılar 23.50 Dizı: Hedeftekı Adam 00.40 Yabancı Film: Sonsuza Kadar 02.10 Muzık 03.20 Hısselı Harıkalar Kumpanyası 04.21 Sahur Programı (0 312 490 43 00). 10.35 kültür.net.trt 11.35 Yurt Turu 12.35 Iş Günü 14.35 Güne Düşen 15.35 Kultür Sanat Rehberı 16.35 Ekonomı Haberlerı 16.20 Eğıtım Dunyası 17.35 Büyüteç 18.10 Dunya Gündemı 19.00 Haberler 19.45 Hava Durumu 20.00 Akşama Doğru 20.25 Belgesel: Yaşayan Hazine 21.10 Spor Panorama 22.05 Ekonomi Dosyası 23.00 Ingılızce Haberler 23.05 Sanattan Kesitler 23.30 Tarıh Konuşmaları 24.00 Gün Bıterken 00.30 Rock Market 01.15 Geçtiğimiz Yüzyıl (0 212 259 72 75). 07.00 Diyanet Saatı 08.00 Yerli Film: Her Şeyim Sensin 09.30 Dört Mevsim Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Spot 10.57 TRT 3'e Geçiş 10.58 TBMM TV. 09.00 Açıkılkoğretım Okulu lletişım Rehberlık ve Ders Prog. 10.00 TSM SolıstlerGeçıdi 10.30 TSM RadyoSanatçıları Konseri 12.10 Istanbul Tarihı Turk Muzığı Topluluğu 12.50 At Yanşları (Canlı) 16.10 Şarkılar Bızi Soyler 17.30 TSM Solıstler Geçıdı 18.00 Fasıl 18.30 Açık llköğretım Okulu lletişım Rehberlık ve Ders Programı 19.30 Açıköğretım Lisesi lletişim ve Rehberlik Ders Prog. 21.30 Türk Müziğinde 22.00 Turku Turku Türkıyem 23.15 Bir Solist 23.30 Bır Dılden Bır Telden 00.45 Beraber ve Solo TürkulerO1.15 Yurttan Sesler. 07.00 Sabah Haberleri 09.05 Çızgı Film: Robocop 09.25 Çızgı Film: Taç Yaprakları 09.35 Çizgi Film: Küçük Ayakkabıcı Lapıtch 10.00 Gün Ortasında 11.35 Ver Elinı Anadolu 12.00 Dizı: Ayrılsak da Beraberız 12.30 Dizı: Bızım Evın Halleri 13.00 Haber 13.25 Uzaktakı Yakınlarımız 14.30 Dizı: Yedı Numara 15.15 Saraylar ve Kasırlar 15.45 Dizi: Çiçek Taksi 17.30 Düş Peşime 18.30 Memleket Saatı 19.15 Dizi: Bızim Evın Hallerı 19.45 Ingılızce ve Almanca Haberler 20.00 Ana Haber 20.45 Dizı: Ayrılsak da Beraberız 21.20 Dizı: Çiçek Taksı 22.15 Turkiyem 22.40 Yerli Film: Iki Başlı Dev 00.05 Ekonomi Dosyası 01.00 Gece Haberlerı. 10.30 Duma Duma Dum 11.20 Mutfakta Keyıf 11.30 Sabah Şekerleri 13.15 Dizi: Bizım Ev 14.00 Dizi: Çarli Iş Başında 15.10 Dizı: Eyvah Kızım Buyudu 16.10 Dizı: Vay Anam Vay 16.50 Iftar Saati 17.10 Yarışma: Çarkıfelek 18.30 Dizi: • 09.30 Çizgı Dizi: 9 ¥ l f Conan 10.00 Çız"" gı Film: Nıl Prensesı 10.30 Sabah Keyfı 13.00 Gün Ortası 13.30 Çizgı Dizi: Conan 14.00 A'dan Z'ye 16.50 Sarıl Bana 17.55 Dizi: 09.45 Yenı Hugo 10.30 Klip 2001 12.15 Lezzet Saatı 13.00 Çızgı Film Kuşağı 14.00 Görmedıklerınız Duymadıklarınız 15.00 Dizı: Hayat Bagları 16.00 Yerli Film: Hz. Yusuf 17.45 Yerli Film: Yaşam Kavgası 19.30 Ana Haber Bultenı 10.00 Haberler 10.15 SağlıkRaporu 10.50 NTV'ye Sorun 11.00 Haberler 11.45 Lifestyle 12.00 Gunun Içinden 13.35 Kent Haberlerı 14.15 NTV'ye Sorun 14.50 ENet 15.25 Pıyasalar 15.35 Yakın Plan 16.15 Spor 16.35 Pi•Xi 09.40 Dizi: Küçük Besg ) leme 10.40 Aydın Ha•*» vası 13.00 Haber 13.30 Yerli Film: Kanlı Deniz 15.00 Üçü Bır Arada 16.50 Iftar Saati 17.00 Haber 17.10 Çızgı Film: Temel Reıs 17.40 Yerli Film: Şekerpare 19.30 10.30 Esra özmen' |e Her Sabah 12.30 Klip Shop 13.30 Yuva Maya Lezzetlerı 14.00 Yaşamak Guzel Şay 15.30 Çarşı Pazar 16.00 Iftar Özel 17.00 Dizi: Bızim Ev 18.00 Turkiyem Vahşi Guzel 19.30 Ana Haber Bülteni 20.15 Günün Yorumu 20.20 Spor 20.35 Dizı. Mahallenın Muhtarları 22.00 Dizi: Aşkım Aşkım 23.15 Teke Tek 01.00 Bu Gece 01.20 Altı Nokta Körler Derneği Belgeseli 02.45 Yabancı Film: Aşk Oyunları (0 212 215 51 11). Marıa Mercedes 19.00 Ana Haber 20.10 Spor Haberlerı 20.20 Yabancı Film: Büyük Vurgun 22.00 Ozel Hat 23.30 Bizım Stadyum 01.00 Haber 01.40 Habercı 02.45 Gecenin Içınden (0 212 291 10 00). 20.30 Spor Sayfası 20.45 Dizi: Bizimkiler 21.45 Televole 23.30 Yarışma: Birı Bızi Gözetlıyor 00.15 Shovvspor 00.30 Haber Hattı 01.00 Belgesel Vahşı Yaşam 01.45 Yabancı Film: Tehlikeli Tür 03.30 Yerli Film: Manyaklar KöşküfO 212 355 01 01). yasalar 17.45 Gece Gündüz 18.35 Dunyaya Bakış 18.50 NTV'ye Sorun 19.05 Yakın Plan 19.35 Spor Gündemi 20.00 Haber 20.15 90 Dakika 21.55 Haftanın Golü 22.00 24 Saat 22.40 Spor Gecesi 23.05 Amerıka'nın Savaşı 24.00 24 Saat (0 272 335 00 00). Ana Haber Bultenı 20.30 Star Spor 20.40 Dizı: Üvey Baba 22.00 Kabare: Borcum Borç Ama 23.10 Alternatif 00.40 Gece Hattı 01.00 Eurostar 02.30 Haber 03.20 Yerli Film: Ayşecik Boş Beşik 05.00 Söz velşık (0 212 448 80 00) Yarışıyor 19. 00 Haber 20.00 Dızr Eltıler 20.30 Dizı. Aşkına Eşkıya 21.30 Yabancı Film: Borsa 23.30 Lıg ve Gol 24.00 Eko Lıfe 00.30 Gece Haberı 01.30 Dunyada ve Turkıye'de Ramazan (0 212 454 56 00). 10.20 Net 10.35 Spor 11.20 Stil 12.10 Parametre 12.45 özel Sektör 13.00 Ajans 14.20 | artinfo 15.20 Box Office 16.20 Yenıbır Adım 17.00 Manşet 17.45 artinfo 18.05 5N 1K 18.58 Yol Durumu 19.05 Soru Cevap 20.00 Bugün 20.40 Spor Haber 21.15 Futbol Analız 22.05 Akıl Defteri 23.00 Editör 00.10 5N 1K (0 212 478 50 00). 10.40 Yaşam Parametresı 11.40 Girışimcı 12.40 Gunün Içınden 13.00 Haber 13.40 Trend 14.20 Ekonomi 14.45 Günün Içinden 15.20 Ekonomi 15.40 Gırışimci 16.20 3. Seans 17.25 Bir Zamanlar 17.35 Dünya Geleceğını Arıyor 18.10 Akşam Baskısı 19.15Sesli Duşünenler 20.00 Haber 21.00 Turizmden Turkıye'ye 60 Mılyar Dolar 22.00 Alkin & Alkin 23.00 Sportmen 24.00 Haber Masası 00.40 Spor Turu 01.10 Kerem Görsev'le Caz (0 212 288 51 52). WWmr% 09.30 Çızgı Film Kuşağı 11.10 Yerli Film: U ^ | U Karamanın Koyunu 12.30 Sağlıkla Randevu 13.30 Belgesel: Denızın öyküsü 14.00 Yerli Film: Yasak Cennet 15.30 Ayşe Özgün 16.30 BRT'te Iftar 17.00 Haberler 17.10 Çizgi Film Kuşağı 18.30 Dizı: Hastane 19.30 Ana Haber 20.50 Spor Gunlüğu 21.00 Eskimeyen Dostlar 22.10 Yabancı Film: Donüş Yok 24.00 Son Nokta (0 212 313 50 00). 10.45 Yabancı Film: Yaz İçin Bısikletler 12.30 Yabancı Film: Kızıl Top 13.55 Yabancı Film: Kusursuz Çember 15.45 Yabancı Film: Spoon River'ın Hayaleti 17.20 Yabancı Film: Terörist 19.00 Kısa Film Şenlığı: Dalgalar 19.20 Yabancı Film: Gridlock'd 21.00 Dizı: Sex and the City 21.30 Yabancı Film: Phoenix 23.20 Yabancı Film: KargodakiÂşık (0 212 336 15 15). 09.30 Papatya Falı 11.00 Müzik Sepeti 12.30 Kahve Molası 14.00 Gönül Bahçesı 16.00 Kum Saati 17.30 Ferah Ferah 19.00 önce Sağhk 20.30 Dizi: Sıtkı Sıyrıldı 21.00 Haber 23.00 23. Saat 23.30 Savaş Abı 24.00 Klıpler (0 212 256 82 82). MKDICAL i 11.05 Yaşam özgürlüktür 12.05 Kültur C M A M N İ L J İr sanat Gundemı 15.05 Yaşamak 16.05 ^ " Her Dem Sağlık 17.05 Tarık Mınkarı 17.30 Müzıkle Sağlık 18.05 Galactica 21.05 Kanserle Yaşamak 21.30 AIDS 22.30 Platform 00.30 Spor ve Sağhk 01.30 Yasak Elma (0 216 428 08 50). 13.00 Ben Dark'ın Avustralya'sı 14.00 Hazine Arayanlar 15.00 Kedi ve Fare 16.00 Farelerın HVX'JW}{R Gizli Yaşamı 17.00 Vahşı Tımsahlar 17.30 Gen " " " l Avcıları 18.00 Pekın Insanını Ararken 20.00 Tehlıkeh Sahıl 21.00 Havvaıı 22.00 Kayıp Dünyalar 23.00 Macera Burada Başlıyor (0 212 293 00 68). 109.00 Keşıf Güncesi , 10.00 Ekinoks 11.00 Dıscover Magazin 12.00 Gizemlı Dunya 13.00 Cyborg Şehri 14.00 Misyon 15.00 Ushuaia 16.00 Yalnız Gezegen 17.00 Gizemli Okyanuslar 18.00 Fırtına Alarmı 19.00 Buz Adamlar 20.00 Inşaat Harikaları 21.00 Süper Strüktürler 22.00 Adli Dedektıfler 23.00 Ushuaia 24.00 Yalnız Gezegen (0 212 288 75 75). 08.10 Gündem 10.00 PiyasaEkranı 10.15 DışPiyasalar 11.10 Portföy Yönetimi 12.00 Finans Cafe 12.30 Ekonomi Haberleri 13.32 Gündem 14.00 Piyasa Ekranı 14.35 Tahvıl Bono Piyasası 14.40 Sektör Raporu 15.15 Dış Piyasalar 16.00 Son Baskı 17.35 Dış Borsalar 18.00 Dizi: Passions 19.00 Dizi: Dawson's Creek 20.00 Dizi: Two Guys 20.30 Dizi: Evlı ve Çocuklu 21.30 Yabancı Film: La Partita 23.00 Dizi: Chicago Hope 24.00 Yabancı Film: Anastasya 02.00 Dizı. Evlı vo Çocuklu (Tekrar) fO 212 330 01 01). Sonsuza Kadar 00.40 TRT 1 Dram (Für Immer und Immer) Beş yaşmdaki Maria, konıyucu ailesiyle beraber son derece mutlu günler ya^arken gerçek annesi ortaya eıkar ve kızını gerı almaya çalışır... Yönetmen: Hark Bohm. Oyn: Johanna Ter Steege (1997 Almanya, 90 dk) © TehJikeli Tür 01.45 Show TV Fantastik (Primal Species) Amerikan Ordusuna ait olan dünyadaki son üç vahşi dinozoru bır ara^tırına merkezine ta^ımakta olan asker konvoyuna bır saldırı yapılır. Bu saldırı sonunda dınozorlar serbest kalarak etrafa dehset saçmaya başlarlar Komutan Nit/ ve takımı bu yaratıkları yakalamak ıçııı gorevlendırilir. Bu yaratıklar üzerinde yapılacak olan deneyler sonucu birçok hastalığa çare bulunacağını savunan genç vc güzel doktorun da yardımıyla bu zorlu mücadeleye başlarlar. Yön Jonathan Winfrey. Oyn Scott Valentine, Janet Gunn (1996 ABD, 81 dk). 10:15 Sağlık Raporu Aşırı tüylenme sorunu 14:15 NTV'ye Sorun Ozürlülerin kent yaşamı. Konuk: Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna AşkOyıınlan 02.45 Kanal D Müzikal (Barklcysof Broadway) Fred Asiaıre ve GıngerRogers'ınenbaşarılı fılnılerindenbınolurak değerleııdirilen yapım, ikılinin büyüleyıcı dansları ile hafızalardan sılınmeyen bır müzikal Yön: Charles VValtcrs (1949 ABD, 109 dk) Yuhuncı Izleyin Orta Değmsz Ç) Yc, 20:15 90 Dakika FBBJK derbisini Kenan Onuk, Hıncal Uluç ve Haşmet Babaoğlu değerlendiriyor •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog